Skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2017-10-03 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Min arbetsgivare vägrar ge mig mitt arbetsgivarintyg. Varit anställd utan motgångar i 7år. Vad gör jag?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare är enligt lag skyldig att på begäran av en arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg, 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att ge ut ett sådant intyg. Det du kan göra är att ta kontakt med din arbetsgivare och påpeka att denne har en skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg. Du kan också vända dig till facket som kan hjälpa dig att framföra din begäran. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vid svårigheter att få tag på arbetsgivarintyg

2017-05-23 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Har en skriftlig överenskommelse med min gamla arbetsgivare via facket. Arbetsgivaren håller på och drar ut på tiden, jag skulle fått vissa papper som arbetgivarintyg, betyg och arbetsintyg senast den 5/5 enligt överenskommelsen, idag är det 22/5 och jag har fortfarande inte fått något. Enligt min chef hade hon skickat betyget den 8/5 men jag har fortfarande ej fått något. Hon fyllde även i ett arbetsgivarintyg dock inte fullständigt eller korrekt enligt överenskommelsen! Jag är rädd att jag går miste om min a-kassa eftersom det tar så långt tid! Vilka rättigheter har jag?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Din arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på begäran enligt 47 § andra stycket i lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF) (1997:238) se här. Detta ska arbetsgivaren göra genom att fylla i en särskild blankett. Du behöver inte uppge någon anledning för att få ut ett arbetsgivarintyg. Om arbetsgivaren vägrar utfärda ett sådant intyg och det innebär stora svårigheter att få tag på det så kan du styrka dina uppgifter för ansökan om arbetslöshetsersättning på annat sätt. Exempelvis genom lönespecifikationer eller intyg från facklig representant. Dessa typer av uppgifter ska inte värderas på annat sätt än som arbetsgivarintyg när A-kassan behandlar en ansökan, enligt ett antal beslut från justitieombudsmannen (JO).Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Om rätt till lönespecifikation och arbetsgivarintyg

2017-01-31 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej!Jag har fått jobb hos ett städföretag med 3 dagars provanställning först, för att se hur det skulle funka. Både jag och arbetsgivaren var nöjda så han gav mig muntligt en 6 månaders provanställning till efter det och jag har accepterat. Jag hann dock inte få ett skriftligt anställningsavtal på det, däremot har vi samtalet skrivet som sms. Allt detta var mellan 3/12 - 14/12. Jag har sagt upp mig den 13/12 för att jag har fått ett annat jobb som jag hellre ville ha och efter ett lite irriterat samtal i telefon sa han att jag inte behövde göra uppsägningstiden på 2 veckor bara om jag jobbar den 14/12 som sista dag. Jag accepterade och detta har vi också skrivet som sms. Hans företag har kollektivavtal och han sa att uppsägningstiden egentligen gäller även om det var ett muntligt anställningsavtal som vi hade men att han inte tänkte jävlas om det. Nu när lönetiden har kommit och gått ser jag att jag har fått för lite lön och han har varken gett mig en lönespecifikation eller ett arbetsgivarintyg. Han vägrar också svara mina sms och samtal.Min fråga är om jag kan kräva en lönespecifikation och ett arbetsgivarintyg nu. Kan han göra mig skyldig för ett skadestånd nu för att jag fick frångå uppsägningstiden på 2 veckor, även om båda gick med på det?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om uppsägningstid finner du i lag om anställningsskydd (LAS).Vid provanställning så finns ingen lagstadgad uppsägningstid, men det går att komma överens om i anställningsavtal eller genom kollektivavtal. Det spelar ingen roll att du inte hunnit få något skriftligt anställningsavtal eftersom att även muntliga överenskommelser gäller. Som jag förstår det verkar det i er överenskommelse eller i kollektivavtal vara bestämt med en uppsägningstid på 2 veckor vid provanställning, men att din arbetsgivare sagt att du inte behöver jobba under uppsägningstiden (förutom tillfället 14/12). Du har naturligtvis rätt att få lön för det arbete du redan utfört, och är du medlem i facket bör du kontakta dem ifall du inte fått ut lön för all arbetstid. Arbetsrättsligt finns det inget som reglerar din rätt att utfå lönespecifikation, men du kan vända dig till Skatteverket eftersom du inte har fått ut något lönebesked och därmed inte heller kan kontrollera så rätt skatt dras, det ligger i Skatteverkets intresse eftersom det annars kan bli svårt för dig att deklarera. Det du däremot har rätt till är ett arbetsintyg om du varit anställd, detta regleras i lag om arbetslöshetsförsäkring 47 §. Du bör inte kunna krävas på någon ersättning eftersom att din arbetsgivare själv gick med på att du inte behövde jobba under uppsägningstiden.Hoppas du fick svar på dina frågor, om inte är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.Vänligen,

Rätt till arbetsgivarintyg

2017-01-19 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |HejEnligt min arbetsgivare måste jag tala om vart jag ska lämna mitt arbetsgivarintyg?Måste jag berätta vart och varför jag vill ha detta?
Niklas Junker |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetsgivarintyg hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring.Enl. 47 § 2 st är arbetsgivaren är skyldig att skriva ett intyg om dina arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma din rätt till ersättning från a-kassan. Du behöver alltså inte ange något skäl till varför du vill ha ett intyg.Det är även god sed (ej reglerat i lag) att arbetsgivaren skriver ett så kallat betyg eller rekommendationsbrev om arbetstagaren begär det. Betyget ska beskriva anställningen som varit med till exempel anställningens omfattning, arbetsuppgifter, ansvarsområden osv. Även vitsord eller rekommendationer bör tas med.Kolla på https://www.arbetsgivarintyg.nu/ så ser du hur det kan vara utformat.Behöver du vidare hjälp i juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04

Hur lång tid ska jag vänta på ett arbetsgivarintyg?

2017-08-31 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hur lång tid tar det få ett arbetsgivarintyg. I mitt fall fick jag sluta pga arbetsbrist . Nu jag varit arbetslös i snart14 dagar o ännu inte fått ngt intyg
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga lagregler på hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg. Däremot ska arbetsgivaren utfärda ett sådant intyg på begäran (47 § andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring se här). Arbetsgivaren bör alltså göra detta utan oskäligt uppehåll från det att du begärt intyget.När du ansöker om ersättning via arbetslöshetsförsäkring kan du enligt beslut från justitieombudsmannen, om arbetsgivaren inte vill utfärda ett arbetsgivarintyg, bevisa dina uppgifter på annat sätt, exv. genom intyg från facklig representant, arbetskontrakt, lönespecifikationer och liknande. Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Arbetsgivare vägrar att skriva arbetsgivarintyg

2017-04-05 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej vad kan man göra om arbetsgivaren vägrar skriva ett arbetsgivar intyg?VänligenAnneli Hjerpe
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivare är enligt 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran från arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att göra detta. Vad man kan göra för att förmå arbetsgivaren att skriva ett intyg är först och främst att hänvisa till lagen för att påpeka att arbetsgivaren faktiskt är skyldig att skriva ett intyg. Att vända sig till facket och hoppas på att deras påtryckningar kan få arbetsgivaren att skriva intyget är också ett alternativ. Att be den myndighet eller arbetsgivare arbetsintyget ska lämnas till att ta kontakt med arbetsgivaren och förklara vikten av att arbetsintyget skrivs kan också vara ett alternativ.Får man trots detta inte ut något arbetsintyg så brukar, i liknande situationer, lönespecifikationer kunna fungera som ett intyg för att en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Dröjsmål med arbetsgivarintyg

2017-01-27 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! För cirka 2-3 veckor sedan blev jag arbetslös efter 8 månaders tillsvidareanställning via ett projekt som satte ut mig på en arbetsplats. Det upp hörde i årsskiftet och för att jag ska kunna få ut min A-kassa behöver dem ha ett arbetsgivarintyg. Jag har varit kontakt med min handläggare via projektet om intyget, men jag har inte fått svar! Jag kontaktade då min andra handläggare via den platsen jag var på och hon skulle kolla upp det. Dock inget brev hem i brevlådan ännu. Vad kan man göra om jag inte får ett intyg så snart som möjligt?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att arbetslöshetskassan ska kunna börja betala ut ersättning till dig behöver de ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet 47 § 2 st lagen om arbetslöshetsförsäkring att utfärda ett sådant, men det kan i många fall dröja.Om du har varit anställd via kommunen rekommenderar jag att du tar kontakt med kommunens ekonomiavdelning och ber dem utfärda ett arbetsgivarintyg. Har du varit anställd av ett privat företag, ta då direktkontakt med ekonomiavdelningen på företaget, snarare än att gå genom projekthandläggaren. Du bör samtidigt ta kontakt med din handläggare på A-kassan och förklara din situation. Arbetslöshetskassorna har rutiner för hur man ska hantera ärenden där arbetsgivarintyg dröjer. Om det är så att du haft en ersättningsperiod hos A-kassan precis innan du påbörjat din tillsvidareanställning och anställningen endast upphört p.g.a. arbetsbrist kan handläggaren i undantagsfall bevilja fortsatt ersättning utan att du först inkommer med arbetsgivarintyget. Detta är dock en rutin som inte tillämpas av alla arbetslöshetskassor. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Arbetsgivarens skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2016-07-28 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Min arbetsgivare vägrar ge mig mitt arbetsgivarentyg, hur gör jag?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Enligt lag är en arbetsgivare skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg om arbetstagaren begär det (47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Det finns ingen direkt sanktion mot en arbetsgivare som vägrar ge ett arbetsgivarintyg. Det du kan göra är att vända dig till facket, som kan hjälpa dig att framföra din begäran. I annat fall får du på egen hand påminna arbetsgivaren om dennes skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om du behöver ett intyg för att till exempel söka A-kassa så kan du vanligen använda dig av till exempel lönespecifikationer som styrker att du jobbar på företaget. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,