Dataintrång

FRÅGA
Gällande dataintrång. Vad gäller om någon lämnat sitt mailprogram öppet och en annan person kommer till denna datorn och då ser ett mail. Är detta då dastaintrång? Tolkar bereder sig tillgång som att man måste logga in på ett eller annat sätt. Vad gäller om en person lämnat ett mailprogram öppet?
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4:e kapitlet 9 c § brottsbalken döms "den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift" för dataintrång.

Den fråga du ställer rör vad som menas med "olovligen bereder sig tillgång till...". För att detta krav skall vara uppfyllt krävs enligt lagkommentaren _inte_ att någon säkerhetsåtgärd kringgås. Även om någon glömt att logga ut från sin mail är det alltså dataintrång att läsa mailen. Det enda som krävs är att man inte har lov (samtycke) att läsa mailen och att man vet om att man inte har lov (samtycke) att läsa mailen.

Mvh Mattias

Brottsbalken finns på https://lagen.nu/1962:700
Mattias Karlsson J
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (388)
2017-08-15 Olaga hot?
2017-08-12 Grannar uppträder fientligt - möjlighet att anmäla?
2017-08-10 Förtal och förolämpning
2017-08-07 Brottsbeskrivningen för olaga hot

Alla besvarade frågor (42709)