Ingår semesterersättning i min månadslön?

2017-09-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har månadslön. Och haft 2 veckor semester. Det ända extra jag fick var 1674kr för 9 dagar. Semester ingår alltså i månadslönen?
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så undrar du om du får semesterersättning direkt på din månadslön? Det är inte enkelt att svara på utan det beror på. Det beror bland annat på om du som anställd har kollektivavtal och isåfall vilket kollektivavtal och bransch.Jag skulle rekommendera dig att kolla närmare på lönespecifikationen och kolla om semesterersättning står med på den.Kontakta gärna oss igen om du har fler frågor!

När får en arbetsgivare betala ut semesterersättning?

2017-09-11 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejEftersom jag blev sjuk under min semester så fick jag ut sjuklön från min arbetsgivarenu skulle jag även vilja ha ut min semesterersättning som jag skulle haft under dessa dagar.Min arbetsgivare säger att det ej är ok och hänvisar till lagar och kollektivavtal.Har han rätt i detta eller jag kan kräva ut mina pengar innan semesteråret är slut?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ditt svar kan skifta lite beroende vilken anställning du har samt vad som framgår av kollektivavtal. Men av vad som generellt gäller för utbetalning av semesterersättning så brukar det vara så att semesterersättningen betalas ut vid semesterårets slut. Semesterlagen ändrades 2010. Förändringen innebär att det inte är tillåtet att utbetala semesterersättningen i samband med lönen varje månad. De nya ändringarna innebar b.la. att semesterersättning inte längre kan ingå i lönen. (undantag finns, se nedan) Rätten till semesterersättning kan inte avtalas bort. Dock kan arbetsgivare avtala om (oftast via kollektivavtal) att semesterledighet inte ska läggas ut under anställningstiden i det fall anställningen är kortare än tre månader. (se 5 § Semesterlagen) I de fall där anställningen är kortare än 3 månader finns det inget förbud mot att semestersättning ingår i lönen och betalas ut löpande med lönen. Det ska dock öppet och tydligt redovisas vad som utgör lön och vad som avser semesterersättning. Om semesterersättningen inkluderas så måste lönen ökas. Men observera att det enbart är möjligt för tidsbegränsade anställningar upp till tre månader, exempelvis när man har ett sommarjobb.Jag vet inte om du har en anställning som är längre eller kortare än en 3 månader. Men jag förutsätter att du har en tillsvidareanställning. Varför din chef säger nej till att betala ut din semesterersättning är för att företaget helt enkelt inte får betala ut den i samband med månadslönen. När semesterersättning ska utbetalas kommer man överens om, kan framgå av kollektivavtal. De allra flesta får sin ersättning i samband med ledigheten eller vid en överenskommen tidpunkt på året, exempelvis vid semesterårets slut, dvs i maj. I annat fall utgår alltid semesterersättning när en anställning upphör.Sammanfattningsvis så har troligtvis din arbetsgivare rätt i det han säger och du får vänta till semesterårets slut. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Får arbetsgivare baka in semesterersättning i lön?

2017-09-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hejsan!Min arbetsgivare påstår att min semsetergersättning ligger inbakat i lönen. Är det lagligt att "gömma den i lönen"?
Soroosh Parsa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av EU-domstolens praxis följer att semesterersättning enbart får bakas in i timlönen om det redovisas på ett öppet och tydligt sätt. Arbetsgivaren har bevisbördan för att "inbakningen" har skett på ett öppet och tydligt sätt. Detta har EU-domstolen uttalat i de förenade målen C-131/04 och C-257/04.Av svenska förarbeten som har resulterat i en ändring i semesterlagen, framgår att semesterersättning inte i något fall bör presumeras (antas) ingå i lönen. Utgångspunkten ska alltså vara att de redovisas för separat i lönespecifikationen. Det finns utrymme för att baka in allt i samma post, men det är arbetsgivaren som har bevisbördan för eventuella svårigheter som kan uppstå i beräkningen. Det ska inte heller vara oklart hur stor semesterersättningen är.Om arbetsgivaren inte tydligt kan urskilja semesterersättningen från lönen i klumpsumman, har du rätt till ytterligare lagstadgad semesterersättning. Ersättningens storlek kan variera i kollektivavtal och lag. Undersök om du är bunden av något kollektivavtal.Vänligen,

Semestererlön och regler kring detta

2017-08-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Började anställning i nov 2016....Är den anställde berättigad till semesterersättning nu i 2017 ?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!För att svara på din fråga helt korrekt måste anställningsavtal och kollektivavtal läsas då svaret är beroende av hur dessa ser ut. Det absolut vanligaste gällande semesterersättning och reglerna kring dessa är att Semesterlagen är tillämplig, varför jag väljer att utgå från att den är tillämplig på ditt avtal. Semesterlön enligt semesterlagenEtt semesterår är från och med 1 april ett år till 31 mars nästkommande år. Tiden närmast före ett semesterår kallas intjänandeår, 3 § Semesterlagen.Arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, 4 § Semesterlagen. De intjänade semesterdagarna beräknas enligt 7 § Semesterlagen och kan förenklat beskrivas som antalet dagar du har varit anställd dividerat med antalet dagar under intjänandeåret multiplicerat med 25. Antalet dagar under semesteråret är vanligtvis 365 dagar. De semesterdagar arbetstagaren tjänar in under intjänandeåret har han rätt att ta ut nästföljande semesterår. Då du började din anställning i november 2016 och ditt intjänandeår tog slut 31 mars 2017 har du under semesteråret 1 april 2017 till 31 mars 2018 rätt att ta ut ungefär 11 betalda semesterdagar enligt ovanstående beräkning. Detta beror lite på när i november du påbörjade din anställning. SemesterersättningSemesterersättning ska skiljas från semesterlönen då ersättningen endast är just en ersättning om anställningen upphör innan semesterlönen har betalats ut, 28 § Semesterlagen. Denna ersättning ska betalas senast en månad efter anställningens upphörande, 30 § Semesterlagen. Ersättningen är olika i olika avtal men brukar ligga runt 12-13 % av timlönen. 12 % enligt semesterlagens bestämmelser, 16b § Semesterlagen.Vid anställningar under tre månader får semesterersättningen betalas direkt på lönen istället för intjänad semesterlön/semesterdagar om avtalat, 5 § Semesterlagen, men då din anställning löper längre tid än så bör detta inte vara aktuellt i ditt fall. Svar på din frågaFör att sammanfatta så är du berättigad till betald semester under 1 april 2017 till 31 mars 2018 och semesterlön under dessa dagar. Antalet dagar beror på hur länge du har varit anställd. Om dessa dagar aldrig tas ut har du rätt att få ut dessa i form av semesterersättning när anställningen upphör. Tack ännu en gång och hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Semesterlön i kollektivavtal

2017-09-16 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej !Jag arbetar på ett bageri. Det gäller angående min semesterlön..Jag trodde att semesterlönen var 13,2% av vad du har tjänat under intjänande året. Men enligt ekonomiansvarig så är det ett avtalat belopp från facket som du får. Han hänvisar till 13,2% är om man har utbetalt pengar på varje lön. Då räknas samtliga inkomster.Stämmer detta ?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall tillämpas semesterlagen då den innehåller bestämmelser kring semesterlöner. I lagens 16 a paragraf framgår huruvida semesterlönen ska beräknas. Men lagens 2 a paragraf menar på att viss del av lagen är semidispositiv. Att lagen är semidispositiv innebär att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal som företaget har ingått. Paragrafen kring semesterlöneberäkning är semidispositiv och därför är det alltså okej att företaget genom avtal har andra bestämmelser än vad som följer av lag. Jag antar nu att det fack du nämner är arbetsorganisationen företaget valt att sluta sitt kollektivavtal med. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

När ska semesterlönen betalas ut?

2017-09-10 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |När ska semesterlönen betalas ut. När jag går på semester eller efter semestern?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterlönen ska betalas ut ”i samband” med semesterledigheten. Detta innebär att betalningen kan ske vid det ordinarie lönetillfället närmast före semesterledighetens början eller under semestern eller vid det ordinarie lönetillfället närmast efter semesterns slut.När just din arbetsgivare betalar ut semesterlönen borde finnas reglerat antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. För vecko- eller månadsavlönade kan lönen bestå av dels en fast lönedel och dels en rörlig lönedel som understiger tio procent av den totala inkomsten under semesteråret. I ett sådant fall ska semesterlönen för den rörliga lönedelen betalas senast en månad efter semesterårets utgång.Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Ska en uppsagd arbetstagare få semesterersättning under arbetsbefriad uppsägningstid?

2017-09-01 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har haft en tjej som timanställd,hon har haft 112kr/Tim. Varav 12kr är semesterersättning. Hon misskötte sitt jobb så jag sa helt enkelt upp henne,då kontaktade hon facket,men till mig sa hon att hon bara var medlem i A-kassan,nu kom vi överens om att hon skulle få 1månadslön men arbetsbefriad. Nu till min fråga ska hon även ha dessa 12kr i timmen. Nån mer semester för henne är ju inte aktuellt.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arbetstagare har rätt till semesterersättning även under arbetsbefriad uppsägningstid Tjejen som du har sagt upp har under uppsägningstiden rätt till samma lön och förmåner som tidigare vilket även omfattar semesterersättning, detta gäller trots att hon är arbetsbefriad. (LAS 12 §) Uppsägningstiden kan sägas vara som vilken annan månad som helst under anställningen och tjejens rätt upphör inte förrän anställningen är avslutat. Hon ska alltså även ha de 12 kr i timmen. Semesterersättning som betalas ut löpande under arbetstiden utgår istället för semesterlön under semesterledighet. Även om ytterligare semester inte är aktuell i tjejens situation, så är semesterersättningen något hon "tjänar in" varje dag hon arbetar och därför har rätt till. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Får jag semesterlön för heltid eller för deltid?

2017-08-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat heltid ( den 20 juli 2015) fram tills den 1:a februari 2017, sedan gick jag ner till 25%. (under sommaren jobbade jag 70%) under augusti tog jag semester på 20 dagar. Får jag semesterlön för heltid(100%) eller för deltid (25%)??
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om semester finns i Semesterlagen (SemL). Du får semesterlön för hela dagar men kanske inte för alla semesterdagarSemesterledighet får endast tas ut i hela semesterdagar, (SemL 3 a §) vilket innebär att även din semesterlön bara ska betalas ut för heldagar. Hur många av dina semesterdagar du däremot har rätt till semesterlön på beror på hur många dagar du har "tjänat in". Normalt intjänas semesterdagar fr.o.m. den 1 april t.o.m den 31 mars året efter (s.k. intjänandeåret). Beroende på hur mycket du har jobbat under denna period, har du olika många betalda semesterdagar kommande period (s.k. semesteråret). (SemL 3 §) Har du jobbat heltid under hela perioden, ska alla dina 25 semesterdagar som du har rätt till vara betalda. Viktigt att tänka på är att om din arbetsplats har kollektivavtal kan det där finnas andra bestämmelser om hur semesterlönen beräknas, i så fall gäller vad som är avtalat där. Du bör få semesterlön för alla 20 semesterdagarMed tanke på att du arbetat heltid 1 april 2016 - 1 februari 2017, alltså nästan hela intjänandeåret, och därefter deltid, så är det troligt att du får betalt för alla 20 dagar du tagit semester, men kanske inte för resterande fem semesterdagar du har rätt till. (SemL 7 §)Jag rekommenderar dig att kontakta din arbetsgivare för att få korrekt information om hur många betalda semesterdagar du har rätt till, arbetsgivaren ska ha koll på detta. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning