Kräva skuld i USA

2017-11-18 i Skuld
FRÅGA |Har satsat pengar hos en kapitalförvaltare i USA har blivit lovade pengarna tillbaka i 3 års tid hur går jag vidare allt finns på mail
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Det finns ingen myndighet du kan vända dig till i Sverige. Först och främst ska du undersöka vilka rättsföljder ni har avtalat i det fall kapitalförvaltaren inte fullföljer sina skyldigheter. Det kan vara klokt att i ett första led anlita en amerikansk jurist som kan upprätta och skicka kravbrev till kapitalförvaltaren. Det är ett förhållandevis billigt instrument att inleda med.Om kapitalförvaltaren fortsatt vägrar att betala, måste du väcka talan i District Court (motsvarande tingsrätt i Sverige) i den delstat som kapitalförvaltaren har sitt säte. Det gör du genom att upprätta och skicka in en petition (stämningsansökan) till domstolen. En för dig fördelaktig dom kan sedan ligga till grund för utmätning av kapitalförvaltarens egendom för att täcka skulderna i det fall betalning fortfarande inte sker.Som ett alternativ till att väcka talan i domstol, kan du spara tid genom att sälja din skuld till en collection agency (motsvarande t.ex. Svea Ekonomi i Sverige). Överlåtelse av skulden kan ske mot olika prestationer, t.ex. att en collection agency köper avtalet för ett något lägre belopp än skulden för att täcka riskerna. Det senare alternativet rekommenderas om du vill få betalt snabbt och enkelt, men mot viss förlust.Med vänlig hälsning,

Hur ska jag och min sambo utforma ett skuldebrev avseende kontantinsatsen för ett bostadsköp?

2017-11-17 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo håller på att skriva ett samboavtal och ett skuldebrev. Vi äger en fastighet 50/50. Jag lade in en hel del kontant och min sambo ingenting. Resterande summa har vi gemensamt lån på. Min fråga är om skuldebrevet kan vara utformat så att det omfattar hälften av kontantinsatsen plus lika många procent som fastigheten eventuellt stiger i värde (dock lägst kontantinsatsen)? Vi försöker hitta en rättvis fördelning då vi har barn på vardera sida som en dag ska ärva oss. Tack på förhand.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.I det stora hela låter det som att ni har ett utmärkt upplägg på gång. Skuldebrevet måste som du är inne på kombineras med ett samboavtal, för att din sambos skuld till dig inte, i ett läge där ni separerat, ska avräknas från hens del av värdet på bostaden.Hur ni väljer att utforma skuldebrevet är lite av en smaksak. Personligen föredrar jag modellen med ett fast belopp (d.v.s. hälften av kontantinsatsen) som ska återbetalas vid en framtida försäljning av fastigheten. Därutöver kan man skriva in ett villkor om ränta, exempelvis samma räntesats som tillämpas av banken på hypotekslånet. Lämpligtvis utbetalas den sammantagna räntan (som ju kan sträcka sig över flera år) också i samband med försäljningen.Om/när ni säljer får du betalt (halva kontantinsatsen plus avtalad ränta) och ni delar ett eventuellt återstående överskott lika (eftersom ägarandelen är 50/50). Tveka inte att kontakta mina duktiga kollegor på Lawline om ni vill ha hjälp med den konkreta utformningen av skuldebrevet!Med vänlig hälsning,

En förälder skriver ner sitt barns lån - hur skriver man papper på det?

2017-11-10 i Skuld
FRÅGA |Jag lånade i år 235000 av min mamma . Jag skrev papper på lånet i tre ex. Ett till mig, min mamma,min syster. Min mamma har därefter skrivit ner lånet med 100000. Min fråga är: hur ska mitt nya papper se ut?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formkrav saknas - dokumentera och var tydliga!Det finns inga regler som bestämmer exakt hur man ska skriva avtal på och dokumentera lån mellan privatpersoner. Dokumentationen är viktig i bevishänseende. Med andra ord är dokumentationen egentligen bara något man använder sig av om det skulle uppstå konflikter eller oklarheter kring något villkor för låneavtalet.Det betyder att ni inte behöver skriva på något särskilt sätt, så länge ni på ett klart sätt försöker dokumentera vilka omständigheter som gäller kring lånet på ett sätt som kommer hjälpa er om det skulle uppstå frågetecken i framtiden. Ett möjligt sätt i det här fallet är att anteckna att din mamma har skrivit ner lånet med 100 000 kr på de redan existerande tre dokumenten och att ni undertecknar anteckningen med namn och datum. Ni kan självklart skriva helt nya papper också, men det ska fortfarande framgå vad ni kommit överens om angående lånet, att beloppet satts ner och andra villkor ni eventuellt har med.Nedsatt skuld kan räknas som förskott på arvDet ni bör tänka på är att de 100 000 kr som din mamma skriver av från din skuld kan ses som en gåva till dig. När föräldrar ger sina barn en gåva räknas det som förskott på arv om inget annat uttrycks eller kan antas (ärvdabalken 6 kap. 1 §). Det betyder att när din mamma i framtiden avlider och hennes arv ska delas mellan dig, din syster och de andra arvingar som kanske finns, så måste ni ta hänsyn till att du så att säga redan har fått 100 000 kr av ditt arv, vilket betyder att du får ut mindre än de andra arvingarna när kvarlåtenskapen fördelas i framtiden. För att det inte ska uppstå några konflikter mellan dig och andra arvingar kan det därför också vara bra att i samband med att ni antecknar att din skuld sätts ner även göra en tydlig anteckning om detta. Din mamma kan antingen skriva att hon efterskänker 100 000 kr till dig som gåva som ska ses som förskott på arv, eller så kan hon skriva att det inte sak ses som ett förskott, beroende på vilket resultat hon vill nå.Ibland kan man hitta mallar på hur såna här dokument kan formuleras på internet. Känner ni er fortfarande osäkra på hur ni ska göra och vill ha mer personlig hjälp kan ni t. ex. ställa en betalfråga till oss på Lawline, eller kontakta vår juristbyrå.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Arvslös efter skulder

2017-11-01 i Skuld
FRÅGA |Jag har skulder hos kfmyndighet o inkasso blir jag arvlös nu?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att du är skuldsatt vid din arvlåtares död inverkar inte på din rätt till arv efter att arvlåtaren dör.Däremot så kan delar av eller hela arvet komma att utmätas av Kronofogdemyndigheten då pengarna innebär en tillgång för dig som dina fordringsägare har rätt till.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Hur får jag tillbaka mina pengar?

2017-11-18 i Skuld
FRÅGA |Hejsan! Jag har hamnat i en liten tvist här. Det är nämligen så här att jag förra året lånade ut 100.000 kronor till min före detta flickvän. Ett avtal skrevs aldrig på plats då. Hon lovade att betala tillbaka muntligt men efter dyspyter så neka hon alltihopa. Jag fick henne nu tillslut att skriva på ett skuldbrev ett år senare men hon vägrar fortfarande att betala tillbaka.Det jag undrar är då. 1. Hur ska jag gå vidare nu för att få mina pengar tillbaka?2. Jag är osäker ifall mitt skuldebrev är verkligen giltigt, laddade ner en mall från nätet bara. Personen som är skyldig mig vägrade fylla i sina 4 sista siffror i sitt personnummer, men har fyllt i allt annat. Är dom nödvändiga?
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Det finns inga särskilda krav på hur ett skuldebrev måste vara utformat. Personnummer är det bästa sättet att identifiera personen som är skyldig dig pengar, men det är inte nödvändigt för skuldebrevets giltighet. För att kräva dina pengar, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten i första hand. I andra hand kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.Skicka en kopia av skuldebrevet till mig via e-post så undersöker jag dess giltighet och vägleder dig därifrån när jag får tillfälle. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.seMed vänlig hälsning,

Får inte betalt för omhändertagande av en häst, vad kan jag göra?

2017-11-11 i Skuld
FRÅGA |Den 17 mars i år lovade jag att ta hand om en häst en tid då ägaren befann sig i en akut situation då hon skulle bli anmäld då hästen gick utan andra hästar vilket är olagligt enligt djurskyddslagar. Innan vi hann göra up om betalning för hästens foder och omvårdnad gick ägaren upp i rök. Svarade inte i telefon eller hörde av sig. För några dagar sedan hörde hon av sig per sms och säger att hon nu ska hämta hästen utan att betala mig något eftersom vi inte har något skriftligt avtal. jag har skickat ett brev där jag har talat om mina krav på alla utgifter jag haft och att jag inte tänker lämna ut hästen utan att få pengar. Jag vet att hon har skulder hos Kronofogden så att jag ska få mina pengar i efterskott verkar vara obefintliga. Mina omkostnader är 20 000 kr och hästen är värd ca. 40 000kr.Vad har jag för möjligheter att hålla kvar hästen till jag har fått pengar?Jag har också erbjudit mig att om hon skriver över hästen på mig så är vi kvitt.Vad har jag för rättigheter och möjligheter?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall handlar det om ett avtal där du tagit på dig att ta hand om någon annans häst under en viss tid för att sedan återlämna den, det rör sig därför om ett s.k. depositionsavtal. Muntligt avtal gällerDet finns inga formkrav för depositionsavtal, vilket innebär att det inte behöver vara skriftligt för att gälla mellan dig och hästens ägare. Det räcker alltså med att ni har en muntlig överenskommelse. Självklart är dock ett skriftligt avtal att föredra, eftersom det då är lättare att bevisa vad som avtalats och inte. (Hur avtal i allmänhet ingås hittar du i avtalslagen, här)Ägaren ska ersätta digNär du och hästens ägare kom överens om att du skulle ta hand om hästen under en tid, ingick ni alltså ett depositionsavtal. Det verkar dock inte som att ni har kommit överens om ett bestämt pris, men detta bör inte spela någon roll. I depositionsavtalet ingår nämligen att du som tar hand om hästen även åtar sig att lägga ut för nödvändiga kostnader vid omhändertagandet, exempelvis foder. Detta innebär dock inte att du inte ska drabbas ekonomiskt av dessa utgifter. Hästens ägare ska därför i sin tur ersätta dig för de nödvändiga kostnader du haft. Du har rätt att hålla kvar hästen tills du får betaltDu har alltså rätt att kompenseras för de utgifter du haft. Du får hålla kvar hästen tills dess att ägaren betalar det denne är skyldig dig, detta kallas för retentionsrätt. Under tiden du håller kvar hästen är du fortfarande skyldig att vårda den väl. Kräver hästen att den får motion genom ridning får du rida hästen även när du håller kvar hästen. Din retentionsrätt upphör när hästens ägare ersätter dig för de utgifter du haft. Vid en eventuell utmätning bör du vara bland de första som får betalt på grund av retentionsrätten. Överlåtelse av hästenAngående ditt erbjudande att anse er kvitt om hästen skrivs över på dig är helt upp till er att avtala om, avtalsfrihet gäller här. Går hästens ägare med på en överlåtelse är det alltså fritt fram att genomföra den.Sammanfattning och rådGenom depositionsavtalet har du åtagit dig att ta hand om hästen och det innefattar även att lägga ut för de kostnader som hästen kräver. Du anses dock inte gått med på att faktiskt stå för alla dessa kostnader, utan hästens ägare ska ersätta dig för dem. Du har rätt att hålla kvar hästen, så länge ägaren inte betalar dig. Mitt övergripande råd är att du utnyttjar din retentionsrätt genom att hålla kvar hästen fram till dess att du får betalt. För att sedan få ägaren att betala finns det en process i flera steg, vilket består av kravbrev, betalningsföreläggande och stämning i domstol. Du har visserligen redan skickat ett kravbrev, men min bedömning är att det inte skadar med ytterligare ett. Vill du ha hjälp med att formulera ett formellt kravbrev är du varmt välkommen att ta hjälp av Lawline Juristbyrå. Skulle detta andra kravbrev inte heller ge resultat, rekommenderar jag att du ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Allra sista utvägen är att stämma ägaren i domstol, även då kan vår juristbyrå hjälpa dig. Självklart är det fritt att hela tiden försöka förlikas i frågan, vilket är att rekommendera då det kan leda till en överenskommelse ni båda är nöjda med (exempelvis ett avtal om att genom överlåtelse bli kvitt). Här hittar du mer information kring ansökan om betalningsföreläggande. Är du intresserad av att ta hjälp av Lawline Juristbyrå får du gärna kontakta mig på johanna.bergvall@lawline.se, så återkommer vi med en offert. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du har valt 30 minuters uppföljning per telefon. Då kan vi diskutera det som fortfarande känns oklart och andra funderingar du har kring din fråga. Jag kommer att ringa dig på måndag 13/11 kl. 18.30. Skulle denna tid inte passa är du välkommen att kontakta mig på mailadressen ovan, så kommer vi överens om en annan tid. Med vänliga hälsningar,

Gemensamt lån när en av makar inte betalade

2017-11-08 i Skuld
FRÅGA |Vår son och hans ex tog ett lån när de var gifta sen när de skildes så bestämde att de skulle betala hälften var men hon har ej betalt något . vi har skickat krav till henne men hon bryr sig ej . Vi hJälpte sonen att lösa skulden . Annars hade det gått till kronofogden. Skulden var 60.000 då sonen betalar av till oss varje månad sin del som var på 30.000 . vart ska vi vända oss för att kunna få ut några pengar från henne. De skrev på lånet på banken båda 2
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till oss!Eftersom både din son och hans ex fru är solidariskt ansvariga då då båda skrev på lånet innebär det att banken kunde kräva vem som helst att återbetala skulden. Då banken hade krävt att din son skulle betala hela beloppet betyder det att han får en regresfordran mot exfrun på halva beloppet. Din son i princip har rätt att kräva tillbaka den överskjutande delen från hans före detta fru eftersom han tvingades betala överskjutande delen. I sådana fall får han vända sig till Kronofogden och kräva frun på betalning.Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Kan mina föräldrar skuldsätta mig när jag är omyndig?

2017-10-29 i Skuld
FRÅGA |Hej!När jag var ett barn så skrev mina föräldrar upp sig på bokklubbar åt mig som tydligen aldrig betalades, och mina gamla skolfoton blev heller aldrig betalade. När jag var 18 började jag få skuldbrev där det stod att jag skulle betala dessa, och när jag ringde dessa firmor så sa de att det var lagligt och att jag var tvungen att betala trots att jag var under 18 när skulderna skrevs. I ett år betalade jag skulderna, men sedan flyttade jag utomlands när jag var 19.Nu har jag börjat få breven till landet där jag bor nu, men ska jag verkligen betala skulder som var i mina föräldrars namn, bara för att jag har fyllt 18? Jag var som sagt långt under 18 när skulderna skapades.Tacksam för hjälp.
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din mycket viktiga fråga.En överförmyndares samtycke krävs för att en förälder ska få ta upp lån eller ingå skuldförbindelser åt sina barn. Domstol har slagit fast att en skuldförbindelse innefattar konsumentkrediter, och bör därmed inte tillåtas. Det innebär att en förälder endast kan genomföra kontanttransaktioner för sitt barns räkning. Finns inte ett sådant samtycke, från överförmyndare, är köpavtalet ogiltigt. I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd som hanterar sådana frågor. Domstolen slog även fast, i samma dom, att köp av skolkort i ett barns räkning är just ett sådant köp som måste godkännas av en överförmyndare.En omyndig person kan ändå komma att bli skyldig att utge en skälig ersättning för det som förbrukats av den köpta egendomen, vilket måste räknas ut i varje situation. Jag anser att det föreligger en stor möjlighet för dig att inte behöva betala dessa lån som dina föräldrar förbundit sig vid, i ditt namn, när du var omyndig. Men de måste skrivas bort och du kan inte strunta i dem.Jag ger dig rådet att först kontakta skuldrådgivningen i din senaste kommun. De har en lagstadgad kommunal service där de tillsammans med dig kan gå igenom din situation kring vilka skulder som belastar dig, när de företogs, samt av vem. Om de inte kan hjälpa dig, ifall du inte är skriven i någon kommun, så kontaktar du kronofogdemyndigheten. Rättssystemet har arbetat hårt under många år med lagändring och förnyad praxis för att inte barn ska ha skuldförbindelser uppkomna av föräldrarna. Dessutom var det konsumentombudsmannen själv som drev målet 2012 åt en flicka i din situation för att få praxis i frågan. Om du inte finner den hjälpen du söker så kontaktar du en jurist för att driva ditt ärende, men börja först med den kostnadsfria möjligheten. Kronofogdemyndighetens tjänster innefattar inte enbart indrivning, utan de hjälper även de personer som inte själva orsakat sin situation, vilket innefattar alla de barn som befinner sig i en liknande situation som din egen, och de är tyvärr alldeles för många.Lagrum: föräldrabalken 9:7, 13:12. Rättsfall: HovR Målnr: T 2755-12 (2012-10-08)Jag hoppas att du snarast kan finna besked gällande dina möjligheterLycka till!