Uppsägning av allmän visstidsanställning

2017-11-17 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Jag jobbar på företag X och har en visstidsanställnings kontrakt som gäller till 31 december 2017. 13 november 2017 fick jag en besked om uppsägning av allmän visstidsanställning där står en information om uppsägningstid som är 1 månad. Min sista anställningsdag är 12 december 2017. Min chef delegerar inte arbetsuppgifterna till mig från 13 november 2017 och på grund av detta från 13 november 2017 jag inte jobbar. min chef också säger att jag inte ska få något lön från 13 november 2017. jag vill fråga er om att jag har rätt till grundlön för period från 13 november 2017 till 12 december 2017? Tack för svaret!
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. I Sverige regleras allmän visstidsanställning i lagen om anställningsskydd (LAS)Enligt 4 § 2 st. LAS upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inget annat avtalats.Alltså om du och din arbetsgivare inte har avtalat om annat i ert arbetsavtal, så innebär detta att en allmän visstidsanställning inte är uppsägningsbar i förtid på det ensidiga sätt din arbetsgivare har gjort. Du skriver att din arbetsgivare inte vill betala ut lön under uppsägningstiden. Detta är ett allvarligt kontraktsbrott som du inte behöver acceptera. Du har således rätt att jobba fram till 31 december 2017 och få lön för hela perioden, förutsatt att du inte har kommit överens om annat med din arbetsgivare. Vill du ha mer hjälp i det här fallet går det bra att vända sig till oss på info@lawline.se så kan vi hjälpa dig med att kräva in din lön. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Oklarhet kring anställningsform

2017-11-12 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej om en anställd fått lön ett antal månader men inte fått något anställningsbevis, så tolkar jag det som en anställning utan tidsbegränsning, alltså tillsvidareanställning och bevisbördan att det inte är så är på arbetsgivarens sida.Kan man tolka LAS så?
Frida Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt, utan det som avtalats gäller ändå. Det kan dock ofta bli problematiskt att visa vad som faktiskt har avtalats. För att undvika oklarheter beträffande anställningsförhållandet finns det en lag som stadgar en skyldighet för arbetsgivaren beträffande detta. Arbetsgivaren ska inom en månad, efter att den anställda börjat arbeta, lämna skriftlig information där alla villkor av väsentlig betydelse för anställningsavtalet ska framgå (6 c § LAS). Den lagen reglerar vidare att just anställningsformen ska stå med, alltså om det rör sig om en tillsvidareanställning eller annan form av anställning (6 c § p. 3 LAS). Jag tolkar det utifrån omständigheterna i frågan som att detta inte är något du fått av din arbetsgivare.Det som muntligen har avtalats ska fortfarande gälla, trots arbetsgivarens underlåtenhet att lämna ovanstående information, men huvudregeln är att det är arbetsgivaren som bär bevisbördan för det. Det är alltså arbetsgivaren som behöver visa om annan anställningsform än tillsvidareanställning föreligger. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ofullständig fråga försök igen

2017-11-09 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Min make blev anställd på 80% 1nov förra året (handelsanställd via ekonomisk förening) Dom gjorde ett muntligt avtal där det beslutades att 3månaders uppsägningstid skulle gälla samt att anställningen skulle vara minst 1år. I anställningsbeviset står tillsvidare som anställningsform men inget ang uppsägningstid. Den 26/10 meddelade ledningen att tjänsten skulle dras ner till 50% men inte från när detska träda i kraft
Ahmet Ercin |Frågan är ofullständig

Visstidsanställd = företräde till tillsvidareanställning?

2017-11-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag är anställd som marknadsförare på kommunen och har varit visstidsanställd i över 12 månader nu. Min visstidsanställning varar fram t o m 31 december 2017. Vid årsskiftet övergår visstidstjänsten marknadsförare till en tillsvidaretjänst. Min arbetsgivare har annonserat ut denna tillsvidaretjänst och jag har sökt den precis som alla andra. Nu har jag varit på intervju och fått veta att det står mellan mig och en annan utomstående person och att vi nu ska göra arbetsprover för att arbetsgivaren ska kunna avgöra vem som får jobbet.Kan han göra så? Har jag inte någon slags förtur till att bli tillsvidareanställd eftersom jag jobbat med samma tjänst i över ett år? Omfattas jag av LAS? Eller av företrädesrätten?Vem kan jag prata med för att få hjälp? Är tyvärr inte medlem i något fack..Stort tack!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Tyvärr saknar du företrädesrätt såvida det inte står i ert avtal. En visstidsanställning upphör när perioden är slut och tillsvidareanställningen är ett annat förhållande (4 § lagen om anställningsskydd (LAS)). Du omfattas av LAS och har endast rätt till anställningen i fråga om du har jobbat 2 år som visstidsanställd, vilket inte är fallet (5 a §).Det du kan göra är att se om arbetsplatsen omfattas av något kollektivavtal som kan ge dig företrädesrätt. Tänk på att du personligen inte vara medlem i den aktuella fackföreningen - det krävs bara att arbetsgivaren har avtalat med en fackförening för att du ska vara täckt av kollektivavtalet (26 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)). Annars kan jag bara rekommendera ett samtal om detta med arbetsgivaren där du förklarar varför du anser dig ha rätt att få anställningen.Vänliga hälsningar,

Vilka anställningsformer får man använda på min arbetsplats?

2017-11-15 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, Jag har fått ett erbjudande om ett lastbilschaufförs jobb där arbetsgivaren vill ha mig som timanställd i 6 månader. På mitt senaste arbete som också var inom lastbilschaufför har jag fått höra av fler åkare att man inte får anställa lastbilschaufförer på timme. Vad är det rätta egentligen?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om anställningsform hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). Det som i allmänhet gäller är att ett anställningsavtal är tillsvidare (LAS 4 §) eller begränsat som en visstidsanställning (när man säger timanställning är det oftast detta man menar), ett vikariat eller säsongsarbete (LAS 5 §). Det finns inte någon regel som säger att någon anställningsform inte får användas inom vissa branscher. Man kan däremot göra undantag från reglerna om anställningsform i kollektivavtal (LAS 2 §). Det kan alltså vara så att dina kollegor pratar om ett villkor i ett kollektivavtal som gällde på den arbetsplatsen. Detta kollektivavtal kan gälla även för den nya arbetsplatsen, eller så har de anslutit sig till ett annat kollektivavtal som innehåller andra villkor om anställningsform. För att vara säker på vad som gäller för just dig bör du alltså kolla upp kollektivavtalet. Är du ansluten till ett fackförbund kan du alltid höra av dig till dem för att ta reda på vad som gäller för just dig. Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Rättigheter som provanställd

2017-11-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag är provanställd i en butik sedan den 10/7. Jag är anställd på 5h/v. De senaste månaderna har jag i snitt arbetat 18h/v. Kan jag på något sätt kräva ett högre kontrakt? Har lämnat in en ansökan om att jag är intresserad av ett högre kontrakt. Nu har de nyss anställt en tjej på 10h/v. Borde inte jag/mina kollegor ha företrädesrätt och kan vi på något sätt överklaga att vi inte blivit tillfrågade denna tjänst först?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt sett är en provanställning en väldigt osäker anställning eftersom arbetsgivaren kan avsluta din prövotid när som helst. Arbetsgivaren behöver heller inte någon särskild anledning för att avsluta din prövotid. I lagen om anställningsskydd [nedan kallad LAS] finns det några få regler om provanställdas situation.Dina rättigheter i detta fallet beror mycket på om du har ett personligt avtal mellan dig och arbetsgivaren, eller om du omfattas av ett kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Om du omfattas av ett kollektivavtal finns där redan många regler om anställningsvillkor som talar om hur din situation kan hanteras. Ifall du skulle vara missnöjd med hur din arbetsgivare hanterat din situation och du är medlem i en fackförening har du möjlighet att låta dem hjälpa dig att få dina rättigheter igenom. Om du inte är medlem i en fackförening och din arbetsgivare än bunden av ett kollektivavtal, kan du inte åberopa kollektivavtalet för att få högre lön eller bättre anställningsvillkor i allmänhet. Då gäller istället det personliga avtal mellan dig och arbetsgivaren och det är upp till dig att förhandla om att ändra dina anställningsvillkor. Du kan kräva ett högre kontrakt eftersom du vid en provanställning har samma anställningsförmåner som en tillsvidareanställd. Om du vill förhandla om att ändra ditt kontrakt gör du det på samma sätt som till vilken ny anställning som helst. Du kan därmed få högre lön och även få kontraktet ändrat till att du arbetar mer än 5 h/v.Företrädesrätt?Som huvudregel är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen, och någon uttalad företrädesrätt för provanställda finns inte. Jag kan tyvärr inte med säkerhet säga att du har någon företrädesrätt, men du har i alla fall som sagt möjlighet att förhandla om ditt eget kontrakt och förbättra dina villkor där. Det kan också vara värt att nämna att en provanställning maximalt får vara i 6 månader, och därefter övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning [6 § 2 stycket LAS]. Detta innebär att du redan om 2 månader [eftersom du redan varit provanställd i 4 månader] kan få bättre villkor automatiskt genom att du har möjlighet att få en tillsvidareanställning. Detta gäller bara om din arbetsgivare inte väljer att avsluta din anställning redan tidigare. Du måste dock få information 2 veckor i förväg innan din anställning avslutas [31 § LAS]. Angående dina kollegors företrädesrätt gäller skilda regler beroende på om de också är provanställda eller inte. Om de är provanställda så gäller samma som jag precis nämnde angående din företrädesrätt – de kan förhandla om bättre villkor. Om de inte är provanställda finns det en speciell regel som ger företrädesrätt för deltidsanställda till en högre sysselsättningsgrad, [25 a § LAS].Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att du har rätt till att omförhandla dina villkor och gör det antingen själv om du har ett personligt avtal, eller genom din fackförening om du är medlem i en sådan. Det är fortfarande oklart om du har någon företrädesrätt, eftersom arbetsgivaren har väldigt mycket bestämmanderätt, men det är möjligt för dig att förhandla om dina rättigheter om rätt till mer arbetstid eller högre lön. Hoppas det blev lite klarare för dig! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Med vänlig hälsning,

Arbetsgivarens rätt att fördela arbetet och arbetstagarens rätt till avtalad tjänst

2017-11-09 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej har en fråga angående schemalagda arbetstider. Jag jobbar vid kriminalvården och har nu fått reda på att jag skall ingå i ett så kallat resurs team? Detta innebär att jag ska få schema en månad i taget. Av erfarenhet så vet jag att schemat inte kommer i tid. Det vill säga 2 veckor innan det börjar. Det brukar komma veckan innan det andra tar slut om man har tur. Är detta ok att man får denna information 2 veckor innan man är färdig med utbildningen till kriminalvårdare? Borde jag inte fått denna information när jag var på intervju för jobbet? Och en fråga till, är det verkligen meningen att jag inte ska kunna planera mitt liv mer än en månad i taget? Jag hade ett liv innan jag började vid kriminalvården, men nu känns det hopplöst!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Arbetsgivaren har rätt att fördela arbetet på sätt som fungerar bäst för verksamheten. Detta ska emellertid göras utifrån de avtal som finns på arbetsplatsen. Arbetet ska alltså fördelas på ett sätt som iakttar villkoren i både det personliga avtalet och kollektivavtalet. Fackförbundet för kriminalvårdare är ST, se här. Det är dessa som tillvaratar dina rättigheter på arbetsplatsen. Du bör även gå igenom ditt personliga avtal för att se om du fått en helt annan tjänst idag än den som du gått med på tidigare. Om du har det så kan du kräva att få den avtalade tjänsten.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar

Hur länge får man vara timanställd på ett jobb innan man har rätt till fast tjänst?

2017-11-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Hur länge får man vara "Timanställd" på ett jobb innan man har rätt till en fast tjänst eller vikariat? Jag ligger på 3 år med mitt företag. Jag har hört att gränsen går runt 2 år men är inte helt säker.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som blir aktuella i ditt fall finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Begreppet timanställningTimanställning är egentligen inte en riktig anställningsform enligt lag, utan det kan betyda lite olika saker. Man kan ha en tillsvidareanställning (som många också kallar fast anställning) som är begränsad till vissa timmar, eller med andra ord är på deltid. Vissa kallar det för timanställning. Det vanligaste är dock att man säger timanställning när man har flera visstidsanställningar. Rent juridiskt sluts ett nytt, tidsbegränsat anställningsavtal för varje tillfälle man arbetar. Jobbar man 3 timmar på måndagen och 3 timmar på onsdagen ses varje tillfälle som en ny anställning begränsad till 3 timmar. Jag utgår från att det är den typen av anställning du syftar på. Att inlasasOm man är timanställd övergår anställningen till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än 2 år under en femårsperiod. En anställning övergår också till en tillsvidareanställning om man haft tidsbegränsade anställningar (tillsvidare, vikariat eller säsongsarbete) i sammanlagt 2 år och dessa följer på varandra. De följer på varandra om det gått max 6 månader mellan anställningstillfällena (LAS 5a §). Det brukar kallas att man inlasas och jag antar att det är den här möjligheten du syftar på i din fråga. En visstidsanställning kan alltså övergå till en tillsvidareanställning, inte ett vikariat. Ett vikariat är en annan tidsbegränsad anställningsform som bara blir aktuell om man anställs för att ersätta en viss person på en arbetsplats.Har du rätt till en tillsvidareanställning?Det är tiden som du faktiskt varit anställd som räknas in de 2 åren. Vid en så kallad timanställning är det alltså varje separat arbetstillfälle som räknas ihop och inte dagarna däremellan. Jag kan alltså inte ge något svar på om du har rätt till en tillsvidareanställning än eller inte. Det beror på hur mycket du har jobbat under de 3 år som du arbetat för företaget. Om du har jobbat sammanlagt i 2 år har du enligt lag en tillsvidareanställning. Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Vid fler frågor om din anställning är du välkommen att ställa fler frågor till Lawline. Om du är fackligt ansluten är chansen också stor att de kan svara på frågor och bistå dig om det skulle uppstå problem kring din anställning.Vänliga hälsningar,