Utmätning av arv

2017-11-18 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har en skuld hos kronofogde. Har ingen utmätning idag pga min låga inkomst. Nu har min pappa gått bort. Han hade inga tillgångar utan hade självskulder. Men han gick ett program genom arbetsförmedlingen som hade en försäkring på honom. Genom den har vi alla barn fått ut pengar på 50 000kr/var. Min fråga är nu; kommer kronofogden ta mina pengar nu?
Julia Zarour |Hej och tack för din frågaSå som jag uppfattat situationen så sker ingen utmätning på grund av omständigheterna att det inte finns inkomst/egendom att mäta ut, med hänsyn till rätten av förbehållsbelopp (existensminimum). De 50 000kr du kommer ha tillgång till genom din far kommer att ses som ett arv och blir föremål för utmätning när arvet tillfallit dig som en tillgång. Kronofogden har därmed rätt att mäta ut pengarna eftersom de kommer bedöma att det finns inkomst att ta ifrån utöver din rätt till förbehållsbelopp. Med vänliga hälsningar!

Överta fastighet med lån

2017-11-08 i EKONOMI
FRÅGA |Min mor har en fritidsfastighet som hon skulle vilja ge mig och min syster i gåva. Huset är belånat till 85% av tax värdet dvs ca 1 200 000 kr i lån. Huset i sig är värderat till 3,2 miljoner. Om min syster inte har fast anställning kan det vara ett hinder för henne att ta emot gåvan då det innebär att hon övertar 600 000 kr i lån? Hur gör man då?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns inga rent juridiska regler som skulle hindra din mamma från att ge bort eller överlåta sin fastighet till dig och din syster. Det finns heller inga regler som säger att lånen automatiskt måste gå över till dig och din syster när din mamma ger bort huset. Det vanligaste vid en överlåtelse är att även lånen övergår till mottagaren. Men banken eller långivaren som din mamma har tagit lånet hos måste först godkänna att skulden flyttas över till dig och din syster. Det är inte alltid självklart att banken ger ett godkännande. Eftersom din syster inte har ett jobb så kanske banken inte går med på att överlåta halva lånet på henne. Med anledning av det här så kan det bli så att din mamma överlåter fastigheten till dig och din syster men fortfarande behåller halva eller hela lånet själv.Så att överlåta fastigheten i sig är egentligen inte problematiskt. Utan om man vill att lånen ska gå över till någon annan, då måste banken eller långivaren godkänna detta. Det är där som det kanske kan uppstå problem för er. Det ni skulle kunna göra är att vända er till banken eller långivaren och fråga hur de ser på detta och ifall de skulle kunna ge ett godkännande eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ska jag och min sambo dela på räntan på mitt bostadslån?

2017-11-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Min partner ska flytta in hos mig i min bostadsrätt, ska han då även betala räntan på boendelånet jag har?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen lag angående dettaSvaret på din fråga är inte lagreglad och det innebär att ni själva kan bestämma hur bostadslånet och räntan ska betalas. I och med att du äger bostadsrätten innan han flyttar in kommer inte bostadsrätten att innefattas som gemensam samboegendom (3 § Sambolagen). Detta innebär att om ni skulle bryta upp kommer inte bostadsrätten att ingå i bodelningen. Det finns som nämnt ingen lag som bestämmer vad den inflyttande partnern ska betala i bostadsrätten. Det är upp till varje par att beslutaI och med att bostadsrätten kommer tillfalla dig vid ett uppbrott kan det anses ofördelaktigt för din partner att betala amorteringarna. Likaså med renoveringar som kan höja värdet på bostaden.Din partner kommer inte få ta del av den ökningen. Räntan däremot har ingen påverkan på bostadsrättens värde eller eventuell vinststorlek vid försäljning. Räntan är en kostnad för att ha lånet och går till banken, alltså inget bostadsrättsägaren "tjänar på". Räntan kan således jämföras med exempelvis hyra vid hyresrätter, internetuppkoppling eller försäkringar där båda omfattas, något par vanligtvis delar på. Som sagt är det däremot upp till varje par för sig komma överens om ve som betalar vad. Behöver ni hjälp att skriva samboavtal för att reglera hur ni vill att bodelningen ska ske vid ett eventuellt uppbrott i relationen kan ni höra av er till någon av våra jurister på Lawline! Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Med vänlig hälsning,

Rätt att förfoga över pengar på banken

2017-10-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej min sambo har såld sin fastighet.han har 500000 i lån på fastigheten.han får 750000 för fastigheten.han har fler lån i banken som inte har med fastigheten å göre. såkallad blanko lånKan banken behålle eller låsa dom 250000 som är över?Eller måste de betala ut dom pengarne till han.?
Björn Gunnarsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Banken kommer inte att vägra betala ut pengar till din sambo, det är hans pengar att förfoga över, banken är trots att så kan framstå ingen myndighet utan ett företag vars tjänster ni köper. Skulle han inte betalt lånen i tid skulle kronofogden eller ett inkassobolag kunna haft åsikter om hur din make disponerade sina pengar och utmätt dem för att betala av blankolånen, men utan detta så kommer inget hindra honom att göra annat. Det kan dock vara ekonomiskt fördelaktigt för honom att betala av blankolånen så att han slipper betala ränta på dessa men det är upp honom själv. Hoppas jag kunde svara på er fråga, skulle ni ha fler är ni välkommna åter till Lawline!Med vänlig hälsning

Insats lägenhet

2017-11-15 i EKONOMI
FRÅGA |Jah är invånare i Sverige, har ett jobb, en stabil ekonomi, jag vill köpa en lägenhet men jag har inte insats. Jag har en kompis som kan betala insatsen och han är utländsk medborgare, och då lånar jag från banken och betalar jag till banken varje månad. Går det i det här fallet?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag föreslår att du hör av dig till diverse banker och frågar vad de kräver för att ge ett lån till en lägenhet. Om de endast kräver insats (och att du dessutom har ett jobb och i övrigt stabil ekonomi talar till din fördel) ser jag inga hinder i att någon bank skulle ge dig ett lån. En rekommendation är då att din vän för över pengarna till ditt konto, så att du kan visa banken att du har pengar till insatsen, men ett förslag är att börja ringa runt till banker och kolla vad de kräver för att ge ett lån.Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga!

Redovisa banktransaktioner

2017-11-07 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har fått en fråga från min bank att jag måste redogöra för mina transaktioner, måste jag det? Sen undrar jag om tex Swedbank kan veta om jag har konton i andra banker? Mvh
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Måste man redogöra för sina transaktioner för sin bank?Jag utgår från att det är typfrågor såsom "vad tjänar du", "var kommer pengarna ifrån", "är du i politiskt utsatt ställning" och liknande som din bank vill ha reda på. Jag utgår också från att det är svenska banker (och därmed svensk lag) som frågan gäller.Det korta svaret på frågan är ja. Banken är skyldiga att ta reda på vissa uppgifter om sina kunder vilket innebär att man ärligt behöver svara på (relevanta) frågor om sina transaktioner.Vet banken om jag har konton på en annan bank?Nej, en bank får inte utan samtycke från kunden lämna ut kunduppgifter utan vidare. Det regleras genom banksekretess. Jag ger dig längre svar på bägge frågorna härunder. Penningtvättslagen Anledningen till att banker ställer frågor angående sina kunders transaktioner och var pengar kommer ifrån etc. ligger i den så kallade Penningtvättslagen (lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)). Lagen har sin grund i ett EU-direktiv. Enligt Penningtvättslagen (1 kap 1-2 §) är banker, och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. En del i det arbetet består i att veta vilka deras kunder är, var pengarna kommer ifrån och varför en kund vill genomföra transaktioner (3 kap). Åtgärderna som banken vidtar ska vara anpassade till den risk som du som kund anses utgöra utifrån bankens riskbedömning av sin verksamhet. Bedöms risken som låg eller normal ska banken vidta grundläggande åtgärder (främst kontroll av identitet och information om t.ex. affärsförbindelser).Bankernas riskbedömningar och vilka åtgärder de vidtar kan se lite olika ut. Antalet frågor, hur de är utformade och så vidare kan därför se lite olika ut bank från bank.En bank som omfattas av lagen är alltså skyldig att ha viss kundkännedom. Banken är också skyldig att behandla dessa uppgifter enligt personuppgiftslagen vilket förutsätter att personuppgifter behandlas med aktsamhet och på ett sådant sätt att skyddet för kundens privatliv inte begränsas på något sätt (5 kap). BanksekretessBanksekretessen regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas också av sekretessen och får inte röjas obehörigt. Om banken ska lämna ut viss upplysning till utomstående krävs uttryckligt samtycke från bankkunden (t.ex. genom en fullmakt) (1 kap 10 §).Vänliga hälsningar

När uppstår skuld för lön

2017-10-31 i EKONOMI
FRÅGA |Det gäller en fordran på innestående lön från min sambos företag. Jag har arbetat gratis i 28 år och är inte delägare i företaget. Min sambo är nu död och vid bouppteckningen ska ju alla skulder tas med. kan jag ta upp en skuld för den tid jag arbetat gratis?
Björn Gunnarsson |Hej, tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Jag beklagar sorgen. Rörande en skuld från företaget så skulle det behövt varit överenskommit från innan du arbetade att lön skulle utgå för arbetet för att en skuld skulle uppstått. Att du har arbetat gratis har alltså inte genererat någon giltig fordran eftersom det varit just gratis. Du skulle också vara tvungen att skatta på den lönen, medans skatt inte utgår på arv eller gåvor. Jag hoppas att jag kunde vara till hjälp, skulle du ha fler frågor är du välkommen åter till Lawline. Med vänlig hälsning

Mitt sparkonto har avslutats utan min vetskap - vad kan jag göra?

2017-10-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag satte in ungefär 10 000 kr på ett sparkonto på banken för många år sedan. Pengarna har varit totalt orörda under den här tiden. Men nu när jag skulle använda dessa så visade det sig att kontot var avslutat. Det hade avslutats ungefär 10 år efter att jag satte in pengarna. Jag har ensamrätt till kontot så detta har skett från bankens sida.Hur är detta möjligt? Vad har hänt med mitt konto? Kan pengarna bara försvinna efter tillräckligt lång tid på banken?Tacksam för svar!
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Exakt vad som har hänt i det här fallet kan jag tyvärr inte ge dig något svar på. Klart är att om du har pengar på ett konto hos en bank och det bara är du som har tillgång till kontot, så ska inte någon annan (inte heller banken) kunna flytta eller utnyttja dina pengar. Ett undantag skulle vara om du t. ex. har fått ett beslut om utmätning eller liknande på grund av att du har någon skuld hos kronofogden, men det verkar inte vara fallet.På ett vanligt sparkonto utan några direkta risker försvinner inte bara pengar. Pengar kan självfallet gå förlorade om banken går i konkurs, men då finns det en chans att få ersättning enligt lagen om insättningsgaranti. Detta verkar inte heller vara fallet för dig.Jag rekommenderar dig att kontrollera villkoren för ditt sparande som du bör ha fått ta del av i samband med att du öppnade ditt sparkonto för att se om det står någonting om bankens åtaganden och ansvar för att konton avslutas. Som konsument har du rätt att få information från banken om vilka avtal och villkor som gäller för dig (Distansavtalslagen 3 kap. 3 § och 5 §). Jag rekommenderar dig därför att även kontakta din bank och fråga dem om villkoren för ditt sparande hos dem, varför ditt konto har avslutats och vad som skett med dina sparade pengar.Om det uppstår fler frågor efter att du har varit i kontakt med din bank är du välkommen att ställa en till fråga här.Vänliga hälsningar,