ÅLDERSGRÄNS FÖR TV-SPEL (PEGI)

2013-11-29 i ARKIV
FRÅGA |Hej, Jag undrar hur lagreglering ser på att en förälder köper ut datorspel till barn som är 10 och 11 år år, med klassificering 18 och 16? Spelen är märkta av PEGI där man bl a kan läsa om extrem våldsskildring. Jag har tidigare uppmärksammat den ena pojkens förändrade beteende. Han har problem med mörkerrädsla och extremt grovt språk av både svordoms- och sexuell karaktär. Pappan säger att han inte märker av det hos honom, och inte vet varifrån det kommer. Det spelet jag upptäckt i pojkens skolväska heter Call of Duty Ghosts och har nyligen lanserats. Det var början tänkt att den skulle få pegi-märkning 18 (leverantörer har gått ut med den infon) men nu har spelet fått märkning 16 år. Pojken har sagt att pappan köpt spelet. PEGI 16: Denna märkning används när en våldsskildring (eller sexuell handling) når en nivå som liknar den man kan vänta sig i verkliga livet. Grovt språk av mer extrem karaktär, användning av tobak eller droger och skildring av kriminella verksamheter kan förekomma i spel märkta med 16. PEGI 18: Vuxenklassificeringen används när våldet når en nivå där det rör sig om grova våldsskildringar eller innehåller inslag av särskilda typer av våld. Grovt våld är det som är svårast att definiera eftersom det i många fall kan vara väldigt subjektivt, men i allmänna ordalag kan det klassificeras som våldsskildringar där tittaren känner avsmak. Med beskrivande symboler på förpackningens baksida visas de huvudsakliga anledningarna till att ett spel har fått en viss åldersmärkning. Det finns åtta sådana beskrivande symboler: våld, grovt språk, skräck, droger, sex, diskriminering, hasardspel och onlinespel med andra. Tacksam för snart svar.
Hampus Sabel |Hej,PEGI står för Pan European Game Information och är ett system som förvaltas av Netherlands Institute for the Classification of Audio-visual Media (NICAM) och Video Standards Council (VSC) med syftet att ge rekommendationer kring TV-spel. Systemet fungerar, som du säger, så att det sätts en åldersmärkning på spelet. Vilken ålder som sätts beror på ett stort antal faktorer, bland annat våldsinnehåll och språk. Systemet används idag på i stort sett alla nya spel.I dagsläget är det endast ett fåtal länder (exempelvis Storbritannien) som lagstiftat om att spel inte får säljas till personer som är yngre än den rekommenderade åldern för spelet. I Sverige finns idag ingen sådan lagstiftning, utan märkningen på förpackningen är endast en rekommendation. Lagtekniskt sett finns det alltså inget som hindrar att underåriga köper spel med hög åldersmärkning.Med det sagt så finns det många spelbutiker som själva tagit ansvaret att vägra sälja spel till minderåriga. När spelet köpts av en förälder finns det dock inte mycket de kan göra. Som utomstående kan man inte göra mycket annat än att tala med föräldrarna i fråga och informera dem om karaktären på spelet samt vad PEGI-märkningen innebär.Du kan läsa mer om PEGI-systemet: http://www.pegi.info/sv/index/.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.Vänligen,

FASTIGHETSDISPYT I UTLANDET

2013-07-09 i ARKIV
FRÅGA |Hej, Min fråga är något komplicerad men ska försöka att vara så tydlig så möjligt. Min far och mor kom till Sverige på sent 70-tal som politiska flyktingar från Chile. Min far fick då lämna kvar sin tomt och sitt hus i all hast. I dagsläget har jag fått veta att min fars äldre bror numera bor i min pappas hus och att han tagit över det. Jag undrar nu om min far har rätt att kräva tillbaka sin tomt och hus eftersom han aldrig skrev på några papper som ger min fars bror rätt till att ta över egedomen. Finns det någon preskriberingstid som gäller för detta? Och vem är rätt person att kontakta för att i sådan fall gå vidare med detta? Hälsningar Paloma
Hampus Sabel |Hej,Då fastigheten är belägen i Chile är det chilensk rätt som avgör frågan om ägande. Jag skulle därför rekommendera att ni vänder er till en chilensk jurist för att få råd om hur frågan bör hanteras.Vänligen,

OPPT OCH INTERNATIONELL RÄTT

2013-03-01 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en riktig utmaning till er! Vet inte om ni hört talas om OPPT? One People's Public Trust. Tydligen skapades denna lag utifrån UCC den 25/12-2012... Mina frågor är: Är detta en nu gällande, internationell lag som står över alla andra? Vad innebär denna lag för den enskilda människan? Länkar: http://oppt-in.com/ http://www.peoplestrust1776.org/ http://wakeup-world.com/2013/02/26/the-one-peoples-public-trust-oppt-your-frequently-asked-questions-answered/ Den 25/2 2013 användes OPPT för att väcka åtal och döma bl a Joseph Ratzinger (påven), Elisabeth Windsor (Englands drottning) och Stephen Harper (Kanadas premiärminister) för brott mot mänskligheten. Som en av alla bedragna medborgare på den här planeten vill jag ju givetvis veta om detta är ett sätt att verkligen sätta dit sådana här svin... Fungerar och gäller detta? http://itccs.org/2013/02/25/guilty/ Jag är verkligen nyfiken på det här. Är det så att detta stämmer och att folket har fått all rätt på sin sida, då öppnar sig ju en underbar ny värld för oss! =) Tack på förhand och lycka till!
Hampus Sabel |Hej, Internationell rätt kan skapas på två sätt, antingen genom att länder tillsammas skriver under och förbinder sig att följa avtal. Exempel på detta är internationella konventioner, till exempel Genévekonventionen. Det andra sättet internationell rätt skapas på är genom staters agerande. När stater regelmässigt följer en specifik norm för att de ser den som internationell lag uppnår normen tillslut status av oskriven internationell lag. OPPT har inget med internationell lag att göra, "organisationen" och dess normer har inget internationellt mandat att skapa internationell rätt eller ställa personer inför rätta. Det hela är nonsens och domarna de avkunnat är verkningslösa. I mina ögon verkar det som att det rör sig om personer som försöker vilseleda andra. Vänligen,  

Skolfråga

2012-11-12 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Företag A har sålt en pressmaskin samt pressplåtar till företag B. Pga att B har likviditetsproblem har A gått med på avbetalning samt förbehållit sig rätten att häva avtalen om B ej kan betala. B går i konkurs. à) kan A ta tillbaka pressmaskinen eller ingår den i konkursen? b) A vill även ha pressplåtarna. Dock har B blandat ihop pressplåtarna med andra. A är då villig att ta vilka pressplåtar som helst bara det är rätt antal. Kan A ta pressplåtarna eller ska de ingå i konkursen? jag har svårt att se vilka lagar/paragrafer som kan besvara dessa frågor ? Tacksam för svar med hänvisningar!
Leo Andersson |Hej! Lawline svarar inte på skolfrågor, utan jag får hänvisa dig till relevant kurslitteratur och övriga rättskällor för att komma fram till en lösning. Med vänliga hälsningar,

AMERIKANSKT STUDENTVISUM OCH TIDIGARE DOM

2013-08-18 i ARKIV
FRÅGA |Hej. Min syster har kommit in på en skola i USA till hösten. Hon blev för 4 år sedan dömd för ringa narkotikabrott (för mindre än 5 gr marijuana). Kommer hon att bli nekad student visum? Finns det någon väg att gå för att inte bli det?
Hampus Sabel |Hej,Vid ansökningar om studentvisum till USA bedöms varje ärende separat. Att vara tidigare dömd för narkotikabrott kan, enligt INA Section 212(a)(2)(i)(II), leda till att man nekas studentvisum.När det gäller just marijuana kan det spela in vilken stat din syster har blivit antagen i, då vissa stater har valt att legalisera bruket av just den drogen. Alla som ansöker om studentvisum till USA brukar kallas till en intervju på ett amerikanskt konsulat eller en ambassad. Det enklaste sättet för din syster att få ett rakt svar på vad hennes dom innebär för just henne är att prata med personen som intervjuar henne.Du kan hitta information om amerikanska immigrationsregler http://travel.state.gov/visa/.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.Vänligen,

ÅTERKRÄVA GÅVA

2013-03-18 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Ifall man fått ett arv för många år sedan som var testamenterat till bara den personen. Och denna personen har syskon (som ej nämns i testamente) men personen väljer ändå att dela med sig av arvet till sin syskon. Kan personen senare kräva tillbaka den del av arv den gett bort pga orättvisa i en ny arvstvist där syskonen vägrar göra samma sak mot denna personen. De behåller allt själva och lämnar den personen utan allt denna gång.
Hampus Sabel |Hej, När en gåva fullbordats är det inte möjligt att återkräva den. En gåva avseende lös egendom, exempelvis kontanter, är fullbordad när egendomen kommit i mottagarens besittning. I ditt fall när pengarna överförts. Det är därför inte möjligt att återkräva pengarna i det fall du beskriver. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,Hampus Sabel  

Skolfråga

2012-12-22 i ARKIV
FRÅGA |Inblandade parter i de två casen: A är säljare med fast driftsställe i Danmark. B och C är köpare med fast driftställe i Sverige. 1. B köper varor av A under klausulen EXW och med 30 dagars kredit. B anlitar en speditör, som i sin tur anlitar ett transportföretag. Transportören hämtar varorna i Danmark och kör dem till speditörens lager. Speditören meddelar B att varorna har ankommit. B ber speditören att lagra varorna åt honom ett tag. Kort därefter går B i konkurs. A som ännu inte har fått betalt uppmanar speditören att återlämna varorna till honom. Hur skall fallet, som främst berör A och B behandlas? C köper regelbundet varor av A. En gång anser C att varorna helt enkelt är dåliga och han påtalar felet för A. A anser att varorna är i enlighet med avtalet. C frågar sin advokat. Advokaten ställer sig först frågan vilket lands domstol som kan komma att avgöra tvisten och sedan vilka regler som skall tillämpas. Vad bör advokaten komma fram till?
Ronja Kleiser |Hej! Lawline kan tyvärr inte besvara skolfrågor. Du får själv försöka hitta svaren i din kurslitteratur eller i tillämplig lagtext. Mvh/

Gallring av uppgifter i belastningsregister

2012-10-27 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fundering kring en juridisk formulering som skulle betyda jättemycket för mig om ni ville hjälpa mig att reda ur. Jag ligger i fasen och ska byta arbete och bli försäkringsförmedlare. I lagen om försäkringsförmedling skall jag därför begära ut ett registeruttdrag ur mitt belastningsregister. Det är en speciell blankett som användas där endast vissa påföljder som är relevanta för arbetet som försäkringsförmedlare redogärs. Men det är en formulering som jag skulle behöva hjälp med att tyda, 3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling där man kan läsa; 1 § Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet enligt 2 kap. 5 § 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling avses brott eller medhjälp till brott mot 1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken, 2. skattebrottslagen (1971:69), 3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller 4. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Första stycket gäller 1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och 2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande godkänts avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i registret görs Om man förekommer i belastningsregister under kapitel 8 i brottsbalken, dvs förmögenhetsbrott (medhjälp) där dom avkunnades för ca 7år sedan samt domen blev villkorligt i två år. Som undantag till detta kunde man ovan läsa följande; 1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och 2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande godkänts avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i registret görs Eftersom jag i detta fall dömdes till villkorligt i 2 år och dom avkunnades för mer än fem år sedan bör alltså mitt belastningsregister inte påverka mitt framtida jobb som försäkringsförmedlare och mitt belastningsregister bör således vara gallrat gällande inriktining försäkringsförmedling. Hur tolkar ni den parargarfen rent juridisk? Gallras detta per automatik av rikspolisstyrelsen eller kommer detta på något sätt ändå stå i mitt utdrag så att framtida arbetsgivare kan ta del av detta när det handlar om försäkringsförmedling?
Alexander Engström |Hej! Enligt 17 § p 4 Lagen om belastningsregister gallras uppgifter om villkorlig dom 10 år efter domen eller beslutet, 5 år om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Så som jag förstår bestämmelsen i förordningen om försäkringsförmedling dit du hänvisar, bör en sju år gammal villkorlig dom inte utgöra ett hinder för att du ska kunna arbeta som försäkringsförmedlare, eftersom tiden räknas från det att domen _meddelats_, vilket ju var längre än fem år sedan. Med hänvisning till vad som framgår av 17 § lagen om belastningsregister tycks dock uppgiften komma att finnas kvar i registret ytterligare 3 år (förutsatt att du var över 18 år då brottet begicks). Även om uppgiften i registret inte utgör ett formellt hinder mot att arbeta som försäkringsförmedlare, då uppgiften är äldre än 5 år gammal, är det naturligtvis önskvärt att uppgiften inte syns alls när du visar upp registerutdraget för arbetsgivare osv. Eftersom det finns en särskild blankett för registerutdrag rörande försäkringsförmedling på polisens hemsida är det möjligt att endast de uppgifter som är relevanta för just försäkringsförmedling kommer att synas på ett sådant utdrag, dvs endast sådana uppgifter som är nyare än fem år. Ett enkelt sätt att ta reda på om så är fallet är att beställa ett registerutdrag angående försäkringsförmedling. Blanketten hittar du här: http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/442.6.pdf För mig framstår det i varje fall som klart att den villkorliga domen, oavsett om den syns i registerutdraget eller ej, inte utgör ett hinder för att du ska kunna arbeta som försäkringsförmedlare. Lag om belastningsregister: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980620.htm Hoppas detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar