Inbördes testamente mellan sambor

2017-08-20 i Sambo
FRÅGA |Hej. Kan jag och min sambo skriva ett testamente där vi ärver varandra? Vi har inga barn någon av oss.
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är det möjligt att upprätta ett testamente mellan er? Svaret på din fråga är ja, ni kan absolut skriva ett testamente där ni ärver varandra. Eftersom sambor enligt huvudregeln inte ärver varandra, 2 kap. 4 § Ärvdabalken, krävs att ni upprättar ett inbördes testamente för att egendomen ska övergå på den andre. Hur upprätta inbördes testamente? Då ingen av er har barn kan ni testamentera om samtlig egendom eftersom ingen bröstarvinge kan göra anspråk på den laglott denne annars hade haft rätt till. Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid upprättande av testamente. I testamentet kan ni reglera hur äganderätten av egendomen ska tilldelas den andre. Ni kan ange att ni ska ärva varandra med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Att din sambo ärver dig med fri förfoganderätt innebär att denne kan göra vad den vill med egendomen under sin livstid, förutom att själv testamentera vidare egendomen. Skulle testamentet däremot stadga att ni ärver varandra med full äganderätt innehar ni rätten att göra vad ni vill med egendomen i fråga, inkluderat att eventuellt testamentera eller skänka den vidare. Vidare krävs att vissa formkrav beaktas för att testamentet ska vara giltigt. Observera att om samtliga formkrav inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt. Testamentet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda samtidigt som två samtidigt närvarande vittnen skriver under, 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena ska vara införstådda i att det är ett testamente de bevittnar. De får inte vara under 15 år, lida av en psykisk störning och inte vara närstående till er (make, syskon, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag), 10 kap. 4 § ÄB. Jag vill även understryka vikten av att utforma testamentet på ett så klart och tydligt sätt som möjligt, detta för att undvika utrymme för annan tolkning än vad som avsågs vid upprättandet av testamentet. Behöver ni hjälp med just upprättande av testamente kan det vara en god idé att ta kontakt med en jurist. Önskar ni hjälp av Lawlines jurister kan ni läsa mer om skräddarsydda avtal här eller höra av er på mailadressen info@lawline.se, alternativt telefon 08-533 300 04. Önskar er lycka till och jag hoppas att du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av mindre andel av en bostadsrätt till sambo

2017-08-19 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag skall köpa en bostadsrätt och ägandet kommer vara 100%. Om jag efter en-två månader vill skriva över 15% till min sambo. Hur går vi tillväga? Frågar man styrelsen först eller vad gör man?/ Med vänlig hälsning,
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du hur du kan skriva över 15% av din bostadsrätt till din sambo.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDu måste skriva ett överlåtelseavtal för att skriva över 15% av lägenheten till din sambo. Din sambo ska också ansöka om och beviljas medlemskap av föreningen.Hur överlåter du 15% av bostadsrätten till din sambo?För att ge din sambo 15% måste ni skriva ett överlåtelseavtal, precis som när du själv köpte bostadsrätten.Ett sådant överlåtelseavtal måste i alla fall uppfylla följande krav (6 kap. 4 § första stycket bostadsrättslagen (BrL)):1. Det ska vara skriftligt.2. Det ska skrivas under av dig och din sambo.3. Det ska innehålla uppgift om lägenheten som avtalet avser.Därutöver måste det så klart också framgå att det rör sig om en gåva. Är det inte en gåva måste priset stå med.Måste du fråga styrelsen?Din överlåtelse av en andel till din sambo är ogiltig om föreningen vägrar din sambo medlemskap (6 kap. 5 § första stycket BrL).Föreningen får dock bara vägra medlemskap om det finns något särskilt villkor som din sambo inte uppfyller och som man skäligen kan kräva att din sambo uppfyller (2 kap. 5 och 6 §§ BrL).Medlemskap är nödvändigt för att din sambo ska kunna utöva bostadsrätten, genom att t.ex. utnyttja lägenheten (6 kap. 1 § första stycket BrL).Din sambo bör alltså även ansöka om medlemskap. Jag kan tyvärr inte säga något mer om ditt fall, eftersom jag inte vet hur din förenings stadgar ser ut.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med överlåtelse av bostadsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom är giftorättsgods?

2017-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag flyttade in i min makes hus för 14 år sedan,han står på lagfarten. Han är även delägare i ett företag. Vi har varit gifta i 7 år och ska nu skiljas. Har jag någon giftorätts i huset och företaget?Tacksam för svar.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning där makarnas giftorättsgods ska ingå (9 kap. 1 § äktenskapsbalken och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Som huvudregel är alltså all egendom, även sådan som ägdes av den ene maken före äktenskapet, giftorättsgods. Detta innebär att du har giftorätt i din makes hus och i hans företag.Om egendomen är enskild finns dock ingen giftorätt. Det finns ett antal situationer när egendom kan bli enskild (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken för en fullständig uppräkning). Genom ett äktenskapsförord kan makarna komma överens om att viss egendom eller all egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § 1 st. 1 p. äktenskapsbalken). Har egendomen erhållits genom gåva från någon annan kan gåvan också anses vara enskild egendom om gåvogivaren har föreskrivit detta i t.ex. ett gåvobrev (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken). Utan att veta mer om hur din make förvärvade huset och företaget kan jag dock inte svara på huruvida denna egendom är enskild eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Samboegendom bostadsrätt

2017-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag köpte lägenheten i 2013 innan jag träffade min pojkvän. I 2015 jag flyttade ihop med min pojkvän i den bostadsrätt jag står som ägare och låntagare på. Nu planerar jag at låna extra för att renovera lägenheten. Lägenheten är för närvarande en 2:a men jag vill bygga om lägenheten till en 3:a. Jag undrar om den pengarna som jag ska investera i renoverings kommer se som samboegendom och delas vid separation?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna situation regleras i sambolagen, som anger vilken egendom som ska anses vara samboegendom. I 5 § 4 p. sambolagen anges när en bostadsrätt anses vara samboegendom- bostadsrätten ska vara avsedd för sambornas gemensamma bruk och innehavs huvudsakligen för det ändamålet. Då lägenheten som du beskriver var inköpt innan ni blev sambos ska inte lägenheten anses vara samboegendom oavsett när renoveringen sker.Det kan vara värt att observera att ni som sambos ska avtala själva om vilken egendom som ska ingå vid en eventuell bodelning enligt 9 § sambolagen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Arbetstagare avsluta timanställning

2017-08-20 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag är timanställd på ett privat hemtjänst företag i Lund. Jag är inte med i något fackförbund. Jag har tackat ja till en del pass i Augusti månad muntligt, men vill sluta där pågrund av många anledningar. Jag har fått jobb någon annastans, där de kan garantera mig fast anställning. Samtidigt är jag missnöjd på min gamla arbetsplats, chefen ändrar i min timrapport utan att säga till, arbetstiderna är katastrofala med knappt någon vila vissa dagar, t.ex jobbade jag 7-22:30 fredag, lördag, söndag en vecka. I mitt anställningsavtal står det att jag inte har någon uppsägningstid. Kan jag säga upp mig utan att få några problem. Jag får lön i efterskott, så är rädd att de kommer hålla inne på den.
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att göra svaret så tydligt som möjligt för dig kommer jag att dela in svaret under rubriker. Längst ner i svaret finner du en sammanfattning. Vad innebär det att vara timanställd? En timanställning skiljer sig från en tillsvidareanställning eller visstidsanställning då man till exempel har ett vikariat. Vid timanställning blir du anställd på nytt vid varje enskilt arbetstillfälle. Som timanställd arbetstagare innehar du ingen skyldighet att anta de pass din arbetsgivare erbjuder, däremot har du en skyldighet att arbeta de pass du tackat ja till. I ditt avtal kan det möjligtvis finnas en kvot om hur många timmar/pass du måste arbeta, vilket gör att man som timanställd kan bli skyldig att arbeta de timmar som krävs för att uppfylla avtalad kvot. Om inget står angivet i anställningsavtalet hur mycket du måste arbeta per månad/period så har du då ingen skyldighet att tacka ja till de pass som erbjuds dig. Vidare kan nämnas att oavsett om man antagit ett pass muntligen eller skriftligen är antagandet lika bindande. Kan du säga upp dig utan konsekvenser? Jag förstår att du är missnöjd med din arbetssituation och frågan blir således om du kan säga upp dig från din timanställning på företaget utan att få problem. Som jag nämnde ovan blir du anställd vid varje enskilt arbetstillfälle - detta innebär att du anses vara anställd endast då du faktiskt arbetar ett pass. Något anställningsförhållande finns egentligen inte såsom det gör då du är tillsvidareanställd, vilket betyder att varken du eller arbetsgivaren behöver säga upp dig. Om du inte vill arbeta på företaget längre slutar du tacka ja till framtida erbjudna pass. Om arbetsgivaren skulle vilja att du inte arbetar där längre slutar denne att höra av sig. De pass du däremot muntligen tackat ja till i augusti månad gör att du blir skyldig att arbeta dessa, då ni ingått avtal om arbetstillfälle. Sammantaget innebär detta att du har en skyldighet att arbeta de pass du tackat ja till (se 1 § avtalslagen), men du kan utan att få problem förklara för din chef att du inte kommer att tacka ja till nya framtida pass. I praktiken har du då ”sagt upp dig” och avslutat din timanställning. Rätten till lön En grundläggande rättighet för en arbetstagare är rätten att på avtalat datum få ut lön för utfört arbete. För att du som arbetstagare ska ha rätt till lön krävs att du stått till arbetsgivarens förfogande och utfört de arbetsuppgifter som omfattas av anställningsavtalet. Arbetsgivaren har med andra ord inte rätt att hålla inne din lön för de pass du arbetat, utan du som arbetstagare får då en lönefordran på din arbetsgivare. Du behöver inte ha kvar din timanställning om du skulle behöva ställa krav på din arbetsgivare om att få ut din lön, utan det är tillräckligt att du haft anställning hos arbetsgivaren och att det finns en innestående lön. Om arbetsgivaren felaktigt skulle hålla inne din lön utgör detta kontraktsbrott och denne kan bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS. Sammanfattning och rekommendation Du kan utan problem direkt avsluta din timanställning på din nuvarande arbetsplats genom att sluta anta nya pass, förutom de pass du redan tackat ja till. Din arbetsgivare har på de grunder jag angivit inte rätt att hålla inne din lön för arbete du utfört i enlighet med avtalade arbetsuppgifter. Du nämnde att du inte är fackligt ansluten. Skulle du då eventuellt behöva vidare hjälp med ditt ärende kan du kontakta en jurist via lawline.se/boka eller ringa på 08-533 300 04, alternativt maila info@lawline.se. Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Om du känner att jag missat något i mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig nedan i kommentarsfältet. Önskar dig stort lycka till. Med vänliga hälsningar,

Enskild egendom genom äktenskapsförord

2017-08-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag vill skriva ett äktenskapsförord med min make så vi kan behålla vår enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Dock står vårt hus bara till 40% på mig av skatteskäl p.g.a. tidigare bostadsförsäljning trots att vi båda gått in med lika mycket i huset. Är det möjligt att lägga huset som giftorättsgods och allt annat som enskild egendom? Skulle jag då vid en separation dels ha rätt till 50% av huset, dels större chans att få behålla det (vi har barn)? Jag skulle helst vilja lösa situationen snarast möjligt och utan att behöva ändra ägandet mha gåvor, lantmäteri, Skatteverket etc.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om makars ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken, se den lagen här.ÄktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan man bestämma att egendomen istället ska vara giftorättsgods (7 kap. 3 §). All egendom som inte är enskild egendom är istället giftorättsgods (7 kap. 1 §). Du och din make kan alltså skriva ett äktenskapsförord där ni gör er respektive egendom till enskild egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och underskrivet av er båda. Det ska sedan ges in till Skatteverket för registrering.Uppdelning av giftorättsgodsVid en eventuell skilsmässa ska det ske en bodelning mellan makarna (9 kap. 1 §). I bodelningen ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 §). Först ska avdrag göras för makarnas skulder från varje makes giftorättsgods, sedan ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 1 och 3 §§). Om huset då är det enda giftorättsgodset ni har ska det delas lika mellan er, ni har alltså rätt lika stort värde båda två. Den av er som bäst behöver huset har rätt att få överta det och den andra maken har rätt till motsvarande värde i pengar eller annan egendom (11 kap. 8-10 §§). Vid en bedömning av vem av er som bäst behöver bostaden kan hänsyn bland annat tas till om någon av er ska ha enskild vårdnad om barnen eller möjligheten för er att hitta en annan bostad. SammanfattningDu och din make kan skriva ett äktenskapsförord där ni gör all er egendom för utom huset till enskild egendom. Vi en bodelning ska giftorättsgodset, det vill säga huset, delas lika mellan er. Vem som har bäst rätt att ta över bostaden går inte att säga i nuläget. Skulle ni vilja ha hjälp av en jurist att upprätta ett äktenskapsförord kan ni boka en tid med en av Lawlines jurister här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Äktenskapsförord om framtida egendom

2017-08-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Kan man upprätta ett äktenskapsförord om framtida tillgångar? Alltså att man som blivande/nyblivna makar kommer överens om att allt som jag kommer att köpa, ärva eller få under vårt äktenskap är min enskilda egendom och vice versa även om det villkoret inte fanns när jag ärvde eller fick gåvan?
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äktenskapsförordets innebörd Det är absolut möjligt att upprätta ett sådant äktenskapsförord som du beskriver, även om villkor om att det ska bli er respektive enskilda egendom inte finns med vid mottagandet av gåvan. Detta kan vi utläsa från 7 kap. 3 § ÄktB, ”genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom”. Om ni i ett äktenskapsförord föreskriver att viss/all framtida egendom ska vara enskild och således inte utgör giftorättsgods, kommer egendomen inte att ingå vid eventuell bodelning, se 10 kap. 1 § ÄktB. Rekommendation För att äktenskapsordet ska vara giltigt ska det skriftligt upprättas och undertecknas av er båda. Det krävs även att det registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller först från och med den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § 4 st. ÄktB. Något som är av yttersta vikt för er att ha i åtanke är att vara så tydliga som möjligt då ni utformar äktenskapsförordet, eftersom det annars vid eventuell tvist kan finnas utrymme att tolka äktenskapsförordet annorlunda än vad det var tänkt då det upprättades. Ange därför tydligt att all framtida egendom ska vara enskild. Skulle ni känna er osäkra och eventuellt behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord är ni varmt välkomna att ta kontakt med juristerna här på Lawline via www.lawline.se/boka, eller ringa på 08-533 300 04. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig i kommentarsfältet nedan! Har du ytterligare frågor är det bara att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Avtal ingånget med bolag som ej är registrerat

2017-08-19 i Bolag
FRÅGA |er en aftale indgået med et selskab, der viser sig aldrig at have eksisteret ugyldig under svensk lov.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt svar kommer att vara på svenska. Jag tolkar din fråga så som att du undrar om ett avtal som är ingånget med ett bolag är ogiltigt under svensk lag om det visar sig att bolaget inte var registrerat då avtalet ingicks. När det gäller aktiebolag så blir aktiebolagslagen (ABL) tillämpligt. 2 kap. 25 § ABL stadgar att ett bolag inte kan förvärva rättigheter eller skyldigheter innan det har registrerats. Utgångspunkten är således att ett oregistrerat aktiebolag saknar rättskapacitet och kan därför inte ingå avtal. Om någon ändå vidtar en åtgärd i bolagets namn så svarar de som har deltagit i denna åtgärd solidariskt för förpliktelsen, se 2 kap. 26 § ABL. Avtalet blir alltså inte bindande för bolaget i fråga, men det blir inte heller ogiltigt. Istället för bolaget så blir den som ingick avtalet för bolagets räkning ansvarig. Om förpliktelsen var sådan att den följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter att det stiftelseurkunden har blivit underskriven av samtliga stiftare (alltså då bolaget bildats) så övergår ansvaret på bolaget i och med registreringen. Övriga bolagsformer kan inte heller ingå avtal innan de har blivit registrerade i bolagsregistret. Om ett avtal ändå ingås så blir det inte ogiltigt, istället blir det personen som ingick avtalet å bolagets räkning som blir ansvarig.Sammanfattningsvis så blir ett avtal som ingås för ett oregistrerat bolag inte ogiltigt. Det blir personen eller personerna som ingick avtalet å bolagets räkning som blir ansvariga. I vissa fall kan bolaget efter registreringen ta över ansvaret, då krävs det att avtalet följde av stiftelseurkunden eller att stiftelseurkunden hade blivit undertecknad av samtliga stiftare.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du har någon ytterligare fundering ang. mitt svar är du välkommen att kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se Med vänlig hälsning,