Hur bestämmer man priset vid utköp ur samägd fastighet?

2014-10-03 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag och min syster ärvde en stuga efter vår pappa,detta blev klart i somras. Pappa dog 27/4-13. Min syster vill nu att jag köper ut henne. Gäller det pris som mäklare värderat huset till? Min syster vill anlita mäklare för ny värdering,vem betalar den kostnaden,och är det nödvändigt? Tacksam för svar. 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Om din pappa inte i ett testamente uttryckt något om framtida pris eller liknande (t ex i en sk hembudsklausul) så finns det ingen lagreglering som svarar på din fråga, utan det är upp till dig och din syster att komma överens om. Då ni äger stugan tillsammans är Samäganderättslagen tillämplig, men den reglerar mest vad som händer när man inte kan komma överens. Skulle ni absolut inte kunna komma överens innehåller samäganderättslagen en möjlighet för en delägare att mot annan delägares vilja ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion (se 6 §), men så långt ska det förhoppningsvis inte behöva gå i ert fall.Rent personligt kan jag anse att behovet av en ev. ny värdering borde bedömas utefter om stugpriserna i området generellt ökat sedan den förra värderingen, eller om några värderingshöjande åtgärder ha gjorts. I ett sådant fall skulle en värdering komma båda till godo, och med tanke på att ni samäger stugan så skulle att ni delar på kostnaden kunna tänkas som en rimlig lösning. Om någon värdehöjning inte antas ha skett utan den allmänna prisbilden har stått ganska still är kanske en ny värdering inget som mer än marginellt förändrar priset. I ett sådant läge skulle det kunna vara rimligt att den som ändå propsar på värdering står för den. Men som sagt, ni måste komma överens sinsemellan och jag hoppas att det löser sig så ni hittar en lösning båda känner sig nöjda med.Vänligen, 

Fordrings-, sak-, obestånds-, förmögenhetsrätt?

2014-09-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag vill ha en utförlig förklaring till hur kredit- och obeståndsrättens alla delar hänger ihop, dvs hur kredit/fordring, säkerhetsrätt, sakrätt, obestånd och förmögenhetsrätt hänger samman med varandra. Vill gärna ha det förklarat utifrån ett enkelt rättsfall/keys.Tack på förhand!
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Din fråga är kort ställd men svaret kan inte hållas kort på grund av frågans karaktär. Inte heller kan svaret göras väldigt utförligt då det i princip blir ett alldeles för långt svar. Därför besvaras den mycket ytligt.Till en början kan noteras att dessa "rätter" som du frågor om tillhör den så kallade civilrätten, dvs. den del av den juridiska läran som rör fysiska och juridiska personers inbördes förhållanden. Förmögenhetsrätten, vilken är en undergrupp till civilrätten, rör den ekonomiska aspekten av ovan nämnda personers förhållanden med varandra. Till denna rätt hör bl.a. fordrings-, sak- och obeståndsrätt.Fordringsrätten rör just den juridiska regleringen av fordringar och en lag värd att direkt nämnas här, är är lagen om skuldebrev (här). Denna reglerar uppkomsten av skuldebrev. Andra lagar att nämna inom denna disciplin än räntelagen (här) och preskriptionslagen (här), vilka bland annat reglerar när och hur mycket ränta man får ta ut på en fordran som inte är betald i tid; och efter hur lång tid en fordran preskriberas.Sakrätten berör bland annat äganderätt till lös och fast egendom, men berör också obeståndsfrågor. Sakrätten är i svensk rätt till största del oreglerad och får sitt innehåll främst genom praxis, men en princip som kan vara värd att nämna är traditionsprincipen. Denna innebär att en köpare av en vara blir skyddad mot en säljares borgenärer vid säljarens konkurs bara om varan som såldes blivit till köparen levererad (traderad). Med andra ord, om köparen har betalat för varan men inte fått den levererad (och inte speciella undantag är tillämpliga) kommer varan att ingå i säljarens konkursbo. Sakrätten rör också panter och säkerheter, där även traditionsprincipen anses gälla, självklart med vissa speciella förutsättningar. Vill du ha mer kött på benen rekommenderas läsning rörande allmän förmögenhetsrätt och speciell förmögenhetsrätt samt studium rörande respektive rättsområde.Hoppas mitt korta svar är tillfredsställande.Med vänlig hälsning,

Sparande till barnbarnen

2014-04-01 i EKONOMI
FRÅGA |Ett bra tips hur kan jag spara till mina barnbarn där föräldrar inte har tillgång till denna sparkonto (kan bara se och inte ta ut pengar). Så att det är bara mellan mig och mina barnbarn.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Din fråga gäller mer ekonomi än juridik och du bör därför kontakta din bank för mer information och rådgivning. Ett tips är dock kapitalförsäkring i ditt namn och med barnbarnet som förmånstagare. Då bestämmer du när barnbarnet ska gå tillgång till pengarna och föräldrarna kan inte komma åt dem. Med vänlig hälsning,

ÖVER- OCH UNDERFÖRSÄKRING

2013-09-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga angående hemförsäkring. Vad händer om man undervärderar eller övervärderar sin egendom. Som jag har hört så kan ersättningen sättas ned om man lämnar felaktiga uppgifter om bolaget tycker att jag ex har undervärderat det egendom som jag har försäkrat. Men kan det hända att man betalar en högre premie om man istället övervärderar sin egendom.
Hampus Sabel |Hej,Om du som försäkringstagare undervärderar din egendom så har försäkringsbolaget i ett försäkringsfall rätt att sätta ner den ersättning de lämnar, se försäkringsavtalslagen 6:3.Överförsäkring i sig är (när det gäller denna typ av försäkringar) inget problem lagtekniskt sett. Däremot får du som försäkringstagare ofta betala en högre premie om du försäkrar till ett högre belopp. Du betalar alltså en onödigt hög premie.Du hittar FAL https://lagen.nu/2005:104.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.Vänligen,

Skuldrådgivning

2014-09-25 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag har en del privata skulder som jag vill bli av med. Min fråga är om ni kan hjälpa mig samla ihop alla skulderna på ett samt göra en avbetalnings plan utifrån det? Tack i förhand.Mvh Ruth
Henrik Holmén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Det låter fantastiskt att du vill bli av med dina skulder men det är dessvärre ingenting Lawline hjälper till med rent praktiskt.  Jag hänvisar dig gärna vidare och hoppas att du kan komma till rätta med dina skulder. Du har rätta att komma i kontakt med en kommunanställd skuldrådgivare.  http://www.konsumentverket.se/Vagledning--kontakt/Hitta-vagledning/Budget--och-skuldradgivning/Lycka till och hör av dig igen om du har fler frågor. 

Upprättande av gåvobrev

2014-08-22 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag vill skänka mitt fritidshus i gåva till mina vuxna barn och har för detta skrivit ett gåvobrev.Jag skulle vilja att ni kontrollerar utformningen av att detta uppfyller de krav som ställs och ev. kommer med frågor och förslag om förbättringar/tillägg. Vänligen svara om ni kan ta detta uppdrag och hur mycket det i så fall skulle kosta. Mvh,
Björn Sundin |Hej! Lawline kan genom ett samarbete med Avtal24 erbjuda ett juridiskt korrekt gåvobrev antingen genom en onlinefunktion eller genom ett möte med en jurist. Kostnaden för ett sådant gåvobrev är 995 kr (onlinefunktion) och 1995 kr (möte med en jurist). Mer information hittar du här http://lawline.se/vara_tjanster/avtalVänligen

FÖLJDER VID UNDERFÖRSÄKRING

2013-09-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan, det är jag igen som hade frågat er angående hemförsäkring. Jag frågade vilka följder det får om man undervärderar respektive övervärderar sin egendom. Ni sa att försäkringsbolaget har rätt att sätta ner ersättningen om man undervärderar sin egendom. Men min fråga är hur mycket kan försäkringsbolaget sätta ner ersättningen om man undervärderar sin egendom då menar jag procentmässig. Om man har egendomar som är värd 200 000 kr, men säger till försäkringsbolaget att det är bara 100 000 kr istället. Vad händer då i en sån situation, när försäkringsbolaget gör en utredning och upptäcker att man har undervärderat min egendom 50 %?
Hampus Sabel |Hej igen,Försäkringsbolaget sätter i så fall ner ersättningen proportionellt i förhållande till den felaktiga uppgiften. Har du t.ex. undervärderat egendomen med femtio procent så kan försäkringsbolaget minska ersättningen med femtio procent.Värt att lägga på minnet angående överförsäkring är att du, även om du försäkrar dina egendomar till högre än deras egentliga värde, bara kan få ut värdet på den skadade/förstörda egendomen i försäkringsersättning. Du får alltså inte en högre ersättning för att du överförsäkrar.Vänligen,

Om rättsskyddsförsäkring

2013-06-28 i EKONOMI
FRÅGA |Min dotter blev mobbad under längre tid utan att skolan gjort något åt det. Många bevis är nu kvar hos oss. Min dotter fick en depression och ville ta sitt liv pga. alla händelser.Jag vill nu kräva hennes rättigheter med hjälp av en engagerad advokat. Min fråga gäller kostnader och hur en hemförsäkring kan hjälpa till?
Amanda Rasmusson |Rättsskyddsförsäkring ingår numera som en obligatorisk del av din hemförsäkring. Det är först när försäkring ej räcker till som det är möjligt att ansöka om rättshjälp (9 § Rättshjälpslagen  https://lagen.nu/1996:1619). Har ni en hemförsäkring med rättsskydd ska du alltså i första hand använda dig av denna då rättshjälp enligt Rättshjälpslagen (1996:1619) är begränsad.I alla rättsskydd finns ett maxbelopp angivet som varierar beroende på bolag. I rättsskyddet finns även en självrisk som oftast är 20 procent av kostnaderna.Jag råder dig att kontrollera din hemförsäkring samt kontakta ett ombud i frågan.Vänligen,