Företagare kan dra på sig stora kostnader genom att inte använda juridik i ett tidigt skede.

Med anledning av vår undersökning "Lawline Barometern 2015" skriver vi på företagande.se om företagares användning av juridiska tjänster. Läs artikeln här:

http://www.foretagande.se/nyheter/foretagares-anvandning-av-juridiska-tjanster/