Förundersökning och väckande av åtal

2021-03-29 i Förundersökning
FRÅGA |Om jag blir gripen av polis o inte har körkortet med mig o har alkohol i blodet efter blodprov. Efter förhör där jag svarar inga kommentarer på nästan alla frågor o inte erkänner eller skriver på något. Sen skickar de till åklagaren o jag får vänta två timmar i arresten. Sen kommer beslutet att jag är fri att åka hem. Polisen vädjar i tidningen efter vittnen till händelsen. Men inga finns. Vad händer då?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du är över 18 år då det i sådana fall skulle aktualisera specialregler.Det är svårt för mig att säga vad som kommer hända i exakt ditt fall, då utgången antagligen kommer att variera utifrån den bedömning som åklagaren gör.Den tillämpliga lagen i ditt fall är rättegångsbalken (RB)För brott som lyder under allmänt åtal har åklagaren en absolut åtalsskyldighet (20 kap 2 § RB). Detta innebär att åklagaren efter en bedömning måste väcka åtal om det finns skäl för det under förundersökningen.För att åklagaren ska kunna väcka åtal krävs att bevisningen som framkommit under förundersökningen når upp till en viss misstankegrad. För åtal gäller "tillräckliga skäl för åtal". Om åklagaren anser att de bevis som framkommit under förundersökningen räcker kommer hen alltså att väcka åtal och saken går vidare till domstol. Om åklagaren anser att bevisningen inte håller till den nivån kommer förundersökningen troligtvis att läggas ned enligt 23 kap 4 § RB.Vad som är aktuellt i ditt fall är svårt för mig att uttala mig om, då det i slutändan handlar om vilken bedömning åklagaren gör av det material som framkommit under förundersökningen. Oavsett vilket så kommer du att meddelas vilket alternativ som åklagaren väljer.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline,Med vänlig hälsning

Kontaktförbud

2021-02-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag blev utsatt för grov våldtäkt ett par ggr under en tillfällig relation. En bekant till mig polisanmälde. Efter tvekan ställde jag upp på förhör. Nu är den anklagade informerad om att förhör ska hållas, brottsrubricering och att det gäller mig. Förhör kommer hållas inom en vecka. Jag är livrädd för den mannen. Jag är rädd att han kommer dyka upp även om han får kontaktförbud. Jag vågar inte gå ut. Vad skulle hända om han kontaktar mig? Räknas det som kontakt om han skulle stå utanför mitt hus men utan att ta kontakt?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud.Förbudet innebär att en person förbjuds att besöka, på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en person. Kontaktförbudet meddelas om det finns särskild risk för att en person kommer begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet skyddar. Detta innebär att den som förbudet gäller mot inte får söka upp, ringa till, ta kontakt på annat sätt eller genom andra försöka framföra budskap.Förbudet utformas efter vad som behövs i det enskilda fallet och meddelas för viss tid.Om personen bryter mot kontaktförbudet är detta ett brott, och man kan dömas för överträdelse av förbudet till böter eller fängelse i högst två år, förutsatt att överträdelsen inte var av ringa karaktär. Med detta menas situationer där man av en tillfällighet kommer nära varandra och det inte finns någon bakomliggande tanke om att ta kontakt.Det finns tyvärr tidigare rättsfall som pekar på att det inte innebär en överträdelse att personen befunnit sig i närheten av bostaden samt även stirrat på bostaden.För att undvika detta kan man ansöka om utvidgat besöksförbud, detta kan då omfatta bostaden som helhet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på LawlineMed vänlig hälsning

Turordning vid arbetsbrist

2021-02-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Anställd sedan 10år tillbaka utbildad och tillsvidare anst. Min chef vill säga upp mig och behålla de två andra timanställda som jobbat i ca 3år. (En med liknande utbildn. som mig.)Pga av arbetsbrist säger hon, samt "det har ju varit så mycket fram och tillbaka med dig" då menar hon att jag varit sjukskriven.(Är tillbaka o jobbar 75%.)Förutom att jag är djupt besviken, undrar jag om hon får göra såhär?Mvh
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sån här situation aktualiseras lagen om anställningsskydd (LAS).Vid arbetsbrist så finns det flera förfaranden som arbetsgivare måste se till att genomföra innan man kan bli uppsagd pga arbetsbrist.I första hand så har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet. Du och din arbetsgivare måste alltså först utreda om en omplacering är möjlig eller om det finns andra tillgängliga tjänster. Om detta inte görs kan en uppsägning aldrig vara sakligt grundad om arbetsgivaren borde ha erbjudit arbetstagaren annat arbete inom företaget (7 § LAS).När omplaceringsskyldigheten är utredd, och någon sådan möjlighet inte finns aktualiseras reglerna om turordning. Arbetsgivaren ska då säga upp rätt person enligt den så kallade anciennitetsprincipen, som innebär att den som senast anställdes först ska sägas upp om arbetsbrist uppstår (22 § LAS). Det spelar ingen roll om det rör sig om en person med andra arbetsuppgifter eller liknande.Det finns dock undantag till turordningsreglerna. Om arbetsgivaren har max 10 anställda får denne undanta två personer från turordningen. Dessa personer måste ha "särskild betydelse för den fortsatta verksamheten" och som huvudregel är det arbetsgivarens bedömning som avgör.Det framgår inte i omständigheterna i din fråga om du arbetar på ett företag med mindre än 10 personer. I sådanafall kan det vara detta som din arbetsgivare baserar sin bedömning på. Däremot är det inte tillåtet att basera en uppsägning på att någon varit sjukskriven. Detta utgör inte en saklig grund.Det kan vara en bra idé att ta kontakt med fackförbundet för att få hjälp och ledning, annars kan man kontakta en arbetsrättslig jurist.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

När kan man jämka ett bodelningsavtal?

2021-02-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej,jag och min ex man skilde oss 2014.Hade varit tillsammans 25 år varav gifta 7-8 år.Han tjänade bra med pengar jag gjorde inga anspråk på dom,han hade egna konto i Norge.Vi va hos en jurist på banken och gjorde en bodelning som bägge va nöjda med och undertecknade i samband med skilsmässan.Vi har inga minderåriga barn.Han är omgift.I bodelning skrev han över mig som ensam ägare på vår gemensamma villa.Jag står på lagfart.Jag övertog lån.Finns inskrivet i bodelningen att vid ev försäljning har han rätt till halva vinsten.Jag har inga planer på att sälja.Nu har han satt sig i ekonomisk knipa bla köpt ny villa,bostadsrätt,take away vagn,2 bilar varav en för 500 tusen.Nu har jag fått brev från en Jur Kand att han vill jämka bodelningsavtalet.Vad ska jag göra,förslag??Skaffa advokat?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lite svårt för mig att ge konkreta råd utan att veta på vilken grund de vill jämka bodelningsavtalet.Därför kommer mitt svar att vara ganska generellt. Det går att jämka ett bodelningsavtal i vissa fall. Högsta domstolen avgjorde under 2020 ett mål om just den här frågan. Avgörandet kan du hitta HÄR.När man angriper ett bodelningsavtal som redan är träffat så får man göra det genom bestämmelserna i avtalslagen, då framförallt § 31, 32, 33 och 36. De olika paragraferna tar sikte på av vilken anledning man vill att avtalet ska jämkas eller hävas. Det kan t.ex. vara att avtalet ingick under tvång eller mot tro och heder. Den 36 § brukar kallas för generalklausulen, den tar hand om avtal som varit oskäliga. Antingen på grund av omständigheterna vid avtalets ingående eller på omständigheter som uppkommer efteråt.I målet från Högsta domstolen ansåg man att bodelningsavtalet skulle jämkas på en punkt som domstolen ansåg var oskälig. Detta efter att man gjort en helhetsbedömning av omständigheterna vid avtalets ingående. Viktigt i detta mål var också att bodelningen varit väldigt snedfördelad mellan de båda parterna, dvs de hade kommit överens om en bodelning som skilde sig kraftigt mot vad som enligt lagen blir en 50/50 delning av tillgångarna. En part hade blivit förfördelad, man pekade även på att den part som missgynnats befann sig i ett mycket dåligt mentalt skick.Om du vill kan man kontakta en jurist för att få ledning och hjälp i hur man går vidare så kan jag rekommendera lawlines egna jurister som man enkelt kan boka tid hos.Tidsbokningen hittar du HÄR. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Samägande av fastighet

2021-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur gör jag för att begära ut min del av huset från två syskon
Klara Zethraeus |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill få ut värdet av din del av huset. När två eller fler personer äger en fastighet tillsammans blir samäganderättslagens regler tillämpliga. Lagen är dock dispositiv, vilket innebär att om ni avtalat om något annat gäller det i första hand annars ska samäganderättslagen tillämpas.För att kunna sälja en samägd fastighet krävs samtliga delägares samtycke (2 § samäganderättslagen). Varje delägare förfogar dock över sin egen del, vilket innebär att en delägare kan sälja sin andel utan de övriga delägarnas samtycke. Men för att sälja hela fastigheten krävs samtliga delägares samtycke. Det finns dock en möjlighet till tvångsförsäljning av fastigheten genom att en delägare ansöker hos en domstol om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion. Delägare som motsätter sig försäljningen kan begära anstånd om det föreligger synnerliga skäl (6 § samäganderättslagen). Vad som menas med synnerliga skäl är en bedömning som domstolen gör från fall till fall, men tidigare i praxis har bland annat särskilt dåligt konjunkturläge som skulle innebära att delägaren gör en förlust på försäljningen ansetts som synnerliga skäl för anstånd.Så för att du ska få ut värdet av din andel kan du antingen komma överens med övriga ägare om att dessa ska köpa ut dig, annars kan du sälja enbart din andel av huset. Alternativet är att begära att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion via en domstol. Om du har flera frågor är du varmt välkommen tillbaka till oss på Lawline! Med vänlig hälsning

Gäller 12:25 JB i ökad utsträckning om grannen är känslig?

2021-02-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag är en sopran som går en operautbildning. Jag går på lektioner på min skola, men oavsett Corona-status så behövs det att öva hemma. Jag bor i en liten etta där det är många andra studenter och ungdomar.Nu till problemet: en granne bankar regelbundet i väggen, mycket kraftigt, precis när jag börjar sjunga. Jag har försökt prata med grannen, hitta lämpliga tider, och han sa bara att "han kunde inte alls få höra nånting under dagen" för att han jobbar osv osv. Detta gör jag med, så föreslog jag runt kl. 12 och runt kl 18.30. Till det fick jag inget svar, så jag tröttnade på att snacka med personen, men ändå håller mig vid dessa tider så mycket som möjligt.Övningarna behöver inte heller ta så lång tid utan kanske max 30minuter hög sång fördelat vid dessa två tillfälle. Oftast typ 10 minuter per gång. Sedan sjunger ibland när jag diskar o duschar, men det är inte alls högt, utan helt vanligt sjungande.Enligt andra grannar så antingen är det neutralt eller t.o.m. fint att höra. Enligt hyresvärden så ska jag få sjunga. Jag är också mycket tolerant av alla grannars ljud.Lagen säger ju något som liknar "man får låta under dagen så länge det inte skadar hälsan eller försämrar bostadsmiljö. Men detta hjälper mig inte mycket. Öronen kan ju inte skadas av sång genom väggarna, men kan grannen då säga att jag ger honom ångest eller nått sånt? Det är ju väldigt lätt att bli diagnoserad med något sånt i Sverige iaf. Det som faktiskt orsakar ångest är sjukt starkt bankandet...
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur rekvisitet i 12 kap 25 § Jordabalk (JB) ska tolkas.Det är precis som du redogör för i din fråga att ljud är acceptabla så länge det inte skadar hälsan eller försämrar bostadsmiljön. Detta innebär att man som granne kan behöva stå ut med ganska vardagliga ljud så som fotsteg, diskning och eventuella höjda röster. Enligt propositionen till lagrummet ska det inte heller tas hänsyn till om personen som störs är känsligare än andra (prop. 1992/93:115 s. 30).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Arvsskatt i Schweiz

2021-02-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Min syster både schweizisk o svensk medborgare boende i schweiz ärver mig i sverige.Vad betalar hon i skatt.Ps. Vet redan att arvsskatten är fri i sverige.Tack på förhand
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi kan tyvärr inte svara på frågor angående utlandsrätt, men jag kan rekommendera dig att höra av dig till den Schweiziska ambassaden i Stockholm så kommer de att kunna hjälpa dig med information om arvsskatt i Schweiz.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Preskriptionstid

2021-02-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Kan man dömas för brott, eller få strafföreläggande böter osv. för brott som redan preskriberats? Hur lång är förresten preskriptionstiden för ofredande, olaga hot och förolämpning?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett brott preskriberas innebär detta att man inte längre kan dömas till straff för handlingen. Detta gäller även strafföreläggande och böter.Preskriptionstiderna inom straffrätten kan variera beroende på vilket brott det rör sig om men utifrån din fråga är det följande tider som gäller.- Ofredande 5 år- Olaga hot 2 år- Förolämpning 2 årTiden för preskription börjar löpa när brottet avslutas. Om man är under 18 år börjar tiden löpa först när man fyllt 18.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning