Gåva av andel i lägenhets påverkan av beskattning

2017-09-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Om jag vill ge bort min andel i lägenhet. 50% helt utan vederlag blir jag då beskattad för marknadsvärdesstegringen dvs från det att vi köpte lägenheten till den dagen jag ger bort min andel i gåva utan vederlag alltså? Skatteverket sa att jag blir beskattad för skillnaden i marknadsvärdet eftersom marknadsvärdet stiger från det att vi skrivit på kontrakt för nybygge till det att vi tar emot lägenheten och jag vill ge bort min andel då. Orsaken är att jag måste stå på kontraktet för att jag inte får ge bort min förtur även om det är inom familjen.
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Om du ger bort hälften av lägenheten som en gåva kommer gåvotagaren ta över din skatterättsliga situation och det innebär ingen skatt för dig vid gåvotillfället. Du kommer alltså inte att skatta på vinsten men gåvotagaren kommer att skatta dagen då hen säljer sin andel. Eftersom gåvotagaren tar över din skatterättsliga situation får det betydelse för hur skatten beräknas den dagen då den personen i sin tur säljer sin del av lägenheten. Den dagen kommer kapitalskatten, dvs vinsten som ska beskattas, räkna in värdestegringen från då du köpte lägenheten. När det gäller privatbostadsfastigheter (småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter) ska 22/30 tas upp till skatt, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Sedan dras 30 % skatt på den summan som vanligt enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Om du istället skulle sälja din andel räknas det som en avyttring i skatterättsliga termer vilket innebär att kapitalskatten aktualiseras direkt och det är då du som skattar på vinsten.Vänligen,

Gåva från myndigt barn till förälder

2017-08-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Är gåva från myndigt barn till förälder skattefritt ?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen så är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria.För att en gåva av fastighet skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde. Överstiger en eventuell betalning fastighetens taxeringsvärde räknas hela "gåvan" som ett köp.Hoppas att du fått svar på din frågaVänligen,

Gåvor är skattefritt i Sverige

2017-08-22 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Min make säljer nu sitt företag , kan han skänka en del av köpeskillingen till mig , hans hustru utan att skatta för den gåvan ? Eller hur mkt blir skatten Kan man skänka hur mycket man vill ??
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Gåvor/arv är skattefria i Sverige, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att din make och du inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot en gåva. Gåvan kan dessutom vara hur dyr som helst. Det kan dock vara så att din make behöver beskatta den vinsten som han får pga. försäljningen (innan han ger gåvan). Men när han väl ger dig gåvan så behöver ingen skatt betalas vid det tillfället.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Gåvoskatt i Tyskland

2017-08-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |Läste ert svar att gåva till mottagare i Sverige från givare i Tyskland får fri från gåvoskatt tas emot av mottagaren i Sverige. Naturligt eftersom arv- och gåvoskatt inte längre finns i Sverige.Men vad gäller i omvända fallet? Alltså gåva till mottagare i Tyskland från givare i Sverige. Får mottagaren i Tyskland betala någon skatt där för den mottagna gåvan?
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vi på Lawline är juridikstudenter som studerar vid svenska universitet och vi saknar därför till stor del kunskap om tysk eller annan utländsk rätt. Jag kan därför inte med säkerhet svara på vad som gäller en gåvoskatt i Tyskland. Dock om mottagaren är tysk medborgare och mottar en gåva så bör det troligen utgå en gåvoskatt på gåvan oavsett om gåvogivaren bor i Tyskland eller i annat land. Eventuellt kan svenska Skatteverket ha mer kunskap på området, du kan ta kontakt med dem och höra vad som gäller. Här har du en länk till Skatteverkets kontaktuppgifter LÄNK. Vänligen,

Fråga om registrering av gåva mellan icke makar

2017-09-01 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, min man och jag kanske får hjälp av hans mamma i USA till kontantinsatsen för att köpa hus. Hur funkar det med skatter osv i Sverige? Behöver vi anmäla det nånstans - typ varifrån vi får pengarna eller om de är redan skattat - eller går det att bara överföra? Tack på förhand!
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din beskrivning som så att din mans mamma ger er en gåva med en del av kontantinsatsen. Gåvor är i Sverige skattefria. Det är endast gåvor mellan makar som kan komma att behöva registreras till Skatteverket. Om detta är en gåva behöver den alltså inte registreras då den inte är mellan två makar. Däremot kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev ifall Skatteverket senare skulle undra varifrån dessa pengar har kommit, då kan ni lätt visa att ni fått dem som en gåva.För att något ska räknas som en gåva ska det vara helt utan motprestation. Dvs. din mans mor får inget tillbaka för att hon ger er pengar. Om ni som tack för gåvan skulle utföra arbete åt henne, låta henne äga en andel av huset osv. så rör det sig inte om en gåva längre.Är det så att din mans mamma lånar ut pengar till er så påverkar det endast deklarationen om ni har avtalat om ränta, räntan ska då tas upp i deklarationen och dras av som en kostnad.Sammanfattning: Om det ni får av din mans mor är en gåva så behöver ni inte registrera den.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Överlåtelse av bostadsrätt beskattning

2017-08-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan min mor överlåta sin obelånade bostadsrätt till mig utan att det beskattas?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Överlåtelse kan vara försäljning, byte eller gåva av en bostadsrätt. Det betyder att äganderätten övergår till en annan person. Hur bostadsrätten kommer att beskattas beror helt enkelt på vad det handlar om för överlåtelse. Om överlåtelsen sker genom försäljning ska din mor beskatta försäljningen genom inkomst av kapital (22%) Om bostadsrätten säljs i blandat fång, dvs. är att betrakta både som en försäljning och gåva genom att den säljs till underpris, ska detta också beskattas. Uträkning för detta hittar ni på skatteverkets hemsida.Gåvoskatt är inte aktuell i Sverige. Om din mor ger bort bostaden som en gåva till dig är det att betrakta som skattefritt enligt 8:2 i inkomstskattelagen (IL). Mer information hittar ni här: https://www.skatteverket.se/download/18.15532c7b1442f256bae8afe/1395062581253/32113.pdfJag hoppas att du fått svar på din fråga, lycka till!Med vänlig hälsning,

Gåvoskatt i Sverige

2017-08-10 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag skänker en stor summa pengar till en släkting i Italien, måste någon av oss betala skatt på gåvan. Här eller i Italien?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Som du kanske redan visste upphävdes gåvoskatten i Sverige 2005 vilket innebär att ingen av er kommer att behöva betala någon skatt i Sverige under förutsättning att gåvan klassificeras som just en gåva inom svensk skatterät. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med den italienska rätten men jag rekommenderar dig att kontakta en jurist i det avseendet då jag vet att EU har meddelat vissa regleringar samt då den italienska rätten kan bedöma gåvor på annorlunda vis än vad vi i Sverige gör. Jag hoppas att jag har givit dig en riktning för att finna ditt svar och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.Mvh,

Huvudsaklighetsprincipen vid blandat fång, fastighet.

2017-08-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan jag skänka bort 1 miljon till som kompensation för att mina föräldrar skänker mig n fastighet värd ca 2 miljoner?
Jakob Melander |För att något ska klassificeras som en gåva ur ett skattehänseende krävs det att det sker en förmögenhetsöverföring från gåvogiven till gåvomottagaren, vidare ska förmögenhetsöverföringen ha ett benefikt syfte, dvs. anledningen till förmögenhetsöverföringen ska vara är att berika gåvmottagaren. I det här fallet lämnas en motprestation från din sida, dvs. du ger dina föräldrar en miljon kronor för att få en fastighet värd cirka två miljoner kronor. Detta utgör ett s.k. blandat fång. När det gäller överlåtelser av fastigheter genom blandat fång tillämpas den s.k. huvudsaklighetsprincipen vilket innebär att hela överlåtelsen av fastigheten betraktas som en gåva ifall det finns en gåvodel. En gåvodel finns då fastighetens värde (taxeringsvärdet, det år den överlåts och alltså inte utifrån inköpsvärde eller marknadsvärde) överstiger ersättningen värde. Resultatet av det här är att dina föräldrar inte kommer att behöva betala reavinstskatt på försäljningen och att du enligt kontinuitetsprincipen, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, träder in i dina föräldrars skattemässiga situation vad avser fastigheten. Notera att detta enbart gäller ifall fastighetens taxeringsvärde överstiger ersättningen du ger dem.Så länge ersättningen understiger taxeringsvärdet kommer således överlåtelsen att betraktas som en gåva, skulle ersättningen däremot överstiga 85 % av fastighetens taxeringsvärde året före då lagfarten beviljades kommer dock du att behöva betala stämpelskatt enligt 5 och 9 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Med vänliga hälsningar,