Kan ordningsvakter kontrollera och neka gäster som inte har vaccinationsbevis från och med 1 december 2021?

2021-11-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej! Undrar ifall ordningsvakter som jobbar på nattklubbar, konserthallar, etc, får/har rätt till att kontrollera covidbevis (vaccinpass) samt neka gäster som inte har detta? Dessa rekommendationer börjar ju gälla fr o m 1/12-2021. Tack!
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna ändring träder i kraft den 1 december 2021. Regeringens beslut innebär att om verksamhetsutövaren väljer att kräva vaccinationsbevis, behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus med fler än 100 deltagare. Personer som är under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. Vaccinationsbeviset är en del av det så kallade covidbeviset.Enligt regeringens beslut ska anordnaren av sammankomsten eller tillställningen vid inpassage verifiera vaccinationsbevisets äkthet och kräva legitimation. De anordnare som använder vaccinationsbevis ska enligt Folkhälsomyndigheten även ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföra. Du kan läsa mer på regeringens webbsida här. Om du vill läsa mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 så kan du göra det här. Som svar på din fråga, om ordningsvakter eller annan personal som står vid inpassage, som vid bland annat nattklubbar som väljer att kräva vaccinationsbevis, så har de en skyldighet att kontrollera vaccinationsbevis på dem som de släpper in i lokalen. Som ett led i detta så torde de även kunna neka de som inte kan visa ett vaccinationsbevis. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Tillåtande av olovlig körning

2021-11-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag äger en a-traktor och någon annan framför fordonet olagligt kan jag bli av med mitt körkort då
Amanda Sivander |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du som ägare av fordonet tillåter någon att köra a-traktorn utan att vara "berättigad därtill" kan du dömas till tillåtande av olovlig körning och böter (3 § 3 st lagen om straff för vissa trafikbrott). Med "berättigad därtill" så menas den typen av körkort som krävs för fordonet. Brottet kan begås uppsåtligen eller av oaktsamhet, det vill säga även om du inte insåg men borde ha insett det så kan du hållas ansvarig. Det innebär att om du låter någon annan framföra fordonet olagligt så kan du dömas för tillåtande av olovlig körning och bli straffrättsligt ansvarig. Straffet är böter men det kan också leda till spärrtid på körkortet. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kan jag polisanmäla störande samtal?

2021-11-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en person privat ringer ringer och anklagar personen som svara att han har ringt privat personens flickvän ständigt, men personen har ingen aning vad han pratar om och känner varken flickvännen elr person som har ringt, borde han polisanmäla detta för att han falsk anklagar en person som har ingen aning varför just han ringde den personen o anklagar en oskyldig individ ?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon utsätter någon annan för störande kontakter och gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt så kan de dömas för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap 7 § brottsbalken). Kontakten behöver inte bara innebära fysiska kontakter utan det kan även innebära kontakt via till exempel internet eller telefon. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker, hur de sker och när det sker, till exempel om de sker mitt i natten etc. I detta fall så verkar samtalen ske väldigt ofta, dessa upprepade samtal har alltså fått en trakasserande effekt och om personen känner att det är besvärande så kan dem polisanmäla den som ringer. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vilket straff riskerar jag om jag är misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott?

2021-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA |misstänkt för grovt rattfylleri, narkotikapåverkan och grov vårdslöshet i trafik.Vilket straff kan man få?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga tar sikte på påföljdsvalet och straffmätning vid de brott som du har angett att du är misstänkt för. Till en början vill jag poängtera att det är en fråga som i slutändan är upp till domstolen att besluta, dem gör alltid en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. För att svara på din fråga så kommer jag att framförallt använda mig av trafikbrottslagen (TBL), narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB). Den som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri döms till högst 2 års fängelse, den lägre gränsen för grovt rattfylleri ligger på normalgradens översta gräns som utgångspunkt, vilket är 6 månaders fängelse (4 § och 4a § TBL). Den som gör sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik döms till fängelse i högst två år (1 § 2 st TBL). Normalgraden ligger på dagsböter vilket innebär att man kan dömas till dagsböter och upp till 2 års fängelse (1 § 1 st TBL). Det framgår inte i din fråga vilket narkotikabrott du misstänks för, men döms man för ringa narkotikabrott så döms man till dagsböter eller upp till 6 månaders fängelse (1 § och 2 § NSL). Om det rör sig om narkotikabrott av normalgraden så döms man till fängelse i högst 3 år (1 § NSL). Om det rör sig om ringa narkotikabrott så kan det nämnas att grovt rattfylleri normalt anses "konsumera" ringa narkotikabrott om det hänger ihop med rattfylleriet, vilket innebär att man endast döms till grovt rattfylleri. Om det inte är fallet så måste brotten bedömas var för sig. När domstolen går vidare och bedömer vilken påföljd man ska döma till så tar de som sagt hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet, dessa kan vara både förmildrande och försvårande omständigheter. Exempel på detta är om man bland annat tidigare har gjort sig skyldig till brott, personens ålder och hälsa (29 kap 5 § BrB och 30 kap 4 § BrB). Om man döms för flera brott så ska rätten döma till en gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet (30 kap 3 § BrB).Eftersom jag inte har tillräcklig med information om omständigheterna i detta fall så kan jag inte ge mer information om det finns några fler omständigheter som man måste ta hänsyn till. Eftersom det är domstolen som dömer utifrån omständigheterna i det enskilda fallet så kan jag inte ge något konkret svar på vart du hamnar påföljdsmässigt om du skulle dömas för de brotten du är misstänkt för. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?

2021-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående cbd försäljning. Om cannabis blommor (buds) har mindre än 0,2 % thc i sig är det lagligt för mig att sälja? Med tanke på eu lagar osv. Och behöver jag i sånna fall en särkligd tillsånd för detta? Uppskattar mycket att jag kan fråga här för har läst på om lagar i sverige och hos livsmedelverket men fattar ej riktigt hur dem menar allt detta.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rättsliga utgångspunkter Till att börja med så tänkte jag berätta lite om regleringen kring cannabis och industrihampa. THC som finns i cannabisplantor är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303). Det är därför olaglig att både använda och sälja (1 § narkotikastrafflagen). Inom EU så är det däremot tillåtet att odla industrihampa som istället räknas som en jordbruksprodukt, innehav av industrihampa är därmed inte straffbelagt (NJA 2007 s. 219). För att växten ska klassas som industrihampa får den inte innehålla mer än 0.2 % THC (SOU 2016:93, s. 303). Att bereda industrihampa för att öka koncentrationen av THC är dock olagligt, beredningen klassas då som narkotika. Består knopparna av industrihampa och med mindre än 0.2 % THC är de alltså lagliga, det är då lagligt att ta med sig dem till Sverige, använda dem och sälja dem. Användningen får dock inte innebära att man extraherar THC och skapar en narkotikaklassad beredning. För att själv odla industrihampa krävs dock ett särskilt tillstånd från jordbruksverket. Man måste skicka in en ansökan om gårdsstöd från jordbruksverket för att få odla hampa. För att en ansökan om gårdsstöd ska beviljas så krävs det att den avser en areal på minst fyra hektar (förordningen om EU:s direktstöd för jordbrukare, 15 §). Att odla industrihampa utan ett tillstånd kan räknas som narkotikabrott (1 § narkotikastrafflagen). Även att skörda, förvara eller sälja hampan kan då också räknas som narkotikabrott enligt samma bestämmelse. Om du vill läsa mer om vilka krav som måste vara uppfyllda för att få odla industrihampa på ett lagligt sätt så kan du läsa mer här eller ta kontakt med jordbruksverket.Sammanfattning Som svar på din fråga, EU-godkänd industrihampa med högst 0.2 % THC som är odlad enligt reglerna är lagliga att sälja och inneha. Då det är undantagen narkotika definitionen så är det även lagligt att konsumera/bruka industrihampan. Det är dock olagligt att odla industrihampa utan att ha beviljats gårdsstöd av jordbruksverket, som privatperson får du därmed inte plantera eventuella fröer. Det är även olagligt att använda industrihampan för att extrahera en högre koncentration av THC. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak

2021-11-30 i Påföljder
FRÅGA |HejJag undrar vad ett troligt straff bör bli för någon som trängt sig in i en persons hem och misshandlat denne, dock utan svåra skador. Detta gjordes för att hindra personen att delta i en huvudförhandling angående vårdnad om sitt barn. Den som begått brottet är åtalad för grov misshandel och grovt övergrepp I rättssak. Det bör väl bli fängelse? GM har suttit häktad i ca 2 månader.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Din fråga tar sikte på påföljdsvalet och straffmätning vid de brott som du anger att personen i frågan har blivit åtalad för. Till att börja med vill jag poängtera att jag kan inte kan ge ett konkret svar på din fråga då det är domstolen som i slutändan kommer att besluta vad påföljden blir och de gör en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kommer i mitt svar att berätta vad straffskalan är för de brott du har angett samt andra faktorer som kan påverka påföljdsvalet. Den som döms för grov misshandel döms till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år (3 kap 6 § BrB). Den som döms för grovt övergrepp i rättssak döms till fängelse i lägst två och högst åtta år (17 kap 10 § BrB). Det lägst straffet personen personen skulle dömas till om de döms för brotten är därmed fängelse i båda fallen. Vid bedömning av straffvärdet så tar domstolen hänsyn till andra faktorer, dessa kan vara både försvårande och förmildrande omständigheter (29 kap 2 och 3 §§ BrB). Om personen som är åtalad begick brottet innan de fyllde 21 så ska det beaktas särskilt vid straffmätningen, domstolen får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap 7 § BrB). Som jag sa tidigare i mitt svar så kan jag inte ge ett konkret svar på din fråga, men om den åtalade personen blir dömd för brottet grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak så är är det lägst straffet fängelse. Det talar för att de skulle få fängelsestraff vid en dom, om det inte finns några förmildrande omständigheter (som deras ålder etc) som domstolen ska beakta. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning

Får man köra mot rött trafikljus för att släppa förbi ett utryckningsfordon?

2021-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min fråga är kort och gott om man får köra mot rött trafikljus för att släppa förbi ett blåljusfordon med sirenerna på?Tänker mig att för ambulans och brandbil borde man kunna resonera kring bestämmelserna i 24:4 BrB och hävda nöd då man kan anta att ett sådan utryckningsfordon är påväg till någon form av olycka där liv och hälsa kan vara i fara. För polisbil tänker jag att polisens instruktioner ju går före de regler som ges från trafikljus.Är jag helt ute och cyklar eller är detta rätt?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De undantag mot trafikregler som bland annat polisen får göra regleras i trafikförordningens 11 kapitel. De undantag från trafikregler som gäller vid normal tjänsteutövning och vid brådskande ärende gäller även i trängande fall, och då får polisen bland annat köra mot rött och behöver inte stanna vid stoppskylt, med mera. Polisen får även i trängande fall påkalla fri väg under utryckningskörning. Dessa undantag i trafikförordningen är dock inte tillämpliga på andra biltrafikanter, men när ett utryckningsfordon närmar sig med blåljus och/eller sirener så är du skyldig att underlätta framkomligheten för fordonet (2 kap 5 § trafikförordningen). Om du försöker väja för att kunna släppa fram utryckningsfordonet är du skyldig att göra det med stor försiktighet så att ingen kommer till skada. För att svara på din fråga så är det korta svaret nej, enligt lag så får du inte köra mot rött ljus. Om det dock inte finns något annat alternativ än att köra mot rött för att släppa fram utryckningsfordons och detta sker med stor försiktighet så att ingen skadas, så är sannolikheten väldigt låg att du skulle bli bötfälld för att ha släppt fram fordonet. Det är med andra ord sunt förnuft som gäller, det viktigaste är att du inte tar onödiga risker och inte skapar nya olyckor. På polisen hemsida kan du läsa mer om trafikregler angående utryckningsfordon, du hittar den här. Räddningstjänsten Östra Götaland har också en hemsida där de informerar om hur du i trafiken bör agera vid utryckning, du kan läsa mer här.Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Hur kan man få tillbaka utlånade pengar om personen inte vill betala?

2021-10-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har lånat ut pengar till en person . Där vi skrev kontrakt på det hela . Nu vägrar han att svara och inte vill betala tillbaka pengarna, hur gör jag ?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I omständigheterna i din fråga så framgår det inte om du har lånat ut pengarna till en privatperson eller inte, jag kommer dock i mitt svar utgå ifrån att det är en privatperson. Det första du bör göra är att vända dig till personen och tydliggöra att du tänker vidta rättsliga åtgärder om lånet inte betalas tillbaka. Det rekommenderas att göra det i skrift så att du senare har bevis på att du har påmint personen. Om det inte hjälper så kan du välja mellan att gå till Kronofogden (ansöka om betalningsföreläggande) eller tingsrätten (med en stämningsansökan). Om du väljer att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten så måste du bevisa att lånet existerar och inte har betalats tillbaka på det vis som avtalats. Bevisning i sådana fall kan vara bland annat avtalet, konversationer mellan dig och personen samt kontoutdrag. Ett alternativ för att få tillbaka pengar som man har lånat ut till en privatperson är som sagt att ansöka om betalningsföreläggande och få hjälp från Kronofogden med att driva in skulden. För att få hjälp av Kronofogden krävs dock att två förutsättningar är uppfyllda:1. Att skulden avser pengar2. Att sista datum för betalning har passerat (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning) För att ansöka om betalningsföreläggande och få hjälp av Kronofogden så måste ni därmed i avtalet ha beslutat om ett sista datum för betalning. Efter att man skickat en ansökan om betalningsföreläggande skickar Kronofogden ut ett brev till personen. Om personen då inte betalar kan man välja att gå till domstol eller begära något som kallas för verkställighet vilket går ut på att Kronofogden driver in skulden från personen. Vill du läsa mer om betalningsföreläggande och hur den processen går till så kan du göra det här. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,