Rätt till semesterersättning vid provanställning

2018-01-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hejsan, Om jag blir anställd 5 februari, provanställning först 6 månader. har jag då rätt till semester i sommar? ( det är en tillsvidare tjänst efter halvåret)
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna om anställdas rätt till semester finns i semesterlagen. Enligt 4 § har alla arbetstagare rätt till sammanlagt 25 semesterdagar per år. Något krav på intjänande finns inte för att få rätt till dessa 25 semesterdagar. Dock får man inte alltid betalt för den ledigheten. Varje semesterår räknas från den 1 april ett år till 31 mars nästa år (exv. 1 april 2017- 31 mars 2018) enligt 3 §. I 4 § finns dock ett undantag till dessa 25 semesterdagar, nämligen att om anställning påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret (alltså 31 augusti 2017 i ditt fall) så har arbetstagaren endast rätt till 5 semesterdagar. Eftersom din provanställning började den 5 februari har du hunnit vara anställd ca två månader under intjänandeåret har du därför enbart rätt till 5 semesterdagar och av dessa dagar är har du rätt till 2 dagars semesterlön och 3 dagars obetald semester. Det är frivilligt om man som arbetstagare vill ta ut obetald semester enligt 8 §. Om inget är avtalat så ska semestern oavsett om den är betald eller inte förläggas någon gång under perioden juni-augusti(12 §). Vissa arbetsgivare erbjuder dig som nyanställd betald semester även om du inte hunnit tjäna in den, så kallad förskottssemester. TIPS! Under provanställningen kan dock arbetsgivaren säga upp anställningen när den vill och behöver inte motivera varför enligt 6 § LAS. Därför skulle jag inte rekommendera att man är påstridig med semester under den perioden om inte arbetsgivaren själv tar upp det. Däremot när din provanställning gått över till fastanställning. Bra att veta är dock att även om provanställningen skulle ta slut så har man ändå rätt semester för de arbetsdagar man tjänat in. Men för att sammanfatta din fråga så har du rätt till 5 semesterdagar men har endast rätt att få betalt för 2 semesterdagar, sedan har du möjligheten att välja om du vill ta ut resterande. OBS! Det jag tagit upp här är huvudregeln vilket gäller i de allra flesta fallen. Dock kan din rätt till betalda semesterdagar påverkas av om du haft perioder av frånvaro som inte är semesterlönegrundande samt eventuella kollektivavtal. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till semesterersättning kan inte avtalas bort

2017-12-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, min sambos dotter sa upp sig 24/10-17, arbetsgivaren vart arg och skrev ett avtal som hon skrev på. Där har dom gjort en uträkning som reglerar hennes slutlön i november. Dom har inte räknat med semestern hon tjänat in från 1/4 i år och fram till slutdatum. När hon nu ringde och påpekade det så sa dom att hon skrivit på avtalet och har då ingen yrkan på semesterersättning. Kan dom göra så ? Dom har lurat henne medvetet. Det är dessutom skrivet på ett papper från en redovisningsbyrå som inte är arbetsgivaren.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avtal kan inte ersätta semesterlagens reglerEn arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen (1977:480). Lagens regler är tvingande som skydd för arbetstagaren, vilket betyder är lagens regler inte kan avtalas bort på sådant sätt som du beskriver, se 2 § Semesterlagen. Avtalet som din sambos dotter har skrivit på är alltså inte giltigt i den del som det strider mot semesterlagens regler. Hur semesterförmåner ska delas ut beror på hur hennes anställning ser ut. Men som utgångspunkt har hon rätt till semesterersättning 12 procent av allt som hon har tjänat under semesteråret, se 16b § Semesterlagen. Om din sambos dotter är medlem i en fackförening, råder jag er att ta kontakt med denna så fort som möjligt. Ni är även varmt välkomna att kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se för vidare vägledning. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har jag rätt till semesterledighet under en provanställning?

2017-11-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejJag ska börja en provanställning på 3 månader. Jag undrar om jag har rätt att ta ut semester under denna tid?
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varje arbetstagare har rätt till totalt 25 semesterdagar per år (4 § semesterlagen). Samma paragraf säger dock också att ifall anställningen påbörjas efter den 31 augusti under året, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. Något krav på intjänande finns inte för att få rätt till semesterdagarna. Semesterlagen är en tvingande lag, vilket betyder att arbetsgivaren inte kan avtala bort den.Jag skulle rekommendera dig att du kikar på ditt anställningsavtal, där kan du få mer vägledning. Du kan också höra med din arbetsgivare!

Stämmer det att man kan förhandla bort hela semesterlagen, utom rätten att spara 5 dagar?

2017-11-11 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Jag har en fråga , stämmer det att man kan förhandla bort hela semesterlagen , utom rätten att spara 5 dagar. Tacksam för svar.Med vänlig hälsning,
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att vissa regler i semesterlagen (SemL) kan avtalas bort men absolut inte hela lagen. Om inget avtal som säger annat finns så gäller alla lagens regler till förmån för arbetstagaren, vilket innebär att arbetsgivaren inte får ge sämre villkor än vad som står i lagen (SemL 2 §).Vad gäller rätten till semesterledighet kan denna rättighet som utgångspunkt inte avtalas bort. Arbetstagare som påbörjat sin anställning innan den 1 september har rätt till minst 25 semesterdagar under året och arbetstagare som påbörjat sin anställning 1 september eller senare har rätt till minst 5 semesterdagar under året (SemL 4 §). Det finns ett särskilt undantag för anställningar som ska pågå i högst tre månader. Här kan avtalas om att arbetstagaren inte ska ha några semesterdagar, men denne ska ändå få semesterersättning (SemL 5 §).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Rätt till semester som nyanställd?

2017-12-22 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag påbörjade min anställning den 1 december 2017 och min sambo den 3 september i år. Vi funderar nu på att ta semester på i veckor i februari men fick veta att vi kanske inte har rätt till mer än fem lediga semesterdagar då vi inte varit anställda ett helt semesterår. Stämmer verkligen detta? Och isåfall hur många dagars betald semester kan jag och min sambo ta ut? Tacksam för svar,Mvh
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring semester finns i semesterlagen. Lagen gör skillnad på betald och obetald semester, varför jag kommer dela upp mitt svar i två delar. För svaret ska bli så tydligt som möjligt tänker jag börja med att definiera två centrala begrepp: semesterår och intjänandeår.Ett semesterår är det år semestern tas ut och sträcker sig enligt semesterlagen från 1 april (i detta fall 2017) till 31 mars (i detta fall 2018) (3 § semesterlagen). Det är dock möjligt att semesteråret är en annan period till följd av reglering i exempelvis kollektivavtal (vanligaste avvikelsen är att istället använda perioden 1 januari - 31 december).Ett intjänandeår är motsvarande period närmast före semesteråret (i detta falla antagligen 1 april 2016 - 31 mars 2017) (3 § semesterlagen). Det är under detta år man tjänar in semesterlön för att få betald semester. Precis som med semesteråret kan datumen vara andra om detta bestämts genom exempelvis kollektivavtal.Värt att tänka på är att du och/eller din sambo kan ha bättre villkor vad gäller rätt till semester än vad semesterlagen medger, till följd av reglering i kollektivavtal eller anställningsavtal (2 § semesterlagen). Då jag inte vet om så är fallet kommer jag i mitt svar att utgå från att lagens bestämmelser gäller för er.Antal semesterdagarEn arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret har arbetstagaren dock endast rätt till fem semesterdagar. Såväl du som din sambo har alltså rätt till fem semesterdagar under resten av det pågående semesteråret (till och med den 31 mars). Det stämmer alltså inte att man måste ha varit anställd ett helt semesterår för att få rätt till 25 semesterdagar – tidsgränsen går istället vid den 1 september. (4 § semesterlagen) Notera att rätten till fem dagars semester också är beroende av hur mycket semester ni tagit ut i era tidigare anställningar; om ni redan förbrukat maxantalet semesterdagar i tidigare anställning detta semesterår har ni inte någon rättighet till ytterligare dagar hos den nya arbetsgivaren (6 § semesterlagen).Antal betalda semesterdagarBetalda semesterdagar (semesterdagar med semesterlön) tjänas in under in intjänandeåret. En förutsättning för att överhuvudtaget ha rätt till betald semester är alltså att man tidigare under sin anställning tjänat in semesterlön. I ert fall har ni alltså inte rätt till någon betald semester överhuvudtaget, på grund av att ni inte tjänade in någon semesterlön på era arbetsplatser under perioden 1 april 2016 - 31 mars 2017. Även under nästa semesterår (1 april 2018 - 31 mars 2019) påverkas enligt lag er rätt till betald semester, på så sätt att antalet betalda semesterdagar kommer beräknas proportionerligt efter hur länge ni varit anställda under tidigare period. (7 § semesterlagen)Vissa arbetsgivare erbjuder så kallad förskottssemester för nyanställda, vilket innebär en möjlighet till betald semester mot att en form av skuld till arbetsgivaren uppstår.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är OB/traktamente semesterersättningsgrundande?

2017-11-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej.Om man jobbar som behovsanställd, alltså timme mot timme och har en fastställd timpeng samt övertid när så sker och har ett resande arbete där traktamente utgår vid övernattningar vad gäller i följande fråga.Jag har 200 kr timen plus skattefritt traktamente samt ovanpå en summa traktamente som jag beskattar precis som lön för.När man skall räkna 12% semesterersättning ska allt som ingår i intjänad bruttolön inkluderas i underlaget ?Alltså allt som räknas som lön och har blivit beskattat som lön ska ingå i underlaget som ska beräknas på 12% ?Tacksam för svar.MvhMikael
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All fast och rörlig förvärvsinkomst från tjänst räknas är semestersättningsgrundande. Detta innebär att OB-lönen är semesterersättningsgrundande. Traktamente å andra sidan ses inte som inkomst från tjänst och är därför inte heller semesterersättningsgrundande.Reglerna om semesterersättning är semidispositiva, vilket innebär att ett anställningsavtal eller kollektivavtal inte kan begränsa din rätt till semesterersättning, utan endast utöka denna. I ditt fall skulle detta exempelvis kunna vara en högre semesterersättning än 12%.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga, om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!Vänligen,

Hur länge får ett företag betala semesterersättning till anställda med timlön?

2017-11-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Under hur lång tid får företaget betala Semesterersättning direkt per timme till anställda med timlön?Jag har hört från olika håll, men inte kunnat läsa mig till, att det endast får lov att pågå i 3 månader. Nu är det så att de anställda (unga) önskar att fortsätta att få semesterersättningen direkt per arbetad timma. Får man lov eller gör man något olagligt om man fortsätter i mer än 3 månader med detta?Företaget saknar kollektivavtal. Tacksam för ett snabbt svar.MVHAnette Löwenadler
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget som säger att du endast får betala ut semesterersättning i samband med lönen i endast tre månader. Det enda krav du har är att betala ut tolv procent av arbetstagarens lön. Det framgår av 16 b § semesterlagen.Har du någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Kan semesterersättning avtalas bort?

2017-10-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Jag förhandlar med en idrottsförening angående ett tidsbestämt anställningsavtal som varar mellan 1 november 2017 till och med 30:e maj 2018. Anställningen är på 10 timmar i veckan med en fast bruttolön varje månad. I avtalet jag har fått mig tilldelat (ej skrivit under ännu), har man försökt avtala bort semester/semesterersättning. Är detta ok? Vad har jag rätt till? Såhär har man valt att skriva: "Uppdragstagaren har ingen rätt till semester eller semesterersättning, dock kan arbetstagaren förlägga ledighet under säsongsuppehåll i samråd med arbetsgivaren.". Tack!
Nathalie Byström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt till semesterförmåner enligt 1§ semesterlagen. Den rätten kan inte avtalas bort genom avtal mellan en arbetsgivare och en anställd, 2§. (https://lagen.nu/1977:480). Semesterersättning betalas ut när en anställd avslutar sin anställning samt vid kortare anställningar. Det är alltså inte samma sak som semesterlön, som är den ersättning en anställd får under sin semester.Du har av den förening du jobbar för rätt att få ut din intjänade semesterersättning och detta regleras i lag. Enligt 28 § i semesterlagen framgår att om en arbetstagares anställning upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in så ska arbetstagaren i stället få ut semesterersättning. Om du exempelvis arbetar som timanställd utgörs din semesterersättning enligt 16 b § av 12 % av din förfallna lön. Du har alltså rätt till 12 % semesterersättning av den totala intjänade lönen från 1 november 2017 till och med 30:e maj 2018 och detta ska betalas ut efter sista anställningsdagen om ni inte kommer överens om att betala ut ersättningen månadsvis. Sammafattningsvis: Semesterersättning är ersättning som du får om du slutar din anställning innan du har tagit ut semesterdagar med semesterlön och detta framgår av 28 § semesterlagen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, lycka till!Med vänlig hälsning,