Kopiera avtal utan lov

2014-09-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejÄr det olagligt att kopiera delar av villkor/kundavtal från ett företag som bedriver verksamhet på nätet till en liknande tjänst som man vill starta?Har de upphovsrätt eller liknade till sina "Allmänna avtal"?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Frågor om upphovsrätt hittar du i upphovsrättslagen (URL), se https://lagen.nu/1960:729. Avtal skyddas i regel av upphovsrätt eller till denna närstående rättigheter och det är därför olagligt att kopiera avtalsinnehåll rakt av (URL 1, 2 och 49 §§). Dessutom är passar inte generella avtalsmallar alla verksamheter eller organisationer utan avtal bör anpassas utifrån de särskilda behov som finns i den aktuella situationen. Däremot går det i viss utsträckning att använda andra avtal som inspirationskälla när du upprättar ditt egna avtal.Om du behöver hjälp med att skriva ett avtal så är du varmt välkommen att använda vår avtalstjänst eller kontakta någon av våra samarbetspartnershjälper vi dig gärna! Du kan läsa mer här http://lawline.se/vara_tjanster/foretag.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Immaterialrättsliga skydd

2014-09-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har kommit på en affärsidé som jag verkligen tror på. För att genomföra den krävs dock samarbete med ett redan etablerat stort företag. Jag ser dock en risk i att det här redan etablerade företaget kommer "sno" min idé och genomföra den på egen hand ifall jag presenterar den för dem. Min fråga är därför om jag har någon möjlighet att skydda min idé och helt enkelt säkerställa att det här företaget inte kan genomföra den på egen hand, eftersom det är jag som kommit på den? Tacksam för snabbt svar!
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Svaret på din frågeställning beror främst på vad det är för affärsidé du har. Du kan åtnjuta olika immaterialrättsliga skydd för dina idéer beroende på hur idéerna är utformade. Upphovsrätt kan du få för konstnärliga och litterära verk (1 kap. 1 § lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Ditt verk måste präglas av självständighet och originalitet. Upphovsrätten uppkommer i samband med att ditt alster skapas. Ingen ansökas krävs således. Patent kan du få för en uppfinning som är en teknisk lösningen på ett tekniskt problem (1 kap. 1 § patentlagen). Din uppfinning måste vara ny och väsentligt skilja sig från andra uppfinningar (2 § patentlagen) För att få ensamrätt (patent) på din tekniska lösning, måste du ansöka om detta. Har du ett mönster eller en design som du vill skydda, kan du ansöka om detta enligt mönsterskyddslagen. Ditt mönster måste vara nytt och särpräglat (2 § mönsterskyddslagen). En sista immaterialrätt som kan vara relevant är varumärkesrätt. Ditt varumärke måste ha en särskiljningsförmåga och det får inte finnas risk för förväxling med annat märke (5 § varumärkeslagen). Om inga immaterialrättsliga skydd är aktuella, återstår alternativet att sluta ett slags sekretessavtal med företaget om användningen av din idé. Vänliga hälsningar,

Arbetsgivares rätt till upphovsrättsliga verk

2014-08-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! När jag började jobba på en nystartad förskola ritade jag (på kvällstid) en uggla till förskolans logga. Inget uppdrag eller ersättning, inga avtal utan mest på skoj. Ugglan har använts på skyltar, hemsida, dokument och arbetskläder under alla år jag jobbade där. Nyligen bytte jag jobb och erbjöd dåvarande chefen att få använda illustrationen men att vi skulle skriva ett avtal. Hon krävde då att antingen få (köpa) loss bilden eller att jag skulle ta tillbaka den. Senare ändrade hon sig och tackade nej helt och hållet, varpå jag önskade att min illustration skulle tas bort senast 10/8-14. Därefter hade hon inte rätt längre att få använda min bild. Det hände dock inte (även om hon lite i taget börjat plocka bort bilden här och där) och jag fick då rådet att skicka en faktura för olovlig användande av bild. Nu påstår chefen att eftersom det ingick i mina arbetsuppgifter att rita och måla, allt som jag ritat och målat är hennes egendom och hon får göra som hon vill. Bör jag gå vidare och hur i så fall?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är du som är skaparen, upphovsmannen, till ugglan och rätten till den är därför som huvudregel din. Detta framgår av Upphovsrättslagen (URL) 1 kap 1 § (https://lagen.nu/1960:729#K1). Enligt URL 3 kap 27 § kan du emellertid överlåta din upphovsrätt till någon annan, exempelvis en arbetsgivare. Detta görs genom anställningsavtal, det kan också framgå av kollektivavtal. Det saknas nämligen lagar om vem som har rätt till upphovsskyddade verk i ett arbetsrättsligt förhållande. Överlåtelsen ska uttryckligen eller underförstått innefatta en överföring av rätten till verket. Som du beskriver det, att det skett utanför arbetstid, utan ersättning och utan att din chef bett dig om tjänsten, är det tveksamt om ugglan kan anses skapats inom ramen för ditt arbete, men det är alltså avgörande vad som framgår i ditt avtal med din arbetsgivare.Eftersom du inte längre är anställd blir den så kallade specifikationsprincipen tillämplig. Enligt principen stannar de delar av upphovsrätten som inte uttryckligen överlåtits kvar hos upphovsmannen. Denna princip tolkas restriktivt till upphovsmannens fördel, (jfr SOU 2010:24).Jag råder dig att noggrant läsa igenom ditt tidigare anställningsavtal och utifrån vad som framgår av det välja om du vill gå vidare eller inte. Om det är din bild är det ett upphovsrättsligt brott av din chef att fortsätta nyttja bilderna mot ditt godkännande och du kan gå vidare med detta till domstol. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar, tveka inte att höra av dig igen! Vänligen, 

Fildelning genom att gilla/dela på facebook?

2014-06-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det (olaglig) fildelning att gilla/dela på facebook? Man gör ett innehåll tillgänligt för andra och det kan var omöjligt att veta om inehållet har publicerats av upohovsmakaren eller inte när man trycker "gilla" eller " dela" vid exempelvis en bild som har tusentals "gillningar".
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! För att ett upphovsrättsbrott ska föreligga krävs det att upphovsrättsskyddat material tillgängliggörs eller kopieras i strid med upphovsrättsinnehavarens vilja. Att gilla/dela något som redan finns tillgängligt på facebook utgör inte ett brott mot upphovsrätten. Genom att dela något på facebook länkar du materialet vidare till andra. Att länka till upphovsrättsskyddat material är dock helt lagligt. Detta har EU-domstolen fastslagit efter att Svea HovR begärt ett förhandsavgörande i en fråga som rörde just detta. Att länka till något anses inte uppfylla rekvisitiet "tillgängliggörande" eftersom materialet redan finns tillgängligt på ursprungssidan. Att dela/gilla något på facebook är alltså inte ett brott mot upphovsrättslagen.Vänligen,

Användning av varumärken utan tillstånd vid försäljning av varor

2014-09-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka regler som finns när en person tar exempelvis en kudde och trycker ett känt varumärkes namn och logga på kudden och sedan säljer denna? Exempelvis märket C. och H. gör kanske inte kuddar så det ligger inte under samma varumärkeslag men själva loggan och ordet C. och H. är väl ändå skyddat från att användas utan samtycke? De är väl ändå så pass stora och välkända märken och det skulle väl klassas som renommésnyltning om man trycker dessa märken på kuddar? Det är väl stor risk att konsumenten tror att dessa är kopplade till det äkta märket och innehar samma kvalité? Eller är de märkena inte skyddade i Sverige?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!När någon påstås ha gjort intrång i ett varumärke i Sverige är det främst reglerna i varumärkeslagen som är aktuella, se https:S//lagen.nu/2010:1877, men även upphovsrättslagen och förordningen om gemenskapsvarumärken kan vara tillämplig, se https://lagen.nu/1960:729 och här http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0207:SV:HTML. I ditt fall så är både själva ordalydelsen och märkets grafiska utformning på de varumärkena du frågar om registrerade gemenskapsvarumärken för bland annat klass 20 som innefattar b.la. kuddar. Eftersom ensamrätten som registreringen medför innebär att innehavaren får rätt att hindra andra från att använda varumärket i näringsverksamhet så är det förbjudet att utan samtycke sälja kuddar med varumärkets logga i Sverige. Eftersom märkena är registrerade blir det alltså inte aktuellt att bedöma om varumärkena är inarbetade.OHIMs databas för gemenskapsvarumärken hittar du här https://www.tmdn.org/tmview/welcome.Med vänliga hälsningar

Skydd för personnamn

2014-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad har man för rättigheter om man råkade hitta ett företag vars namn motsvarar mitt förnamn och efternamn. Företaget är utländsk.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Jag kommer att utgå ifrån att det utländska företaget bedriver verksamhet i Sverige, då du annars inte har några rättigheter enligt svensk rätt. 20 § Namnlagen (som du hittar här) ger skydd för egenartade efternamn, ett efternamn anses egenartat om det utmärker innehavarens tillhörighet till en viss släkt. Namnet måste alltså vara så egenartat att det kan skilja en släkt från en annan. Skyddet innebär bl.a. att ingen får använda det egenartade efternamnet eller ett med detta förväxlingsbart namn utan samtycke av innehavaren som firmanamn eller varumärkesnamn. Vidare krävs att användandet ska vara till nackdel för innehavaren.Om detta är uppfyllt kan du enligt 23 § Namnlagen kräva skadestånd. I övrigt finns inget skydd för personnamn.Vänligen

Får man fotografera andra hur som helst?

2014-07-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan! En granne tog ett fotografi av mig och min respektive mot vår vilja, detta är ingen kränkande bild, utan endast en bild på oss två och vår hund. Men detta skedde mot vår vilja och vi båda bad grannen i fråga, att ta bort bilden. Är det tillåtet att ta kort på vem som helst, hur som helst?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!I svensk rätt finns det inte något generellt förbud mot att ta kort på andra personer. Man får dock inte använda bilderna i reklamsammanhang utan samtycke från de personer som återfinns på bilden, se Lagen om namn och bild i reklam (https://lagen.nu/1978:800). Ytterligare en begränsning vid publicering av bilder på andra personer är att en bild på en person kan räknas som en personuppgift och en sådan får inte användas på ett sätt som är kränkande för personen i fråga, se Personuppgiftslagen (https://lagen.nu/1998:204).Med vänliga hälsningar, 

Import av elektronik från Kina

2014-06-23 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej, Jag håller på att starta ett företag som importerar elektronik från en fabrik i Kina som jag har kontakt med. Jag undrar om det finns några lagar på att om jag till exempel importerar en mobiltelefon som är min egna design och märke, måste jag ha någon form av tillstånd eller gå igenom någon slags kontroll för att få sälja den i Sverige?Tack
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om du funderar på att importera produkter från ett icke-EU-land bör du se till att de är CE-märkta. CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Vidare ska även teknisk dokumentation för produkten i fråga samt en EU-försäkran om överensstämmelse upprättas. Den CE-märkta produkten ska även åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk. Du bör vid kontakt med tillverkaren även se om CE-märkning som utfärdats innan 2013 inkluderar RoHs (Restriction of Hazardous Substances Directive). Du hittar mer information om vilka bestämmelser som är aktuella på Elsäkerhetsverkets och Marknadskontrollrådetshemsidor. Du bör även kontakta Kommerskollegium för information om vilka dokument som ska åtfölja produkten samt kontakta Tullverket om importen omfattas av några importrestriktioner, importavgifter och hur tulldeklaration ska ske. Med vänlig hälsning,