Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?

2021-10-17 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar vart ett överklagande av ett avslag på en ansökan om försörjningsstöd ska lämnas in till? Är det till socialnämnden eller är det till förvaltningsdomstolen?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Överklagandet ska lämnas in till kommunen. Kommunen kommer sedan skicka vidare överklagandet till förvaltningsrätten. Här kan du läsa mer om hur man ska göra. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?

2021-10-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar om det är olagligt att endast besöka hemsidor där eskorter säljer sexuella tjänster. Jag menar specifikt sidor som *********, samt *********.Tack på förhand!
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av sexuella tjänster är olagligt, se 6 kap. 11 § brottsbalken.Även försök till köp av sexuella tjänster är olagligt, se 6 kap. 15 § brottsbalken. Någon kan gå in på en hemsida och ha som avsikt att köpa sex (uppsåt). Jag tänker dock att avsikten i en sådan situation blir väldigt svår att bevisa, vilket kan förstås mot bakgrund av att även personerna som lägger ut annonser (säljer - vilket är lagligt) har behövt gå in på hemsidorna. Beviskraven är högt ställda i straffrättsliga mål. Värt att notera:Om man går in på en hemsida är det fortfarande möjligt med ett frivilligt tillbakaträdande, som innebär att man på eget initiativ avbryter det man planerat att utföra. Om man gör detta, kan man inte dömas till en påföljd på grund av att ha varit i ett försöksstadie, se 23 kap. 3 § brottsbalken. Sammanfattat svar på din fråga:I praktiken räcker det inte med att gå in på en hemsida (om man inte erkänner ett uppsåt och säger att man hade tänkt fullgöra handlingen om det inte vore för att man blev upptäckt - men inte ens då är det säkert att det räcker rent bevismässigt). Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får privatpersoner köpa domar online?

2021-10-13 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Är det brottsligt att för mig som privatperson att köpa en utfärdad dom som gäller en annan person?Som exempel, får jag gå in på lexbase och köpa en dom som gäller min kompis som har blivit dömd för misshandel? Eller begår jag då en brottslig handling?Mvh en nöjd läsare!
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Alla får ta del av allmänna handlingar, vilket står i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Det du frågar om är därför helt lagligt!Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?

2021-10-11 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag är en kvinna som har anmält min pojkvän för misshandel och våldtäkt, Han erkände misshandel men förneka våldtäkten som han menade på att det var frivilligt från min sida. och nu har han blivit dömd i tingsrätten till 2,5 år fängelse. Jag deltog i utredningen men var väldigt passiv och svävande i svaren när det gäller rättegången då mitt vittnesmål inte var helt sant gällande våldtäkten. Han kommer sannolikt överklaga domen och vi har ej träffats efter rättegången. Finns det någon chans att kontakta hovrätten och meddela att det hela var annorlunda gällande våldtäkten, Anledningen till att jag gav en felaktig bild av händelseförloppet var för att jag var förbannad över ett par saker i vårat förhållande och ville att han skulle sota för det. Nu i efterhand känner jag att det hela har drabbat honom på ett väldigt orättvist sätt. Vad kan jag göra nu inför hovrätten för att han inte ska sitta i fängelse för detta och därmed bli stämplad i många år framöver på grund av detta.Tack
Anahita Harati |Hej.Tack för din fråga.Det finns ett brott som heter falsk tillvitelse, som man kan dömas till om man riktat en anklagelse mot någon som inte begått ett brott (eller om man nekat mildrande omständigheter), se 15 kap. 7 § brottsbalken. Att informera om det du skriver i din fråga kan likställas med att erkänna dig skyldig till falsk tillvitelse. Mitt råd är att du skickar ett brev direkt till domstolen och förklarar situationen. Jag tänker att det vore bra om du gör det skriftligen, eftersom det då finns ett tveklöst bevis för att du frivilligt angett dig själv (utan att det behöver göras tolkningar av någon annans återberättelse av det du sagt). Att frivilligt ange sig själv och erkänna, kan visa att man försökt återställa det inträffade och begränsa skadliga verkningar, vilket domstolen i skälig omfattning (med försiktighet) kan ta hänsyn till, se 29 kap. 5 § brottsbalken. Om du skriver ett brev kan ett tips vara att hålla det kort och koncist. Du behöver t.ex inte nämna att du ville att han skulle påverkas negativt. Du skriver att du varit förbannad över saker som inträffat under förhållandet, vilket kan tala till stöd för att du kanske inte mådde bra och behövde tid för att komma fram till det som du nu så samvetsgrant har uttryckt i din fråga. Om du har möjlighet, rådfråga gärna en försvarare om situationen. Jag hoppas det löser sig för dig och önskar dig lycka till. Vänligen,

Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?

2021-10-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om man säljer sexuella tjänster och öppnar en enskild firma och skattar på pengarna begår man något brott då? Isåfall vad kan påföljden bli?
Anahita Harati |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att sälja sexuella tjänster är inte olagligt i Sverige. Det är den som köper sexuella tjänster som gör sig skyldig till ett brott, se 6 kap. 11 § brottsbalken. Om man betalar skatt kommer ingen påföljd kunna aktualiseras i enlighet med 2 § i skattebrottslagen. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?

2021-10-14 i Förundersökning
FRÅGA |Vad menar dom med detta?"SkälFU-begränsning ÅUSkältextDet kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned."
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad betyder ÅU?En åklagare får ibland låta bli att åtala någon. Då hålls ingen rättegång. Detta kallas för åtalsunderlåtelse (förkortning - ÅU), se 20 kap. 7 § rättegångsbalken.När får åklagaren låta bli att åtala någon?Åtalsunderlåtelse får ske om1. det inte kommer leda till att något viktigt allmänt eller enskild intresse åsidosätts 2. om det kan antas att brottet inte kommer leda till en annan påföljd än böter_3. om den misstänkte redan begått ett brott vars påföljd förväntas räcka som straff för den sammanlagda brottsligheteneller4. om psykiatrisk vård aktualiserats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.Den andra punkten har ett undantag: om påföljden antas kunna leda till villkorlig dom (en annan påföljd än böter), får åtalsunderlåtelse ske om det finns särskilda skäl.Åtalsunderlåtelse får även ske om det finns särskilda skäl i övrigt, och dessa skäl gör det uppenbart att det inte behövs en påföljd för att den misstänkte ska avstå från att begå brott i framtiden, se 20 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.Vad betyder FU-begränsning?FU-begränsning är en förkortning för "förundersökningsbegränsning", som innebär att vissa delar av en utredning inte behandlas, eller att vissa brott inte alls utreds. En förundersökning får läggas ner om det kan antas att åklagaren inte kommer att väcka åtal på grund av de ovan nämnda bestämmelserna om åtalsunderlåtelse, se 23 kap. 4 a § rättegångsbalken.Vad innebär formuleringen?"Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned" betyder "Åklagaren skulle förmodligen ändå inte väckt åtal eftersom bestämmelsen om åtalsunderlåtelse kan göras aktuell i denna situation. Att lägga ner förundersökningen kommer inte leda till att någons enskilda intresse eller något samhälleligt intresse åsidosätts". Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

2021-10-13 i Domstol
FRÅGA |Kan och har en Advokat möjlighet att påskynda tingsrätt eller Svea Hovrätt och om i så fall genom vilket lag ;)??
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett mål ska behandlas så snart som möjligt, se 20 § förordning med hovrättsinstruktion. Vissa typer av mål kan handläggas med förtur. Detta ska ske om en åklagare ensamt beslutat om något, om någon är under 18 år eller om någon sitter häktad, se 27 kap. 2 § fjärde stycket rättegångsbalken (RB), 27 kap. 21 a § andra stycket RB, 27 kap. 9 a § andra stycket RB och 24 kap. 18 § RB.Handläggningen kan även prioriteras om rätten godkänner en skriftlig förtursansökan (som en enskild part, till exempel en advokat kan skicka in enligt 1 § i lagen om förtursförklaring i domstol).Vid bedömningen om en förtursansökan ska godtas, kollar domstolen på om handläggningen av målet har fördröjts (vilket ofta krävs), hur målet handlagts i övrigt, hur komplicerat målet är, hur parterna agerat och hur viktigt det är för den som sökt om förtur att få detta, se 1 § andra stycket lagen om förtursförklaring i domstol.Sammanfattat svar på din fråga: Advokaten kan skicka in en skriftlig förtursansökan till domstolen enligt lagen om förtursförklaring i domstol.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Är Tetrahydrocannabinol olagligt?

2021-10-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Är THC delta 8 och 10 SAMT THC-O och THC-P olagliga i Sverige?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.THC klassas som narkotika, se SOU 2016:93 s. 303. Narkotika är olagligt, se 1 § narkotikastrafflagen.Om man har tillstånd får man dock odla hampa med en lägre THC-halt än 0,2%. Du kan läsa mer om detta här. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,