När är en varning om vräkning giltig?

2021-10-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har inga pengar så jag måste ställa min fråga här, så det blir problem om det blir följdfrågor. Jag har fått ett brev från min privata hyresvärd "Varning om vräkning" under titeln är försummelse. Mitt problem är att jag tycker att det ska vara signerat med namnteckning det är det inte här utan bara hennes namn skrivet på datorn. Jag vill mena att detta dokument inte är gilltligt när det inte är signerat. Vad gäller här egentligen?
Felicia Ek |Hej, tack för att vänder dig till Lawline med din fråga! I hyreslagen (12 kap Jordabalken, JB) står inget om formkrav för varningar om vräkning. Vräkning innebär att hyresvärden säger upp ert hyresavtal. Och en sådan uppsägning måste vara skriftlig om hyresavtalet har varat i mer än 3 månader.(12 kap 8 § JB) Det står ingenting om att det måste finnas med en signatur. Själva uppsägningen måste alltså uppfylla krav på skriftlighet. Men varningen i sig är bara en tillsägelse till dig som hyresgäst och den är giltig som den är nu. Men vill du försäkra dig om att varningen är äkta så kan du säkert be din hyresvärd om en ny varning med en signatur. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

2021-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej vad händer med en förundersökning ifall den blir nerlagd innan rättegång, kommer den forfarande gå att begära ut eller raderas den från allt och det inte går att läsa längre? Om förundersökningen lett vidare till en rättegång, men läggs ner i tingsrätten, vad händer då med förundersökningen?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Handlingar som ingår i en förundersökning blir allmänna offentliga handlingar när förundersökningen är avslutad, innan dess föreligger förundersökningssekretess. (18 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen, OSL) Den avslutas antingen genom att åtal väcks eller att den läggs ned. En nedlagd förundersökning raderas inte utan kan tas upp igen i framtiden av åklagaren. Det finns dock begränsningar till rätt att ta del av förundersökningen om handlingarna är belagda med sekretess. För handlingar i en förundersökning föreligger stark sekretess till skydd för den enskilde. (35 kap 1 § OSL) Detta innebär att handlingarna endast får lämnas ut om det står klart att detta inte skadar den enskilde. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

2021-09-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Det framgår av prop. 2016/17:68 s. 56 att det kan finnas handlingar i en förundersökning som inte tas med i förundersökningsprotokollet (s.k. sidomaterial). Jag undrar när sidomaterialet i en brottsutredning blir allmänna handlingar?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Handlingar som ingår i en förundersökning blir allmänna handlingar när förundersökningen är avslutad, innan dess föreligger förundersökningssekretess. (18 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen, OSL) Den avslutas antingen genom att åtal väcks eller att den läggs ned. Dessa allmänna handlingar är offentliga och kan begäras ut. Men det finns begränsningar till den rätten om handlingarna är belagda med sekretess. För material i en förundersökning föreligger stark sekretess till skydd för den enskilde. (35 kap 1 § OSL) Detta innebär att handlingarna endast får lämnas ut om det står klart att detta inte skadar den enskilde. Sidomaterialet är alltså allmänna handlingar under hela förundersökningens gång, men blir först offentliga när förundersökningen är färdigbehandlad. Om just sidomaterialet är kan lämnas ut beror på vad de innehåller och om detta kan lämnas ut utan att skada den enskilde. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?

2021-09-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag ska studera i en annan kommun långt i från mitt nuvarande hem, bostadsrätt. Jag tänkte hyra ett boende där mina studier är. Hur ställer jag mig till lagen om folkbokföring? Jag ska behålla min bostadsrätt då jag måste ha någon stans att bo på sommaren och kommer att hyra ett boende där studierna är under läsåren. Vad säger lagen? Tack på förhand!
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller folkbokföring ska man vara folkbokförd i den kommun och bostad där man anses vara bosatt och tillbringar sin regelmässiga dygnsvila. (6-7 §§ folkbokföringslagen) Detta innebär enkelt sagt att du ska vara folkbokförd där du sover flest dygn. Så när det gäller flytt för studier på högskola eller universitet ska du vara folkbokförd på din studieort. Det finns också något som kallas dubbel bosättning. När man till exempel också bor kvar i en tidigare bostad. I detta fall är det upp till Skatteverket att avgöra vilken bostad/adress du ska vara folkbokförd på. De tar då hänsyn till hur din livssituation ser ut med studier osv. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan en säljare kräva mig på betalning 4 månader senare pga misslyckad betalning vid köptillfället?

2021-10-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag (privatperson) beställde en vara online från ett stort klädföretag i juni 2021. Varan anlände i tid och jag betalade med mitt kort och fyllde i mina uppgifter och BankID som vanligt. Jag fick ingen information från företaget om att något skulle ha blivit fel.Idag (22 oktober 2021) fick jag ett mail från företaget som påstår att de "på grund av tekniska problem aldrig tog betalat för mitt köp" och istället kommer dra mina pengar nu. När jag nu går tillbaka i mina kontohändelser ser det inte ut som jag har betalt, men det tänkte jag inte på då eftersom jag hade fått orderbekräftelse, genomfört kortbetalning och varan kom och jag inte fick någon vidare information.Får företaget verkligen helt plötsligt ta betalt nu (4 månader senare) utan att ens ha upplyst mig i juni om att betalningen inte gick igenom på grund av deras tekniska problem? Tack på förhand!
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med ditt köp av den här varan så har du ingått ett avtal med klädföretaget som du dessutom fått en bekräftelse på. Avtalet innebär att du ska få varan av säljaren om du betalar för den. Det är oklart varför säljaren inte tagit kontakt med dig förrän nu. Det kan vara för att företaget inte har upptäckt det förrän nu. Men oavsett så har ett avtal har ingåtts och du är därmed skyldig att betala för varan.(2 kap 9 § distansavtalslagen). Det är tråkigt att det har gått så lång tid innan detta upptäcktes men om du vill behålla varan bör du betala för den. För att undvika begå avtalsbrott. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hur fördelar jag arvet som jag vill?

2021-09-30 i Testamente
FRÅGA |Jag vill att mitt ena barn ska ha mera av min bostadsrätts värde än det andra när jag går bort. Hur gör jag
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att fördela arvet som du vill kan du upprätta ett testamente där det framgår vad och hur mycket var och en ska få ärva. Du bör dock beakta att eftersom dina barn är bröstarvingar så har de alltid rätt till sina laglotter ur ditt arv. Laglotter är den andel arv de har rätt till enligt lag oavsett vad du skriver i testamentet. Laglotten är halva arvslotten.(7 kap 1 § Ärvdabalken, ÄB) Till exempel: Om du har en förmögenhet på 1 miljon kr som dina två barn ska ärva. Så blir deras arvslotter: 500.000kr var. Och laglotter blir 500.000/2= 250.000kr. Om du i detta exempel testamenterar så ditt andra barn får mindre än 250.000kr så är dennes laglott kränkt och då kan de barnet klandra testamentet genom att begära jämkning.(7 kap 3 § ÄB)Testamente ska upprättas skriftligen, skrivas under och samtidigt bevittnas av två personer.(10 kap 1 § ÄB)Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Rätt till lön för schemalagda dagar vid uppsägning?

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag är timanställd på ett vaccinationscenter och efter en konflikt med min chef blev jag ombedd att gå hem för dagen samt senare ett meddelande om att jag inte skulle komma tillbaka. Nu säger min chef att jag inte ska få betalt för dem timmar jag var schemalagd (men som jag inte fick jobba). Jag vet att jag har rätt till den lönen men behöver hjälp med vad för lagar/reglar/kollektivavtal jag ska referera till. Kan ni hjälpa mig?Tack på förhand!
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån informationen du gett så antar jag att du är anställd på viss tid som timvikarie. Du omfattas därför av lagen om anställningsskydd (LAS). Det låter som att din chef har sagt upp dig eller till och med avskedat dig. UppsägningFör att en uppsägning ska vara giltig krävs att din chef haft saklig grund, din chef måste alltså ha haft godtagbara skäl till att säga upp dig. En konflikt mellan er kan knappast vara sådan saklig grund. (7 § LAS) Uppsägningen ska också göras skriftligt. (8 § LAS) Även om denna uppsägning skulle vara giltig, för att chefen har haft saklig grund, så har du rätt till din uppsägningstid. Uppsägningstiden är olika enligt LAS beroende på hur länge du har jobbat.(11 § LAS) Men har du kollektivavtal bör uppsägningstiden för dig även framgå där. Är du inte med i kollektivavtal kan du utgå ifrån LAS som stöd. Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner. Som du säger har du därmed rätt till lön för de schemalagda dagarna som hamnar inom din uppsägningstid. Detta har du rätt till även om du inte får något arbete under arbetstiden. (12 § LAS) SkadeståndOm din chef inte beaktar din uppsägningstid har du rätt till skadestånd, utöver den lön du har rätt till. (39 § LAS) AvskedandeFör att chefen ska kunna avskeda dig så krävs det att du har grovt åsidosatt dina arbetsuppgifter. Detta är därmed mycket allvarligare än bara saklig grund. Om man blir avskedad har man ingen uppsägningstid eller rätt till lön. Men din chef har absolut ingen rätt att avskeda dig pga av konflikt mellan er. Är du med i en fackförening?Om du har kollektivavtal kan du alltid vända dig till fackföreningen och få hjälp i din sak. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Måste man svara på kallelse till bouppteckning?

2021-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Måste den som fått kallelse till bouppteckning lämna ett skriftligt svar och i så fallkan ett mail räcka eller måste man posta svaret?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga regler om att man måste svara på en kallelse. Du blir helt enkelt kallad och kan medverka om du vill, men du har ingen skyldighet att medverka. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,