Immaterialrättsliga skydd

2014-09-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har kommit på en affärsidé som jag verkligen tror på. För att genomföra den krävs dock samarbete med ett redan etablerat stort företag. Jag ser dock en risk i att det här redan etablerade företaget kommer "sno" min idé och genomföra den på egen hand ifall jag presenterar den för dem. Min fråga är därför om jag har någon möjlighet att skydda min idé och helt enkelt säkerställa att det här företaget inte kan genomföra den på egen hand, eftersom det är jag som kommit på den? Tacksam för snabbt svar!
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Svaret på din frågeställning beror främst på vad det är för affärsidé du har. Du kan åtnjuta olika immaterialrättsliga skydd för dina idéer beroende på hur idéerna är utformade. Upphovsrätt kan du få för konstnärliga och litterära verk (1 kap. 1 § lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Ditt verk måste präglas av självständighet och originalitet. Upphovsrätten uppkommer i samband med att ditt alster skapas. Ingen ansökas krävs således. Patent kan du få för en uppfinning som är en teknisk lösningen på ett tekniskt problem (1 kap. 1 § patentlagen). Din uppfinning måste vara ny och väsentligt skilja sig från andra uppfinningar (2 § patentlagen) För att få ensamrätt (patent) på din tekniska lösning, måste du ansöka om detta. Har du ett mönster eller en design som du vill skydda, kan du ansöka om detta enligt mönsterskyddslagen. Ditt mönster måste vara nytt och särpräglat (2 § mönsterskyddslagen). En sista immaterialrätt som kan vara relevant är varumärkesrätt. Ditt varumärke måste ha en särskiljningsförmåga och det får inte finnas risk för förväxling med annat märke (5 § varumärkeslagen). Om inga immaterialrättsliga skydd är aktuella, återstår alternativet att sluta ett slags sekretessavtal med företaget om användningen av din idé. Vänliga hälsningar,

Arbetsgivares rätt till upphovsrättsliga verk

2014-08-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! När jag började jobba på en nystartad förskola ritade jag (på kvällstid) en uggla till förskolans logga. Inget uppdrag eller ersättning, inga avtal utan mest på skoj. Ugglan har använts på skyltar, hemsida, dokument och arbetskläder under alla år jag jobbade där. Nyligen bytte jag jobb och erbjöd dåvarande chefen att få använda illustrationen men att vi skulle skriva ett avtal. Hon krävde då att antingen få (köpa) loss bilden eller att jag skulle ta tillbaka den. Senare ändrade hon sig och tackade nej helt och hållet, varpå jag önskade att min illustration skulle tas bort senast 10/8-14. Därefter hade hon inte rätt längre att få använda min bild. Det hände dock inte (även om hon lite i taget börjat plocka bort bilden här och där) och jag fick då rådet att skicka en faktura för olovlig användande av bild. Nu påstår chefen att eftersom det ingick i mina arbetsuppgifter att rita och måla, allt som jag ritat och målat är hennes egendom och hon får göra som hon vill. Bör jag gå vidare och hur i så fall?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är du som är skaparen, upphovsmannen, till ugglan och rätten till den är därför som huvudregel din. Detta framgår av Upphovsrättslagen (URL) 1 kap 1 § (https://lagen.nu/1960:729#K1). Enligt URL 3 kap 27 § kan du emellertid överlåta din upphovsrätt till någon annan, exempelvis en arbetsgivare. Detta görs genom anställningsavtal, det kan också framgå av kollektivavtal. Det saknas nämligen lagar om vem som har rätt till upphovsskyddade verk i ett arbetsrättsligt förhållande. Överlåtelsen ska uttryckligen eller underförstått innefatta en överföring av rätten till verket. Som du beskriver det, att det skett utanför arbetstid, utan ersättning och utan att din chef bett dig om tjänsten, är det tveksamt om ugglan kan anses skapats inom ramen för ditt arbete, men det är alltså avgörande vad som framgår i ditt avtal med din arbetsgivare.Eftersom du inte längre är anställd blir den så kallade specifikationsprincipen tillämplig. Enligt principen stannar de delar av upphovsrätten som inte uttryckligen överlåtits kvar hos upphovsmannen. Denna princip tolkas restriktivt till upphovsmannens fördel, (jfr SOU 2010:24).Jag råder dig att noggrant läsa igenom ditt tidigare anställningsavtal och utifrån vad som framgår av det välja om du vill gå vidare eller inte. Om det är din bild är det ett upphovsrättsligt brott av din chef att fortsätta nyttja bilderna mot ditt godkännande och du kan gå vidare med detta till domstol. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar, tveka inte att höra av dig igen! Vänligen, 

Fildelning genom att gilla/dela på facebook?

2014-06-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det (olaglig) fildelning att gilla/dela på facebook? Man gör ett innehåll tillgänligt för andra och det kan var omöjligt att veta om inehållet har publicerats av upohovsmakaren eller inte när man trycker "gilla" eller " dela" vid exempelvis en bild som har tusentals "gillningar".
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! För att ett upphovsrättsbrott ska föreligga krävs det att upphovsrättsskyddat material tillgängliggörs eller kopieras i strid med upphovsrättsinnehavarens vilja. Att gilla/dela något som redan finns tillgängligt på facebook utgör inte ett brott mot upphovsrätten. Genom att dela något på facebook länkar du materialet vidare till andra. Att länka till upphovsrättsskyddat material är dock helt lagligt. Detta har EU-domstolen fastslagit efter att Svea HovR begärt ett förhandsavgörande i en fråga som rörde just detta. Att länka till något anses inte uppfylla rekvisitiet "tillgängliggörande" eftersom materialet redan finns tillgängligt på ursprungssidan. Att dela/gilla något på facebook är alltså inte ett brott mot upphovsrättslagen.Vänligen,

Ekonomiska förluster på grund av motpartens illojala agerande under avtalsförhandling

2014-05-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |SS har lagt bud på min rörelse/hyreslokal för att komma åt lokalen i bästa A-läge. Min butik var ute till försäljning då SS kontaktade mig om att de var intresserad av att ta över min lokal. Jag vill dock helst sälja hela butiken i sin helhet. Hyresvärden ger mig grönt ljus att förhandla själv med SS. SS kommer med ett förslag att betala mig 250 tusen kr för att enbart ta hyreskontraktet, jag får behålla varorna och inventarier och göra en utförsäljning . När det är gjort tar de över min lokal. Jag går inte med på 250 tusen kronor då jag förklarar att jag vill sälja butiken i ett. De bjuder då mig 325 000 kr. Jag överväger att med 325 000 samt utförsäljning av varor och inventarier ska jag kunna komma upp i samma slutsumma. och går med på det men jag vill vara ute inom en månad 30/april från de gamla butikerna. Jag försöker få någon slags garantier från SS genom förskott på 20 % eller en del av summan. Men så gör inte dom utan den får man när avtalet är påskrivet och klart. Fick sen ett så kallat trepartsavtal där hyresvärden vägrar att skriva på då han anser att det är en olaglig handling. Det görs ett nytt avtal mellan mig och SS som var jätteviktigt och måste skrivas på direkten och jag skickar det genast till SS i Gbg. En vecka senare kom de på att de kanske borde ha franschize i Hudiksvall med sig på tåget. Han visste inte vad som inte visste någonting om vad som skulle komma skall och som heller inte alls var nöjd med den nya lokalen. Summa sumarum : Jag skulle enligt kontraktet erhålla 325 000 senast den 15 maj, De pengarna har jag inte sett ännu. De viftar bort mig och har inga som helst samvete mot mig. Första datumet vi kom överens om var 30/4 men det lyckades dom ändra till 15/5.Han tycker det avtalet ska skrivas mellan SS och mig och mellan SS och hyresvärden. Så här sitter jag nu efter två månader utan pengar för att de inte kan komma överens, trots att Anders Nilsson från TenPec gärna ville understryka att vi hade ett muntligt avtal. De ALLA, SS, hyresvärden visste att jag ville ut ur denna lokalen med höga hyror för att inte hamna i KK. De pratade tydligt om mig och jag blev den som blev lurad. Jag sålde min butik för att jag just då hade en stor skatteskuld som skulle behöva justeras. Hade jag sålt min butik i sin helhet hade jag varit fri att starta om en butik, mindre , större och kanske i annan stad. Nu tog jag beslutet att behålla alla inventarier och fortsätta i en billigare lokal i Hudik. Nu är det så att det gått två veckor, Jag har räknat med att fått de pengarna senast den 15/maj; nu har det gått 2 månader sedan vu började förhandla. De visste att jag behövde dessa pengar, varenda krona för att komma igång med nästa butik, NU har vi väntat in i de sista med att öppna, det kostar för mycket att stänga för länge och jag är totalt renskrapad i plånboken. HAr inte en krona att betala hyror, räkningar, löner ja allt som löper på under hela tiden. Kronofogden knackar på min dörr. Jag gjorde allt för att komma ur min ekonomiska knipa då men nu sitter jag i en än mer utsatt sits. Jag har inget val att köpa varor ändå, sätta ut annons m.m utan att inte vara 100 % säker på att få pengarna. Detta är min dröm som jag haft hela livet, köpte den för 3,5 år och vill gärna fortsätta med det, jag är inte klar än. Problemet idag är väl inte om jag vill eller inte driva företag utan om de SS o hyresvärden tvingat mig ut i kylan. Hur gör jag? Jag känner mig liten och inget att komma med. Ska det verkligen kunna gå till på detta sättet, att de kan sänka människor rakt av utan samvete. :( Svårt är det att hitta en affärsjurist som kan hjälpa mig. Jag känner bara att ingen ska tvinga mig flytta utan det ska vara mitt val och önskan. Frågan är muntligt avtal? eller finns det något annat att göra. Jag har mått jättedåligt i två månader nu. Parerar mellan inkassobreven och sitta i tfn med att försöka få tidsfrister, samtidigt som jag inte är säker på att de kommer att betala mig. Vågar inte låna mer. Nu sitter jag här mer cirka 600 000 kr i skulder och kanske mer innan de här är klart. Snälla Hur gör jag?!
Joel Wickman |Hej!Tack för din frågeställning. Jag förstår vilken knipa du har hamnat i. Utan att ha underlag i form av avtal, e-postkorrespondens rörande diskussionerna av köpet och vad de muntliga överenskommelserna bestod i samt hur dessa kan styrkas, är det svårt att göra en fullständig bedömning om rättsläget. Några utgångspunkter är dock följande:Huvudregeln är att en part (i detta fallet SS) inte är bunden att betala ut något innan ett avtal är ingånget. Ett avtal kan enligt svensk rätt ingås skriftligen eller muntligen, med samma verkan. Du nämner att ett muntligt avtal kan ha ingåtts. Av vad du anger känner jag mig inte helt säker på att du har fått en muntlig accept på förvärvet då detta varit beroende av att hyresvärden skulle skrivit under avtalet. Det är även ofta svårt att kunna bevisa att en muntlig överenskommelse ingåtts mellan två parter om inte stark bevisning finns i form av exempelvis oberoende vittnen som kan styrka att en tydligt anbud och accept skett avseende ett tillräckligt avtalsinnehåll. För bedöma om grund föreligger för muntligt avtal skulle därför ytterligare underlag behöva inhämtas. Även om inget avtal ännu hunnit slutas mellan er kan det dock uppkomma en lojalitetsplikt under era diskussioner. Tanken med lojalitetsplikt är att parterna under en avtalsförhandling, trots att inget avtal kommit till stånd, ska kunna lita på varandra och inte uppträda allt för illojalt. Lojalitetsplikten innebär att man inte enbart får ta hänsyn till egna intressen, utan att även måste beakta om ett visst agerande kan leda till negativa konsekvenser för motparten. Grundregeln avseende lojalitetsplikten är att man inte får skada motparten. Skyldigheter och rättigheter innan ett avtal kommit till stånd kan även regleras i ett föravtal, ett s.k. Letter of Intent.Om era avtalsdiskussioner nått så långt att SS hade en lojalitetsplikt, har också SS en skyldighet att begränsa kostnaderna om avtalet skulle visa sig inte genomföras. Om kostnader uppkommit som följd av illojalt handlande från SS kan detta ge upphov till skadeståndsskyldighet. En väg framåt, om grund för att hävda bristande lojalitet föreligger, kan vara att upplysa motparten om rättsläget och deras skyyldigheter för att antingen få en snabbare hantering eller förlikas avseende dina kostnader. Om detta inte fungerar återstår att stämma motparten och rikta ett skadestånd för den skada du har lidit i anledning av att avtalet inte kommit till stånd. En process i tingsrätten kan dock bli långvarig och kostsam om det går hela vägen till dom. I majoriteten av alla tvister som inleds vid svensk domstol når dock parterna en förlikning innan dess. För att täcka ombudskostnader i anledning av tvist kan man använda sitt rättsskydd om företagsförsäkring finns. Om du behöver hjälp med att vidta åtgärder är du välkommen att kontakta mig för att få ett prisförslag.Avseende eventuellt obestånd i bolaget och risk för konkurs kan det vara bra att veta att du bör begränsa risken för att skulderna skjuts till dig personligen. För att undvika detta måste du upprätta en kontrollbalansräkning vid tidpunkten när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Skydd för personnamn

2014-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad har man för rättigheter om man råkade hitta ett företag vars namn motsvarar mitt förnamn och efternamn. Företaget är utländsk.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Jag kommer att utgå ifrån att det utländska företaget bedriver verksamhet i Sverige, då du annars inte har några rättigheter enligt svensk rätt. 20 § Namnlagen (som du hittar här) ger skydd för egenartade efternamn, ett efternamn anses egenartat om det utmärker innehavarens tillhörighet till en viss släkt. Namnet måste alltså vara så egenartat att det kan skilja en släkt från en annan. Skyddet innebär bl.a. att ingen får använda det egenartade efternamnet eller ett med detta förväxlingsbart namn utan samtycke av innehavaren som firmanamn eller varumärkesnamn. Vidare krävs att användandet ska vara till nackdel för innehavaren.Om detta är uppfyllt kan du enligt 23 § Namnlagen kräva skadestånd. I övrigt finns inget skydd för personnamn.Vänligen

Får man fotografera andra hur som helst?

2014-07-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan! En granne tog ett fotografi av mig och min respektive mot vår vilja, detta är ingen kränkande bild, utan endast en bild på oss två och vår hund. Men detta skedde mot vår vilja och vi båda bad grannen i fråga, att ta bort bilden. Är det tillåtet att ta kort på vem som helst, hur som helst?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!I svensk rätt finns det inte något generellt förbud mot att ta kort på andra personer. Man får dock inte använda bilderna i reklamsammanhang utan samtycke från de personer som återfinns på bilden, se Lagen om namn och bild i reklam (https://lagen.nu/1978:800). Ytterligare en begränsning vid publicering av bilder på andra personer är att en bild på en person kan räknas som en personuppgift och en sådan får inte användas på ett sätt som är kränkande för personen i fråga, se Personuppgiftslagen (https://lagen.nu/1998:204).Med vänliga hälsningar, 

Import av elektronik från Kina

2014-06-23 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej, Jag håller på att starta ett företag som importerar elektronik från en fabrik i Kina som jag har kontakt med. Jag undrar om det finns några lagar på att om jag till exempel importerar en mobiltelefon som är min egna design och märke, måste jag ha någon form av tillstånd eller gå igenom någon slags kontroll för att få sälja den i Sverige?Tack
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om du funderar på att importera produkter från ett icke-EU-land bör du se till att de är CE-märkta. CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Vidare ska även teknisk dokumentation för produkten i fråga samt en EU-försäkran om överensstämmelse upprättas. Den CE-märkta produkten ska även åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk. Du bör vid kontakt med tillverkaren även se om CE-märkning som utfärdats innan 2013 inkluderar RoHs (Restriction of Hazardous Substances Directive). Du hittar mer information om vilka bestämmelser som är aktuella på Elsäkerhetsverkets och Marknadskontrollrådetshemsidor. Du bör även kontakta Kommerskollegium för information om vilka dokument som ska åtfölja produkten samt kontakta Tullverket om importen omfattas av några importrestriktioner, importavgifter och hur tulldeklaration ska ske. Med vänlig hälsning,

Rätt att använda annans varumärke

2014-05-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har beställt laddningskablar till iphone 4 och 5, klädda i nylon i roliga färger (Detta finns ej idag och Apple har inga sådana kablar). Nu vill jag sälja dessa i min webbshop. Är det tillåtet så länge jag inte använder varumärket iPhone eller Apple? Tack på förhand! Mvh Jesper
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga!1:11 st. 2 p. 3 VML stadgar att det är tillåtet att använda annan varumärke om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, särskilt när det gäller tillbehör till en vara, så länge det sker i enlighet med god affärssed.Detta innebär att du får använda Apples varumärke för att visa att kablarna passar till Apples produkter. Inte heller andra immaterialrättsliga regleringar bör hindra att du använder varumärket för att visa vad kablarna passar till, så länge det sker i enlighet med god affärssed. Detta innebär naturligtvis att exempelvis MFL måste efterlevas.VML finner du här.MFL finner du här. Hoppas mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor.Vänliga hälsningar,