Ge bort en sommarstuga

2017-11-17 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min mamma och hennes bror äger en sommarstuga som de ärvt efter sina föräldrar. Nu funderar min mamma på att skriva över sin halva på sitt barnbarn, min son som är 17 år (han blir 18 om två månader) Hur går hon tillväga, kostar det något och hur lång tid tar det?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Gåvor är skattefria i Sverige, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att din mamma och din son inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot en gåva. Om din son därefter väljer att sälja gåvan (sommarstugan) och gör en vinst pga. det så måste han betala skatt på vinsten, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §.Om din mamma vill ge bort hennes sommarstuga till din son så behöver ett gåvobrev skrivas enligt reglerna i Jordabalken 4 kap 1 och 29 §§. Där framgår det kort att gåvobrevet ska innehålla uppgift om:- Vilken sommarstuga det rör sig om- Sommarstugans värde- Förklaring från din mamma om att hon vill ge bort sommarstugan- Både din mammas och din sons underskriftJag kan tyvärr inte svara på hur lång tid det kommer att ta men det är i princip ett gåvobrev/avtal som behöver skrivas mellan din mamma och din son.Vi på Lawline kan självklart hjälpa er att skriva ett gåvobrev. Detta kan vi göra mot en kostnad på 995 kr. inklusive moms, se http://lawline.se/avtal/gavobrev.Kontakta oss påTelefonnummer: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till fredag kl. 10:00-16:00)E-mail: info@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ge bort saker i gåva skapar inte en plikt att betala skatt

2017-11-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Jag håller på att separera. Jag och min ex man äger en fastighet tillsammans med lån. Nu vill min ex man ta över hela fastigheten genom ett gåvobrev. Han kommer att ta över lånen som finns på fastigheten. Min fråga är om jag kommer att bli beskattad för gåvan (reavinstskatt)?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej, du kommer inte att beskattas för den gåvan.Grundtanken med att beskatta försäljning av fastigheter är att man ska endast beskatta vinsten.Att ge bort en fastighet som en gåva eller att sälja en fastighet med förlust gör alltså inte att du blir pliktig att betala skatt vid när du ger bort den.Vad som däremot sker, är att om din ex man sedan säljer fastigheten så kommer han behöva betala den skatt som du skulle betalt om du sålt den för samma pris. Detta framgår enligt 20 kap. 12 § inkomstskattelagen (se den https://lagen.nu/1999:1229#K20P12S1).Värt att tänka på är att du får inte göra avdrag för förlust av kapital när du ger bort fastigheten som gåva enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (se https://lagen.nu/1999:1229#K9P2S1). Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Gåvor är skattefria

2017-11-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min bror äger två likvärdiga fastigheter tillsammans. Kan vi ge vår hälft i respektive fastighet som gåva till den andre, utan reavinstbeskattning, och därmed bli ensamägare till varsin fastighet?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Gåvor är skattefria i Sverige, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att du och din bror inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot en gåva. Om ni därefter väljer att sälja gåvan (fastigheten) och gör en vinst pga. det så måste ni betala skatt på vinsten, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Överlåta tomt till syskon utan köpeskilling

2017-11-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, vi är några syskon som ska köpa ut varandra ur en gård. Ett syskon säljer sin del till två andra syskon. Köpeskilling är överenskommet, det är bara att skriva kontrakt.Dessutom har vi kommit överrens att ett syskon ska överta en obebyggd tomt utan köpeskilling. Ska detta ske som gåva eller ska vi ta upp detta i köpekontraktet. Eller ska man sätta upp ett köpekontrakt med lågt pris. Vad är bästa lösningen?Tack
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.När det gäller tomten så går det bra att överlåta denna genom ett gåvobrev. Gåvobrevet är ett avtal där det står att ni vill ge bort tomten som en gåva och hur mycket gåvan är värd. Det hade varit smidigast i detta fall. Gåvor är skattefria, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att mottagaren och gåvogivarna inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot gåvan. Om mottagare därefter väljer att sälja gåvan och gör en vinst pga. det så måste denne betala skatt på vinsten, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §.Gåvan behöver inte nödvändigtvis tas med i köpekontraktet, utan ni skulle kunna skriva ett köpekontrakt och ett gåvobrev, dvs. två olika handlingar.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Gåvor och arv är skattefritt

2017-11-17 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag äger en fastighet värde ca 3 miljoner och jag får överta vår stuga värde 800 tusen/2 (delar med min bror)Hur blir det för mig/oss skattemässigt?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har tolkat din fråga som att du och din bror kommer få en stuga värd 800 000 kr i gåva eller arv?Gåvor och arv är skattefria i Sverige, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att du och din bror inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot en gåva eller ett arv. Om ni därefter väljer att sälja gåvan (stugan) och gör en vinst pga. det så måste ni betala skatt på vinsten, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Skatt vid gåvor eller lån från utlandet

2017-11-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Om jag får en gåva/lån med dokumentation ifrån utlandet. Beloppet skulle ligga mellan 50tusen till 300tusen kronor. Anses det vara skattepliktigt ?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor är skattefria, 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Det enda skattemässiga som kan vara aktuellt gällande lån är om du har avtalat om någon ränta på lånet. I vissa fall kan detta vara avdragsgillt på din deklaration i Sverige, men för att vara säker på det är det bäst att du hör av dig till Skatteverket.Vänligen,

Ta över mammas hus

2017-11-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejJag och min make planerar att ta över mammas hus med de bolån hon har idag. Jag vet att ju mindre jag betalar ju mer får jag skatta vid en eventuell försäljning. Det gör oss dock inget. Det jag undrar är vad kostar det mamma i pengar/skatter att skriva över huset på oss? Lånet tar vi över och det ligger idag på ca 50% av mäklarens värdering. Våran tanke är att mamma inte ska vli skyldig något. Hur gör vi det bäst för henne? Mvh
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det vanligaste vid en överlåtelse av hus är att även lånen övergår till mottagareni samband med överlåtelsen. Men banken eller långivaren som din mamma har tagit lånet hos måste dock först godkänna att skulden flyttas över till dig och din man.När du skriver "skriva över huset på oss" så uppfattar jag det som att du och din man ska få huset som gåva? Gåvor är skattefria i Sverige, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att gåvogivaren och mottagaren inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot gåvan. Om mottagare därefter väljer att sälja gåvan och gör en vinst pga. det så måste denne betala skatt på vinsten, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §.Ifall din mamma vill ge bort sin fastighet till dig och din man så behöver ett gåvobrev skrivas enligt reglerna i Jordabalken 4 kap 1 och 29 §§. Där framgår det kort att gåvobrevet ska innehålla uppgift om:- Vilken fastighet det rör sig om- Fastighetens värde- Förklaring från din mamma att hon vill ge bort fastigheten- En förklaring om att du och din man kommer att behålla lånen på fastigheten trots överlåtelsen- Din, din mans och din mammas underskriftVi på Lawline kan självklart hjälpa er att skriva ett gåvobrev. Detta kan vi göra mot en kostnad på 995 kr. inklusive moms, se http://lawline.se/avtal/gavobrev.Kontakta oss påTelefonnummer: 08-533 300 04 (Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00)E-mail: info@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Skatt vid gåva

2017-11-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Är gåvor till en förening skattepliktig för någon part?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Gåvoskatten har avskaffats i Sverige och gåvor är därmed skattefria enligt i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. Det finns ingen begränsning till vem man får ge en gåva, utan alla subjekt har rätt att ta emot en gåva. För att gåvan ska vara skattefri måste den vara helt benefik - den får alltså inte utgöra en ersättning för någon motprestation (tjänst/arbete). Gåvor som ges för en motprestation kallas reumatoriska gåvor och i regel inkomstbeskattas dessa. För att själva gåvan ska vara skattefri krävs alltså att det föreligger en gåvoavsikt. Om det är fråga om en tillgång som förvärvats genom gåva kan skatteplikt uppkomma vid försäljning av den tillgången. Förvärvaren (föreningen) inträder då i den tidigare ägarens skattemässiga situation och skattas för försäljningen, se kontinuitetsprincipen som går att utläsa av 44 kap. 21 Inkomstskattelagen. Skatteplikt kan alltså uppkomma för föreningen vid försäljning av tillgång som förvärvats genom gåva. Med vänliga hälsningar,