Upprättande av gåvobrev

2014-08-22 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag vill skänka mitt fritidshus i gåva till mina vuxna barn och har för detta skrivit ett gåvobrev.Jag skulle vilja att ni kontrollerar utformningen av att detta uppfyller de krav som ställs och ev. kommer med frågor och förslag om förbättringar/tillägg. Vänligen svara om ni kan ta detta uppdrag och hur mycket det i så fall skulle kosta. Mvh,
Björn Sundin |Hej! Lawline kan genom ett samarbete med Avtal24 erbjuda ett juridiskt korrekt gåvobrev antingen genom en onlinefunktion eller genom ett möte med en jurist. Kostnaden för ett sådant gåvobrev är 995 kr (onlinefunktion) och 1995 kr (möte med en jurist). Mer information hittar du här http://lawline.se/vara_tjanster/avtalVänligen

FÖLJDER VID UNDERFÖRSÄKRING

2013-09-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan, det är jag igen som hade frågat er angående hemförsäkring. Jag frågade vilka följder det får om man undervärderar respektive övervärderar sin egendom. Ni sa att försäkringsbolaget har rätt att sätta ner ersättningen om man undervärderar sin egendom. Men min fråga är hur mycket kan försäkringsbolaget sätta ner ersättningen om man undervärderar sin egendom då menar jag procentmässig. Om man har egendomar som är värd 200 000 kr, men säger till försäkringsbolaget att det är bara 100 000 kr istället. Vad händer då i en sån situation, när försäkringsbolaget gör en utredning och upptäcker att man har undervärderat min egendom 50 %?
Hampus Sabel |Hej igen,Försäkringsbolaget sätter i så fall ner ersättningen proportionellt i förhållande till den felaktiga uppgiften. Har du t.ex. undervärderat egendomen med femtio procent så kan försäkringsbolaget minska ersättningen med femtio procent.Värt att lägga på minnet angående överförsäkring är att du, även om du försäkrar dina egendomar till högre än deras egentliga värde, bara kan få ut värdet på den skadade/förstörda egendomen i försäkringsersättning. Du får alltså inte en högre ersättning för att du överförsäkrar.Vänligen,

Om rättsskyddsförsäkring

2013-06-28 i EKONOMI
FRÅGA |Min dotter blev mobbad under längre tid utan att skolan gjort något åt det. Många bevis är nu kvar hos oss. Min dotter fick en depression och ville ta sitt liv pga. alla händelser.Jag vill nu kräva hennes rättigheter med hjälp av en engagerad advokat. Min fråga gäller kostnader och hur en hemförsäkring kan hjälpa till?
Amanda Rasmusson |Rättsskyddsförsäkring ingår numera som en obligatorisk del av din hemförsäkring. Det är först när försäkring ej räcker till som det är möjligt att ansöka om rättshjälp (9 § Rättshjälpslagen  https://lagen.nu/1996:1619). Har ni en hemförsäkring med rättsskydd ska du alltså i första hand använda dig av denna då rättshjälp enligt Rättshjälpslagen (1996:1619) är begränsad.I alla rättsskydd finns ett maxbelopp angivet som varierar beroende på bolag. I rättsskyddet finns även en självrisk som oftast är 20 procent av kostnaderna.Jag råder dig att kontrollera din hemförsäkring samt kontakta ett ombud i frågan.Vänligen,

Förfogande över pengar för myndig person

2013-02-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Kan föräldrar till barn som har fyllt 18 (som fortfarande går på gymnasiet, bor hemma etc) vägra i något fall att ge 18-åringen tillträde till pengar som denne har fått t ex från en skadeförsäkring?
Daniel Bylock |Hej,Huvudregeln är att man från den dagen man fyller 18 är myndig och har därmed full rätt att förfoga över sina pengar. Enligt 7 kapitlet 1 § Föräldrabalken (1949:381) , https://lagen.nu/1949:381 , är föräldrarna skyldiga att stå för underhåll fram till det att personen fyller 18 eller fortfarande går i gymnasiet, dock endast fram till dess att personen fyllt 21 år. Då personen fortfarande går i gymnasiet, räknas det fortfarande som att ni är skyldiga att stå för underhåll till en skälig nivå med beaktande av föräldrarnas inkomster (och i vissa fall även den myndige personens inkomster om dessa skiljer sig markant från föräldrarnas).Om det däremot föreligger särskilda omständigheter såsom t.ex. att personen har en förvaltare eller har gått i konkurs kan det vara omständigheter som gör att personen inte får ta del av dessa pengar.Vänliga hälsningar

Sparande till barnbarnen

2014-04-01 i EKONOMI
FRÅGA |Ett bra tips hur kan jag spara till mina barnbarn där föräldrar inte har tillgång till denna sparkonto (kan bara se och inte ta ut pengar). Så att det är bara mellan mig och mina barnbarn.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Din fråga gäller mer ekonomi än juridik och du bör därför kontakta din bank för mer information och rådgivning. Ett tips är dock kapitalförsäkring i ditt namn och med barnbarnet som förmånstagare. Då bestämmer du när barnbarnet ska gå tillgång till pengarna och föräldrarna kan inte komma åt dem. Med vänlig hälsning,

ÖVER- OCH UNDERFÖRSÄKRING

2013-09-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga angående hemförsäkring. Vad händer om man undervärderar eller övervärderar sin egendom. Som jag har hört så kan ersättningen sättas ned om man lämnar felaktiga uppgifter om bolaget tycker att jag ex har undervärderat det egendom som jag har försäkrat. Men kan det hända att man betalar en högre premie om man istället övervärderar sin egendom.
Hampus Sabel |Hej,Om du som försäkringstagare undervärderar din egendom så har försäkringsbolaget i ett försäkringsfall rätt att sätta ner den ersättning de lämnar, se försäkringsavtalslagen 6:3.Överförsäkring i sig är (när det gäller denna typ av försäkringar) inget problem lagtekniskt sett. Däremot får du som försäkringstagare ofta betala en högre premie om du försäkrar till ett högre belopp. Du betalar alltså en onödigt hög premie.Du hittar FAL https://lagen.nu/2005:104.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.Vänligen,

Ekonomiskt bistånd

2013-03-18 i EKONOMI
FRÅGA |Jag blir snart 20år och min mamma vill inte ha mig hemma längre pga penga brist samma gäller min pappa. Jag undrar då om man skaffar en lägenhet och går till socialen då när man har gjort det om man får pengar från dom till att överleva på? och det är bara tills vidare tills det att jag har fått sommar jobb och har kommit in på högskolan.
Maria Lindgren |Hej!Om du inte kan försörja dig själv och dina föräldrar inte längre har försörjningsplikt (vilket de har om du fortfarande går i grundskolan) kan du få försörjningsstöd av socialtjänsten (se 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, https://lagen.nu/2001:453#K4). Du gör då en ansökan som du skickar till socialtjänsten i din kommun. Du kan också kontakta dem för att få mer ingående information om vad som gäller för just dig. På http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/socialbidrag kan du läsa mer om det skulle vara något ytterligare du undrar över.Lycka till!

Handel av värdepapper utan att gå genom en marknadsplats

2013-01-19 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag har fått ett erbjudande att köpa värdepapper från en närstående vän. Går det att göra det utan att gå via börsen? Tack på förhand.Vänlig hälsning,Joakim Feltqvist
Farhad Niroumand |Hej Joakim, Tack för din fråga. Ja, man behöver inte gå genom en marknadsplats, börsen, för att sälja och köpa aktier och andra värdepapper. En marknadsplats innehåller inte alla noterade värdepapper. Ska man köpa eller sälja värdepapper privat bör köparen och säljaren upprätta ett avtal. I avtalet ska man ange till vilken kurs affären görs och vilken dag som är likviddag. Avtalet och en begäran om överföring uppvisas för kontoförande institut (KI), det vill säga en bank eller fondkommissionär, som registrerar själva överföringen av värdepapper från säljarens depå eller vp-konto till köparens. Vänliga hälsningar,