Är avtalet ogiltigt?

2021-09-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Är ett undertecknat avtal, samtycke med mera ogiltigt om personen som gick med på det gjorde så under hot och utpressning från andra så han inte vågade vägra? Alternativt att han inte var vid sin sinnes fulla bruk som autism som gör att han har svårt att klara sig i samhället, och förstå signaler från andra som vilseledde honom med falsk eller otillräcklig information.
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det din fråga handlar om är så kallade ogiltighetsgrunder för ett avtal kan tillämpas i ett undertecknat avtal som ingåtts under hot, vilseledande och utnyttjande. Dessa ogiltighetsgrunderna regleras i Avtalslagen (AvtL) kap. 3. Du har däremot inte förklarat vad som faktiskt har skett så jag kommer endast kunna presentera och förklara de olika reglerna och dess innebörd, utan att dra en riktig slutsats för din situation. Tvång I AvtL behandlas ogiltighetsgrunden tvång under två olika bestämmelser. För det första reglerar 28 § AvtL råntvång och 29 § AvtL reglerar lindrigt tvång. Om ett avtal har skrivits under råntvång är avtalet ogiltigt. Med råntvång innebär att tvånget har utövats genom våld mot personen eller genom hot som innebär trängande fara. Denna bestämmelsen omfattar endast mycket allvarliga hot - det ska vara så pass allvarligt att den hotade inte har något annat val än att ingå avtalet. Ett exempel på detta är att personen som hotar är försedd med vapen. Med lindrigt tvång avses bl.a. utpressning och tvång som inte anses utgöra trängande fara. I de fall den som blir utpressad/hotad har möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om inget av alternativen är bra, handlar det om lindrigt tvång. Den som utpressar/hotar måste dessutom vara i ond tro, vilket innebär att personen måste vara medveten (eller åtminstone borde vara medveten) om hotet/utpressningen. Svek och ocker Det framgår även av din fråga att motparten har vilselett personen med autism genom att lämna falsk och otillräcklig information. Detta kan innebära att reglerna om svek (30 § AvtL) respektive ocker (31 § AvtL) kan tillämpas. Som sagt kan jag inte säga om dessa är tillämpliga då det saknas information i din fråga. För att ett avtal ska ogiltigförklaras pga svek måste motparten ha underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse när du ingick i avtalet. Dessutom måste motparten ha vilselett personen med avsiktligen, alltså att motparten har haft uppsåt. Ocker handlar om att motparten har utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning vid ingåendet av avtalet. Denna regeln kräver ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna. Det är svårt att säga om en person med autism klassas in i någon av dessa begreppen och det skulle förmodligen handla om en omdömesfråga. SammanfattningI och med att du inte har skrivit så mycket om din aktuella situation kan jag inte dra någon riktig slutsats utan du kan själv analysera situationen med grund i det jag har förklarat. Om du skulle få det ytterligare förklarat är du självklart välkommen att skicka in en ny fråga till oss eller höra av dig till en av våra jurister!Med vänliga hälsningar,

När kan man teckna samoavtal?

2021-09-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |I sambolagen anges "sambor eller blivande sambor". Har idag köpt fastighet med min pojkvän men vi är inte sambor idag utan vi kommer bli sambor (och formellt "leva ihop") den dagen vi tillträder fastigheten (som är om två månader). Kan vi ändå skriva på själva samboavtalet idag eftersom vi signerat köpekontraktet idag? Eller är det för lång tid kvar tills att vi ska klassas som "sambor" (eftersom vi kommer bo med varandra först om två månader)? Vi vill alltså med samboavtalet avtala bort sambolagens bodelningsregler eftersom vi har olika kontantinsatser osv.
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Kort sagt finns det inget hinder för att teckna samboavtal innan ni faktiskt blir sambos, tvärtom är detta att rekommendera. Ett smidigt sätt att upprätta ett samboavtal där allt går rätt till juridiskt är att använda Lawlines avtalsmall. Så här skriver Lawline angående upprättandet av ett samboavtal via onlinetjänsten:"Genom ett samboavtal kan ni som är sambos avtala om vad som ska hända med bostad och bohag vid en separation. Samboavtal skall alltid upprättas skriftligen och undertecknas för hand eller digitalt med Bankid av båda dig och din sambo.Gör-det-själv: Att skapa ett samboavtal online är enkelt och tar bara några minuter. Svara på frågorna i formuläret på nästa sida. Att fylla i formuläret är dessutom helt gratis så att man kan försäkra sig om att allt blir rätt innan man betalar och genererar samboavtalet.Innan ni börjar är det bra om ni har klargjort vad som delas emellan er och vad ni vill behålla var för sig.Signera avtalet för hand genom att skriva ut det eller välj att signera det digitalt med Bankid. Vid digital signering skickas samboavtalet vidare till Assently där den digitala signeringen sker. Efter signerning utfärdas ett äkthetscertifikat som bilaga till samboavalet.Om något blir fel har man upp till 30 dagar på sig att kostnadsfritt göra ändringar i sitt samboavtal."Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?

2021-09-05 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Jag har hyrt ut min lägenhet i andra och hyresgästen har inte betalat hyran denna månad och kommer på ursäkter och vill inte flytta ut, kan jag polisanmäla det?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Som hyresvärd har du rätt att begära att din hyresgäst flyttar om hyresgästen inte har betalat hyran en vecka efter förfallodagen (12 kap. 42 § första punkten JB). Den rätta myndigheten att vända sig till om hyresgästen inte frivilligt flyttar är däremot inte polisen, utan du ska istället ansöka om avhysning hos Kronofogden (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Innan Kronofogden fattar ett beslut har hyresgästen alltid rätt att yttra sig (25 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Hyresvärden kan alltså inte självmant tvinga någon att flytta eller byta lås i dörren, utan detta måste först prövas av Kronofogden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Med vänliga hälsningar,

Kan man driva AB utan vinstsyfte?

2021-09-05 i Bolag
FRÅGA |Är det tillåtet att driva ett aktiebolag när avsikten inte är att gå med vinst?
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag använda mig utav Inkomstskattelagen (IL) och dess bestämmelser. För att en verksamhet ska vara en näringsverksamhet (AB) krävs det att bolaget uppfyller de så kallade rörelsekriteriumen: yrkesmässighet (verksamheten ska bedrivas regelbundet och inte tillfälligt), vinstsyfte (verksamhet bedrivs med syfte att ge ett ekonomiskt utbyte) och självständighet (en näringsidkare bedriver sin verksamhet självständigt gentemot sina uppdragsgivare). (jfr. 13 kap. 1 § IL). Detta innebär att om ett bolag drivs utan vinstsyfte så anses bolaget inte vara en näringsverksamhet, utan kan istället klassas som exempelvis hobbyverksamhet (jfr. RÅ 1965 Fi 785). Något att tänka på däremot är att kravet handlar om att verksamhet ska ha vinstsyfte och det krävs därmed inte att man faktiskt får en vinst. Tänk på att det inte spelar roll om näringsidkaren själv anser sig ha ett vinstsyfte utan man avgör detta genom att bedöma verksamheten. Något som talar emot ett vinstsyfte skulle exempelvis vara om en person fortsätter att bedriva en förlustgivande verksamhet trots att möjlighet till vinst är liten. Med vänliga hälsningar,

Hur skriver jag ett testamente?

2021-09-07 i Testamente
FRÅGA |Min maka och jag (gifta) vill att våra 2 äkta barm skall få vårt arv som enskild egendom. Hur skrivs ett sådant testamente.
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt att skriva ett testamente men det är viktigt att ni har med er följande:- Testamentet måste upprättas skriftligen - Lista på era tillgångar, exempelvis pengar, värdepapper, fastighet mm.- Hur du vill fördela tillgångarna, exempelvis genom procentsatser eller genom att specificera vads varje person ska få. Här kan ni ange att ni vill att barnen ska ärva ert arv så som enskild egendom. - Ange arvtagarnas uppgifter, alltså vilken relation personen har till er (i ert fall barn), vad deras personnummer är och eventuella andra uppgifter som adress eller telefonnummer. - Underteckna testamentet. Tänk på att namnteckningen måste bevittnas av två samtidigt närvarande personer som inte är släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta om att de bevittnar ett testamente men du behöver inte visa själva innehållet. Dessa punkter täcker formkraven som återfinns i lagtexten (10 kap. 1 § ärvdabalken) och testamentet blir då fullständigt. Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.

Har migrationsverket en tidsfrist för begäran om att avsluta ett ärende?

2021-09-05 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Jag ansökte om svenskt medborgarskap i mars 2020 tillsammans med min partner som är från Finland. Mitt fall borde vara lätt att avgöra, jag flyttade hit för att läsa en doktorsexamen och jag har försvarat min avhandling förra året och arbetar nu heltid.I juni 2021 ansökte vi om '' Begäran om att avsluta ett ärende '' Detta gick till migrationsdomstolen och de har beslutat att migrationsverket ska avgöra ärendet så snart som möjligt. Vad är så snart som möjligt? Finns det en tidsfrist för vilken migrationsverket behöver avsluta mitt ärende?Tack!
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Begäran hos Migrationsverket om att avgöra ärende För att kunna skicka in en begäran om att avsluta ett ärende måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan (förvaltningslagen 12 § första stycket). Så som jag har uppfattat din situation är det detta som ni har gjort. En begäran om att Migrationsverket ska avgöra ett ärende innebär att Migrationsverket inom fyra veckor från den dag då begäran kom in antingen ska avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran (förvaltningslagen 12 § första stycket). Däremot verkar det dock som att belastningen hos Migrationsverket är extra hög vilket innebär att myndigheten pga. personalbrist inte kan fatta beslut i ditt ärende inom 4 veckor. Tidsramen på 4 veckor kommer därmed att fungera mer som ett mål men det kan i praktiken ta längre tid. Tyvärr kan du inte göra mer än att vänta på beslutet då du redan skickat in begäran. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar den juridiska metoden

2021-09-05 i Köplagen
FRÅGA |Jag undrar över begreppet "rekvisitets innebörd". Klurar på Lehrbergs juridiska 7 stegs metod. Steg fem är "identifiera rekvisit" vilket jag förstår är att varje lag normalt ställer upp ett antal villkor och för att en lag ska vara tillämplig. Det krävs det att något av eller alla dessa villkor, rekvisit, är uppfyllda. Så "identifiera rekvisit" bör vara att säkerställa att något av villkoren är uppfyllda. Nästa steg i detta 7stegs metod är "rekvisitets innebörd". Talar man då om eventuella påföljder?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det finns många olika modeller som förklarar den juridiska metoden och Lehrbergs metod är väldigt detaljerad. Det du kan tänka på är följande steg:(1) identifiera och strukturera juridiska problem, (2) finna rätt rättsregel, (3) läsa och tolka rättskällor, (4) identifiera rekvisiten i en rättsregel, (5) precisera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällorna, och (6) självständigt ta ställning med hjälp av ändamålsavvägningar.Som jag förstår det undrar du vad skillnaden kring steg 4 och 5 är. Steg 4 handlar om att endast hitta och identifiera rekvisiten i en lagregel medans steg 5 handlar om att se vad rekvisitet betyder. Här är ett exempel:25 § 1 st. KöpL: "Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta."Steg 4 hade i detta fall varit att identifiera rekvisitet: (1) avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för köparen, (2) säljaren insåg eller borde ha insett detta. Steg 5 handlar om att precisera innebörden av rekvisiten. Vad innebär det att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse? Här kan man ta hjälp av olika rättskällor, exempelvis praxis eller doktrin. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Blir 6-månaders regeln för SGI uppfyld om jhag har varit sjukskriven?

2021-09-05 i A-kassan
FRÅGA |Hej,om jag blir sjukskriven på mitt nya jobb innan 6 månader har gått och har 0 i SGI sedan tidigare, blir inte 6 månadrsregeln uppfylld då för att få SGI?
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du är sjukskriven från ditt jobb och att du har jobbat där mindre än 6 månader. För att besvara din fråga om SGI ska jag använda mig av Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Uppfyller du arbetsvillkoret?För att ha rätt till ersättning krävs att du under en ramtid av 12 månader ska ha;arbetat under minst 6 månader, 60 h per månad, eller arbetat minst 420 h under en sammanhängande tid av 6 månader, minst 40 h per månad. (12 § ALF) Detta innebär att om du har arbetat mindre än 6 månader har du inte rätt till någon ersättning. Spelar det någon roll att jag är sjukskriven?Förutom att jobba på arbetsplatsen finns det annat som räknas som "tid med förvärvsarbete", exempelvis semester, tjänstledighet med lön, ledig tid med förtroendeuppdrag, m.m. Att vara sjukskriven är däremot inte något som räknas som "tid med förvärvsarbete" och kan därmed inte räknas med i SGI-bedömningen (13 och 13 b § ALF). Om du tidigare hade jobbat så skulle tiden du har varit sjukskriven på inte räknats inom 12-månadersperioden, det hade varit en fråga om överhoppningsbar tid, men det framgår av din fråga att du inte har gjort det. SammanfattningTyvärr har du inte tillräckligt med krediter för att uppfylla arbetsvillkoret enligt ALF och du har därmed inte uppfyllt den så kallade 6-månaders regler. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att skicka en ny fråga! Med vänliga hälsningar,