Ingen deklarationsskyldighet för gåvor

2018-01-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |hej, formulerar om min fråga lite, om man får en postväxel på 150 000 av sin far måste man betala skatt på det? måste man registrera gåvobrevet? i gåvobrevet framgår att det är enskild egendom och att det ej är förskott på arv. när man har löst in växeln och satt in på ett konto, måste man inte tala om ngnstans att man fått de pengarna ? ska man ta upp det som inkomst i deklarationen? eller undrar inte banken eller så var man fått pengarna ifrån? eller är det verkligen ingen som har med detta att göra alls?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor är skattefria i Sverige, så man behöver inte deklarera gåvan. Det skulle dock vara praktiskt att antingen kontakta Skatteverket på förhand och upplysa om beloppet eller i alla fall ha dokumentationen tillgänglig för att kunna styrka gåvokaraktären. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Överföring från utlandet

2018-01-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag är i en knepig situation där jag lånat en ganska stor summa pengar av min exman till en kontantinsats till min lgh så vi skiljde oss. Jag har sedan dess gift om mig med en amerikansk man som bir i USA och som vill hjälpa mig betala av den skulden. Han arbetar och bor i USA och vill alltså skicka ca 400.000 skattade kr från USA till sin svenska fru. Hur fungerar det med att skicka en så stor summa pengar direkt till mitt svenska konto? Skatter? Kontrolluppgifter osv? Vill göra det på rätt sätt men är orolig för vad det kan ge mig för problem med deklarationen och skatt då jag själv sitter i en ganska tajt ekonomi i dagsläget.
David Muera |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Som jag har uppfattat din fråga så är tanken att du ska få en gåva av din make om drygt 400 000 kr. Gåvan ska överföras från hans bank i USA till din bank i Sverige. Gåvor är enligt inkomstskattelagen skattefria, 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du ska med andra ord inte ta upp insättningen som en inkomst i din inkomstdeklaration. För att en gåva ska vara skattefri krävs dock att den är benefik, dvs. att den ges utan ett krav på motprestation. Banken kan komma att meddela uppgifter om insättningen till Skatteverket, vilket gör att Skatteverket kan komma att kontakta dig. Överföringen kommer oavsett att finnas förtryckt i din deklaration, då banken lämnar kontrolluppgifter om betalningar görs från utlandet till svenska bankkonton. Dock kan du ignorera detta om överföringen avser en gåva. Ett troligt scenario är att din make kommer överföra pengarna från sitt bankkonto i USA, varpå pengarna, efter ett par dagar, trillar in på ditt bankkonto här i Sverige. Om pengarna inte når ditt bankkonto, måste du kontakta din bank. Det kan nämligen vara så att banken mottagit överföringen men inte fört över dem till ditt bankkonto. Detta då de kan ha vissa kompletterade frågor de vill ställa till dig om den aktuella överföringen, exempelvis uppgifter om avsändare och ändamålet med överföringen. Även om pengarna trillar in problemfritt på ditt konto, så kan banken dels komma att rapportera överföringen till olika myndigheter, dels på grund av att staten vill ha in skattemedel, men även för att de ska motverka penningtvätt. Ett troligt scenario är dock att du varken kommer att höra något från din bank eller från någon annan myndighet. Om du skulle behöva hjälp med eventuella kontakter med din bank eller med Skatteverket rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Återkoppling Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme. Med vänlig hälsning,

Fråga om beskattning av gåva

2017-12-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |hej, om man får en postväxel på 150 000 av sin far måste man betala skatt på det? måste man registrera gåvobrevet? i gåvobrevet framgår att det är enskild egendom och att det ej är förskott på arv.
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk rätt så är både arv och gåva skattefritt. Detta innebär att du inte kommer att behöva skatta på de 150 000kr du får av din far,8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. Det är heller inte nödvändigt eller möjligt att hos skatteverket registrera gåvobrevet då detta endast görs vid gåvor mellan makar. Att gåvan är din enskilda egendom betyder enbart att din eventuella maka/make inte har någon rätt till dessa pengar vid en eventuell skilsmässa. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Gåva av villa från föräldrar

2017-12-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Vad gäller vid gåva av en villa som mina föräldrar vill skänka mig?Taxeringsvärde ca 2100000kr.Mvh
Johan Håkansson |Hej.Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.I och med att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige så kommer du inte att bli beskattad om dina föräldrar skänker dig deras villa. Du kommer däremot ta över deras s.k. anskaffningsvärde av bostaden, dvs. det värde som de betalade för villan när de köpte den, jfr. 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen. Detta belopp är det värde du kan använda dig av om du sedan väljer att sälja fastigheten vidare vid senare tillfälle och det underlag som kapitalvinsten kommer att beräknas på. Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar

Skatt vid överlåtelse av lägenhet

2018-01-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har en fråga angående bostadsrätt.Min mor och far köpte en lägenhet åt mig innan dom flyttade utomlands för några år sedan. Lägenheten står i deras namn men det är jag som bor i lägenheten och betalar hyran samt bolånet (Jag överför pengar till min mors konto varje månad där banken automatiskt drar av bostadslånet).Nu vill vi fixa så att lägenheten står på mitt namn. Vi vet inte om det är bäst att ge den till mig som gåva eller om dom ska sälja den till mig för en billig peng (ca 500-1000kr). Dom köpte lägenheten för 541 000kr.Vad blir konsekvenserna med att ge en lägenhet i gåva samt att sälja den billigt?Tack för svar!
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns, som du skriver, två alternativ när man vill överlåta en lägenhet: sälja eller ge den som en gåva. Jag har därför delat upp mitt svar i dessa två alternativ och efter det dragit en slutsats angående din situation.Få lägenheten som en gåvaOm du får lägenheten som gåva kommer varken du eller dina föräldrar att beskattas för överlåtelsen av lägenheten. Detta eftersom gåvor är skattefria, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Den skatterättsliga konsekvensen blir istället att du får skatta på den vinst du har gjort på lägenheten när du väl säljer den. Denna skattesats ligger på 22 % av din vinst, se 46 kap. 18 § IL. Köpa lägenheten billigtOm du istället väljer att köpa lägenheten för en summa under marknadsvärdet blir överlåtelsen både att anse som gåva och som köp, sk. blandat fång. Mellanskillnad på det du betalar och lägenhetens marknadsvärde anses då som gåva, medan den del du betalar självklart ses som köp. Ett exempel: en lägenhet är värd 100 kr, du betalar 20 kr vid överlåtelse av lägenheten. Två tiondelar (20/100 kr) har då överlåtits genom köp, och resterande åtta tiondelar av bostadsrätten har överlåtits genom gåva.De skatterättsliga konsekvenserna av detta är att dina föräldrar (gåvogivarna) kan behöva betala kapitalvinstskatt på den del som anses ha överlåtits genom köp. Detta aktualiseras inte nu eftersom dina föräldrar inte kommer göra någon FormaliaTänk på att vid gåva av bostadsrätt ska man enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen skriva ett skriftligt avtal, där både du och dina föräldrar skriver under. I avtalet ska det även framgå vilken lägenhet det handlar om och (om det är aktuellt) priset. Är det en gåva ska det istället framgå att det inte är något pris.Slutsats För dina föräldrar blir det alltså inga skatterättsliga konsekvenser, oavsett om du köper lägenheten för en billig peng eller om du får lägenheten som gåva. De skatterättsliga konsekvenserna hamnar i båda fallen hos dig, man kan säga att du träder in i dina föräldrars skattemässiga situation. Om du säljer lägenheten för marknadspris i framtiden, kommer du förmodligen göra en ganska stor vinst. På så sätt blir vinstskatten mer kännbar. Eftersom den summan som du ska betala till dina föräldrar är så pass liten, blir det ingen skillnad för varken dig eller dina föräldrar rent skattemässigt om ni istället överlåter lägenheten genom gåva. Mitt råd är alltså att dina föräldrar för över lägenheten till dig som en gåva enligt formalian ovan.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vilket belopp ska man ange i gåvobrevet när man ger bort kapitaltillgångar?

2018-01-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min son fick ett krav på 395000 kr från skattemyndigheten några efter att ha avslutat en enskild firma. För att hjälpa honom sålde jag ett fondinnehav på ca 525000 där skatten på reavinsten blev ca 130 000 kr. Gåvan ska vara förskott på framtida arv. Med hänsyn till andra arvingar, vilket belopp ska jag ange i gåvobrevet , 395000 eller 525000?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Normalt när man ger bort en kapitaltillgång behöver man inte skriva ett gåvobrev. Formkravet för gåvobrev finns enbart när man ger bort en fastighet. Men ur bevissynpunkter är det alltid bra med ett gåvobrev ändå. I ditt gåvobrev ska du ange 395000 kr eftersom pengarna redan är skattade. Detta kommer även göra att det blir rättvist mellan arvingarna. Jag ska förklara nedan varför. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, så räknas ett fondinnehav som en delägarrätt. (se 48 kap 2 § IL) Rent skattemässigt så innebär det att vid en avyttring (försäljning) så ska en vinst kapitalvinstbeskattas. Hur beräknas skatten på kapitalvinster? Under förutsättning att du sålde fonderna som fysisk person så ska kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget kapital (se 41 kap 1-2 §§ IL) Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttrandet och omkostnadsbeloppet. (44 kap 13 och 14 §§ IL) och därefter multipliceras med 30 % (se 65 kap 7 § IL)Exempel: Skatt: 525.000 (vinsten) – 27500 (omkostnadbeloppet, dvs det belopp du skaffade för fonderna för) x 30 % = 130.000 Eftersom du har sålt fonderna så har pengar trätt i dess ställe och vinsten är redan skattad och klar. Därmed ska du ange 395.000 kr i gåvobrevet eftersom att det är pengarna du ger och inte fonderna. Du vill alltid ange det "faktiska beloppet" i ett gåvobrev. Hur hade det blivit om du inte sålt fonderna och gett bort fonderna som gåva istället? Då finns det en regel i 44 kap 21 § IL som säger att om en kapitaltillgång förvärvas genom arv, testamente eller gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Om du istället hade gett bort fonderna i gåva så hade din son tagit över ditt omkostnadsbelopp och när han sedan hade sålt fonderna så hade det varit han som hade fått ta upp vinsten till beskattning. Detta beror på att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige (se 8 kap 2 § IL) och man har därför istället valt konstruktionen att det är den som tar över en kapitaltillgång som får träda i överlåtarens ställe och beskattas. Detta pga att man inte ska kunna undgå skatten. Vid ett förskott på arv i en sådan här situation så hade man räknat ut gåvobeloppet ut efter en "fiktiv" försäljning och räknat fram vad en eventuell vinst vid gåvotillfället skulle kunna bli. Då hade man gjort samma beräkningsexempel som ovan och räknat bort skatten. Detta eftersom att arvingen i framtiden ändå hade behövt skatta för vinsten. Därmed hade du i en sådan situation också angett 395.000 kr i gåvobrevet även fast själva värdepapperna hade haft ett högre värde. Det är det "faktiska beloppet" man är ute efter. Reglerna kring förskott på arv I 6 kap Ärvdabalken (ÄB) finns reglerna kring förskott på arv. Bestämmelserna om förskott på arv bygger på tanken att en arvlåtare vill behandla sina barn lika. När det gäller bröstarvingar är därför principen att vad en arvinge i livstiden erhåller som gåva ska ses som ett förskott på det kommande arvet och därför avräknas vid den kommande beräkningen av arvslotten. När sedan arvet efter dig ska delas upp så ska din son räkna bort 395.000 kr på sitt arv. (se 6 kap 1 § ÄB) Hoppas det var svar på din fråga, undrar du något annat är det bara att höra av sig igen! Med vänliga hälsningar

Överlåta bostadsrätt genom gåva

2017-12-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Vår mamma gick nyligen bort. Efter sig lämnar hon bla en bostadsrätt som kan vara värd ca 600 000 kr. Vi är sex syskon som ärver henne och hon har inte skrivit något testamente. En av mina syskon har bott i hennes lägenhet senaste åren för att hjälpa henne och vi vill att han ska behålla lägenheten. Hur kan vi göra detta utan att behöva ta lån eller att han ska behöva betala till oss? kan detta skänkas utan beskattning?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni vill att ert syskon ska ta över bostadsrätten utan att betala er för det är det alternativet jag kan se att ni andra syskon skänker er respektive del av bostadsrätten en i gåva till syskonet som ni vill ska ta över bostadsrätten. Gåvor är skattefria (8 kap. 1 § IL) och varken ni som skänker andelar av bostadsrätten eller syskonet som tar emot gåvorna behöver skatta för detta. Detta gäller så länge det inte finns något lån på bostadsrätten som den som ska ta över bostadsrätten samtidigt ska ta över. För att överlåta en bostadsrätt genom gåva måste ni upprätta gåvobrev (se 6 kap. 4 § bostadsrättslagen) och underrätta bostadsrättsföreningen om att bostadsrätten överlåtits till ditt syskon.Om ni vill ha hjälp att upprätta gåvobrev kan ni kontakta våra jurister här.Vänliga hälsningar,

Gåvotarna inträder i gåvogivarens skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen

2017-11-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min pappa vill överlåta sitt sommarhus på mig och min syster. Huset är nyligen värderat och lånen på huset är i paritet med värdet. Vi har ytterligare fyra syskon som inte kan/vill ta över huset av olika anledningar. Min pappa vill bo kvar i huset efter han överlåtit det på oss.Är ett överlåtande en enkel sak att göra? Räknas det som förskott på arv? Vad kan det innebära skattemässigt för mig/min syster/pappa? Jag utgår ifrån att vi behöver ta in en jurist för att skriva allt ordentligt?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På grund av att du pratar om "förskott på arv" förstår jag att du, med överlåtelse, menar egentligen gåva. Mitt svar utgår ifrån att så är fallet. Är det inte så är du välkommen att återkomma med följdfrågor. En överlåtelse kräver ett gåvobrev som gåvotagarna kommer att använda för att söka lagfart hos Lantmäteriet. Du kan exempelvis be om vägledning från dem som har alla uppgifter tillgängliga. Man måste inte men kan givetvis anlita en jurist.Gåvan ska räknas som förskott på arv om gåvogivaren inte specificerar något annat i gåvobrevet. Presumtionen är att det räknas som förskott på arv, men den kan brytas om gåvogivaren uttrycker en annan vilja.Skattemässigt inträder gåvotagarna i gåvogivarens skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen. Detta innebär att ni, när ni säljer huset i framtiden, kommer att använda pappans omkostnadsbelopp för beräkning av kapitalvinsten. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,