Uppsägninstid vid anställning

FRÅGA
Vad gäller vid uppsägning då arbetstagaren själv säger upp sig? Anställningstid - 4 år Inget kollektivavtal finns. I anställningsavtal står uppsägningstid "enligt LAS" Företaget säger en månad, anställd vill ha tre månader.
SVAR
Hej,

Om det är som du beskriver får LAS tillämpas i fallet. Vad som kort kan sägas om denna lag är att den är så kallt semidispositiv, vilket innebär att den kan åsidosättas genom kollektivavtal. Den kan också åsidosättas genom ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, då ska dock avtalet vara förmånligare än lagen för arbetstagaren.

Om något kollektivavtal eller personligt avtal inte finns kan man se till 11 § i LAS (här).

Enligt 2 stycket stadgas att arbetstagaren har rätt till minst 3 månaders uppsägninstid om denne har jobbat minst 4 och max 6 år.

Alltså bör den anställde ha rätt i detta fall då denne har jobbat i 4 år och då ska ha rätt till 3 månaders uppsägningstid.

Mvh
Patrick Jonshult
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (244)
2016-05-16 Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist
2016-05-14 Muntligt anställningsavtal
2016-05-12 Provjobba utan lön?
2016-04-30 Arbetsgivarens skyldighet att uppdatera anställningsavtal vid befordran

Alla besvarade frågor (31848)