Varumärkesintrång i efternamn

2014-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Någon gång på 60 talet tog jag efternamnet Ingenius och fick patent på det. Nu lanserar Bosch en dammsugare med namnet Ingenius. Har man rätt att göra så??
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det finns två möjliga vägar att hävda skydd här. Det första är om ni har registrerat varumärket i den varuklassen det handlar om, dammsugare, och har betalat avgifter samt använt namnet löpande sen 60-talet. Jag antar att så inte är fallet och kommer därför att rikta in mitt svar på den andra möjligheten att få skydd för sitt efternamn.Jag vill gärna hänvisa till ett mycket utförligt svar på en liknande fråga som du hittar här http://lawline.se/answers/15698. En kort sammanfattning av svaret där är att man enligt 20 § Namnlagen kan få skydd för egenartade efternamn. Det är fem krav som ska vara uppfyllda:1) Egenartat efternamn. Min åsikt är att det är uppfyllt i ert fall.2) Obehörigen. Såvida ni inte lämnat samtycke till användning är även detta uppfyllt.3) Förväxlingsbart. Eftersom Bosch använder precis samma namn råder förväxlingsbarhet!4) Näringsverksamhet. Bosch tillämpar namnet på sina dammsugare vilka säljs inom ramen för näringsverksamhet. 5) Nackdel för namninnehavaren. Det här är det svåraste att visa, att ni som namninnehavare lider skada på grund av Bosch's användning av Ingenius. Det måste inte vara en ekonomisk skada utan även ideella skador kan omfattas. Det räcker inte att vilja vara ensam om namnet.Om ni kan formulera en nackdel eller skada som ni lidit finns det möjligheter att rent juridiskt få ersättning och/eller kräva att de slutar använda namnet. Eftersom det är en stor aktör som använder namnet rekommenderar jag dig att vända dig till en jurist eller advokat för vidare vägledning om du vill ta fallet vidare.Hoppas att du fick lite mer klarhet i frågan. Relevant lag hittar du https://lagen.nu/1982:670.Vänliga hälsningar,

Upphovsrättsskyddets omfattning för berättelser

2014-10-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur mycket av ett verk som är copyrightat? Får jag lov att använda samma koncept i en av mina egna sagor - till exempel får jag göra en historia om en sjöjungfru utan att det är copyright för HC Andersen?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om copyright eller upphovsrätt som det heter på svenska hittar du i upphovsrättslagen (URL), se https://lagen.nu/1960:729.Den första frågan man måste ställa sig är om verket man riskerar att göra intrång i är skyddat eller inte. T.ex. så har upphovsrätten till HC Andersens verk löpt ut eftersom han dog för mer än 70 år sedan (URL 43§). Det finns ju dock såklart andra rättighetsinnehavare som skulle kunna ha synpunkter på en berättelse om en sjöjungfru, t.ex. Disney.Upphovsrätten skyddar som utgångspunkt endast den konkreta formen av ett verk, det underliggande konceptet eller idén skyddas inte. Gränsen för den sveska upphovsrättens räckvidd slås fast i URL 4§ där det står att bearbetningar av verk fortfarande omfattas av upphovsmannens rättigheter medans verk som visserligen har inspirerats av det tidigare verket men har tillkommit "i fri anslutning" till det äldre verket inte omfattas av upphovsrätten (URL 4§). Den exakta gränsdragningen är svår och får göras från fall till fall och bedömningen kan också skilja sig något i olika länder. När det gäller berättelser är det dock klart att man kan använda sig av det grundläggande konceptet utan att göra intrång. I exemplet om "Den lilla sjöjungfrun" så skulle en tillåten användning av konceptet kunna vara att skriva en ny berättelse om en sjöjungfru som blir förälskad i en människa. Jämför till exempel Avatar och Pocahontas m.fl. som i princip bygger på samma koncept men som helt klart ligger utanför varandras respektive upphovsrätt.Om man börjar använda mer än själva konceptet så kan det dock bli problem. T.ex. så faller så kallade fortsättningsverk där man använder ett tidigare verks bakgrund, miljö och karaktärer för att skapa en fortsättning på originalet i regel inom originalets upphovsrätt.Att bara använda delar av verk som t.ex. litterära karaktärer kan utgöra intrång om delen kan anses representera verket eller om delen utgör ett eget verk i sig självt.Ett viktigt undantag från upphovsrätten är dock parodier på verket, vilket upphovsmannen alltid får tåla!Hoppas att svaret gav dig lite mer klarhet. Om du känner att du behöver mer hjälp med upphovsrätt eller annat är du varmt välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller mail info@lawline.se!Med vänlig hälsning

Varumärkesskydd för ett ordmärke

2014-10-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! UngCancer äger rättigheterna till att sälja sina armband. De påstår att ALLA piratkopior. t.ex alla armband med texten fuck cancer på endast får säljas av UngCancer. Är det omöjligt för mig att sälja ett armband som det står fuck cancer på, trots att designen är helt olik deras. Enligt support på UngCancer är det strik förbjudet att sälja någon somhelst vara med Fuck Cancer på, äger dom rättigheterna till uttrycket? Får jag inte skriva Fuck Cancer på ett papper och sälja det?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om skydd för varumärken hittar du i varumärkeslagen (VmL), se https://lagen.nu/2010:1877.Varumärken kan få skydd genom antingen registrering eller inarbetning (VmL 1 kap 6 och 7 §§). Fuck Cancer är ett registrerat varumärke i ett flertal varuklasser, bland annat smycken och papper i varuklass 14 och 16. Det innebär att varumärket är skyddat och att man inte utan tillstånd får lov att använda det kommersiellt för de varor som märket är registrerat för. Det gäller oavsett om den aktuella produkten är designad på ett annat sätt, det är själva användningen av varumärket som är otillåten (VmL 1 kap 10§).Exakt hur långt skyddet sträcker sig när det inte rör sig om dubbel identitet som ovan, t.ex. om varumärket används för andra produkter än de som det är registrerat för, går dock inte att svara på generellt. Om det föreligger ett intrång eller inte ska avgöras efter en helhetsbedömning där man framförallt bedömer dels hur likt det använda märket är det skyddade märket dels hur lika varorna är som de används för. Andra omständigheter som kan vara relevanta är t.ex. hur särskiljandemärket, hur inarbetat det skyddade märket är, varans art och kundkretsens egenskaper. Om det finns risk för förväxling så anses det föreligga ett intrång (VmL 1 kap 10§ 1 st p.2). Om märket är inarbetat kan intrång anses föreligga även om det inte finns risk för förväxling om användningen kan anses dra otillbörlig fördel från varumärket (”snyltning”) eller om den kan anses vara skadlig för märket (VmL 1 kap 10§ 1 st p.3). Eftersom ”fuck caner” är ett relativt känt märke i Sverige så skulle jag tro att dess skydd sträcker sig en ganska bra bit utanför de varor märket är registrerat för.En annan aspekt är att även om ett visst användande av varumärket inte skulle strida mot varumärkesrätten så kan det strida mot marknadsföringslagen då användandet kan vara att anse som vilseledande marknadsföring (Marknadsföringslagen 10§).Sammanfattningsvis är risken stor att en domstol skulle anse att det föreligger ett intrång om du använder ”fuck cancer” på ett armband eller om du skriver det på ett papper och sedan säljer det. Vidare har varumärket förmodligen relativt stor räckvidd även utanför de varor det är registrerat för. Slutligen kan en viss användning vara otillåten även om den inte utgör ett varumärkesintrång om den anses utgöra vilseledande marknadsföring. Min rekommendation är alltså att undvika att använda varumärket.Lycka till!Med vänlig hälsning

Vad innebär det att ha upphovsrätt till ett verk?

2014-10-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag ritade en bild av ett fordon som jag lämnade till ett företag som tillverkade en gårdsskylt i plåt till mig. Flera år senare var jag på en mässa och upptäckte att företaget tillverkade och sålde den gårdsskylt jag hade ritat . Jag bad att de skulle ta bort skylten ur sitt sortiment för jag ville vara ensam om min skylt. De lovade att de skulle ta bort skylten från sitt sortiment. Skylten försvann sedan från deras hemsida. Jag var på en mässa idag och upptäckte att ett annat företag sålde samma skylt. Jag pratade med företaget men de hävdar att de har full rätt att sälja skylten för att de har köpt innehållet i det första företaget. Har jag upphovsrätten till skylten eller har företaget rätt att tillverka och sälja skylten?
Hugo Westerlund |Hej och tack för din fråga.Den som skapat ett konstnärligt verk, till exempel ritat en bild, har upphovsrätt till verket enligt upphovsrättslagen 1§. Vad som anses utgöra ett verk är ibland en knepig bedömning men generellt kan man säga att kraven för upphovsrättsligt skydd är ganska låga. Låt oss därför anta att din bild är ett upphovsrättsligt skyddat verk och du är dess upphovsman.Att ha upphovsrätt till ett verk innebär bland annat att det endast är upphovsmannen som får framställa exemplar av det verket. För andra krävs det upphovsmannens tillstånd. Med andra ord har du alltså rätt att förbjuda företaget att sälja skylten med din bild på. Om de inte upphör med det kan det vara en god idé att söka juridisk hjälp.Med vänlig hälsning, 

Upphovsrätt 20-lappen

2014-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag önskar använda en del av 20-lappens baksida som del av ett bokomslag och undrar om detta strider mot upphovsrätt tex. eller annan lagstiftning. Bilden kommer inte användas på något kränkande sätt mot verket bilden på sedeln föreställer, författaren till densamma eller mot konstnären av själva bilden. Tack på förhand!
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.När det gäller konstnärliga och litterära verk, såsom bilden i fråga, skyddas de automatiskt av upphovsrätt så fort verket har uppnått en viss originalitet, verkshöjd. När det gäller motivet på baksidan av 20-lappen, utdrag ut Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, är det enligt min åsikt tydligt att bilden kan vara skyddad av upphovsrätt, se Upphovsrättslagen 1 §,Att ha upphovsrätt till ett verk innebär att man får en ensamrätt att 1) kopiera verket och 2) göra verket tillgängligt för allmänheten. Om du skulle använda bilden på Nils och gåsen som omslag på din bok skulle du göra intrång på upphovsmannens ensamrätt både enligt punkten 1 (när du trycker kopior av boken) och 2 (när du säljer boken/lägger ut den på nätet).Upphovsrätten till ett verk varar i 70 år efter upphovsmannens död. Mitt förslag är därför att du frågar runt och försöker ta reda på när just den här bilden skapades och utav vem. Om det inte gått mer än 70 år sen upphovsmannens död är min rekommendation att du ber de nuvarande rättighetsinnehavarna om lov innan du använder bilden på omslaget till din bok. Kanske är det inte alls något problem att få tillåtelse med tanke på hur stor spridning verket ändå har genom att finnas på sedlarna.Det faktum att du inte tänker använda bilden på något kränkande sätt gör att du håller dig inom ramarna för de moraliska rättigheterna enligt 3 § upphovsrättslagen. De ekonomiska rättigheterna som jag nämnt ovan utgör dock fortfarande ett hinder.Lycka till med din bok och hoppas du får till en bra lösning!Vänliga hälsningar,

Ändra i upphovsrättsskyddat verk utan tillåtelse och skyddets omfattning

2014-10-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hejsan, jag fick förfrågan att rita en logga till ett band. Jag började rita enligt deras beskrivning och sedan kom resultat och de sa att de va nöjda. Efter några veckor fick jag ett sms av han som beställt med texten " kan du rita fram bilden med bra linjer för nu ska vi trycka den.De gjorde jag, men en vecka senare ser jag min bild på Facebook där någon ändrat i den och skrivit sitt namn under.Jag ringde han som gjort beställningen och fråga vad som hänt. Han säger att han inte vet och ska "fixa det".Sedan påstår han att de inte gjort en beställning utan att jag skulle rita en skiss som de tydligen fick göra vad de ville med. Jag sa att nej, det vill jag inte. Hon som ritat om får inte göra det och skriva sin namnteckning på min ritning.För  ca en vecka sedan, ser jag min bild väldigt ändrad, dock min bild på Spotify med hennes namn igen.Svaret jag får är att; Hon har ritat om hela bilden så den är inte din och döskallar finns ju redan så varför skulle din ritning vara orginal..Har jag någon rätt i detta?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om upphovsrätt hittar du i lagen om upphovsrätt (URL), se https://lagen.nu/1960:729För att göra en bra bedömning så skulle jag egentligen behöva se loggorna du skriver om men rent generellt så kan en logga vara skyddad av upphovsrätt så länge den har en viss nivå av originalitet och tillkommit som ett resultat av skaparens självständiga kreativitet (URL 1§). Kraven är inte särskilt högt ställda så förmodligen har du upphovsrättsskydd för din logga.I konsultsituationer som i den du beskriver regleras frågor om vem som äger vad och vad man får göra med resultatet oftast genom avtal men jag förutsätter att ni inte har reglerat frågorna i något uttryckligt avtal.Om något avtal inte skrivits är det något oklart vilken rätt beställaren får till verket. Enligt den så kallade specifikationsprincipen tolkas dock avtal om överlåtelse och licensiering av upphovsrätt restriktivt till upphovsmannens fördel. Enligt litteraturen innebär det i konsultsituationer att om det inte skrivits något uttryckligt avtal så får beställaren bara en enkel licens som ger beställaren rätt att använda verket till ändamålet med beställningen. Äganderätten stannar kvar hos skaparen. Vad gäller namngivning så har en skapare enligt URL 3§ alltid rätt att bli namngiven i den utsträckning som krävs enligt god sed när det görs kopior av ett verk eller när ett verk görs tillgängligt för allmänheten förutsatt att skaparen inte eftergivit sin rätt. Rätten att ändra i ett verk regleras vidare i URL 3 och 28 §§. Enligt 28§ får en förvärvare av upphovsrätt inte ändra i verket om inte en sådan rätt framgår av överlåtelseavtalet och enligt URL 3§ får ett verk aldrig ändras på ett sådant sätt att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks. Jag skulle tro att en domstol skulle anse att er överenskommelse endast omfattar en rätt för bandet att använda loggan i oförändrad form som igenkänningstecken för bandet. Att bandet skulle ha rätt att göra vad de vill med loggan stämmer alltså inte så länge det inte framgår tydligt av avtalet.Det som blir ”knäckfrågan” i det här fallet är vad du skriver om i sista stycket, nämligen hur lika loggorna är. Juridiskt finns det fyra olika möjligheter för loggan:1. Loggan är en ändring av ditt verk. Den kreativa insatsen vid ändringen av loggan är så liten att den nya loggan inte utgör ett självständigt verk.2. Loggan är en bearbetning av ditt verk. Den kreativa insatsen vid skapandet av den nya loggan är så stor att den utgör ett självständigt verk men den är fortfarande så lik att den anses vara en bearbetning av ditt verk.3. Loggan har inspirerats av ditt verk men inte i så stor utsträckning att den utgör en bearbetning. Den kreativa insatsen vid skapandet av loggan är så stor att loggan är att anse som ett nytt och självständigt verk som tillkommit i ”fri anslutning” till ditt verk.4. Loggan har inte inspirerats av ditt verk. Den nya loggan är så olik den ursprungliga att den inte ens kan anses ha tillkommit i fri anslutning till denna. Vid alternativ 1 och 2 så omfattas den nya loggan fortfarande av din upphovsrätt, vid alternativ 3 och 4 omfattas den inte (URL 4§). Likhetsbedömningen ett verk är svår och får göras från fall till fall, helst av en sakkunnig konstnär eller designer. Det är därför väldigt svårt för mig att svara på om det föreligger ett intrång eller inte, särskilt som jag inte sett loggorna. Rent generellt kan man enligt litteraturen säga att om det nya verket behållit originalets ”inre form” och ger samma ”estetiska upplevelse” så föreligger det ett intrång.Om den nya loggan faller inom alternativ 1 eller 2 så måste de namnge dig i enlighet med god sed. Om den faller inom alternativ 2 så har även hon som bearbetat loggan rätt att få sitt namn utsatt. Faller loggan inom alternativ 1 utgör den nya loggan ett brott mot ändringsförbudet eftersom ni inte avtalat om någon rätt att ändra i verket och de får inte lov att använda den nya versionen utan tillstånd från er. Faller den inom alternativ 2 skulle man kunna argumentera för att det inte föreligger någon otillåten ändring eftersom det är ett nytt verk men verket är i vart fall beroende av din upphovsrätt och bandet får därför inte använda den nya loggan utan din tillåtelse.Om loggan istället faller inom alternativ 3 eller 4 så föreligger inget intrång och du har då inte heller någon rätt att bli namngiven.Jag hoppas att svaret hjälpt dig något. Om du känner att du behöver mer hjälp är du välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se!Med vänlig hälsning

Får man citera gamla tal och artiklar hur som helst?

2014-10-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kan man i en roman utan vidare citera ur gamla kända politiska tal och gamla artiklar från dagstidningar (1940-talet), eller omfattas de av upphovsrättslagen?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om upphovsrätt hittar du i upphovsrättslagen (URL), se https://lagen.nu/1960:729.Om det inte har gått mer än 70 år från författarens död så omfattas tal och artiklar i regel av upphovsrätt vilket innebär att man inte utan tillstånd får kopiera eller tillgängliggöra verken (URL 1 och 43 §§). Enligt URL 22§ har man dock alltid rätt att citera upphovsrättsskyddade verk i den utsträckning som motiveras av ändamålet så länge det sker i enlighet med god sed och det citerade verket är offentliggjort. Man ska alltid återge källan i enlighet med god sed när man citerar (URL 11 §). Det innebär att man i regel ska ange författarens namn, verkets titel samt eventuellt ytterligare information för att identifiera verket t.ex. tidningens namn, tryckår etc.Hoppas du fick svar på din fråga. Lycka till!Med vänliga hälsningar

Citationsrätt av foruminlägg

2014-10-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har samlat många små texter och citat skrivna på ett speciellt forum. Plockat från många olika som gjort inlägg. Alla som gjort inlägg på denna sida har gjort det anonymt. Skulle jag kunna använda mig av dessa citat och det räcker om jag hänvisar från vilket forum jag hämtat dem? Eller måste jag personligen försöka kontakta varje enskild person för att be om lov? Vilket ju i efterhand skulle vara jättesvårt då jag inte angivit vem som skrivit vad.
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Regleringar om upphovsrätt finns framförallt i Upphovsrättslagen, se https://lagen.nu/1960:729#K5. Du funderar på om du behöver lov för att använda dig av citat från foruminlägg. Du kan sannolikt vara lugn; för att någonting skall innefattas av upphovsrätten krävs det bland annat att det har viss självständighet och originalitet, något som brukar kallas för "verkshöjd" och regleras i 1 kap. 1 § Upphovsrättslagen. Självklart är detta inte ett lätt begrepp att definiera, och vad som uppnår verkshöjd kan variera på olika områden. Dock är vanliga kommentarer på forum oftast av sådan karaktär att de nästan är talspråkliga, eller åtminstone inte skapande eller av den karaktär som avses i upphovsrätten. Så länge som de texter och citat du använder dig av inte är i formen av till exempel en berättelse, dikt eller liknande eller är en längre framställning, torde de därmed inte ha upphovsrätt. I så fall behöver du naturligtvis heller inte lov för att använda dig av dem, och det finns inget direkt krav på att du anger varifrån du fick texterna även om detta självklart kan vara till fördel för din egen framställning.Även om en del av de texter du citerar skulle uppnå verkshöjd, är de för övrigt helt klart offentliggjorda i och med att de har lagts upp på Internet, vilket ger var och en rätt att citera dem enligt 1 kap. 22 § Upphovsrättslagen. Alltså krävs inget tillstånd från upphovsmannen. Återgivande av korta texter och liknande skall dock ske enligt god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet, vilket exempelvis skulle kunna innebära att du citerar så mycket av dem som krävs för att föra fram poängen med din egen framställning. God sed kan dock även innebära att hänvisning skall göras till upphovsmannen, men i ditt fall är detta naturligtvis inte möjligt och kan därför knappast krävas. Kort sagt finns det inga direkta begränsningar för vad du kan göra med texter som inte uppnår verkshöjd, såsom korta diskussionsinlägg och liknande. Om det rör något längre och mer sammansatta och "skapade" texter kan de dock falla inom upphovsrätten. Trots detta kan du citera dem i den omfattning det krävs för att uppfylla ditt eget syfte.Hoppas att du fick svar på din fråga!