Lawline rekryterar sex nya biträdande jurister

Vi har i dagarna rekryterat sex nya biträdande jurister från vårt studentnätverk. Deras primära arbete kommer vara att bistå Lawlines jurister med juridiska utredningar. Varmt välkomna hälsar vi Anna Nilsson, Viktoria Tomsson, Jessica Konduk, Joakim Raivio, Magnus Gustafsson och Daniel Shin!