Föreläsning om risker med nyproduktion av bostadsrätter

Vi har för en tid sedan publicerat en video på Facebook där vår jurist Jesper förklarar vad som kan vara ett formfel i förhandsavtal vid köp av bostadsrätter. Detta har varit en mycket uppskattad video med över 100 likes och över 40 000 visningar. (Videon hittar du här)

Videon tillsammans med all den rådgivning vi ger via www.lawline.se har sedan resulterat i flertalet ärenden för juristbyrån men också att Jesper och Robert fick förmånen att igår föreläsa hos Arctic Securities på ett frukostseminarium om riskerna med att investera i projekt om nyproduktion av bostadsrätter.

Syftet med föreläsningen var att försöka göra något så snårigt som juridiken kring detta enkel och förståelig för investerare och andra intressenter av olika byggprojekt. Detta var något som var mycket uppskattat vilket givetvis är oerhört roligt.

Om du/ni vill att vi kommer och föreläser om detta ämne eller något annat på ett sätt som blir enkelt och förståeligt så hör gärna av dig/er till