Rätt till semesterersättning? Medling med min arbetsgivare?

2018-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Jag är timanställd och har fått ut 3450:-, 13470:-, 9990:-, 12430:-, 12250:-respektive månader. Min arbetsgivare gör inte rätt för sig med min semesterersättning, min fråga är hur mycket jag har rätt att få ut i semesterersättning? Är det 12% av varje utbetald lön?(Ovanstående siffror är efter skatt)* Har ni möjlighet att medla mellan mig och min arbetsgivare, eller vet ni någon man kan ringa som kan?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar.Frågan om semesterersättning 1) Generellt om semesterersättning Semesterersättning för arbetstagare regleras i semesterlagen (1977:480). Enligt 2 § så är ett avtal mellan en arbetstagare och arbetsgivare alltid ogiltigt till den del avtalet ger uttryck för något som ger arbetstagaren inskränkta rättigheter i förhållande till vad han/hon har för rättigheter enligt denna lag. Det är alltså inte möjligt för en arbetsgivare att "avtala bort" semesterersättningen; det är en lagstadgad rätt. (Vissa avvikelser får dock göras, se 2 a §, men det är sannolikt inte relevant i detta sammanhang). Poängen med semesterersättning är att arbetsgivaren lägger undan en viss del av arbetstagarens lön, och arbetstagaren tar sedan ut denna summa när han/hon tar ut sin semester. Det kallas för semesterlön. Semesterlönen betalas vanligtvis ut under den period arbetstagaren har semester. Om arbetstagaren inte har arbetat på företaget i ett helt år, eller inte tagit ut någon semester (av någon anledning), utbetalas istället en semesterersättning som ligger på samma summa. När en arbetstagare säger upp sig ska den innestående semesterersättningen (dvs., ej utbetald sparad semesterlön) utbetalas till denne. 2) Hur stor är semesterersättningen? Semesterersättningen bestäms på samma sätt som när man ska beräkna hur mycket semesterlön man har (29 §). Semesterlönen utgör 12% av under intjänandeåret utbetald lön (samt ev. semesterlöngrundande frånvaro, så som föräldraledighet). Detta beräknas på din lön innan skatt. För att svara på din fråga; ja, du ska beräkna din semesterersättning utifrån din totala lön under året innan skatt, det vill säga de belopp du angivit i din fråga. Frågan om möjligheter till medling 1) Facket Om du är medlem i ett fackförbund har dessa vanligtvis förbundsjurister till ditt förfogande. Hör av dig till dom om du behöver ytterligare juridisk hjälp. De har också möjlighet att medla mellan dig och din arbetsgivare. 2) Lawlines jurister Om du inte är medlem i något fackförbund och vill ha ytterligare hjälp, så kan du vända dig till en av de övriga juridiska tjänster vi har här på Lawline. Dina alternativ finner du nedan:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Lycka till! Om det är något ytterligare du undrar över, kan du kommentera nedanför frågan så svarar jag så fort som möjligt. Vänligen,

Semesterdagar vid deltidsarbete

2018-02-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Har arbetat 2017-02-08 till 2017-12-08. Under denna tid hade jag 8 semesterdgr, men måste väl vara berättigad till flera. Arbetade 80 %, vet inte riktigt hur jag ska räkna ut min semesterersättning. Fick inget extra i Juli, utan en vanlig månadslön. Hur kan man gå vidare om min arbetsgivare inte vill betala? Tack för svar.Med Vänlig Hälsning
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor! Du har rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen (SemL). Huvudregeln är att Semesterledigheten ska läggas så att även deltidsanställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar de lagstadgade 25 dagarna (4 § SemL). Dina semesterdagar påverkas dock av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt. Arbetar du dina 80 procent fördelat över 5 dagar per vecka, så påverkas inte antalet semesterdagar som du har rätt till. Semesterlönen beräknas på din deltidslön. Om det däremot är så att du arbetar oregelbundet så behöver du göra en omräkning av dina semesterdagar, en vanlig metod är då att räkna om de 25 semesterdagarna till nettosemester (se b.la. AD 2004 nr 76). Du beräknar din nettosemester genom att ta antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sen så delar du det med fem. Hur semesterförmånerna sedan regleras beror på hur din anställning ser ut, men som utgångspunkt har du rätt till 12 procent av allt som du tjänat under året i semesterersättning (16 b § Semesterlagen).Huvudregeln är att din arbetsgivare ska betala ut din semesterersättning utan oskäligt dröjsmål, men senast månaden efter att anställningen avslutades (30 § 1 st. Semesterlagen). Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din semesterersättning så kan denne bli skadeståndsskyldig mot dig (32 § Semesterlagen), men du behöver väcka talan inom två år (33 § Semesterlagen). Du kan också vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (här). Om arbetsgivaren inte betalar trots detta så behöver du ta saken vidare till tingsrätt för att få din semesterersättning. Vid en ansökan om betalningsföreläggande så är det viktigt att dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!Med vänliga hälsningar,

Preskription av semesterersättningsrätt

2018-02-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Skall sluta butiksjobb och är orolig för att inte få någon semesterersättning. Har jobbat 4 år, har ej tagit någon semester och ej fått någon semesterlön. Vid anställning sa chef att lön var enligt kollektivavtal och i telefonsamtal 2014 sa han att ersättningen får man när man slutar. Annan långtidspersonal som slutat har ej fått semesterersättning alls. Har ej anställningsavtal på papper, endast muntligt. Jobbar på timmar, tillsvidare heltidsanställd. Egenägd butik i en franchisekedja, som tillämpar procentregel 13% av årsinkomst i semesterlön. Jag har fått ut 75% av min bruttolön på kontot varje månad.Inget har sagts eller skrivits om att jag skall ha fått ut semesterlönen i min vanliga månadslön, men varje år har jag fått ut över 13 000 kr tillbaka på skatten. Kan jag kräva semesterersättning vid anställningsslut, och i så fall för hur många år av min tid kan jag kräva ersättning för?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen (1977:480). Semesterlagen är tvingande till skydd för dig, vilket betyder att lagens regler inte kan avtalas bort på ett sätt som medför att du får sämre villkor än de som föreskrivs i lagen (2 § Semesterlagen). Hur semesterförmånerna sedan regleras beror på hur din anställning ser ut, men som utgångspunkt har du rätt till 12 procent av allt som du tjänat under året i semesterersättning (16 b § Semesterlagen). Är det så att ni har avtalat om en högre semesterersättning kan det möjligtvis uppkomma bevissvårigheter angående detta om det inte finns skriftligen. Huvudregeln är att din arbetsgivare ska betala ut din semesterersättning utan oskäligt dröjsmål, men senast månaden efter att anställningen avslutades (30 § 1 st. Semesterlagen). Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din semesterersättning så kan denne bli skadeståndsskyldig mot dig (32 § Semesterlagen), men du behöver väcka talan inom två år (33 § Semesterlagen), preskriptionstiden är således två år för semesterlön och semesterersättning vilket innebär att du inte kan begära att få ut semesterersättning för fyra år tillbaka i tiden. Om arbetsgivaren inte vill betala ut semesterersättning så kan du vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (här). Om arbetsgivaren inte betalar trots detta så behöver du ta saken vidare till tingsrätt för att få din semesterersättning. Vid en ansökan om betalningsföreläggande så är det viktigt att dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!Jag hoppas att jag besvarat din fråga och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Rätt till semesterersättning på sommarjobb

2018-01-23 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Under sommaren 2017 jobbade jag på en camping. Jag jobbade från april-augusti. Jag var 17 år gammal och alltså inte med i något fackförbund. Nu är det så att jag inte har fått någon semesterersättning och jag har försökt kontakta min arbetsgivare men han vägrar svara på mina frågor. Jag undrar när och om jag ska få min semesterersättning? Min arbetsgivare har gjort många dumma saker som trakasserier samt tagit bort pengar från min lön... Jag struntar i det då jag bara vill lägga detta jobbet bakom mig men jag vill ha ut pengar som jag lagligt har rätt till.
Josefin Tjernell |Du har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen (1977:480). Semesterlagen är tvingande till skydd för dig, vilket betyder att lagens regler inte kan avtalas bort på ett sätt som medför att du får sämre villkor än de som föreskrivs i lagen (2 § Semesterlagen). Är det så att din arbetsgivare hävdar att ni avtalat bort semesterersättningen under ditt sommarjobb så är i sådana fall avtalet ogiltigt i den delen. Hur semesterförmånerna sedan regleras beror på hur din anställning ser ut, men som utgångspunkt har du rätt till 12 procent av allt som du tjänat under året i semesterersättning (16 b § Semesterlagen).Huvudregeln är att din arbetsgivare ska betala ut din semesterersättning utan oskäligt dröjsmål, men senast månaden efter att anställningen avslutades (30 § 1 st. Semesterlagen). Ett undantag från detta är att det finns något hinder för att kunna beräkna semesterersättningen inom en månad från att anställningen upphörde. I så fall ska ersättningen istället betalas ut inom en vecka efter att hindret mot beräkningen har försvunnit (30 § 2 st Semesterlagen) Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din semesterersättning så kan denne bli skadeståndsskyldig mot dig (32 § Semesterlagen), men du behöver väcka talan inom två år (33 § Semesterlagen).Du kan också vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (här). Om arbetsgivaren inte betalar trots detta så behöver du ta saken vidare till tingsrätt för att få din semesterersättning. Vid en ansökan om betalningsföreläggande så är det viktigt att dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!Fundera också gärna en extra gång på om semesterersättningen är värd en (eventuellt) dyr domstolsprocess, om du har några fler funderingar är du också välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 mellan klockan 10.00 och 16-00.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor,Med vänliga hälsningar,

Tvång att ta ut sammanhängande semester?

2018-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!jag har en fråga angående semester. I sommar tänkte jag ta ut 8veckor ledighet i föräldradagar för jag har så mycket sparat. och då var min tanke att bara ta två veckor av min semester, resten tänkte jag spara. Nu har jag hört att du måste vara ledig minst 3-4veckor sammanhängande men har det någon betydelse om det är föräldradagar eller semesterdagar?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till semester så är huvudregeln att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester, detta innebär dock inte att så måste ske utan kommer du och din arbetsgivare överens om något annat så är det upp till er. Det är dock så att din arbetsgivare har sista ordet i frågan och vill denne att du ska ha semester fyra veckar sammanhängande så gäller det. Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal så kan det finnas andra regler, men det jag rekommenderar dig att göra är att höra med din arbetsgivare hur denne ställer sig till din önskan om att spara semesterdagarna och sedan utgå från det. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Rätt till semesterersättning

2018-02-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag ska säga upp mig från mitt jobb då jag har fått ett nytt. Jag har intjänade semesterdagar från det gamla jobbet som jag ska säga upp mig ifrån. Har jag rätt att få de semesterdagarna i pengar?
Claudia Perra-Morin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid avslutad anställning har man rätt till semesterersättning för intjänade semesterdagar enligt 28 § semesterlagen. Semesterersättningen beräknas på samma grund som för semesterlönen enligt 29 § semesterlagen. Semesterersättningen ska betalas senast ut en månad efter avslutad anställning enligt 30 § semesterlagen. Således ska du få ut semesterersättningen i pengar vid avslutad anställning för intjänade semesterdagar.Med vänlig hälsning,

Räknas ob-ersättning och övertidsersättning vid beräkning av semesterersättning?

2018-02-13 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Räknas ob-ersättning och övertidsersättning in när semesterersättning räknas ut? Går det att avtala bort?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningJa, ob-ersättning och övertidsersättning räknas in. På vilket sätt beror på beräkningsmetoderna.Reglerna kan bara avtalas bort genom kollektivavtal.Hur beräknas semesterersättning?Semesterersättning kan sägas vara sådan semesterlön som arbetstagaren inte får ut innan anställningen upphör (28 § semesterlagen).Semesterersättning beräknas på samma sätt som semesterlön (29 § semesterlagen).Hur beräknas semesterlön?Semesterlön beräknas antingen enligt "sammalöneregeln" eller "procentregeln". Sammalöneregeln kan förenklat sägas vara tillämplig vid normal, fast vecko- eller månadslön (16 § första stycket semesterlagen).Procentregeln är tillämplig i flera olika fall. Den mest relevanta situationen för din fråga är nog följande: arbetstagarens lön består regelbundet av en fast och en rörlig del om den rörliga lönedelen kan uppskattas till minst tio procent av den sammanlagda lönen under semesteråret (16 § andra stycket andra punkten semesterlagen).SammalöneregelnSemesterlönen enligt sammalöneregeln är "den vid semestertillfället aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg samt ett semestertillägg" (16 a § första stycket semesterlagen).Har arbetstagaren även rörliga lönedelar är semesterlönen för dessa lönedelar tolv procent av arbetstagarens sammanlagda förfallna rörliga lön under semesteråret (16 a § tredje stycket semesterlagen). Med rörliga lönedelar avses t.ex. ob-ersättning och övertidsersättning.ProcentregelnSemesterlönen enligt procentregeln är som huvudregel "tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret" (16 b § första stycket semesterlagen).SlutsatsJa, ob-ersättning och övertidsersättning räknas in. På vilket sätt beror på beräkningsmetoderna.Kan man avtala att ob-ersättning och övertidsersättning inte ska räknas in vid beräkning av semesterersättning?Enskilda parter kan inte avtala bort de regler jag nu redogjort för (2 § och 2 a § första stycket semesterlagen).Reglerna kan dock ändras genom kollektivavtal (2 a § andra stycket semesterlagen).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med semesterersättning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Rätt till semesterersättning vid provanställning

2018-01-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hejsan, Om jag blir anställd 5 februari, provanställning först 6 månader. har jag då rätt till semester i sommar? ( det är en tillsvidare tjänst efter halvåret)
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna om anställdas rätt till semester finns i semesterlagen. Enligt 4 § har alla arbetstagare rätt till sammanlagt 25 semesterdagar per år. Något krav på intjänande finns inte för att få rätt till dessa 25 semesterdagar. Dock får man inte alltid betalt för den ledigheten. Varje semesterår räknas från den 1 april ett år till 31 mars nästa år (exv. 1 april 2017- 31 mars 2018) enligt 3 §. I 4 § finns dock ett undantag till dessa 25 semesterdagar, nämligen att om anställning påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret (alltså 31 augusti 2017 i ditt fall) så har arbetstagaren endast rätt till 5 semesterdagar. Eftersom din provanställning började den 5 februari har du hunnit vara anställd ca två månader under intjänandeåret har du därför enbart rätt till 5 semesterdagar och av dessa dagar är har du rätt till 2 dagars semesterlön och 3 dagars obetald semester. Det är frivilligt om man som arbetstagare vill ta ut obetald semester enligt 8 §. Om inget är avtalat så ska semestern oavsett om den är betald eller inte förläggas någon gång under perioden juni-augusti(12 §). Vissa arbetsgivare erbjuder dig som nyanställd betald semester även om du inte hunnit tjäna in den, så kallad förskottssemester. TIPS! Under provanställningen kan dock arbetsgivaren säga upp anställningen när den vill och behöver inte motivera varför enligt 6 § LAS. Därför skulle jag inte rekommendera att man är påstridig med semester under den perioden om inte arbetsgivaren själv tar upp det. Däremot när din provanställning gått över till fastanställning. Bra att veta är dock att även om provanställningen skulle ta slut så har man ändå rätt semester för de arbetsdagar man tjänat in. Men för att sammanfatta din fråga så har du rätt till 5 semesterdagar men har endast rätt att få betalt för 2 semesterdagar, sedan har du möjligheten att välja om du vill ta ut resterande. OBS! Det jag tagit upp här är huvudregeln vilket gäller i de allra flesta fallen. Dock kan din rätt till betalda semesterdagar påverkas av om du haft perioder av frånvaro som inte är semesterlönegrundande samt eventuella kollektivavtal. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,