Har min halvsysters barn rätt att ärva efter min farbror trots att det finns ett testamente?

2017-10-13 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min farbror gick bort för ca 1 år sedan.Han testamenterade sin förmögenhet till cancerfonden inga andra, ingen i resterande släkten hade några som helst krav på det, förutom min halvsysters barn, min halvsyster är avliden sedan flera år. Jag undrar har dom någon rätt att få ut arv efter min farbror.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt får man testamentera bort sin egendom precis som man vill. Så länge man bara förordnar om sina egna tillgångar kan man alltså fördela arvet som önskas. Det enda som kan inskränka på denna rätt är ens barns rätt till laglotten (7 kap 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga vad barnet hade ärvt om det inte hade funnits något testamente. Barn till den avlidne har alltid rätt att få ut minst laglotten, även om det skulle finnas ett testamente som förordnat arvet till andra. Det finns inte någon liknande rätt att ärva för andra släktingar än barnen till den avlidne. Om den avlidne inte har barn (eller om dessa väljer att inte kräva ut sin laglott) fördelas alltså egendomen bara efter vad som står i testamentet. Detta gäller dock endast om testamentet är giltigt i övrigt, det vill säga uppfyller formkraven för testamente. Eftersom din halvsyster inte var barn till din farbror har hennes barn ingen absolut rätt att få ärva efter honom. Om han har upprättat ett giltigt testamente där han skänker alla tillgångar till cancerfonden är detta helt okej och ska följas, så länge formkraven är uppfyllda. De enda som oavsett testamente har rätt att ärva är barn till den avlidne, som då kan kräva ut sin laglott. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du några ytterligare funderingar är det bara att kommentera i fältet nedan! Med vänlig hälsning

Testamente där arvet till barn förvaltas av annan än vårdnadshavare

2017-10-12 i Testamente
FRÅGA |Min dotter har en son som är 12 år. Han träffar knappast sin pappa men de har fortfarande delad vårdnad. Kan hon skriva ett testamente att arvet efter henne ska förvaltas av någon annan än pappan?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det går utmärkt att skriva ett testamente där man bestämmer att arvet till ens barn ska förvaltas av någon annan än vårdnadshavaren till barnet. Som huvudregeln är barnets vårdnadshavare även dennes förmyndare och ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska frågor. Om man har en särskild önskan om att någon annan ska förvalta ens arv åt barnet är detta som sagt dock möjligt att förordna om. En sådan person kallas då för särskild förvaltare och vårdnadshavaren får i dessa fall ingen medbestämmanderätt (om så önskas). Ett sådant villkor om särskilt förvaltare kan även gälla längre än till barnets 18-årsdag, man kan exempelvis skriva att egendomen ska ha en särskild förvaltare fram till barnets 25-årsdag eller liknande. Man reglerar helt enkelt som man vill!Det är viktigt att det framgår av testamentet vem som ska vara särskild förvaltare. Detta kan till exempel vara ett företag, exempelvis en bank, eller en släkting/annan privatperson. Det är dock viktigt att du frågar den som du vill utnämna innan testamentet skrivs. Den som är särskild förvaltare ska årligen redovisa förvaltningen för förmyndaren, dvs. barnens far. Om du behöver hjälp med ett upprättande av testamente där man utser en särskild förvaltare rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Det som är viktigt att tänka på är som sagt att det tydligt framgår vem som ska utses till särskild förvaltare, att det rör sig om just särskild förvaltning och att det inte ska finnas någon medbestämmanderätt för vårdnadshavaren (om det är detta som önskas). Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Medborgare i två länder, var ska jag upprätta testamente?

2017-10-10 i Testamente
FRÅGA |Hej,jag är både svensk och italiensk medborgare och bosatt i Sverige sedan länge sedan.Jag bor med min sambo och våra två gemensamma barn, samt hennes son (särkullbarn).Mina frågor är:(1) Om jag går bort, vilka lagar kommer att tillämpas? De svenska eller de italienska? OBS! Jag kommer att ärva något i Italien. Behöver jag skriva två testamenten, ett i Sverige och ett i Italien?(2) Jag vill göra allt som möjligt för att testamentera bort min sambos son. Räcker det med ett testamente i Sverige eller behöver också skriva ett testamente i Italien?Tack på förhand!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!EU:s arvsförordning (se här) har förenklat för arvingar och testamentstagare att hantera olika arvsfrågor som berör flera länder. I artikel 22 i arvsförordningen framgår att en som är medborgare i flera länder har rätt att välja vilket av dessa länders arvsregler som ska tillämpas på ditt arv. Detta lagval kan du inkludera i ditt testamente, oavsett var du upprättar det. Ett giltigt svenskt testamente kan åberopas i Italien, och vice versa. Det bästa vore ändå att skriva två identiska testamenten i båda länder med olika vittnen. Om en EU-medborgare inte väljer ett lands lag, aktualiseras istället enligt artikel 21 det landets arvsregler där den personen avlidit eller haft närmast anknytning till.Nota bene: Svenska testamentsregler har vissa formkrav för ett testamente. Ett giltigt testamente ska: vara skriftligt, ha två vittnen som ser dig skriva under det, också vara underskrivet av vittnen och vittnen ska förstå att det handlar om ett testamente. Försök vara så detaljerad som möjligt i ditt testamente där du bör beakta eventuella arv och andra tillgångar från utlandet.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Giltigt eller ogiltigt testamente

2017-10-09 i Testamente
FRÅGA |min far dog 15 juli. Jag fick en inbjudan till hans begravning 6 dagar innan. Hans f.d sambos barnbarn hade anordnat begravningen. Hon hade dessutom utgivit sig att vara den avlidne barnbarn vilket ej stämmer. Jag o min halv syster visste inte att han varit sjuk i avlidit. Ej fått någon info mellan 15 juli - 12 augusti. Nu kommer det fram att min pappa stod med som säljare på det huset de bott i juni 2016. Inte ett ljud om detta och sambon o han bodde på 2 resp. Vårdboenden efter det. Nu letar fd sambon efter ett testamente. Orolig för att de skriver ett i efterhand. Kan man fuska med detta? Jag och min syster ska väl ha del om det finns pengar efter vår pappa?
Ronja Westlin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om arv finns i Ärvdabalken. Jag har förstått det som att du har två frågor:1. Kan man fuska med ett testament?2. Vad ärver du och din syster?Om jag inte tolkat dina funderingar rätt så är du varmt välkommen att återkomma!Fråga 1 – Kan man fuska med ett testamente?Jag tolkar din fråga om det går att fuska med ett testamente som att någon skriver ett testamente och låtsas som att det är er pappa som gjort detta. Jag antar att detta skulle vara fullt möjligt att göra, det finns dock sätt att försöka ta reda på huruvida det är er pappa som har skrivit testamentet eller inte. Det finns nämligen formkrav för hur en skriver testamente, enligt 10 kapitlet ärvdabalken.Formkrav för testamente1. Det ska upprättas skriftligt2. Det ska finnas två vittnen (som inte är under 15 år, nära släktingar, make eller sambo samt att vittnena inte får stå med i testamentet)3. Testatorn ska underteckna testamentet med vittnena närvarande4. Vittnena ska underteckna testamentetEtt testamente som inte uppfyller formkraven är ogiltigt, enligt 13:1 ärvdabalken. Ett testamente som inte är skrivit av er pappa uppfyller därmed inte formkraven och är ogiltigt.Ogiltigt testamenteOm de skulle hitta ett testamente som du och din syster misstänker inte är skrivit av er pappa kan ni väcka klandertalan, enligt 14:5 ärvdabalken. Detta ska ske inom sex månader från det att ni delgavs testamentet. Du och din syster kan väcka klandertalan eftersom att ni är arvingar, enligt 2:1 ärvdabalken.Fråga 2 – Vad ärver du och din syster?Jag förutsätter att du och din syster är er pappas enda barn. Barn till en avliden är bröstarvingar, enligt 2:1 ärvdabalken. Utan ett testamente kommer därför du och din syster att få ärva allt (100 % tillsammans, 50 % vardera) efter er pappa. Om det däremot finns ett giltigt testamente kan er pappa ha testamenterat bort upp till hälften av hans tillgångar till någon annan (så att du och din syster ärver 25 % vardera och någon annan ärver 50 %), enligt 7:1 ärvdabalken.Exempel med testamenteDin pappa hade 1 000 kr i tillgångar vid sin bortgång. Enligt hans giltiga testamente ärver du 250 kr, din syster 250 kr och resterande 500 kr kan er pappa ha testamenterat till vem som helst. Exempel utan testamenteDin pappa hade 1 000 kr i tillgångar vid sin borgång. Du och din syster är er pappas enda barn. Du ärver 500 kr och din syster ärver 500 kr efter er pappa. SvarOm ett testamente efter din pappa hittas och du misstänker att det är ogiltigt kan du väcka klandertalan. Skulle din pappa ha ett giltigt testamente så kan han ha testamenterat bort upp till 50 % av sina tillgångar, men du och din syster kommer alltid att få ärva åtminstone 25 % vardera. Om han däremot inte har ett testamente så ärver du och din syster 50 % vardera av hans tillgångar. Jag hoppas att du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga. Om du har några vidare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!Vänligen,

​Kan jag testamentera vår samägda bostad till hustrun?

2017-10-13 i Testamente
FRÅGA |Gift äldre par med särkullbarn på var sitt håll/inga gemensamma. Äger tillsammans ett hus. Kan mannen ge/ testamentera sin del av huset (50%) som gåva till hustrun samt skriva detta som enskild egendom så att hela huset (100 %) tillfaller makan vid mannens död. Detta för att trygga hustruns ekonomi som då kan ha möjlighet att bo kvar och slippa "lösa ut" särkullbarnen.
Josefin Riklund |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mannen kan testamentera sin andel av huset till hustrun. Mannens barn har dock alltid rätt till sina laglotter (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten motsvarar hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Att det finns andra tillgångar i kvarlåtenskapen som kan täcka särkullbarnens laglotter är därför en förutsättning för att för att hustrun ska kunna få bostaden utan att behöva "lösa ut" särkullbarnen.Det är möjlig att i testamente ange att egendomen ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § p 3 ÄktB). Det har dock betydelse endast om hustrun ingår ett nytt äktenskap och en bodelning dem emellan skulle ske (10 kap 1 § ÄktB). För särkullbarnen är det däremot av betydelse om egendomen tillfaller hustrun med fri förfoganderätt eller full äganderätt.Om egendomen tillfaller hustrun med fri förfoganderätt har mannens bröstarvingar rätt till efterarv vid hustruns bortgång (12 kap.1 § ÄB). Anger testamentet att egendomen ska tillfalla hustrun med full ägande rätt har mannens bröstarvingar inte rätt till efterarv och egendomen kommer att fördelas mellan hustruns arvingar.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Har jag rätt till arv trots testamente?

2017-10-12 i Testamente
FRÅGA |HejMin farbror har avlidigt min pappa är död sen några år fabrodern har en syster som han har testamente all egendom till henne Min fråga har inte jag en arvslott efter min far eller kan man testamente bort allt Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Din pappa har rätt att testamentera bort all egendom, men du som är hans barn har rätt till din laglott. Laglotten motsvarar hälften av din arvslott, dvs. hälften av den del som du skulle fått om din pappa inte testamenterat bort allt. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).För att få ut din laglott måste du påkalla jämkning ("ändring") av testamentet. Detta måste göras inom 6 månader från att du delgivits testamentet, annars förlorar du din rätt till laglotten, 7 kap. 3 § ÄB.Eftersom din pappa gick bort för några år sedan så är det för sent att påkalla jämkning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan ett försäljningsförbud i ett testamente upphävas?

2017-10-09 i Testamente
FRÅGA |hejÄr det juridiskt hållbart att villkora ett testamente så att den som ärver en fastighet efter sina föräldrar inte får sälja hela eller delar av fastigheten under sin livstid. Har kommit i kontakt med ett sådant testamente och förbehållet ställer till stora problem för arvtagaren som inte har förmåga ekonomiskt eller på annat sätt att underhålla fastigheten. Finns det sätt att "frigöras" från förbehållet. Hälsn/ Undrande
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel är ett försäljningsförbud i ett testamente bindande, vilket innebär att testamentstagaren inte får sälja den egendom som är förenad med ett sådant förbud. Föreligger särskilda skäl får dock Kammarkollegiet besluta att villkoret inte längre ska gälla genom så kallad permutation (1 § permutationslagen). Det finns alltså en begränsad möjlighet att frigöra sig från bindande försäljningsförbud som har meddelats i ett testamente.Jag kan dock inte svara på huruvida sådana särskilda skäl föreligger i det här fallet. Det ska göras en individuell bedömning där bl.a. ändrade förhållanden kan tala för att permutation ska beviljas. Om försäljningsförbudet uppenbarligen skulle strida mot avsikten hos den som skrev testamentet kan detta också vara skäl för att bevilja permutation.På den här sidan kan du hitta information om hur en ansökan om permutation går till. Mitt råd är att kontakta Kammarkollegiet för att få närmare upplysningar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vad innebär det att skriva ett testamente?

2017-10-08 i Testamente
FRÅGA |Vad innebär det att skriva ett testament? Kan man skriva vilken man vill ska få ärva sina pengar och tillhörigheter?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du vad ett testamente innebär och vad man kan göra med det.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningEtt testamente är en skriftlig handling i vilken du bestämmer vem eller vilka som ska få dina tillgångar när du går bort. Att skriva ett testamente innebär att du bestämmer en annan arvsordning än vad som annars skulle gälla. Man kan skriva vilken man vill ska få ärva sina pengar och tillhörigheter.Vad innebär ett testamente?Ett testamente är en skriftlig handling som du upprättar för att bestämma vem eller vilka som ska få ta del av arvet efter att du har gått bort (se 9 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Testamentet medför att de vanliga reglerna om vem som får ärva efter dig delvis inte gäller för ditt arv (dessa regler hittar du främst i 2–3 kap. ÄB).Genom ett testamente kan du t.ex.:1. Skriva att någon ska få en viss andel av alla dina tillgångar.2. Skriva att någon ska få en viss tillgång.Du kan också åstadkomma andra saker med ett testamente, men de två nyssnämnda alternativen är de som brukar förekomma.Observera dock att den s.k. laglotten förhindrar dig att testamentera bort mer än hälften av alla dina tillgångar. Laglotten är något som tillkommer dina bröstarvingar (dina barn – eller om någon av dem har gått bort före dig, deras barn (2 kap. 1 § ÄB)). Den innebär att de har rätt till minst hälften av dina tillgångar vid din bortgång, oavsett ditt testamente.Svaret på din andra fråga blir därför ett "ja".Hur skriver man ett testamente?Det främsta sättet att upprätta ett testamente innebär att du skriver ned hur du vill att ditt arv ska fördelas. Det rör sig alltså om ett skriftligt dokument (10 kap. 1 § ÄB).Du ska dock skriva testamentet i närvaron av två vittnen. Dessa två vittnen måste närvara samtidigt. Vittnena behöver dock bara bevittna när du skriver under testamentet och sedan skriva ned sina egna namn på testamentet. De ska veta att det rör sig om ett testamente, men de behöver inte känna till vad testamentet innebär.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med testamenten är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,