Upphovsrätt till samlingsverk

2014-12-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad skillnaden är mellan 5 § Upphovsrättslagen och 18 § samma lag? Jag undrar också vad 18 § 2 st. menar i samband med första stycket samma bestämmelse?Tack på förhand!
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!5 § URL: "Den som genom att sammanställa verk eller delar av verk, åstadkommit ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk har upphovsrätt till detta, men hans rätt inskränker icke rätten till de särskilda verken."5 § URL är avsedd att ge skydd åt sammanställda samlingsverk utan att inskränka rätten till de enskilda verken. Samlingen måste ett resultat av en egen prestation och vara tillräckligt särpräglad för att kunna ses som ett verk, t.ex. genom en speciell arrangering. Några exempel på samlingsverk är uppslagsverk, tidningar och diktsamlingar.18 § URL reglerar rätten att använda samlingsverk för undervisning. Enligt huvudregeln i första stycket får framställaren av ett samlingsverk för undervisningsändamål en tvångslicens att använda andra verk i en begränsning omfattning. Tvångslicens innebär att samtycke inte behöver hämtas för att få sammanställa verk i undervisningssyfte, men ersättning ska betalas till upphovsmannen.  Med samlingsverk avses det som nämns i 5 § URL.I 18 § 2 st. finns det ett undantag som fastställer att verk som har skapats för att användas vid undervisning inte får användas med stöd av 18 § 1 st. URL. Samlingsverk får inte heller framställas i förvärvssyfte enligt undantaget.Skillnaden mellan bestämmelserna är att 5 § URL ger skydd åt samlingsverk, utan att inskränka upphovsrätten till de enskilda verken i samlingsverket. 18 § URL gör skillnad mellan att framställa samlingsverk i undervisningssyfte och i förvärvssyfte.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Påverkar byte av försäkringsgivare rättsskyddet för en pågående tvist?

2014-12-08 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Kan jag byta bolag för hemförsäkringen utan att det påverkar det rättsskydd som det “gamla” bolaget hittills stått för? (Jag är med i processen mot Acta/Kaupthing och deras rådgivning om VOTM i Lehman Brother kraschen)
Victor Sundh |HejAllt beror på hur ditt nuvarande försäkringsvillkor är uppbyggt samt hur det nya försäkringsvillkoret är uppbyggt. I försäkringsvillkoren anges den tidsmässiga omfattningen, d.v.s. när en tvist i tiden måste ha uppstått för att omfattas av försäkringen (samt andra faktorer som spelar in, t.ex. när händelsen som leder fram till tvisten får ha ägt rum osv). Det är tänkbart att om du byter försäkringsbolag, den uppstådda tvisten "låses in" i den gamla försäkringen och att den gamla försäkringsgivaren får fortsätta betala rättegångskostnaderna för den pågående tvisten. Det kan också finnas ett efteranmälningsskydd som medger att nya tvister som kan hänföras till händelser under försäkringsperioden kan anmälas inom en bestämd tid efter det att försäkringen har sagts upp. Det är också möjligt att den nya försäkringen tar över och går in och ersätter rättegångskostnaderna i den befintliga tvisten (även om villkoren brukar vara uppbyggda så att tvisten måste uppsåt under försäkringsperioden för att ersättas). Som du ser beror allt på det försäkringsvillkor (+ försäkringsbrev) som tillämpas av försäkringsgivaren, vilket utgör ert gemensamma avtal.Mitt råd är att du antingen själv läser ditt villkor och ser hur regleringen är eller ringer upp ditt nuvarande försäkringsbolag och lägger korten på bordet och frågar om de kommer fortsätta betala rättegångskostnaderna även om du byter försäkringsbolag. Be dem att hänvisa till klausulerna i försäkringsvillkoret i sitt svar. Du bör sedan även kolla på hur regleringen är i det nya försäkringsbolaget.

Överlåtelse av konstverk innefattar inte överlåtelse av upphovsrätt

2014-12-04 i Immaterialrätt
FRÅGA |En konstnär producerar konstprints som han/hon säljer i begränsad upplaga och signerade. Kan denna konstnär använda hela eller delar av motivet i andra (egna) produktioner, t ex som vykort eller illustrationer i en bok?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Enligt upphovsrättslagen har konstnären upphovsrätt till sina motiv (förutsatt att dessa är någorlunda originella). Att konstnären säljer verk som innehåller dessa motiv innebär inte att upphovsrätten också överlåts på köparen. Konstnären har fortfarande kvar upphovsrätten till sina motiv och det finns inget hinder för honom eller henne att använda sig av dem i nya produktioner. Med vänliga hälsningar,

Äganderätt och licensavtal

2014-11-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur det kan vara lagligt för Microsoft att sälja t.ex. Office och sen begränsa det till en dator? Det är som att jag skulle sälja en stol till någon, men de får bara använda den i lägenheten de har då de köper den. Är inte Office MITT då jag köpt det?
Johan Hult |Hej,Rättigheterna till mjukvara, t ex Microsoft Office, är komplicerade. Företag som producerar datorprogram brukar sällan eller aldrig sälja dem till användarna. Istället säljer de licenser, som kan beskrivas som tillstånd att använda programmet. För att en licens ska gälla måste användaren följa licensavtalet. (Företag har förstås inte rätt att sätta upp vilka villkor som helst i sina licensavtal. Om en domstol bedömer att ett avtalsvillkor är uppenbart oskäligt så kan avtalet ändras.)I licensavtalet för Office Home and Student 2013 står följande:”Vi säljer inte vår programvara eller din kopia av den – vi licenserar ut den. Med den här licensen beviljar vi dig rätten att installera och köra endast ett exemplar på en dator (den licensierade datorn), för användning av en person åt gången, men endast om du följer alla villkor i detta avtal. Vår programvarulicens tilldelas permanent till den licensierade datorn.”Jag vet förstås inte vilken version av Office du använder, men en liknande text finns nästan helt säkert i alla licensavtal för någon version av Microsoft Office. Office är inte ”ditt”, eftersom Microsoft aldrig har låtit dig köpa Office. Vad du köpte var ett tillstånd att använda Office enligt villkor som bestäms av licensavtalet. Genom att godkänna licensavtalet går man också med på att bara använda programmet på en dator.Jag förstår att du vill äga dina datorprogram, men en licens är tyvärr ingen egentlig äganderätt till programmet. Därför har man också färre rättigheter än vid ägande.Med vänlig hälsning,

Annans titel som som del i boktitel?

2014-12-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Får jag använda en låttitel som titel på en roman. Det handlar om Bruce Springsteens låt Hungry heart. Tänkt titel på min roman är "Hungry heart- historien om en särskild operatör del 1. Tack på förhand
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Grundprincipen är enligt 6 kap. 50 § Upphovsrättslagen (se https://lagen.nu/1960:729) att ett verk inte får göras tillgängligt för allmänheten under en titel som gör att verket eller författaren kan förväxlas med något tidigare verk eller någon annan upphovsman.Det går väl knappast att påstå att din titel gör att boken eller du som författare kan förväxlas med Springsteen eller hans musik; din titel är ju totalt sett både självständig och ganska unik.Frågan är dock om detta kan gå utöver "citaträtten" i 2 kap. 22 § Upphovsrättslagen. Enligt denna bestämmelse får man i överensstämmelse med god sed citera ur offentliggjorda verk. Detta torde innefatta även titlar. Om titeln på något sätt associerar till innehållet i boken, vare sig direkt, indirekt eller skämtsamt, ser jag inte att det skulle vara något problem i ditt fall.Sammanfattningsvis ser jag inget hinder mot att du använder din titel, eller någon liknande.Lycka till! Om du undrar något annat är det bara att återkomma!Hälsningar,

Författande under pseudonym

2014-12-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag ämnar ge ut en bok under pseudonym, men har inte lyckats finna svar på vilka regler/lagar som gäller angående tagande och användande av pseudonym. Om man har ett väldigt vanligt namn har man inte problem med att identifieras, det kan ju vara vem som helst med det vanliga namnet som har skrivit boken. Men om man är ensam i landet om sitt namn så blir det annorlunda.... Jag undrar därför om man har rätt att ta vilket namn som helst som pseudonym, det kan ju t ex finnas någon person som heter så på riktigt. Hur vet man om någon heter så på riktigt? Måste man registrera sin pseudonym någonstans? Mycket tacksam för svar!
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Grundprincipen är naturligtvis att man får använda vilket namn som helst som pseudonym. Den viktigaste begränsningen finns i 6 kap. 50 § Upphovsrättslagen (Se https://lagen.nu/1960:729), där följande står:"Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman."Detta innebär att du i stort sett kan välja vilket "vanligt" namn du vill även om någon annan författare skulle ha det, så länge du inte exempelvis även har samma eller en liknande boktitel. Det här kan förstås vara svårt att avgöra, men vi kan ta två exempel till hjälp: Om "Hanna Gustafsson" har gett ut boken "Mitt liv och min stil" kan du knappast för boken "Liv och stil" använda pseudonymen "Hannah Gustavsson". Däremot vore det förmodligen inget problem att ge ut boken "Levande tankar" under pseudonymen "Hanna Gustafsson". Självklart gäller det att vara särskilt försiktig med väletablerade författare, även om namnet är någorlunda vanligt; även om man har en titel som inte påminner om någon tidigare utgiven bok kan ju bokens genre och författarnamnet göra att man direkt associerar till den kände författaren. Att någon verkligen har det namn du använder som pseudonym är dock i sig inget problem.Brottet Förtal (se 7 § Tryckfrihetsförordningen, https://lagen.nu/1949:105) skulle naturligtvis kunna vara aktuellt om man ger ut en bok under en existerande persons namn, men då måste det förstås (förutom att boken innebär att personen utpekas som "brottslig eller klandervärd" etc.) finnas någon form av tydlig koppling till personen så att man verkligen förstår vem det rör sig om.  Om man har använt ett vanligt namn är det inte särskilt sannolikt att detta brott kommer till stånd, men ett exempel kunde vara om man skrev en falsk självbiografi eller liknande och inkluderade kränkande uppgifter.Du måste inte registrera din pseudonym någonstans, eftersom det i första hand är utgivaren som ansvarar för vad som står i ett utgivet verk, och jag kan inte tänka mig att ett förlag skulle avstå från att ge ut din bok bara för att du använde pseudonym.Mitt råd är sammanfattningsvis att du väljer antingen ett vanligt namn eller ett namn som det är uppenbart att ingen har, och att du försöker se till att ingen bok med snarlik titel och snarlikt författarnamn är utgiven. Om du väljer ett vanligt namn behöver du knappast vara orolig för nämnda "förväxling" enligt Upphovsrättslagen.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Sälja tavlor med kända citat

2014-11-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det tillåtet att skapa en produkt, tex tavla med ett citat från någon känd person för att sälja i webbshop?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara frågan måste vi ställa oss två delfrågor: 1) Skyddas citatet av någon upphovsrätt och 2) Utgör försäljning av tavla med citatet ett upphovsrättsligt intrång?1) Det är svårt att ge ett generellt svar på den här frågan. Eftersom det inte finns någon databas över upphovsrättsskyddade verk är det svårt att veta säkert om ett verk är skyddat eller ej. Det man får titta på är om texten är originell. Om det rör sig om t.ex. en bok av en författare eller ett tal som en känd person har hållit är det troligt att det rör sig om ett skyddat verk. Upphovsmannen har då ensamrätt till att båda kopiera verket (och delar av det såsom citat) samt göra det tillgängligt för allmänheten.2) När du säljer tavlor utgör det intrång i både kopieringsrätten och "offentliggörarrätten". Det finns ett undantag för citat i svensk upphovsrätt som du finner https://lagen.nu/1960:729#P22S1. Enligt den gäller dock att citatet inte ska utgöra den huvudsakliga delen av det nya verket. Ett exempel på när citering är tillåtet är om du skriver en bok och vill använda någon annans uttalande för att belysa ett argument som du anger. Om du istället skriver citatet på en tavla och säljer utgör citatet huvuddelen av produkten vilket enligt min bedömning inte ryms inom undantaget.Svaret blir därför att om det rör sig om en text eller annat verk som är så pass originellt att det skyddas av upphovsrätten så får du inte, utan upphovsmannens tillstånd, trycka dessa på tavlor och sälja till allmänheten. Det utgör intrång i upphovsmannens ensamrätt enligt URL 2 §, se https://lagen.nu/1960:729#P2S1. Mitt råd är därför att om möjligt höra med upphovsmannen för att få tillåtelse alternativt använda sig utav verk som inte är upphovsskyddade såsom de där upphovsmannen varit död i minst 70 år.Hoppas att du är nöjd med ditt svar.Vänliga hälsningar,

Användning av varumärken

2014-11-21 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Jag har varit med och tagit fram produkter till höger och vänster i företag som jag har arbetat i. Får jag använda mig av dessa logotyper för att marknadsföra mig själv i ett cv och på en hemsida som då marknadsför min cv som den del av citaträtten eller annan tillämplig lag som faller tillgodo för mina ändamål? Tacksam för svar.Vänligen/Johnny
Robin Henningson |Hej Johnny och tack för din fråga!Skyddet för olika logotyper och liknande känneteckensmärken finns i lagen om Varumärkeslagen (se: https://lagen.nu/2010:1877). Utifrån hur din fråga är formulerad så utgår jag ifrån att det är företagen som äger rätten till de varumärken som du varit med att ta fram. Som lagstiftningen ser ut så får du inte använda andras varumärken "inom näringsverksamhet" - privat användning av varumärken är således OK, så länge det inte sker inom ramen för en näringsverksamhet. Detta innebär att du kan använda det i egenskap av privatperson när du söker nya jobb, men däremot inte om du gör det i egenskap av egenföretagare för att göra reklam för ditt företag. I dessa fall behöver du få tillstånd från rättighetsinnehavaren.När det gäller hemsidan så beror det nog på huruvida hemsidan kan sägas utgöra en slags näringsverksamhet. Om det är någon som har i uppdrag att marknadsföra dig genom denna hemsida mot ersättning skulle jag nog klassificera detta som ett led i en näringsverksamhet och att användningen i dessa fall inte är tillåten. För att vara på den säkra sidan skulle jag dock rekommendera dig att först söka tillstånd hos rättighetsinnehavaren för att undvika eventuella konflikter.