Fraktkostnader för retur av vara vid distansköp

2014-12-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Howdy!En nätbutik har fria storleksbyten, dvs de betalar för returfrakten om kunden vill ha plagget i annan storlek. Kunden har nu testat alla storlekar som plagget finns i och kommit fram till att plagget inte sitter bra på kroppen oavsett storlek. Köpvillkoren är extremt luddiga och inget anges förutom meningen ”Gratis storleksbyten”. Kunden får självklart stå för det sista plaggets returkostnad, men är det också rimligt att kunden får betala de övriga fraktkostnaderna?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Mot bakgrund av att plagget köpts på internet är Distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Av 2 kap. 2 § framgår vilken informationsplikt näringsidkaren har gentemot konsumenten innan ett distansavtalet ingås. I 2 kap. 2 § p.10 stadgas att näringsidkaren ska informera konsumenten om den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan. Enligt 2 kap. 3 § ska informationen ges klart och begripligt. Uttrycket "klart och begripligt" innebär att informationen ska ges på ett sådant sätt att konsumenten normalt sett inte har några svårigheter att ta den av den eller förstå den. Enligt 2 kap. 13 § ska återlämnandet eller återsändandet som huvudregel ske på konsumentens egen bekostnad. Näringsidkaren ska dock stå för kostnaden om denna gått med på det eller brustit i sin plikt att informera om att konsumenten ska stå för kostnaden att varan återställs enligt 2 kap. 2 § p.10. Det är svårt för mig att i detta fall göra en exakt bedömning då jag inte vet vilken information nätbutiken gav konsumenten innan avtalet ingicks och inte heller har tillgång till avtalet. Om nätbutiken brast i sin plikt att informera köparen innan avtalets ingående om att det var köparen som skulle stå för kostnaden vid en eventuell retur är det dock rimligt att anta att det är nätbutiken som ska stå för returkostnaderna. Med vänlig hälsning, 

Rättigheter vid fel pris på vara

2014-08-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Tänkte höra om inte så stor sak, men dock hur det funkar och vad jag kan göra och vilken rättighet jag har. Jo, jag gick in på en webbhandel för att handla lite saker där. Beställningen blev liten, en silikon skal till sjuksköterskeklocka 19 kr, en nyckelbenet 12 kr = 31kr . Inte mycket pengar. När jag var runt och tittade på olika saker på den hemsidan såg jag att de hade låga strumpor med ekg tryck för 0 kr. Jag trodde det var en sorts kampanj och la in i beställningen fyra dubbel par. I och med att jag Lasse in strumporna gick frakten upp från 19 kr till 29 kr och hela beställningen gick på 60 kr. Betalade med visa direkt. Därefter kom jag på att jag också skulle ha lagt in två par stödstrumpor och ringde dit för att fråga om det går att lägga in dessa. Fick svaret att det inte går då jag har betalat med kort. Istället fick jag en kod som gjorde att jag kunde lägga en ny beställning utan frakt. Strumporna kostade 139 kr st och jag betalade åter med visa 278 kr. Sen kom jag på att jag borde ha lagt in ett till par gratisstrumpor. Ringde igen och då sa de att det måste ha varit något tekniskt fel på deras hemsida för strumporna kostade nu 69 kr st. Hon frågade då om jag ville ha dessa strumpor eller och hon visste inte om det första paketet hade gått iväg. Jag sa att jag inte visste då de sakerna skulle en kompis ha, så det fick bero. Fick nu senare ett mail i från webbföretaget där de skriver att det har varit tekniskt fel på deras sida och önskar jag behålla strumporna så debiteras jag detta eller för jag skick tillbaka de gratis. Nu kommer min fråga kan de begära pengarna av mig då det först stod på hemsidan att det var gratis. De har haft andra kampanjmetoder så jag trodde att detta var en hetskampanj. Har jag någon rätt att behålla strumporna?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du som privatperson har handlat en lös sak av en näringsidkare, blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell, https://lagen.nu/1990:932. I 35 § KköpL står det att skäligt pris ska betalas om ett pris för varan inte har avtalats. Det är alltså beroende av om ett avtal har slutits mellan dig och säljaren eller inte. I ditt fall kan det bli knepigt eftersom du kommer hävda att ett köp har genomförts, och att ett avtal har slutits. Näringsidkaren kommer dock troligen att hävda och argumentera för att ett avtal inte har slutits. Vad som bestämmer om ett avtal har slutits eller inte, är principen om anbud och accept. Det är omdiskuterat hur varor på en hemsida ska ses, antingen ses det som ett anbud när varorna erbjuds och i så fall uppkommer ett avtal så fort du gör din beställning. Det mer troliga är dock att varorna på hemsidan anses som ett utbud och du skickar då en vilja om att köpa varor som måste accepteras av säljaren för att ett avtal ska uppkomma. Alltså uppkommer avtal när du får en bekräftelse av ditt köp från säljaren, se 9 § Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen), https://lagen.nu/1915:218. Se även 2 kap 4 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, https://lagen.nu/2005:59. Det framgår inte av din fråga om du har fått en bekräftelse eller inte, och det går alltså inte att ge ett svar på detta.Säljaren kan också åberopa 32 § avtalslagen om det slås fast att ett avtal inte har slutits. I 32 § avtalslagen står nämligen att  säljaren kan häva köpet pga. felskrivning om du som köpare var i ond tro. Dvs. du misstänkte att något inte stod rätt till med priset, och skäligt pris för varan ska betalas oavsett prisangivelse. Du skriver däremot att detta inte var något konstigt, och att liknande kampanjer har funnits förut. Det tolkar jag som att du var i god tro. Här blir bevisbördan viktig, och det är du som hävdar att ett pris har avtalats, som har bevisbördan (enligt praxis, NJA 2001 s. 177). Alltså ska du, i en eventuell tvist, bevisa att ett avtal inte har kommit till stånd och att det bestämda priset (0 kr) ska gälla.Detta gäller också förutsatt att säljaren inte har friskrivit sig från eventuella skrivfel. Vid internetköp brukar det finnas en liten ruta i slutet, som kryssas i av köparen som bekräftelse på att man accepterar säljarens köpevillkor. I villkoret kan det stå att säljaren inte tar ansvar för eventuella fel på hemsidan. Om det står något sådant finns det alltså inget du kan göra, eftersom du accepterade detta innan köpet genomfördes.Hoppas att detta blev något klarare, vänligen

Distanslagen, ångerrätt?

2014-07-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag kopte en blandare till dusch och badkar av ett foretag, dar det senare visade sig att det duschset jag kopt for att koppla till blandare (kopt av samma foretag) inte passar med blandaren. Jag fraga upprepade ganger per telefon om blandare och duschset fungerade ihop i samband med bestallningen och fick svaret att det var sa. Nu sager foretaget att de inte har nagot ansvar alls och vill inte ersatta mig eller byta ut blandaren. Har jag nagra rattigheter har?
Jelena Todorovic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du har gjort beställningen av varan via telefon i egenskap av privatperson blir distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Observera att ändringar i lagen trädde i kraft den 13 juni 2014. Avtal som har ingåtts före detta regleras enligt den tidigare lydelsen och avtal som ingåtts efter detta datum regleras enligt den nya lydelsen. Av frågan framgår inte när avtalet ingick varför jag utgår från att det har skett efter den 13 juni 2014 och hänvisningar görs till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (nya lydelsen). Enligt 2 kap. 10 § har du som konsument 14 dagars ångerrätt  från den dag du tog emot varan. Detta innebär att du har rätt att skicka tillbaka varan inom denna tid och få pengarna tillbaka. I 2 kap. 11 § nämns situationer när ångerrätten inte gäller. Ångerrätten gäller inte avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten. Detta innebär att om du har brutit förpackningen för att testa varan, vilket jag utgår från att du har, förefaller din ångerrätt. Tyvärr finns det inget som lagen kan göra för dig i detta fall.Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler hittar du här. Vänligen,  

Butiksköp eller distansavtal?

2014-03-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hejsan.Det är så att jag har köpt en surfplatta. Jag beställde den på nätet, alltså la den i varukorgen och tryckte på beställ och valde att hämta ut den i en av företagets butiker, där betalade jag också för den. Har jag rätt till distansköplagens ångerrätt på 14 dagar nu eller räknas detta som ett "butiksköp" då jag hämtade den i deras butik?
Simon Adolfsson |Hej!  Roligt att du vänder dig till lawline för dina frågor!Ett distansavtal definieras i 1 kap. 2 § distans- och hemförsäljningslagen som ett "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans".Det som avgör om ditt köp är att se som ett distansköp är således om avtalet har ingåtts på företagets hemsida. För att det ska klassas som ett distansavtal måste företaget vidtagit någon eller några särskilda åtgärder för att organisera försäljningen på nätet (se prop. 2004/05:13 s. 121 f).Förarbetena ger exempel på vad som kan omfattas av begreppet distansavtal och ett företag som erbjuder en vara på nätet där kunden beställer varan genom att klicka på en symbol på skärmen är inom ramen för begreppet. Om dock det huvudsakliga syftet med företagets marknadsföring på nätet varit att locka kunder till sin butik så är det inte att betrakta som ett distansavtal. Vidare uttrycks det att det inte anses som ett distansavtal där företaget och konsumenten träffas för att i samband med att avtalet ingående diskuterar det närmare avtalsinnehållet (a.prop. s. 122).Med hänsyn till dessa uttalanden i förarbetena bör ditt köp, självklart beroende på mer specifika omständigheter, vara att klassa som ett distansavtal då, utan inbördes relevans, avtalets innehåll mest troligen var bestämt när du träffade företaget och betalade, att företaget ombesörjt transport till butiken där du skulle hämta den, att varukorgen på hemsidan är en sådan "symbol" som avses i förarbetena samt att marknadsföringen på hemsidan inte skett i syfte att locka dig till butiken. Eftersom att ditt köp är att klassa som ett distansavtal, har du ångerrätt enligt lagen, se vidare 2 kap. 9-16 §§.Jag hoppas jag svarade på din fråga.Distans- och hemförsäljningslagen hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans--och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/Med vänlig hälsning,

Ångerrätt för tjänst köpt via online-auktion

2014-10-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur det fungerar när man köper en tjänst via online-auktion. Låt oss säga att jag budar på en privatlektion i Tennis den 1a november. Online-auktionen avslutas med mig som högsta budgivare 2 dagar innan. Har jag någon ångerrätt då? Hur lång tid har jag på mig att ångra köpet i så fall? Skulle det skilja sig om jag skulle vinna en auktion som istället erbjuder tjänsten 2 månader fram i tiden? Tack på förhand,John
Caroline Orava |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om det är ett företag som erbjuder privatlektionen i tennis, så är huvudregeln att du har 14 dagars ångerrätt, trots att tjänsten är köpt via en online-auktion. Detta regleras i 2 kapitlet 10 § Distansavtalslagen. Det finns undantag från detta i 2 kapitlet 11 § Distansavtalslagen: punkt 10 anger att ångerrätten inte gäller om det går att delta i auktionen även i till exempel företagets butik, och punkt 12 anger att ångerrätten inte gäller för tjänster som fritidsaktiviteter eller liknande, som ska tillhandahållas en viss bestämd dag eller period. På grund av i alla fall det senare undantaget har du inte rätt att ångra köpet.Vänliga hälsningar,

Ångerrätt: distans-och hemförsäljningslagen

2014-07-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej ! Tack för att det finns möjlighet att ställa frågor till er! Den 13 juni ringde en försäljare fr Mysafety och erbjöd mig ett avonnemang om sk Id-skydd. OK sa jag stressad, veckan därpå - runt midsommar - kom brevet med info om förskr.perioden och den startade då med samma darum som telefonsamtalet ägde rum. Trodde att jag hade 14 d ångerrätt från det darum jag erhöll ett skriftligt avtal och den 28 juni mejlade jag och sa att jag ångrat mig. Idag fick jag första fakturan, utan att ha fått ngt som helst svar på mitt mejl. Vad gäller : datumet för tel.samtalet eller när jag fick brevet, märk väl att brevet hade inget utskriftsdatum..... Tack förhand för ert svar! Mvh Britt-L Ohlsson
jacob frank |Hej och tack själv för att du vänder dig hit!Distans- och hemförsäljningslagen gäller för dig som konsument bl.a. om du köper något på distans. Ett exempel på distansavtal är köp via telefonförsäljning. Det är intressant att försäljaren ringde den 13 juni - det förhåller sig nämligen på det sättet att det skett en ändring av den ovannämnda lagen som träder i kraft just den 13 juni 2015. Mitt svar kommer därför att basera sig på den nya lagtexten. 3 kap handlar om avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Ett exempel härpå är just telefonförsäljning av försäkringar. Till en början är att märka, att bestämmelserna om ångerrätt inte gäller för avtal om försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, vilket följer av 3 kap 2 § p. 4. Du måste sålunda försäkra sig om att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.Nu då till själva kärnfrågan. Av 3 kap. 7 § följer att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 8 § (ångerfrist). Av 3 kap 8 § följer att ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Av 3 kap 8 § 2 st följer dock att ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa. De sist nämnda §§ innehåller omfattande krav på information som näringsidkaren ska ha lämnat till dig i samband med eller efter köpet.För att sammanfatta det hittills sagda gäller : 1. Kontrollera att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, för i så fall försvinner din ångerrätt. 2. De 14 dagarna räknas som huvudregel från den dag avtalet ingicks - dvs i ditt fall den 13 juni. Ett undantag är dock att de 14 dagarna aldrig börjar löpa fören du av MySafety erhåller den information om de enligt ovan är skyldiga att ge dig i samband med eller efter köpet. Av de uppgifter du lämnat tycks de ha översänt denna information till dig den (kring) 20 juni. Detta innebär att ångerfristen fortfarande var gällande när du skickade brevet till MySafety om uppsägning. Blir det problem - t.ex. att företaget inte godtar att du ångrat dig inom fristen, trots att du anger vad jag angett ovan, så är du välkommen att återkomma hit. Beroende på hur mycket den första räkningen lyder på rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Ångerrätt vid bruten förpackning?

2014-07-02 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag har köpt en sak från en hemsida, och jag ångrar köpet, men som säger att jag inte får skicka tillbaka produkten då förpackningen är bruten, har dom rätt att göra så?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt distans- och hemförsäljningslagen får en konsument använda sin ångerrätt bara om varan är i väsentligen oförändrat skick. Vad som avses med "väsentligen oförändrat skick" beror på vilken typ av vara det rör sig om och huruvida konsumenten måste öppna förpackningen för att kunna inspektera varan. Enligt lagens förarbeten ska ett brutet emballage normalt sett inte ses som ett ingrepp i varan. Kostnaden för en ny förpackning anses ingå i de kostnader för varans återtagande som säljaren har att svara för. Konsumenten har även rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att kunna undersöka den, även om varan därigenom undergår en värdeminskning. Detta gäller oavsett om företagets leveransvillkor föreskriver att obruten förpackning krävs för bibehållen ångerrätt. Ovanstående framgår av ARN:s ärende 2004-7650. Observera att ångerrätten måste utnyttjas inom 14 dagar från dagen du tog emot varan.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Ångra distansavtal efter att tjänsten har börjat leveras

2014-03-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag köpte en tjänst med 6 månaders prenumeration på en dating-site men ångrade mig efter några dagar. I deras villkor står det så här: "För det fall Medlem samtycker till att påbörja nyttjandet av Betaltjänster under Ångerfristen, förlorar Medlem sin rätt att ångra köpet." Med hänvisning till detta kan jag tydligen inte utnyttja ångerfristen på 14 dagar eftersom jag läst meddelanden som andra medlemmar skickat (del av betaltjänsten). Finns det något annat jag kan göra för att slippa betala för en prenumeration på 6 månader då jag endast använt tjänsten i några dagar. Tacksam för svar!
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Köp av tjänst via internet regleras i distans- och hemförsäljningslagen, enligt 1 kap. 1 och 2 §§ samma lag. Observera att ändringar i lagen träder i kraft den 13 juni 2014. Avtal som har ingåtts före detta regleras enligt den tidigare lydelsen och avtal som ingåtts efter detta datum enligt den nya lydelsen. I det här fallet har avtalet ingåtts före detta datum varför hänvisningar görs till distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59).En konsument har ångerrätt för avtal som ingåtts på distans inom 14 dagar från den dag avtalet ingås, dock tidigast från den dag som konsumenten fått del av viss information, 2 kap. 9 och 10 §§ distans- och hemförsäljningslagen. Bland annat ska informationen finnas med om vilken ångerrätt konsumenten har, enligt 2 kap. 7 § distans- och hemförsäljningslagen. Efter vad du har skrivit tolkar jag det som att du har fått relevant information, bland annat om ångerrätten. Ångerfristen har, genom att du har tecknat avtalet och fått del av nödvändig information, börjat löpa och du har under ångerfristen använt tjänsten. Därmed har du förlorat rätten att ångra avtalet, enligt 2 kap. 4 § 1 st distans- och hemförsäljningslagen. Det innebär att du, trots att du enbart använt tjänsten några dagar är skyldig att fullfölja det åtagande som du har gjort i avtalet (betalning för alla sex månaderna). Någon annan möjlighet för att undkomma betalningsansvar har du inte.Distans- och hemförsäljningslagen hittar du här.Hoppas att detta svarade på din fråga!Vänligen