Får citat användas på mina tavlor?

2017-06-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har precis startat en webbshop där jag säljer egentillverkade produkter. En produkt jag planerar att tillverka om sälja är ståltavlor med graverade roliga citat med lite egengjorda krumelurer och symboler.Får jag använda ett citat från en bild på t.ex en liknande tavla jag hittar på t.ex. Google?Nu tänker jag inte på kända citat från kända personer utan roliga citat. Som om du googlar på dom kanske du hittar 5 olika bilder från olika sidor med samma citat. Är det då okej att använda och sälja?T.ex. om man googlar på "roliga citat" hittar man garanterat flera bilder med samma citat eller citat som man sett någon helt annan stans.
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enkla, vanliga ”roliga” citat är som utgångspunkt okej att använda sig av på tavlorna. För att det inte ska vara tillåtet att använda något på dina egna tavlor krävs att någon annan har upphovsrätt på, designskyddat eller mönsterskyddat materialet. När det kommer till sådana skydd är dock en grundläggande förutsättning bland annat att materialet ska vara såpass originellt, nytt och unikt att det för exempelvis texter och därmed upphovsrätt ska vara osannolikt att någon annan skulle skriva en likadan text. Kortare citat som finns i olika utformning på nätet bör därför troligtvis inte vara upphovsrättsskyddade. För mönsterskydd gäller till exempel att mönstret måste vara nytt och särpräglat, det vill säga att man kan skilja på mönstret från andra mönster (2 § Mönsterskyddslagen). Det är troligtvis inte särskilt aktuellt i ditt fall. Det finns även något som heter varumärkesskydd, där man kan få ensamrätt på sitt varumärke ( 1 kap 1 § Varumärkeslagen). Ett varumärke kan bestå särskilt av ord, om det har särskiljningsförmåga, vilket innebär att exempelvis slogans kan vara varumärkesskyddade (1 kap 4 § VML). Som huvudregel krävs att man inte får ha liknande kännetecken på liknande produkter, men vissa varumärken är så pass kända att kännetecknet inte ens får användas på helt andra typer av varor och produkter. Det innebär att du i vissa fall inte får lov att använda ett citat om det är ett varumärkesskyddat företags slogan. Jag förmodar att denna risken inte är särskilt stor eftersom du planerar att använda roliga citat, men det kan vara värt att nämna så att du är medveten om detta. Citat kan även vara upphovsrättskyddade om de härstammar från något verk som är upphovsrättskyddat. För att det ska vara upphovsrättsskyddat krävs som tidigare nämnt att det finns originalitet och självständighet, så kallad verkshöjd, om detta saknas så är det inget verk. Detta kan vara en svår bedömning men om du återigen tänker efter utgångspunkten, huruvida det vore sannolikt att någon annan skulle kunna skapa ett likadant verk, så är det troligtvis inte självständigt och originellt med sådana kortare citat som du planerat använda. Om det är ett sådant citat att det omfattas av upphovsrätt, ska det citeras korrekt och användas i enlighet med god sed (22 § Upphovsrättslagen).Om det är ett citat som finns på fem olika sidor eller produkter utan att någon upphovsman återges eller citeras, så är det troligtvis inte något som är skyddat. Men som sagt finns det lite olika skyddsmöjligheter så jag kan enbart ge dig lite vägledning när allt du delger är att det rör sig om ”roliga citat”. Om du känner att du vill ha tydligare och mer konkret besked rekommenderar jag att du bokar en tid hos våra jurister på info@lawline.se där du kan visa tydligare mer exakt vad det är för produkter som du planerar att tillverka och sälja. Lycka till med webbshoppen!Med vänliga hälsningar

Rättigheter som upphovsman

2017-06-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har skapat logotyper för en förening och nu vill jag inte att de ska använda dessa längre.Vilka rättigheter har jag som upphovsman?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att den som skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, se 1 § upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätten består dels av "ideella rättigheter och "ekonomiska rättigheter". De ideella rättigheterna innebär att upphovsmannen alltid har rätt att bli namngiven då verket framställes eller görs tillgängligt för allmänheten, samt att verket inte får användas på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn, 2 § URL. De ekonomiska rättigheterna innebär att upphovsmannen fritt får förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, 2 § URL.De ideella rättigheterna kan aldrig överlåtas, dock kan de ekonomiska rättigheterna det. Eftersom du skapat logotyperna åt en förening så antar jag att det finns ett avtal mellan er som reglerar detta. Det är inte omöjligt att det står i ett sådant avtal att föreningen övertar samtliga rättigheter avseende logotyperna från upphovsmannen (dock inte den ideella rätten). Om det finns ett sådant avtal mellan dig och föreningen och det står att föreningen övertar alla rättigheter så har du som upphovsman inte längre kvar dessa ekonomiska rättigheter och du kan då inte hindra att föreningen använder logotyperna. Däremot har du i ett sådant fall fortfarande kvar dina ideella rättigheter, vilket innebär att föreningen måste namnge dig då de framställer verket samt att de inte får framställa verket så att ditt konstnärliga anseende kränks. Men om det inte föreligger något sådant avtal mellan dig och föreningen så har du fortfarande kvar ensamrätten till verket och kan på så sätt hindra föreningen att fortsätta använda ditt verk. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Upphovsrätt till fotografier

2017-06-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Om en pappa tagit livet av sitt eget barn o även sig själv. Mamman är kvar i livet helt förkrossad. Mannens, föräldrar har på sin sons gravsten en blid på han . Men även sen skrivit under o med bild på barnbarnet till minne av : och hennes namn. Dottern är då inte begravd på samma kyrkorgård som sin mördare. Då undra jag o mamman till dottern. Går de in under upphovsrättsligag heter de så? Kan detta verkligen få gå till så här att de få skriva så o bild äger mamman . Och han inte tillåtit dem att använda den.Gäller inte upphovsrättslagen i detta fall? De är ju kränkande, väldigtacksam för svar till min mail mvh Frida
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundläggande förutsättningar för upphovsrätt till fotografierOm jag uppfattar omständigheterna i din fråga rätt är det barnets mamma som tagit fotografiet. Förutsatt att fotografiet har verkshöjd (d.v.s. uppnått en viss självständighet och originalitet) har hon upphovsrätt enligt 1 § upphovsrättslagen (URL). Även om verket inte har uppnått verkshöjd blir bedömningen densamma, då verket i ett sådant fall skyddas av fotorätten i 49a § URL. Upphovsrätten uppstod i och med tagandet av fotografiet.Upphovsmannen har ensamrätt till sitt verkDet är endast upphovsmannen, d.v.s. mamman, som har rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten. Då tillstånd inte tycks ha givits till barnets farföräldrar att visa verket offentligt (se 2 § 3 st. 3 p. URL) är min bedömning att de gjort intrång i mammans upphovsrätt.________________________________________________________________________________________________Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se

Får jag använda mig av samma namn som mina konkurrenter?

2017-06-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har tankar på att starta ett företag som säljer drycker till djur. Det finns ett företag som gör liknande både i USA och Sverige. Det jag undrar är hur är det med namn på produkter? Vad för regler gäller? Kan jag använda samma namn som mina eventuella framtida konkurrenter? Kan jag använda liknande namn med olika stavning?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Ofta är det så att företag som använder ett visst namn på en produkt har ett så kallat varumärkesskydd. Varumärkesskydd reglera olika i olika länder och det är därför svårt för mig att svara på vad det är som gäller i USA, varför jag endast kommer utgå från svensk lag i mitt svar. Frågor om varumärken på varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet regleras i Varumärkeslagen (VML), 1 kap 1 § VML.Nu har jag ingen information om huruvida dina framtida konkurrenter har registrerat något varumärke, men om detta är fallet har de en ensamrätt till att använda detta i näringsverksamhet. Detta innebär bl.a. att ingen annan än innehavaren av varumärket i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, 1 kap 10 §, första punkten VML. Eftersom dryckerna du ska sälja är av samma slag som dina konkurrenters får du i detta fall alltså inte använda dig av samma namn som de i det fall de har registrerat varumärke. Du får heller inte använda dig av ett liknande namn för varor av samma slag om det finns en risk för förväxling, 1 kap 10 §, andra punkten VML. Att använda liknande namn med olika stavning är således kanske inte någon bra idé eftersom ni säljer samma typ av produkter och det därför kan finnas en risk att kunderna förväxlar dina produkter med dina konkurrenters. Du bör även vara uppmärksam på andra varumärkesskyddade varor som inte är identiska eller förväxlingsbara med dina. Dessa har också ett skydd om de är kända inom en betydande del av omsättningskretsen och om en användning av dessa skulle dra otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, 1 kap 10 §, tredje punkten VML. I det fall du skulle bryta mot någon utav dessa regler begår du varumärkesintrång och kan dömas till böter eller fängelse i högst två år, 8 kap 1 § VML.Mitt råd till dig är att vara noga med att kolla upp om det finns något varumärke registrerat innan du börjar använda dig av samma eller liknande namn på dina produkter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Känner du att du behöver ytterligare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta Lawline på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila på info@lawline.se.Vänligen,

Tillåtet att sälja andrahandsbiljetter i vinstdrivande syfte?

2017-06-13 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Är det tillåtet att som ett företag sälja andrahandsbiljetter till konserter och evenemang i ett vinstdrivande syfte?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga är att det är tillåtet att som företag sälja andrahandsbiljetter till konserter och evenemang i ett vinstdrivande syfte. Detta finns alltså inte någon lag i Sverige som förbjuder denna typ av vidareförsäljning av biljetter. Så sent som förra året lämnades en motion med förslaget att införa en lagstiftning mot denna typ av försäljning, se motion 2016/17:1160. Motionen behandlades och avslogs sedermera, se betänkande 2016:17:KrU5. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Jämföra sitt eget företag med potentiella konkurrenter på den egna hemsidan

2017-06-10 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag marknadsför mitt företag via min webbsida. Får jag på min webbsida nämna mina konkurrenters företagsnamn och jämföra vad mitt företag har för konkurrensfördelar jämfört med mina konkurrenter?Tack på förhand,
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga hos Lawline! Syftet med de konkurrensbegränsande lagarna är att förhindra att företag delar upp marknadsandelar mellan sig, kommer överens om priser, bildar karteller och på så sätt motverkar att nya företag kan komma in på marknaden. I den svenska lagstiftningen finns det två primära förbud; förbud mot missbruk av dominerande ställning och förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen. Sammanfattningsvis så är det inte olagligt i konkurrenshänseende för dig att lyfta fram ditt företag och visa på de konkurrensfördelar som du har i jämförelse med dina konkurrenter. Det du beskriver i din fråga låter närmast som en typ av konkurrentanalys som du vill publicera på din hemsida, vilket är direkt motsatsen till att du skulle ingå ett samarbete om priser eller genom din dominerande ställning (om du har en sådan på inom din marknad) ställa upp orimliga affärsvillkor som skulle begränsa möjligheten för nya företag att komma in på marknaden. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Licensiering av patent

2017-06-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vi har ett företag som har ett svenskt patent på en metod. Användningen kräver ett instrument i prisklassen 500 000 kr som behöver kalibreras med vår application för att kunna fungera. Idag utför vi tjänsten för kunder, men nu börjar vi få för mycket förfrågningar så vi hinner inte med själva. Vi har ett större konsultbolag som är intresserade av att utföra tjänsten. Vad finns det för möjligheter att liscensiera ut vårt patent till detta företag så att de kan mäta parallellt med oss och att vi samtidigt kan få en del inkomster?
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i Patentlagen (1967:837). Ert företag har nu ett patent på en metod som ni nyttjar. Detta innebär att ni som patentinnehavare har ensamrätt att utnyttja denna metod och att ingen annan får använda sig av denna utan ert samtycke. Enligt 43 § kan ni genom ert medgivande ge en annan part rätt att yrkesmässigt utnyttja er patentmetod. Medgivandet bör framgå genom avtal och bör även innehålla bestämmelser om hur länge avtalet ska gälla samt eventuella förnyelser. Genom licensavtalet kan ni således begränsa motpartens rätt till användning av metoden. När ni gett en annan part rätt ett utnyttja er patentmetod kan ni registrera detta i patent- och registreringsverkets register. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Medverkande i före detta arbetsgivares reklam

2017-06-02 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Både jag och min dotter har varit med på ett antal bilder och kampanjer för min arbetsgivare, både i interna och externa sammanhang. En kul grej men nu har jag slutat på företaget och då känns det inte självklart att fortsätta göra reklam för min förra arbetsgivare. Kan jag begära att de slutar använda mina och min dotters bilder eller har de rätt att fortsätta använda dem?Det finns inga skriftliga avtal och har inte betalats ut några arvoden.
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om namn och bild i reklam finner du i Lagen (178:800) om namn och bild i reklam (här). Lagen anger b.la. att företag inte får använda annans namn och bild i reklam utan dennes samtycke (1 §). Den som medverkar i sådan reklam har alltid rätt till skälig ersättning för sitt medverkade (3 § st. 1 första meningen). Med skälig ersättning menar man vad som normalt hade utgått till en person för ett liknande jobb, exempelvis om de hade anlitat en modell. Ifall det görs uppsåtligen eller av oaktsamhet måste arbetsgivaren även ersätta eventuell skada (3 § st. 1 andra meningen).Om företaget gör reklam utan personens samtycke och det bedöms vara uppsåtligt eller grovt oaktsamt är det även straffbart med böter (2 §). En sådan situation kan till exempel föreligga om du ber företaget att sluta, men de ändå inte gör det. I ditt fall verkar det som att du, din dotter och din före detta arbetsgivare ingått i ett muntligt eller underförstått (s.k. konkludent) avtal, där du och dottern samtyckt till att medverka i reklamen. Du och din dotter har då rätt till skälig ersättning för att ni medverkat i reklamen, oavsett om ni avtalat om något annat. Eftersom ni inte avtalat om någon särskild tidsfrist för uppsägning eller liknande kan du när som helst kan ta tillbaka till samtycke, varefter din arbetsgivare måste sluta använda er i ny reklam. Gällande användningen av er namn och bild i en tidigare kampanj krävs en mer ingående bedömning av avtalets innehåll. Det faktum att det inte finns något skriftligt avtal torde försvåra din arbetsgivares situation i detta hänseende.Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!Vänlig hälsning,