Lawline.se lanserades år 2005 och är idag Sveriges största juridiska webbplats.
Lawline.se har över två miljoner unika besökare årligen. Vi har hjälpt privatpersoner, företag, organisationer och föreningar med över 100.000 juridiska ärenden.
Bakom Lawlines hemsida finns ett gäng duktiga jurister och ett nätverk av juriststudenter, redo att hjälpa till.
Rådgivare
I dag består vår organisation av cirka 200 skickliga rådgivare Lawlines jurister har avlagt Juristexamen på behörigt universitet i Sverige. Våra studenter har läst minst ett år på något av Sveriges juristprogram, med goda akademiska meriter.
Kontakt
Info@lawline.se
010-207 93 00
Ledning
För att komma i kontakt med Lawlines ledning, vänligen maila Mikael.Wester@lawline.se
Container image