Hur ska jag få tillbaka pengar jag har lånat ut?

2018-01-18 i Skuld
FRÅGA |Hej,Jag skrev ett skuldebrev med en person för ca 1 år sedan.I brevet står det att personen är skyldig mig 20 000 kr, som skulle betalas av på 12 månader.Räntan satte vi som noll, däremot så skrev vi i kontraktet att för varje sent inbetalning så skulle han få betala 4000 kr extra som avgift.Han har inte gjort en ända inbetalning på dessa 12 månader, d.v.s. sen vi skrev kontraktet.Vad kan jag kräva utöver mina 20 000 kr som står i kontraktet? Kan jag kräva 48 000 kr för alla missade inbetalningar som vi har avtalat om i kontraktet?Hur stor är mina chanser i tingsrätten att få rätt gällande dessa 48 000kr?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldebrevets giltighetAvtalsfrihet råder när privatpersoner avtalar om skulder. Skuldebrevet är alltså giltigt, så länge båda har varit överens och avtalet inte till exempel har kommit till under tvång. Du har därför rätt till dina 20 000 kr samt de 48 000 kr som personen är skyldig dig på grund av missade inbetalningar. (se 1 § och 3 kap avtalslagen, här)Betalningsföreläggande först, sen domstolDu behöver inte gå till tingsrätten direkt för att få personen att betala. Istället kan du i första hand ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Då kommer Kronofogden att skicka ett föreläggande till personen som är skyldig dig pengar och han kan då agera på ett antal olika sätt:--> Han betalar. --> Han invänder mot att det finns enskuld. Du kan då gå till domstol istället. --> Han hör inte av sig till Kronofogden trots föreläggandet. Då utfärdar Kronofogden ett s.k. utslag, vilket innebär att han blir skyldig att betala tillbaka skulden. Kronofogden börjar då driva in skulden. Han kan invända mot utslaget och då kan du ta det till domstol. Det finns alltså en möjlighet att få betalt redan genom en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det är dessutom en billigare lösning än domstol. Men skulle personen som är skyldig dig pengar bestrida skulden kan du ta det till domstol. Så länge du har ett skriftligt skuldebrev med bådas underskrift, har du ett bevis som i domstolen kommer talar starkt för att du har rätt att få tillbaka pengarna. Men alltså, först en ansökan om betalningsföreläggande. Här hittar du ansökan och mer information. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bevis att en skuld existerar

2017-12-18 i Skuld
FRÅGA |har lånat 70.000kr till min före detta flickvän. Jag har swihat pengar varje gång. Detta är dokumenterad på swish. Jag hade även detta på sms men nu är de borta. Kontaktade även Iphone och frågade om de kan hjälpa mig att få tillbaka dem på ngt sätt men att det inte gick, sade de. Jag undrar över om jag har chans att få tillbaka mina pengar.Tacksam för svar
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ditt ex medger att skulden finns kan du kräva betalning av henne. Om hon däremot förnekar att det finns en skuld blir det svårare. För att ha rätt att få betalning av en person som har en skuld till en krävs det att man kan bevisa att skulden existerar. Att kunna bevisa det när det inte finns något avtal eller ens meddelanden där det framgår att det rört sig om utlåning blir väldigt svårt. Att överföringarna på swish finns dokumenterade bevisar visserligen att du överfört pengar till henne, dock bevisar det inte att du överförde pengar till henne med ett löfte från hennes sida att hon skulle betala tillbaka. Därför blir det nog svårt för dig att kunna kräva tillbaka pengarna av henne, om hon inte medger att skulden finns.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur går jag tillväga för att kräva in en skuld?

2017-12-13 i Skuld
FRÅGA |Kontraktsbrott mellan två privata parter. Jag och en annan kvinna har ett knttrakt på pengar hon ska betala mig som hon är skyldig. Hon har även satt mig i skuld och i kontraktet har hon skrivit under på att åta sig allt detta samt betala tillbaka de hon är skyldig. Kontraktet skrevs under de 27/11 och pengarna skulle betalts till mitt konta inom 10 arbetsdagar. Jag har inte fått någonting alls utan bara dödshot via sms (som ska polisanmälas) och andra långa sms där hon går till personangepp. Behöver hjälp och har inte råd att att veta vad och hur jag ska gå vidare.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att den här personen är skyldig dig pengar, och att ni har skrivit under ett avtal som specificerar att hon ska betala tillbaka pengarna till dig tio arbetsdagar efter den 27 november. Du har alltså en fordran på den här personen. En möjlighet som finns för dig är att begära utmätning av skulden. Det innebär att Kronofogden hjälper dig att driva in skulden. För att göra detta behöver du begära ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilken summa du kräver, när skulden skulle ha betalats och om du kräver någon ränta. Bifoga kontraktet till din ansökan för att styrka din fordran, dess belopp och när skulden skulle ha betalats. Här finns ansökningsblanketten hos Kronofogden som du kan skriva ut och fylla i: https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlHandlar det bara om att du vill driva in skulden så behöver du bara fylla i den första delen av blanketten. Förklaring till begreppen finns på sista sidan. Det kostar 300 kr att begära ett vanligt betalningsföreläggande, men beviljas detta har du rätt att kräva tillbaka de pengarna av personen vars skuld du kräver in. Mer information om vad som ska fyllas i och vad som händer sedan finns här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlNär du fyllt i ansökan och skrivit under den ska den skickas in till Kronofogdemyndigheten, vilket kontor den ska till hittar du här, genom att söka på svarandens (personen du kräver pengar av) postnummer: https://www.kronofogden.se/Arendenombetalningsforelaggande.htmlOm personen fortsätter att hävda att denne inte ska betala kommer ärendet tas vidare till domstol. Om inte så kan Kronofogden beroende på respons från personen börja arbetet med att driva in skulden. All information som du kan tänkas behöva veta om det finns dock på Kronofogdens hemsida https://www.kronofogden.se. Det går dock också att ringa om du behöver mer information specifikt för just din situation.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Få tillbaka pengar om man betalar av ett gemensamt lån

2017-11-28 i Skuld
FRÅGA |Hejsan!Jag hjälpte en då nära vän med ett privatlån och gick in som medlåntagare på 250k för att få ett hoppslagslån år 2014.Det har inte varit några bekymmer eftersom min vän betalat som hon ska.Dock kom det upp att hon missat att betalat senaste månaden och jag fått betalat påminnelsen.Min fråga är egentligen; OM jag väljer att betala av hela lånet för undvika att få några inkassokrav eller liknande, finns det en chans att jag kan få regressrätt iallafall på halva beloppet? Förstår ju att jag inte kan kräva hela då det bör vara solidariskt skyldighet på 50% av beloppet.
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du betalar av hela lånet har du regressrätt på halva beloppet eftersom ni tog lånet gemensamt (2 § SkbrL). Det kan dock hända att du kan få tillbaka andra halvan också, beroende på vad ni kom överens om sinsemellan när ni tog lånet tillsammans. Om det endast är han som har tillgodogjort sig pengarna som ni lånade innebär det att du antingen lånade ut 50 % av värdet som ni lånade tillsammans, eller att du gav bort detta belopp som en gåva till honom. Det är mottagaren av ett belopp som har bevisbördan för att det rör sig om en gåva. Om din hållning är att det rörde sig om ett lån till honom från dig kan du kräva tillbaka pengarna. Detta kan du göra oavsett om du betalar av hela lånet nu eller inte. Du har ju redan blivit fattigare genom att ta på dig en skuld. Om han då inte kan visa upp ett bevis på att det rörde sig om en gåva från dig (vanligtvis ett gåvobrev) så bör du vinna en sådan process i rätten.Sammanfattning och rådDu har regressrätt på halva beloppet om du betalar av hela lånet. Om endast han tillgodogjorde sig pengarna ni lånade kan du kräva tillbaka även andra halvan, såvida han inte kan bevisa att du gav honom det beloppet som en gåva. Detsamma gäller räntor du har betalat. Detta kan du göra oavsett om du betalar av hela lånet eller inte.Börja med att skicka ett kravbrev till honom där du skriver ett datum som du senast vill ha betalt. Om han inte betalar till det datumet kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om han bestrider betalningsföreläggandet får du valet att släppa kravet eller ta det vidare till tingsrätten.Om du vill ha hjälp med en eventuell process i tingsrätten rekommenderar jag att du anlitar en av våra jurister på Lawline Juristbyrå. Detta kostar 1677,50 kr per timme. Du kan kontakta mig på johan.landstrom@lawline.se om du är intresserad av detta, så återkommer en av våra jurister med en offert.Mvh

Finns det några formkrav för en fordran?

2018-01-16 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut 30000:- till en kompis, vi skrev handskrivet papper på det. Där det framgår att allt ska vara återbetalt senast Januari 2018. Båda parter skrev under med namn, personnummer och underskrift. Kan jag juridiskt sett få tillbaka pengarna?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!När det gäller avtal finns det inte några formkrav för hur avtalet måste se ut. Detta innebär att ett handskrivet papper fungerar utmärkt som bevis. Vad du kan göra är att ansöka om ett betalningsförelägganden hos kronofogdemyndigheten. Detta kostar 300kr, men denna summa kan du i ett senare skede begära ersättning för. Som en sista utväg har du även möjlighet att ta saken vidare till domstol. Ett sådant förfarande kan emellertid bli kostsamt och jag rekommenderar därför att i första hand försöka prata med din kompis.Hoppas att svaret varit till din hjälp annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Betalningsansvar för aktiebolags lån såsom borgensman och anställd

2017-12-18 i Skuld
FRÅGA |om man är anställd på ett aktiebolag (en restaurang) och är borgensman till ett lån men inte äger eller har en högre position aktiebolaget och kronofogden då kräver lånet tillbaka eftersom det inte blev återbetalt, måste man som anställd betala det då?faller det på borgens man att betala tillbaka?
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har gått in som borgensman för bolagets lån så kan du krävas på det obetalda beloppet i din egenskap av borgensman, men inte i din egenskap som anställd i aktiebolaget. Kronofogden har nämligen ingen möjlighet att kräva anställda på en skuld som aktiebolaget har.Som borgensman för lånet kan du alltså bli tvungen att betala tillbaka det lån som aktiebolaget tagit.Du har inte angett vilken typ av borgen du valt att gå i. Är det en enkel borgen kan långivaren kräva dig på återbetalningen först efter att betalningsföreläggande, stämning och konkurs utförts.Är det istället en proprieborgen, vilken är vanligast vid banklån, kan långivaren kräva dig på pengar så fort aktiebolaget (gäldenären) inte kan betala tillbaka.Är du istället solidariskt ansvarig tillsammans med andra borgensmän kan långivaren kräva vem som helst på betalning, vilken då har regressrätt gentemot de andra borgensmännen, vilket är en rätt att återkräva deras del av beloppet.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Makes skyldighet för andra makes skuld

2017-12-09 i Skuld
FRÅGA |HejBlir jag betalningsskyldig till min Amerikanska pojkväns skulder, child support, om vi gifter oss?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken svarar varje make för sina egna skulder. När ni gifter er ansvarar ni alltså endast för era egna skulder. En make kan inte bli skyldig att betala den andra makens skuld, oavsett om skulden har uppkommit innan eller efter giftermålet.Enligt svensk rätt behöver du inte betala din pojkväns skulder om ni gifter er, utan han svarar för sina egna skulder.Lagen i USA varierar beroende på vilken stat det handlar om, men i huvudregel har du ingen plikt att betala för ett barn som inte är ditt. Detta innebär då att din pojkvän kommer att behöva betala sin skuld själv även om ni gifter er. Undantagsvis kan din inkomst beaktas av domstolen om din pojkvän tjänar för lite i lön eller lönen understiger en viss gräns (in princip nära fattigdom) och således inte kan betala normala avgiften för child support.Enligt amerikansk rätt har du alltså ingen skyldighet att betala din pojkväns child support för hans tidigare barn om ni gifter er, utan den får han betala själv.Jag hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kräva skuld i USA

2017-11-18 i Skuld
FRÅGA |Har satsat pengar hos en kapitalförvaltare i USA har blivit lovade pengarna tillbaka i 3 års tid hur går jag vidare allt finns på mail
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Det finns ingen myndighet du kan vända dig till i Sverige. Först och främst ska du undersöka vilka rättsföljder ni har avtalat i det fall kapitalförvaltaren inte fullföljer sina skyldigheter. Det kan vara klokt att i ett första led anlita en amerikansk jurist som kan upprätta och skicka kravbrev till kapitalförvaltaren. Det är ett förhållandevis billigt instrument att inleda med.Om kapitalförvaltaren fortsatt vägrar att betala, måste du väcka talan i District Court (motsvarande tingsrätt i Sverige) i den delstat som kapitalförvaltaren har sitt säte. Det gör du genom att upprätta och skicka in en petition (stämningsansökan) till domstolen. En för dig fördelaktig dom kan sedan ligga till grund för utmätning av kapitalförvaltarens egendom för att täcka skulderna i det fall betalning fortfarande inte sker.Som ett alternativ till att väcka talan i domstol, kan du spara tid genom att sälja din skuld till en collection agency (motsvarande t.ex. Svea Ekonomi i Sverige). Överlåtelse av skulden kan ske mot olika prestationer, t.ex. att en collection agency köper avtalet för ett något lägre belopp än skulden för att täcka riskerna. Det senare alternativet rekommenderas om du vill få betalt snabbt och enkelt, men mot viss förlust.Med vänlig hälsning,