Testamentera fastighet till sambo och vidare till annan person vid sambons död

2016-08-08 i Testamente
FRÅGA |Är sambo och min man äger fastigheten (inkl skog). Kan han testamentera gården till mig men med förbehåll att jag skall testamentera den vidare vid mitt frånfälle till en av honom utsedd person?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du menar att du och din sambo inte är gifta, trots att du skriver "min man", och kommer utgå ifrån detta i mitt svar.För att fastigheten ska tillfalla dig när din sambo går bort och sedan, när även du gått bort, tillfalla en annan person som din sambo har utsett kan han ange detta i sitt testamente. Denna typ av testamentsförordnande kallas för successiva legat och regleras i 12 kap. 10 § ärvdabalken. Det är alltså din sambo som testamenterar fastigheten både till dig och till den andra personen och därför behövs inget förbehåll om att du ska testamentera den vidare till den andra personen. Med vänlig hälsning,

Tolkning av testamente

2016-08-03 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par. Vi ska separera och troligen blir det skilsmässa framöver. Dock inte just nu. Min make ska skriva ett testamente då han ger allt till mig. Dels för han vill att jag ska ha det och dels för att förhindra att hans släkt får något. Han vill att jag ska ärva honom oavsett om vi är gifta eller inte. Testamentet ska skrivas nu medan vi är gifta. Blir det någon skillnad om vi skiljer oss? D v s måste testamentet i så fall skrivas om. Vi har tänkt skriva det själva. Är det bra att lägga till i testamentet att detta ska gälla oavsett om vi är gifta eller inte. Han ska även ha med en person till som ska ärva i det fall jag inte skulle vara i livet när han avlider, samt ett trdje alternativ till en välgörenhetsfond. Vi har sedan tänkt skicka in det för förvaring hos begravningsbyråerna som erbjuder denna tjänst.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring tolkning av ett testamente finns i 11 kap ärvdabalken. Enligt 11 kap 1 § ska ett testamente tolkas utifrån testators (den som skriver testamentet) vilja. Först och främst ska testators riktiga vilja genomföras i den mån den kan utrönas ur testamentet. Skulle ni således skriva att du ska ärva trots en eventuell skilsmässa framgår det enligt min mening tydligt av testamentet att detta är testators riktiga vilja. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att ni vände er till Lawline med er fråga!

Arvsordning vid klandrat testamente

2016-08-01 i Testamente
FRÅGA |HejEtt testamente innehåller ett formelfel.Om testamente klandras av hälften av förmånstagarna och dom andra godkänner.Ej bröstarvingarHur fördelas då tillgångarna.
Adrian Nylén |Hej!Er fråga berör hur tillgångarna fördelas vid ett klandrat testamente, vilket aktualiserar ärvdabalken (1958:637) (ÄB).När ett testamente anses vara ogiltigt innebär det att det inte längre är bindande, vilket innebär att tillgångarna fördelas enligt den allmänna arvsordningen;Enligt 2:1 ÄB ärver i första hand bröstarvingar (barn och därefter barnbarn).Om det inte finns några bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar enligt 2:2 1 st ÄB.Lever inte föräldrarna ärver syskonen enligt 2:2 2 st ÄB, är dessa bortgångna ärver syskonbarnen genom deras föräldrar.Om varken syskon eller föräldrar fortfarande är vid livet går tillgångarna enligt 2:3 ÄB till farföräldrar och morföräldrar.Om ingen av dessa arvingar fortfarande är vid livet, tillfaller arvet allmänna arvsfonden enligt 5:1 ÄB.Då det av er fråga framgår att det inte finns några bröstarvingar, övergår alltså arvsrätten till den avlidnes föräldrar och därefter vidare i arvsordningen om dessa inte heller är i livet.Värt att poängtera är dock om arvlåtaren var gift eller inte, om sådant är fallet tillfaller kvarlåtenskapen i dess helhet till den efterlevande maken enligt 3:1 1 st ÄB.Hoppas detta besvarat er fråga!

Fördelning av arv vid testamente

2016-07-31 i Testamente
FRÅGA |Hej,vi har ett testament som säger att bröstarvingen"A" skall ha sin laglott och att resten skall fördelas mellan tre barnbarn "B,C,D". Arvet är på 1 miljon ,hur skall det fördelas?.Enligt boupptäckaren skall A få sin laglott om 50% men även 50% på B,C,och D arv. A = 750000:- B=83000:- C=83000:- D=83000:- Är detta riktigt? MVH
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv och testamente finner du i ärvdabalken (ÄB). En bröstarvinges laglott är hälften av den summa som bröstarvingen skulle fått vid arvet om ett testamente inte funnits. Detta enligt 7 kap. 1 § ÄB. Resterande del av arvet ska fördelas enligt testamentet. Detta innebär att bröstarvingen har rätt till 50 % av det som skulle varit dennes hela arv och resterande arvtagare får dela på det kvarstående arvet.Om den enda bröstarvingen vore A och inget testamente hade funnits hade A:s hela arvslott enligt 2 kap. 1 § ÄB varit 1 000 000. Eftersom testamente finns är A berättigad till hälften av arvslotten, 500 000, vilket utgör A:s laglott. De tre barnbarnen får då dela på resterande del av arvet. Här ska dock tilläggas att annat kan stå skrivet i testamentet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får omyndig skriva testamente?

2016-08-08 i Testamente
FRÅGA |Får omyndigt barn (15år) skriva testamente ?
Vega Schortz |Hej, roligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!I Sverige är rättshandlingen att upprätta ett testamente en av de mest formbundna. Huvudregeln är att ett testamente enbart får upprättas av en myndig person, d.v.s. någon som fyllt 18 år. En person som fyllt 16 år kan få upprätta ett testamente som enbart reglerar vem som ska få ärva sådan egendom som denne vid 16 års ålder själv får råda över, se ärvdabalken 9 kap. 1 §. Det kan här handla om inkomster 16-åringen erhållit genom arbete eller egendom denne fått med villkor om rätt att själva bestämma över egendomen, se föräldrabalken 9 kap. 1 § och 9 kap. 3 § 1 st. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ingår banktillgodohavanden i likvida medel?

2016-08-02 i Testamente
FRÅGA |Hur definieras "kontanta medel" när det i ett testamente står att kontanta medel tillfaller en viss person? Sedlar och mynt enbart eller sedlar och mynt samt banktillgodohavanden?
Adrian Nylén |Hej!Er fråga är inte lättbesvarad, då det inte finns någon lag som direkt anger vare sig banktillgodohavanden ingår inom "kontanta medel" eller inte. Vägledning kan dock hittas ur skillnaden mellan "likvida medel" och "kontanta medel". "Kontanta medel" är tillgångar som utgörs av kontanter (dvs fysiska pengar som mynt och sedlar) medan "likvida medel" utgörs av direkt tillgängliga tillgångar (dvs kontanter och banktillgångar).Skillnaden kan alltså sammanfattas såsom att alla "kontanta medel" utgör "likvida medel", men alla "likvida medel" inte utgör "kontanta medel".Då banktillgodohavanden utgör medlen som är insatta på en bank, innebär det att dessa tillhör "likvida medel" och inte "kontanta medel".Slutsatsen är alltså att testamentet ska tolkas i den mening att banktillgodohavandet inte utgör "kontanta medel". Viktigt att poängtera är däremot att ett testamente enligt 11 kapitlet 1 § Ärvdabalken ska tolkas;"... som må antagas överensstämma med testators vilja". Det bör därmed avgöras huruvida testatorn verkligen menat "kontanta medel" då denne utelämnat banktillgodohavandena.Hoppas detta gett er svar på er fråga!

Definition av termen "bankmedel"

2016-07-31 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag fick enligt testamentet bankmedel, vad innefattar det? Är det även allt innehåll i bankfacket såsom ringar,klockor, gamla mynt, frimärken mm?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!Termen bankmedel omfattar endast pengar (medel) som finns på testatorns bankkonton. Bankmedel omfattar med andra ord inte klockor, gamla mynt (mynt som inte längre går att betala med) och frimärken etc.Med vänlig hälsning

Avliden testamentstagare - tolkning av testamente

2016-07-28 i Testamente
FRÅGA |Min morbror, ogift och barnlös, upprättade 2008 ett testamente med innebörden att en gammal vän skulle ärva 25 % av nettotillgångarna och hans fem syskonbarn dela lika på resten. Syskonbarnen bestod av två "kullar", jag och tre syskon till mig samt en kusin. 2012 avled en bror till mig. Också han ogift och barnlös. Min morbror avled i våras, fortfarande ogift och barnlös. Min fråga är nu vad som händer med min broders andel ? Min mor lever fortfarande. Det står ingenting i testamentet om vad som ska hända om någon testamentstagare är avliden vid hans död. Ärver min mor ? Eller fördelas hans andel enligt samma "regel" som testamentet säger. Eller är det vi syskon alternativt syskonbarn som delar på hans andel ?Med vänlig hälsningSL
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Din fråga har inget klart svar, men enligt 11 kap. 1 § Ärvdabalken (här) ska ett testamente ges den tolkning som kan antas överensstämma med testators vilja. I 11 kap. 6 § ÄB finns en presumtionsregel som innebär att om testamentstagaren även utan testamentet skulle haft arvsrätt, ärver den avlidne testamentstagarens barn. Eftersom din bor inte har några barn hjälper denna regel dock inte i ert fall.Eftersom ni fem syskonbarn skulle dela lika på "resten" och inte få något specifikt, kommer testamentet troligtvis att tolkas som att ni fyra kvarlevande syskonbarn kommer att dela lika på den del som annars hade tillfallit din bror. Allt beror på hur testamentet är utformat - det ska som sagt ges den tolkning som kan antas stämma överens med din morbrors vilja.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,