Att överklaga parkeringsböter

2017-02-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag skulle fråga om det finns nån tidsgräns till ex: idag parkerade jag framför en butik samt frågade jag från en av deras arbetare om jag kan köpa några bröd, men olycktlitvis fick jag 700 spend bötar. I max 2& halv minuter. Det var ingen förhindringen för andra fordon eller folk. Frågan är här om detta har gått rätt till?
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr så finns det inga generella regler eller lagar om hur länge man ska stå för att få en p-bot utdelad på sitt fordon. Därför kan en parkeringsvakt utfärda en parkeringsbot direkt när de upptäcker en felparkering. De brukar dock alltid vänta ett par minuter innan de utfärdar en sådan. Detta pågrund av att ett fordon inte alltid anses vara parkerat direkt då bilen stannar. Exempel på detta är vid på/avstigningar eller på/avlastning. En annan anledning till att parkeringsvakten väljer att vänta ett par minuter är pågrund av att det oftast tar någon minut att köpa en parkeringsbiljett. Det vore således orättvist att ge dem en p-bot under den tiden.En del parkeringsplatsen är ofta ägda av privatpersoner, där inhyrda bolag ofta delar ut parkeringsboten. Då är det de som äger parkeringsplatserna som väljer hur deras tidssystem ser ut. Detta regleras alltså internt i bolaget och varierar väldigt från bolag till bolag.Om du parkerade utanför en butik som äger parkeringsplatsen så brukar det stå hur långtid det är fri parkering på en skylt (om det finns en sådan). Jag har svårt att tänka mig att en vanlig arbetstagares uttalande skulle ha någon juridisk påverkan på fallet. Däremot så finns det en möjlighet att du har framgång med att p-boten avskrivs om du anger detta, samt att du var borta endast i dryga 2 minuter.Man brukar även skilja på felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Det är inte riktigt klart i frågan om du har fått din p-bot genom en felparkering eller en otillåten parkering (kontrollavgift). Om det är parkering på privat mark så går benämningen av din parkeringsbot under kontrollavgift. Du har möjlighet att bestrida en kontrollavgift såväl som en felparkeringsavgift. Du ska vid en kontrollavgift ta kontakt med markägaren eller parkeringsbolaget. I dessa fall ska du inte betala avgiften innan du bestrider. Detta på grund av att att om du betalar din bot så ses detta som att du accepterat att du gjort fel. Om du istället bestrider detta så måste bolaget eller markägaren få saken prövad i domstol för att få in sina pengar från dig. Om det däremot är en felparkeringsavgift så ska du alltid betala p-boten innan du bestrider denna skriftligen till den relevanta polismyndigheten inom 6 månader från det att du fick din felparkeringsavgift.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag utveckla svaret.Mvh,

Condictio indebiti

2017-02-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Min sambo blev kontaktad via mail 8/2-2017 , och sedan fick hon hembesök av en kvinna 10/2-2017 som påstår sig skickat in xxxx kr på min sambos skattekonto av misstag. Kvinnan vill att vi ska föra över "hennes pengar" på ett bankkonto hon uppger. Pengarna som skickats in 11/5-2016 ser ut att stämma när vi kollar på sambons skattekonto. Vi trodde att dessa pengar var en insättning ifrån försäkringskassan. På skattekontot stod det bara inbetalning xxxx kr, ingen specifik avsändare. Vad jag förstår så gäller condicto indebiti. Gäller undantaget att sambon tagit emot pengarna i god tro? Eller är sambon återbetalningsskyldig? Vi vet inte hur vi ska gå tillväga med detta ärendet. Men det känns fel att skicka pengar till någons bankkonto som man ej vet vem människan är. Och dessa pengar anser Vi tagits emot i God tro och spenderat. Dessutom känns det inte helt rätt av kvinnan att plinga på hemma hos oss och bara gå in och stänga dörren om sig utan tillåtelse för att sedan kräva sambon på pengar. Att säga att hembesöket var hotfullt är kanske att ta i, men sambon blev rädd iallafall.Är jätte tacksam för svar på huruvida Vi har rätt/fel i ärendet och hur man skall gå tillväga rättsligt med denna kvinna! Mvh
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Condictio indebiti är en civilrättslig regel som inte är stadgad i lag utan följer av allmänna principer, juridisk doktrin och domstolspraxis. Huvudregeln är att felaktigt utbetalda pengar ska återbetalas.Denna huvudregel är dock omgärdad av många undantag. Det ska först och främst påpekas att frågor som rör condictio indebiti är svåra att avgöra om man inte känner till alla omständigheter i det specifika fallet. Huruvida huvudregeln ska tillämpas eller ej beror nämligen på en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Till en början kan konstateras att för att betalningsmottagaren skall få behålla pengarna krävs i vart fall att mottagaren varit i god tro eller haft fog för att uppfatta betalningen som korrekt. Andra saker som beaktats i praxis är betalarens passivitet - alltså ju längre betalaren dröjer med att framställa begäran om återbetalning desto mer talar för att att betalningsmottagaren inte är återbetalningsskyldig. En annan faktor som väger tungt i dessa fall är hänsynen till den allmänna omsättningen. Det innebär att man som betalningsmottagare ska kunna lita på att de pengar man får in utgör korrekta inbetalningar. Om man motsatsvis i allmänhet inte kan lita på att man får använda pengar man har tillgång till riskerar det att underminera säkerheten i rättslivet.Enligt bl.a. NJA 2001 s 353 ska hänsynen till den allmänna omsättningen väga tungt särskilt om betalningsmottagaren inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att om man förbrukat de felaktigt inbetalda pengarna eller på annat sätt lagt upp sin ekonomi utefter insättningen talar detta för att man inte är återbetalningsskyldig - så länge man är i god tro. Om man inte är i god tro är man i ond tro vilket innebär att man insett eller i vart fall borde ha insett att betalningen var felaktig.Alltså, om ni trodde att pengarna kom från Försäkringskassan och det finns objektiva skäl som gör det rimligt för er att tro detta är ni i god tro. Har ni dessutom använt pengarna eller på annat sätt planerat er ekonomi utifrån de här pengarna anses ni ha inrättat er efter betalningen. Det ska dock sägas att om ni inte kände till att pengarna satts in på skattekontot och att inga andra dragningar gjorts därifrån förrän betalaren begärde återbetalning kan ni inte anses ha inrättat er efter betalningen. Detta följer givetvis av att man inte kan inrätta sig efter något man inte kände till. Och om ni inrättat er efter betalningen (t.ex. använt pengarna) efter att betalaren begärde återbetalning var ni inte i god tro.Sammanfattningsvis: Som ni märker är det svårt att definitivt fastställa vem som har rätten på sin sida i det enskilda fallet. Om ni var i god tro och har inrättat er efter betalningen är detta omständigheter som talar för att huvudregeln om återbetalning inte ska tillämpas. Om ni vill ha en fullständig rättsutredning och hjälp med att driva frågan vidare rekommenderar jag att ni bokar möte med Lawlines Juristbyrå. De kan hjälpa er med att göra en mer omfattande helhetsbedömning. Jag hoppas ni fick lite mer klarhet genom detta svar i alla fall.Hälsningar

Hur bokar jag juridisk rådgivning hos Lawline?

2017-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Tack for snabbt svar. Som jag mistankte sa skulle mitt studielan har preskriberats for artionden sen. Jag har inte haft kontakt med CSN pa snart 40 ar och har inte fatt nagra kravbrev eller annan korrespondans. Sa varfor dimper det ner ett brev fran dom haromdagen efter alla dessa ar och hur far jag arendet preskriberat nu? Jag har inte svarat pa deras brev som skickades via vanligt porto. Kan ni hjalpa till med detta mot betalning?
Måns Lundvall |Hej! Ja detta kan vi hjälpa till med mot betalning om du önskar det. Du kan boka tid med våra jurister här för att få hjälp eller ringa oss på 08-533 300 04 för att få rådgivning via telefon. MVH

Utlåning av privatbil

2016-12-31 i EKONOMI
FRÅGA |Vad händer om jag lånar min bil till en kompis som har körkort men inte någon försäkning och han krockar med den
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringen är kopplad till bilen, det är alltså den försäkring du har på din bil som är relevant, och jag skulle därför råda dig att vända dig till ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller. Normalt sett går det bra att låna ut sin bil, men exakt vad som gäller beror på din försäkring. Det är därför viktigt att du har koll på vilken typ av försäkring du har, rör det sig exempelvis om trafikförsäkring eller har du helförsäkring. Har du enbart trafikförsäkring så täcks till exempel inte skador på din bil. Det kan även vara värt att påpeka att i många fall är självrisken högre om föraren är ung. För att få reda på vad som gäller i ditt fall borde du som sagt vända dig till ditt försäkringsbolag. Du kan då få reda på vad som ersätts samt under vilka omständigheter detta ersätts. Eftersom att jag inte har tillgång till villkoren i din försäkring är det tyvärr ingenting som jag kan svara på. Om din vän krockar med din bil kan det även bli så att din premie ökar. Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågorVänligen

Ersättning vid självvållad skada

2017-02-15 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag cyklade mot rött och en bil körde på mig. Jag har ett stort ärr på bakhuvudet kommer jag få någon slags ersättning för detta trots att det var mitt fel?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att du själv orsakat skadan finns, som du kanske förstår, ingen juridisk möjlighet att kräva ersättning av bilchauffören. Däremot är det inte omöjligt att ersättning kan utfås genom eventuell försäkring. Vad som blir aktuellt är framförallt om du har tecknat en så kallad drulleförsäkring d.v.s. allriskförsäkring. De flesta andra försäkringar ersätter dock inte självvålladle skador. Vad du bör göra är att kontakta ditt specifika försäkringsbolag för att se vilka skador som kan ersättas. Med tanke på att du inte angett något försäkringsbolag kan jag tyvärr inte ge något närmare svar på din fråga, men hoppas svaret var till din hjälp. I annat fall får du gärna höra av dig igen!Mvh,

Räknas pengar på bankkonto som egendom?

2017-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Räknas pengar på bankkonto som egendom?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, pengar på bankkonto är egendom. - Handlar det t.ex. om egendom vid bodelning mellan makar (se Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §), ska pengar på bankkonto alltså ingå i bodelningen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Gåva av fastighet

2017-01-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej !Vad händer med ett ev bolån om fastigheten överlåts genom gåva till arvinge ( barn ) ?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller gåvor av fastighet gäller något som kallas huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att en fastighet rättsligt betraktas som en gåva trots att en del av överlåtelsen, olikt vad som karakteriseras som gåva, inte är helt vederlagsfri. Detta innebär att man när man ger en fastighet i gåva, oavsett vem gåvotagaren är, kan överlåta bolånet till gåvotagaren. Det enda kravet för att överlåtelsen ska behålla sin rättsliga karaktär som gåva är att bolånets värde understiger fastighetens taxeringsvärde. Alltså svaret på din fråga blir att du kan överlåta bolånet till gåvotagaren om bolånets kvarvarande värde understiger fastighetens taxeringsvärde. Är bolånets värde högre än så kommer transaktionen förlora sin beteckning som gåva och således kommer beskattning ske på överlåtelsen. Behåller du som gåvogivare bolånet händer ingenting, gåvomottagaren anses ha förvärvar fastigheten som en gåva och du anses ha överlåtit fastigheten som en gåva. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Begära förskott för advokatkostnader

2016-12-30 i EKONOMI
FRÅGA |Får en advokat begära 12000 kr i förskott ? Blev mkt förvånad då jag hörde om att detta sker hos vissa adv.byråer. Och detta innan ett ärende öppnats. I ngt fall handlade det om att advokaten som anlitats, skulle börja med att brevledes inhämta ifall motparten hade samma advokat som tidigare (inom samma ärende). Är det rimligt att man begär stora summor i förskott?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är, som du skriver i din fråga, inte helt ovanligt att advokatbyråer begär betalning i förskott för de uppdrag de ska utföra. Det är tillåtet att begära förskott för att betala utlägg för klienten och advokaten får också, om förbehåll om detta gjorts vid antagandet av uppdraget eller om det annars är rimligt, begära förskott på sitt arvode. Detta framgår i Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed (som finns här). Dessa regler om god advokatsed är ett viktigt ramverk för hur advokaterna ska verka etiskt i sin verksamhet och i de vägledande reglerna finns bland annat regler om i vilka situationer advokaten kan begära betalning i förskott. Hur stort förskott som kan begäras är beroende av en mängd faktorer, inte minst hur lång tid det kan komma att ta, hur komplicerat ärendet är och hur stora utlägg som behöver göras för klientens del. Arvodet skall dock alltid vara skäligt. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist för att få fler svar. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!