Citationsrätt av foruminlägg

2014-10-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har samlat många små texter och citat skrivna på ett speciellt forum. Plockat från många olika som gjort inlägg. Alla som gjort inlägg på denna sida har gjort det anonymt. Skulle jag kunna använda mig av dessa citat och det räcker om jag hänvisar från vilket forum jag hämtat dem? Eller måste jag personligen försöka kontakta varje enskild person för att be om lov? Vilket ju i efterhand skulle vara jättesvårt då jag inte angivit vem som skrivit vad.
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Regleringar om upphovsrätt finns framförallt i Upphovsrättslagen, se https://lagen.nu/1960:729#K5. Du funderar på om du behöver lov för att använda dig av citat från foruminlägg. Du kan sannolikt vara lugn; för att någonting skall innefattas av upphovsrätten krävs det bland annat att det har viss självständighet och originalitet, något som brukar kallas för "verkshöjd" och regleras i 1 kap. 1 § Upphovsrättslagen. Självklart är detta inte ett lätt begrepp att definiera, och vad som uppnår verkshöjd kan variera på olika områden. Dock är vanliga kommentarer på forum oftast av sådan karaktär att de nästan är talspråkliga, eller åtminstone inte skapande eller av den karaktär som avses i upphovsrätten. Så länge som de texter och citat du använder dig av inte är i formen av till exempel en berättelse, dikt eller liknande eller är en längre framställning, torde de därmed inte ha upphovsrätt. I så fall behöver du naturligtvis heller inte lov för att använda dig av dem, och det finns inget direkt krav på att du anger varifrån du fick texterna även om detta självklart kan vara till fördel för din egen framställning.Även om en del av de texter du citerar skulle uppnå verkshöjd, är de för övrigt helt klart offentliggjorda i och med att de har lagts upp på Internet, vilket ger var och en rätt att citera dem enligt 1 kap. 22 § Upphovsrättslagen. Alltså krävs inget tillstånd från upphovsmannen. Återgivande av korta texter och liknande skall dock ske enligt god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet, vilket exempelvis skulle kunna innebära att du citerar så mycket av dem som krävs för att föra fram poängen med din egen framställning. God sed kan dock även innebära att hänvisning skall göras till upphovsmannen, men i ditt fall är detta naturligtvis inte möjligt och kan därför knappast krävas. Kort sagt finns det inga direkta begränsningar för vad du kan göra med texter som inte uppnår verkshöjd, såsom korta diskussionsinlägg och liknande. Om det rör något längre och mer sammansatta och "skapade" texter kan de dock falla inom upphovsrätten. Trots detta kan du citera dem i den omfattning det krävs för att uppfylla ditt eget syfte.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kopiera avtal utan lov

2014-09-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejÄr det olagligt att kopiera delar av villkor/kundavtal från ett företag som bedriver verksamhet på nätet till en liknande tjänst som man vill starta?Har de upphovsrätt eller liknade till sina "Allmänna avtal"?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Frågor om upphovsrätt hittar du i upphovsrättslagen (URL), se https://lagen.nu/1960:729. Avtal skyddas i regel av upphovsrätt eller till denna närstående rättigheter och det är därför olagligt att kopiera avtalsinnehåll rakt av (URL 1, 2 och 49 §§). Dessutom är passar inte generella avtalsmallar alla verksamheter eller organisationer utan avtal bör anpassas utifrån de särskilda behov som finns i den aktuella situationen. Däremot går det i viss utsträckning att använda andra avtal som inspirationskälla när du upprättar ditt egna avtal.Om du behöver hjälp med att skriva ett avtal så är du varmt välkommen att använda vår avtalstjänst eller kontakta någon av våra samarbetspartnershjälper vi dig gärna! Du kan läsa mer här http://lawline.se/vara_tjanster/foretag.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Immaterialrättsliga skydd

2014-09-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har kommit på en affärsidé som jag verkligen tror på. För att genomföra den krävs dock samarbete med ett redan etablerat stort företag. Jag ser dock en risk i att det här redan etablerade företaget kommer "sno" min idé och genomföra den på egen hand ifall jag presenterar den för dem. Min fråga är därför om jag har någon möjlighet att skydda min idé och helt enkelt säkerställa att det här företaget inte kan genomföra den på egen hand, eftersom det är jag som kommit på den? Tacksam för snabbt svar!
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Svaret på din frågeställning beror främst på vad det är för affärsidé du har. Du kan åtnjuta olika immaterialrättsliga skydd för dina idéer beroende på hur idéerna är utformade. Upphovsrätt kan du få för konstnärliga och litterära verk (1 kap. 1 § lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Ditt verk måste präglas av självständighet och originalitet. Upphovsrätten uppkommer i samband med att ditt alster skapas. Ingen ansökas krävs således. Patent kan du få för en uppfinning som är en teknisk lösningen på ett tekniskt problem (1 kap. 1 § patentlagen). Din uppfinning måste vara ny och väsentligt skilja sig från andra uppfinningar (2 § patentlagen) För att få ensamrätt (patent) på din tekniska lösning, måste du ansöka om detta. Har du ett mönster eller en design som du vill skydda, kan du ansöka om detta enligt mönsterskyddslagen. Ditt mönster måste vara nytt och särpräglat (2 § mönsterskyddslagen). En sista immaterialrätt som kan vara relevant är varumärkesrätt. Ditt varumärke måste ha en särskiljningsförmåga och det får inte finnas risk för förväxling med annat märke (5 § varumärkeslagen). Om inga immaterialrättsliga skydd är aktuella, återstår alternativet att sluta ett slags sekretessavtal med företaget om användningen av din idé. Vänliga hälsningar,

Arbetsgivares rätt till upphovsrättsliga verk

2014-08-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! När jag började jobba på en nystartad förskola ritade jag (på kvällstid) en uggla till förskolans logga. Inget uppdrag eller ersättning, inga avtal utan mest på skoj. Ugglan har använts på skyltar, hemsida, dokument och arbetskläder under alla år jag jobbade där. Nyligen bytte jag jobb och erbjöd dåvarande chefen att få använda illustrationen men att vi skulle skriva ett avtal. Hon krävde då att antingen få (köpa) loss bilden eller att jag skulle ta tillbaka den. Senare ändrade hon sig och tackade nej helt och hållet, varpå jag önskade att min illustration skulle tas bort senast 10/8-14. Därefter hade hon inte rätt längre att få använda min bild. Det hände dock inte (även om hon lite i taget börjat plocka bort bilden här och där) och jag fick då rådet att skicka en faktura för olovlig användande av bild. Nu påstår chefen att eftersom det ingick i mina arbetsuppgifter att rita och måla, allt som jag ritat och målat är hennes egendom och hon får göra som hon vill. Bör jag gå vidare och hur i så fall?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är du som är skaparen, upphovsmannen, till ugglan och rätten till den är därför som huvudregel din. Detta framgår av Upphovsrättslagen (URL) 1 kap 1 § (https://lagen.nu/1960:729#K1). Enligt URL 3 kap 27 § kan du emellertid överlåta din upphovsrätt till någon annan, exempelvis en arbetsgivare. Detta görs genom anställningsavtal, det kan också framgå av kollektivavtal. Det saknas nämligen lagar om vem som har rätt till upphovsskyddade verk i ett arbetsrättsligt förhållande. Överlåtelsen ska uttryckligen eller underförstått innefatta en överföring av rätten till verket. Som du beskriver det, att det skett utanför arbetstid, utan ersättning och utan att din chef bett dig om tjänsten, är det tveksamt om ugglan kan anses skapats inom ramen för ditt arbete, men det är alltså avgörande vad som framgår i ditt avtal med din arbetsgivare.Eftersom du inte längre är anställd blir den så kallade specifikationsprincipen tillämplig. Enligt principen stannar de delar av upphovsrätten som inte uttryckligen överlåtits kvar hos upphovsmannen. Denna princip tolkas restriktivt till upphovsmannens fördel, (jfr SOU 2010:24).Jag råder dig att noggrant läsa igenom ditt tidigare anställningsavtal och utifrån vad som framgår av det välja om du vill gå vidare eller inte. Om det är din bild är det ett upphovsrättsligt brott av din chef att fortsätta nyttja bilderna mot ditt godkännande och du kan gå vidare med detta till domstol. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar, tveka inte att höra av dig igen! Vänligen, 

Olagligt att streama film?

2014-10-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om det är lagligt att streama film och serier via datorn. Exempelvis på hemsidor såsom swefilmer. Alltså, inte ladda upp eller ner, bara se det som finns öppet på nätet.
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga!Som du säkert vet är uppladdning av av filmer på internet inte lagligt. Streamande befinner sig idag i någon form av gråzon och har hamnat mellan stolarna i lagstiftningen och rättstillämpningen. Att streama är idag inte ett upphovsrättsligt intrång enligt URL, men eftersom politikerna och rättstillämparna blir allt mer uppmärksamma på de praktiska problem detta medför är det sannolikt att en lagändring kommer att ske eller att domstolarna kommer att ta ställning till frågan. Idag kan du således streama utan att behöva tänka på repressalier rent juridiskt. Vänliga hälsningar,

Användning av varumärken utan tillstånd vid försäljning av varor

2014-09-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka regler som finns när en person tar exempelvis en kudde och trycker ett känt varumärkes namn och logga på kudden och sedan säljer denna? Exempelvis märket C. och H. gör kanske inte kuddar så det ligger inte under samma varumärkeslag men själva loggan och ordet C. och H. är väl ändå skyddat från att användas utan samtycke? De är väl ändå så pass stora och välkända märken och det skulle väl klassas som renommésnyltning om man trycker dessa märken på kuddar? Det är väl stor risk att konsumenten tror att dessa är kopplade till det äkta märket och innehar samma kvalité? Eller är de märkena inte skyddade i Sverige?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!När någon påstås ha gjort intrång i ett varumärke i Sverige är det främst reglerna i varumärkeslagen som är aktuella, se https:S//lagen.nu/2010:1877, men även upphovsrättslagen och förordningen om gemenskapsvarumärken kan vara tillämplig, se https://lagen.nu/1960:729 och här http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0207:SV:HTML. I ditt fall så är både själva ordalydelsen och märkets grafiska utformning på de varumärkena du frågar om registrerade gemenskapsvarumärken för bland annat klass 20 som innefattar b.la. kuddar. Eftersom ensamrätten som registreringen medför innebär att innehavaren får rätt att hindra andra från att använda varumärket i näringsverksamhet så är det förbjudet att utan samtycke sälja kuddar med varumärkets logga i Sverige. Eftersom märkena är registrerade blir det alltså inte aktuellt att bedöma om varumärkena är inarbetade.OHIMs databas för gemenskapsvarumärken hittar du här https://www.tmdn.org/tmview/welcome.Med vänliga hälsningar

Skydd för personnamn

2014-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad har man för rättigheter om man råkade hitta ett företag vars namn motsvarar mitt förnamn och efternamn. Företaget är utländsk.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Jag kommer att utgå ifrån att det utländska företaget bedriver verksamhet i Sverige, då du annars inte har några rättigheter enligt svensk rätt. 20 § Namnlagen (som du hittar här) ger skydd för egenartade efternamn, ett efternamn anses egenartat om det utmärker innehavarens tillhörighet till en viss släkt. Namnet måste alltså vara så egenartat att det kan skilja en släkt från en annan. Skyddet innebär bl.a. att ingen får använda det egenartade efternamnet eller ett med detta förväxlingsbart namn utan samtycke av innehavaren som firmanamn eller varumärkesnamn. Vidare krävs att användandet ska vara till nackdel för innehavaren.Om detta är uppfyllt kan du enligt 23 § Namnlagen kräva skadestånd. I övrigt finns inget skydd för personnamn.Vänligen

Får man fotografera andra hur som helst?

2014-07-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan! En granne tog ett fotografi av mig och min respektive mot vår vilja, detta är ingen kränkande bild, utan endast en bild på oss två och vår hund. Men detta skedde mot vår vilja och vi båda bad grannen i fråga, att ta bort bilden. Är det tillåtet att ta kort på vem som helst, hur som helst?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!I svensk rätt finns det inte något generellt förbud mot att ta kort på andra personer. Man får dock inte använda bilderna i reklamsammanhang utan samtycke från de personer som återfinns på bilden, se Lagen om namn och bild i reklam (https://lagen.nu/1978:800). Ytterligare en begränsning vid publicering av bilder på andra personer är att en bild på en person kan räknas som en personuppgift och en sådan får inte användas på ett sätt som är kränkande för personen i fråga, se Personuppgiftslagen (https://lagen.nu/1998:204).Med vänliga hälsningar,