Skatt på försäljning av lägenhet utomlands

2017-08-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag säljer min lägenhet utomlands (inom EU), som jag fick som gåva för 20 år sedan.Behöver jag betala någon skatt efter det?Tack för svaret på förhand.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!För att kunna besvara din fråga måste jag veta huruvida du är obegränsat skattskyldig i Sverige och i vilket land du säljer fastigheten. Jag vet ej svaret på någon av dessa frågor men för att kunna besvara din fråga får jag göra antaganden.Mitt första antagande är att du är obegränsat skattskyldig i Sverige vilket innebär att huvudregeln är att du är skattskyldig för alla dina inkomster (alltså även de som härrör från utlandet). Exempelvis är du obegränsat skattskyldig ifall du är bosatt i Sverige alternativt ifall du stadigvarande vistas här. Jag utgår fortsättningsvis att du är obegränsat skattskyldig. Huvudregeln är alltså att du ska beskattas för alla inkomster som du uppbär. Det hade kunnat innebära att ifall du säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle du kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där du säljer fastigheten) och i Sverige. Det låter ju inte rättvist och just därför så har man upprättad dubbelbeskattningsavtal för att skydda befolkningen mot detta. Jag vet inte vilket land du säljer fastigheten i men jag kan meddela dig att huvudregeln är att fastigheten endast skall beskattas i det land där fastigheten finns. Detta brukar regleras i dubbelbeskattningsavtalet artikel 13. Jag rekommenderar dig att söka upp just det landets dubbelbeskattningsavtal och ta reda på huruvida du ska beskatta det i Sverige eller inte. Även om du inte ska beskatta inkomsten i Sverige så råder jag dig att spara alla papper och dylikt då svenska banker kommer vilja veta hur du kom åt pengarna. Här kan du hitta Sveriges dubbelbeskattningsavtal.Mvh,

Begränsad skattskyldighets innebörd

2017-07-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har fått begäran från Norge betala skatt för åren 2006-2010 Flytta därifrån ca 2004 varför jag finner detta märkligt. De har inte kontaktat mig med brev förrän nu. Står bara summer de anser mig skyldig, oinbetalda förskottskatter då jag tidigare var egen företagare i Norge. Men för de krävda åren har jag inte satt min fot i Norge, kanske de inte fått min flyttanmälan ?Skatteskulder i Norge tror jag har preskriptionstid 5år, som kan avbrytas, men max 5 års förlängning om det sändes brev till mig inom de första 5 åren. Antag de sänt brev men inte fått tag i mig då de saknat min svenska adress, Kan de ändå hävde de avbrytit preskriptionstidfen även om jag inte blivit informerad om detta då brev aldrig nått mig ? Kan de avbryta preskriptionen utan att jag får info om skulden överhuvudtaget ? Tack för att ni finns.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För det första skulle jag vilja påpeka att jag inte kan upplysa om innehållet i norsk rätt. Därför vågar jag inte svara på din andra fråga om preskriptionstiden, för att den regleras av norsk rätt. Jag kan dock säga att det inte är omöjligt att preskriptionen bryts när den som vill avbryta preskriptionen bevisar att man försökt nå den andra personen genom alla tillgängliga vägar. Tanken är att man inte ska kunna undvika sina skulder genom att undvika få vetskap om dokument skickade till en. För det andra skulle jag gärna upplysa om hur det generellt fungerar med skattesystemets uppbyggnad. Huvudregeln är att det finns två slags skattskyldigheter, begränsad och obegränsad sådan. Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig för sina världsinkomster i det landet, medan begränsad skattskyldighet betyder att man är skattskyldig för inkomster som har koppling till landet, oavsett var i världen man befinner sig. Med detta sagt är det inte konstigt att du fortfarande kan anses vara skattskyldig i Norge för dina norska inkomster, trots att du är bosatt och därmed obegränsat skattskyldig i Sverige. Någonting som kan komplicera saken är att staterna reglerar vad som krävs för att någon ska anses vara begränsat eller obegränsat skattskyldig i ett land genom sin interna lagstiftning. Detta kan orsaka konflikter, där en person kan anses vara skattskyldig i mer än ett land för en och samma inkomst. Sådana konflikter löses genom skatteavtal, i ditt fall genom det nordiska skatteavtalet som gäller mellan Sverige och Norge. Detta kan vara betydelsefullt för dig ifall Sverige redan har beskattat inkomsterna ifråga medan du bor här i landet. Information om huruvida detta kan vara fallet hämtar du hos Skatteverket.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Fråga om skatteskyldighet i Sverige

2017-07-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag är svensk bosatt i Danmark sedan 1985. Jag tänker ansöka om Danskt medborgarskap, altså dubbelt medborgarskap. Har det någon betydelse i förbindelse med arv efter min far, som bor i Sverige? Är det svensk eller dansk arvsskatt som kommer att gälla och igen, spelar mitt medborgarskap någon roll?
Elin Gustavsson |Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! När blir man skatteskyldig i Sverige? Inkomstskattelagen (IL) är den svenska lag som reglerar en stor del av skatterätten, läs lagen här. I 3 kap. IL regleras vilka fysiska personer som är skatteskyldiga i Sverige. Det är om man är 1. Bosatt i Sverige, 2. Stadigvarande vistas i Sverige, eller 3. Har en väsentlig anknytning till Sverige. När man ska bedöma om en har en väsentlig anknytning till Sverige så beaktar man en rad olika punkter som regleras i 7 § i samma kapitel, läs paragrafen här. Något som kan bli avgörande är huruvida du har tillgångar eller inte i Sverige. Eftersom att du bott utomlands så pass länge så finns det stora skäl som talar emot att du skulle vara obegränsat skatteskyldig här. Begränsat skatteskyldigOm du inte är obegränsat skatteskyldig i Sverige så kommer du vara att anse som begränsat skatteskyldig. Det betyder att du blir skatteskyldig ändå för vissa typer av inkomster, dessa inkomster är beskrivna i 3 kap. 18 § IL, läs den här. Skattefria inkomsterDe inkomster som är skattefria regleras i 8 kap. IL. Arv är en av de inkomster som enligt svensk rätt inte behöver skattas. Ett stort lycka till med allting!Vänligen,

Amerikanska medborgare bosatta utomlands måste deklarera i USA

2017-06-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag är amerikansk medborgare men har noll relation till landet och har inte varit där sedan jag fyllde 4 dagar. Jag har inte ens ett social security number.Nu är banken på mig och undrar om jag har deklarerat där, vilket jag givetvis inte har.Vad gör jag? Ska jag ta hjälp? Ska jag ducka frågan? Kommer jag att behöva betala skatt i USA också?Alla tips mottages med värme.Tack
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt amerikansk rätt ska du som amerikansk medborgare deklarera i USA. Det är möjligt att nu i efterhand lämna in en rättelse, det finns dock begränsningar gällande hur många är tillbaka som du ska deklarera för. I många fall tillämpar USA relativt generösa avräkningsregler för medborgare som är bosatta utomlands. Det kan därför bli så att du deklarerar i USA, men att du inte betalar någon skatt på grund av att den skatt som du har erlagt i Sverige räknas av mot den skatt som du ska erlägga i USA. Utöver detta undantas även vissa utländska inkomster från beskattning i USA. Eftersom att jag inte vet vilken typ av eller hur höga inkomster du har kan jag inte ge dig mer än ett generellt svar gällande hur reglerna fungerar. Jag är inte heller någon expert på amerikansk rätt och har därför ingen närmare kunskap om amerikanska regler eller hur du ska gå tillväga. Vi på Lawline kan i dagsläget tyvärr inte erbjuda skatterättslig rådgivning, men för att ta reda på hur du ska gå tillväga bör du söka professionell rådgivning. Ett alternativ om du vill slippa att deklarera i USA är att avsäga dig ditt amerikanska medborgarskap. Sammanfattningsvis kan sägas att du som amerikansk medborgare ska deklarera i USA, men att det kan bli så att du i slutändan inte behöver betala skatt i USA. Om du behöver betala skatt eller ej beror på vilken typ av inkomst du har, vilka inhemska amerikanska regler gällande avräkning etc som blir tillämpliga samt hur hög skattesatsen är i Sverige respektive USA.Hoppas att detta svarade på din fråga och lycka till!Vänligen,

Skatt vid kapitalförlust utomlands

2017-07-26 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag håller på att sälja mitt radhus i Spanien. Jag är svensk medborgare och är bosatt i Sverige. Huset blir sålt för en lägre summa än vad det köptes för. Alltså blir det en förlust. Måste jag skatta för försäljningssumman? Med vänlig hälsning
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att du är bosatt i Sverige och är svensk medborgare innebär att du är obegränsat skatteskyldig, vilket i sin tur innebär att alla inkomster som huvudregel ska beskattas i Sverige. Vid inkomster från utlandet föreligger det dock ofta skatteavtal mellan de berörda länderna så att sk. dubbelbeskattning kan undvikas. Vid kapitalförsäljningar är det dock enbart vinsten från försäljningen, den sk. realisationsvinsten, som är beskattningsbar. Fastigheter ses som en typ av kapital och det är alltså enbart just kapitalvinster som beskattas, d.v.s. försäljningspriset reducerat med inköpspriset (även inkluderat bl.a. vissa förbättrande utgifter). I detta fall nämner du att radhuset säljs för en lägre summa än det införskaffades för, vilket innebär att en kapitalförlust, inte kapitalvinst, har uppstått. I Sverige är du således inte skatteskyldig för försäljningen. Utan att kunna det spanska skattesystemet torde samma gälla där, d.v.s. att det enbart är vinsten som är beskattningsbar. Ifall ni skulle göra en vinst på försäljningen ska, enligt gängse skatteavtal, den spanska skatten avräknas från den svenska. Det innebär att enbart en eventuell mellanskillnad mellan spansk och svensk kapitalskatt skulle beskattas i Sverige. Med vänlig hälsning,

Utländsk pension till obegränsat skattskyldig person beskattas i Sverige

2017-07-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller och vad man bör tänka på angående beskattning om man skriver sig i Sverige och får svenskt personnummer och är från annat EU-land och pensionär. Har förstått att man ska folkbokföra sig om man planerar stanna mer än ett år i Sverige, vad händer då med skatten på den pension man får in på sitt bankkonto i annat EU-land? Hur sker kontroll på hur länge man varit i Sverige när det gäller inom EU, kan man resa fram och tillbaka utan problem?Tack på förhand!
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att den som är obergränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster, både i Sverige och från utlandet. För obegränsad skattskyldighet krävs bosättning eller stadigvarande vistelse här i landet. I praktiken innebär detta att den som "tillbringat sin dygnsvila i Sverige, dvs. ha övernattat här" i "en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer" anses uppfylla kravet på stadigvarande vistelse. Tillfälliga avbrott, dvs kortare eller lika långa som tidigare eller efterföljande vistelse i Sverige, påverker inte bedömningen om stadigvarande vistelse. Du kan läsa vidare, om du vill, i Skatteverkets rättsliga vägledning här. När det gäller den faktiska beskattningen, sker denna enligt det skatteavtal som gäller mellan Sverige och det andra landet. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Betalar skatt i Danmark för utdelningar där när jag bor i Sverige, varför?

2017-07-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, är svensk medborgare och bor i Sverige och är normalt skappepliktig. Har en dansk pensionslösning som heter ratepension(betalar ut om tidigast 5 år) som står i mitt namn och jag förvaltar den själv. Trots att jag är svensk medborgare drar min dansk bank withholding tax på aktieutdelningar vilket enligt dem beror på att pensionen ligger i Danmark men ägaren till pensionen är svensk och borde väl då inte betala withholding tax(15%) av aktieutdelningar. Vad är det som gäller ?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.Svaret på din fråga regleras dels av svensk skatterätt, men också av dansk skatterätt och dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna. Dansk skatterätt kan jag inget om, men jag kan anta vad som händer där eftersom du ger mig facit och jag vet hur dubbelbeskattningsavtalet ser ut. SAMMANFATTAT SVAR: Det är faktiskt helt i sin ordning att du beskattas 15 % i Danmark eftersom Danmark inte får ta ut mer skatt till följd av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Dubbelbeskattningsavtalet gör även att Sverige ska avräkna den skatten du betalar i Danmark. Den svenska skattesatsen på utdelningar är 30 %, vilket medför att du betalar 15 % i Danmark och därför får Sverige bara ta ut de 15 % som återstår eftersom Skatteverket ska avräkna den danska skatten. Eftersom det här rör pension så kanske den inte beskattas i Sverige nu och därför måste avräkningen jag pratar om ske senare. Att den måste ske senare kan innebära att skatteverket inte gör det automatiskt. Det är tyvärr svårt att veta och därför bör du nog kontakta dem och kontrollera. Du ska helt enkelt inte behöva betala mer skatt totalt än vad du gjort om utdelningarna skedde i Sverige. LÄNGRE GENOMGÅNG: Obegränsat och begränsad skattskyldighet: Eftersom du bor i Sverige så är du obegränsat skattskyldig här. Inkomstskattelagen 3:3. (Förkortas IL i fortsättningen). Det innebär att du betalar skatt i Sverige för inkomster både i Sverige och i utlandet. IL 3:8. I Danmark kan du vara antingen begränsat skattskyldig, eller obegränsat skattskyldig där också. Om du kikar i 3:3 så antar jag att punkten ”tidigare bott här och har väsentlig anknytning” skulle kunna stämma in på dig. Men, vad vi kan utgå ifrån är att du alltså är någon form av skattskyldig i Danmark också, eftersom alla länders regleringar bygger på att det finns två sorters skattskyldighet i stort sett, en för invånare, och en för alla andra. Samtidigt som man är obegränsat skattskyldig i sitt hemland så är man begränsat skattskyldig i alla andra länder och betalar skatt för vissa inkomster som anses särskilt knutna till de länderna. IL 3:17 och 18. Hur beskattas utländska personer som äger svenska aktier? I Sverige så har vi exempelvis kupongskatt som regleras av kupongskattelagen. Den medför att alla begränsat skattskyldiga får betala 30 % skatt i Sverige för utdelning från Svenska aktiebolag som de äger. Kupongskattelagen 4 §. Detta för att uppnå en neutralitet eftersom obegränsat skattskyldiga i Sverige också betalar 30 % i skatt. Det handlar lite om att uppnå en neutralitet för att utländska investerare inte skattefritt ska få utdelning från svenska bolag och därför kunna investera ännu mer än svenska investerare. (All skattelagstiftning bygger en hel del på likabehandling av både egna och utländska medborgare men samtidigt små försök till protektionism). En person som är obegränsat skattskyldig i Danmark är alltså begränsat skattskyldig i Sverige. Om den personen får utdelning av svenska aktier ska han alltså betala 30 % skatt i Sverige enligt svensk lagstiftning. Precis som du åker på att betala 15 % skatt på utdelningar från dina danska aktier. Måste man betala skatt i flera länder då? I ditt fall så drabbas du ju alltså av en skatt i Danmark för att du är begränsat skattskyldig där, och samtidigt eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige så ska du betala skatt för samma utdelning i Sverige eftersom Sverige kräver dig på skatt för både inkomster inom Sverige, men också från utlandet. För att lösa sådana situationer så finns det dubbelbeskattningsavtal mellan länder för att mildra skattetrycket. De flesta länderna vill att folk som investerar pengar eller arbetar ska kunna röra sig mellan länder och investera och därför ska man inte bli avskräckt av att investera i olika länder och sedan tvingas betala dubbel skatt. Mellan de nordiska länderna har vi ett nordiskt skatteavtal som helt enkelt avgör vilket land som ska ta ut skatt när en person beskattas för samma inkomst i flera länder. Eftersom du beskattas teoretiskt i både Danmark och Sverige så ska alltså Danmark och Sverige tillämpa dubbelbeskattningsavtalet när de beskattar dig. Dubbelbeskattningsavtalet kan du hitta här. Tillämpning av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet på dig: För att tillämpa avtalet så går du ner till själva avtalet som benämns ”Bilaga 1”. Där kikar man först i Artikel 1 för att kolla att det är tillämpligt, och det är det eftersom du bor i Sverige. Därefter kikar man att skatten omfattas i artikel 2, vilket det antagligen gör eftersom jag inte kan dansk skattelagstiftning. Därefter ska man avgöra din hemvist enligt avtalet i artikel 4. Om du är begränsat skattskyldig i Danmark som du antagligen är så kommer du enligt avtalet ha hemvist i Sverige. Därefter går man till s.k. fördelningsartiklar som berör olika inkomster. När det gäller utdelningar så är det artikel 10 i just det här avtalet. Först kikar vi på punkten 1. Där framgår, lite kryptiskt att eftersom du bor i Sverige och får utdelning från Danmark så får utdelningen beskattas i Sverige. Dvs, Sverige får kräva dig på 30 % skatt för utdelningen du får i Danmark. Därefter kikar vi på punkten 3. Där framgår att ”får beskattas OCKSÅ i den avtalsslutande part där bolaget har hemvist”. Dvs, om bolaget är danskt, ja då får Danmark också beskatta utdelningen, dock med högst 15 %. Det innebär alltså att den här artikeln fortfarande ger både Danmark och Sverige rätt att beskatta. Men Danmark hindras till 15 %. Precis den skatt som du säger att de kräver dig på. Danmark verkar alltså tillämpa avtalet helt korrekt. Men Sverige hindras ju inte. Betyder det att Sverige får dra 30 % skatt också? Nej. Vi måste därför gå till artikel 25 som är den sista utposten för att undanröja dubbelbeskattning. Sverige berörs ganska långt ner i artikeln som punkt 6. ”Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller c) föranleder annat, 1) - med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning (också i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) - från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,” Punkten b och c föranleder inget annat kan jag säga och Skatteverket i Sverige ska därför avräkna den skatt du betalat i Danmark. Sverige hindras alltså från att ta ut 30 % enligt artikel 25 samtidigt som Danmark hindrades från att ta ut mer än 15 % genom artikel 10. Resultatet blir alltså att du betalar 15 % skatt i Danmark för din utdelning på aktier där och 15 % i Sverige eftersom även Sverige hindras från att ta ut standardskattesatsen på 30 %. Speciella problem i din situation: Eftersom det här rör pensionssparande så kan det kanske uppkomma problem eftersom den kanske inte beskattas på samma sätt i Sverige och att du i dagsläget därför inte betalar någon skatt på utdelningarna här(?).Pensionssystemen kan skilja sig åt rejält och därmed göra att den skatt som du faktiskt betalar nu i Danmark istället måste avräknas från den svenska inkomstskatt du kommer behöva betala när din Danska pension väl betalar ut pengar till dig. Jag rekommenderar dig att hålla koll på vad du betalar i skatt så att den här avräkningen faktiskt sker. Det är inte säkert att skatteverket i framtiden när de ser att du får pensionsutbetalningar inser att du redan betalat viss skatt i Danmark på din pension samtidigt som den byggts upp om inte liknande gjorts i Sverige. Om det hela sker samma år så är det enklare för skattemyndigheterna att samverka, men när det går många år emellan som det kan bli här så är det inte lika säkert att det faktiskt blir rätt i slutändan. Du bör därför se till att spara dina deklarationer och skattebesked från Danmark, och kanske även dubbelkolla med skatteverket så att avräkning senare sker så du inte behöver betala mer skatt än vad du faktiskt borde. Om du behöver mer hjälp: Du kan kontakta Lawlines juristbyrå om du behöver biträde vid en tvist eller hjälp med att upprätta ett avtal eller liknande. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert. Om du skulle ha några frågor gällande just det här svaret och det är något som behöver förklaras utförligare eller om det finns följdfrågor så kan du även då kontakta mig via emailen ovan. Med vänliga hälsningar,

Beskattning enligt dubbelbeskattningavtalet mellan Sverige och USA

2017-06-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej.Är delägare i ett amerikanskt bolag som nu ska säljas.Var blir jag skattskyldig, USA eller Sverige.
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du säljer dina aktier i bolaget uppstår en kapitalvinst. Frågan är alltså var denna kapitalvinst ska beskattas. Denna fråga regleras i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA. Art 13(6) föreskriver att beskattning ska ske enbart i den stat där den som säljer egendomen har hemvist. Har du hemvist i USA är det därför USA som beskattar kapitalvinsten. Har du hemvist i Sverige är det Sverige som beskattar kapitalvinsten. Var du har hemvist bestäms enligt art 4 i dubbelbeskattningsavtalet. Relevant är exempelvis var du har en permanentbostad eller till vilket land du har starkast ekonomiska och personliga kopplingar. Utifrån den information du har tillhandahållit så kan jag inte göra en bedömning gällande var du har hemvist. Anses du ha hemvist i Sverige så ska du som sagt enligt avtalet beskattas i Sverige. Är det så att du är amerikansk medborgare förändras situationen något. Enligt art 1(4) i dubbelbeskattningsavtalet förbehåller sig nämligen USA rätten att beskatta en amerikansk medborgare som om dubbelbeskattningsavtalet aldrig hade trätt i kraft. Enligt amerikansk rätt finns ganska generösa regler gällande avräkning, alltså att den skatt du betalar i Sverige dras av från den skatt som du ska betala i USA. Exakt hur dessa regler fungerar vet jag tyvärr inte. Är det så att du är amerikansk medborgare råder jag dig till att vända dig till en amerikansk skattejurist för råd alternativt en skattejurist specialiserad på amerikansk rätt. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA hittar du härHoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågorVänligen,