​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?

2021-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejOm det finns en konflikt diskussion mellan två privatpersoner,är det lagligt ena säga till andra den du gjorde är brottsligt ! ?ExempelDet finns inte utrymme för diskussion då det du gjort är brottsligt.
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är olagligt att i en diskussion mellan två parter meddela den andra parten att den har agerat olagligt. Jag utgår från att det endast sägs i en diskussion och att inget annat agerande kan leda till att brott har begåtts. Endast säga. Vi börjar med att utgå från att du endast påpekar till en annan person att den har genomfört en brottsligt. Att i en diskussion mellan fyra ögon påpeka något om den andra personen kan vara brottsligt. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen normalt leder till att kränka den andres självkänsla för förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Det avser alltså att kränka den andres självkänsla. För dig har jag svårt att se att detta lagrum blir aktuellt. Att endast påpeka att någon annan har genomfört en brottslig handling bör normalt inte kränka den andres självkänsla. Om du hotar att anmäla personen. Om vi istället antar att du inte bara påpekar till den andra personen att det hen gjort är olagligt utan också hotar om att du ska anmäla detta till polisen tex blir läget annorlunda. Att hota någon annan med brottslig gärningen kan under vissa förutsättningar bedömas som olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Att endast säga till en person som genomfört ett brott att du kommer anmäla det är inte att hota annan med brottslig gärning. Det är fullt lagligt att anmäla annan för brott. Vad betyder det här för dig. Det är såklart svårt för mig att göra en fullständig bedömning i. och med att jag inte känner till samtliga omständigheter. Utifrån det du har skrivit så tolkar jag det som att du endast kommer att berätta för den part som det rör sig om att denne har gjort något olagligt. Min bedömning är lagligt att säga till den andra att hen har gjort något brottsligt. Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor! Vänligen,

​Behöver det ske en bodelning och ett arvskifte vid makes dödsfall?

2021-05-09 i Arvsskifte
FRÅGA |Min make har 2 barn och jag har 2. Vi har inga gemensamma.Jag undrar jag vad som sker vid hans dödsfall.Vi har bestämt att det ska vara en direktkremering utan cermoni, sedan asklund/minneslund. Vi har testamente där hans barn får ta beslut om att avstå från sin del tills jag dör, då dom även ärver mig. Eller ta ut sin laglott nu och sedan inte få mera. Jag står även som arvstagare . Vi äger 50% var av en bostadsrätt ingen förmögenhet finnsVi behöver göra en bodelning förstår jag, men räcker det med en sådan eller ska det ske arvsskifte.Detta är en djungel för mig så jag vore tacksam för ett svar. Hur ska jag gå till väga?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att du och din make har upprättat ett testamente som avser hur hans kvarlåtenskap ska fördelas. Jag tänkte kort förklara hur det praktiskt går till vid en fördelning efter ett dödsfall. Bodelning. När ett äktenskap upplöses så ska de makarnas fördelning av tillgångarna fördelas mellan makarna genom en bodelning. (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller att en av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB). Det betyder alltså att en bodelning måste göras efter att en av makarna avlider. Den avlidne makens del av bodelningen blir då dennes kvarlåtenskap, alltså det som ska fördelas i arvsskiftet. Arvskifte. Arvskifte förrättas av arvtagare och universella testamentstagare och om den avlidne var gift så ska en bodelning först upprättas, enligt bla det som står ovan, (23 kap. 1 § ÄB). Det är alltså endast den egendom som din make har efter er bodelning som blir föremål för arvskifte enligt det testamente ni har upprättat ovan. Vad betyder det här för dig. Du måste först genomföra en bodelning innan du kan genomföra arvskiftet. Om vi antar att du kommer ärva allt för att hans barn avsäger sig sin arvsrätt och istället ärver det i efterarv efter dig så kommer hela er förmögenhet tillfalla dig. Anledningen till att man först måste göra en bodelning är det egentligen är två skilda ordningar. Hans arvingar har endast rätt till hans kvarlåtenskap det är därför viktigt att skilja hans kvarlåtenskap från er totala förmögenhet. Då du har rätt till hälften av denna förmögenhet genom bodelning oavsett om du har rätt till arv senare eller inte. För att kort sammanfatta råder jag dig att alltså först genomföra en bodelning för att sedan genomföra arvskifte.Hoppas detta hjälpte dig och i vart fall klargjorde i någon grad! Vänligen,

Jag har fått för hög lön, måste jag betala tillbaka mellanskillnaden?

2021-05-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag skulle fått en lön på 5000kr men fick 50.000kr istället. Jag undrar om jag kan få problem om jag väljer att inte betala tillbaka det och om isåfall vilket straff kan det bli ? Tack mvh
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan behålla den summa som felaktigt har utbetalats till dig. Kort om misstagsbetalning. Inom juridiken kallas detta misstagsbetalning condictio indebiti och omfattar situationer, likt din, när tex en arbetsgivare av misstag har betalat ut en för hög lön. Huvudregeln är då att betalningen ska återgå, dvs summan som är ett misstag ska återbetalas. Det betyder då att den som har betalat får en fordran på den som har erhållit betalning motsvarande misstagsbetalningen. Det finns dock vissa undantag då återbetalning inte behöver ske. Det krävs då att den som har erhållit betalningen är i god tro och har inrättat sig efter betalningen. Att vara i god tro innebär i princip i detta fall att den som erhållit betalningen tror att betalningen är korrekt. Att inrätta sig efter betalningen betyder tex att man har spenderat de dvs agerat så som att pengarna var ens egna. Vad betyder det här för dig? Av den korta information jag har att döma så verkar det som att du har förstått att din löneutbetalning är för stor. Det betyder alltså att du troligen inte är i god tro över att du har rätt till utbetalningen. Med andra ord är inget undantag uppfyllt utan du måste betala tillbaka den del som är en misstagsbetalning dvs skillnaden mellan vad du skulle ha erhållit och vad du faktiskt har erhållit. Din arbetsgivare får alltså en fordran mot dig som du måste betala. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

2021-04-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej. går det kvitra skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet till att kvitta den skatt som utgår på vinsten av en husförsäljning. Jag kommer i denna fråga utgå från att det handlar om bostadshus båda vad gäller försäljning samt den nyköpta fastigheten. Skatteplikt. När man säljer sin fastighet uppstår det en kapitalvinst (41 kap 2 § IL). Det ska tas upp som en intäkt (42 kap 1 § IL). Fysiska personer ska betala skatt på detta. (1 kap. 3 § IL). Vid avyttring av privatbostad tas dock endast 22/30 delar av vinsten upp till beskattning (45 kap. 33 § IL). Möjlighet till uppskov. Vid försäljning av privatbostad finns det viss möjlighet till uppskov av skatten, dvs att du skjuter upp skatten. Vid avyttring av permanent är det möjligt att erhålla avdrag för uppskovsbeloppet om kapitalvinsten uppgår till minst 50 000 kr och man förvärvat eller avser att förvärva en ny bostad (i lagtext ersättningsbostad) (47 kap 2-6 §§ IL). Det krävs att det handlar om en privatbostad och det är en permanent bostad om du har bott där minst 1 år före försäljning eller minst 3 av de senaste 5 åren. (47 kap. 3 § IL) Man erhåller fullt uppskov om ersättningen för den nya bostaden är lika stor eller större än ersättning för den sålda bostaden (47 kap 7 § IL). Är ersättningen för den nya bostaden lägre så har man inte rätt till fullt uppskovsbelopp (dvs det motsvarar inte hela kapitalvinsten). Vad betyder det här för dig? Jag kan tyvärr inte i detta fall hjälpa dig att applicera lagrummen på din situation då jag inte har några omständigheter att utgå ifrån. Men om det är så att de ovanstående kraven är uppfyllda så har du rätt att göra uppskov på skatten av kapitalvinsten du gör vid din husförsäljning. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen

Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

2021-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejNu under corona tider så har butiker ett begränsat antal personer som får vistas i butiken. Därför säger de ofta till kunder att man får vänta utanför butiken. Såsom en gång då jag väntade på en kompis som skulle prova kläder kom personalen fram till mig och sa att jag istället skulle vänta utanför. Vad händer om jag ändå stannar kvar? Kan jag bömas till något om jag vägrar lämna butiken innan min kompis blivit klar med shoppingen?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon risk för dig att dömas om du inte går ut från butiken när personalen ber dig om det. Olaga intrång. Den som är obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik eller annan byggnad gör sig skyldig till olaga intrång (4 kap. 6 § 2 st. BrB). En butikslokal bör då rymmas inom begreppet annan byggnad. Det betyder med andra ord att det betecknas som olaga intrång att obehörigen kvarstanna i en butikslokal. Vad betyder det här för dig? Det går att mena att du är obehörigen i butikslokalen genom at personalen ber dig att gå ut. Om du då kvarstannar finns det alltså en risk att du obehörigen kvarstannar i annan byggnad. Alltså med andra ord att du gör dig skyldig till olaga intrång. Hoppas att detta gav dig svar på frågan! Vänligen,

​Får man ha sin tjänstebatong i bilen då man inte är påväg till eller från tjänst?

2021-05-09 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag undrar om jag kan förvara min tjänstebatong i bilen då jag jobbar som väktare även fast jag inte är påväg till eller från jobbet, om polisen skulle stoppa en finns de risk att man åker dit för brott mot knivlagen och andra farliga föremål? För jag brukar ha den längst ner i väskan och väskan ligger alltid i bilenTack
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det strider mot någon lag att du har med dig din tjänstebatong i bilen även när du inte är i tjänst. Gällande rätt. Knivar andra stick och skärvapen eller andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmänna platser eller i bilar på allmänna platser (1 kap. 1 § Knivlagen). Dock gäller inte detta förbud om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst (1 kap. 1 § 1 st. Knivlagen). Det omfattar då tex när ordningsvakter bär batong, det betyder då att en ordningsvakt som bär batong inte omfattas av förbudet. Detta undantag omfattar dock endast när ordningsvakt är i tjänst. Vad betyder det här för dig. Du är alltså undantagen från förbudet mot att bära batong på allmän plats när du är i tjänst som ordningsvakt. Dock när du inte är i tjänst så bedöms du enligt huvudregeln, det betyder alltså att det bryter mot ovan nämnda förbud att ha batongen i bil som är på allmän plats när du har den i väskan i bilen och inte är i tjänst. Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Är det olagligt att gå på en bostadsrättförenings hustak?

2021-04-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att gå på en bostadsrätts förenings hustak?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att det gäller personer som inte arbetar på taket och som inte heller har andra legitima anledningar att gå på taket. Jag tolkar det också som att det inte är personer som bor i föreningen som är på taket. Gällande rätt. Det är kriminaliserat att obehörigen intränga sig eller kvarstanna i kontor, fabrik eller annan byggnad. Brottet rubriceras som olaga intrång och straffet är böter (4 kap. 6 § st. 2 BrB). Är det olagligt. Det betyder alltså att det kan vara olagligt att klättra på bostadsrättsföreningens tak. Avgörande om det är olagligt eller inte är om är alltså om personerna som går på taket är obehöriga att vara där. Det kan vara fallet om de tex inte bor i bostadsrättsföreningen eller inte har någon legitim anledning att beträda taket. Det är alltså möjligt att mena att en person som går på brf:s tak kan göra sig skyldig till olaga intrång. Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen

Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?

2021-04-18 i Make
FRÅGA |Jag är gift och äger ensam min och min makes gemensamma bostadsrätt som enskild egendom. Om jag dör vill jag att hela mitt arv ska tillfalla mina särkullbarn (vi har inga gemensamma barn). Går det ändå att göra så att om jag dör före min make, nu i förväg bestämma att min make ska få rätt att bo kvar i bostadsrätten några månader tills han har hittat nytt boende? Vill inte att mina barn ska avstå sin rätt till till arvet i ända till dess att min make skulle gå bort.
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som om att du undrar om du har någon möjlighet att försäkra dig om att din make får bo kvar i din bostadsrätt även efter din död. Arvsrätt. Precis som du skriver så krävs det att dina barn avstår sin del av arvet för att din make ska ha en legal arvsrätt (3 kap 1 § ÄB). Det betyder alltså att din make inte har någon egen arvsrätt. Testamente. Du har rätt att förordna över din kvarlåtenskap i form av ett testamente (9 kap 1 § ÄB). Det betyder att du kan frångå den legala arvsordningen ifråga hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Det finns dock vissa begränsningar i din rätt här. Dina barn har rätt att få ut sin laglott vilket är hälften av deras arvslott (7 kap 1 § ÄB). Barnen har rätt att jämka ett testamente som inskränker på denna rätt (7 kap 3 § ÄB). En arvslott är ett barns del av din kvarlåtenskap och är alltså hälften av din kvarlåtenskap om du har två barn. Förenklat betyder detta att du har rätt att fritt förordna över hälften av din kvarlåtenskap i ett testamente. Det är fullt möjligt att i ett testamente tillskriva en person nyttjanderätt och en annan person äganderätten. Man ska då följa det som framgår av 12 kap 3-9 §§ ÄB om inte annat följer av testamentet (12 kap. 2 § ÄB) Utgångspunkten när man tolkar ett testamente är att man ska ge den innebörden som antas överensstämma med testators vilja (11 kap 1 § ÄB).Vad betyder det här för dig? Utifrån detta är min tolkning att det är fullt möjligt för dig att i ett testamente förordna endast en tidsbestämd nyttjanderätt till din make medan dina barn därmed erhåller äganderätten. Hoppas att detta har givit dig svar på din fråga! Vänligen