Testamentera med förbehåll om enskild egendom

2016-03-29 i Testamente
FRÅGA |Hur stor del av arvet kan man skriva i ett testamente ska vara arvtagarens enskild egendom?Om ens barn är gift utan äktenskapsförord kan man då skriva i ett testamente att hela arvslotten ett barn ärver ska vara barnet enskilda egendom så att barnets maka/make inte får rätt till någon del av arvet?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230) ska en makes egendom anses vara enskild egendom bl.a. då denna har ärvt egendomen med förbehåll i testamente om att egendom ska vara mottagarens enskilda. En makes enskilda egendom ska inte ingå i t.ex. en bodelning efter äktenskapsskillnad. Det finns ingen begränsning i hur stor del av den egendom man testamenterar får vara enskild egendom. Du kan således ange i testamentet att ditt barn ska ärva hela kvarlåtenskapen med förbehåll om enskild egendom. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar,

Makes rätt till fyra prisbasbelopp vid bodelning

2016-03-25 i Testamente
FRÅGA |Jag är gift och min man och jag har äktenskapsförord sedan äktenskapets början. Jag önskar nu att testamentera allt till min dotter från tidigare äktenskap, är det möjligt? Har min make anspråk på någon arv oavsett ett testament?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som grundprincip har alla rätt att disponera sina tillgångar som man vill, det vill säga även bestämma vem som ska få ta del av arvet man lämnar efter sig. Emellertid finns två betydelsefulla inskränkningar som hindrar dig att testamentera hur du vill. Den ena inskränkningen handlar om barnens rätt till laglott (hälften av arvet) och den andra rör makes rätt till att utfå minst fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr), 3 kap.1 § ärvdabalken. Detta innebär att du kan vara förhindrad att låta hela din förmögenhet tillfalla dottern. I de fyra prisbasbeloppen inkluderas det maken fått genom bodelningen (som ska genomföras efter äktenskapsskillnad och efter ena makens död) och vad denne har som enskild egendom. Om du skriver i ett testamente att allt ska tillfalla din dotter, kommer denna vilja realiseras efter att maken fått egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arv efter farbror - hur mycket får han testamentera bort?

2016-03-25 i Testamente
FRÅGA |Hej. Har just fått reda på att min farbror har dött. Min far är också borta, så jag är tydligen ensam kvar i familjeträdet. Dock var min farbror gift sedan länge och de hade också ett barn i familjen. Detta barn adopterades aldrig - det var dock hennes -, men jag vet att det kommer att dyka upp ett testamente i fallet. Min farbrors fru, alltså dotterns mor, dog för ett par år sedan. - om nu det är intressant att veta. Min fundering i fallet är: Hur mycket kan han testamentera bort? Visst är det väl så att den hälft - som normalt går till barnen om sådana finns - i det här fallet tillfaller min far, och då han inte längre är i livet, så går den till mig?Tacksam för alla svar.Med vänlig hälsning Tomas Wallin
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkterna kring hur arv fördelas regleras i Ärvdabalken (ÄB). Det stämmer att du är arvinge till din farbror. Detta framgår av 2 kap. 2 § 2st. ÄB. Det stämmer dock inte att den hälft av arvslotten som bröstarvingar alltid har rätt till (laglotten) enligt 7 kap. ÄB tillfaller dig i avsaknad av bröstarvingar. Denna rätt är nämligen endast förbehållen bröstarvingar. Din farbror hade alltså rätt att testamentera bort så mycket av sin kvarlåtenskap som han ville.Du har som arvinge rätt att delges ett eventuellt testamentet, se 14 kap. 4 § ÄB. Du har därefter 6 månader på dig att klandra testamentet om du skulle anse att det är ogiltigt, se 14 kap. 5 § ÄB. Ogiltighetsgrunder hittar du i 13 kap. ÄB. Jag kan även tillägga att eftersom din farbrors fru dog för ett par år sedan, kan det vara så att hennes barn avstod sitt arv till förmån för din farbror enligt 3 kap. 1 § ÄB. Ifall det är så, har denna person rätt att få ut sitt arv efter sin mor vid din farbrors död, oavsett om det finns ett testamente eller inte. Detta framgår av 3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Testamentstagare avlider, vad gäller då?

2016-03-24 i Testamente
FRÅGA |Om föräldrar testamenterar sitt hus till sina barn ( 3 syskon ) som enskild egendom. Vad händer sen om ett av syskonen dör? Får resterande två syskon behålla huset? Eller ärver barnen till den avlidne hans del i huset?
Mattias Lindner |Hej och tack för att vänt dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår inte huruvida syskonet avlidit föräldern eller efter. Jag ska därför redogöra för båda situationerna.Först behandlar jag situationen att syskonet avlidit först efter att ha tagit del av testamentet. Då har således delen av huset tillfallit syskonet och är då dennes egendom som ska delas upp efter dennes död. Regler om fördelning av egendomen finns då i ärvdabalken (ÄB). Enligt ÄB 2:1 kommer då det avlidna syskonets barn ärva andelen i huset. Jag behandlar nu situationen att syskonet avlidit innan denne tagit del av testamentet. Testamentet måste då tolkas för att avgöra hur den delen av huset som skulle tillfalla syskonet ska fördelas. Enligt ÄB 11:1 ska testators (den avlidna föräldern i Er situation) vilja ligga till grund för tolkningen av testamentet. Det finns även i 11:6 en tolkningsregel som är av intresse i din situation. För det fall inte tolkning av testamentet hjälper för att lösa situationen ska det avlidna syskonets barn träda in i syskonets rätt enligt testamentet. Hoppas att svaret hjälpte!

Hur man skriver testamente

2016-03-27 i Testamente
FRÅGA |Måste ett testamente skrivas av jurist? Jag har en moster utan man eller barn, som vill skriva testamente där hon önskar att endast två syskonbarn ska ärva henne vid hennes bortgång. Måste ett testamente vara skrivet på ett specifikt sätt? Något annat man bör tänka på om man knåpar ihop ett testamente själv?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det är inte en jurist som måste skriva ett testamente utan din moster kan göra det själv. Det finns dock ett visst antal formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska anses vara giltigt. Innan jag börjar att svara ytterligare och förklara formkraven vill jag tipsa dig om att ni kan vända er till en tjänst vi har här på Lawline där ni kan få hjälp med att skriva testamentet så att allt går korrekt till. Klicka här för mer information om det. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det som sagt vissa saker som följer av 10 kap. 1 § i Ärvdabalken;1) Testamentet måste vara skriftligt och klart ge uttryck för testatorns (din mosters) yttersta vilja om hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas.2) Handlingen måste vara underskriven av din moster. 3) Det måste även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när din moster skriver under testamentet eller om det inte är möjligt så måste de bekräfta din mosters underskrift. I så fall krävs det även att vittnena samtidigt närvarar. Testamentet behöver inte vara formulerat på något särskilt sätt och det krävs inte ens att det uttryckligen står att handlingen är ett testamente. Det enda som ni bör tänka på är att det tydligt ska framgå att det som står i testamentet är din mosters yttersta vilja beträffande fördelningen av hennes kvarlåtenskap.Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma till oss när som helst! Mvh,

Ändrade testamentsförhållanden

2016-03-25 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag har ett testamente som är skrivet för några år sedan. 2010. En del har förändrats i innehållet så att det hus jag refererar till är sålt t ex men andemeningen är detsamma att jag vill få testamenterat till en person som finns namngiven. Detta är bevittnad av två personer. Måste det skrivas om för att vara giltigt utifrån de förutsättningar som råder idag eller räknar man bort sånt som inte är gällande så att det som är kvarvarande av tillgångar gäller?
Adam Lund |Hej! Ett testamente kan naturligtvis inte ge rätt till en egendom som testatorn inte ägde vid tillfället för dennes frånfälle, egendom som innan testatorns död har sålts kommer därför att undantas då de inte längre ägdes av testatorn. Alltså kan ett äldre testamente fungera alldeles utmärkt trots att man sålt eller skänkt bort viss egendom, man räknar precis som du skriver i frågan bort den egendom som inte längre är inom den avlidnes kvarlåtenskap. Så ett nytt testamente måste endast skrivas om det tillkommit tillgångar som man önskar att vissa personer ska få del av. Jag råder dig dock att ta kontakt med en familjerättsjurist (exempelvis Lawlines samarbetspartner Familjens jurist) för att granska innehållet i testamentet. Jag hoppas jag kunde besvara din fråga, och jag önskar dig en trevlig dag! Vänliga hälsningar

Måste testamentet ändras pga senare tillkommet äktenskapsförord?

2016-03-25 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min man har skrivit ett inbördes testamente då vi båda har särkullsbarn och inga gemensamma barn. Jag fick ett mindre arv förra året och vi har bestämt oss för att skriva ett äktenskapsförord gällande detta arv så att det blir min enskilda egendom. Min fråga är om vi behöver skriva om vårt testamente i och med detta eller ifall det fortfarande gäller att vi ärver varandra förutom det lösöre och mitt arv, och laglotterna naturligtvis, som vi nu ska registrera som enskild egendom.Tack på förhand
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ni behöver inte skriva om ert testamente. Enligt ärvdabalken 23:1 ska nämligen en bodelning ske innan arvsskiftet. Fördelningen av egendomen mellan er med undantag för den enskilda egendomen görs då och den enskilda egendomen är därmed "ute ur leken" när sedan arvsskiftet ska förrättas i enlighet med testamentet. Med vänlig hälsning,

Arv och testamente

2016-03-20 i Testamente
FRÅGA |Är änka. Inga barn eller barnbarn. Avlidne makens barnbarn har redan fått sitt arv efter honom.Närmaste syskon samt deras barn i Tyskland. Kan jag testamentera till annan person i Sverige?Mvh
Josefine Rembsgård |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arv och testamente hittar du i Ärvdabalk (ÄB).Den kvarlåtenskap du tilldelades när din man gick bort, har du full äganderätt över eftersom din avlidne makes barnbarn redan fått ut sitt arv enl. ÄB 3 kap. 2 § 1 st. Om syskonen i Tyskland är din avlidne makes så har de ingen rätt till något arv efter honom, eftersom detta redan har fördelats mellan dig och hans barnbarn, vilka har arvsrätt före syskon enl. ÄB 2 kap. 1 §. Syskonen i Tyskland har därför inte heller rätt till arv efter dig. Om de närmaste syskonen som bor i Tyskland istället är dina så är de dina närmaste arvingar enl. ÄB 2 kap. 2 § 2 st. Dina syskon har dock ingen absolut rätt till någon del av ditt arv, det är endast bröstarvingar (egna barn) som har det. Detta innebär att du fritt får testamentera bort det du äger till vem du vill. När man upprättar ett testamente så skall det ske skriftligen och även bevittnas av två personer som också ska signera testamentet enl. ÄB 10 kap. 1 §. Om du vill ha hjälp att upprätta ett testamente så kan du få det här: Testamente. Jag rekommenderar dig annars att boka en tid med en jurist för mer rådgivning. Det kan du göra här: Boka tid med juristJag hoppas att mitt svar varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,