Hur kan man gå till väga för att upprätta ett testamente?

2017-04-23 i Testamente
FRÅGA |Hej! Har tidigare frågat om detta:Vi är ett par i 80-års åldern med två barn inom äktenskapet som vi givetvis vill ska ärva oss, Vi gillar deras nuvarande partners (gift resp sambo men splittring kan ju uppstå. Vi vill gardera att arvet efter oss förblir deras egendom även om en brytning skulle inträffa. Alltså vara "enskild egendom". Vår ursprungliga tanke var att ge barnen alla våra tillgångar i gåva, att disponeras som enskild egendom efter vår död. Vid tidigare kontakt med Er avrådde Ni ock föreslog i stället testamente.Frågor; - Tycker Ni fortfarande så? - Upprättar Ni handlingen? - Vad kostar det? - Hur går vi vidare?
Cecilia Sikström |Hej,Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med era frågor! Om ni vill säkerställa att barnens arv efter er förblir barnens egendom vid eventuella separationer är det mycket riktigt en bra idé att testamentera era tillgångar till barnen som enskild egendom. Om ni inte önskar att barnen ska få era tillgångar förrän efter er död skulle alltså även jag rekommendera att ni upprättar ett testamente istället för ett sådant gåvobrev som ni ursprungligen tänkt er. Ett testamente måste inte skrivas en jurist för att vara giltigt, men vi på Lawline hjälper gärna till att upprätta ert testamente. Lawline har dels färdiga mallar för testamenten som är lätta att skräddarsy så att de passar just era behov, dem hittar ni här: http://www.lawline.se/avtal/testamente Att upprätta ett sådant testamente kostar 1495 kr. Om ni vill ha ytterligare hjälp eller vill att vi upprättar testamentet åt er kan ni även boka tid för avtalsskrivning med en av våra jurister, mer information kring hur ni bokar en tid hittar ni här: http://www.lawline.se/avtal/testamente Avtalsskrivning kostar ca. 4990 kr.Om ni istället väljer att upprätta ett testamente på egen hand är det viktigt att ni tänker på att uppfylla de formkrav som finns, annars finns det risk att testamentet blir ogiltigt. Formkraven framgår av Ärvdabalkens 10 kap. 1§ som säger att:1. Testamentet måste vara skriftligt och tydligt ge uttryck för hur personens tillgångar ska fördelas efter personens död. 2. Dokumentet måste signeras av testatorn (den vars testamente det är fråga om). 3. Två vittnen måste närvara när testatorn skriver under testamentet. De två vittnena måste därefter också signera testamentet för att intyga att testamentet är äkta och upprättat av testatorn.I Ärvdabalkens 10 kap. 4§ finns regler om vilka som inte får vara vittnen. Där sägs bl.a. att den som är under 15 år, lider en av psykisk störning eller är exempelvis sambo, make, barn eller syskon till testatorn inte får vara vittne. Jag skulle alltså rekommendera att ni väljer två vänner som ni inte är släkt med som vittnen.Utöver formkraven är det även viktigt att ni tydligt anger att barnen ska ärva era tillgångar som enskild egendom. Hoppas att detta var svar på era frågor! Om ni har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen. Vänligen,

Bör man skriva ett testamente för att göra en viss fördelning möjlig?

2017-04-22 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag har 2 söner och vi har inga gemensamma barn! Min man har inga egna barn.Jag vill att mina söner ska få enbart sin laglott om jag går bort, de står ändå somArvtagare senare när min man går bort! De står även som förmånstagare om vi går bortSamtidigt eller min man avlider sist, till min mans stora pensionsförsäkring!Behöver skriva ett testamente, eller hur? För annars kan barnen kräva sin arvslott, heterDet så? Jag vill att om jag går bort först, så skall min man ha hälften av mina tillgångarOch de varsin fjärdedel. För inte räknas väl hans privata pengar och hans pensionsförsäkring in i bouppteckning efter mig, eller??
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mycket riktigt är det en bra idé att skriva ett testamente om du vill få det exakt så som du beskriver i ditt scenario. Hur fördelning av arv går till: Man kan aldrig göra sina barn arvlösa utan de har alltid rätten att få ut sin laglott vid ett arv. Detta är hälften av sin arvslott som du också beskriver (7 kap. 1 § ärvdabalken) Som make har man som en huvudregel alltid rätt att ärva egendomen efter sin avlidne make (3 kap. 1 § ärvdabalken). Dock går den här rätten aldrig före rätten för icke gemensamma barns arvsrätt. Det innebär att har man bara gemensamma barn ärver maken all egendom och barnen får ”vänta” med att få ut sitt arv. Är det så att det inte är gemensamma barn som i ditt fall har barnen rätt att få ut sitt arv direkt. Barnen har dock möjligheten att självmant avstå från sitt arv till förmån för din man och hamnar då i samma situation som om det hade varit era gemensamma barn och de ärver din egendom när din man sedan avlider (3 kap. 9 § ärvdabalken). Detta är dock något barnen själva väljer, det finns inget krav. Är det så att inget testamente skrivs och barnen självmant inte avstår sin arvsrätt till förmån för din man kommer de att ärva all din egendom och din man ärver inget. Vad som räknas in vid en bodelning: Vid ett eventuellt dödsfall sker en bodelning mellan makar först och det som ska ingå vid en bodelning är det som kallas giftorättsgods som är era gemensamma tillgångar. Vad som ska räknas som giftorättsgods är i princip allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendomar kan bli enskild egendom tillexempel genom testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Din mans privata pengar som du skriver är generellt giftorättsgods om ni tillsammans inte har kommit överens om annat. Likaså med pensionsförsäkringen men där får man också kolla om det står något speciellt i försäkringsavtalet eller liknande. Är det så att ni vill att vid ett eventuellt dödsfall ska viss egendom inte tillfalla den ena av er är min rekommendation att skriva ett äktenskapsförord att det är vissa saker som ska vara din man enskilda egendom och då kommer de inte ingå vid en bodelning. Ett testamente för att få rätt fördelning: För att få den fördelningen av arvet som du beskriver är det bäst att skriva ett testamente. Som jag beskrev ovan kan man heller aldrig testamentera så att barnen får mindre än sin laglott men om jag förstår ditt förslag rätt låter det som att du har tänkt på det. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man ångra ett godkännande av testamente?

2017-04-20 i Testamente
FRÅGA |Hej.Jag har godkänt ett testamente.Kan jag ångra det?Det har framkommit förändringar som jag inte visste om när jag skrev på.Bland annat har vittnen som testatorn anlitat inte bevittnat hans namnteckning tillsammans med honom utan genom en mellanhand. Vad jag förstår så skall bevittningen ske samtidigt som testatorn skriver sitt namn.Vänligen Kjell Johansson
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga berör testamente och regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag uppfattar det som att du godkänt testamentet i form av testamentstagare. Du nämner att det framkommit förändringar som du inte visste om vid den tidpunkt du godkände testamentet. Bland annat att vittnena inte varit närvarande vid den tidpunkt då testatorn underskrev handlingen. Huvudregeln i svensk rätt är att ett godkännande av ett testamente anses innefatta ett avstående från möjligheten att föra en klandertalan. Det finns dock rättsfall där personer godkänt testamenten då de inte haft vetskap om särskilda omständigheter som har föranlett att testamentet förklarats ogiltigt. I de fall har personen i fråga, trots ett godkännande av testamentet, fått rätt att föra en klandertalan. Med detta sagt är utgångspunkten i din fråga till stor del beroende av vilka förändringar som du inte varit medveten om vid tidpunkten då du godkände handlingen. Är det ”enbart” formkraven eller finns det andra omständigheter? Gränsdragningen till vad som anses vara särskilda omständigheter är inte helt klar. Dock har jag ännu inte hittat något rättsfall som behandlat felaktiga formkrav som en särskild omständighet. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan man testamentera bort allt trots att syskon finns?

2017-04-19 i Testamente
FRÅGA |Kan man testamentera bort allt trots att syskon finns ? Det finns inga egna barn.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Syftet med ett testamente är att sätta den legala arvsordningen ur spel. Med det menas att de regler som finns i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) träder åt sidan om det upprättats ett giltigt testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och har undertecknats av testator. Dessutom krävs det att två vittnen närvarar och undertecknar handlingen, 10:1 ÄB. En regel som har företräde framför ett testamente är bröstarvingarnas (barnens) rätt till laglott, 7:1 ÄB. Om man inte har några bröstarvingar får man testamentera bort allt man äger till vem eller vilka man vill. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Är ett testamente giltigt om ett vittne har avlidit

2017-04-23 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag har för länge sedan skrivit ett testamente. Ena vittnet till testamentet har avlidit. Jag behöver väl inte skriva om testamentet? Ett testamente är väl giltigt även om vittne avlidit?Tack på förhand för svar.
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom testamentsvittnen ska vara närvarande vid upprättandet av ett testamente så blir inte ett testamente ogiltigt om ett vittne avlider eftersom denna var vid liv när testamentet upprättades. Således har du rätt i att ett testamente är giltigt även om ett vittne har avlidit. Svaret blir således att testamentet är giltigt.Nedan kan du se ett mer detaljerat svar om testamentsvittnen:Huvudregeln är att ett testamente ska upprättas skriftligt, se 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Den som upprättar testamentet ska skriva under det i närvaro av två vittnen. Dessa vittnen är vad man kallar solennitetsvittnen, vilket menas med att deras närvaro är en förutsättning för att ett testamente ska vara giltigt. Vittnena ska samtidigt vara närvarande och bekräfta testamentet med sina namn.Hoppas detta svar gav klarhet!Med vänlig hälsning

Kan en bröstarvinge som köpt en fastighet av sin förälder testamentera bort fastigheten sedan föräldern avlidit?

2017-04-20 i Testamente
FRÅGA |Jag är ogift och har inga barn. Jag har köpt ett fritidshus av min mamma, till marknadspris. I avtalet står att det ska vara min enskilda egendom samt att mamma har rätt att disponera fastigheten. Nu har mamma gått bort och jag vill skriva ett testamente där min sambo ärver fritidshuset. (Arvet efter pappa är skiftat). Min bror säger att jag inte har rätt att testamentera bort fritidshuset utan att det ska tillfalla honom. Kan jag testamentera bort enskild egendom?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Du kan testamentera bort enskild egendom. Att något är enskild egendom spelar roll om man är gift. Att något är enskild egendom innebär i korthet att egendomen inte kommer att tas med i en bodelning (se äktenskapsbalken 10 kap. 1 §). Eftersom du inte har några barn och dina båda föräldrar har gått bort, så är det din bror som ärver dig om du inte skriver något testamente (se ärvdabalken 2 kap. 2 §). Ett testamente går bra att skriva gällande fritidshuset (och annan egendom) med din sambo som testamentstagare. Så länge testamentet är giltigt kommer din sambo ärva dig (för formkrav på testamente se ärvdabalken 10 kap. 1 §)Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan närstående vara vittne till testamente? Vad händer om de är vittnen?

2017-04-20 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag har ett testamente skrivet av en jurist om fördelningen av arvet efter mig till mina tre barn.Nu är det så att det är mina två syskon som bevittnat testamentet. Nu undrar jag om testamentet ärogiltigt på grund av att nära släktingar varit vittnen.Tacksam för svar.
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.Sammanfattat svar:Ja ditt testamente kan tyvärr ogiltigförklaras av en domstol eftersom syskon inte bör signera ett testamente då de är potentiella arvtagare och närstående. Om arvingarna väljer att följa testamentet ändå så har det dock på sätt och vis fortfarande giltighet om arvingarna väljer att inte klandra testamentet i domstol. Jag råder dig dock ändå för säkerhets skull att få en kopia eller skriva ett nytt testamente och få signaturer av exempelvis grannen eller någon annan bekant. Utredning:Är ditt testamente giltigt?När det gäller testamenten så är det ärvdabalken (Förkortas ÄB) som reglerar hur testamentet det ska upprättas, efterföljas, ogiltigförklaras osv.Ett testamente ska bevittnas och undertecknas av två vittnen för att vara styrkt. ÄB 10:1.Vittnena ska signera testamentet samt ange sitt yrke och hemvist. ÄB 10:2. Det här är dock lite överkurs eftersom det egentligen handlar om att man ska kunna identifiera vittnena. Det är dock inte tillåtet för syskon att vara vittnen. Det framgår av ÄB 10:4. De du väljer ut för att vara vittnen ska helt enkelt vara utomstående personer. Anledningen till att dessa inte får vara vittnen är att de potentiellt är arvtagare och därför bör hållas utanför. Om du inte har ett testamente, och inte heller barn, så kommer ju helt enkelt dina föräldrar att ärva din kvarlåtenskap. Oftast lever dock inte föräldrarna och därför blir det dina syskon som ärver istället. För att testamentet ska vara helt "giltigt" krävs alltså att det är utomstående personer som inte räknas upp i ÄB 10:4 som är vittnen till ditt testamente. Vad händer då om ditt testamente är "ogiltigt" eftersom det är undertecknat av fel personer?Det enkla svaret här är att det egentligen fortfarande är giltigt eftersom testamentet ska tolkas enligt testators (din) vilja. Det är alltså upp till dina arvingar. De kan välja att följa testamentet till punkt och pricka trots de felaktiga vittnena. Om dina barn följer testamentet så spelar vittnena absolut ingen roll... Därför kan man inte direkt säga att testamentet är ogiltigt för att det blivit lite fel. Testamentet är på sätt och vis ogiltigt eftersom det kan ogiltigförklaras när det inte är upprättat på rätt sätt. ÄB 13:1.Men samtidigt är testamentet fortfarande giltigt och man kan välja att följa det och strunta i att formkraven inte är helt uppfyllda.Problemet blir om någon arvinge inte vill följa testamentet och väljer att klandra det. Då kan en domstol helt enkelt välja att ogiltigförklara testamentet och istället följa den vanliga arvsordningen där bröstarvingarna, dina tre barn, ärver en tredjedel av din kvarlåtenskap vardera. Poängen med ditt testamente försvinner då och det känns ju tråkigt att du låtit en jurist upprätta ett testamente som sedan ogiltigförklaras av en sån här grej. Mitt råd:Därför rekommenderar jag dig att upprätta ett nytt testamente och låta exempelvis en granne eller någon annan bekant signera testamentet. De behöver inte få reda på innehållet alls utan det räcker att de vet att det är ett testamente de signerar. Du behöver inte betala en jurist upprätta dokumentet igen, antingen kan du be om en kopia eller så kan du själv skriva av det. Med vänliga hälsningar,

Formulering av testamente för att undgå den legala arvsordningen

2017-04-18 i Testamente
FRÅGA |Hejsan,Jag är ogift, ensamstående, ej sambo och har inga bröstarvingar. Min pappa är avliden. Pappa har två barn sen tidigare förhållande, dvs särkullbarn. Min mamma är ogift, ensamstående, ej sambo och har endast mig som bröstarvinge. Mamma och pappa (som var sambo) har ett testamente samt samboavtal, ur vilka det framgår att pappas särkullbarn endast ska ärva sin laglott. När pappa avled så ärvde särkullbarnen sin laglott och jag min arvslott. Mamma ärvde inget efter pappa. Så särkullbarnen har så att säga "fått sitt arv". Nu vill jag och min mamma upprätta vars ett enkelt testamente, vilka jag planerar skriva själv, och i dessa ska följande stå (enkelt uttryckt):Mitt: "jag vill att all min egendom ska ärvas av min mamma, om mamma ej är i livet vid min bortgång ska mina tillgångar gå till följande organisation/organisationer...."Mammas: "jag vill att all min egendom ska ärvas av min son Emil, om Emil ej är i livet vid min bortgång ska mina tillgångar gå till följande organisation/organisationer...."Anledningen till mammas testamente är att hon vill styra vart henes tillgångar ska gå om jag är avliden vid hennes bortgång.Två frågor:#1. Kommer ovanstående testamente att säkerställa att mina halvsyskon (särkullbarnen) inte ärver något av mig?#2. Hur formulerar jag (på korrekt juridiskt sätt) just villkoret "..ärvas av min mamma, om mamma ej är i livet vid min bortgång ska mina tillgångar gå till..."Tack så länge!Mvh,Peter
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din beskrivning av situationen som så att dina halvsyskon, din pappas barn, har fått sin laglott (efter pappan) och att de inte har rätt till något efterarv från din mor. Eftersom din mor inte ärvde något av din far finns inget efterarv att hämta därifrån.Fråga #1Genom att du i ett testamente skriver hur du vill att ditt arv ska fördelas så frångår du den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen hade gjort att hälften av ditt arv hade gått till din mor och den hälften som skulle ha gått till din far om han hade varit i livet, tillfaller istället dina halvsyskon. På det sättet du beskriver testamentet kommer all din egendom att gå till din mamma och därmed säkerställa att inget går till dina halvsyskon.För att ett testamente ska vara giltigt krävs, enligt ärvdabalken 10 kapitel 1 §, att testamentet är skriftligt, undertecknat av dig och två stycken ytterligare vittnen. Vittnena ska båda samtidigt vara närvarande när du skriver under testamentet och sedan ska de själva skriva under på att de har vittnat.Fråga #2Enligt lagtexten, ärvdabalken 11 kapitel 1 §, ska testamentet tolkas på det sättet som är förenligt med testatorns vilja. Man går alltså inte enbart enligt ordalydelsen utan försöker tolka det efter din och din mors verkliga vilja. Så det "juridiskt korrekta" sättet är att ni är så tydliga ni kan med er vilja. Såsom du har exemplifierat villkoret i din fråga är för mig tydligt, vill du vara ännu tydligare kan arvtagarens personnummer, organisationernas org.nummer osv. finnas med. Det viktigaste är som sagt att det går att tyda er vilja i testamentet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!Mvh,