Om cosplay och föregivande av allmän ställning

2015-05-20 i Övriga brott
FRÅGA |När det gäller maskerad, cosplay m.m, vart går gränsen när man klär ut sig till polis? Vad säger lagen om användandet av uniformer, gradbetäckningar, utrustning osv.Gäller detta endast imitation av svensk polis eller även andra länders poliser?Gäller samma regler för imitation av väktare?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Den som obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger honom sken av att tillhöra en kår i det allmännas tjänst, exempelvis polisen, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för föregivande av allmän ställning, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 17:15 första stycket. Eftersom en ordningsvakt, liksom polis, är i det allmännas tjänst så omfattas imitation av dessa också av bestämmelsen. En väktare är däremot inte i det allmännas tjänst, varav imitation av dessa som utgångspunkt inte omfattas. Väktare kan dock genom påbyggnad till sin väktarutbildning anställas som skyddsvakter, vilka är i det allmännas tjänst för bevakning av skyddsobjekt. Det finns därmed en risk att även om du utger dig för att imitera en väktare så kan folk förväxla dig med en skyddsvakt. På samma sätt så kan det finnas en risk att du förväxlas med svensk polis i din utstyrsel som utländsk polis, om deras tjänstetecken är tillräckligt lika. Lagbestämmelsen krav på att ”ge sken” handlar om att utstyrseln måste vara ägnad att lura människor att förväxla dig med exempelvis poliser, det vill säga att tjänstetecknet måste vara tillräckligt realistiskt.Om du dock klär ut dig till polis i samband med cosplay så torde inte bestämmelsen aktualiseras, med hänseende till att det då framgår av omständigheterna på samma sätt som i samband med exempelvis en maskerad eller filminspelning att du inte är polis. För att minimera risken för förväxling så bör du möjligen undvika att befinna dig på plats dit allmänheten äger tillträde eller inte vara alltför realistiskt klädd på en sådan plats. Med vänlig hälsning

Brott mot tystnadsplikt

2015-04-28 i Övriga brott
FRÅGA |HejHar ett problem med en mycket aggressiv och trakasserande platschef på ett företag. Jag arbetar som psykolog och har den senaste tiden fått ett antal arbetstagare från denna arbetsplats att ta hand om. Förutom trakasserier har han nu börjat skicka ut sjukintyg (kopior på de dokument som skickas till försäkringskassan) till utomstående som ex facket som ställer sig mycket frågande till vad de skall göra med dessa dokument. I lagen om sjuklön (Lag (1991:1047) om sjuklön) finns det under paragrafen 18 riktlinjer om hur man skall förhålla sig till dessa typer av dokument så där är det inga problem men under paragraf 19 andra meningen står " Om ansvar för den som bryter mot 18 § första stycket finns föreskrifter i brottsbalken."Jag har försökt att leta efter det som man åsyftar i brottsbalken men kan inte finna något. Har hört runt men måste medge att det inte är mitt område. Undrar nu vad man syftet på i brottsbalken och om man kan anmäla nämnde plats hem för olagligheter.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det som åsyftas i 19 § lag om sjuklön är brottsbalken 20 kapitlet 3 §. Personen kan alltså dömas för brott mot tystnadsplikt. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårat frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Spridning av meddelande vid hets mot folkgrupp

2015-04-15 i Övriga brott
FRÅGA |I lagen om hets mot folkgrupp så står det att budskapet måste få en spridning till fler än ett fåtal personer för att man ska kunna fällas för detta brott. Hur många är ett fåtal?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. I lagen uttrycks att hets mot folkgrupp innebär att någon i ett uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning (16 kap. 8 § brottsbalken). Beträffande spridningen, måste meddelandet ha spritts utanför den privata sfären. Det krävs i princip endast att meddelandet nått ut till ett fåtal personer. Det finns ingen fast nivå för hur många personer som måste fått del av meddelandet, men enligt ett rättsfall från Högsta Domstolen ansågs tre-fyra personer inte vara en tillräckligt stor krets av människor. Det är inte ett villkor att en större grupp de facto tagit del av meddelandet, utan det är tillräckligt att meddelandet har gjorts tillgänglig för en sådan större grupp (se NJA 1999 s. 702). Sålunda går det inte att säga hur många personer som meddelandet måste tillgängliggjorts för att det ens ska bli tal om hets mot folkgrupp. Klart är dock att det bör röra sig om mer än fyra personer samt att meddelandet nått längre än den privata kretsen. Vänliga hälsningar,

Föregivande av allmän ställning

2015-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej En kort fråga. Är det lagligt att bära svensk gradbeteckning till civila kläder? Jag läste denna: https://lagen.nu/1962:700#K17P15Kapitel 17, 15 §. Om de bärs till civila kläder kan det ge "...sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst...". läste också: http://lawline.se/answers/16164?q=gradbeteckning Där låter som att om personen inte bär uniform så är det rätt lugnt. Vad tror ni?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Brottet du hänvisar till är föregivande av allmän ställning (BrB 17:15) och kan antingen innebära att man obehörigen giver sig ut för att utöva myndighet eller "obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft."När det gäller märkesbärande krävs inte för ansvar att bäraren företar någon annan handling förutom just det obehöriga bärandet. Dock är ett kriterium att bärandet verkligen ger sken av att bäraren tillhör ex. försvarsmakten. Detta kan vara fallet om märket bärs ovanpå en jacka med kamouflagemönster, som också används inom försvarsmakten, dock inte lika troligt om det sitter på en t-shirt. Således är ansvarsfrågan mycket situationsberoende.MVH

Olaglig vistelse på spårområde

2015-04-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan. i lördags var jag ute med kompisarna troligen blev jag drogad då jag har en minnes lucka mellan 00:40 och 03:50.Under denna tid han jag åka ifrån stockholm södra, hoppa av på stockholm central, där min kompis ringde mig 01:19 och jag lät inte så full enligt honom. jag frågade också när mitt tåg skulle gå och han hade svarat ca 9 minuter, för han hade sätt mitt tåg när han åkte hem.(han bor i huddinge vilket blir en annan tåg linje)De som följer är att jag vaknar upp ca 03:40 i karlberg och innan blicken hinner återfås och jag förstår vart jag är är klockan 03:50. nästa tåg som går ifrån perrongen är märsta som går 05:12. så jag som troligen sovit där fryser och väljer att gå in ifrån perrongen och märker att dörrarna är låsta.hissen är avstängd så enda sättet att at mig där ifrån är genom att beträda spåren (vilket är farligt när man är lite full fortfarande och troligen ottillåtet)jag börjar gå åt ena hållet och ta mitt upp för berget där men lyckas inte ta mig över staketet då ser jag åt andra hållet och märker att på andra sidan alla dessa spår år en bilväg och staketet är lägre, samt att jag hittar en grind som var dåligt lås. lyckas ta mig ut och hitta en taxi som kör hem mig.Min fråga nu är bara. borde jag få skadestånd för detta då jag var tvungen att beträda spår för att ta mig därifrån?vart vänder jag mig om jag vill göra en stämning mot SL?
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga! Nej du kommer inte kunna inleda någon process mot SL, då du själv begått en brottslig handling genom att beträda spårområdet. Det är olagligt att vistas där enligt 9 kap. 1§ Järnvägslagen: "Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde." Detta förbud är belagt med penningböter, dvs. att du kan dömas till att betala böter för att du beträtt spåren utan tillåtelse. Detta enligt 10 kap. 4 § Järnvägslagen "Den som bryter mot förbudet i 9 kap 1§ döms till penningböter." Det går alltså inte att få skadestånd för en handling som är brottslig. Om du vill anmäla att du eventuellt blivit drogad tar du kontakt med polisen. Mvh,

Innehav av knogjärn

2015-04-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, har nu hittat ett i mina ögon väldigt gammalt knogjärn. Hittade det bland en massa skräp i leran. Tyckde det verkade häftigt då min familj har bott på stället i flera generationer. Skulle vilja glasa in det och hänga det på väggen. Får jag göra det? Får jag ens äga ett knogjärn? Om ej så lämnar jag direkt in det till polisen. Har även visat det för några av grannarna för att försöka få svar på frågan. En av grannarna har även utryckt en önskan att få låna det för att göra en avgjutning. Om det är lagligt att inneha, får jag då låna ut det för avgjutning? Vet ej vad det är värt, eller om någon e intresserad men får jag sälja det om jag får ett bra bud? Förutsatt att det är lagligt att inneha naturligtvis. Tack på förhand.
Sebastian Larsson |Hej och tack för din fråga! När det gäller innehav och användning av knogjärn regleras detta i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Angående ägandefrågan finns det inget förbud att äga och inneha ett knogjärn hemma i sitt privata hem. Du får inte inneha knogjärn och liknande föremål på allmänna platser, inom skolområden där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Angående frågan om avgjutning och försäljning står det i lagens andra paragraf att det inte är tillåtet att överlåta knogjärn till personer under 21 år eller saluföra föremålet. Med det sagt rekommenderar jag dig att inte låta knogjärnet avgjutas och inte heller sälja det vidare till någon. Mvh

Falsk angivelse, tillvitelse och bevisförvanskning

2015-04-12 i Övriga brott
FRÅGA |För precis ett år sedan idag faktiskt, gjorde jag slut med en man. Jag var kär men jag orkade inte. Det var en jobbig relation. Detta var den 11 april. Vi hade kontakt och inget var eg. konstigt. Jag trodde vi var överens. Jag reser bort till en vän över påsk, han slutade svara på sms. Jag trodde att jag äntligen fick tala till punkt! Jag får ett konstigt sms när jag är borta, ringer honom när jag kommer hem den 21. Han sms:ar att han inte kan svara just nu. Dagen efter ses vi (bodde grannar), vi pratade och vi kramades. Ett par dagar senare får jag hotfulla sms om att "jag glor på hans hus". Några dagar senare får jag ett hot om polisanmälan bara sådär, att han anmält mig för ofredande. Han ljög väldigt mycket, hotade alla med anmälan. Det hände inget. Jag har läst juridik (basic) så jag tyckte jag hade ett hum om vad som var rimligt. Jag går vidare, men han är där och ska lägga sig i och varna folk för mig. Till slut får jag flytta. Han var hos mig 3 gånger i veckan. Vi hade kontakt varje dag i 4 mån. Så när jag en dag i aug blir jagad av civila poliser hemma som pratade med min hyresvärd, o får höra att han anmält mig för allt stalking/trakasserier och poststöld etc + kontaktförbud. Bara ofredandet är kvar. Det makes no sence heller, eftersom jag vet vad som hände. Nu vet jag att han raderat hela relationen, utom utvalda saker jag gör som framställer mig som galen etc. Låt säga att han raderat 1500 div medd. o enligt min advokat aktivt även provocerat fram reaktioner. Jag fund. på att köpa ut sms från firma. Vad kan jag anmäla honom för? Blir det nåt i praktiken? Han vill mig extremt illa. Psykopat? Rättegång ofredande 6 maj. Det kommer kosta mig 5000 kr jag inte har råd med att få tillbaka mina sms och Facebook. Det är inte ett jätteallvarligt fall och min försvarsadvokat kan och vill ej hjälpa mig med detta, jag har fått bråka för att han ska bry sig alls. Men jag känner mig själsligt våldtagen och har varit sjukskriven länge pga detta. Detta handlar om att HAN inte tänker bli lämnad av en tjej. Han har aktivt under lång tid planerat och aktivt misslett mig, för att min reaktion ska passa in i det han fixar ihop. Jag är rädd för honom och känner mig aldrig trygg. Han har även aktivt delat ut material till byborna på vår chat-historik. Han har fejkat detta för att förstöra mitt liv.
Viktor Persson |Hej och tack för att ni kontaktar Lawline med era frågor.I Sverige har vi regler som kriminaliserar gärningen att anmäla någon för ett brott som man vet att den anmälda personen inte har begått. Mot bakgrund av den information du delat med dig av är det framförallt tre brott som din före detta partner kan ha gjort sig skyldig till. Det är falsk angivelse, falsk tillvitelse, bevisförvanskning och förtal. Falsk angivelseOm person anger en oskyldig till åtal med uppsåt att denne ska bli dömd för brott, döms personen för falsk angivelse. Med angivelse ska man förstå en anmälan som är riktad till en myndighet om att någon begått en brottslig gärning. Även om personen som gjorde anmälning inte insåg men ändå hade skälig anledning att anta att den som angivits var oskyldig, döms den som gjorde anmälningen till obefogad angivelse. Det betyder alltså att man kan dömas för brott även om man inte med säkerhet visste att den man angav var oskyldig.Falsk tillvitelseDen som hos åklagare, Polismyndighet, eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår en besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms för falsk tillvitelse. Med ordet tillvitelse ska förstås beskyllning. Det betyder alltså att det är straffbart att rikta en falsk beskyllning till polis eller åklagare genom vilken någon bl.a. framställs som brottslig.Eftersom din man verkar ha hittat på ett flertal brott och anmält dig för dessa kan han ha gjort sig skyldig till falsk angivelse, och falskt åtal. I vilket fall bör du kunna anmäla honom för båda två.BevisförvanskningEtt ytterligare brott din före detta partner kan ha gjort sig skyldig till är bevisförvanskning. Om en person förvanskar eller undanröjer bevis med uppsåt att en oskyldig ska bli fälld för brott eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, döms personen för bevisförvanskning.Då din före detta partner har raderat sms i syfte att framställa dig som galen, eventuellt brottslig, kan det ses som om att han förvanskat bevis.FörtalDet sista du nämner om din före detta partner om att han delat ut chat-historik till dina grannar för framställa dig i dålig dager kan vara att anse som förtal. Det är möjligt att väcka åtal samt kräva skadestånd av någon som gjort skyldig till förtal, vilket är en brottslig gärning. Däremot brukar inte åklagare utom i sällsynta fall väcka allmänt åtal för förtal. Man måste därför själv genom stämning vid domstol väcka åtal och kräva skadestånd. Då är det bra att anlita juridiskt ombud.Hoppas detta besvarar era frågor. Enklare följdfrågor kan vi besvara gratis. Vi kan även hjälpa er med att undersöka möjligheterna att väcka åtal för förtal och kräva skadestånd samt assistera er med att upprätta en stämningsansökan. Om ni önskar hjälp med sistnämnda kan ni återkomma så ger vi er ett prisförslag på det fortsatta arbetet.

Falsk tillvitelse angående orosanmälan till socialnämnden

2015-03-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan, en före detta vän till min mamma har gjort en orosanmälan på att jag och mina syskon far illa hemma, detta stämmer inte och socialen ska nu starta en utredning. Samma person har tidigare gjort en anmälan men den lags ner så min fråga är kan jag väcka åtal för falsk tillvitelse?och hur gör vi för att slippa utredning då mamma inte vill ha någon så vidare kontakt med socialen och inte jag heller.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att sanningslöst, alltså utan grund, tillvita någon till exempel brottslig gärning till myndighet är att se som falsk tillvitelse. I det fall personen sanningslöst har upprättat en orosanmälan till Socialnämnden är det alltså att se som falsk tillvitelse, vilket är ett brott enligt 15 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1).Gällande att själv väcka åtal kan en målsägande väcka åtal vid brott som målsäganden har angivit och som faller under allmänt åtal om åklagare har beslutat att inte väcka åtal, 20 kap. 8 § rättegångsbalken. Målsäganden är din mamma eftersom det är din mamma den före detta vännen har anmält till socialnämnden.Vidare har Socialnämden en skyldighet att utreda om det som genom till exempel en orosanmälan har kommit till deras kännedom att exempelvis barn far illa, se 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K11P1S1). Socialnämnden ska alltid ha barnets bästa i fokus, 1 kap. 2 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K1P2S1). Ni kan inte självmant stoppa en utredning. I det fall socialtjänsten anser att det inte finns anledning till oro och att ni har det bra hemma kommer utredningen inte att fortgå.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,