Arbete för annan arbetsgivare under tjänstledighet

2015-04-10 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är tillsvidareanställd på ett bemanningsföretag som tjänsteman. Jag har fått beviljat tjänsteledighet för studier fram till maj 2016. Mitt problem uppstår över sommaren, då jag är i behov av ett arbete för att försörja mig. Min arbetsgivare kan inte garantera att det finns sommarjobb till mig, och har själv sagt att prioriteringen att sätta mig i arbete inte är högst då jag är studieledig och de betalar inte när de inte hittar arbete för mig.Min fråga är nu om jag kan jobba för ett annat företag (som inte är konkurrerande) under sommaren? Min arbetsgivare hävdar nej, då tjänstledighet beviljats för studier och inte annat arbete, och även om det inte är konkurrerande företag, om arbetsuppgifterna liknar de som jag haft hos dem, så är det inte skäl nog att kunna jobba för det andra företaget istället för min arbetsgivare. Vi lämnade diskussionen utan svar för än så länge är det bara spekulationer. Men jag fick uppfattningen om att de vill att jag säger upp mig för att kunna jobba över sommaren för ett annat företag, vilket jag nästan är tvungen då min arbetsgivare inte garanterar jobb för mig och jag är beroende av en inkomst över sommaren.
Catharina Danielsson |Hej,tack för din fråga! Den tillämpliga lagen i ditt fall är lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt den lagen har du rätt till ledighet för att studera. Enligt lagen har du dock ingen rätt att ha tjänstledigt från ditt jobb och samtidigt arbeta för en annan arbetsgivare. Dina alternativ är att försöka förhandla med din arbetsgivare om att ändå få arbeta hos en annan arbetsgivare, säga upp dig från arbetet, avbryta studierna och därmed få rätt att återgå till din anställning eller på annat sätt försöka komma överens med din arbetsgivare om en lämplig lösning. Din arbetsgivare har dock rätt att inte låta dig arbeta någon annanstans när du är tjänstledig på bemanningsföretaget. Hoppas att du och din arbetsgivare kan komma överens om något bra. Om ni avtalar om något som gynnar dig, rekommenderar jag dig att ni avtalar skriftligt med bådas undertecknande så att du kan visa avtalet som bevis om några problem skulle uppkomma.Lycka till !

Arbete under tjänstledighet

2015-02-16 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag är för närvarande tjänstledig för studier och har nu blivit erbjuden anställning hos ett annat företag (annan bransch - inom det jag utbildar mig till) en deltidstjänst. Jag vill gärna ta den chansen då det skulle fungera bra samtidigt med studierna. Måste jag då säga upp min andra tjänst som jag är studieledig från? är det bara timvik som man får ha vid sidan om den andra anställningen?
Julia Tigerström |Enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du rätt att vara tjänstledig från din anställning för att studera. Rätten omfattar behövlig ledighet för studierna.Lagen ger dig inte någon rätt till tjänstledighet för att jobba med annat. Din arbetsgivare är inte skyldig att bevilja tjänstledighet i högre grad än vad som är behövligt för dina studier. Kommer du och din arbetsgivare överens om att du ska få vara tjänstledig i sådan utsträckning att du även kan ta deltidstjänsten du erbjudits finns dock inget som hindrar dig. Se till att få ert avtal på papper i sådant fall, så att du i en eventuell tvist kan styrka att du beviljats ledighet.

Arbete under tjänstledigheten

2015-01-20 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Om jag är tjänstledig för studier, vad säger då lagen? Kan jag då få jobba vid t.ex tillverkningstoppar när det behövs extra personal på min ordinarie arbetsplats. Eller kan arbetsgivaren neka mig att gå in och jobba vid behov även om jag anser att det är möjligt för mig med tanke på mina studier.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Du har just nu tjänstledigt för studier och det finns en lag som reglerar detta och den hittar du här: https://lagen.nu/1974:981. Det finns dock inget reglerat i lagen som ger arbetstagaren rätt till att arbeta under tjänstledigheten. Alltså har din arbetsgivare ingen skyldighet att låta dig arbeta under ledigheten. Det kan däremot finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som reglerar extraarbete kring tjänstledigheten. Det du kan göra är att du samt din arbetsgivare träffar en skriftlig överenskommelse där ni avtalar om att du kan få arbeta under tillverkningsstopp eller under lov under tjänstledigheten. För att bevisa att ni har träffat avtal är det då viktigt att se till att överenskommelsen är skriftlig. Muntliga avtal kan vara svåra att bevisa ifall arbetsgivaren skulle bytas ut.Jag hoppas att du fick lite klarhet!Hälsningar,

Tjänstledighet för studier, kan extraarbete räknas in i anställningstiden?

2014-11-06 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit anställd på ett större skoföretag i ungefär 1 år samtidigt som jag studerat heltid. Nästa termin ska jag plugga utomlands som en del i min utbildning. Jag har under den största tiden varit extraanställd men blev i början på oktober tillsvidareanställd. Jag är nu lite orolig över vad min chef ska säga när jag säger att jag vill ta tjänstledigt för studier. Jag vet att man har rätt att ta tjänstledigt pga studier men jag undrar exakt hur det funkar. För vad jag har förstått så måste man ha varit anställt i 6 månader innan man kan vara tjänstledig men inkluderar det även min extraanställning eller enbart min tillsvidaretjänst? Sen undrar jag även om min chef på något sätt kan häva min tillsvidareanställning pga att jag vill åka iväg då det knappt gått en månad sen jag skrev under kontrakt på tillsvidareanställning? Eller kan hon rent av säga upp mig på grund av detta? MVH 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Tjänstledighet för studier regleras i Lagen om anställdas rätt till ledighet för utbildning, även kallas Studieledighetslagen. Enligt 1 § har du rätt till "behövlig ledighet". För att ha rätt till tjänstledighet för utbildning måste du enligt 3 § ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren, dvs precis det du själv nämner. Även vikariat räknas, det är inget krav på viss anställningsform (t ex att man ska ha haft en tillsvidareanställning). Så din extraanställning räknas.Enligt 4 § så har arbetsgivaren rätt att skjuta upp tjänstledigheten, men är arbetsgivaren fackligt ansluten måste enligt 5 § fackförbundet som har avtalat om kollektivavtal informeras om det handlar om längre tid än 6 månader som ledigheten skjuts upp. I sådana fall krävs samtycke av facket för att skjuta upp ledigheten mer än 6 månader. Även om arbetsgivaren inte är fackligt ansluten finns begränsningar i hur lång tid en studieledighet kan skjutas upp i 6 och 7 §§. Din arbetsgivare får inte säga upp din tillsvidareanställning för att du begär tjänstledighet, det framgår av 8 §, och du kan i sådana fall yrka på att det ogiltigförklaras.Så du har som synes rätt till tjänstledighet, däremot har du inte rätt att kräva det redan från och med vårterminen 2015, då arbetsgivaren kan utnyttja sin möjlighet att skjuta upp ledigheten. Du bör alltså för både din egen och arbetsgivarens skull ta upp frågan redan nu, så ni förhoppningsvis kan komma överens. Vänligen, 

Tjänstledigt för studier

2015-02-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har ansökt om tjänstledigt från mitt fasta jobb på förskola, då jag vill börja studera kommande höst. Har jag rätt att få tjänstledigt från det datum jag ska börja studera och har jag rätt att vara ledig en dag för att göra ett ansökningsprov till högskolan? Jag har arbetat på förskolan i 3 år och har haft fast tjänst i ett år. Vänlig hälsning
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du arbetar på en förskola förutsätter jag i mitt svar att din arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal. Är inte din arbetsgivare bunden till något kollektivavtal gäller delvis andra regler, men det förefaller osannolikt att din arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal.Reglerna om rätt till tjänstledighet för utbildning finns i Studieledighetslagen, nedan kallad StudielL. Enligt lagens första paragraf har arbetstagare som vill genomgå utbildning rätt till den ledighet som behövs (StudielL 1 §). Enligt propositionen (prop 1974:148) görs ingen begränsning till vilken art av utbildning det rör sig om eller vilken varaktighet som krävs, men det konstateras att man får räkna med att det normalt handlar om mer angelägna utbildningsmål och med utbildning avses själva utbildningen som sådan.Rätten till studieledighet tillkommer den som vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren (StudielL 3 §).Under vissa förutsättningar har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten till en senare tid än den som den anställd begärt men måste då genast underrätta arbetstagaren om uppskovet samt skälen till detta (StudielL 4 §).Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än 6 månader efter det att arbetstagaren begärt ledigt krävs samtycke från berörd arbetstagarorganisation (StudielL 5 §), vilket i praktiken innebär att arbetsgivaren inte får skjuta upp ledigheten mer än ett halvår.Med stöd av kollektivavtal får avvikelser göras från bland annat lagens 3 och 5 §§ (StudielL 2 § 2 st.) vilket innebär att det i ditt kollektivavtal kan finnas andra regler om kvalifikationstid och arbetsgivarens rätt att skjuta upp ledigheten.Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att du, som varit anställd mer än 6 månader, enligt lag har rätt till att vara ledig den tid som behövs för att du ska kunna genomgå den utbildning du vill. Eftersom arbetsgivaren bara har ovillkorlig rätt att skjuta upp ledigheten i 6 månader och du redan har ansökt om ledighet för studier som ska påbörjas i höst kommer han inte kunna neka dig ledighet utan att först få samtycke av berörd arbetstagarorganisation. Dock finns inget stöd i lagen för att arbetsgivaren är skyldig att ge dig ledighet för att genomgå ett högskoleprov eftersom ett sådant inte omfattas av begreppet "utbildning". Meddelar du din arbetsgivare i god tid innan är det dock förhoppningsvis ändå inga problem för dig att få ledigt denna enstaka dag. Eftersom det kan finnas andra regler i kollektivavtal råder jag dig att kolla upp vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats för att därefter kunna konstatera om det står något i det som avviker från lagen.Jag är medveten om att jag tyvärr inte har kunnat svara helt och håller på din fråga, men hoppas du känner att du har lite mer koll på dina rättigheter som arbetstagare nu än vad du hade innan.Lycka till med studierna!

Rätt till ledighet för bedrivande av näringsverksamhet

2015-02-08 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har som plan att starta företag med start 1 augusti.Jag har sen igår lämnat in en ansökan om tjänstledighet mellan datumen 1 juli 2015 - 1 januari 2016.Har vart anställd på ett privat företag utan kollektivavtal (något typ av privat avtal finns med Länsförsäkringar) i totalt 2 år och 5 månader.Idag så var jag inne på möte med min VD som jag har väldigt stor respekt och förtroende för. VD:n är även delägare i bolaget.Det jag fick höra där är att han inte vill bevilja mig tjänstledighet för att han inte tycker att han gör mig en tjänst. Han tycker att bli egenföretagare är en "livsstil" och inget som man bara "testar på i 6 månader".Han vill istället att vi ska komma föra en dialog tills den dagen jag "beslutat" mig för att välja att starta företag. Han ser nämligen detta som att jag inte är lojal bolaget och dess intressen, och att det skulle vara en grund till att inte bevilja min ledighet.Vad gäller här? Har han rätt att göra såhär?Och vad exakt innebär "innebära väsentlig olägenhet" för företaget?Denna är lite luddig.F.ö. är jag med i facket Unionen, ska man kontakta dom om detta?Tack på förhand!
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av den givna informationen att döma tycks du redan ha stiftat viss bekantskap med lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. I dess 3 § framgår mycket riktigt att arbetsgivaren kan neka arbetstagaren ledighet om beviljandet av sådan skulle innebära "väsentlig olägenhet". Den närmare betydelsen av detta begrepp framgår av lagens förarbeten, i vilka anges att arbetsgivaren inte skall behöva finna sig i större kostnadsökningar eller ett avsevärt försvårande av verksamhetens bedrivande. Det betonas särskilt att normala följder av en arbetstagares utevaro måste accepteras då allt annat skulle omöjliggöra en praktisk tillämpning av lagen. Arbetsgivaren får sålunda finna sig i viss fördyring och andra smärre olägenheter.Utöver undantaget för olägenheter föreskrivs i ovannämnda paragraf att ledighet får nekas om den verksamhet som avses bedrivas konkurrerar med arbetsgivarens. Består den påstådda illojaliteten i valet att starta ett företag som riskerar konkurrera med arbetsgivarens har du följaktligen inte rätt till ledighet.Korteligen gäller sålunda att du har rätt till ledighet om den verksamhet du avser bedriva inte konkurrerar med arbetsgivarens och ej heller föranleder någon väsentlig olägenhet för denne. Att kontakta facket kan vara rekommendabelt om arbetsgivaren ej rättar sig frivillig efter att ha blivit upplyst om rättsläget.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se. Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet finns att läsa här.Vänligen,

Tjänstledighet för studier - Måste tiden vara sammanhängande?

2015-01-09 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har varit tjänstledig från min anställning för studier i 1,5 år. Jag har tidigare sökt tjänstledigt endast under studietiden (ej under sommaren) Inför detta år har jag ansökt om tjänstledigt för ett helt år, där tanken var att testa något annat jobb under sommaren. Min chef har nekat mig tjänstledigt under sommaren, och tänker bara bevilja den under studieterminerna. Är detta korrekt?Mvh Emma
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Du har som arbetstagare rätt till "behövlig" ledighet från anställningen för studier (se 1 § Studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981). Tyvärr innebär kravet att ledigheten skall vara behövlig att arbetsgivaren inte måste bevilja ledighet under perioder då du inte skall studera. Det är dock inte omöjligt att något annat gäller exempelvis på grund av kollektivavtal. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, kan du kontakta facket och fråga. Du kan även se till att läsa ditt eget anställningsavtal, även om det är osannolikt att det innehåller någon bestämmelse som ger dig ökad rätt till studieledighet.Lycka till, och om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,

Inkallad trots tjänstledighet

2014-10-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag är 100% tjänstledig för heltidsstudier från min tjänst. Har min arbetsgivare rätt att inbeordra mig till arbete om de är kort om folk? Eller kan jag då hänvisa till att jag är 100% tjänstledig?mvh
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Regler kring dina rättigheter vid tjänstledighet på grund av studier regleras i lag om om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid studier, se https://lagen.nu/1974:981 . Av lagen framgår det att du i vilket fall som helst inte kan sägas upp eller avskedas endast på den grund att du tagit tjänstledighet, se 8 § i nu nämnda lag.I övrigt reglerar kollektivavtalet den här frågan eller möjligtvis avtalet mellan dig och din arbetsgivare. Att bli beviljad tjänstledighet under en viss period för 100 % av tiden bör innebära att din arbetsgivare inte ska kunna kalla in dig under den tid du fått beviljad ledighet. Se över kollektivavtalet på arbetsplatsen om något sådant finns och avtalet som reglerar din anställning samt tjänstledigheten för att se över vad som faktiskt gäller.Jag rekommenderar dig att vända dig till jurist om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,