Innehav av knogjärn

2015-04-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, har nu hittat ett i mina ögon väldigt gammalt knogjärn. Hittade det bland en massa skräp i leran. Tyckde det verkade häftigt då min familj har bott på stället i flera generationer. Skulle vilja glasa in det och hänga det på väggen. Får jag göra det? Får jag ens äga ett knogjärn? Om ej så lämnar jag direkt in det till polisen. Har även visat det för några av grannarna för att försöka få svar på frågan. En av grannarna har även utryckt en önskan att få låna det för att göra en avgjutning. Om det är lagligt att inneha, får jag då låna ut det för avgjutning? Vet ej vad det är värt, eller om någon e intresserad men får jag sälja det om jag får ett bra bud? Förutsatt att det är lagligt att inneha naturligtvis. Tack på förhand.
Sebastian Larsson |Hej och tack för din fråga! När det gäller innehav och användning av knogjärn regleras detta i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Angående ägandefrågan finns det inget förbud att äga och inneha ett knogjärn hemma i sitt privata hem. Du får inte inneha knogjärn och liknande föremål på allmänna platser, inom skolområden där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Angående frågan om avgjutning och försäljning står det i lagens andra paragraf att det inte är tillåtet att överlåta knogjärn till personer under 21 år eller saluföra föremålet. Med det sagt rekommenderar jag dig att inte låta knogjärnet avgjutas och inte heller sälja det vidare till någon. Mvh

Falsk angivelse, tillvitelse och bevisförvanskning

2015-04-12 i Övriga brott
FRÅGA |För precis ett år sedan idag faktiskt, gjorde jag slut med en man. Jag var kär men jag orkade inte. Det var en jobbig relation. Detta var den 11 april. Vi hade kontakt och inget var eg. konstigt. Jag trodde vi var överens. Jag reser bort till en vän över påsk, han slutade svara på sms. Jag trodde att jag äntligen fick tala till punkt! Jag får ett konstigt sms när jag är borta, ringer honom när jag kommer hem den 21. Han sms:ar att han inte kan svara just nu. Dagen efter ses vi (bodde grannar), vi pratade och vi kramades. Ett par dagar senare får jag hotfulla sms om att "jag glor på hans hus". Några dagar senare får jag ett hot om polisanmälan bara sådär, att han anmält mig för ofredande. Han ljög väldigt mycket, hotade alla med anmälan. Det hände inget. Jag har läst juridik (basic) så jag tyckte jag hade ett hum om vad som var rimligt. Jag går vidare, men han är där och ska lägga sig i och varna folk för mig. Till slut får jag flytta. Han var hos mig 3 gånger i veckan. Vi hade kontakt varje dag i 4 mån. Så när jag en dag i aug blir jagad av civila poliser hemma som pratade med min hyresvärd, o får höra att han anmält mig för allt stalking/trakasserier och poststöld etc + kontaktförbud. Bara ofredandet är kvar. Det makes no sence heller, eftersom jag vet vad som hände. Nu vet jag att han raderat hela relationen, utom utvalda saker jag gör som framställer mig som galen etc. Låt säga att han raderat 1500 div medd. o enligt min advokat aktivt även provocerat fram reaktioner. Jag fund. på att köpa ut sms från firma. Vad kan jag anmäla honom för? Blir det nåt i praktiken? Han vill mig extremt illa. Psykopat? Rättegång ofredande 6 maj. Det kommer kosta mig 5000 kr jag inte har råd med att få tillbaka mina sms och Facebook. Det är inte ett jätteallvarligt fall och min försvarsadvokat kan och vill ej hjälpa mig med detta, jag har fått bråka för att han ska bry sig alls. Men jag känner mig själsligt våldtagen och har varit sjukskriven länge pga detta. Detta handlar om att HAN inte tänker bli lämnad av en tjej. Han har aktivt under lång tid planerat och aktivt misslett mig, för att min reaktion ska passa in i det han fixar ihop. Jag är rädd för honom och känner mig aldrig trygg. Han har även aktivt delat ut material till byborna på vår chat-historik. Han har fejkat detta för att förstöra mitt liv.
Viktor Persson |Hej och tack för att ni kontaktar Lawline med era frågor.I Sverige har vi regler som kriminaliserar gärningen att anmäla någon för ett brott som man vet att den anmälda personen inte har begått. Mot bakgrund av den information du delat med dig av är det framförallt tre brott som din före detta partner kan ha gjort sig skyldig till. Det är falsk angivelse, falsk tillvitelse, bevisförvanskning och förtal. Falsk angivelseOm person anger en oskyldig till åtal med uppsåt att denne ska bli dömd för brott, döms personen för falsk angivelse. Med angivelse ska man förstå en anmälan som är riktad till en myndighet om att någon begått en brottslig gärning. Även om personen som gjorde anmälning inte insåg men ändå hade skälig anledning att anta att den som angivits var oskyldig, döms den som gjorde anmälningen till obefogad angivelse. Det betyder alltså att man kan dömas för brott även om man inte med säkerhet visste att den man angav var oskyldig.Falsk tillvitelseDen som hos åklagare, Polismyndighet, eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår en besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms för falsk tillvitelse. Med ordet tillvitelse ska förstås beskyllning. Det betyder alltså att det är straffbart att rikta en falsk beskyllning till polis eller åklagare genom vilken någon bl.a. framställs som brottslig.Eftersom din man verkar ha hittat på ett flertal brott och anmält dig för dessa kan han ha gjort sig skyldig till falsk angivelse, och falskt åtal. I vilket fall bör du kunna anmäla honom för båda två.BevisförvanskningEtt ytterligare brott din före detta partner kan ha gjort sig skyldig till är bevisförvanskning. Om en person förvanskar eller undanröjer bevis med uppsåt att en oskyldig ska bli fälld för brott eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, döms personen för bevisförvanskning.Då din före detta partner har raderat sms i syfte att framställa dig som galen, eventuellt brottslig, kan det ses som om att han förvanskat bevis.FörtalDet sista du nämner om din före detta partner om att han delat ut chat-historik till dina grannar för framställa dig i dålig dager kan vara att anse som förtal. Det är möjligt att väcka åtal samt kräva skadestånd av någon som gjort skyldig till förtal, vilket är en brottslig gärning. Däremot brukar inte åklagare utom i sällsynta fall väcka allmänt åtal för förtal. Man måste därför själv genom stämning vid domstol väcka åtal och kräva skadestånd. Då är det bra att anlita juridiskt ombud.Hoppas detta besvarar era frågor. Enklare följdfrågor kan vi besvara gratis. Vi kan även hjälpa er med att undersöka möjligheterna att väcka åtal för förtal och kräva skadestånd samt assistera er med att upprätta en stämningsansökan. Om ni önskar hjälp med sistnämnda kan ni återkomma så ger vi er ett prisförslag på det fortsatta arbetet.

Falsk tillvitelse angående orosanmälan till socialnämnden

2015-03-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan, en före detta vän till min mamma har gjort en orosanmälan på att jag och mina syskon far illa hemma, detta stämmer inte och socialen ska nu starta en utredning. Samma person har tidigare gjort en anmälan men den lags ner så min fråga är kan jag väcka åtal för falsk tillvitelse?och hur gör vi för att slippa utredning då mamma inte vill ha någon så vidare kontakt med socialen och inte jag heller.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att sanningslöst, alltså utan grund, tillvita någon till exempel brottslig gärning till myndighet är att se som falsk tillvitelse. I det fall personen sanningslöst har upprättat en orosanmälan till Socialnämnden är det alltså att se som falsk tillvitelse, vilket är ett brott enligt 15 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1).Gällande att själv väcka åtal kan en målsägande väcka åtal vid brott som målsäganden har angivit och som faller under allmänt åtal om åklagare har beslutat att inte väcka åtal, 20 kap. 8 § rättegångsbalken. Målsäganden är din mamma eftersom det är din mamma den före detta vännen har anmält till socialnämnden.Vidare har Socialnämden en skyldighet att utreda om det som genom till exempel en orosanmälan har kommit till deras kännedom att exempelvis barn far illa, se 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K11P1S1). Socialnämnden ska alltid ha barnets bästa i fokus, 1 kap. 2 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K1P2S1). Ni kan inte självmant stoppa en utredning. I det fall socialtjänsten anser att det inte finns anledning till oro och att ni har det bra hemma kommer utredningen inte att fortgå.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,

Osant intygande inom försäkringskassan.

2015-03-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vid en skadeanmälan till försäkringskassan skriver en personalassistent att ett skyddsombud närvarit vid upprättandet av den samma. Detta är inte sant, inget skyddsombud har varit med och upprättat skadeanmälan än mindre godkänt den. Följden blir en felaktig bedömning av FK och utebliven ersättning för den drabbade.Kan det anses vara en urkundsförfalskning som begåtts av personalassistenten? Vilket straff eller vilken böter bör det ev. Beläggas med? Om det är en urkundsförvanskning istället, vad bör då påföljden bli? Finns det prejudicerande fall?Tackar på förhand för svar!Mvh
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom det handlar om någon form av urkundsförfalskning eller osant intygande är det i brottsbalkens 14-15 kap. som vi hittar lagstöd, se https://lagen.nu/1962:700#K14.Urkundsförfalskning.Det brottsliga agerandet vid urkundsförfalskning ligger i att skriva eller på annat sätt ange någon annans namn som om de själva skrivit under handlingen. Det omfattar även att någon ändrar ex. beloppet i en redan signerad check eller dylikt, d.v.s. man ändrar eller fyller ut en redan äkta urkund, se brottsbalken 14 kap. 1 §. I detta fall verkar det som att personalassistenten skrivit under med sitt eget namn, vilket hen har behörighet att göra, och sedan angett att anmälan är godkänd av någon annan. Detta faller inte under rubriceringen urkundsförfalskning, och vi bör istället gå vidare till 15 kapitlet.Urkundsförvanskning omfattar samma typ av brottsligt beteende, enda skillnaden är att man bedömer brottets omfattning eller utförande som ringa. Eftersom kraven enligt urkundsförfalskning inte var uppfyllda kan inte urkundsförvanskning bli aktuellt, se brottsbalken 14 kap. 2 §.Osant intygande.När det kommer till osant intygande ska personalassistenten ha behörighet att ta emot skadeanmälan men sedan på något vis förfalskat själva innehållet i anmälan, vilket det verkar vara fråga om här. Hen har enligt din beskrivning lämnat osann uppgift om att ett skyddsombud medverkat till upprättandet och godkänt skadeanmälan, det innebär att hen lämnat osann uppgift om "annat än egna angelägenheter" vilket är ett av de kriminaliserade handlingssätten. Det verkar även föreligga fara i bevishänseende då skadeanmälan behandlats och ingen upptäckt felet. Det är mycket troligt att det därmed rör sig om ett fullbordat brott i form av osant intygande, se brottsbalken 15 kap. 11 §.I 15 kap. 11 § st. 2 anges att om brottet innefattat missbruk av tjänsteställning kan det bedömas som grovt. Det är inte troligt att detta brott kommer att bedömas som grovt, utan det kommer troligtvis att bedömas som osant intygande av normalgraden.Har du fler frågor eller funderingar över hur du bör gå vidare med ärendet är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning.Hoppas du har fått dina frågor besvarade!Med vänlig hälsning

Spridning av meddelande vid hets mot folkgrupp

2015-04-15 i Övriga brott
FRÅGA |I lagen om hets mot folkgrupp så står det att budskapet måste få en spridning till fler än ett fåtal personer för att man ska kunna fällas för detta brott. Hur många är ett fåtal?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. I lagen uttrycks att hets mot folkgrupp innebär att någon i ett uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning (16 kap. 8 § brottsbalken). Beträffande spridningen, måste meddelandet ha spritts utanför den privata sfären. Det krävs i princip endast att meddelandet nått ut till ett fåtal personer. Det finns ingen fast nivå för hur många personer som måste fått del av meddelandet, men enligt ett rättsfall från Högsta Domstolen ansågs tre-fyra personer inte vara en tillräckligt stor krets av människor. Det är inte ett villkor att en större grupp de facto tagit del av meddelandet, utan det är tillräckligt att meddelandet har gjorts tillgänglig för en sådan större grupp (se NJA 1999 s. 702). Sålunda går det inte att säga hur många personer som meddelandet måste tillgängliggjorts för att det ens ska bli tal om hets mot folkgrupp. Klart är dock att det bör röra sig om mer än fyra personer samt att meddelandet nått längre än den privata kretsen. Vänliga hälsningar,

Föregivande av allmän ställning

2015-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej En kort fråga. Är det lagligt att bära svensk gradbeteckning till civila kläder? Jag läste denna: https://lagen.nu/1962:700#K17P15Kapitel 17, 15 §. Om de bärs till civila kläder kan det ge "...sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst...". läste också: http://lawline.se/answers/16164?q=gradbeteckning Där låter som att om personen inte bär uniform så är det rätt lugnt. Vad tror ni?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Brottet du hänvisar till är föregivande av allmän ställning (BrB 17:15) och kan antingen innebära att man obehörigen giver sig ut för att utöva myndighet eller "obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft."När det gäller märkesbärande krävs inte för ansvar att bäraren företar någon annan handling förutom just det obehöriga bärandet. Dock är ett kriterium att bärandet verkligen ger sken av att bäraren tillhör ex. försvarsmakten. Detta kan vara fallet om märket bärs ovanpå en jacka med kamouflagemönster, som också används inom försvarsmakten, dock inte lika troligt om det sitter på en t-shirt. Således är ansvarsfrågan mycket situationsberoende.MVH

Skyldighet att anmäla brott

2015-03-25 i Övriga brott
FRÅGA |Vilket brott begår ett vittne som inte vill anmäla brottet för att han/hon känner till gärningsmannen? Påföljd?M V Hlärare
Matilda Bona |I Sverige har vi en regel som gör människor skyldiga att anmäla brott som är ”å färde”, enligt 23:6 Brottsbalken. ”Å färde” betyder att man har en skyldighet att anmäla brott man ser håller på att ske. Det gäller dock inte alla brott, utan det skall framgå i lagen som rör det enskilda brottet att man kan dömas för underlåtenhet att anmäla just det brottet. Det gäller framförallt grövre brott som mord och misshandel. Man har ingen skyldighet att anmäla brott om det kan innebära en risk för sig själv eller sina närmaste. Det beror alltså på vilket brott det är du vittnat, men du kan genom att inte anmäla brottet dömas för underlåtenhet att avslöja brott, 23:6 Brottsbalken. Påföljden beror därför också såklart på vilket brott det är du bevittnat. Inom vissa yrkesområden finns det dock anmälningsskyldigheter. Exempelvis för myndigheter som hanterar barn i sin verksamhet, så som lärare. Där har man en skyldighet att anmäla om ett barn far illa. Det innebär att du är skyldig att anmäla om ett barn bli utsatt för brott, detta framgår av Socialtjänstlagen 14:1. Är du vittne till ett barn som blir utsatt för brott utan att anmäla det kan du göra dig skyldig till tjänstefel, 20:1 Brottsbalken. För detta kan du dömas till böter eller upp till 6 års fängelse om det är ett grovt brott. Hoppas detta kan hjälpa dig. MVH

Är det olagligt att röka, snusa och dricka alkohol om man är under 18 år?

2015-02-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! Tack för en bra sida med rolig och lärorik läsning!Jag undrar bar om det är lagligt att röka/snusa om man är under 18, vet såklart att man inte får köpa osv men att bruka?Likaså med alkohol, visst är det olagligt att bruka innan 18?Tack på förhand!
Benjamin Bergström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring tobaksvaror finns i tobakslagen, som du hittar här. Regler om alkohol finns i alkohollagen, som du hittar här.Enligt 12 § tobakslagen är det förbjudet att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år. Den som gör det riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, vilket framgår av 27 § tobakslagen. Det finns dock inget förbud mot att den som är under 18 år innehar eller brukar tobaksvaror. Det är alltså inte olagligt. Däremot får man inte röka på skolgårdar och liknande, se 2 § 1 p. tobakslagen.Försäljning eller servering av alkoholdrycker får inte ske till underåriga, se 3 kap. 7 § alkohollagen. Det är även förbjudet att anskaffa eller ge bort alkoholdrycker till den som är under 20 år, se 3 kap. 8 § alkohollagen. Den som bryter mot dessa regler kan dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader, vilket framgår av 11 kap. 9 § alkohollagen. Det är dock inte straffbart att dricka alkohol om man är under 18 år. Däremot kan polisen förverka (d.v.s. hälla ut) alkohol som en underårig har med sig.Du kan läsa mer om hur polisen arbetar i ärenden som rör ungdomar och alkohol på polisens hemsida.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10:00-16:00).Med vänlig hälsning