Betalningssvårigheter

2014-12-23 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag har stora problem med att betala mina fakturor. Jag driver Balkan AB och har fem anställda. Jag äger företaget själv. Balkan AB erbjuder jugoslaviska varor. Vad kan jag göra för att driva företaget vidare? Går det att driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad har jag för olika alternativ ? Mvh Johan
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Din fråga är egentligen av företagsledande karaktär och kanske inte främst passar sig bäst för juridisk rådgivning. Det är också väldigt svårt att ge något konkret svar på grund av de begränsade uppgifter som du lämnat i frågan. Det finns dock ett antal möjligheter du kan överväga för att öka kapitalet i ditt bolag. Nedan följer ett antal exempel:1) Är dina betalningsproblem tillfälliga kan du ansöka om att uppta ett lån hos en bank eller liknande kreditinstitut för att lösa de kortsiktiga fordringarna. Detta löser inte problemen på längre sikt, men kan ge tillfälligt andrum.2) Ta kontakt med dina fordringsägare (de som du köpt sakerna av) och begär att få anstånd med betalningarna.3) Eftersom du driver ett aktiebolag finns ett flertal alternativ. Antingen kan du genom en nyemission ta in nytt kapital i företaget eller sälja andelar av ditt eget aktieinnehav till någon intressent som kan bidra med nytt kapital. Försäljningssumman kan sedan tillskjutas företaget.

Missnöjd med försäkringsbeslut

2014-10-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som handlar om försäkring , jag har min försäkring hos Folksam. Jag reste utomlands för ett par månader sen , när jag blev av med min väska och det anmälde jag och jag har polisanmälan som beskriver händelseförloppet . Jag hade en del smycken och pengar i väskan. Jag har alla kvitton till mina smycken. När jag kom tillbaka till Sverige ringde jag min försäkring och berättade vad som hade hänt , dom bad mig skicka in alla kvitto och polisanmäla intygen vilket jag gjorde. Jag hade också en bild som min sån hade tagit på smyckena innan dom blev stulna. Jag kände att jag kan skicka in den bilden också för säkerhets skull. Men nu påstår dom att bilden är tagen efter händelsen och dom nekar till någon försäkring till mig av den anledningen . Dom tar inte någon hänsyn till polisanmälan och alla kvitton. Så nu undrar jag vad jag borde göra tycker ni? Tack MVH.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Det är inom ramen för gratisrådgivningen och utefter den information som finns i frågan inte möjligt att ge ett detaljerat eller personligt svar för just ditt fall. Men rent allmänt om man är missnöjd med ett försäkringsbolags handläggning av en skada så finns det oftast några olika vägar man kan få saken prövad utan att behöva dra tvisten till domstol. Många försäkringsbolag har en oberoende nämnd som kan pröva försäkringsbesluten, och ditt man kostnadsfritt kan överklaga ett beslut. Här finns den s.k. Kundombudsmannen för ditt försäkringsbolag.Ett annat alternativ är att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en statlig myndighet och helt oberoende från försäkringsbolaget. Då krävs att tvisten handlar om ett belopp över 200 kr. Att klaga hos ARN är även det kostnadsfritt, och även om företagen inte behöver rätta sig efter ARNs beslut så brukar de flesta seriösa företag göra det. Som ett sista alternativ kan du väcka talan i domstol, men det kan bli en kostsam historia så jag rekommenderar dig att prova de två ovan nämnda alternativen i första hand. Vänligen, 

Skuldrådgivning

2014-09-25 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag har en del privata skulder som jag vill bli av med. Min fråga är om ni kan hjälpa mig samla ihop alla skulderna på ett samt göra en avbetalnings plan utifrån det? Tack i förhand.Mvh Ruth
Henrik Holmén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Det låter fantastiskt att du vill bli av med dina skulder men det är dessvärre ingenting Lawline hjälper till med rent praktiskt.  Jag hänvisar dig gärna vidare och hoppas att du kan komma till rätta med dina skulder. Du har rätta att komma i kontakt med en kommunanställd skuldrådgivare.  http://www.konsumentverket.se/Vagledning--kontakt/Hitta-vagledning/Budget--och-skuldradgivning/Lycka till och hör av dig igen om du har fler frågor. 

Upprättande av gåvobrev

2014-08-22 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag vill skänka mitt fritidshus i gåva till mina vuxna barn och har för detta skrivit ett gåvobrev.Jag skulle vilja att ni kontrollerar utformningen av att detta uppfyller de krav som ställs och ev. kommer med frågor och förslag om förbättringar/tillägg. Vänligen svara om ni kan ta detta uppdrag och hur mycket det i så fall skulle kosta. Mvh,
Björn Sundin |Hej! Lawline kan genom ett samarbete med Avtal24 erbjuda ett juridiskt korrekt gåvobrev antingen genom en onlinefunktion eller genom ett möte med en jurist. Kostnaden för ett sådant gåvobrev är 995 kr (onlinefunktion) och 1995 kr (möte med en jurist). Mer information hittar du här http://lawline.se/vara_tjanster/avtalVänligen

Ersättningsform och beräkning av marknadsvärdet i ett försäkringsärende

2014-11-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag haft en bilolycka som jag själv orsakade utan inblandning av andra. Själv bröt jag ben och fick ligga månader i sängen. Bilen var anpassad för mitt funktionshinder med medel från Försäkringskassan och de sammanlagda kostnaderna för själva bilen (som jag betalade) och anpassningen (som Försäkringskassan betalade) gick på över en millionär kronor för 4 år sedan. Bilen är totalskadad enligt försäkringsbolaget.Efter olycksfallet sa jag till Folksams skadereglerare att jag inte har för avsikt att ha en bil igen som jag själv kan köra. Nu ångrar jag mig dels för att jag kanske vill kunna köra igen själv och dels för att man nu föreslår en bil (där jag kan sitta kvar i min rullstol under färden som passagerare) som har en betydligt högre bränsleförbrukning än min gamla bil (som var en Diesel). Jag skulle föredra pengar istället för att kunna undersöka om det fanns en bil utanför Sverige som bättre motsvarade min gamla bil. Folksam verkar inte vilja uppge marknadsvärdet på min gamla bil. Är det den totala kostnaden inkl anpassningskostnaden minus värdeminskning pga åldern? Det är naturligtvis betydligt billigare för Folksam att hitta en bil åt mig där jag är enbart passagerare än att hitta/anpassa en bil som jag själv kan köra. Vad säger lagen i det här fallet? Tacksam för ett svar
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligen tillåter försäkringsvillkoren att försäkringsbolaget väljer om bilen ska skrotas, lösas in eller repareras utan att de först behöver fråga kunden om vad han eller hon föredrar. Generellt går det till så att försäkringsbolaget hör sig för hos reparatörer vad det skulle kosta att reparera bilen. Uppskattas reparationskostnaden till ett belopp större än marknadsvärdet på bilen strax innan olyckan väljer bolaget vanligtvis istället att betala ut en ersättning eftersom en sådan lösning blir billigare. Det är alltså möjligt att bolaget ensidigt kan bestämma om de betalar ut en summa i ersättning till dig eller ordnar fram en ny bil. Oavsett vilket alternativ de väljer är huvudprincipen förstås att den ersättningen ska vara skälig.Vad gäller marknadsvärdet blir det framförallt aktuellt om försäkringsbolaget beslutar att betala ut en kontant ersättning. Värdet brukar bestämmas utifrån årsmodell, hur långt bilen har gått osv. I ditt fall är situationen förstås speciell eftersom bilen var specialanpassad, tyvärr har jag inte hittat någon information om hur det bör påverka värderingen. Mitt råd är att du ber dem ytterligare en gång om att motivera hur de beräknar marknadsvärdet i en situation som din, de måste kunna motivera sin ståndpunkt. Uppstår en konflikt kring hur värdet ska bestämmas är det vanliga att parterna plockar in en oberoende värderingsman, ofta används en värderingsman från handelskammaren. Det finns även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om man är missnöjd med ett försäkringsbolags reglering.Sammanfattningsvis råder jag dig att läsa innantill i dina försäkringsvillkor för att ta reda på vilken möjlighet du har att påverka formen på ersättningen från ditt försäkringsbolag. Blir det så att bolaget ska ersätta dig med en summa pengar ska du inte nöja dig med mindre än att de skriftligen motiverar hur de beräknat marknadsvärdet. Tycker du att deras beräkning känns felaktg bör det vara möjligt att begära att försäkringsbolaget själv gör en omprövning i frågan och tar in en objektiv värderingsman, alternativt kan du kontakta ARN. I förlängningen är det även möjligt att ta en försäkringstvist till domstol. Sist men inte minst vill jag tipsa dig om att ta kontakt med Konsumenternas vägledning om bank och försäkring som ger gratis information och vägledning i försäkringsfrågor, det går både att ringa och mejla dem. Då de är specialicerade på försäkringar är det möjligt att de känner till tidigare fall rörande specialanpassade bilar och kan ge dig ytterligare information om hur det brukar gå till i just sådana fall.Jag önskar dig stort lycka till!

Hur bestämmer man priset vid utköp ur samägd fastighet?

2014-10-03 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag och min syster ärvde en stuga efter vår pappa,detta blev klart i somras. Pappa dog 27/4-13. Min syster vill nu att jag köper ut henne. Gäller det pris som mäklare värderat huset till? Min syster vill anlita mäklare för ny värdering,vem betalar den kostnaden,och är det nödvändigt? Tacksam för svar. 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Om din pappa inte i ett testamente uttryckt något om framtida pris eller liknande (t ex i en sk hembudsklausul) så finns det ingen lagreglering som svarar på din fråga, utan det är upp till dig och din syster att komma överens om. Då ni äger stugan tillsammans är Samäganderättslagen tillämplig, men den reglerar mest vad som händer när man inte kan komma överens. Skulle ni absolut inte kunna komma överens innehåller samäganderättslagen en möjlighet för en delägare att mot annan delägares vilja ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion (se 6 §), men så långt ska det förhoppningsvis inte behöva gå i ert fall.Rent personligt kan jag anse att behovet av en ev. ny värdering borde bedömas utefter om stugpriserna i området generellt ökat sedan den förra värderingen, eller om några värderingshöjande åtgärder ha gjorts. I ett sådant fall skulle en värdering komma båda till godo, och med tanke på att ni samäger stugan så skulle att ni delar på kostnaden kunna tänkas som en rimlig lösning. Om någon värdehöjning inte antas ha skett utan den allmänna prisbilden har stått ganska still är kanske en ny värdering inget som mer än marginellt förändrar priset. I ett sådant läge skulle det kunna vara rimligt att den som ändå propsar på värdering står för den. Men som sagt, ni måste komma överens sinsemellan och jag hoppas att det löser sig så ni hittar en lösning båda känner sig nöjda med.Vänligen, 

Fordrings-, sak-, obestånds-, förmögenhetsrätt?

2014-09-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag vill ha en utförlig förklaring till hur kredit- och obeståndsrättens alla delar hänger ihop, dvs hur kredit/fordring, säkerhetsrätt, sakrätt, obestånd och förmögenhetsrätt hänger samman med varandra. Vill gärna ha det förklarat utifrån ett enkelt rättsfall/keys.Tack på förhand!
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Din fråga är kort ställd men svaret kan inte hållas kort på grund av frågans karaktär. Inte heller kan svaret göras väldigt utförligt då det i princip blir ett alldeles för långt svar. Därför besvaras den mycket ytligt.Till en början kan noteras att dessa "rätter" som du frågor om tillhör den så kallade civilrätten, dvs. den del av den juridiska läran som rör fysiska och juridiska personers inbördes förhållanden. Förmögenhetsrätten, vilken är en undergrupp till civilrätten, rör den ekonomiska aspekten av ovan nämnda personers förhållanden med varandra. Till denna rätt hör bl.a. fordrings-, sak- och obeståndsrätt.Fordringsrätten rör just den juridiska regleringen av fordringar och en lag värd att direkt nämnas här, är är lagen om skuldebrev (här). Denna reglerar uppkomsten av skuldebrev. Andra lagar att nämna inom denna disciplin än räntelagen (här) och preskriptionslagen (här), vilka bland annat reglerar när och hur mycket ränta man får ta ut på en fordran som inte är betald i tid; och efter hur lång tid en fordran preskriberas.Sakrätten berör bland annat äganderätt till lös och fast egendom, men berör också obeståndsfrågor. Sakrätten är i svensk rätt till största del oreglerad och får sitt innehåll främst genom praxis, men en princip som kan vara värd att nämna är traditionsprincipen. Denna innebär att en köpare av en vara blir skyddad mot en säljares borgenärer vid säljarens konkurs bara om varan som såldes blivit till köparen levererad (traderad). Med andra ord, om köparen har betalat för varan men inte fått den levererad (och inte speciella undantag är tillämpliga) kommer varan att ingå i säljarens konkursbo. Sakrätten rör också panter och säkerheter, där även traditionsprincipen anses gälla, självklart med vissa speciella förutsättningar. Vill du ha mer kött på benen rekommenderas läsning rörande allmän förmögenhetsrätt och speciell förmögenhetsrätt samt studium rörande respektive rättsområde.Hoppas mitt korta svar är tillfredsställande.Med vänlig hälsning,

Sparande till barnbarnen

2014-04-01 i EKONOMI
FRÅGA |Ett bra tips hur kan jag spara till mina barnbarn där föräldrar inte har tillgång till denna sparkonto (kan bara se och inte ta ut pengar). Så att det är bara mellan mig och mina barnbarn.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Din fråga gäller mer ekonomi än juridik och du bör därför kontakta din bank för mer information och rådgivning. Ett tips är dock kapitalförsäkring i ditt namn och med barnbarnet som förmånstagare. Då bestämmer du när barnbarnet ska gå tillgång till pengarna och föräldrarna kan inte komma åt dem. Med vänlig hälsning,