Uppsägningstid för abonnemang hos teleoperatör

2017-11-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Ingick ett abbonemang med Canaldigital 2016-02-06 ,, det går alltså snart ut, Nu till frågan jag har ? . Dom menar att jag har 3 månaders uppsägningstid (Maj 2018 ) . Jag hävdar 1 månad enligt lagen om elektroninsk kommunikation,, Vad gäller? Vem har rätt ? Mvh Peter
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag delar din uppfattning om att den maximala uppsägningstiden i detta sammanhang är en månad. Av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 5 kap. 15b § framgår att "Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får i avtal med en konsument inte ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad." Förarbetena (prop. 2013/14:79 s. 13) till denna reglering förstärker intrycket av att en månad är den maximala uppsägningstid som ska gälla av ett antal skäl. Jag har även hittat andra källor som styrker denna uppfattning. LEK förnyades dock 2014 och således kan längre uppsägningstider förekomma om avtalet ingicks innan maj 2014; detta är dock inte tillämpligt på ditt fall.Jag tycker mig alltså med säkerhet kunna konstatera att en maximal uppsägningstid på en månad gäller i detta sammanhang. Det ter sig därmed märkligt att din operatör skulle påstå att din uppsägningstid är längre än så. Eftersom bindningstider kan vara betydligt längre kanske du eller din operatör förväxlat din bindningstid med din uppsägningstid? Jag rekommenderar att du kontaktar din operatör och hänvisar till dessa regleringar. Om de trots detta skulle hävda en längre uppsägningstid rekommenderar jag att du ber dem att hänvisa till de regleringar de baserar sina påståenden på. Skulle de enbart hänvisa till avtalsvillkor är min uppfattning att dessa villkor inte är giltiga i förhållande till LEK.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Företag svarar inte efter leverans av fel vara vid distansköp

2017-10-07 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag beställde skor på nätet, betalade och fick en bekräftelse. Blev dock misstänksam, när det inte kom några skor. Kontaktade företaget och fick svar, att vänta några dagar och följ en leveranslänk. Jag gick in och kollade, med några dagars, mellanrum och efter ytterligare en vecka när ett paket, till slut via posten, lades i min brevlåda blev jag, väldigt glad. Öppnade paketet och där låg ett par nya skor, men inte de jag beställt och inte min storlek. Jag har försökt, under en vecka, att få kontakt med företaget, men de har inte svarat på mail, vad kan jag göra nu?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! I första hand I detta fall blir konsumentköplagen (KKöpL) aktuell. Distansavtalslagen blir också aktuell eftersom det i detta fall handlar om ett internetköp. Konsumenter har 14 dagars ångerrätt vid distansköp. Ångerfristen börjar den dagen då konsumenten tar emot varan, eller tidigast den dagen konsumenten får information om ångerrätten. Om du som konsument inte får någon information om ångerrätten har du ett år på dig att ångra köpet. I andra hand Det kan även nämnas att det i 3 § KKöpL stadgas att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i KKöpL är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i KKöpL. I KKöpL framgår det av 22 § att om varan är felaktig enligt 16-21 §§, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Enligt 26 § KKöpL har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. SammanfattningsvisFöretaget har, genom att leverera fel skor i fel storlek, gjort ett stort misstag. Du har rätt att begära att företaget skickar rätt skor, som du har beställt. Felet bör ligga på säljaren att åtgärda utan krav från dig som köpare att betala extra för. Mitt tips är att du provar att kontakta företaget på alla möjliga sätt, och alltså inte enbart via mail, för att framföra att det har skett ett fel. Alternativt kan du på eget initiativ returnera varan om det finns returanvisningar tillgängliga på företagets hemsida.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Ångra försäkringsavtal över telefon

2017-07-20 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej.Jag har just tecknat en försäkring via telefon. Jag vet att jag enligt distansavtalslagen har rätt att ångra mitt köp inom 14 dagar. Min fråga är: om jag har utnyttjat försäkringen men samtidigt ångrar mig och inte vill ha kvar försäkringen: har jag fortfarande möjlighet att ångra tecknandet av den inom de 14 dagarna? Blir jag i så fall återbetalningsskyldig?Med vänlig hälsning
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det rör sig om köp av försäkring via telefon gäller mycket riktigt distansavtalslagen. Mer specifikt gäller tredje kapitlet i lagen, som berör köp av finansiella tjänster. Jag förutsätter i mitt svar att alla formkrav för avtalet är uppfyllda. Om du börjat använda dig av försäkringen och sedan häver, har försäkringsbolaget rätt till ersättning för den tjänst som tillhandahållits dig innan du ångrade köpet. Ersättningen ska då stå i proportion till omfattningen av tillhandahållandet av tjänsten i förhållande till det fullständiga avtalet. När det gäller finansiella tjänster som ska pågå ett tag (exempelvis försäkringar) tittar man på hela tiden avtalet skulle gällt. Om försäkringen ger utslag, ska även ersättningen återbetalas. Eftersom en försäkring inte förlorar så mycket i värde bara för att den hävs efter några dagar tittar man på ersättning för exempelvis ansöknings-, uppläggnings- och värderingsavgifter. Detta brukar dock framgå av försäkringsavtalet. Ångerfristen börjar löpa från dagen ert avtal ingicks eller tidigast från dagen du fick del av informationen och avtalsvillkoren. Du kan alltså ångra även om du börjar "använda" försäkringen, vilket är speciellt för just distansavtalslagen vid finansiella instrument. Tilläggsvis ska jag också säga att om det rör sig om en livförsäkring eller pensionsförsäkring är ångerfristen 30 dagar.

Får man spela in samtal med kund som inte har samtyckt?

2017-05-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Vi är ett företag som jobbar med telefonförsäljning och annonsplatser och jag har en fråga gällande inspelning.Får vi spela in våra samtal i utbildningssyfte den som ringer har vetskapen att det spelas in men dock inte kunden. Vi ska inte använda det juridiskt.
Michael Butler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 4 kap. 9 a § Brottsbalken är det endast olagligt att spela in samtal mellan andra personer, exempelvis genom avlyssning. Därmed är det inte olagligt att spela in samtal där man själv är deltar. Detta gäller även om den man talar med inte har vetskap om att samtalet är inspelat. Däremot är det mer komplicerat när det gäller lagring av dessa samtal. Om inspelningen görs digitalt och det går att identifiera personerna som spelas in är det Personuppgiftslagen (PUL) som reglerar vad man får göra. PUL gör en åtskillnad av en strukturerad och ostrukturerad behandling av inspelningarna. Om inspelningarna är kopplade till ett kundregister är det fråga om strukturerade personuppgifter. I så fall är inspelning av ett telefonsamtal med en kund som inte har samtyckt tillåtet förutsatt att kunden fått information om inspelningens syfte och hur länge den kommer att sparas. Om det är fråga om en ostrukturerad behandling av kundernas personuppgifter är detta tillåtet så länge det inte innebär en kränkning av kundens integritet. Även att uppmärksamma är att en omfattande ny dataskyddsförordning inträder i maj 2018 och ersätter PUL. Mer information om förordningen och PUL hittar du på Datainspektionens hemsida. Om du behöver ytterligare hjälp i frågan kan du boka tid på lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är felaktig fakturering grund för hävning?

2017-11-11 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hejsan.Jag köpte en produkt via en telefonförsäljare.I avtalet sas det att varannan månad skulle jag få en vara för endast 199kr.När första försändelsen kom fanns där en fraktavgift på priset som aldrig framgick.Detta ringde jag och påpekade till företaget, vi lyssnade igenom inspelningen och jag fick rätt i mitt påstående. Priset skulle korrigeras till nästa försändelse, dvs att frakten skulle tas bort i de 4 nästa försändelserna samt att de skulle dra av priset för den frakt jag betalade.I den nya försändelsen är priset halvt korrigerat, dock får jag en faktura där jag ska betala mer än vad som är avtalat.Är detta grund till att kunna häva avtalet?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal som ingås via telefon regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Näringsidkarens informationsskyldighet vid avtal på distansEn näringsidkare ska innan ett avtal ingås ge konsumenten information om bland annat kostnader för leverans (2 kap. 2 § 4 punkten). Vidare ska konsumenten informeras om varans pris och om avtalet avser en prenumeration, ska kostnaderna per faktureringsperiod och per månad anges (2 kap. 2 § 3 punkten). Näringsidkaren ska också informera om villkoren för att säga upp avtalet (2 kap. 2 § 16 punkten).Är felaktig fakturering grund för hävning?I lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns bestämmelser om ångerrätt (2 kap. 10–15 §). Det finns dock inga bestämmelser som reglerar grunder för hävning av avtal. Detta regleras istället i avtalet som ingicks mellan konsumenten och näringsidkaren.I konsumentköplagen (KköpL) finns dock bestämmelser som är tvingande till konsumentens fördel. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i konsumentköplagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (3 § KköpL). Grund för hävning är dessvärre inte felaktig fakturering. Grunder för hävning är istället säljarens dröjsmål (13 § KköpL) och fel på varan (28 och 29 § KköpL).Att du blivit felaktigt fakturerad är inte grund för att häva avtalet enligt lag. Du får istället se vad avtalet mellan dig och försäljaren säger om villkoren för hävning av avtalet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning

Avtalsslut med telefonförsäljare

2017-09-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |En telefonförsäljare har ingått ett konsensualavtal(på svenska) via telefon med en utlänsk kvinna med nedsatta kunskaper inom svenska. Säljaren påstår att avtalet slutits då kvinnan uttryckt ordet "OK" under en kort sektion vilket resulterar i en 24 månaders prenumeration på en damtidning. Kvinnan menar på att hon trodde säljaren var en konsult som skulle hjälpa henne med hennes städfirma.Vilka paragrafer kan man tillämpa inom avtalslagen för att jämka detta avtal?
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!I ditt fall skulle det vara närmare att tillämpa regler kring avtalsslut, alternativt avtals ogiltighet än om jämkning (som kan tillämpas i andra hand). Grundläggande regler om hur avtal sluts finner du i 1 kap. avtalslagen (1915:218). I korthet uppstår ett avtal när parterna är överens om någonting - där det krävs ett anbud från telefonförsäljaren och sedan ett accept som överensstämmer helt och hållet med anbudets innehåll (se 6 §). Om detta inte är fallet har avtal över huvud taget inte slutits.Regler om avtals ogiltighet återfinns i 3 kap. 32 § reglerar s.k. förklaringsmisstag, alltså exempelvis när ett accept lämnats men innehållet angavs felaktigt av misstag. Nu vet jag inte vad exakt kvinnan sa, men jag utesluter även denna regel då det inte låter som ett rent misstag. Jämkning enligt 36 § ska avse jämkning av viss avtalsvillkor om det är oskäligt. Även här skulle jag säga att regeln inte är tillämpligt i ditt fall. Möjligtvis skulle det kunna bedömas att villkoret om en 24 månaders prenumeration utan möjlighet till uppsägning är oskäligt enligt lagens mening, men det är svårt för mig att bedöma i saken utan att ta del av företagets villkor. Det finns även reglering kring distansavtal (då detta gjordes över telefon). Kvinnan har som egenskap av konsument ett extra skydd gentemot näringsidkare genom lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Enligt denna lag har hon, efter att ha ingått ett avtal med en näringsidkare på distans, en ångerrätt som inte går att avtala bort (2 kap. 10 §). Det finns dock en särskild tidsfrist på 14 dagar från dagen första damtidningen kommer fram till hennes brevlåda (se 2 kap. 12 §). Ångerrätten innebär att avtalet mellan parterna "försvinner", där prestationerna går åter till vardera part. Tidningen får hon då skicka tillbaka.Sammanfattningsvis är det svårt att få in fallet under jämkning eller dylikt, men av vad jag kan utläsa verkar ett avtal över huvud taget inte slutits mellan kvinnan och företaget. Det har aldrig funnits någon överensstämmelse mellan parterna (detta enligt 6 § e contrario). Sedermera kan kvinnan (och jag rekommenderar starkt att hon gör detta för säkerhets skull, även om avtal aldrig slutits) ångra avtalet genom att meddela företaget om detta så fort hon kan.Jag hoppas att allt löser sig!

Får jag som säljare kontakta företagare hur som helst?

2017-05-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har börjat nytt jobb i mediebranschen som säljare B2B och undrar:Får jag som säljare kontakta företagare via mobil hur som helst?Finns det något tillvägagångssätt som jag inte får enligt lag? ( tex googla fram företag och kontakta dem via mobil)
Michael Butler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen lagreglering kring att genom telefonförsäljning kontakta företag i Sverige. Det finns alltså inga hinder kring att söka upp ett nummer till ett företag och ringa till enskilda anställda i deras yrkesroll i syfte att sälja. Däremot finns det en branschöverenskommelse om god sed och etik vid telefonförsäljning till företag som kan vara bra att följa. Det bör även uppmärksammas att telefonförsäljning till konsumenter är lagreglerat och att man därför bör vara försiktig med att ringa privata telefonnummer. Hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,

Ångerrätt och hur man utövar den vid distansavtal

2017-04-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Jag blev uppringd av en telefonförsäljare som erbjöd gratis test av tvättmedel samt sockar. Jag dum som jag var försäkrade/frågade om det var gratis frakt osv och fick svar ja. Sedan skulle han börja spela in och sa att jag har 14 dagars ångerrätt (om jag vill säga upp) när jag har fått varorna. Jag har ännu inte fått test varorna och personen vägrar att svara när jag ringer. Hur avbryter jag muntliga avtalet när jag inte kan kontakta personen? Ingen hemsida, utan sa bara milano.se
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal finns i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Förutsatt att du handlade för eget bruk är du såsom privatperson att anse som konsument och företaget som näringsidkare. Att du via telefon har ingått ett avtal om att få testprodukter är vidare ett sådant distansavtal som gör DAL tillämplig (2 kap. 1 § DAL). Information innan köpetInnan telefonförsäljaren ingick avtal med dig var han skyldig att på ett klart och begripligt sätt ge dig viss information (se 2 kap. 2 och 3 § DAL). Han var bland annat tvungen att informera dig huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, vilket han gjort i ditt fall. Det framgår däremot inte av din fråga huruvida telefonförsäljaren informerat dig om hur du ska göra om du vill ångra dig, vad som gäller när du väl har ångrat sig och att du kan använda dig av Konsumentverkets ångerblankett för att ångra dig och hur du kan ta del av det (2 kap. 2 § första stycket nionde punkten DAL). Om telefonförsäljaren inte har uppfyllt sin informationsskyldighet kan nämligen din s.k. ångerfrist förlängas från 14 dagar till dess du fått fullständig information, dock högst upp till ett år från att du ingick avtalet (se 2 kap. 12 § fjärde stycket DAL).ÅngerrättenDu har mycket riktigt en ångerrätt på 14 dagar. Det innebär att du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från och med den dagen du tar emot varorna (2 kap. 10 och 12 § DAL). Däremot börjar ångerfristen - som ovan nämnt - aldrig löpa förrän fullständig information om ångerrätten har lämnats, dock högst upp till ett år (2 kap. 12 § fjärde stycket DAL). Eftersom du inte fått dina varor har din ångerfrist ännu inte börjat löpa. Hur du utövar ångerrättenÅngerrätten kan du utöva genom att lämna eller sända ett meddelande om det till företaget i fråga (se 2 kap. 10 § DAL). Det finns inga krav på vilket sätt du ska framföra ditt meddelande.Du behöver alltså inte kontakta telefonförsäljaren för att utöva din ångerrätt, utan det räcker med att du tar kontakt med företaget. För din del är det dock fördelaktigt ur bevissynpunkt att du ångra dig skriftligt och sparar en kopia, t.ex. via epost.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!