Kan mina grannar spela hockey på tomten trots att det låter högt?

2021-04-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Jag har en granne vars son tränar hockey på deras baksida en eller fler gånger om dagen.Min dotter blir orolig när det smäller och även vi vuxna stör oss av det då det inte går att vistas ute på baksidan å koppla av samt leka med mina barn.Jag har påpekat detta men problemet kvarstår.Är det okej att ha en sådan hög bullernivå?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket dina grannar är tillåtna att låta enligt lag. Var och en vid nyttjande av sin eller annans fastighet taga skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Det betyder i princip att man ska ta skälig hänsyn till sina grannar. Det finns alltså ingen skyldighet för grannar att visa total hänsyn mot sin omgivning. Skälig hänsyn. Frågan är dock vad skälig hänsyn faktiskt betyder. Det är inte fastslaget vad detta egentligen innebär. Det som går att säga är att man får visa viss tolerans mot viss alldagliga störningar som är vanliga i omgivningen enligt NJA 1990 s. 71. Med andra ord så är aktiviteter som bedöms som vanliga i omgivningen tillåtna. Normalt bör nog hockeyspelande (eller annan lek/spel) ses som normalt i ett bostadsområde. Det bör därmed vara möjligt att träna hockey och samtidigt visa skälig hänsyn mot sina grannar. Vad betyder det här för dig? Dina grannar måste visa er skälig hänsyn samtidigt som ni måste ha tolerans mot alldagliga störningar. Med förbehåll för att inte veta exakt hur högt hockeyträningen låter så tolkar jag det generellt som en vardaglig aktivitet som troligen faller inom begreppet alldagliga störningar. Det går såklart att mena att det inte gör det om det är en ovanligt hög hockeyträning. Tyvärr för din del betyder det alltså att, förutsatt att det är en vanlig hockeyträning, det inte finns så mycket att göra åt det. Dock om det är ett så pass högt ljud att man inte kan mena att det är vanligt i omgivningen så går det att mena att dina grannar inte visar skälig hänsyn. Utan att veta samtliga omständigheter anser jag ändå att hockeyspel på baksidan i de allra flesta fall är att se som en alldaglig störning som är vanlig i omgivningen. Med andra ord så är sannolikheten hög för att dina grannar visar skälig hänsyn till omgivningen trots att det spelas hockey på baksidan. Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänligen

Hur ska man förhålla sig till ett icke påskrivet testamente?

2021-03-28 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min svägerska har avlidit och i ett ej påskrivet testamente står det att jag ska ärva hennes bohag och avveckla hennes kvarlåtebskap. Alla kvarvarande pengar efter begravning och bouppteckning ska till tillfalla cancerfonden.Bor 40 mil bort och ska besöka lägenheten i morgon. Får jag börja tömma den eller ska jag vänta på något?Vore toppen med snabbt svar så jag gör rätt.Stort tack för hjälpen!
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst beklagar jag sorgen. Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad det betyder att testamentet ej är påskrivet och vad det betyder för hur du fortsatt ska agera.Enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken är det möjligt att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Kvarlåtenskapen ska då fördelas i enlighet med testamentet. I 10 kap. 1 § ärvdabalken föreskrivs vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Det krävs då att det är skriftligt, att testator (den som testamenterar bort sin egendom) har undertecknat handlingen och att det sker i närvaro av två stycken vittnen. Uppfyller inte testamentet dessa formkrav är det ogiltigt enligt 13 kap. 1 § ärvdabalken. Om en arvinge vill göra klander av ett testamente dvs klandra dess giltighet så krävs det sker inom 6 månader från det att det testamentet har delgivits enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken. Det betyder alltså att om ingen klandrar inom den utsatta tiden så kommer ett testamente som inte uppfyller formkraven ändå att vara giltigt. Om samtliga arvingar kommer överens, eller av annan anledning inte klandrar, blir testamentet giltigt. Vad betyder det här för dig? I ditt fall har det alltså inte upprättats ett formenligt testamente då det saknas en underskrift. Det betyder alltså att det finns en grund för andra arvingar att klandra dess giltighet och därmed få testamentet ogiltigt. För dig betyder det alltså att det du bör avvakta med att agera på testamentets innehåll innan du vet om det finns någon arvinge som kommer att klandra det. Alternativt kan du avvakta i 6 månader tills att det inte längre är möjligt att klandra testamentet. Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.Vänligen

Om rätten att bo kvar i sambos bostad

2021-03-21 i Sambo
FRÅGA |Hej!Min sambo köpte ett hus som enskild egendom men vi bor där som sambo. Var sambo innan husköpet. Valet på enskild egendom pga historik med skilsmässa tidigare och tvingad husförsäljning. Betalar kostnader tillsammans. Hon har två döttrar och jag en dotter, inga gemensamma. Hur ser det ut vid ev dödsfall (sambon). Hur står jag i möjlighet att kunna bo kvar? Kan min sambo skriva ngt? Vi har inget samboavtal ännu. Jag skulle ju vilja kunna bo kvar, antar att hennes barn ärver som bröstarvingar direkt. Jag kan väl då ta ett lån för att köpa huset och betala dem. Kan sambon skriva ngt för att begära att det ej blir marknadsvärde utan den faktiska summan som hon köpte huset inkl belåning?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att din sambo har ett hus som är inköpt innan ni två blev sambos och att du nu undrar om det finns någon möjlighet för dig att bo kvar där efter att din sambo avlider. Som sambo har man ingen legal arvsrätt. Det finns dock enligt 18 § sambolagen en möjlighet för den efterlevande sambon att begära bodelning. I en bodelning ingår då samboegendomen enligt 8 § sambolagen. Enligt 3 § sambolagen är samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensamt bruk. Så som jag tolkar din fråga så har din sambo förvärvat huset innan ni två träffades, det skulle då betyda att det inte är förvärvat för ert gemensamma bruk. Men om så inte är fallet finns det alltså en möjlighet för dig att begära bodelning och därmed få del av huset. I ett samboavtal kan man enligt 9 § sambolagen endast skriva vad som inte ska ingå i en bodelning. Andra alternativ. Det finns dock andra alternativa lösningar på ditt problem. Din sambo kan upprätta ett testamente i enlighet med 10 kap ärvdabalken där hen tillskriver dig huset. Det finns dock vissa begränsningar i testamentsrätten. Din sambo får inte testamentera bort så stor del av sin egendom att det inskränker hens bröstarvingarnas laglott enligt 1 § 7 kap. ärvdabalken. Eftersom din sambo har två döttrar har de vardera skyddat ¼ av din sambos totala kvarlåtenskap, alltså ½ är skyddat totalt. Det betyder alltså att din sambo kan testamentera bort hälften av sin totala kvarlåtenskap. Det betyder alltså att om huset inte utgör mer än hälften av hennes kvarlåtenskap kan hon testamentera hela huset till dig. Tex om vi antar att den totala kvarlåtenskapen uppgår till 100 så är döttrarna berättigade till 25 vardera därmed om huset är värt mindre än 50 är det möjligt att testamentera in det som en helhet till dig. Det finns också en möjlighet att i testamente skriva hur en viss egendom ska användas oberoende äganderätten till den egendomen. Det är därmed ett alternativ för din sambo att testamentera en rätt för dig att bo kvar i huset men att den faktiska äganderätten tillkommer hennes döttrar. Av NJA 1990 s. 18 framgår det att det är möjligt att ställa upp ett förköpsförbehåll vid arv eller gåva. Det betyder alltså att det bör vara möjligt för din sambo att uppställa ett förbehåll i sitt testamente som avser att du ska ha möjlighet att köpa huset om döttrarna väl väljer att sälja det. Hoppas du har fått svar på dina frågor. Vänligen

Köp av endast byggnaden och inte hela fastigheten.

2021-03-21 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Min mamma ärvde sitt föräldrahemm en före detta jordbruksfastighet, nu vill jag och min fru köpa bara fastigheten och inte marken eller tomten, kan man göra så , att vi äger huset och min mamma fortfarande äger mark och tomt utan att stycka av
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att endast köpa huset och inte själva fastigheten. En fastighet är enligt 1 § 1 kap jordabalken jord och ska ses som fast egendom. En byggnad som ägs av X men som står på Y:s mark kallas byggnad på ofri grund. En byggnad på ofri grund ses juridisk som lös egendom, till skillnad från marken som ses som fast egendom. Det går alltså att sälja och köpa byggnaden som vilken annan lös egendom som helst. Det krävs inga formkrav på avtalet eftersom det inte är en försäljning av fast egendom. Det krävs då ingen styckning av fastigheten eftersom fastigheten (marken) inte förändras utan det endast är en försäljning av lös egendom. Vad betyder det här för dig? Du kan alltså köpa endast byggnaden av markägaren genom ett köpeavtal. Det är alltså fullt möjligt för dig att komma överens med markägaren om ett köp av endast byggnaden. Du blir då ägare till endast själva byggnaden/huset. Markägaren är då fortsatt ägare till marken som huset står på. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

2021-04-11 i Testamente
FRÅGA |Hej om en äldre man går bort och har en bostadsrättslägenhet och lämnar efter sig två stora barn som arvinge. Då blir det dom som får sälja bostaden? Men kan den äldre mannen skriva över till en okänd kvinna hans lägenhet? Varför jag undrar är att min pappa har råkat ut för en bedragerska och jag är nu orolig om hon kan ta över min pappas lägenhet när han går bort? Jag har pratat med min pappa han vägrar anmäla till polisen att han har blivit bedragen och dom fortsätter bedrar han på pengar. Jag har anmält till polisen om detta men dom kan inte göra nått, för det är min pappa som måste anmäla detta. Är det ingenting jag kan göra? Har försökt så att han ska få tillsyn genom kommunen men han vägrar det med. Jag är rädd att bedragerskan ska få min pappas lägenhet. Finns det inget jag kan göra för att sätta stopp för detta? Med vänlig hälsning
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för dig att förklara ett testamente ogiltigt. Om din och din brors rätt till arv kan förhindra din far från att testamentera lägenheten till annan. Precis som du skriver har den avlidnes barn legal arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). Det är dock möjligt att genom ett testamente att förfoga över sin kvarlåtenskap och frångå den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB) .Rätten att förfoga över sin kvarlåtenskap är dock inte oinskränkt. Varje bröstarvinge (barn) har en legal rätt till sin laglott, det innebär att du och din bror har rätt till 25 procent var av din fars kvarlåtenskap (7 kap 1 § ÄB). Ni har då rätt att utfå denna del även om er far har testamenterat det till någon annan (7 kap. 3 § ÄB). Det betyder alltså att er far endast kan förfoga över 50 procent av sin totala kvarlåtenskap i sitt testamente. Dock är det möjligt att bostadsrätten ryms inom 50 procent av kvarlåtenskapen det går då inte att stoppa er far från att testamentera lägenheten till annan på denna grund. Därför tänkte jag redogöra lite kort för hur du ska gå till väga om du vill hävda att testamentet är ogiltigt. Ogiltigförklara ett testamente. Det finns ett antal formkrav för hur ett testamente ska upprättas däribland att det ska ske skriftligt i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Om det inte upprättas i laga form är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Det är också möjligt att ogiltigförklara ett testamente om någon har förmått testator att upprätta testamentet genom att utnyttja dennes oförstånd eller viljesvaghet (13 kap. 3 § ÄB). Man måste då visa att den som upprättar testamentet (i detta fall din far) vilja har varit begränsad eller baserad på felaktigheter. För att kunna göra ett testamente ogiltigt krävs det att du som arvinge väcker en klandertalan inom 6 månader från det att testamentet delgavs dig. Väcker du inte talan inom denna tid går din talerätt förlorad. (14 kap. 5 § ÄB)Vad betyder det här för dig? Det betyder till en början att du och din bror alltid, oavsett om testamentet i sig är ogiltigt, har rätt till 25 procent vardera av kvarlåtenskapen från din far. Det finns sedan möjlighet att ogiltigförklara testamentet genom att det inte är upprättat i laga form. Utöver det går det möjligen att mena att ett testamente skulle kunna bli ogiltigt på grund av att någon har utnyttjat din far vid upprättandet av det (jag kan egentligen inte säga något säkert då jag inte vet om samtliga omständigheter). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen

Hur hög volym måste man tåla i ett villaområde?

2021-03-28 i Fastighet
FRÅGA |Hur hög volym måste jag stå ut med i ett villaområde
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket dina grannar är tillåtna att låta enligt lag. Enligt 3 kap. 1 § jordabalken ska var och en vid nyttjande av sin eller annans fastighet taga skälig hänsyn till omgivningen. Det betyder i princip att man ska ta skälig hänsyn till sina grannar. Frågan är dock vad skälig hänsyn faktiskt betyder. Det är inte fastslaget vad detta vad det egentligen innebär. Det som går att säga att dock att man får visa viss tolerans mot viss alldagliga störningar som är vanliga i omgivningen enligt NJA 1990 s. 71. Det kan alltså betyda att man får tåla att viss musik spelas i omgivningen om det sker på ett sätt som kan anses normalt. Det är även möjligt att mena att hög musik kan vara sådan miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § 2 punkten miljöbalken om det går att mena att det kan medföra olägenhet för människors hälsa. Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken krävs det då att det riskerar att påverka hälsan på ett sätt som inte är ringa. Det krävs också att störningen är regelbunden. Vad betyder det här för dig? Det finns alltså lagregler som reglerar förhållandet mellan grannar. Det är dock inte möjligt att exakt svara på hur hög volym du måste tåla. Musik måste dock spelas på ett sätt som tar hänsyn till grannar, med andra ord får din granne inte spela hur hög musik som helst. Dock får man nog stå ut med att det vid enstaka tillfällen låter lite. Det måste dock hållas på en rimlig nivå där din granne tar skälig (rimlig) hänsyn till dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen

Krävs det en jurist vid upprättandet av samarbetsavtal?

2021-03-21 i Avtal
FRÅGA |kan man använda gratis samarbetsavtal mellan företag? Eller bör en verkställ jurist skriva och intyga ett samarbetsavtal? Hur ska jag gå till väga ifall ett nystartad företag vill ha ett samarbetsavtalsmall och dra ner kostnaderna?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dina frågor som att du undrar om det finns ett krav på att anställa en jurist vid avtalsskrivning eller om det är möjligt att använda en gratis mall för upprättandet av avtalet. Jag tolkar det också som att det rör sig om ett "vanligt" samarbetsavtal mellan två företag. Det finns inget krav på att en jurist måste skriva och intyga ett samarbetsavtal. Det går alltså att använda sig av en färdig mall när du ska träffa ditt samarbetsavtal. Det som kan vara värt att nämna är dock att det är just en mall som ofta är väldigt allmänt utformad. Därmed är din inte specialiserad för din situation och det kan behövas ändringar i det. Av vikt i sammanhanget är också att du enligt 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område blir bunden till avtalet. Vad betyder det här för dig? Det finns inget krav på att du måste anställa en verksam jurist för att upprätta ditt avtal. Det är alltså fullt möjligt för dig att använda en gratis mall för upprättandet av avtalet. Fördelen med att anställa en jurist är att hen troligen har en bredare insikt i vad avtalet faktiskt innebär för dig när du blir bunden av det. Det kan också vara till stor hjälp med en jurist för att utforma avtalet så det passar din situation bättre. Samt att det kan bidra till en större förståelse för vad du faktiskt blir bunden till. Storleken på den affär som avtalet ska omfatta är enligt mig avgörande om du är i behov av att anställa en jurist. Om det är en mindre affär kan det fungera lika bra utan att du får juridisk rådgivning. Men om det är en stor affär menar jag att finns anledning att anlita en jurist vid upprättandet av avtalet för att på så sätt skapa en större trygghet för ditt företag i det framtida avtalsförhållandet. Det korta svaret på din fråga är nej det behövs ingen jurist vid upprättandet av avtalet för att avtalet ska bli giltigt. Det kan dock vara en fördel för dig och skapa trygghet i ditt framtida avtalsförhållande att ta hjälp av en jurist. Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen