Länkar

Nedan har vi samlat några användbara länkar med en kort beskrivning.


Advokatjouren

www.advokatsamfundet.se

Advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.


Allmänna reklamationsnämnden

www.arn.se

Information om konsumenträtt. Prövar också tvister mellan konsumenter och näringsidkare.


Arbetsdomstolen

www.arbetsdomstolen.se

Specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.


Bolagsverket

www.bolagsverket.se

Registrering av nya företag m.m.


Datainspektionen

www.datainspektionen.se

Information om bl.a. PUL


Finansinspektionen

www.fi.se/

Information om bl.a. olika finansiella tjänster.


Hyresnämnden

www.hyresnamnden.se

Medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut.


Konkurrensverket

www.kkv.se

Information om konkurrens- och upphandlingsregler


Konsument Europa

www.konsumenteuropa.se

Fakta och råd till dig som konsument inom Europa.


Konsumenternas bank- och finansbyrå

www.konsumentbankbyran.se/

Fakta och råd om banker, fondsparande, kontokort, betalning via Internet m.m.


Konsumenternas elrådgivningsbyrå

www.elradgivningsbyran.se

Erbjuder konsumenter vägledning i frågor som rör elmarknaden.


Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

www.bankforsakring.konsumenternas.se  

Erbjuder hjälp med bl.a. att jämföra bank och försäkringar samt tolka avtalsvillkor.


Konsumenternas tele- och Internetbyrå

www.ktib.se

Erbjuder hjälp med problem som gäller telefoni och Internet/bredbandstjänster.


Konsumentverket

www.ko.se

Information om konsumenträttsliga frågor.


Kronofogdemyndigheten

www.kronofogden.se

Information om bl.a. betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande, handräckning, skuldsanering, exekutiv försäljning och utmätning.


Lagen.nu

www.lagen.nu

Webbplats som innehåller alla Sveriges lagar, förordningar och andra författningar.


Migrationsverket

www.migrationsverket.se/

Information om bl.a. visum, arbetstillstånd, medborgarskap, asyl och flyktingar.


Patent- och registreringsverket

www.prv.se

Information om patent, varumärken m.m.


Polisen

www.polisen.se

Information om brott, böter, ordningsvakter och trafik.


Post- och telestyrelsen

www.pts.se

Information om regler för elektronisk kommunikation (telekommunikation, IT och radio) och post.


Regeringen

www.regeringen.se

Information om regeringskansliet, departementen, statsministern och statsråden.


Riksdagen

www.riksdagen.se

Information om riksdagen, lagar, m.m.


Skatteverket

www.skatteverket.se

Information om skatter, fastighetstaxering och folkbokföring.


Sveriges domstolar

www.domstol.se

Information om Sveriges domstolar, hur en rättegång går till, vilka olika typer av ärenden som hanteras hos domstolarna m.m.


Trafikverket

www.trafikverket.se

Information om bl.a. körkort, trafikregler och trängselskatt.