Lawlines mentorskapsprogram

Lawline arrangerar ett mentorskapsprogram där du som rådgivare kan anmäla dig som adept och få en egen mentor. Genom mentorskapsprogrammet fördjupar vi samarbetet mellan dig som juriststudent, våra samarbetspartners och yrkesverksamma jurister.

Lawlines mentorskapsprogram skiljer sig idag från de mentorskapsprogram som erbjuds idag. Istället för att bli tilldelad en mentor som är senior och gammal satsar Lawline på yrkesverksamma juniora jurister som nyligen inlett sina karriärer. Detta för att överbrygga glappet mellan studier och arbetsliv
på bästa sätt samt skapa en god och avslappnad stämning. För vem är inte bättre på att besvara alla frågor man har i slutet av utbildningen än en person som precis har varit där?

Mentorskapsprogrammet sammankopplar dig som student med en mentor som arbetar med ditt intresseområde, t.ex. familjerätt- eller affärsjuridik. Tillsammans med din mentor sätter ni ramarna för samarbetet, och du får möjlighet att besöka din mentors arbetsplats. Mentorns huvuduppgift är att fungera som ett bollplank för dig genom att diskutera dina frågor och förväntningar kring det framtida yrkeslivet.

Ett deltagande i mentorskapsprogrammet innebär att du som juriststudent får en djupare insyn i det dagliga livet som verksam jurist, samtidigt som du knyter an till byrån varifrån mentorn kommer. Du får möjlighet att vädra dina tankar, funderingar och förväntningar för din potentiella framtida arbetsgivare. Detta är en av flera anledningar till att bli rådgivare hos Lawline.

För att delta i Lawlines mentorskapsprogram behöver du vara rådgivare.
Mentorskap

» Fördjupat samarbete med Lawlines samarbetspartners och yrkesverksamma jurister.

» Juniora mentorer som nyligen påbörjat sina karriärer för att undvika glapp mellan studietiden och yrkeslivet.

» Djupare insyn i ditt valda intresseområde som t.ex. familjerätt-eller affärsjuridik.

» Möjlighet att knyta an till byrån där mentorn är verksam samt vädra tankar, funderingar och förväntningar för din potentiella framtida arbetsgivare.


Sponsorer Lawline mentorskapsprogram
Berättelser från mentorskapsprogrammet