Om arvsinkomst enligt det nordiska skatteavtalet utgör "annan inkomst" beskattas den endast i hemviststaten

2018-01-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Deläger en fastighet i Danmark. Om/när jag avlider varefter min andel i fastigheten övergår till mina arvingar, ska då någon arvsskatt betalas i Danmark?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan tyvärr inte svara på frågan angående dansk skatterätt, jag skulle istället hänvisa till det danska skatteverket. Jag kan dock lyfta fram innehållet i det Nordiska skatteavtalet. I artikel 22 läser man att "annan inkomst", dvs inkomst som inte behandlas i de föregående artiklarna, som inkomst från arv, endast beskattas i den stat som person har hemvist i. Detta leder mig till slutsatsen att dina arvingar ska beskattas i den staten där de bor. Jag vill påpeka att det skatterättsliga hemvisten är ett begrepp som regleras i själva avtalet, nämligen i artikel 4. Du kan få tillgång till avtalet här. Med tanke på att inkomst från arv är skattefri i Sverige ska dina arvingar inte betala någon arvsskatt om de har sin skatterättsliga hemvist här i landet. Inte heller i Danmark, enligt skatteavtalet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Ettårsregeln

2018-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Ettårsregeln säger att jag inte är skatteskyldig i Sverige om jag är anställd minst ett år och inte behöver skatta i landet jag arbetar i pga avtal med arbetsgivaren.Jag har blivit anställd vid CERN, anställda vid CERN betalar inte inkomstskatt i Schweiz. Min anställning är från 2018-02-01 till 2019-01-31, dvs 365 dagar, dvs 1 år. Gäller ettårsregeln för denna anställning? När jag varit i kontakt med skatteverket påstår de att minst ett år skulle vara 2018-02-01 till 2019-02-01, dvs 366 dagar, dvs ett år och en dag.Med vänliga hälsningar
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ettårsregeln ska bli tillämplig så förutsätts (3:9 inkomstskattelag):- vistelse och anställning på minst ett år i ett land- att det inte rör sig om anställning hos svenska staten eller svensk kommun- att det inte finn krav på beskattning i verksamhetslandet som framgår av lagstiftning, administrativ praxis eller avtal. I ditt fall så har du en anställning på 365 dagar enligt avtalet vilket omfattar ett år, men ettårsregeln tar sikte på att minst ett år ska ha gått varför en anställning på 366 dagar är ett krav. Tyvärr får terminologin "ett år" och "minst ett år" två olika utfall. Skulle du inte kunna se om det finns möjlighet med någon förlängning av anställningsavtalet? Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar

Förvärv genom arv är skattefria

2017-12-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är inte svensk medborgare och har bara uppehållstillstånd. jag har ärvt en summa pengar av min far från hemlandet Iran cirka 800 000 sek. Pengarna kommer från en försäljning av en fastighet som delades mellan jag och mina syskon. Och jag ska förra över min del till Sverige. Arvet är också beskattas i hemlandet. min fråga är då om jag behöver beskatta pengarna eller vinsten här i Sverige. Och vilka dokumentet behöver jag visa skatteverket.Hälsningar
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från och med att du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig för alla dina inkomster, inklusive inkomster från utlandet. Det är dock så att förvärv genom arv är skattefria i Sverige. Jag skulle föreslå att du skaffar dokument från Iran som visar att det handlar om arv och upplyser Skatteverket om detta när du deklarerar. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Frågor om eventuell internationell dubbelbeskattning löses genom skatteavtal

2017-12-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag ska flytta från England till Sverige under 20118 där jag jag köpt en bostadsrätt. Jag har ett hus som är uthyrt har I England, jag har även investeringar och bankkonton som jag kommer att ha kvar tills vidare.Då jag bott i England i 22 år (är både svensk och engelsk medborgare) och jag anses domiciled i England i 5 år efter flytten och det innebär att jag är skattskyldig för räntor och inkomst av huset i England . Jag har även 3 pensioner från England. 2 av dem dras det skatt på här innan jag får dem utbetalda. Den englska statspensionen får jag utbetald utan skatt. Jag har också 2 svenska pensioner som jag betalar SINK skatt för tillfället.Efter vad jag förstått måste jag deklarera i England under dessa 5 år.Jag är således undrande hur det fungerar skattemässigt när jag flyttar till Sverige då jag är införstådd att jag är fullt skattskyldig i Sverige på alla inkomster var helst jag erhåller dem.Undrar också om jag ska betala förmögenhets skatt i Sverige, då jag erhållit ett stort arv från min man och om jag flyttar alla tillgångar till Sverige, kommer dessa att beskattas?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är sant att du blir obegränsat skattskyldig i Sverige från och med att du flyttar här. Skattemässigt löses eventuell dubbelbeskattning genom skatteavtalet mellan Sverige och England. Generellt är det kredit metoden som gäller, dvs att du får kredit i Sverige för din engelska skatt, men det kan finnas olika lösningar angående olika inkomstkällor. Just för pensionerna är det dock kredit metoden som gäller. När det gäller din fråga angående arvet är det så att arvskatten är avskaffad i Sverige. Flytter du dock tillgångar från England till Sverige kan det vara så, beroende på tillgångarnas karaktär, att England ska ha krav på källskatt. Detta handlar emellertid om engelsk skatterätt och det är en fråga jag inte vågar svara på. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Gåvan är skattefri - Polsk ränta beskattas i Sverige enligt skatteavtalet

2018-01-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,mina föräldrar som bor i Polen (jag bor i Sverige och är svensk medborgare) har satt in på mitt konto i en bank i Polen ca 250 000 kronor. Min tråga är:1) Om dessa pengar vore en gåva, måste jag betala skatt antingen i Polen eller Sverige?2) Om föräldrarna bara satte in dessa pengar temporärt på mitt konto för att erhålla lite högre ränta på dessa pengar. Hur ser beskattningen ut i sådant fall? Tacksam för ett svarMargareta
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1) Frågan om Polsk skatterätt kan jag tyvärr inte svara på. Gåvorna är å andra sidan skattefria i Sverige.2) Skattesatsen för bankränta är 30%. Beloppet anses disponibel den 31 december och måste tas in i deklarationen året därpå. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen beskattas räntan endast i Sverige.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Hur skattar jag när jag flyttat till Spanien?

2018-01-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag kommer att flytta till Spanien i slutet av januari. Jag kommer att arbeta där som egen företagare / konsult gentemot 2 olika kliniker samt driva min egen mottagning. Tanken är att bosätta mig där, men jag tänkte ta en prövotid på 6-12 månader till en början. Jag kommer under denna tid att hyra ut min bostadsrätt i Sverige. Tanken är att vara hemma i Sverige Max 5 dagar varannan månad. Jag undrar nu följande:Kan jag applicera 6 mån/ 1års regeln?Måste jag skriva ut mig från FK?Kommer jag dubbelbeskattas?Tack på förhand!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!För att 6-månaders eller 1-årsregeln ska bli tillämplig krävs att det finns ett anställningsförhållande (3:9 Inkomstskattelag), reglerna är alltså inte tillämpliga för dig som företagare. Beroende på om du är verksam inom ett aktiebolag eller om du är enskild näringsidkare kommer olika regler att bli tillämpliga på din beskattning. När du flytta ut från sverige kommer du att fortsätta vara skatteskyldig i Sverige eftersom du har en väsentlig anknytning (3:3 Inkomstskattelagen pt 3). Om du har bott i Sverige i tio år eller om du är Svensk medborgare anses du ha väsentlig anknytning till Sverige i fem år från det att du flyttar från Sverige om du inte bevisar att du inte har någon anknytning (3:7 Inkomstskattelagen 2 st). Att du har kvar bostaden i Sverige ses som ett tecken på att du har en väsentlig anknytning till Sverige. Du kommer förmodligen att bli skatteskyldig i båda länderna eftersom din flytt till Spanien lär medföra skatteskyldighet där. Men det finns det ett dubbelbeskattningsavtal mellan Spanien och Sverige som är tänkt att förenkla för dig och andra som befinner sig i din situation. Avtalet innebär att du får avräkna en del av den skatt du betalar när du är skatteskyldig i två länder, så att du inte ska behöva betala hur mycket skatt som helst. Du kan ta kontakt direkt med skatteverket för att få reda på hur skatteavtalet mellan Sverige och Spanien påverkar just dina inkomster. Du ska också anmäla till skatteverket att du ska flytta till Spanien och när du flyttar. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Begränsad skattskyldighetens omfattning enligt SINK, IL, Kupongskattelagen och relevant skatteavtal.

2017-12-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag är en 55-årig svensk och har sjukersättning från FK och ersättning från sjukförsäkringen i min tjänstepension samt ersättning från en extra sjukförsäkring och jag planerar en fullständig flytt till Bulgarien (begränsat skattskyldig). Min fråga gäller vilka skattesatser som gäller för de olika delarna. 1) Ska jag betala SINK-skatt på allt eller bulgarisk skatt (10% ?) på vissa delar?2) När jag blir ålderspensionär, beskattas tjänstepensionen med SINK eller bulgarisk skatt? Vad gäller för IPS?3) Som jag förstår det beskattas inte reavinster på kapital i Bulgarien, kan Sverige ändå beskatta vinster på mina aktiefonder (ej aktier) efter utflytt? (fonderna finns idag på en ISK som omvandlas till ett vanligt aktie- och fondkonto vid utflytt).4) Bulgarien beskattar utdelningar med 5% (tror jag), kan Sverige också beskatta utdelningar från aktiefonder som finns på mitt fondkonto i Sverige?Tack på förhand!Vänliga hälsningar
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle vilja förklara att frågorna om bulgarisk skatt berör ämnen angående bulgarisk skatterätt och sådana frågor kan jag inte svara på. För svensk skatterätts vidkommande är svaren på dina frågor som följande.1) SINK betalas på inkomster som specificeras i §5 i lagen, vilken du kan läsa här. Sjukersättning är, till exempel, undantagen utöver ett visst belopp, enligt 5.4.2) Tjänstepensionen (5.5) och IPS (5.6) beskattas enligt SINK. I skatteavtalet mellan Sverige och Bulgarien regleras dock att "pension och annan liknande ersättning, som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, [beskattas] endast i denna stat." Detta innebär att det är endast Bulgarien som har rätt att beskatta pensionen.3) Skattskyldigheten för begränsat skattskyldiga personer omfattar inte andelar i värdepappersfonder, vilket du kan läsa i Inkomstskattelagen 3:19.4) Sveriges rätt att beskatta utdelningar regleras i Kupongskattelagen. Den begränsas dock i skatteavtalet till 10% av utdelningens bruttobelopp. Då Bulgarien också har rätt att beskatta får du en avräkning i det landet motsvarande den skatt som betalats i Sverige.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Blir jag obegränsat skattskyldig om jag bor i utlandet men investerar i ett svenskt fåmansbolag?

2017-12-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Investera efter 10 år utomlands. Jag har bott utomlands i mer än 10 år och har hela tiden varit begränsat skattskyldig. Är nu pensionär och fått ett erbjudande att investera i ett start-up /fåmansbolag. Jag skulle få 20 % av röster och aktier. Gör detta att jag riskerar att bli skattskyldig i Sverige?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår från att din fråga rör ett svenskt fåmansbolag och att du inte har några närstående som redan har/kommer att ha inflytande i bolaget. Eftersom att jag saknar en del information av dig, kommer mitt svar inte vara skräddarsytt men i vart fall ge dig vägledning i frågan. Väsentlig anknytningAv 3 kap. 3 § 3 p. inkomstskattelagen (IL) framgår att en fysisk person är/blir obegränsat skattskyldig om personen bland annat har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här. Omständigheterna i 3 kap. 7 § IL är avgörande för bedömningen om den tidigare bosatta personen har en väsentlig anknytning.Anknytningspunkterna om ekonomiskt engagemangUtifrån din fråga blir två anknytningspunkter av relevans: punkten om näringsverksamhet i Sverige och punkten om ekonomiskt engagemang genom att ha tillgångar, direkt eller indirekt som ger dig ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten i Sverige. Dessa två punkter är svåra att skilja åt. Avseende aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige uttalade departementschefen (prop. 1984/85:175 s. 13) att rena kapitalplaceringar i Sverige inte bör påverka bedömningen av väsentlig anknytning men däremot bör tillgångar som ger ett verkligt inflytande i en rörelse som bedrivs i Sverige beaktas och det oavsett om det sker genom innehav av aktier, via en juridisk person eller på annat sätt. Det avgörande är således om personen kan utöva inflytande i en verksamhet. Ju mer du eller någon eventuell närstående till dig deltar i verksamheten, desto mer pekar det på en väsentlig anknytning. Om du exempelvis har innehav av en styrelsepost pekar det mot en anknytning, enligt doktrin. Du måste dock inte delta i ledningen av företaget men en förutsättning är att du har ekonomiska intressen i företaget och att du därigenom, direkt eller indirekt, kan utöva ett verkligt inflytande över verksamheten. En annan faktor som påverkar bedömningen är verksamhetens omfattning. Relevanta rättsfall i ditt fallNågra rättsfall som kan vara av betydelse i ditt fall är bland annat RÅ 2001 not. 113 och RÅ 2004 not. 215 (opublicerad praxis). I RÅ 2001 not. 113 medförde innehav om 10 procent av aktierna i ett bolag inte väsentlig anknytning till Sverige trots att ytterligare 10 procent av aktierna i bolaget ägdes av hustruns systerson som även var VD i bolaget. Vid ansökningstillfället var han förutom styrelseledamot även administrativ chef, men hade vid flytten avsikt att avsäga sig styrelseuppdraget och anställningen i bolaget. Resterande 80 procent av aktierna ägdes av ett holländskt börsnoterat bolag. Notera att samtliga aktier ägde lika stor rösträtt. I målet bedömdes att mannen vid utflyttning inte skulle äga några andra tillgångar i Sverige än de 10 procent av aktierna i bolaget. Därmed konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att omständigheterna i sig inte kunde medföra väsentlig anknytning.I RÅ 2004 not. 215 bedömdes en person som tillsammans med sin sambo ägde 12.8 procent av aktierna i ett fåmansbolag ha väsentlig anknytning till Sverige. Parets avsikt var att flytta till Storbritannien. Mannen, som var styrelseordförande i det onoterade riskkapitalbolaget, ägde andelar motsvarande 10,24 procent. Bolaget hade vid tillfället 25 delägare, varav minst fyra delägare (ägargrupper) tillsammans ägde mer än 50 procent av rösterna. Mannen var inte närstående till någon av de andra delägarna. I målet poängterades att fyra ägargrupper inom bolaget, däribland mannen och hans sambo, tillsammans eller i olika konstellationer kunde dominera bolaget. Av detta skäl bedömdes parets aktieinnehav ge mannen väsentligt inflytande i bolaget, oavsett om han satt kvar i styrelsen eller inte.RådgivningI ditt fall är det avgörande om du genom ditt aktieinnehav/din bolagspost utövar väsentligt inflytande i näringsverksamheten. Det hela beror på faktorer såsom verksamhetens omfattning, bolagskonstellationen, närståendes inverkan på ditt inflytande och eventuella övriga anknytningspunkter som du finner i 3 kap. 7 § IL. Så för att kort besvara din fråga: ja, du riskerar att bli obegränsat skattskyldig om du väljer att investera i fåmansbolaget. För att bedöma huruvida risken är överhängande, behövs mer information om det ovan angivna. Det bör dock påpekas att det är Skatteverket som har bevisbördan att visa att du i så fall har väsentlig anknytning (3 kap. 7 § 2 st. IL). I syfte att försäkra dig om att du inte kommer ha väsentlig anknytning är du välkommen att vända dig till oss för vidare rådgivning här eller kontakta skatterättsnämnden för ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är dock avgiftsbelagt på minst 1000 kr. /Vänligen,