Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?

2021-10-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, det är så att jag hyr en andrahandslägenhet som är en bostadsrätt. Har hyrt den i snart två år. Kontraktet går ut nu i november. Igår meddelade jag min hyresvärd att jag vill säga upp kontraktet men hon hänvisade då till vårt avtal om att jag måste hyra den ytterligare 6 månader. På avtalet står det såhär: "Om ingen part meddelar uppsägning av avtalet tidigare än tre månader från hyrestidens upphörande förlängs hyrestiden med sex månader åt gången". Så min fråga är har dom rätt att kräva att jag ska fortsätta hyra lägenheten i sex månader från att avtalet går ut? Vad kan jag göra? Mvh
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi uthyrning av en privatbostad som inte är för fritidsändamål gäller privatuthyrningslagen. Lagen är tvingande till fördel för hyresgästen och villkor som är sämre för hyresgästen än vad som står i lagen gäller inte (2 §). Hyresgästen får säga upp avtalet att gälla tidigast vid det månadsskifte inträffar en månad från uppsägningen (3 § andra stycket). Det här innebär att du har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid och villkoret som ni skrivit i kontraktet gäller inte.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hjälp med att driva ett skadeståndskrav för en förening mot en annan förening
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawlines jurister kan hjälpa dig med att upprätta ett skadeståndskrav, du kan kostnadsfritt boka tid med en jurist här: https://lawline.se/boka.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Finns det en mall för testamente?

2021-09-28 i Testamente
FRÅGA |En ogift och barnlös person vill testamentera till sina syskons barn och barnbarn, på ett rättvist sätt. Finns modeller för sådana testamenten?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formella krav. Kraven är att testamentet ska vara skriftligt, undertecknat av den som efterlämnar testamentet och underskrivet av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB).Därutöver är det tillåtet att fritt skriva innehållet i testamentet och det finns även mallar på internet. Min rekommendation är att alltid anlita en jurist just eftersom att det finns vissa formella krav för ett testamentes giltighet och det kan leda till oönskade konsekvenser om testamentet visar sig vara ogiltigt eller en formulering inte blir tillräckligt tydlig. Om du vill hjälp att upprätta ett testamente kan du boka tid med oss för kostnadsfri rådgivning här: https://lawline.se/boka.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Säljaren lämnar ingen garanti?

2021-09-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har kopt och fått en AC installerad av en certifierad installatör godkänd av Mitsubishi Electrics i Sverige. När jag frågade om garantitid fick jag svaret att det finns ingen. Det är Konsumentköplagen som gäller!?Hur kan detta vara möjligt?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du köper något från en näringsidkare gäller konsumentköplagen, som förkortas KKL (1 § KKL). Lagen innehåller tvingande bestämmelser till fördel för konsumenter.En garanti är ett frivilligt åtagande från säljarens sida som gäller utöver konsumentlagstiftning och garanti finns inte lagstadgat (21 § KKL). Att säljaren inte vill lämna någon garanti är därför tillåtet.Konsumentköplagen innehåller bland annat regler om fel på varan och vem som ska bekosta reparationer beroende på när varan går sönder. Det är regler som påminner eller är väldigt lika det som ibland lämnas som garanti från säljaren.Summerat innebär det här att det finns ett konsumentskydd lagstadgat redan och att säljaren är inte tvingad att lämna någon ytterligare garanti. Om du får ett konkret problem i framtiden kopplat till din vara kan vi hjälpa dig att reda ut vad konsumentköplagen säger i just ditt fall.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kan ni hjälpa mig med ett testamente?

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag behöver hjälp med ett tillägg vill skriva mitt testament. Jag har en endast ett barn och jag vill att mitt arv blir enskild egendom och att endast mitt barnbarn tar del av arvet. Min dotter bor sambo me sin man och de har ett barn tillsammans. Min dotter har två barn själv från tidigare äktenskap.Min dotter är adopterat av min man som har avlidit, Min man hade två barn som inte har några barn och detta innebär att arvet från dem skall falla min dotter. Det borde vara min dotters barn som ärver henne, eller hur? tack för hjälpen
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawlines jurister kan hjälpa dig att upprätta ett testamente. Du kan boka tid med en jurist kostnadsfritt här: https://lawline.se/boka.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket är skälig hyra för en villa?

2021-09-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vi undrar vad en skälig hyra är? Vi vet vad vi har i lån på bostaden (hus). Men vilket pris i hyra, kan vi sätta till dem som kommer hyra av oss? Det tillkommer Sop hämtning ElFiberVäg avgUtöver lån & amortering som vi har.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi uthyrning av en privatbostad som inte är för fritidsändamål gäller privatuthyrningslagen. Skälig hyra uppgår till kapitalkostnader och driftskostnader (4 § andra stycket privatuthyrningslagen). Med kapitalkostnad menas den årliga avkastningen på bostadens marknadsvärde. Utgångspunkten är riksbankens referensränta med ett påslag och vanligtvis används 4% i beräkningen. Driftskotnader avser exempelvis det du nämner som sophämtning och elkostnader. Hur mycket ni har i lån vägs inte in i bedömningen.Det innebär i praktiken att formeln för att räkna ut skälig hyra blir:((Bostadens marknadsvärde x 0,04) / 12) + Driftkostnader = MånadshyranJag ger ett kort exempel så kan ni byta ut siffrorna mot de som gäller för er bostad.Om bostaden är värd 4.000.000 kronor med driftskostnader på 5.000 kronor per månad blir då skälig hyra:((4.000.000 x 0,04) / 12) + 5.000 = 18.333 kronor.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Är privatuthyrningslagen dispositiv?

2021-09-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vid uthyrning av privatägd bostad. Är det möjligt att avtala bort hyresvärden möjlighet till att säga upp ett hyresavtal i förväg givet att ett slutdatum för uthyrningsperioden är fastställd?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi uthyrning av en privatbostad som inte är för fritidsändamål gäller privatuthyrningslagen. Lagen är tvingande till fördel för hyresgästen men det går bra att ha villkor som är mer förmånliga för hyresgästen (2 §). Att hyresvärden inte kan säga upp ett tidsbegränsat avtal är mer förmångligt för hyresgästen och går därför bra.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vem ärver vid mord?

2021-09-09 i Arvsordning
FRÅGA |Om en dotter mördar sin pappa ärver hon inte efter honom men om dottern har ett eget barn vad händer då ? Ärver barnbarnet sin morfar då istället för dottern ?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsordningen regleras i ärvdabalken (ÄB). Precis som du skriver så förlorar en person som mördar någon rätten att ta emot arv från den avlidne (15 kap. 1 § ÄB). Det kallas att förverka rätten att ta emot arv. Om någon har förverkat sin rätt att ta emot arv förändras inte arvsordningen utan vid fördelning av arvet räknas personen som förverkat sin rätt som avliden och sedan fördelas arvet i vanlig ordning (15 kap. 4 § ÄB). Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,