Advokatfirman Eversheds ny sponsor till Lawline

Lawline är mycket glada att meddela att vi knutit en ny sponsor till organisationen, Advokatfirman Eversheds. Eversheds är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med 53 kontor i 30 länder. Eversheds är en fullservicebyrå där djupa kundrelationer står i centrum oavsett om rådgivning sker i multinationella komplexa affärer eller åt lokala företag och företagare.  
  
Eversheds blir en av fem exklusiva silversponsorer för Lawline. Förutom att stödja vår verksamhet ekonomiskt kommer samarbetet att bestå i kontaktskapande mellan Lawlines medlemmar och Eversheds genom olika typer av exklusiva aktiviteter, studentbemanning m.m.