Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?

2020-09-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga angående min uppsägning. Jag fick skriva på ett uppsägningskontrakt pga Corona och arbetsbrist. Jag hade då en månads uppsägningsperiod. Men efter 2 veckor sa min chef att jag inte behövde komma tillbaka. Men jag sa att jag ville slutföra mina sista veckor men fick inte. Alltså fick jag ingen lön för mina sista 2 veckor. Jag bara undrar om min chef fick göra så här och vem ska jag kontakta om det han har gjort va olovligt. Är tyvärr inte med i facket så dom kan tyvärr inte hjälps mig i ärendet. Jag hade ett kollektivavtal.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över om du har rätt till lön under hela uppsägningstiden, även de sista två veckorna när du var arbetsbefriad. Frågan regleras i lagen om anställningsskydd. Du undrar även hur du kan gå vidare med detta, ifall du har rätt till lön.Du har rätt till lön under uppsägningstiden När en arbetstagare har blivit uppsagd har hen rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner, även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls, som i din situation när det gäller de sista två veckorna. Detta gäller även om arbetstagaren får andra arbetsuppgifter än tidigare under uppsägningstiden (12 §, lagen om anställningsskydd). Beräkningen av anställningsförmåner kan vara fastställt i kollektivavtal.Om arbetstagaren inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden, eller en del därav, får arbetsgivaren avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning (13 §, lagen om anställningsskydd). Utifrån informationen i frågan verkar du inte ha någon annan anställning, där du har fått lön de sista två veckorna av uppsägningstiden. Vidare är det inget i frågan som indikerar att du uppenbarligen kunde ha förvärvat annan godtagbar anställning under uppsägningstiden. I så fall kan din arbetsgivare inte avräkna en del av din lön, utan du har rätt att få din vanliga lön, även de sista två veckor av uppsägningstiden. Du har även rätt till skadestånd Din arbetsgivare har brutet mot lagen om anställningsskydd. Därför har du rätt till skadestånd. Du har rätt till ekonomiskt och ideellt skadestånd. Ekonomiskt skadestånd ska täcka den ekonomiska förlust du har lidit. Ideellt skadestånd är ett skadestånd som ska kompensera för kränkningen lagbrottet innebär (38 §, lagen om anställningsskydd).PreskriptionDu måste kräva skadestånd inom fyra månader från den skadegörande handlingen (41 §, lagen om anställningsskydd). I ditt fall torde tidsfristen räknas från dagen du fick uppsägningsbeskedet.Du kan dock ha rätt till en längre tidsfrist, om din arbetsgivare inte har beaktat formkraven vid uppsägningen, men detta framgår inte av din fråga. Hur du kan gå vidare med din frågaOm det inte hjälpar att prata med din tidigare arbetsgivare om detta, kan du behöva gå till domstol.Jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

2020-09-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har jobbat på en offentligt finansierad teater under 2 års tid, där mina kontrakt varit pjäskontrakt.Jag har nu blivit erbjuden ett långtidskontrakt om 3 år.När jag försöker studera LAS § 5 så verkar det som att ifall man jobbar 2 år av 5 på samma arbetsplats så ska detta omvandlas till en tillsvidare-tjänst.Omfattar pjäskontrakt/ett års-kontrakt allmän visstidsanställning? De vill säga att min anställning bör övergå till en tillsvidareanställning?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över om ett pjäskontrakt/ett års-kontrakt ska övergå till en tillsvidareanställning, samt när en allmän visstidsanställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning. Den sista frågan regleras i lagen om anställningsskydd.Det är lite oklart för mig om du själv är osäker kring huruvida du var/är anställd inom ramen för en allmän visstidsanställning.Du skriver att ditt kontrakt har varit pjäskontrakt. Därför har jag läst aktuella kollektivavtal på området och pjäskontrakt är en speciell typ av visstidsanställning som parterna har kommit överens om i kollektivavtal. Ett pjäskontrakt är med andra ord inte samma som allmän visstidsanställning. Lagen om anställningsskydd reglerar endast rätten att få omförvandlat din anställning till en tillsvidareanställning om du faktisk är anställd i en allmän visstidsanställning (s.k. ALVA) eller i ett vikariat.Vidare är det inte helt tydligt om du har avslutat anställningen med pjäskontraktet.Slutligen har jag inte fått information kring huruvida du är organiserad i en fackförening.Därför kommer jag att förklara rättsläget för dig och beskriva när en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning.När ska en allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning?Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas gällande allmän visstidsanställning (5 §, 1 stycke, 1 p, lagen om anställningsskydd).För att besvara din fråga måste vi, precis som du själv skriver, vända oss till "omvandlingsregln" där det framgår att en allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning i to situationer:1) En allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.2) En allmän visstidsanställning förvandlas även till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.För att en anställning anses ha följt på en annan måste den tillträdes inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. (5 a §, lagen om anställningsskydd).I ditt fallPjäskontrakt och allmän visstidsanställning är inte samma sak. Du skriver att du har varit anställd under två års tid. Tänk på att du måste vara anställd hos samma arbetsgivare i en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod för att omvandlingsregeln ska bli aktuell. För att en allmän visstidsanställning kan omvandlas till en tillsvidareanställning måste du befinna dig i en allmän visstidsanställning vid den aktuella tidpunkten. Om din anställning inte är en allmän visstidsanställning blir omvandlingsregeln i lagen om anställningsskydd inte alls tillämplig på din situation. I så fall kan du inte åberopa lagen till stöd för att omvandla din anställning till tillsvidareanställning i nuläget. Ert kollektivavtal verkar inte innehålla regler om att pjäskontrakt kan omvandlas till en tillsvidareanställning.Svaret kan ändras beroende på kollektivavtaletReglerna om omvandlingsreglerna kan ändras genom kollektivavtal. Riksavtal mellan Svensk Scenkonst samt Teaterförbundet och Akademikerförbundet innehåller till exempel bestämmelser om övergång från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning. Men dessa bestämmelser verkar inte vara aktuellt för dig. Bestämmelserna aktualiseras efter tre år, och bestämmelsen gäller inte vid anställning per pjäs. Dessutom vet jag inte om du är dansare.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden?

2020-09-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej har en hyresgäst som ej betalt hyran på 6mån. Har skickat uppsägning rekommenderat brev vill sälja huset vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden som är väl 3månader
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över vad du kan göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden. I så fall kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig (1 §, lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kan hjälpa digOm hyresgästen inte flyttar ut efter uppsägningstiden kan du ansöka om s.k. "vanlig handräckning" hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer då att se till att hyresgästen vräkas (avhysas) från lägenheten. Det innebär helt enkelt att kronofogdemyndigheten kommer och flyttar personen från lägenheten, när hen inte har rätt att bo kvar (3 §, 1 stycket, 1 p., lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Hur du kan gå vidare med din frågaDu kan läsa mer på kronofogdemyndighetens hemsida här.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Hur kan jag kräva pengarna tillbaka när varan är felaktig?

2020-09-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en begagnad klocka via en auktionssida (Tradera). Säljaren är registrerad som företag och påstår sig renovera alla sina klockor innan försäljning. Jag betalade ingen jättestor summa men som student är 1200kr ändå mycket pengar. Jag kände mig trygg i garantier om ångerrätt (mot fraktkostnad) och goda omdömen. Tyvärr visade sig klockan vara i mycket sämre skicka än bilderna i annonsen antydde varpå jag tog klockan till en urmakare som bekräftade att den var svårt vattenskadad. Urmakaren var dessutom kritisk till huruvida klockan verkligen blivit renoverad och menade på att jag betalat alldeles för mycket pengar för en klocka i så dåligt skick. När jag åter tog kontakt med säljaren dröjde det avsevärd tid innan jag fick svar men efter en tid lovades pengarna tillbaka mot att jag stod för frakten tillbaka. I nuläget har jag skickat tillbaka klockan via spårbart paket men säljaren har slutat svara på mail och idag fick jag veta att denne inte hämtat ut klockan som istället returneras tillbaka till mig. Det hela har nu tagit över en månad och jag börjar tvivla på att jag kommer få några pengar. Istället sitter jag här med ett vattenskadat ur och dubbla fraktkostnader. Finns det något sätt för mig att kräva pengarna tillbaka trots att det hela gäller en, i många sammanhang, liten summa? Om det gör någon skillnad så skedde betalningen via PayPal. Stort tack på förhand!
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska agera när du har köpt en felaktig vara och vill kräva pengerna tillbaka. Detta regleras i konsumentköplagen (och lagen om distansavtal), när säljaren är näringsidkare och köparen är konsument.Du har rätt att få pengarna tillbaka Utifrån informationen i frågan har du reklamerat i tid. Ni verkar vara överens om att klockan är behäftat med fel. Därför har du som rätt att få reparerat varan, få en ny motsvarande vara, få prisavdrag eller häva köpet. Du har även rätt till skadestånd (22 § konsumentköplagen). Detta påverkas inte av hur mycket klockan har kostat. Ni har kommit överens om att du få häva köpet, vilket innebär att du pengarna tillbaka och säljaren får klockan tillbaka. Du har redan utfört din del av avtalet, när du skickade klockan retur, och säljaren måste förstås hålla sitt löfte. Detta påverkas inte av att du har betalat via PayPal. Däremot är det förstås viktigt att du även i detta hänseende sparar bevis. Vad kan du göra när säljaren inte håller sitt löfte Det är alltid viktigt att kommunicera tydligt och skriftligt (om möjligt), när det uppstår konflikter som denna. Det är även bra om du sparar konversationen.Du har två möjligheter i nuläget. En möjlighet är att ta hjälp från Kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan börja med att kontakta Kronofogdemyndigheten. Du kan läsa mer om detta här på Kronfogdemyndighetens hemsida.En annan möjlighet är att gå till domstol. I så fall rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Vänligen,

Vad betyder kommunal normgivning?

2020-09-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad betyder kommunal normgivning?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över vad kommunal normgivning betyder. Termen "normgivning" (även kallat normgivningsmakt) används inom statsvetenskap och juridik, särskilt konstitutionell rätt. Normgivning/normgivningmakt är rätten att skapa rättsregler. Normgivning regleras i regeringsformen, en av Sveriges grundlager. Normgivningsmakt er makten att skapa rättsregler Normgivningsmakten er en uppdelning av vem som får skapa rättsregler och i vilken form dessa reglar får meddelas.Det framgår av regeringsformens första kapitel att all offentlig makt utgår från folket. Riksdagen är folkets främste företrädare och den offentliga makten ska utövas under lagarna (1 kap., regeringsformen). Rättsregler kan meddelas i olika former Rättsregler kan meddelas i fyra olika former: Grundlag: Grundlager måste beslutas av två olika riksdagar med mellanliggande riksdagsval. Lagar: Lager meddelas av riksdagen. Förordningar: Förordningar meddelas av regeringen.Föreskrifter: Föreskrifter meddelas av myndigheter. Riksdagen eller regeringen kan delegera en del av sin normgivningsmakt till andra myndigheter samt till kommuner (8 kap., 1 §, regeringsformen). Når normgivningsmakt delegeras pratar man om att detta sker genom bemyndigande av riksdagen eller regeringen. Ett bemyndigande ska alltid ges i lag eller förordning. Slutsats: Vad är kommunal normgivning? Kommunal normgivning är helt enkelt när kommunen har bemyndigats att meddela rättsregler på ett specifikt område. Riksdagen kan till exempel bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen (8 kap, 9 §, regeringsformen). Om riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett visst ämne (som annars hör under riksdagens normgivningsmakt), kan riksdagen också medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter i ämnet (8 kap, 10 §, regeringsformen).Det är alltid antigen riksdagen eller regeringen som delegerar normgivningsmakten åt kommunen. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs för ett giltigt avtal?

2020-09-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejen tjejkompis till mig hade bokat en resa med sin pojkvän, hon skulle bjuda honom på resan. Han gör slut ett tag innan och hon skulle inte få tillbaka sina pengar för hans del. Hon frågar mig om jag har lust att åka med på den här charterresan. Jag tänker att visst, vad trevligt att hon vill ha med mig som sällskap. Vi är där en vecka och har det trevlig och när vi kommer hem ber hon mig swischa pengarna för resan. Jag fattar ingenting, trodde att hon tänkte bjuda mig då hon ändå inte fått pengarna tillbaka. Vi hade inte pratat något innan om att jag ska köpa resan eller betala något och hon har inte ens nämnt vad resan kostade. Vem har rätt i detta fall? Hon tycker jag är fräck och jag säger att jag hade tackat nej om jag visste att hon ville ha betalt.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar om du är skyldig att betala pengarna för resan. Det framgår inte av frågan om det är hälften av summan, som din tjejkompis vill att du betalar, men detta påverkar inte min slutsats. Avtalslagen är tillämplig lag. Vad krävs för ett giltigt avtal?För att ni kan anses ha ingått ett giltigt avtal om att till exempel dela på kostnaden för resan krävs ett anbud och en accept (1 §, 1 stycket, avtalslagen). Ett anbud hade till exempel förelegat att din tjejkompis hade frågat om du ville åka på charterresa med henne och angett summan du skulle betala. Detta hade du i så fall kunnat acceptera och då hade du varit skyldig att betala enligt ert avtal.Anbud och accept kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom s.k. konkludent handlande. Avtal sluts genom konkludent handlande när parterna helt enkelt agerar som om ett avtal existerar. I ditt fallUtifrån informationen i frågan har ni inget skriftligt eller muntligt avtal om att du ska betala. Man kan diskutera om det var så pass uppenbart att hon menade att du skulle betala till exempel hälften av summan, att du, genom att tacka ja till resan, även tackade ja till att betala "din del". I så fall har ni ingått ett avtal genom konkludent handlande. Men om man ska ingå avtal genom konkludent handlande måste det vara tydligt vad man avtalar om. I ditt fall har ni inte ens pratat om att dela på kostnaden och du visste inte vad resan kostade. Detta är alltid en bedömningsfråga.Min bedömning är att du inte är skyldig att betala. Särskilt det faktum att du inte ens hade fått veta vad resan kostade, talar för att du inte kan anses ha accepterat att betala. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Och jag hoppas att ni hittar en bra lösning. Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Vad gäller när det inte är specificerad om anställningen är heltid eller deltid?

2020-09-05 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej vad gäller om jag haft ett visstidsanställning som ej specificerar om det varit deltid eller heltid båda rutorna i kontrakt som ska specificera det är ej ifyllda.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar det som att du undrar över vad som gäller när har varit visstidsanställd och det inte framgår av anställningsavtalet huruvida du har jobbat heltid eller deltid. Med andra ord tolkar jag frågan som att du inte är kvar i anställningen. Frågor rörande individuella anställningsavtal regleras främst i lagen om anställningsskydd.I ditt fallSenast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta gäller dock inte om anställningstiden är kortare än tre veckor (6 c § lagen om anställningsskydd). Arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig gentemot dig (och eventuellt fackföreningen) om denna regeln inte beaktas. I ditt fall verkar det dock ha blivit fel, eftersom du har fått ett anställningsavtal där rutorna inte var ifyllda. Lagen reglerar inte vad som gäller specifikt i ditt fall. Därför måste man tolka ert avtal. Om det är korrekt att du redan har avslutad anställningen, gäller det som faktisk har inträffat. Om du jobbade heltid var det en heltidsanställning. Om du jobbade deltid är det helt enkelt detta som gäller. Om jag har missuppfattat fråga och du fortfarande är kvar i denna visstidsanställning, blir svaret lite annorlunda. Även i detta fall gäller det att tolka ert avtal. En bra utgångspunkt är förstås att prata med din arbetsgivare och försöka reda ut vad ni hade för avsikt när ni ingick avtalet.Arbetstid kan regleras i kollektivavtalDet är även möjligt att det finns en branschpraxis på området, som till exempel regleras i ett kollektivavtal och som gäller på din arbetsplats. Det är inte helt ovanligt att anställningsformer och arbetstider regleras i kollektivavtal. I så fall torde detta fungera såsom ledning i bedömningen av vad som kan anses avtalet mellan er.Hur du kan gå vidare med din frågaOm du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan en svensk medborgare gifta sig utomlands?

2020-09-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är svensk medborgare vill gifta mig i Schweiz min pojkvän bor i Schweiz . Han är utlänska medborgare.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta om det är möjligt att gifta sig i Schweiz, när man är svensk medborgare. Det framgår inte av frågan huruvida ni vill gifta er inför en svensk myndighet i utlandet eller inför en utländsk myndighet samt om det ska vara en borgerlig eller kyrklig vigsel. Därför kommer jag att svara mer allmänt på din fråga.Det är möjligt att gifta sig utomlandsDet är möjligt att gifta sig utomlands.När ni vet mer om hur ni vill gifta er, kan det vara bra att ta direkt kontakt och fråga vilka dokument som behövs. Du kan behöva intyg om hindersprövningen och vigselintyg från Skatteverket. Tänk på att du i vissa fall måste visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum och sen ska Skatteverket bedöma om vigseln är giltig i Sverige.Jag rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,