Testamentera bort förälders arvsrätt

2015-01-31 i Testamente
FRÅGA |Jag är 25 år och har sedan en lång tid ingen kontakt med min far. Om jag skulle dö har jag förstått att min far och min mor ärver 50% vardera av min egendom/sparpengar osv. Har jag möjlighet att ta bort min far från sin legala arvsrätt om jag skulle dö? Kan jag skriva om min fars del av arvsrätten till min bror istället?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att dina föräldrar ärver 50 % var om du dör. Du kan fritt förfoga över hur du vill fördela din kvarlåtenskap och kan alltså bestämma helt vem som ska ärva dig om du reglerar det i ett testamente. Det är endast bröstarvingar som har rätt att alltid få ut en del av arvet när dess föräldrar dör, den så kallade laglotten, inga andra släktingar har den rätten. Om du inte vill att din far ska ärva dig kan du alltså reglera det i ett testamente så att din bror ärver 50 % istället.

Formkrav för testamente

2015-01-29 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag behöver svar på lite frågor. Vilka formkrav ställs på ett testamente och var i lagen hittar jag det?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Bestämmelserna om vem som kan göra testamente och hur det ska upprättas finns i Ärvdabalk (1958:637) kapitel 9-10.Som huvudregel måste man ha fyllt 18 år för att göra ett testamente. Ett undantag är att den som har fyllt 16 år också kan göra ett testamente för att förordna om egendom som han själv får råda över, exempelvis pengar som han har tjänat på eget förvärvsarbete (Ärvdabalk 9:1). Notera dock att ett testamente inte gäller om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning (Ärvdabalk 13:2). Inte heller är testamentet gällande om den som har gjort det har tvingats eller lurats därtill genom missbruk av exempelvis hans oförstånd (Ärvdabalk 13:3 första stycket).För att testamentet ska vara gällande så måste det upprättas i laga form (Ärvdabalk 13:1). Det innebär att det ska upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas samtidiga närvaro så ska testamentsskrivaren skriva under handlingen, och vittnena ska också styrka testamentet med sina namn. Vidare måste vittnena vara införstådda med att det rör sig om ett testamente (Ärvdabalk 10:1). Vittnena måste ha fyllt minst 15 år och får inte ha en psykisk störning som medför att de inte förstår innebörden av vittnesbekräftelsen. Vittnena får inte heller vara testamentstagare eller nära anhöriga till testamentsskrivaren (Ärvdabalk 10:4 första och andra styckena). Med vänlig hälsning

Hitta gamla testamenten

2015-01-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,Är även intresserad av att känna till Marcus Wallenbergs testamente. Tack på förhand.Mvh Björn Hessle
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Du har skickat in flera frågor om hur man kan hitta gamla testamenten, detta kan dock vara problematiskt. Det är nämligen så att vissa juridiska dokument behöver registreras för att vara gällande, t ex äktenskapsförord. Testamenten behöver dock inte registreras för att vara gällande och det finns därför inget officiellt ställe som tar emot alla testamenten som skrivs. Ett testamente kan alltså lika gärna ligga i en enskild persons bankfack som hos dennes jurist. Det har förts diskussioner ifall man skulle införa ett nationellt register för testamenten men detta har alltså inte skett så nu får man försöka höra med släkt och vänner för att reda ut ifall personen ifråga skrev ett testamente. Ifall testamentet har lämnats till en jurist (t ex Familjens Jurist) så kommer testamentet lämnas ut till dödsboet inom 30 dagar efter dödsfallet.Tyvärr kan jag därför inte hjälpa dig hitta ett specifikt testamente.Vänliga hälsningar,

Överlåtelseförbud i testamente

2015-01-25 i Testamente
FRÅGA |Kan man genom testamente skydda egendom från att bli utmätt?Min son har skulder hos Kronofogdemyndigheten och jag vill testamentera en fastighet till honom. Jag vill naturligtvis inte att fastigheten ska gå till Kronofogdemyndigheten när jag gått bort.Tacksam för svar!
Hanna Skoglund |Hej, och tack för din fråga.Enligt 5 kap. 5 § utsökningsbalken (här) kan egendom som genom föreskrift i testamente innehåller ett överlåtelseförbud inte heller utmätas. Om du i ditt testamente föreskriver ett överlåtelseförbud av fastigheten så kan Kronofogdemyndigheten inte heller utmäta fastigheten. Vänligen

Jämkning av testamente, laglott

2015-01-29 i Testamente
FRÅGA |Jag och min syster är särkullsbarn. Vår avlidne far var gift och har 2 barn (våra halvsyskon). I bodelningen efter min far finns ett testamente som säger "Vid den första av oss båda testatorers frånfälle ska den kvarvarande testatorn erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt." Det har framkommit att det inte finns ett äktenskapsförord dem emellan skrivet. Fråga: Gäller testamentet då eller har vi bara rätt till laglotten? Kan vi klandra testamentet och få ut vår del av arvslotten?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Testamentet gäller om det uppfyller formkraven i 10 kap.1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Det gäller alltså oberoende av avsaknad av äktenskapsförord. Enligt testamentets lydelse ska den efterlevande maken, här frun, ärva med fri förfoganderätt, vilket innebär att du och din syster vid fruns bortgång istället ärver med efterarv. Ni får alltså inte ut er arvslott eller laglott direkt utan får istället vänta på arv.I det fall ni väljer att jämka testamentet enligt 7 kap 3 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1) får ni er laglott, alltså hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).Vill ni jämka testamentet måste ni göra det inom sex månader från det att ni tog del av testamentet, 7 kap. 3 § 3 st ärvdabalken.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Hitta gamla testamenten

2015-01-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta hur man gör för att läsa Arthur Rubinsteins testamente?MVH Björn Hessle
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Du har skickat in flera frågor om hur man kan hitta gamla testamenten, detta kan dock vara problematiskt. Det är nämligen så att vissa juridiska dokument behöver registreras för att vara gällande, t ex äktenskapsförord. Testamenten behöver dock inte registreras för att vara gällande och det finns därför inget officiellt ställe som tar emot alla testamenten som skrivs. Ett testamente kan alltså lika gärna ligga i en enskild persons bankfack som hos dennes jurist. Det har förts diskussioner ifall man skulle införa ett nationellt register för testamenten men detta har alltså inte skett så nu får man försöka höra med släkt och vänner för att reda ut ifall personen ifråga skrev ett testamente. Ifall testamentet har lämnats till en jurist (t ex Familjens Jurist) så kommer testamentet lämnas ut till dödsboet inom 30 dagar efter dödsfallet.Tyvärr kan jag därför inte hjälpa dig hitta ett specifikt testamente.Vänliga hälsningar,

Bevarade testamenten

2015-01-26 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag vill veta hur man gör för att läsa gamla testamenten.Det gäller min morfar Nils Berg som dog omring 2001 ochbodde i Fredhäll. Tack på förhand.MVH BJörn Hessle
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Du har skickat in flera frågor om hur man kan hitta gamla testamenten, detta kan dock vara problematiskt. Det är nämligen så att vissa juridiska dokument behöver registreras för att vara gällande, t ex äktenskapsförord. Testamenten behöver dock inte registreras för att vara gällande och det finns därför inget officiellt ställe som tar emot alla testamenten som skrivs. Ett testamente kan alltså lika gärna ligga i en enskild persons bankfack som hos dennes jurist. Det har förts diskussioner ifall man skulle införa ett nationellt register för testamenten men detta har alltså inte skett så nu får man försöka höra med släkt och vänner för att reda ut ifall personen ifråga skrev ett testamente. Ifall testamentet har lämnats till en jurist (t ex Familjens Jurist) så kommer testamentet lämnas ut till dödsboet inom 30 dagar efter dödsfallet.Tyvärr kan jag därför inte hjälpa dig hitta ett specifikt testamente.Vänliga hälsningar,

Testamentering av halv stuga till annan än bröstarvinge

2015-01-23 i Testamente
FRÅGA |Ett ex gör nog frågan tydligare:Person A äger en halv stuga (hela är värd 600 000 kronor) och har 300 000 kronor på banken (EE). Person A har ett barn (särkullbarn).Person B äger andra halvan av stugan. Person B har två barn (särkullbarn).Person A testamenterar halva stugan till person B (och tvärtom), vilket gör att de kan bo kvar i stugan, även om den ena parten avlider. A avlider.Fråga: Går det bra att se till så person A:s barn får sin laglott, dvs 300 000 kronor i form av pengar, så person B kan bo kvar i stugan så länge han vill det och att person A:s barn har efterarv från stugan när person B avlider?MVH Carina Östlin
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Ett särkullbarn har ju vid förälderns död rätt att få ut sin laglott enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) så länge barnet inte avstår arvet till förmån för den efterlevande maken. Om detta skulle ske, går även laglotten enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken till den efterlevande maken med fri förfoganderätt, och det blir fråga om efterarv. B skulle då få A:s samtliga egendom mot att A:s barn senare fick ärva en andel som efterarv. Eftersom A:s barn dock sannolikt vill få ut sin laglott blir väl detta dock inte aktuellt.Nu är det dock så att A ägde 50 % av stugan till värdet 300000 kr samt hade 300000 kr på banken, och därmed ett totalt egendomsvärde på 600000. Laglotten utgör i princip hälften av det en arvinge skulle fått ut om inget testamente fanns (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta - arvslotten - skulle förstås vara 600000 kr, eftersom A bara har ett barn. Barnets laglott är därmed värdet 300000 kr, och därför kan A utan problem testamentera bort sin halva av stugan till B; det finns ju egendom kvar som kan täcka barnets laglott, och det finns ingenting som säger att viss egendom - t.ex. stugan - skall ingå i laglotten. Det är istället värdet i pengar som räknas.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är det bara att återkomma!Hälsningar,