Förändringar i Lawline

Ägaren till Lawline AB, Moretime, har idag 2016-05-26 försatts i konkurs. I samband med detta har Lawlines verksamhet överlåtits till nya ägare. Detta har bland annat resulterat i att Joel Wickman slutar som VD för Lawline. Det har även inneburit att vi flyttat till nya lokaler på Tegeluddsvägen 31, Stockholm. Vid frågor kontakta Robert Lindström 076-313 64 49 eller Louise Beskow 073-510 71 36.