Är jag tvingad till att radera bilder från internet?

2017-10-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Skilde mig från min exman för tre år sedan och har sedan dess delad vårdnad av våra två gemensamma barn. Har i två år bott tillsammans med en annan man som är min fästman. Även vi har barn tillsammans. På min Facebook-sida har jag vid ett par tillfällen publicerat bilder av alla oss tillsammans av allmän karaktär, som min exman vill att jag tar bort. Han vill inte att bilder på dom ska publiceras någonstans, även om han själv publicerar bilder på våra barn emellanåt. Har han laglig rätt att kräva att jag ska ta bort bilder på våra gemensamma barn från Facebook?
Samuel Westerlund Rashidi |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kan man kräva att någon tar bort bilder från sociala medier?Vem som bestämmer över bilden regleras i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). Enligt lagens 49 a § framgår att det endast är personen som tagit bilden som har rätt att göra den tillgänglig för allmänheten. Detta innebär även att det endast är fotografen av en bild som kan kräva att bilden tas bort från Facebook.I övrigt är publicering av bilder på internet i princip alltid tillåtet, så länge inte bilderna är av kränkande karaktär. Det finns ingen generell regel av vad som anses kränkande, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Ett typexempel är att "hänga ut" eller förtala en person, vilket ofta anses vara kränkande. Din situationDu beskriver att bilderna är av "allmän karaktär". Jag tolkar detta som att du har publicerat bilder som inte är kränkande gentemot personerna på bilderna. Jag förutsätter även att det inte är din man som är fotografen till bilderna i fråga. Med detta sagt kan han inte kräva att du tar bort bilderna från din Facebook-sida.Du kan läsa mer om vad som är tillåtet att publicera på internet här.Vänligen,

Mellanhänder för upphovsrättsintrång

2017-10-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Låt oss säga att jag har en tjänst som förmedlar annonser i en app. Det är bara annonser som matchar mellan köpare och säljare i en begränsad omfattning. Säljaren lägger ut en upphovsrättsskyddad bild. Denna bild matchar 7 köpare som får se bilden i sina telefoner. Är det här brott mot upphovsrättskyddet? Då bilden inte visas för mer än exempelvis 7 användare. Matchningarna sker mycket selektivt.Det finns en app som heter SHPOCK där folk verkar lägga ut bilder utan granskning. Hur fungerar det? Är upphovsrättskyddet på bilder mindre i andra länder än i Sverige?
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Det känns mer naturligt att besvara dina frågor i omvänd ordning. Den svenska immaterialrättsliga lagstiftningen, vilken också inkluderar patent- och marknadsföringsrätt, är i stor utsträckning en produkt av internationella samarbeten. Upphovsrättslagen präglas av såväl Bernkonventionen som rättsakter utfärdade av EU. Rättstillämpningen präglas i sin tur av EU-domstolens prejudikat. Svensk upphovsrätt är alltså inte nämnvärt svagare än utländsk. Jag förstår din andra fråga såhär: Är det tillåtet att tillhandahålla en plattform på vilken individer kan lägga ut upphovsrättsligt skyddade bilder? Samma problematik kan tillämpas på Facebook, YouTube och internet i stort. Det korta svaret är ja. Alternativet är mer eller mindre otänkbart och skulle uppställa betydande gränsdragningsproblem. Av EU-rätten följer däremot en möjlighet för rättighetsinnehavare att begära föreläggande gentemot mellanhänder. I PMT 11706--15 väckte rättighetsinnehavare talan om att Bredbandsbolaget vid hot om vite skulle åläggas att blockera b.la. The Pirate Bay. Patent- och marknadsöverdomstolen biföll deras talan. Se också Artikel 8.3 Infosocdirektivet samt skäl 59 i dess preambel. Det kan alltså bli delvis otillåtet att tillhandahålla en sådan tjänst men först när en rättighetsinnehavare begär ett föreläggande. Notera dock att tjänsten i sig inte blir olovlig. Bredbandsbolaget tillåts fortfarande tillhandahålla sina tjänster om än i något begränsad form. I ditt exempel kan tänkas att en rättighetsinnehavare begär ett föreläggande mot mellanhanden SHPOCK att blockera en viss användare. Att själv posta (eller, med upphovsrättslagens terminologi, offentliggöra) en upphovsrättsskyddad bild är självfallet otillåtet – oavsett plattform. Det faller emellertid utanför ramen för din fråga. Slutligen måste jag säga ett par saker om upphovsrätten i allmänhet och för foton i synnerhet. Ett verk kan bara grunda en upphovsrätt om det uppnår tillräcklig originalitet eller verkshöjd. Att fota ett objekt i syfte att sälja det kan uppnå verkshöjd om säljaren ansträngt sig med fotografiet, men det kan lika gärna vara en produkt av en slentrianmässig insats. Ett fotografi som inte uppfyller verkshöjd tillerkänns inte upphovsrätt och kan således inte grunda ett föreläggande enligt Artikel 8.3 Infosoc-direktivet. I svensk rätt skyddas däremot sådana slentrianmässiga foton av till upphovsrätten "närstående rättigheter", se 49 a § upphovsrättslagen. En sådan rättighet efterliknar i mångt och mycket en upphovsrätt men är, såsom framgår ovan, något svagare. Många utländska rättsordningar saknar motsvarande skydd. Vänligen,

Uppkomst av mönsterskydd (designskydd)

2017-10-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag har designat en barnstol. Nu har ett Italienskt företag hört av sig o vill producera o sälja den i Italien. Och jag skulle då få provision för all försäljning.Min fråga/frågor är vad brukar sån här provision ligga på? Vad kan jag ställa för krav, behöver jag skydda min stol på nåt sätt så att de inte bara snor idén? Allmänna tips mottags fantastiskt gärna!!
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!MönsterrättTill att börja med bör din design, om det är skyddsvärt (exempelvis om du arbetar med design eller generellt lagt ner tid och pengar på arbetet), skyddas genom något immaterialrättsligt skydd. Närmast till hands är skydd genom s.k. mönsterrätt, enligt mönsterskyddslagen (1970:485). Jämförelsevis med bl.a. patent är mönsterrätten inriktad på att skydda nya former hos produkter, eller som i dagligt tal kallas för design. Rättigheten innebär att du som skapare får en ensamrätt (1 a §), och innebär att du kan förbjuda andra från att utnyttja designen (5 §).Mönsterskydd uppstår inte automatiskt, utan förvärvas genom olika registreringar. De som är relevanta för din del är:1) Skydd för mönster i Sverige enligt mönsterskyddslagen, som sker genom registrering efter en ansökan hos Patent- och registreringsverket. Av detta får du ett skydd inom Sverige.2) Skydd för formgivning i EU enligt EU-förordningen (nr 6/2002), som sker genom registrering efter ansökan hos OHIM. Registrering här innebär ett skydd inom EU, och är att rekommendera om du vill vara aktiv på marknaden utanför Sverige.Efter inskickad ansökan bedömer PRV eller OHIM om din design uppfyller de krav som finns för att de ska skyddas. Observera att du behöver betala en avgift för varje gång du registrerar designen. En registrering håller i 5 år, som sedan kan förnyas ytterligare fem gånger. Om du är en näringsidkare som arbetar med detta och har resurserna för en registrering rekommenderar jag att du kontaktar en annan jurist som kan utforma din ansökan.UpphovsrättAtt du har möjlighet till mönsterskydd utesluter inte att du även kan ha skydd genom upphovsrätt genom upphovsrättslagen, vilket följer av 10 § samma lag (om s.k. brukskonst). Detta skydd kan du få utan någon registrering, men nackdelen är att det blir mycket svårare att tydligt visa att du har ett skydd för din design.ProvisionenDen ersättning du som skapare är berättigad beror mycket på en rad olika omständigheter, bl.a. hur stor du är på marknaden, hur stort företaget i Italien är, m.m. Det hela är emellertid en förhandlingsfråga, som gör det svårt för mig att göra en preliminär bedömning. Ett tips vore väl att fråga designare inom industrin om vad som är rimligt.Skriv gärna tillbaka om du har flera saker du undrar över. Lycka till!

Är det lagligt att använda GIPHY-verk i samhällsnyttigt syfte?

2017-10-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Mitt företag, vill använda GIF-bilder från giphy.com på Facebook för att kunna kommunicera med våra besökare, dock inte i ett kommersiellt syfte utan mer utifrån samhällsnytta. Frågan är om vi kan använda GIF-bilder eller om det är olagligt? Tack på förhand!
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Enligt svensk rätt (upphovsrättslagen) ska ett verk ha uppnått en tillräcklig grad av originalitet för att bli upphovsrättsligt skyddat. Huvudregeln är då att ägaren har ensamrätt till verket. Ägaren kan emellertid tillåta andra att nyttja verket fritt. Om ett verk inte getts fri spridningsrätt bör du kontakta rättighetshavaren i fråga och be om att få nyttja verket, alternativt köpa en rättighet, eller licens, för att använda det. När det kommer till exempelvis filmer så är det allt som oftast filmbolaget du bör vända dig till. Det kan därför vara vara riskfyllt att använda en GIF på GIPHY från t.ex. en film. Att något har lagts ut på en hemsida innebär inte per automatik att publiceraren har rätt till det. Jag rekommenderar dig att alltid nämna rättighetshavaren i samband med att du nyttjar verket. Om du, i kommersiellt syfte, använder dig av någon annans upphovsrätt bör du dessutom alltid ta kontakt med ägaren för att säkerställa att det är okej att nyttja verket. Hoppas att det besvarar din fråga. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Krav på ersättning för streamad film

2017-10-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |hej har fått ett förlikningsförslag för att någon på min ip adress har laddat ner en tvserie olagligt.Crystalis Entertainment som företaget heter vill att jag ska betala in 5800 kr på deras konto inom 20dagar annars kan dom överväga att driva saken vidare. hur skall jag göra i detta läge
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid streaming av film övepår internet skapas det en tillfällig kopia av det man streamar, detta görs i minnet på datorn. Dessa kopior är förbjudna. Det finns dock ett undantag från huvudregeln för tillfälliga kopior med underordnad betydelse, eller kopior som utgör en del i en teknisk process (11a § upphovsrättslagen). Filmbolags motiv för ersättningskrav Vissa streamingtjänster använder "bittorrent-teknik", vilket medför att kopian som skapas när man streamar, används för att bidra till delningen av det skyddade materialet. Därigenom sker ett tillgängliggörande av filen som inte omfattas av undantaget och därmed är olaglig enligt huvudregeln.RådHar du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Upphovsrätt för intervjuer samt att överlåta en upphovsrätt

2017-10-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vad för typ av kontrakt man behöver om man intervjuar en person och sedan publicerar intervjun i form av en bok i pappersformat/på nätet?Har ni sådana kontrakt? Eller vet ni vem jag ska vända mig till?Jag vill bandinspela intervjuerna och sedan skriva ner dem och använda hela materialet när jag vill i framtiden (få fulla rättigheter) osv utan att personerna som blir intervjuade sedan kan ångra sig. Är det möjligt? De ska dela med sig information men inte kunna kräva ngn betalning osv i gengäld. Utan jag ska ha samtliga rättigheter och vinst osv i min makt.Vad måste jag ta i beaktande och får inte missa i kontraktet för att det ska vara så vattentätt som möjligt?
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Jag förstår din fråga på två olika sätt: Dels att du vill publicera intervjuerna i sina helheter, dels att du vill extrahera, sammanställa och omformulera den information som framkommer under intervjuerna. Information, idéer, erfarenheter och motiv kan aldrig i sig grunda en upphovsrätt. Den skyddar istället utformningen av en framställning. I det hänseendet står du alltså fri att använda informationen efter eget tycke – med eller utan avtal. Om du däremot avser att publicera intervjuerna i sina ursprungliga skick eller i sådana skick att bara smärre förändringar har gjorts, aktualiseras upphovsrätten. Nedan förenklar och vandrar jag dig igenom upphovsrättslagens grundläggande mekanismer. Därefter besvarar jag frågan om överlåtelseavtal. 1. 1 § 1 st. upphovsrättslagen säger att den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk åtnjuter upphovsrätt. Det kan b.la. röra sig om en beskrivande framställning i skrift eller tal. 2. För att grunda en upphovsrätt måste verket åtnjuta tillräcklig originalitet; det måste vara resultatet av ett andligt skapande som är ett uttryck för upphovsmannens individualitet. Intervjuer anses i regel uppfylla det rekvisitet, se exempelvis JAS-målet. 3. Upphovsrätten är formöverskridande. Det innebär – precis som du förefaller medveten om – att en upphovsrätt grundad på en oral framställning även omfattar skriftliga återgivelser, se 1 § 2 st upphovsrättslagen. 4. Om två eller fler personer kollektivt har bidraget till verket, och bidragen inte går att särskilja från varandra, uppstår en gemensam upphovsrätt. Ifråga om en bok med tillhörande illustrationer är författarens bidrag enkelt att skilja från illustratörens. Ifråga om intervjuer, vars resultat i större utsträckning är produkten av ett givande och tagande – ett samspel mellan intervjuare och intervjuobjekt – aktualiseras troligen en gemensam upphovsrätt. Hur den gemensamma upphovsrätten ska fördelas inbördes regleras inte i lagen. Vägledning söks istället i b.la. vilka avtal (!) som har upprättats mellan upphovsmännen. Se 6 § upphovsrättslagen. Överlåtelseavtal: Vad man bör tänka påDet är inte självklart att intervjuobjekt tillerkänns en upphovsrätt men det skadar inte att vara på den säkra sidan och träffa överlåtelseavtal. Det uppställs inga formkrav på avtal kring överlåtelser av upphovsrätter. På upphovsrättens område råder däremot den s.k. specifikationsprincipen, vilken säger att överlåtelseavtal endast omfattar sådana rättigheter som uttryckligen skrivits in samt att oklarheter i avtal ska tolkas restriktivt till upphovsrättsinnehavarens fördel. Det är alltså viktigt att formulera ett mycket specifikt avtal som tydligt överför samtliga ekonomiska rättigheter till dig, se 28 § 1 st upphovsrättslagen. De ekonomiska rättigheterna beskrivs uttömmande i 2 § upphovsrättslagen. Du bör också känna till att dina intervjuobjekt i princip inte kan överlåta de ideella rättigheterna, vilka inkluderar (i) en rätt att bli namngiven vid publicering och (ii) ett förbud mot att du eller annan förändrar eller publicerar det upphovsrättskyddade materialet på ett sådana sätt att intervjuobjektets konstnärliga anseende eller egenart kränks, se 3 § upphovsrättslagen. Annan information som bör regleras i överlåtelseavtalet är på vilka grunder det kan hävas, att det inte ska utgå ersättning, hur du ska få använda det upphovsrättsskyddade materialet, vilka som är avtalsparter, under vilka omständigheter intervjuobjeketet förvärvade sin upphovsrätt samt vilka rättigheter denna har till materialet m.m. Om du vill ha hjälp med att formulera ett överlåtelseavtal rekommenderar jag varmt dig att kontakta våra jurister.Lycka till!Vänligen,

Får någon annan publicera mina bilder utan min logotyp?

2017-10-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hejsan!Jag driver idag eget företag och har en fråga angående stöld av bild.Jag har tagit en bild på en modell och hon har fått bilderna av mig. Nu ser jag att en amerikansk hemsida använder denna bilden, har tagit bort min logotyp och redigerat detta utan min tillåtelse.Hur går jag till väga?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt upphovsrättsliga skydd:Som fotograf har du en upphovsrätt för dina bilder. Antingen genom att de är så unika att de uppfyller kraven för ett konstnärligt verk, se 1 § i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, förkortas URL. Annars finns ett "extra" skydd för fotografi i 49 § URL (samma lag)Din upphovsrätt omfattar två delar: en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär en rätt att exempelvis publicera och tillgängliggöra på det sätt som den amerikanska hemsidan gjort. Det är dock endast du som upphovsman som kan överlåta denna rätten till någon annan. Om du inte överlåter bilden, genom att exempelvis sälja bilden till hemsidan, behåller du den ekonomiska rätten till bilden. Den rätten preskriberas först efter 50 år. Den ideella rätten omfattar att bli namngiven, se 3 § URL. Du har rätt att bli namngiven för din bild. Bilden får inte heller ändras på ett sådant sätt att din egenart kränks. Det kan vara en svår bedömning kring verkets integritet och din personliga prägel på bilden. Men på så sätt, beroende av hur bilden redigerats kan din ideella rätt anses kränkt genom vad denna hemsida gjort. Vad du kan göra? Av de uppgifter som anges i din fråga anser jag att din upphovsrätt har kränkts och det kan du hävda till denna hemsidan. För att sprida denna bilden utan ditt namn behövs ditt samtycke, annars utgör handlingen en kränkning av din upphovsrätt. Börja med att meddela att deras agerande kränker din upphovsrätt till bilden och be dem plocka bort den. Vid upphovsrättsintrång finns sanktioner i 7 kap 53 och 54 §§ URL Har hemsidan med uppsåt eller grov oaktsamhet gjort intrånget kan detta i domstol leda till böter eller fängelse i högst två år enligt 53 §. I 54 § finns en möjlighet för upphovsmannen att få ersättning för den skada intrånget inneburit. Då krävs dock att hemsidan agerat med uppsåt eller oaktsamhet (inte grov, som förutsätts i 53 §) Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Framställande av bild på kända personer

2017-10-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej; jag och mina kompisar driver ett uf företag där vi vill skapa posters av kända artister. VI gör bilderna i datorprogrammet Illustrator. Vad finns det för probelm som kan uppstå? rättigheter och sånt? Måste vi kontakta artisterna för att få använda dom på våra posters? Först och främst måste vi väl ha godkänt av fotogafen som tgit bilden?
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Jag tolkar din fråga som att ni inte faktiskt illustrerar bilderna från början utan har ett redan existerande fotografi som grund. Regler om upphovsrätt finner du här.Avseende fotografiet är det helt korrekt att du behöver tillstånd från fotografen. Det följer av 49 a § upphovsrättslagen att den som framställt den fotografiska bilden har vissa exklusiva rättigheter. När ni ändrar fotografierna i datorprogrammet sker sannolikt en s.k. bearbetning av fotografiet enligt 4 § upphovsrättslagen, vilket innebär att ni inte får förfoga över det verket i strid med originalet. En muntlig överenskommelse eller via e-mail bör räcka för er del, med tanke på att ni endast är ett UF-företag.Angående artisterna beror det på vad ni hade tänkt att använda affischerna (?) till. Ifall ni hade tänkt att använda dem till marknadsföring (dvs. reklam) gäller att ni inte får använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas, utan personens samtycke (1 § lagen om namn och bild i reklam). Om det är själva affischerna/posters som ni hade tänkt att sälja räcker det enbart med tillstånd från fotografen. Var dock noga med att tydligt meddela fotografen vad ni hade tänkt att göra med bilderna.Hör gärna av dig genom kommentarfältet nedan om du har fler frågor. Lycka till!