Är det lagligt för mig att filma när jag läser upp böcker som ägs av biblioteket jag jobbar på och lägga upp videon på Youtube?

2018-03-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Arbetar på bibliotek och skulle vilja läsa upp ett antal spökhistorier ur böcker som biblioteket äger, och då spela in mig själv och lägga upp det på bibliotekets youtube-kanal. Är detta lagligt?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör skyddet för böcker finns i upphovsrättslagen (URL). Svaret på din fråga beror på lite olika omständigheter, så jag kommer först gå igenom vad upphovsrätten till ett verk egentligen i allmänhet innebär och hur den förhåller sig till den typ av video du beskriver. Sen går jag in på vad som kan gälla för just biblioteken och sist hittar du en sammanfattning och lite tips.Det är verket som är skyddat, inte de fysiska exemplaren i bibliotekets böckerEn bra grej att tänka på först i en sån här fråga är att det är själva verket, alltså berättelsen i boken, dess karaktärer osv, som är skyddat och inte de fysiska exemplaren. Därför spelar det som utgångspunkt inte så stor roll att det är just böcker som biblioteket äger. Jag kommer prata om verken istället för böckerna, för att hålla isär de fysiska exemplaren och det som faktiskt skyddas av lag.Att läsa upp en bok i en video och lägga upp på Youtube kan vara ett intrång i upphovsrättenAtt verken du funderar på att läsa upp skyddas av upphovsrätt betyder att det bara är rättighetsinnehavaren som får förfoga över dem genom att framställa exemplar och/eller göra det tillgängligt för allmänheten. Detta gäller både verken i originalform eller om de bearbetas eller ändras genom en översättning eller en annan litteratur- eller konstart eller annan teknik (URL 2 §).Om du läser upp böcker på video är det en typ av framställning av ett exemplar av verket. Om du sen lägger upp det på Youtube har du gjort det tillgängligt för allmänheten, eftersom alla kan komma åt det utan problem. Gör du det kan du alltså göra intrång i någons upphovsrätt och det kan leda till att rättighetsinnehavaren dels kräver att videon och dels begär skadestånd.Biblioteks rätt att förfoga över verkDet finns vissa undantag för just bibliotek när det gäller framställning av exemplar, men det gäller kortare avsnitt i böcker eller enstaka artiklar i undervisnings- eller forskningssyfte (URL 16 §). Det undantaget blir därför inte tillämpligt för det du vill göra. Jag kan inte säga något med säkerhet, men det verkar som att det vanliga för biblioteken är att de har licensavtal med olika leverantörer av böcker. I så fall är det sannolikt i dessa licensavtal som det bestämts på vilka sätt biblioteken får förfoga över alla verk som de har exemplar av. Det kan hända att det finns villkor som ger biblioteket tillåtelse att till exempel läsa upp olika verk, framställa exemplar och sprida dem på olika sätt. Kolla om biblioteket du jobbar på har licensavtal eller om du kan kontakta rättighetsinnehavarenOm du filmar dig själv när du läser upp böcker framställer du exemplar av de upphovsrättsskyddade verken. Lägger du upp videon på Youtube gör du exemplaret tillgängligt för allmänheten. Detta är ett förfogande som rättighetshavaren kan stoppa och begära ersättning för. Biblioteket du jobbar på har sannolikt avtal med olika leverantörer av böcker som innehåller villkor om vad ni får och inte får göra med verken i böckerna ni har. Det första du bör göra är därför att kolla upp om ni har några såna avtal och vad som är bestämt i dem. Om ni inte har några licensavtal som tillåter dig att publicera videor med upplästa böcker kan du alltid kontakta den som har rättigheterna till böckerna och fråga om du kan få tillåtelse att publicera den här typen av videor. Vem som har rättigheten till olika verk brukar man kunna läsa sig till i början av boken där det finns uppgifter om bland annat förlag och tryckort.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,

Kravbrev efter fildelning

2018-03-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har fått förlikning erbjudande från njordlaw för olaglig nerladdning av en film jag kasta brevet och kontakta dom inte. Hur lång tid efter kan man få brev från inkasso eller tingsrätt? Räknas preskiberationstid från brevet datum eller dagen då filmen laddades ner och hur lång är preskiberationstid av nedladdning av endast 1 film
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är uppmärksammat att flera personer har fått liknande förlikningserbjudanden (kravbrev) från olika advokatfirmor. I ett utlåtande har professor Sanna Wolk kommenterat hur man bör gå till väga om man får ett sådant kravbrev. Uppfattningen är att man inte ska betala eller ens svara advokatfirman. Väljer advokatfirman att ta ärendet till inkasso så måste du dock kontakta inkassobolaget och förklara att du bestrider betalningskravet. Det är dock domstolen som bedömer om ni ska betala eller inte. Domstol aktualiseras alltså efter inkasso.Du bör alltså inte betala och inte heller kontakta firman, precis som du valt att inte göra. Du ska istället bestrida om det går till inkasso. Det är dock svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan kravet går till inkasso. Avgörande är advokatfirmans arbetsbelastning och när de väljer att skicka ärendet vidare. Det är mycket ovanligt att små processer drivs angående fildelning.PreskriptionPreskriptionstiden påbörjas vid fordrans uppkomst, vilket får anses vara när fildelningen ägde rum. Preskriptionstiden för en fordran är i detta fall 10 år (2 § preskriptionslag).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Får jag sälja vidare licensierade tyger som jag köpt och sytt upp?

2018-03-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej om jag köper ett licenserade tyger att återförsäljare får jag då sy upp och sälja dessa tex på marknader
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du med "licensierade tyger" menar att produkterna är gjorda av tyg med registrerade varumärken.Generellt gäller, att de som innehar varumärkesrätt, har en s.k. ensamrätt (1 kap. 10 § varumärkeslagen), vilket innebär att innehavaren i princip får förbjuda andra att använda varumärket i näringsverksamhet. För vidareförsäljning av varumärkesrättsligt skyddade varor anges i 12 § samma kapitel, att ensamrätten kan konsumeras när en vara, med innehavarens samtycke, förs in på marknaden inom EES-området (Sverige inkluderas här). I praktiken innebär konsumtionen att om din grossist, med licens från Disney, säljer en tygprodukt till dig är ensamrätten till just den tygprodukten konsumerad. Du får då rätt att utan tillstånd från Disney sälja vidare just den produkten. Enligt andra stycket samma paragraf måste du dock behålla produkternas skick såsom de var - du får alltså inte sälja varor vars skick har förändrats eller försämrats på något sätt.Så länge din grossist säljer varorna till dig med erforderligt tillstånd från rättighetsinnehavaren är försäljningen fullt tillåten. Var dock försiktig med att inte marknadsföra de skyddade varorna hur som helst. Du har inte någon särskild skyldighet att uppge om du säljer varorna med licens eller inte.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Jag har mönsterskydd, får jag pengar när någon annan säljer vidare varan begagnat?

2018-03-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Om jag har mönsterskydd för ett par hörlurar kommer jag få pengar så fort någon annan säljer en begagnad hörlur vidare som jag har ursprungligen sålt? Om inte varför?Med vänlig hälsning
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga! Vad spännande att du fått mönsterskydd. Jag ska försöka tydliggöra vad mönsterskydd innebär i allmänhet och vad det innebär för dig i synnerhet. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av mönsterskyddslagen (ML). Vad innebär mönsterskydd, vad skyddas?I grova drag kan man säga att en person kan få mönsterskydd när personen hittat på något mönster som är nytt och originellt, om personen registrerat det (1 a § ML och 2 § första stycket ML). Att få ett sådant skydd innebär att ingen annan får tillverka, sälja och marknadsföra det som du fått skydd för. Om du inte godkänt det förstås (5 § ML). Dock finns undantag, ett sådant är att man inte har något skydd för andrahandsförsäljning om man godkänt försäljningen från början (7 b § ML). Det innebär i praktiken att när du sålt varan, eller godkänt att någon annan sålt den, så är det fritt för andra att sälja den vidare. Du har inget skydd för det och får inte heller några pengar för detta. Du får gärna ställa fler frågor om det uppkommer nya funderingar. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och lycka till med hörlurarna!Varma hälsningar,

Får jag ersättning om någon säljer begagnade hörlurar som jag har mönsterskydd för?

2018-03-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Om jag har mönsterskydd för ett par hörlurar kommer jag få pengar så fort någon annan säljer en begagnad hörlur vidare som jag har ursprungligen sålt? Om inte varför?Med vänlig hälsning
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om mönsterskydd hittar du i mönsterskyddslagen.Konsumtionsprincipen gör det möjligt att sälja begagnade produkterOm du har designat ett par hörlurar och fått mönsterskydd får som regel ingen utnyttja din design genom att till exempel tillverka eller sälja hörlurarna utan ditt tillstånd (5 §). Den här regeln har dock en del olika undantag. Ett sånt undantag är den så kallade konsumtionsprincipen.Konsumtionsprincipen innebär att mönsterrätten inte gäller för utnyttjandet av en produkt som har omsatts inom EES (alltså EU samt Norge och Island) av dig eller med din tillåtelse (7b §). Detta betyder att om du säljer ett par hörlurar med din design i Sverige eller ett annat land i EES, så har du inte längre skydd för just det paret med hörlurar. De hörlurarna kan den nya ägaren sälja vidare inom EES utan att du kan ställa några krav på betalning eller liknande. Samma sak gäller om gett någon annan tillåtelse att sälja dina hörlurar inom EES.Anledningen till att vi har den här regeln är still stor del för att uppfylla principen om en fri marknad i EES-området genom att tillåta en andrahandsmarknad. Kort sagt så kan du som mönsterrättsinnehavare inte ställa några särskilda krav om någon säljer ett par begagnade hörlurar med din design, så länge som hörlurarna ursprungligen kom ut på marknaden med ditt samtycke. Detta gäller som sagt bara i EES-området.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,

Fått förlikningserbjudande från advokat avseende fildelning

2018-03-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har mortagit ett brev från Ramberg Advokater där det står att mitt internetabonnemang har använts för olovlig fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk. De påstår att jag laddat ner tv-serieavsnitt och begär att jag ska betala en förlikning om 5000.Jag har läst att det sänds ut en stor mängd av dessa brev och undrar hur jag skall gå vidare med ärendet samt vilka konsekvenser som kan uppstå.Tack på förhand!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är uppmärksammat att flera personer har fått liknande förlikningserbjudanden (kravbrev) från olika advokatfirmor. I ett utlåtande har professor Sanna Wolk kommenterat hur man bör gå till väga om man får ett sådant kravbrev. Uppfattningen är att du inte ska betala eller ens svara advokatfirman. Väljer advokatfirman att ta ärendet till inkasso så måste du dock kontakta inkassobolaget och förklara att du bestrider betalningskravet. Det är dock domstolen som bedömer om du ska betala eller inte.Du bör alltså inte betala och inte heller kontakta firman. Du ska istället bestrida om det går till inkasso. Det är mycket ovanligt att små processer angående fildelning drivs.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Överlåta upphovsrätten till ett verk

2018-03-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har ritat en logotyp åt en kund som nu önskar ett dokument som ger denne person fullständiga rättigheter över mitt verk. Hur formulerar jag ett sådant dokument så att min kund med trygghet inte kan bli stämd av mig i ett senare skede för mitt verk?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätt för logotypenDitt verk har upphovsrättsligt skydd om är självständigt och originellt (1 kap. 1 § lagen om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (URL)). Att verket är skyddat genom upphovsrätt innebär både ideella och ekonomiska rättigheter. De ekonomiska rättigheterna innebär att du har ensamrätt att framställa exemplar och sprida verket till allmänheten (1 kap. 2 § URL). Den ideella rätten som upphovsrätten medför går inte att överlåta och innebär att verket inte får ändras på ett kränkande sätt eller göras tillgänglig i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannen samt att upphovsmannen ska anges när verket görs tillgängligt för allmänheten eller exemplar av verket framställs. Även om den ideella rätten inte kan överlåtas kan den efterges i viss begränsad omfattning (1 kap. 3 § URL).Avtal om rättigheternaGenom avtal om upphovsrätten kan upphovsmannen överlåta upphovsrättens ekonomiska rättigheter till andra (3 kap. 27 § URL). För att du som upphovsman inte ska ha kvar de ekonomiska rättigheterna och inte kunna föra talan om upphovsrättsintrång mot kunden avseende dessa är det viktigt att alla förfoganden över verket överlåts genom avtalet. Det bör alltså framgå att såväl exemplarframställning som att göra verket tillgängligt för allmänheten på olika sätt överlåts. Den ideella rätten kan som sagt inte överlåtas men efterges i viss omfattning, vilket innebär att det inte går att generellt efterge den (1 kap. 3 § URL). Vad som är begränsad omfattning är en bedömningsfråga men i avtalet bör det framgå en uttrycklig förklaring om att du efterger den ideella rätten och specifikt vilka av kundens förfoganden det avser. Viktiga delar i avtalet är utöver detta är vilket verk avtalet gäller, vilka som är avtalsparter och vilken ersättning som ska utgå. För avtalet gäller också reglerna i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).Om du behöver hjälp med att upprätta ett avtal kan du vända dig till Lawlines jurister via lawline.se/boka.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får vi använda ett redan existerande domännamn?

2018-03-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vi har ett nystartat företag som nu fått detta mail nedan. Vi är absolut inte i samma bransch och vi vänder oss bara till svenska kunder. Kan de ha rätt? Dear Caroline & LauraIt's recently been brought to my attention that you registered the domain name www.wedostories.se in December 2017. Unfortunately the We Do Stories brand is a trademark of my company www.wedostories.com and we believe your brand to be in direct violation of this trademark. I wanted to reach out informally to begin with to let you know the situation and to see if we can resolve this.I look forward to hearing back from you ASAPKind regardsJoel Buckland
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avseende domäner gäller, att den som registrerar ledigt domän är den som har rätt till det. Dock så kan det bli problem om det är så att domännamnet är identiskt med eller liknar ett varumärke för samma typer av varor eller tjänster, i så fall kan det röra sig om varumärkesintrång. Eller om det är ett väldigt känt varumärke kan det röra sig om varumärkesintrång trots att det rör sig om olika varor eller tjänster, varumärket har i så fall ett så kallat anseendeskydd. Varumärkesintrång regleras i varumärkeslagen (se här) (VML).Ett varumärke uppnår skydd genom registrering enligt 1 kap 6 § VML, eller genom inarbetning enligt 1 kap 7 § VML. Ett varumärke ska anses som inarbetat om det är känt inom en betydande del av landet i den krets till vilken det riktar sig till. I detta fall går det inte att utläsa om personens domän är ett varumärke eller om det är känt, och är det inte ett varumärke så är varumärkesintrång inte aktuellt och du har rätt att ha kvar domänen. Skulle det istället vara så att personens domän är ett varumärke, registrerat eller inarbetat, kan det röra sig om varumärkesintrång enligt 1 kap 10 § VML eftersom att din domän är så lik. För att det ska röra sig om varumärkesintrång ska namnet vara identiskt eller liknande och det ska vara ett kännetecken för samma typer av varor/tjänster eller så ska det föreligga risk för förväxling. Är det så att du har ett liknande namn men tänker sälja produkter som skiljer sig från vad som visas på personens domän, är det inget varumärkesintrång, det föreligger så att säga ingen varuslagslikhet. Skulle det vara så att varumärket är väldigt känt gäller det så kallade anseendeskyddet som nämns ovan. Rör det sig om varumärkesintrång får du inte använda domänen.Trots att namnen är identiska, föreligger inte intrång om ni ska sälja andra sorters varor. Det kan visserligen finnas risk för förväxling. Jag rekommenderar att ni kontaktar personen för att efterhöra om ni kan komma fram till en lösning. Men det bör inte föreligga något intrång om ni säljer andra varor.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen