Lawlines ägarbolag Moretime bjuder in till aktieteckning

Lawline ägs av företaget Moretime Professional Service AB som liksom Lawline arbetar för att sänka trösklarna för juridik och göra denna kompetens tillgänglig för flera. Genom att erbjuda kostnadseffektiva lösningar kan mindre företag köpa juridik på helt andra premisser än tidigare. Moretime erbjuder även andra kompetenser såsom HR, ekonomi och affärsutveckling vilket sammantaget ger småföretagen tillgång till det stora företagets muskler.

Moretime håller just nu på att listas på Aktietorget och teckning till aktier i Moretime är möjligt under en teckningsperiod fram t.o.m. den 24 mars 2014. Tror ni liksom vi på konceptet Lawline och Moretime, läs mer om hur man tecknar aktier här