Butiksköp eller distansavtal?

2014-03-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hejsan.Det är så att jag har köpt en surfplatta. Jag beställde den på nätet, alltså la den i varukorgen och tryckte på beställ och valde att hämta ut den i en av företagets butiker, där betalade jag också för den. Har jag rätt till distansköplagens ångerrätt på 14 dagar nu eller räknas detta som ett "butiksköp" då jag hämtade den i deras butik?
Simon Adolfsson |Hej!  Roligt att du vänder dig till lawline för dina frågor!Ett distansavtal definieras i 1 kap. 2 § distans- och hemförsäljningslagen som ett "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans".Det som avgör om ditt köp är att se som ett distansköp är således om avtalet har ingåtts på företagets hemsida. För att det ska klassas som ett distansavtal måste företaget vidtagit någon eller några särskilda åtgärder för att organisera försäljningen på nätet (se prop. 2004/05:13 s. 121 f).Förarbetena ger exempel på vad som kan omfattas av begreppet distansavtal och ett företag som erbjuder en vara på nätet där kunden beställer varan genom att klicka på en symbol på skärmen är inom ramen för begreppet. Om dock det huvudsakliga syftet med företagets marknadsföring på nätet varit att locka kunder till sin butik så är det inte att betrakta som ett distansavtal. Vidare uttrycks det att det inte anses som ett distansavtal där företaget och konsumenten träffas för att i samband med att avtalet ingående diskuterar det närmare avtalsinnehållet (a.prop. s. 122).Med hänsyn till dessa uttalanden i förarbetena bör ditt köp, självklart beroende på mer specifika omständigheter, vara att klassa som ett distansavtal då, utan inbördes relevans, avtalets innehåll mest troligen var bestämt när du träffade företaget och betalade, att företaget ombesörjt transport till butiken där du skulle hämta den, att varukorgen på hemsidan är en sådan "symbol" som avses i förarbetena samt att marknadsföringen på hemsidan inte skett i syfte att locka dig till butiken. Eftersom att ditt köp är att klassa som ett distansavtal, har du ångerrätt enligt lagen, se vidare 2 kap. 9-16 §§.Jag hoppas jag svarade på din fråga.Distans- och hemförsäljningslagen hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans--och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/Med vänlig hälsning,

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

2014-02-07 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej mitt namn är Veronica Rost och jag har för några veckor sedan beställt två klädesplagg från ett företag på internet.Jag skickade tillbaka d.v.s. gjorde en retur på en jacka och en klänning, alltså skickade jag tillbaka båda plaggen. Allt skickades tillbaka i sitt rätta skick, i sina rätta förpackningar och inom rätt tid. Trots detta så får jag ett mail från företaget att de inte godkänner returen på klänningen (de godkände dock returen av jackan) på grund av att klänningen tydligen ska gå under ”kategorin” underkläder och det stod även att jag som konsument ska ha blivit väl informerad om detta. Nu är det så att jag har kollat min orderbekräftelse jag fick på mail, följesedeln som följde med i paketet, orderspecifikationen som också följde med i paketet och det står inte utsatt någonstans att klänningen tydligen ska gå under kategorin underkläder och därför inte vara returnerbart! Jag gick även in på deras hemsida i efterhand och där finner jag exakt samma klänning som jag returnerade under kategorin ”klänningar”, och förpackningen som klänningen bevarades i var inte heller utsatt med någon information om detta. När jag kontaktat deras kundtjänst säger de bara att det märket som klänningen är i räknas som underkläder och att så är det bara... Min fråga är får de verkligen göra såhär? Det finns ingen information om det så kan dom verkligen begära från mig att jag ska betala för klänningen? Och även om klänningen räknas som underkläder får de avtala bort min ångerrätt genom att säga att de har jag informerats om?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! Enligt distans- och hemförsäljningslagen 9§ har du som konsument alltid rätt till 14 dagars ångerfrist från den dag du tog emot varan. Den rätten påverkas inte av vilket slags kläder det rör sig om, så länge varan är i väsentligen oförändrat skick. Att underkläder inte omfattas av öppet köp i fysiska butiker är något som många konsumenter nog känner igen. Öppet köp i butiker är dock inget som butikerna måste ha, även om de flesta ändå har det. Skillnaden är att regeln om ångerrätt vid distansavtal är tvingande till konsumentens fördel och alltså måste tillämpas, och det är inte heller möjligt att avtala bort den ens om de hade gett information om att klänningen enligt deras mening räknas som underkläder.

Avtalsvillkors giltighet

2013-04-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Kort bakgrund. Vi säljer logotyper. En kund kontaktade oss och beställde en ny logotyp som vi levererade och kunden blev mycket nöjd. Vi mailade iväg fakturan och nu långt senare när vi kräver betalning vill kunden nyttja sin ångerrätt som han har rätt till som privatperson. Vi uppfattade aldrig att han beställde logotypen i egenskap av privatperson. Vi upplyste honom därför inte om att vi avtalar bort ångerrätten för kundunika logotyper till privatpersoner. Just detta finns med i våra avtalsvillkor på hemsidan och som man som kund godkänner när man beställer. Han kontakta oss direkt och hävdar att han ej fått dessa villkor skriftligt eller på mailen vilket stämmer. Villkoren finns med på flera ställen på hemsidan. Vad gäller här, är vi helt rökta, eller finns det något vi kan hävda? Vi kommer inte kunna sälja loggan vidare då den är kundunik och då kunden fått originalen kan han i princip nyttja den hur han vill, ändra namn osv utan problem.
Frida Lindberg |Hej,Tack för din fråga. Som jag uppfattar din fråga så är köparen en konsument, d.v.s. har köpt logotypen för ett syfte som huvudsakligen hamnar utanför personens näringsverksamhet.Jag uppfattar det även som att avtalet ingåtts på distans. Det är mot denna bakgrund som svaret skall läsas. Det är riktigt att ni kan avtala bort ångerrätten. Innan avtalet ingås ska informationen ges och det räcker då att den finns lättillgänglig på er hemsida. Efter avtalet ingåtts ska näringsidkaren alltid tillhandahålla konsumenten en handling eller hålla dessa villkor tillgängliga i läsbar och varaktig form. Informationen ska bland annat upplysa konsumenten om dess ångerrätt och adress till någon som eventuell ångerrätt kan utövas mot.I ett rättsfall har avtalsvillkor på baksidan av en faktura med hänvisning till lagens bestämmelser, men där lagens text inte var utskriven, inte ansetts vara tillräckligt. Det tidigare konstaterats att det räcker att villkoren levereras via mail. Om ett avtalsvillkor som inte är individuellt förhandlat upplevs som oklart ska det tolkas till konsumentens förmån.Beroende på hur kunden tilldelas villkoren via hemsidan så kan svaret på din fråga variera.Lagen kräver att villkoren ska finnas tillgängliga i läsbar och varaktig form, vilket de gör på hemsidan.  Det hela blir alltså beroende av hur kunden blir upplyst om att dessa villkor finns att läsa där, även efter att avtalet har ingåtts.Vänligen,

Distansavtal och ångerrätt

2013-01-25 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Blev uppringd av en firma vars namn jag ej noterade. De ville utföra service på en luftvärmeväxlare (helt i onödan enl firman jag köpte värmeväxlaren av fick jag sedan höra). Som slutkläm på telefonsamtalet undrade jag när de kunde komma. Är det att ha ingått ett avtal? Om så är fallet kan jag ta mig ur det? Samtalet avslutades ej med upplysning om ångerrätt.Vad jag minns nämndes ej det ordet i vårt samtal De skulle återkomma om tid för servicen. Antar att de återkommer när mer än 14 dagar gått och hävda att min ångerrättstid har gått. Vad göra?????
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga! Jag förstår det som att du haft kontakt med denna telefonsförsäljare i egenskap som konsument och om så är fallet så är distansavtalslagen tillämplig (se https://lagen.nu/2005:59). Utan mer information är det svårt för mig att avgör om ett avtal har ingåtts eller ej. Ett avtal har ingåtts i ditt fall om du fått ett anbud, vilket verkar vara fallet här, som du sedan accepterat.  Att ställa frågan "när kan ni komma?" kan tolkas som att personen bara vill höra sig för och få ytterligare information om tjänsten och hur och när den kan utföras. I vissa fall kan frågan "när kan ni komma?" tolkas som att man accepterat avtalet. Det är svårt att svara på huruvida ett avtal ingåtts eller inte utan mer information. Om det är så att ni har ingått ett avtal gäller de konsumentskyddande reglerna i distansavtalslagen dig i detta fall. Vid distansavtal har konsumenten en lagstadgad ångerrätt i 14 dagar och om avtalet gäller en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Ångerfristen börjar dock inte löpa innan information om ångerfristen kommit konsumenten tillhanda. När ett distansavtal ingåtts ska näringsidkaren snarast därefter informera konsumenten om konsumentens ångerrätt. Det räcker inte med att bara informera om att ångerrätten finns, utan näringsidkaren ska även informera om namn och adress till någon som ångerrätten kan utövas mot. Om näringsidkaren underlåter att informera om ångerrätten förlängs ångerfristen och gäller då tre månader efter att avtalet om tjänsten ingåtts. Vänliga hälsningar, Hanna Wingren

Ångra distansavtal efter att tjänsten har börjat leveras

2014-03-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag köpte en tjänst med 6 månaders prenumeration på en dating-site men ångrade mig efter några dagar. I deras villkor står det så här: "För det fall Medlem samtycker till att påbörja nyttjandet av Betaltjänster under Ångerfristen, förlorar Medlem sin rätt att ångra köpet." Med hänvisning till detta kan jag tydligen inte utnyttja ångerfristen på 14 dagar eftersom jag läst meddelanden som andra medlemmar skickat (del av betaltjänsten). Finns det något annat jag kan göra för att slippa betala för en prenumeration på 6 månader då jag endast använt tjänsten i några dagar. Tacksam för svar!
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Köp av tjänst via internet regleras i distans- och hemförsäljningslagen, enligt 1 kap. 1 och 2 §§ samma lag. Observera att ändringar i lagen träder i kraft den 13 juni 2014. Avtal som har ingåtts före detta regleras enligt den tidigare lydelsen och avtal som ingåtts efter detta datum enligt den nya lydelsen. I det här fallet har avtalet ingåtts före detta datum varför hänvisningar görs till distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59).En konsument har ångerrätt för avtal som ingåtts på distans inom 14 dagar från den dag avtalet ingås, dock tidigast från den dag som konsumenten fått del av viss information, 2 kap. 9 och 10 §§ distans- och hemförsäljningslagen. Bland annat ska informationen finnas med om vilken ångerrätt konsumenten har, enligt 2 kap. 7 § distans- och hemförsäljningslagen. Efter vad du har skrivit tolkar jag det som att du har fått relevant information, bland annat om ångerrätten. Ångerfristen har, genom att du har tecknat avtalet och fått del av nödvändig information, börjat löpa och du har under ångerfristen använt tjänsten. Därmed har du förlorat rätten att ångra avtalet, enligt 2 kap. 4 § 1 st distans- och hemförsäljningslagen. Det innebär att du, trots att du enbart använt tjänsten några dagar är skyldig att fullfölja det åtagande som du har gjort i avtalet (betalning för alla sex månaderna). Någon annan möjlighet för att undkomma betalningsansvar har du inte.Distans- och hemförsäljningslagen hittar du här.Hoppas att detta svarade på din fråga!Vänligen

Tidningsprenumeration

2013-10-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag har haft lite problem med min tidningsprenumeration med min morgontidning. Jag undrar bara vad det är för lag som gäller vid just problem med tidningsprenumerationer? Vilken lag skulle jag kunna åberopa fel med? Är det vanliga konsumentköplagen eller någon annan typ, hem och distansavtalslagen? Tack på förhand Willhelm
Daniel Bylock |Hej,Det beror på vad för problem som uppstått och hur du har tecknat avtalet om tidningsprenumerationen. Det som generellt gäller är att distansavtalslagen är tillämplig om du tecknat avtalet om tidningsprenumerationen via internet, postorder, telefon eller en hemförsäljare. Det som gäller då är främst att du har en ångerrätt på 14 dagar.Jag tolkar det som att du har haft andra problem med tidningsprenumerationen. Då gäller avtalslagen eller konsumentköplagen beroende på vilket problem det gäller.Vänliga hälsningar

Ångerrätt inom EU

2013-03-01 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag behöver hjälp med ett köp som jag gjorde på nätet. Jag har vid flera tillfällen mailat den svenska supporten och sagt att jag vill ångra mina köp samt så har jag skickat tillbaka det de har skickat mig. Vad ska jag göra för att få mina pengar tillbaka?
Farhad Niroumand |Hej Sophie, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du handlar via internet från en e-handlare som är etablerad i ett EU-land har du rätt att ångra dig. Enligt distans- och hemförsäljningslagen och motsvarande EU-direktiv har du 14 respektive minst 7 dagar på dig att ångra dig från det att du tar emot produkten.Om du vill utöva din ångerrätt så måste du skicka tillbaka produkten och meddela e-handlaren skriftligen att du vill ångra dig. Se till att du sparar en kopia på ångerrättsmeddelandet samt returnerar produkterna med ett spårbart framsätt där du sparar inlämningskvittot. Om e-handlaren vägrar att återbetala pengarna inom 30 dagar eller inte svarar på ångerrättsmeddelandet kan du vända dig till din bank om du har betalat med kort och be om hjälp. Om du har betalat med kreditkort kan du ställa samma anspråk mot banken som mot e-handlaren. Med vänlig hälsning,

Ångra nätköp

2012-08-27 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag köpte en jacka på rea (50%)på nätet för två dagar sedan och nu ser jag att dom har sänkt den ytterligare till 70%. Har jag rätt att kräva att jag får den mellanskillnaden på den? Så att jag får den för 70 % istället för 50%?
|Hej! Vid distansköp (t.ex. via nätbutiker) gäller en lagstadgad ångerfrist om 14 dagar, se 2 kap 9 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) https://lagen.nu/2005:59 . Då du har köpt jackan på nätet så har du därför en lagstadgad ångerrätt att utnyttja. Du har dock ingen rätt att kräva utbetalning av mellanskillnaden - det du i praktiken måste göra är helt enkelt att returnera jackan och sedan beställa den igen, till det lägre priset. Hoppas att detta besvarar din fråga,