Min bild används utan mitt samtycke

2017-08-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Förra året vad jag med på en löptävling och då fotograferade dom mig och min kompis när vi kom springandes. Igår använde denna arrangör denna bild, klippte ut bilden och det va endast jag som syntes klart och tydligt på bilden. Dom använde denna bild i en tidning som reklam. Jag har inte fått någon fråga från dom om det är ok. Jag sprang även detta lopp under en annans namn. Får dom göra så här? Är inte så stolt över bilden, och vill verkligen inte vara med i någon tidning. Med vänlig hälsning
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Den lagen som skulle kunna användas i ditt fall är möjligen lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam 1 § står det att en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet i vilken annans namn eller bild utnyttjas inte får göra detta utan samtycke. Arrangören får alltså inte använda ditt namn eller din bild i marknadsföringssyfte om denne inte har ditt samtycke.Med "namn" menas även någon annan beteckning som klart utpekar en viss person.Med ”bild” menas varje bildåtergivning som innehåller en identifierbar individ.Med "marknadsföring" menas exempelvis reklam som syftar till att dra vinning och locka människor.För att du ska kunna klandra arrangörens användning av din bild så krävs det alltså att arrangören använt din bild utan att be om ditt samtycke. I det här fallet så saknar arrangören ett klart samtycke från dig.I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam står det att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § kan åläggas böter eller skadestånd. Vid en överträdelse kan domstolen på yrkande av utnyttjad part även besluta att det marknadsförda materialet ska ändras eller förstöras för att förhindra ytterligare missbruk. Vid eventuellt åtal kategoriseras detta som ett målsägandebrott. Detta betyder att denna typ av brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden själv anger brottet till åtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Lagligt att sälja annans varumärke i mindre förpackning?

2017-08-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har planer på att öppna en webbshop där jag ska sälja parfymer upptappade i små sampleflaskor.Är detta lagligt? Skulle det gå att göra detta lagligt t.ex. genom att samarbeta med en redan känd parfymaffär?Måste jag ha tillstånd från varumärket som jag säljer?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Du måste få tillstånd från varumärkesinnehavaren för att få sälja deras produkt (1 kap. 10 § varumärkeslagen). De som säljer t.ex. Dior-parfymer i sin butik har av Dior konsumerat rätten att sälja just de exemplar av varumärket vidare (1 kap. 12 § första stycket varumärkeslagen). Denna rätt kan säljas vidare men inte i ändrat skick. Om du alltså köper dessa exemplar och säljer dem i en annan förpackning så gör du intrång i Diors varumärke, vilket leder till böter och i värsta fall fängelse (8 kap. 1 § varumärkeslagen).Det du behöver göra är att kontakta de företagen vars parfym du vill sälja och be om tillstånd att köpa stora mängder av deras parfym för att packa om och sälja vidare. Det räcker alltså inte att bara köpa produkterna, du måste ha uttryckligt tillstånd att packa om dem.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden! Genom vår expressrådgivning erbjuder vi garanterat snabbt och kompetent svar, alternativet kryssar du i på samma ställe som du ställde denna fråga.Vänliga hälsningar,

Kopiera idén till en fackbok

2017-08-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Hur ser upphovsrättslagstiftningen ut när det gäller att kopiera en idé eller ett koncept av en bok? Jag skulle vilja skriva en fackbok med samma idé och upplägg som en bok från ett annan icke-europeiskt land. Dock kommer det konkreta innehållet att vara helt annorlunda, med lokala profiler (inntervjuobjekt) och företeelser. Kan jag hamna i trubbel för det? Vilka fallgropar finns rent juridiskt med att göra detta?Mvh,AR
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En bok är ett litterärt verk som skyddas av upphovsrätt enligt 1 § upphovsrättslagen (URL). Skyddet innebär bland annat att ingen förutom upphovsmannen får framställa exemplar boken eller bearbetade/översatta versioner av boken, 2 § URL. Det är endast själva det litterära verket, boken som sådan, som skyddas av upphovsrätten. Det ämne som boken behandlar eller den grundläggande idén som boken bygger på skyddas inte. När det gäller fackböcker kan alltså vem som helst skriva en bok om exempelvis 1800-talsarkitektur eller matlagning utan att det i sig innebär ett upphovsrättsligt intrång. Att skriva en fackbok utifrån samma idé som en annan bok borde därför inte betraktas som ett upphovsrättsligt intrång. Eftersom du planerar att ge boken ett helt annat innehåll än den ursprungliga fackboken är det inte heller frågan om en bearbetning eller översättning. Jag förmodar också att du inte planerar att ge boken samma utseende, även de bilder som finns i och på boken omfattas av upphovsrätt. Min bedömning är därför att du bör kunna skriva fackboken utan att hamna i trubbel. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd pga. piratkopiering för privat bruk

2017-08-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag har fått hem ett brev från en dansk advokatbyrå NLF. De hävdar att jag utan lov laddat ned en film som deras klient äger och kräver att jag betalar 2950 kr. Om jag inte betalar hotar de med att gå vidare till patent- och marknadsdomstolen. Har ni något råd till mig som privatperson på hur jag ska agera? Vänliga hälsningar,
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du olovligen laddat ner en piratkopierad film från en hemsida.Skadestånd när du laddar ner en piratkopierad film?Skadeståndsbestämmelserna i upphovsrättslagen finner du i 54 §. Regeln föreskriver att "den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare. Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget medfört."När du laddar ner en film via en hemsida utan samtycke från upphovsmannen eller rättighetshavaren skapar du en digital kopia av filmen på din dator. Upphovsrättslagen förbjuder i princip all användning av annans verk utan upphovsmannens samtycke. I 2 kap. upphovsrättslagen finns några undantag där man bl.a. får kopiera andras verk utan lov. Emellertid finns det ingen regel som täcker en så heltäckande kopiering som du gjort (jfr 12 § samt 54 § tredje stycket upphovsrättslagen). Eftersom du i strid mot upphovsrättslagen utnyttjat verket kan du behöva betala "skälig ersättning" samt ytterligare skada som intrånget medfört eftersom detta skett med uppsåt.Skadeståndets storlek i ditt fallVad gäller storleken av ersättningen tas hänsyn särskilt till 1. utebliven vinst, 2. intrångsgörarens (din) vinst, 3. skada på verkets anseende, 4. ideell skada och 5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås. Vid bevissvårigheter att avgöra hur stor skadan var kan domstolen uppskatta skadan till ett skäligt belopp. Meningen med skadeståndet är att upphovsmannen ska få en rimlig kompensation.Som du kanske har gissat kommer beloppet för en nedladdning av en film för privat bruk vara mycket låg. Ett krav på nära 3000 kr är ovanligt högt och enligt min uppfattning inte skäligt. Min gissning är att en domstol inte skulle uppskatta ersättningen i närheten av det belopp som byrån angivit.Du behöver inte betala enligt kravbrevetÄven om byrån har rätt att företräda upphovsmännen i fråga behöver du inte nödvändigtvis betala kravbrevet. Det har alltid varit möjligt för sådana företrädare att skicka kravbrev som klart överstiger vad du enligt domstol skulle behöva betala. Du kan enkelt meddela byrån att du bestrider kravbrevet och du behöver inte ange varför. Min personliga gissning är att byrån skickar dessa kravbrev i stora mängder till personer som laddat ner filmer för privat bruk för att försöka få betalningar utifrån rädsla. Det verkar inte heller rimligt att en eventuell tvist kommer tas upp i domstol eftersom byrån knappast kommer att tjäna på det. Tvärtom riskerar de att behöva betala eventuella kostnader för att ha fört en försumlig rättegång.Sammanfattningsvis har du begått ett intrång, men kravbrevet verkar vara en tom skrämseltaktik. Jag rekommenderar att meddela byrån att du bestrider deras krav. I vart fall bör du inte betala beloppet som de angivit.Jag hoppas att detta löser sig. Lycka till!

Marknadsföring av alkohol på en hemsida

2017-08-18 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande alkoholreklam på internet.Låt säga att jag publicerar ett reklamblad på min svenska hemsida som innehåller erbjudanden på starköl, starksprit och vin från ett tyskt bolag. Nämnvärt är också att mitt företag är spanskt. Är detta tillåtet?
Daniel Shin |Hej!Vi beklagar för det sena svaret. Regler rörande marknadsföring av alkohol finner du i 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486). Som huvudregel är det tillåtet för dig att marknadsföra alkoholhaltiga drycker på din hemsida, men det är vissa saker du bör tänka på:1. Vid marknadsföring av alkohol ska särskild måttfullhet iakttas. Reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol, 7 kap 1 § alkohollagen. Exempelvis kan annonsering genom pop-ups eller liknande anses vara påträngande för konsumenten.2. Marknadsföringen får inte heller rikta sig särskilt till ungdomar under 25 år. Om annonsering av alkoholdryck är det din hemsida primärt handlar om rekommenderar jag även att du för säkerhets skull sätter en kontroll på besökares åldrar innan de tillåts in på hemsidan.3. Du bör hålla dig inom marknadsföringen på hemsidan, då andra regler gäller för t.ex. TV och tidningar.4. Annonsering genom framställning i bild ska omfatta endast en återgivning av varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar, eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken, 7 kap. 5 § alkohollagen.5. Var även försiktig att du inte marknadsför alkoholhaltiga lättdrycker så att de kan förväxlas med alkoholdryck, samt att alkoholdrycker med mindre än 15 volymprocent alkohol inte förväxlas med alkoholdrycker över 15 volymprocent, 7 kap. 6 § alkohollagen.Konsumentverket har också publicerat ett antal riktlinjer om saker som är bra att tänka på när man marknadsför alkohol på internet. Kontakta gärna tillbaka till oss om du har särskilda funderingar, men det verkar i övrigt inte finnas något hinder för din marknadsföring.

Innebär idé till nytt kortspel intrång i citaträtten?

2017-08-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag leder en ungdomsgrupp som har hittat på ett kortspel där man ska gissa citat från filmer, musik etc. Citatet står på ena sidan och svaret på andra. De har intresse av att trycka upp spelet för försäljning men jag är osäker på om det är ok med tanke på citaträtten?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, det är inte ok enligt citaträtten att göra ett sådant kortspel. Det kan finnas andra tillvägagångssätt men jag ser ingen enkel lösning.CitaträttenCitaträtten regleras i 22 § upphovsrättslagen och innebär att man har rätt att citera bitar ur konstnärliga verk, såsom filmer, om källan anges. Detta får dock enligt lagens förarbeten inte ske enbart för att öka underhållningsvärdet av den egna produkten (SOU 1956:25 s. 199). Därmed möjliggör inte citaträtten ett sådant spel.Upphovsrätten för filmernaFilmerna som spelet citerar är skyddade av upphovsrätt. För de filmer som är svenska innebär detta "uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik." (2 § upphovsrättslagen). Andra länders upphovsrättslagar har oftast liknande skydd.Möjliga undantagDet finns undantag för detta i 2 kap. upphovsrättslagen, bl.a. citaträtten. Jag finner inget undantag i den svenska upphovsrättslagen som skulle möjliggöra ett sådant spel, utom i privat krets (12 § upphovsrättslagen). Andra länders upphovsrättslagar kan se annorlunda ut och därför krävs det en studering av dem för att fullt förstå vilka möjligheter man har att göra ett sådant spel. Tillåtelse från filmernas upphovsmänPå en större skala skulle jag kunna tänka mig att man kan förhandla med upphovsmännen till de olika filmerna, såsom ofta sker i branschlivet med franchise och liknande. Detta kan vara gynnsamt för båda parter men är såklart en omständig process om man inte är väldigt seriös med idén. Det som händer om man gör detta är att man köper eller får rätt att göra intrång i deras upphovsrätt och därmed skapa ett nytt verk som får egen upphovsrätt enligt 4 § upphovsrättslagen. Detta är inte omöjligt och någon amerikansk motsvarighet har säkert skett med spelet "Cards Against Humanity".SammanfattningAtt förverkliga denna spelidé kräver resurser för att studera andra länders upphovsrättslagar (kanske främst USA:s) och att förhandla med filmbolag. Det är inte omöjligt men kanske praktiskt omöjligt i detta steg för ungdomarna i fråga.Det är alltid en besvikelse när man har en riktigt bra idé som verkar hindras av onödig byråkrati. Detta må vara fallet här men det finns såklart en tanke bakom reglerna och om alla bröt mot upphovsrätten kors och tvärs så hade ingen velat betala för att producera de filmer vi njuter av idag. Hälsa ungdomarna att jag tycker det var en kul idé och hoppas att de fortsätter spela det och kanske kommer på någon annan idé som de kan dela med sig till allmänheten av.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden! Vår expresstjänst garanterar snabbt och kompetent svar.Vänliga hälsningar,

Varumärkesrättsligt skydd för importerade varor

2017-08-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Har en fråga kring produktnamn, Är det fritt fram att välja ett namn på egna produkter som man importerar som ett annat företag har redan valt och marknadsfört under flera år? Frågan avser en konkurrent som importerat varor som liknar våra varor och har namngett dom exakt som våra produkter som vi marknadsfört under några år...De har kopierat hela vårt koncept och kör exakt likadana produkter som vi tillverkat och till och med har börjat kalla dem samma namn som vi valt för flera år sedan. Tacksam för svar.
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Tillåtet att välja eget namn på importerade produkter?Din första fråga beror till den större delen på avtalet mellan dig och din leverantör. Om det inte finns en sådan bestämmelse i avtalet eller om ni i övrigt inte har träffat en överenskommelse om frågan bör det avtalsrättsligt inte finnas några problem.Produkten som ni importerar kan också ha ett immaterialrättsligt skydd, vilket kan påverka din rätt att marknadsföra produkterna i ett annat namn. Exempelvis kan produkten i sig vara skyddat som varumärke eller mönster (design) - det enklaste sättet vore för dig att genom Patent- och registreringsverket (PRV) söka efter varan för att se om den är registrerad. En varning är dock att varumärkesrättsligt skydd kan existera även om den inte är registrerad, beroende på hur länge och hur väl den är känd inom marknaden vari ditt företag är aktivt. Detta kallas för inarbetning (se 1 kap. 7 § varumärkeslagen).Har era konkurrenter gjort ett intrång i din ensamrätt?Om du har ett varumärkesrättsligt skydd för namnet som du givit produkten kan du förbjuda din konkurrent från att använda namnet i fråga (se 8 kap. 3 § och 8 kap. 4 § varumärkeslagen om vite och skadestånd). Detta beror som sagt på om ditt företag har varumärkesrättsligt skydd för namnet. Om du har sådant registrerat hos PRV har du sådan rätt. Om du inte har ett registrerat märke kan det möjligtvis få skydd genom sk. inarbetning enilgt 1 kap. 7 §. En sådan inarbetning anses finnas om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Observera att det är svårt för mindre företag att lyckas inarbeta ett varumärke.Eftersom jag varken har tillgång till produkten eller det namn du har marknadsfört produkten i kan jag inte ge någon rimlig bedömning av ditt eventuella immaterialrättsliga skydd. Jag skulle dock rekommendera att kontakta våra eller andra jurister för vidare hjälp om du känner att ditt företag har lidit skada pga. din konkurrent.

Utveckla spel med befintlig spelidé

2017-08-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJag undrar om det är ok att göra ett spel som liknar ett redan befintligt spel. Ex 1Monopol, kan jag göra det under ett annat namn men med samma spelidé ?Ex 2Spelkort, kan jag byta ut bilder och använda samma grund ?Tack på förhand.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret på din fråga är ja, det är okej att göra ett sällskapsspel som liknar ett redan befintligt spel. Själva idéerna till spel, filmer m.m. skyddas inte av den immaterialrättsliga lagstiftningen. Varken upphovsrätt, patent, designskydd eller varumärkesskydd täcker in idéerna bakom spelen. Vad gäller att utveckla egna spelkort (jag utgår från att du menar en egen kortlek med ruter, spader, klöver och hjärter) finns det enligt min bedömning inte någon risk att det skulle innebära intrång i någon annans rätt eller vara olagligt på något annat sätt. Vad gäller att utveckla ett spel som liknar Monopol skulle jag vara försiktigare. Själva spelidén är visserligen inte skyddad på något sätt men Monopol som varumärke har skydd enligt varumärkeslagen (VmL). Det betyder att själva utformningen på spelplanen, namnet Monopol, spelpjäserna o.s.v. mycket väl kan vara skyddade enligt 1 kap. 4 § VmL. Därmed begår man ett varumärkesrättsligt intrång om man utvecklar ett spel vars spelplan, namn etc. liknar de som finns i Monopol, 1 kap. 10 § VmL. Även om grundidén till ditt spel är densamma bör utformningen av spelet skilja sig från Monopol. Du kan exempelvis jämföra med spelet Nya Finans som bygger på samma idéer som Monopol men skiljer sig i utformning. Det kan dessutom finnas risk att man bryter mot marknadsföringslagen om spelet marknadsförs på ett sätt som innebär att man snyltar på Monopols renommé. Att utnyttja att spelet liknar Monopol vid marknadsföringen kan anses otillbörligt enligt 6 § marknadsföringslagen. Sammanfattningsvis kan du alltså utveckla spel i form av en kortlek eller ett spel som påminner om Monopol. Spelidéerna i sig är inte skyddade. Däremot bör du vara vaksam är det gäller spelet som liknar Monopol att det inte blir för likt sätt till utformning, namn o.s.v. och inte utnyttja likheterna med Monopol vid marknadsföringen.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,