Löper ångerfristen i distansavtalslagen endast över arbetsdagar?

2015-01-27 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur 14 dagars ångerrätt fungerar. Om till ett Elbolag ringer dig och du tackar jag till ett avtal med dom men ångrar dig och vill avsluta avtalet. 14 dagar är det 14 arbetsdagar eller inkluderar det helger också då dom inte har kundservicen öppen så att man inte kan ringa dom? Måste man då maila dom på helgen och säga upp det? Jag väntade till efter helgen för att kunna prata med dom men då var det för sent. Dom menar att jag skulle ha skickat ett mail till dom. Tänk om man inte har någon mailadress. Hur funkar det då?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Den här frågan regleras i Lagen om distansavtal (https://lagen.nu/2005:59). Enligt lagens 2 kap. 12 § börjar ångerfristen för elavtal löpa den dag avtalet ingås, eller senare om konsumenten först senare fått information om ångerfristen. Förmodligen har du dock informerats om ångerrätten av företaget när de ringde, men om det ändå inte skulle vara så kan det vara bra att veta att du har längre tid på dig. Tiden löper dock just över 14 dagar, vare sig det är arbetsdagar eller helger. Det skall inte spela någon roll hur man meddelar att man vill utnyttja sin ångerrätt (2 kap. 10 § nämnda lag), men tyvärr är det för sent om man hör av sig efter det att fristen har gått ut. Undantaget är om det inte skulle ha gått sju arbetsdagar sedan avtalet (till exempel om det finns röda dagar, såsom vid jul och nyår). I så fall är det "sju arbetsdagar" som gäller som tidsgräns.Sammanfattningsvis borde du ha skickat ett mejl och sedan ändå ringt dem efter helgen, men det är förstås inte mycket att göra åt den saken nu. Det bästa tipset är väl att du tar reda på vilken uppsägningstid elavtalet har!Lycka till, och hör av dig om du har några fler frågor!Hälsningar,

Fraktkostnader för retur av vara vid distansköp

2014-12-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Howdy!En nätbutik har fria storleksbyten, dvs de betalar för returfrakten om kunden vill ha plagget i annan storlek. Kunden har nu testat alla storlekar som plagget finns i och kommit fram till att plagget inte sitter bra på kroppen oavsett storlek. Köpvillkoren är extremt luddiga och inget anges förutom meningen ”Gratis storleksbyten”. Kunden får självklart stå för det sista plaggets returkostnad, men är det också rimligt att kunden får betala de övriga fraktkostnaderna?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Mot bakgrund av att plagget köpts på internet är Distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Av 2 kap. 2 § framgår vilken informationsplikt näringsidkaren har gentemot konsumenten innan ett distansavtalet ingås. I 2 kap. 2 § p.10 stadgas att näringsidkaren ska informera konsumenten om den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan. Enligt 2 kap. 3 § ska informationen ges klart och begripligt. Uttrycket "klart och begripligt" innebär att informationen ska ges på ett sådant sätt att konsumenten normalt sett inte har några svårigheter att ta den av den eller förstå den. Enligt 2 kap. 13 § ska återlämnandet eller återsändandet som huvudregel ske på konsumentens egen bekostnad. Näringsidkaren ska dock stå för kostnaden om denna gått med på det eller brustit i sin plikt att informera om att konsumenten ska stå för kostnaden att varan återställs enligt 2 kap. 2 § p.10. Det är svårt för mig att i detta fall göra en exakt bedömning då jag inte vet vilken information nätbutiken gav konsumenten innan avtalet ingicks och inte heller har tillgång till avtalet. Om nätbutiken brast i sin plikt att informera köparen innan avtalets ingående om att det var köparen som skulle stå för kostnaden vid en eventuell retur är det dock rimligt att anta att det är nätbutiken som ska stå för returkostnaderna. Med vänlig hälsning, 

Rättigheter vid fel pris på vara

2014-08-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Tänkte höra om inte så stor sak, men dock hur det funkar och vad jag kan göra och vilken rättighet jag har. Jo, jag gick in på en webbhandel för att handla lite saker där. Beställningen blev liten, en silikon skal till sjuksköterskeklocka 19 kr, en nyckelbenet 12 kr = 31kr . Inte mycket pengar. När jag var runt och tittade på olika saker på den hemsidan såg jag att de hade låga strumpor med ekg tryck för 0 kr. Jag trodde det var en sorts kampanj och la in i beställningen fyra dubbel par. I och med att jag Lasse in strumporna gick frakten upp från 19 kr till 29 kr och hela beställningen gick på 60 kr. Betalade med visa direkt. Därefter kom jag på att jag också skulle ha lagt in två par stödstrumpor och ringde dit för att fråga om det går att lägga in dessa. Fick svaret att det inte går då jag har betalat med kort. Istället fick jag en kod som gjorde att jag kunde lägga en ny beställning utan frakt. Strumporna kostade 139 kr st och jag betalade åter med visa 278 kr. Sen kom jag på att jag borde ha lagt in ett till par gratisstrumpor. Ringde igen och då sa de att det måste ha varit något tekniskt fel på deras hemsida för strumporna kostade nu 69 kr st. Hon frågade då om jag ville ha dessa strumpor eller och hon visste inte om det första paketet hade gått iväg. Jag sa att jag inte visste då de sakerna skulle en kompis ha, så det fick bero. Fick nu senare ett mail i från webbföretaget där de skriver att det har varit tekniskt fel på deras sida och önskar jag behålla strumporna så debiteras jag detta eller för jag skick tillbaka de gratis. Nu kommer min fråga kan de begära pengarna av mig då det först stod på hemsidan att det var gratis. De har haft andra kampanjmetoder så jag trodde att detta var en hetskampanj. Har jag någon rätt att behålla strumporna?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du som privatperson har handlat en lös sak av en näringsidkare, blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell, https://lagen.nu/1990:932. I 35 § KköpL står det att skäligt pris ska betalas om ett pris för varan inte har avtalats. Det är alltså beroende av om ett avtal har slutits mellan dig och säljaren eller inte. I ditt fall kan det bli knepigt eftersom du kommer hävda att ett köp har genomförts, och att ett avtal har slutits. Näringsidkaren kommer dock troligen att hävda och argumentera för att ett avtal inte har slutits. Vad som bestämmer om ett avtal har slutits eller inte, är principen om anbud och accept. Det är omdiskuterat hur varor på en hemsida ska ses, antingen ses det som ett anbud när varorna erbjuds och i så fall uppkommer ett avtal så fort du gör din beställning. Det mer troliga är dock att varorna på hemsidan anses som ett utbud och du skickar då en vilja om att köpa varor som måste accepteras av säljaren för att ett avtal ska uppkomma. Alltså uppkommer avtal när du får en bekräftelse av ditt köp från säljaren, se 9 § Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen), https://lagen.nu/1915:218. Se även 2 kap 4 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, https://lagen.nu/2005:59. Det framgår inte av din fråga om du har fått en bekräftelse eller inte, och det går alltså inte att ge ett svar på detta.Säljaren kan också åberopa 32 § avtalslagen om det slås fast att ett avtal inte har slutits. I 32 § avtalslagen står nämligen att  säljaren kan häva köpet pga. felskrivning om du som köpare var i ond tro. Dvs. du misstänkte att något inte stod rätt till med priset, och skäligt pris för varan ska betalas oavsett prisangivelse. Du skriver däremot att detta inte var något konstigt, och att liknande kampanjer har funnits förut. Det tolkar jag som att du var i god tro. Här blir bevisbördan viktig, och det är du som hävdar att ett pris har avtalats, som har bevisbördan (enligt praxis, NJA 2001 s. 177). Alltså ska du, i en eventuell tvist, bevisa att ett avtal inte har kommit till stånd och att det bestämda priset (0 kr) ska gälla.Detta gäller också förutsatt att säljaren inte har friskrivit sig från eventuella skrivfel. Vid internetköp brukar det finnas en liten ruta i slutet, som kryssas i av köparen som bekräftelse på att man accepterar säljarens köpevillkor. I villkoret kan det stå att säljaren inte tar ansvar för eventuella fel på hemsidan. Om det står något sådant finns det alltså inget du kan göra, eftersom du accepterade detta innan köpet genomfördes.Hoppas att detta blev något klarare, vänligen

Distanslagen, ångerrätt?

2014-07-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag kopte en blandare till dusch och badkar av ett foretag, dar det senare visade sig att det duschset jag kopt for att koppla till blandare (kopt av samma foretag) inte passar med blandaren. Jag fraga upprepade ganger per telefon om blandare och duschset fungerade ihop i samband med bestallningen och fick svaret att det var sa. Nu sager foretaget att de inte har nagot ansvar alls och vill inte ersatta mig eller byta ut blandaren. Har jag nagra rattigheter har?
Jelena Todorovic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du har gjort beställningen av varan via telefon i egenskap av privatperson blir distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Observera att ändringar i lagen trädde i kraft den 13 juni 2014. Avtal som har ingåtts före detta regleras enligt den tidigare lydelsen och avtal som ingåtts efter detta datum regleras enligt den nya lydelsen. Av frågan framgår inte när avtalet ingick varför jag utgår från att det har skett efter den 13 juni 2014 och hänvisningar görs till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (nya lydelsen). Enligt 2 kap. 10 § har du som konsument 14 dagars ångerrätt  från den dag du tog emot varan. Detta innebär att du har rätt att skicka tillbaka varan inom denna tid och få pengarna tillbaka. I 2 kap. 11 § nämns situationer när ångerrätten inte gäller. Ångerrätten gäller inte avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten. Detta innebär att om du har brutit förpackningen för att testa varan, vilket jag utgår från att du har, förefaller din ångerrätt. Tyvärr finns det inget som lagen kan göra för dig i detta fall.Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler hittar du här. Vänligen,  

Ångerrätt vid distansavtal

2015-01-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejJag har köpt ett instrument via Internet. På säljarens hemsida står att returer endast kan göras av felleveranser. Kan säljaren avtala bort returrätten i distansköplagen på detta sätt?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Säljaren kan inte avtala bort din lagstadgade ångerrätt, detta framgår av Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I 1:4 stadgas att avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för dig som konsument inte blir gällande.Det finns dock vissa undantag från ångerrätten och det beror lite på vilken typ av produkt du har beställt. Om det är så att gitarren som du har beställt har specialtillverkats efter dina önskemål och inte finns i säljarens ordinarie sortiment kan 2:11p3 bli tillämplig och du har i isåfall ingen ångerrätt.Om inte detta undantag är aktuellt så har du möjlighet att utöva din ångerrätt enligt 2:10 genom att sända ett meddelande till säljaren inom 14 dagar från det att du har fått hem gitarren, 2:12. Om du inte har fått korrekt information om din ångerrätt så börjar din ångerrätt inte att löpa förrän du har fått information om din ångerrätt, 2:12st4. Din ångerrätt löper dock ut ett år efter det att ångerrätten skulle ha börjat löpa om säljaren lämnat korrekt information.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Ångerrätt för tjänst köpt via online-auktion

2014-10-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur det fungerar när man köper en tjänst via online-auktion. Låt oss säga att jag budar på en privatlektion i Tennis den 1a november. Online-auktionen avslutas med mig som högsta budgivare 2 dagar innan. Har jag någon ångerrätt då? Hur lång tid har jag på mig att ångra köpet i så fall? Skulle det skilja sig om jag skulle vinna en auktion som istället erbjuder tjänsten 2 månader fram i tiden? Tack på förhand,John
Caroline Orava |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om det är ett företag som erbjuder privatlektionen i tennis, så är huvudregeln att du har 14 dagars ångerrätt, trots att tjänsten är köpt via en online-auktion. Detta regleras i 2 kapitlet 10 § Distansavtalslagen. Det finns undantag från detta i 2 kapitlet 11 § Distansavtalslagen: punkt 10 anger att ångerrätten inte gäller om det går att delta i auktionen även i till exempel företagets butik, och punkt 12 anger att ångerrätten inte gäller för tjänster som fritidsaktiviteter eller liknande, som ska tillhandahållas en viss bestämd dag eller period. På grund av i alla fall det senare undantaget har du inte rätt att ångra köpet.Vänliga hälsningar,

Ångerrätt: distans-och hemförsäljningslagen

2014-07-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej ! Tack för att det finns möjlighet att ställa frågor till er! Den 13 juni ringde en försäljare fr Mysafety och erbjöd mig ett avonnemang om sk Id-skydd. OK sa jag stressad, veckan därpå - runt midsommar - kom brevet med info om förskr.perioden och den startade då med samma darum som telefonsamtalet ägde rum. Trodde att jag hade 14 d ångerrätt från det darum jag erhöll ett skriftligt avtal och den 28 juni mejlade jag och sa att jag ångrat mig. Idag fick jag första fakturan, utan att ha fått ngt som helst svar på mitt mejl. Vad gäller : datumet för tel.samtalet eller när jag fick brevet, märk väl att brevet hade inget utskriftsdatum..... Tack förhand för ert svar! Mvh Britt-L Ohlsson
jacob frank |Hej och tack själv för att du vänder dig hit!Distans- och hemförsäljningslagen gäller för dig som konsument bl.a. om du köper något på distans. Ett exempel på distansavtal är köp via telefonförsäljning. Det är intressant att försäljaren ringde den 13 juni - det förhåller sig nämligen på det sättet att det skett en ändring av den ovannämnda lagen som träder i kraft just den 13 juni 2015. Mitt svar kommer därför att basera sig på den nya lagtexten. 3 kap handlar om avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Ett exempel härpå är just telefonförsäljning av försäkringar. Till en början är att märka, att bestämmelserna om ångerrätt inte gäller för avtal om försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, vilket följer av 3 kap 2 § p. 4. Du måste sålunda försäkra sig om att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.Nu då till själva kärnfrågan. Av 3 kap. 7 § följer att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 8 § (ångerfrist). Av 3 kap 8 § följer att ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Av 3 kap 8 § 2 st följer dock att ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa. De sist nämnda §§ innehåller omfattande krav på information som näringsidkaren ska ha lämnat till dig i samband med eller efter köpet.För att sammanfatta det hittills sagda gäller : 1. Kontrollera att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, för i så fall försvinner din ångerrätt. 2. De 14 dagarna räknas som huvudregel från den dag avtalet ingicks - dvs i ditt fall den 13 juni. Ett undantag är dock att de 14 dagarna aldrig börjar löpa fören du av MySafety erhåller den information om de enligt ovan är skyldiga att ge dig i samband med eller efter köpet. Av de uppgifter du lämnat tycks de ha översänt denna information till dig den (kring) 20 juni. Detta innebär att ångerfristen fortfarande var gällande när du skickade brevet till MySafety om uppsägning. Blir det problem - t.ex. att företaget inte godtar att du ångrat dig inom fristen, trots att du anger vad jag angett ovan, så är du välkommen att återkomma hit. Beroende på hur mycket den första räkningen lyder på rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Ångerrätt vid bruten förpackning?

2014-07-02 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag har köpt en sak från en hemsida, och jag ångrar köpet, men som säger att jag inte får skicka tillbaka produkten då förpackningen är bruten, har dom rätt att göra så?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt distans- och hemförsäljningslagen får en konsument använda sin ångerrätt bara om varan är i väsentligen oförändrat skick. Vad som avses med "väsentligen oförändrat skick" beror på vilken typ av vara det rör sig om och huruvida konsumenten måste öppna förpackningen för att kunna inspektera varan. Enligt lagens förarbeten ska ett brutet emballage normalt sett inte ses som ett ingrepp i varan. Kostnaden för en ny förpackning anses ingå i de kostnader för varans återtagande som säljaren har att svara för. Konsumenten har även rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att kunna undersöka den, även om varan därigenom undergår en värdeminskning. Detta gäller oavsett om företagets leveransvillkor föreskriver att obruten förpackning krävs för bibehållen ångerrätt. Ovanstående framgår av ARN:s ärende 2004-7650. Observera att ångerrätten måste utnyttjas inom 14 dagar från dagen du tog emot varan.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,