Kan man göra arvingar arvlösa?

2017-12-03 i Testamente
FRÅGA |HejJeg har en moster som bor i Sverige, hun er lige død, hun havde ingen børn.Jeg er arvinger efter hinde, da min mor er død.Jeg er blevet kontaktet af en advokat, som siger at der er et testamente efter min moster, advokat siger at jeg efter testamente ikke er berettiget til arv, kan det være rigtigt ?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om arvs- och testamentsrätt. Regler härom finns i ärvdabalken.Den legala arvsordningenEnligt den legala arvsordningen tillhör bröstarvingar till arvlåtaren den första arvsklassen och kvarlåtenskapen ska alltså i första hand tillfalla dessa.(2 kap. 1 § ÄB) Om det inte finns några bröstarvingar till den avlidne ska i andra hand kvarlåtenskapen tillfalla arvlåtarens föräldrar med hälften var. Om föräldrarna är bortgångna träder arvlåtarens syskon in i deras ställe. Vidare träder arvlåtarens syskonbarn in i syskonens ställe om dessa också är bortgångna.(2 kap. 2 § ÄB)TestamenteDen som har fyllt 18 år har rätt att upprätta ett testamente och således bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas när han/hon avlider. (9 kap. 1 § ÄB) Den som upprättar ett testamente (testatorn) kan alltså välja att åsidosätta den legala arvsordningen. I 7 kap ÄB föreskrivs bröstarvingars laglottsskydd. Laglottsskyddet innebär att bröstarvingar alltid har rätt att få ut laglotten, oavsett vad som föreskrivs i ett testamente. Laglotten utgörs av hälften av det som han/hon skulle fått ärva om inte testamentet funnits. Detta skydd finns emellertid inte för andra arvingar än bröstarvingar. Detta innebär att alla andra arvingar än bröstarvingar kan göras helt arvlösa genom testamente. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Jämkning av testamente för bröstarvingars rätt till laglott samt ogiltigförklaring av testamente

2017-12-03 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min fråga gäller följande: ett par som levt som sambor i ca 30 år. De äger en bostadsrätt tillsammans och kvinnan står som ägare på en bil (även om det är mannen som köpt både bostad och kvinnans bil). Kvinnan går bort i cancer. 3 dagar innan hennes död skrivs ett testamente (hon är i väldigt dåligt skick och starkt medicinerad). Av testamentet framgår att kvinnan testamenterar allt till sambon, hennes ägarandel i bostadsrätten, gemensamma möbler samt husgeråd med full äganderätt. Som jag förstår det anser även sambon att hennes bil ingår i detta och skrivs över på sambon, dvs hennes två barn ärver ingenting av bostad, bil och bohag.Sambon anser att då kvinnans pensionsförsäkringar tillfaller kvinnans barn så ska de vara nöjda med det. Är detta juridiskt korrekt?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagar om din fråga finner vi i Ärvdabalken.Barnens rätt till laglottLagen lyder som så att en förälders barn (det vill säga bröstarvingar) alltid har rätt till sin laglott. Laglotten består av halva arvet, som är allt det som kvinnan äger. Med andra ord har barnen rätt till hälften av sin mors kvarlåtenskap som de sedan får dela lika på, 2 kap 1§ Ärvdabalken samt 7 kap 1§ Ärvdabalken.Nu har jag ingen information om den exakta summa som det rör sig om och därför har jag svårt för att avgöra om barnen får ut sin laglott genom pensionsförsäkringarna, men jag har svårt att tro att de skulle väga upp till hälften av hennes arv. Är det så att pensionsförsäkringen inte väger upp till laglotten som barnen har rätt till så måste de jämka testamentet inom sex månader från de att de tog del av det för att få rätt till sin laglott, 7 kap 3§ Ärvdabalken.För att utreda exakt hur mycket det är som kvinnans arv består av så är det viktigt att göra en bodelning om detta inte redan är gjort.Ogiltigförklaring av testamenteVad gäller testamentet i övrigt så kan jag säga att utifrån det du berättar så skulle man kunna ifrågasätta det med tanke på hur det gick till då modern var starkt medicinerad och uppenbarligen inte mådde bra. Det finns en bestämmelse i ärvdabalken om att testamente som har blivit uppkallat genom att någon har förmått testamentsgivaren att upprätta det genom att missbruka personens oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning inte ska gälla, 13 kap 3§ Ärvdabalken.Jag känner att jag har för lite information om kvinnans och sambons relation för att kunna uttala mig om huruvida detta var kvinnans önskan eller inte. Med tanke på att de ändå har levt som sambor i 30 år så talar detta ändå för att de står varandra nära och att hon ville att han skulle få hennes arv, men som sagt så går det att ifrågasätta. Barnen skulle med andra ord kunna försöka sig på att ogiltigförklara testamentet på den grunden att modern inte var vid ett normalt sinnestillstånd på grund av den starka medicineringen och att sambon där har utnyttjat detta och skrivit över allt hon äger på honom med en hänvisning till 13 kap 3§ Ärvdabalken. Om denna ogiltigförklaring skulle gå igenom så skulle det innebära att allt hon ägde tillfaller hennes två barn, och sambon inte får någonting med tanke på att de inte är gifta.Hur man går tillväga för att ogiltigförklara eller jämka testamentetFörst och främst får barnen inte glömma att det måsta göras inom sex månader från det att de tog del av testamentet för annars är deras talan utan verkan och de har inte längre rätt till sin del. De behöver inte heller vända sig till domstol direkt, utan detta görs bara i det fall som testamentestagaren, sambon, inte godtar deras talan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte på att vända dig hit igen!Vänligen

Kan man göra ett barnbarn arvslös?

2017-12-02 i Testamente
FRÅGA |Hej!!Kan man i testament avskriva en person?Eftersom min bror gick bort 2015 ärver ju hans barn hans del nu är det så att min mamma tycker inte att ett barnbarn ska ärva.Min bror har en son som han inte haft någon kontakt med och min mamma har aldrig träffat personen.Han fick ärva när min bror gick bort.
Emilia Kinnunen |Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!Det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken. Skillnaden mellan att vara bröstarvinge och arvingeInledningsvis är det värt att notera att det finns bröstarvingar och arvingar. Bröstarvingar är den avlidnes barn men har detta barn avlidit och den har egna barn så kommer barnen träda i sin förälders ställe som bröstarvinge, (2 kap. 1§ ÄB). De övriga arvsberättigade betecknas som arvingar.Det som gör det viktigt att särhålla dessa är att en bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av det vad man annars skulle ha ärvt. Skulle man ha ärvt 100 kr utan ett testamente så har man rätt till 50 kr. Det som krävs är att den det angår kräver jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, (7 kap. 1§ ÄB, 7 kap. 3§ ÄB). Andra arvingar förutom bröstarvingar saknar denna rätt och kan därmed göras arvslösa genom testamente.Vad det innebär för erDet innebär alltså att din brors barn inte kan göras helt arvslös, barnet har rätt till din brors laglott. Det man kan göra är att upprätta ett testamente där man inte beaktar laglotten och uttrycka en önskan om att barnet inte ska påkalla jämkning av testamentet. Men det går inte att hindra att din brors barn gör det. En annan möjlighet är att din mamma i sitt testamente uttrycker att endast laglotten ska utgå till din avlidne brors barn. Då har din mamma åtminstone halverat värdet på det arv barnet får.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att fråga igen!Med vänliga hälsningar

Klander av testamente

2017-11-30 i Testamente
FRÅGA |Hur gör man för att beivra eller bestrida ett testamente? Vilken tidsgräns är det?
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).För att beivra/bestrida ett testamente (som en arvinge), så krävs det att en klandertalan väcks. En klandertalan ska väckas hos en domstol inom sex månader från det att man har tagit del av testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Väcker man inte en sådan talan inom sex månader så förlorar man rätten att klandra testamentet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan vittnena endast bevittna namnteckning i ett testamente som inte är skrivits?

2017-12-03 i Testamente
FRÅGA |Hej LawLine. Betr. testamente. Är det ok att ej ha skrivit testamentet, men att låta bevitta namnteckningen, samt att ange att bevittningen gäller enbart namnteckningen ? Då namnteckningen är bevittnad skriver man in på samma dokument den text man vill ha som testamente, om detta är ok behöver man ej " täcka över " testamentetexten eftersom den ännu ej är " författad / skriven ".
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De formkrav som uppställs för ett giltigt testamente är att det ska upprättas skriftligen med två vittnen samtidigt närvarande. I deras närvaro ska testatorn underteckna handlingen eller vidkännas sin underskrift. Vidkännas sin underskrift innebär att vittnena bekräftar att det är testatorn som har skrivit under handlingen. Vittnena ska därefter bestyrka handlingen med sina namn och ha vetskap om att det bevittnar ett testamente. Vittnena behöver inte känna till innehållet vilket innebär att testatorn kan välja att antingen visa vad han eller hon skrivit eller täcka över den delen av texten (10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB))Att vittnena ska närvara vid testamentets upprättande innebär inte att vittnena måste vara närvarande när testamentets text avfattas. Det är tillräckligt att testatorn i deras närvaro som nämnt undertecknar handlingen eller vidkänns redan befintlig underskrift. Det innebär att det inte är möjligt att vittnena bevittnar endast en handskrift för att testatorn sedan ska skriva ett testamente. Med vänliga hälsningar

Kan jag kolla om min förälder skrivit ett testamente?

2017-12-02 i Testamente
FRÅGA |Hej, hur vet jag ifall min mor med alzheimers har lämnat ett testamente eller inte?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inga möjligheter att kolla om det finns ett testamente medan personen leverTyvärr finns det inga andra möjligheter för dig att kolla om din mor har skrivit ett testamente eller inte, i annat fall än om du kan fråga henne personligen. Anledningen till detta är för att testamenten inte registreras någonstans, utan förvaras av personen som skrev testamentet. Ett testamente aktualiseras först i och med bouppteckningen som sker efter det att personen som skrivit testamentet gått bort, och det är först vid bouppteckningen även du kommer att få reda på om det finns ett testamente eller inte, om du som sagt inte har någon möjlighet att fråga henne nu.Jag beklagar situationen, men hoppas att du fått svar på din fråga och att du får en fortsatt trevlig helg!

Kan man testamentera bort syskons arvsrätt

2017-12-02 i Testamente
FRÅGA |HejMin faster dog.....hon hade inga barn. Dock ett syskon i livet (min far)...Enl. min bror...som var den som tog hand om allt pappersjobb o.d Så hade min faster testamenterat bort alla sina tillgångar .....lgh o sparande till Röda korset.Min far ...fick inget av hennes arv...Undrar om det är rätt .....att man kan testamentera bort allt?
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ursprungligen hade din far kunnat ärva efter sin syster enligt den allmänna arvsordningen. Dock eftersom det finns testamente kan hon alltså inskränka hans rätt till arv. Det finns vissa regler som gör att man inte kan testamentera bort allt och det kallas laglottsskyddet. Reglerna om laglottsskydd finns i 7 kap. ärvdabalken (ÄB). Som du kan se i 7 kap. 1 § ÄB gäller detta enbart bröstarvingar. Detta innebär att laglottsskyddet enbart gäller för den avlidnes barn och övriga arvingar kan alltså göras helt arvslösa genom testamente. Din faster hade alltså rätt att testamentera bort sin egendom så att hennes syskon inte blev berättigade arv.Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Om testamentestagare, bevittning och avyttring av dödsbo

2017-11-30 i Testamente
FRÅGA |HejJag har kallats till bouppteckning som arvvinge efter efter min mors syster som dog 2014.Systerns man dog nyligen och han har inga syskon och dom hade inga barn, så det är jag och min mors syskon som är kallade som arvingar.Där föreligger ett testamente där bohaget skall tillfalla hans hustru och/eller ett namngivet syskon.Hans hustru och/eller ett namngivet syskon skall som legat erhålla kr 500.000.Testamentet är skrivet 2014 när hustrun är avliden och är bevittnat av den persons sambo och dottersom är namngiven i testamentet.Så frågan är varför skriver man in sin avlidna hustru i ett testamente?Får en sambo bevittna ett testamente när man som legat skall få 500.000 kr?När får man avyttra ett dödsbo?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan jag inte riktigt svara på varför en avliden make anges i testamente. Är det så att en testamentstagare är avliden går arvet till testatorns arvingar enligt lag. I praxis har däremot en angivelse av en avliden testamentstagare kunnat tolkas som ett uttryck att dennes släktingar ska ärva framför testatorns egna arvingar. I detta fall är ju däremot ett syskon namngivet.Vem får vara testamentsvittne?Reglerna om arv och testamente återfinns i ärvdabalken (ÄB). Enligt lagen får den som i testamente angetts som testamentstagare eller legatarie inte vara testamentsvittne, detsamma gäller dennes sambo eller make (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Har så skett är testamentet ogiltigt i den delen (13 kap. 1 ÄB). Klandertalan ska väckas av testamentstagare som anser att testamentet ska ogiltigförklaras inom 6 månader från delgivning (14 kap. 5 § ÄB). När får man avyttra dödsbo?Avyttring av dödsboets egendom bör göras efter det att bouppteckning upprättats och registrerats. Vid bouppteckningen ska nämligen den avlidnes tillgångar och skulder noteras. Bouppteckningen ska skrivas under av bouppgivaren och registreras hos Skatteverket. Om egendom avyttras från boet innan bouppteckning har gjorts kan det vara svårt att förutse om den avlidnes skulder kommer täckas av tillgångarna. Avyttring av egendom får inte heller göras innan dess att skulderna betalts eller betryggande säkerhet ställts för skulden. Om så har skett kan delägarna förpliktas återbära egendomen eller ersätta dess värde (18 kap. 6 § ÄB). Även straffrättsliga frågor kan bli aktuella. Behöver ni hjälp med att förvalta dödsboet eller verkställa testamentet kan ni begära att rätten förordnar om en boutredningsman eller testamentsexekutor.Med vänlig hälsning,