Kan man avtala om att särkullebarn inte ska kunna få ut sitt arv direkt?

2021-10-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej Vi är ett par med med särkullebarn och önskar att skriva ett bilaga där våra barn kan skriva på att de väntar med sin avslott tills vi bägge har avlidit.Hur skulle detta kunna se ut
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Särkullbarn kan avstå från att få ut arvet direkt till förmån för den efterlevande partnernSärkullbarn, dvs. barn som inte är era gemensamma barn har möjlighet att få ut sitt arv efter en förälders bortgång direkt utan att behöva ta hänsyn till efterlevande (3 kap 1 § ärvdabalken). Ett särkullbarn har dock möjlighet att avstå från arvet till förmån för den efterlevande partnern (3 kap 9 § ärvdabalken). Om man gör detta har särkullbarnet rätt att få sin del när båda har avlidit. Man får då rätt till en kvotdel av den förmögenhetsmassan dvs. värdet av egendom och tillgångar som finns när den efterlevande avlidit.Skriva testamente som gör att särkullbarnet endast får sin laglottDet är möjligt att i ett testamente skriva att barnen endast ska ha rätt till sin laglott och att resterande del av arvet skall tillfalla den efterlevande partnern. Laglotten är hälften av det som barnet skulle haft rätt till från början (7 kap 1 § ärvdabalken). Det innebär alltså att om den avlidne personen lämnar ett värde av 100 efter sig och det finns två särkullbarn till denna person så kommer barnen istället för att få 50 var, få 25 var och de återstående 50 kommer gå till partnern.Detta är ett sätt att på så sätt säkra att den efterlevande kommer få någonting om det skulle vara så att särkullbarnen inte väljer att avstå sitt arv som jag skrev tidigare.Bilaga till testamenteEtt alternativ är också att skriva en bilaga till testamentet. Detta är en bilaga där särkullbarnen godkänner testamentet i förväg och då går med på att vänta med att få ut sin laglott tills båda makarna/sambos/partners har avlidit. Vad som är bra att veta är att en sådan bilaga inte är juridiskt bindande. Detta innebär att trots att era barn idag skriver på ett sådant papper så har de fortfarande möjlighet att ändra sig och kräva jämkning av testamentet vid er bortgång. Särkullbarn kan alltså få ut sin laglott direkt trots att det finns en gammal bilaga där de avstått från deras laglott till förmån för den efterlevande.Ett bättre alternativ kan vara att låta särkullbarnen få ut hela arvslottenI ert testamente kan ni förklara att ni skulle vilja att era barn avstår från att ta ut arvet direkt och att ni i stället vill att dom väntar till dess att ni båda har avlidit. Ni kan då lägga in ett villkor om att OM dom väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande partnern så ska de ha rätt att få ut hela arvslotten när båda har avlidit. OM dom istället väljer att få ut sin del direkt så ska de endast få sin laglott och alltså inte ha rätt till resterande del av arvet som dom kunnat få om de väntande tills ni båda hade gått bort.Vad jag nu skrivit är ett sätt som kan användas som ett incitament dvs. en "morot" för särkullbarnen att vänta med att ta ut sina arv.Sammantaget finns det inte någon garanti för att särkullbarn kommer avstå från att ta ut sitt arv direktDet finns alltså inte någon garanti för att särkullbarn ska avstå från sin del till förmån för den efterlevande maken. Det är upp till varje särkullbarn att välja när dennes förälder har gått bort. Jag hoppas att mina förklaringar för olika alternativ är till någon hjälp för er. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett testamente med eventuella villkor kan våra jurister på Lawline hjälpa er. Ni kan komma i kontakt med dom via lawline.se/boka. Jag hoppas att ni känner att ni fick svar på er fråga!Hälsningar,

Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?

2021-10-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Måste ägaren av bilen stå som försäkringstagare eller går det lika bra med användaren av bilen?
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till försäkring av bilar står det i försäkringsvillkoren att försäkringen bara gäller för den som äger bilen. Detta innebär att det bara är den som är registrerad ägare till bilen kan teckna en försäkring. Den som står som ägare av bilen är också den som huvudsakligen ska använda bilen.Så för att svara på din fråga skulle jag säga att den som äger bilen bör vara den som också står som försäkringstagare. Med andra ord, ja det är ägaren av bilen som måste stå som försäkringstagare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Behöver jag betala skatt om min exmake köper ut mig ur fastigheten i samband med skilsmässa?

2021-09-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Måste jag betala ytterligare skatt på den summan som jag får när min ex man köper ut mig för i samband med skilsmässa.Vi har upprättat ett bodelningsavtal som säger hur mycket summan är. Där har vi redan räknat bort latent skatt på en ev försäljningssumma.
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att din exman kommer köpa ur dig ur fastigheten och behålla den själv. Jag förstår det därmed som om fastigheten inte ska säljas inför skilsmässan.Om fastigheten inte säljs beskattas inte en eventuell vinstEftersom ni inte säljer någon fastighet kommer du därmed inte behöva betala någon skatt på de pengarna som du får av din exman då han köper ut dig ur fastigheten. Den vinstskatt som betalas vid försäljning av fastighet om 22 % blir alltså först aktuell när fastigheten faktiskt säljs. Du behöver alltså inte skatta på pengarna som du får från din exmake i och med att det handlar om att du blir utköpt och inte om någon fastighetsförsäljning.Precis som du har skrivit i din fråga så brukar man vid upprättandet av bodelningsavtalet skriva in marknadsvärdet dvs. den summa som fastigheten troligtvis är värd om den läggs ut till försäljning. En fiktiv skatt dras också av för att sedan dela värdet på två och på så sätt få fram hur mycket som du ska få av din exman för att bli utköpt ur fastigheten.Denna latenta skatt är alltså den enda skatt du behöver betala och som sagt så har den dragits av från den eventuella försäljningssumman på fastigheten i ert bodelningsavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?

2021-09-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag har inga syskon. Min Far är död och min Mor lever och sitter i orubbat bo. Jag är gift och har en son. Min fråga är - om jag dör före min Mor är det min son och inte min fru som ärver min Mor?
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När jag läser din fråga tolkar jag det som att din son inte är myndig och att du och din fru har gemensam vårdnad om er son. I mitt svar utgår jag också från att det är du och din fru som är förmyndare till er son dvs. har hand om hans egendom och de ekonomiska tillgångarna han har så som fonder eller bankkonton (10 kap. 2 § föräldrabalken). Reglerna om vem som ska ärva hittar du i ärvdabalken.Om du dör innan dina föräldrar och du har egna barn är de dessa som ärver dina föräldrarOm du dör innan dina föräldrar är det din son som kommer få kvarlåtenskapen dvs. arvet från dina föräldrar. I arvsrätten är det bröstarvingarna, alltså barn till den som dött som ska ärva (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om då bröstarvingen till den som gått bort är död är det dennes barn som kommer träda i dennes ställe (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Med andra ord är det alltså barnbarnen som då kommer ärva.Svaret på din fråga är alltså att din fru inte kan ärva dina föräldrar utan att det är din son som kommer ärva om det är så att du skulle dö innan din mor.Det är en minderårigs förmyndare som förvaltar arvet till dess att arvtagaren är myndigOm vi dock utgår från att din son är minderårig dvs. under 18 år när din mor dör (förutsatt att du har gått bort innan detta) får han inte ha hand om arvet själv utan det är hans förmyndare som ska förvalta detta (9 kap. 1 § föräldrabalken). Detta innebär då att din fru är den som kommer få ha hand om de pengarna och den egendom som din son eventuellt kommer ärva från dina föräldrar. Detta gäller till dess att han är myndig.I varje kommun finns det en överförmyndarnämnd som har uppsikt på de förmyndare som har hand om barns arv. Deras uppgift är då att se till så att inte något barn behandlas orättvist ekonomiskt eller rättsligt av sin förmyndare. Ett exempel för att förklara vad jag menar är om din fru skulle få för sig att ge bort arvet till någon annan under den tid då hon har hand om er sons arv. Detta är då någonting som överförmyndarnämnden ska motverka eftersom hon då missgynnar er son.För att sammanfatta vad jag nu har skrivitFör att sammanfatta vad jag nu skrivit så kommer alltså din son att ärva dina föräldrar om du går bort före din mor. I det fall er son är minderårig kommer din fru dock få ha hand om arvet till dess att han är myndig.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag och mina syskon rätt att ärva vår far?

2021-10-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Min biologiska far har avlidit. Var gift . Har jag och mina syskon rätt att ärva han
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att din far inte var gift med din mor utan med ny. Om det skulle vara så att din far var gift med din mor vid hans död får du gärna återkomma så ska jag svara på frågan utifrån det. Det blir nämligen skillnad beroende på om det är dina föräldrar som var gifta eller om din far har gift sig med en annan person.I mitt svar kommer jag alltså utgå från att din far var gift med en ny person, och alltså inte med din mor. Jag kommer också utgå från att detsamma gäller för dina syskon.Barn ärver sina föräldrarDet är den avlidnes bröstarvingar dvs. barn som har rätt att ärva (2 kap 1 § ärvdabalken). Detta innebär att det är du och dina syskon som kommer ärva det er far lämnar efter sig.Särkullbarn har rätt att få ut arvet direktDu och dina syskon är särkullbarn. Särkullbarn innebär att man inte är de gifta makarnas gemensamma barn utan ett barn från tidigare förhållande.Om man är ett särkullbarn har man rätt att få ut arvet från den avlidna föräldern direkt oavsett om den din far var gift med är vid liv (3 kap 1 § ärvdabalken).Man kan välja att avstå arvet som särkullbarn och i stället få ut arvet när maken har avliditSom särkullbarn kan man dock avstå från att få ut sitt arv direkt och i stället få ut arvet när den efterlevande maken har avlidit. Du och dina syskon kan alltså välja att få ut din fars arv först när den efterlevande maken har avlidit (3 kap 9 § ärvdabalken).Det är alltså du och dina syskon som har rätt att ärva er far. Om era föräldrar inte lever tillsammans och det är en ny person er far är gift med har ni dessutom rätt att få ut ert arv direkt om ni vill. Ni får alltså själva välja om ni vill ha ut arvet direkt eller om ni vill avstå arvet till förmån för den efterlevande maken och på så sätt få ut arvet först när denna har gått bort.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, hur hittar jag en "CSN-advokat"? Någon som jag kan anlita för att ge mig kompetent rådgivning om mina skyldigheter och rättigheter och som kan biträda/hjälpa till med formuleringar i mina kontakter med CSN? At ha kontakt med myndigheten blir lätt annars ett heltidsjobb i sig. Tack på förhand!
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår att upplever det som tidskrävande att föra ett ärende mot en myndighet där det också krävs att man vet vilka rättigheter och skyldigheter man har i rättslig mening.Om det är så att du vill ha hjälp av en jurist som kan ge dig rådgivning gällande ditt ärende så kan du boka en tid med någon av våra duktiga jurister på Lawline Juristbyrå. Våra jurister är kompetenta inom de flesta områdena så de kommer kunna ge dig bra vägledning och hjälp. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Du kan också kontakta oss via telefon där du kan förklara vad det är du vill ha hjälp med och få råd och hjälp av våra rådgivare. Telefon: 08-533 300 04Öppettiderna för vår telefonrådgivning är mån-fre 10-16.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Lycka till. Hälsningar,

Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?

2021-09-22 i Övrigt
FRÅGA |Hej.En anställd har ett vikariat på 70% inom omsorg och jobbar dessutom som intermittent anställd för skola. Får denne jobba mer än 40 timmar per vecka sammanlagt?
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå från att det är två olika arbetsgivare som de olika anställningarna är hos eftersom du skriver att det ena arbetet är inom omsorgen och det andra på en skola.När det kommer till arbetstid så är det arbetstidslagen som är relevant för din fråga.Förbud mot en ordinarie arbetstid på över 40 timmar i veckan hos en arbetsgivareI lagen finns det ett förbud på en ordinarie arbetstid på över 40 timmar i veckan (5 § arbetstidslagen). Detta gäller dock för det arbete som utförs hos en och samma arbetsgivare (1 § arbetstidslagen).Detta innebär att om en anställd har flera anställningar hos olika arbetsgivare så ska arbetstiden inte läggas ihop utan bedömas var för sig. En anställd kan alltså arbeta 40 timmar i veckan på det ena arbetet och sedan arbeta exempelvis 20 timmar i veckan på ett annat arbete förutsatt att det är olika arbetsgivare.Det är alltså okej att arbeta 70 % inom omsorgen och dessutom arbeta som intermittent anställd på en skola även om den sammanlagda ordinarie arbetstiden per vecka blir över 40 timmar.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid har man på sig att överklaga ett beslut om löneutmätning?

2021-09-20 i Utmätning
FRÅGA |Hur lång tid har man på sig att överklaga beslut om löneutmätning från kronofogden?
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!När det kommer till utmätning av lön så är det Utsökningsbalken som är relevant för din fråga.Överklagan om löneutmätning måste inte lämnas in inom en viss tidFör beslut som gäller utmätning av lön finns det inte någon specifik tid som du har på dig att överklaga (18 kap. 7 § första stycket utsökningsbalken). Det är med andra ord inte så att det finns någon specifik tidsram att överklagan måste ha kommit in inom exempelvis tre veckor som med annan utmätning.Överklagan ska lämnas in skriftligt till en tingsrättEn överklagan av kronofogdens beslut ska lämnas in till skriftligen till den tingsrätt där svarande dvs. kronofogden har sin hemvist (18 kap. 1 § utsökningsbalken). På det beslutet som du har fått av kronofogden med beslutet om lönemätningen står det hur du går till väga. Det brukar vara så att du kan skicka överklagan till dom och så skickar dom den vidare till den tingsrätt som är rätt.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vi på Lawline kan hjälpa dig att skriva en överklagan.Kontakta i så fall info@lawline.se så skickar dom dig till rätt person.Med vänliga hälsningar,