Advokatfirman Althin ingår sponsoravtal med Lawline

Lawline är glada att meddela att vi har knutit en ny samarbetspartner och sponsor till verksamheten; Advokatfirman Althin. Advokatfirman Althin är en av Sveriges ledande och mest anlitade brottmålsbyråer. Sedan byrån grundades för ett halvsekel sedan har de haft försvararuppdrag i många av modern rättshistorias mest uppmärksammade fall.

Det finns ett stort intresse av straffrätt både från våra medlemmar och våra besökare på lawline.se som tidigare inte kunnat tillgodoses fullt ut. Advokatfirman Althin är därför ett välkommet tillskott och Lawlines första sponsor och exklusiva samarbetspartner inom straffrätt. Tillsammans kommer vi skapa unika kontaktytor mellan våra straffrättsligt intresserade medlemmar och Althins medarbetare.