Lawline skriver artikel i Spionen

Lawlines VD Skriver tillsammans med Göteborgs kommunalråd, Hampus Magnusson, i Spionen om Lawlines verksamhet. Ett regeringsskifte med bl.a. höjda arbetsgivaravgifter för unga skulle försvåra för en organisation som Lawline. Alliansens regelförenklingar och lägre kostnader för unga har varit en förutsättning för vår expansion och gjort det möjligt att föra ut juridiken till vanliga människor och småföretag.
http://www.spionen.se/debatt/1332-alliansen-hjaelper-unga-att-fa-arbete