Presumtion om förskott av arv

2021-04-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga jag undrar över. Jag vet inte om det är er jag kan fråga men jag kan försöka. Det handlar om min man, dennes bror och deras mor. Brodern har lånat flera miljoner av modern till ett husköp. Modern säger att det där får sönerna göra upp sinns emellan då detta är deras arv från henne men så länge hon lever så lånar brodern pengarna. Ska man inte skriva något formulär som tydliggör att detta är ett lån och om/när modern går bort så ska väl det delas på två?
Klara Zethraeus |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För frågor om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.När man som bröstarving (dvs barn till personen) så finns det en presumtion för att alla gåvor och liknande utgör ett förskott på arv. När mamman går bort kommer de pengar som brodern fått att räknas av från arvet. Presumtionen om förskott på arv kan bara brytas med ett gåvobrev där det tydligt framgår att transaktionen inte utgör ett förskott på arv. SSjälvklart är det alltid fördelaktigt för bevisning att liknande transaktioner dokumenteras i ett avtal. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Bortom rimligt tvivel?

2021-03-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag är oskyldigt dömd för grovkvinnofrids kränkning samt grovt olaga hot och grovt olaga tvång. Är oskyldig. Gällande Grov kvinnofridskränkning, G olaga hot och G olaga tvång vad är de för beviskrav? Enligt mig åkte jag på sagolika skäl. De låg i någon eller några andras intresse att sätta dit mig för saker jag inte gjort. Det är mer en vad en människa kan bära och De är fan fel. De är mer en vad en människa kan bära. Ja har ett kriminellt förflutet vilket jag skäms över men inte fan ska de stå mig till last...Min fråga är kan man bara bli dömd på att en person påstår saker??Själv har jag aldrig haft med sånt här typ av brott att göra då det är mot mina principer och sånt här absolut förbjudet i min förflutnas krimella bibel. I alla fall min umgänges krets...
Klara Zethraeus |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att dömas vid en rättegång så ställs det krav på att åklagaren ska ha visat att personen som är tilltalad har utfört den gärning som framgår i gärningsbeskrivningen, detta ska anses vara bevisat till en nivå av bortom rimligt tvivel. Hur stark bevisning krävs för att uppnå detta?Bortom rimligt tvivel innebär att en person kan komma att dömas för ett brott även om det finns vissa små frågetecken i utredningen. Åklagarens bevisning skall dock vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som inträffat. Det betyder inte att den tilltalade kan hitta på en historia och därmed undkomma dom, utan fokus måste läggas på att det skall vara fråga om rimligt tvivel. En osannolik berättelse skall därför inte tas i beaktning, eftersom det inte innebär rimliga tvivel. Det finns ingen exakt gräns för vad som skulle räknas som en rimlig berättelse, utan det beror på enskilda fall och omständigheter.Det krävs därmed inte att det ska bevisas till 100 % men till närmre 100%. Man brukar prata om kanske 95 % - 98 %.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Thailändsk arvsrätt

2021-03-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Min pappa dog för ca år sedan. Han var sedan 20 år boende i Thailand, gift med en Thailändsk kvinna( ej registrerat i Sverige), inga gemensamma barn. Vad jag förstår gäller thailändsk lag för bodelning. Pappas fru säger att arvet enligt thailändsk lag fördelas med 50% till henne och andra 50 % delas mellan henne och oss bröder (pappas 4 söner).Hur ser arvsföreningen ut enligt thailändsk lag?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi kan tyvärr inte besvara några frågor om thailändsk lag, men ett tips kan vara att kontakta Thailands ambassad i Stockholm för hjälp med hur deras lag ser ut.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Straff för grooming

2021-03-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vilket straff får en vuxen som har utsatt en 15 åring för grooming. Personen har manipulerat och pressat 15 åringen att ta bilder och sända till sig och sedan hotat med att publicera dem om hen inte får fler. Personen har också försökt att få 15 åringen att träffas fysiskt också genom att manipulera och hota. Men 15 åringen har nekat. Är denna typ av hot och pressande straffbart och vilket straff kan hen få i så fall.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar brottsbalken (BrB)För att någon ska kunna dömas för grooming krävs att personen föreslår eller stämmer träff med ett barn under 15 år i ett sexuellt syfte. Detta kan ge böter eller fängelse i högst 2 år (6 kap 10a § BrB). Det är alltså inte möjligt att straffas för grooming om personen fyllt 15 eller är äldre.Däremot kan man göra sig skyldig till brottet barnpornografi (16:10a BrB) där gränsen går först när man fyller 18. Denna bestämmelse täcker inte enbart att aktivt fotografera en intim bild på någon under 18 år utan även att inneha intima bilder. I detta fall går straffskalan upp till 2 års fängelse.Att pressa någon att ta intima bilder och att hota med att sprida dessa om man inte skickar flera räknas som försök till utnyttjande av barn för sexuell posering resp. grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. I dessa två fall om barnet är över 15 år så krävs att poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. I det första fallet består straffet av böter eller fängelse i högst två år. I det senare minst 6 månader och högst 6 år. (6 kap 8 § BrB).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline,Med vänlig hälsning

Bättre rätt till bostaden

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min nuvarande sambo bor tillsammans i ett hus, det huset hyres av det företag som jag arbetar iJag hade det som krav i min anställning att jag ville hyra det husetFöretaget har nu under ca 10 års tid hyrt detta hus, och sedan då hyrt ut huset till mig och min samboJag har då betalat förmånsvärdet, som jag är skyldig att göra. Och företaget har betalat hyran åt fastighetsägarenNu skall jag och min sambo gå skilda vägar, och jag har för avsikt att bo kvar i husetMin sambo vill också bo kvarSå är det då någon av oss som kan säga sig ha mera rätt till denna hyresrätt än någon annan?Tacksam för ett snabbt svarMvh
Klara Zethraeus |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att besvara din fråga exakt eftersom jag inte har tillgång till alla bakomliggande omständigheter.Det finns framförallt två omständigheter där du kan hävda en bättre rätt till bostaden, i första hand om det är ditt namn som står på hyreskontraktet och i andra hand om det finns några barn i hemmet. I sådanafall kan den som bor med barnen har bättre rätt till bostaden. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Hur mäts straffet vid narkotikabrott

2021-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som suttit häktad hittills drygt 3 månader. För grovt narkotikabrott. Han är tidigare ostraffad, är 40+ och har ett ordnat liv med jobb inom vården sen många år. Vet att straffskalan är typ 2-7 år års fängelse. Men betyder det att det antingen blir minst 2 år eller frigivning? Eller händer det att någon som åtalas för grovt narkotikabrott kan dömas till nåt annat straff, pga olika omständigheter hit o dit? Tex villkorlig dom, dagsböter etc?Alltså är det endast fängelse eller ingenting, eller vad kan man förvänta sig?Och vet ni på ett ungefär något om statistiken. Kan man i stort sett anta att en häktad blir dömd, eller är det lite fifty fifty?
Klara Zethraeus |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att besvara din fråga exakt eftersom jag inte har tillgång till alla bakomliggande omständigheter.När det kommer till frågan om man kan anta att en häktad person blir dömd eller inte, så finns det inte så mycket vägledning. När en person häktas så finns det ett krav på att det föreligger sannolika skäl att hen gjort sig skyldig till ett brott som kan ge ett fängelsestraff om minst ett år. För att sedan dömas i rätten är kravet betydligt högre, det måste vara ställt bortom rimligt tvivel. Vilket är en mycket högre misstankegrad än sannolikt.När det kommer till påföljden som kan aktualiseras så delas denna upp i två delar. Det handlar om straffmätningsvärde och val av påföljd.StraffmätningStraffet för grovt narkotikabrott uppgår till fängelsen i lägst 2 år och högst 7 år, detta innebär att om man blir dömd i rätten så räknar man med dessa straffvärden.För att landa i det här tidsspannet tar domstolen hänsyn till en rad olika omständigheter, bland annat: den skada, kränkning eller fara som garningen föranlett och gärningspersonens grad av skuld (29 kap. 1 § brottsbalken), samt försvårande (29 kap. 2 § brottsbalken) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § brottsbalken). Utfallet blir det så kallade konkreta straffvärdet och domstolen gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att komma fram till det. Man tittar på omständigheter som kan vara förmildrande eller försvårande i fallet.Val av påföljdÖverlämnande till särskilt vård kan bli aktuellt enligt 31 kap. 2 § brottsbalken om personen lider av missbruksproblematik, rätten överlämnar då åt socialnämnden att föranstalta om behövlig vård. Det finns dock en rad olika förutsättningar i bedömningen av om den tilltalade är i vårdbehov eller inte.Om den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning så kan rättspsykiatrisk vård bli aktuellt enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.Även om en överlämnandepåföljd inte är aktuell så föreligger det en presumtion mot fängelse enligt 30 kap. 4 § första stycket brottsbalken. Det betyder att rätten ska beakta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än fängelse, det här är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall och som jag inte kan ta ställning till. I detta scenario skulle längden av det totala straffmätningsvärdet tala för att den här presumtionen bryts.Även när presumtionen är bruten kan rätten i vissa fall besluta om villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med tillägg, men det är i regel uteslutet när straffmätningsvärdet överstiger drygt två år.Som du säkert förstår är påföljdsbestämningen ett snårigt rättsområde och det finns heller inga givna regler. Det är fråga om en helhetsbedömning i varje enskilt fall som domstolen tar ställning till, det är därför svårt för mig att svara på vilket straff han kan komma att landa på. Utgångspunkten är att straffet ska stå i proportion till gärningens allvarlighet och gärningspersonens skuld, och huvudregeln i svensk rätt är att man inte får utdöma fängelsestraff om någon lindrigare påföljd kan komma på talNär det rör sig om stora mängder narkotika och/eller det utgör ett led i en verksamhet så anses det i regel vara mer klandervärt jämfört med exempelvis innehav för eget bruk. Mängden av narkotikan eller vilken typ av narkotika det rör sig om påverkar också bedömningen.Det enda sättet att inte drabbas av en påföljd är att frias under rättegången. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Gåva eller förskott på arv?

2021-03-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag är en kvinna på 53 år, har bott i en bostadsrätt i 30 år, men min pappa äger den, tänkt mycke på att skriva över den på mig, men nu säger pappa att han måste ge hälften av värdet till min andra syster, eller hur funkar det igentligen, är det inte en gåva ?? Mvh
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till gåvor från en förälder till ett eget barn så räknas det generellt alltid som förskott på arv, vilket medför att värdet ska räknas av vid en senare arvsfördelning. För att en sån gåva inte ska vara ett förskott så krävs att det i gåvobrevet står att det inte är ett förskott på arv.I lagens ögon så sker som sagt avräkningen först vid arvsfördelningen efter att er pappa avlidit. Det finns inget krav på att din andra syster ska få ersättning direkt om bostadsrätten skulle anses vara ett förskott på arv.Sen är det upp till din pappa om han vill att bostadsrätten ska vara just en gåva eller ett förskott på arv, samt om han vill ersätta din syster för den minskning av hennes arvslott som detta kommer leda till.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?

2021-03-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag blev bedragen för några veckor sen på 4000kr. Jag skulle köpa kläder, presentkort på tillexempel Zalando av en kille på nätet. När jag betalt och allting så blockar han mig. Alltså jag kan inte kontakta han eller liknande. Han hade förklarat att han hade en storebror som jobbade på Elgiganten som tillexempel kunde fixa presentkort och sådant. Jag polisanmälde händelsen och är rädd att jag ska också åka i trubbel. Kan någon mynning svara mig som snabbt som möjligt. Jag är under 15.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga kan jag inte se att du skulle råka i trubbel för att du blivit utsatt för ett bedrägeri. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning