Hur kan jag ta reda på information om en adoption?

2021-05-12 i Adoption
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga angående adoption. Min mamma dog när jag var fem år och min pappa gifte om sig. Min styvmamma ville adoptera mig och jag trodde att hon hade gjort det men nu har jag fått reda på att av någon anledning så gick det inte. Nu undrar jag hur kan jag ta reda på varför det inte gick? Tack.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur en adoption går tillAdoptioner regleras i 4 kap. Föräldrabalken. När en adoption ska genomföras ska alltid barnets bästa ges störst vikt av samtliga omständigheter (4 kap. 1 § Föräldrabalken). Dessutom ska samtliga omständigheter vara lämpliga med hänsyn till barnets behov av adoption och sökandens lämplighet (4 kap. 2 § Föräldrabalken).VIll man adoptera ska man skicka in en ansökan till tingsrätten som tillhör det område vilket den sökande bor (4 kap. 11-12 § Föräldrabalken). Tingsrätten ska sedan ge uppdrag åt socialnämnden i den kommun där barnet bor att genomföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § Föräldrabalken). Adoptionsutredningen ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda och vad barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen är. Sedan ska adoptionsutredningen redovisas för tingsrätten och lämna ett förslag till beslut (4 kap. 15 § Föräldrabalken). Vad innebär det här för dig?Detta innebär att för att försöka ta reda på varför adoptionen inte gick igenom så kan du vända dig till den socialnämnd du tillhörde när du var liten samt den tingsrätt som din styvmamma tillhörde när ansökan gjordes. Pröva att uppge personnummer på dig själv, din pappa och din styvmamma för att socialnämnden och tingsrätten ska kunna leta upp eventuella handlingar som finns. Även datum kan hjälpa i sökandet.En annan bra utgångspunkt är att fråga din styvmamma och din pappa om vad som hände. Det kan även vara bra ifall de har tillgång till målnummer eller liknande i sökandet hos socialnämnden och tingsrätten. De ovan beskrivna reglerna ändrades däremot senast under 2018. Det betyder att de regler som vi behöver förhålla oss till är de regler som gällde när du var fem år och ansökan skulle ha genomförts. Ordningen kan därför se annorlunda ut mot vad det gör nu. Oavsett så är det en bra start att börja leta hos socialnämnden och tingsrätten. Sammanfattningsvis kan du vända dig till socialnämnden i den kommun du bodde i när du var 5 år samt tingsrätten som din styvmamma tillhörde när ansökan skulle ha genomförts för att ta reda på varför adoptionen inte genomfördes. Uppge personnummer, namn och annan information som kan vara av värde för att hitta handlingarna. Observera att det finns inga garantier för att kunna hitta handlingar om det gått väldigt lång tid, särskilt om du inte har tillgång till ärendenummer och målnummer. Slutligen kan det även vara en bra ide att vända dig till din pappa och styvmamma och fråga dem.Med vänliga hälsningar,

Får ett barn skjuta med luftgevär i skogen om en vuxen är närvarande?

2021-05-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag har precis köpt ett luftgevär och tänkte ta med min 10 åriga dotter och skjuta med det. Är det olagligt att gå ut i en skog och skjuta med ett luftgevär?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att ett barn i vissa fall kan få skjuta med luftgevär om en vuxen är närvarande.Barn får inte använda luftgevär inom område med detaljplanEtt barn under 18 år får inte utan tillstånd av polisen använda ett luft- eller fjädervapen som kan skjuta kulor, hagel eller andra projektiler inom ett område som omfattas av detaljplan utomhus (3 kap. 6 § tredje stycket, Ordningslagen). Det innebär generellt sett att om skogsområdet faller inom din kommuns detaljplan, får din dotter inte skjuta med vapnet där.Barn får använda luftgevär under uppsyn av vuxenI vissa fall får däremot ett barn använda ett luftgevär. Det är om det är under uppsyn av en vuxen som är minst 20 år gammal, samt att det används utanför ett område som har detaljplan (3 kap. 6 § tredje stycket, Ordningslagen). För att ta reda på om skogsområdet är inom en detaljplan rekommenderar jag att du vänder dig till din kommun.För att vara på säkra sidan skadar det aldrig att kolla med polisen i ditt närområde för att höra vad de säger. Ibland kan det nämligen föreligga särskilda ortsspecifika föreskrifter eller liknande som begränsar användandet med än vad Ordningslagen säger. Med vänliga hälsningar,

Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?

2021-05-05 i CSN
FRÅGA |Min mann har en arbetsstillstånd och jag och barnen kom till Sverige på grund av familjeåterförening. Har jag rätt till CSN för att studera om jag är anknytning person till min mann som har arbetsstillstånd ?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När får man studiestöd?Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som tillhandahåller studiestöd (1 kap. 2 § Studiestödslagen). Huvudregeln är att man ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd för att ha rätt till studiestöd (1 kap. 4 § och 5 § Studiestödslagen). Man kan få studiestöd även om man inte är svensk medborgare men p.g.a. anställning eller liknande har rätt till andra sociala förmåner enligt EU-rätten, EES eller avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiz (1 kap. 4 §, första och andra stycket Studiestödslagen). Detta gäller även familjemedlemmar till en person som har sådana rättigheter (1 kap. 4 §, tredje stycket Studiestödslagen).Det här innebär att om du har permanent uppehållstillstånd, eller om din man har det så kan du få studiestöd. Om du eller din man är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan du också ha rätt att få studiestöd. Vad säger CSN?På CSN.se går det att läsa att en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning normalt inte har rätt till studiestöd. Ett arbetstillstånd som din man har är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som normalt sett gör att studiestöd inte kan ges ut (6 kap. 1 § Utlänningslagen).Såvida din man inte har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan du inte få studiestöd av CSN.Min rekommendation till dig är dock att vända dig direkt till CSN för att få råd. Huvudregeln är att du inte kan få studiestöd om din man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men undantag kan alltid finnas som är värt att undersöka. Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?

2021-04-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har ett ex. Vi är skilda, har gemensamma barn som bor varannan vecka. Mitt ex har varit på behandling för alkoholism. Det är dock så att mitt ex skriver varje dag, milslånga mail till mig om att han vill ha ett försök till. Jag har blockerat honom på sms. All kontakt angående barnen skall gå via hans mamma. Först var det via min mamma men han skrev då till henne istället och det blev ej hanterbart. Han skriver blandat kärleksfullt och sedan vänder det till ilska, kränkningar och uttalar att det är bättre han inte finns. Det slutar inte trotts att jag provat ignorera, blockera och även pratat med honom, hans föräldrar. Även att säga klart och tydligt att jag inte vill ha något annat än samtal kring barnen med honom. Vi har kontakt via socialtjänsten pga hans missbruk. Även de har sagt åt honom att han måste sluta kontakta mig, men han bara fortsätter. Vad kan jag göra?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ditt ex kan göra sig skyldig till ofredandeDet beteende du beskriver kan falla in under brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Genom kontaktförsöken ditt ex gör trots att du informerat om att du inte vill ha kontakt kan innebära att ditt ex utsätter dig för störande kontakter som kränker din frid på ett kännbart sätt. Det är viktigt att du är tydligt med att du inte vill ha någon kontakt med ditt ex om du inte redan har gjort det. Gärna tydligt i text så att dels ditt ex inte kan missförstå dig, och dels att det finns bevisning på att du inte vill ha kontakt. Vad du kan göraDu kan göra en polisanmälan genom att besöka polisens hemsida, ringa 11414 eller besöka en polisstation. Vid polisanmälan behöver du godkänna att brottet går till åtal för att en förundersökning av brottet ska kunna göras, om du inte gör detta kan polisen inte utreda brottet (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Vänd dig till en kvinnojourSituationen du beskriver kan självklart vara väldigt jobbig att hantera. Ett tips är därför att du vänder dig till en kvinnojour för att få stöd och råd i hur du ska hantera situationen. Detta kan vara viktigt då du blir utsatt för brott genom de återkommande kontaktförsöken och ditt ex växlar i kärleksfullhet och hotfullhet. Du kan läsa mer om kvinnojourer här, och leta upp en kvinnojour i närheten av dig här.Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära dröjsmålsränta i efterhand?

2021-05-06 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hejsan!Jag bokade en flygresa för ett år sedan ungefär. Tyvärr så drog coronapandemin igång och flygresan blev inställd. Det tog däremot över 4 månader att få pengarna från flygbolaget till resebyrån jag bokade av. Och därefter ca 4 månader från att resebyrån fått pengarna av flygbolaget fram till att jag fick pengarna av resebyrån.Nu undrar jag såhär, är det möjligt att jag kan kräva dröjsmålsränta av något av företagen alternativt båda för att det har tagit så lång tid att få tillbaka pengarna?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dröjsmålsränta i efterhandJag tolkar din fråga som om du redan fått återbetalningen av resebyrån. Dröjsmålsränta är en ränta som kan användas då inget annat är avtalat (1 § Räntelagen). Generellt sett så brukar förhållandet vara mellan en säljare och köpare och uppstår när en köpare inte betalar sin räkning. Dröjsmålsränta kan begäras då en räkning har förfallit. För att få dröjsmålsränta behöver man begära det och det ska man begära när skulden har förfallit. Därav borde det inte gå att begära det när skulden redan är betald.Sammanfattningsvis är min bedömning att eftersom dröjsmålsränta kan krävas först när en skuld är förfallen till betalning så kan du inte begära dröjsmålsränta av resebolaget nu, eftersom att skulden redan är betald.Med vänliga hälsningar,

Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?

2021-05-05 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min flicka går på balett. Man betalar en terminsavgift på 980 kr.Denna terminen har dansskolan börjat ta ut en avgift på 150 kr om man inte kommer. Man måste avboka senast 6 timmar innan. Igår em kände sig min dotter lite förkyld så vi valde att inte komma av hänsyn till andra.Nu har de alltså skickat en faktura på 150 kr. Helt orimligt tycker jag. Jag har ju redan betalat för klassen!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett avtalsförhållande mellan konsument och näringsidkareHuvudregeln är att det föreligger fri avtalsrätt i Sverige då endast formen för ingående regleras (1 § avtalslagen). Detta innebär att dansskolan generellt sett får sätta upp sina avtalsvillkor och om du köper tjänster av skolan behöver du följa de uppsatta avtalsvillkoren. Däremot så finns lagstiftning som reglerar avtalsförhållandet mellan dig som konsument och dansskolan som näringsidkare (1 § och 2§ lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande). Lagen anger att om avtalsinnehållet är oskäligt mot en konsument, kan Patent- och Marknadsdomstolen förbjuda en näringsidkare från att använda sådana avtalsvillkor. Förbudet förenas generellt sett med vite (3 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande). Är det oskäligt att ta ut en avgift när man inte avbokar en förbetald kurs?Till att börja med är det väldigt svårt att säga. Ett antal rättsfall verkar indikera att avtalsvillkor som innebär ovanligt höga kostnader för konsumenter eller orimligt lång bindningstid kan vara oskäliga (MD 2005:23, MD 2009:13). Jag gjorde en snabb googling om avgifter vid missad avbokning av träningspass och såg att företag som Nordic Wellnes och Friskis&Svettis tar ut viss avgift om man inte avbokat en klass. Däremot är deras avgift mellan 40-60 kr och varierar mellan att ha missat ett pass eller flera. Det kan tala för att en avgift om 150 kr är oskälig. En annan viktig faktor är att se till företagets kostnader som uppstår p.g.a. avbokningen, exempelvis administrativa kostnader eller liknande för att avgöra om avgiften är oskälig (MD 2009:13). Vad kan du göra?Det går inte att ge ett rakt svar på om avgiften vid missad avbokning som dansskolan tar ut är oskälig. Jag rekommenderar däremot att du vänder dig till Konsumentverket för att få rådgivning om hur du ska hantera situationen, samt anmäla dansskolan. Har du möjlighet att välja en annan dansskola till din dotter kan det vara bra. Särskild då du anser att avtalsvillkoren med din nuvarande dansskola är oskäliga och bör i vart fall för din egen skull inte behöva fortsätta gå till den dansskolan. Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ta del av min mammas arv när min pappa har skaffat ny partner?

2021-04-29 i Efterarv
FRÅGA |Min mamma dog för många år sedan, hon och pappa hade ett hus tillsammans. Nu har pappa sålt och köpt ny bostad med sin nya sambo.. har jag någon rätt till mammas del av huset?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Var dina föräldrar gifta?Om dina föräldrar var gifta upplöses äktenskapet vid den ena makens död (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken). En bodelning sker mellan makarna (9 kap 1 § Äktenskapsbalken). Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods mellan dem och den del som är den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken före gemensamma barn (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Den efterlevande maken ärver den avlidna maken med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken, i det här fallet din pappa, får använda egendomen precis som denna vill. Vissa undantag finns dock. Din pappa får inte skänka bort stora delar i arvet eller testamentera bort egendomen (3 kap. 2 och 3 §, 12 kap. 1 § Ärvdabalken).Det här innebär att du som gemensamt barn till dina föräldrar inte har rätt att få ut ditt arv efter din mamma. Utan du får andel som finns kvar av din mammas arv först efter att din pappa dör. Var dina föräldrar inte gifta?Var dina föräldrar inte gifta är huvudregeln att den avlidnes arvingar får sin arvslott (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Det innebär att är din mamma dog skulle du och eventuella syskon till dig få hennes egendom. Om ett arvsskifte redan gjorts där du inte fick din del av arvet, och om din mamma testamenterade allt till din pappa ser situationen annorlunda ut (23 kap. 1 § Ärvdabalken). Då behöver det utredas om du kan kräva ut din laglott efter att arvsskifte gjorts (7 kap 1 § Ärvdabalken). Laglotten är halva arvslotten.Att få ut del i husetNär man pratar om rätt till arv brukar man generellt sett prata om värdet av arvet (2 kap 1 § Ärvdabalken). Det innebär således inte att du nödvändigtvis har rätt till huset, utan snarare värdet av din mammas del av huset. Sedan om det innebär att du får en faktiskt del av äganderätten i huset eller ett värde som motsvarar detta beror på omständigheter i ditt fall.Sammanfattningsvis kan du eventuellt få ut din del av arvet om dina föräldrar inte var gifta. Det beror däremot på om arvsskifte redan gjorts och om din mamma testamenterat sin egendom till din pappa. Var dina föräldrar gifta så har du ingen möjlighet att få ut ditt arv efter din mamma medan din pappa fortfarande lever. Boka gärna tid med en av våra duktiga jurister för att närmare reda ut vad du kan göra i din situation. Med vänliga hälsningar,

Är det förtal att hänga ut en individ på sociala medier?

2021-04-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det förtal att hänga ut en individ via övervakningsbild där butiksägaren hävdar att han har stulit i butiken. Butiksägaren har lagt upp en bild på personen i fråga och hävdar att han skall ha "stulit" från affären i en Facebook grupp med över 10 tusen medlemmar.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det kan vara förtal att hänga ut en person i en stor grupp på sociala medierOm en person sprider information om en annan person i syfte att folk ska se ned på den personen kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § Brottsbalken). Däremot måste den uthängda personen kunna visa att den som hänger ut individen gör detta för att få andra att se ned på den uthängda individen. Hade den som hänger ut en annan person goda skäl för att sprida information på detta sätt och att även informationen är att sann, kan det vara tillåtet. Däremot även om informationen är sann så innebär det inte alltid att man har goda skäl för att sprida informationen. Om någon exempelvis hänger ut en person i en grupp på sociala medier med över 10.000 medlemmar och påstår att denne stulit i butiken går det att ifrågasätta om goda skäl finns för detta. Exempelvis hade det kanske varit rimligt att polisanmäla personen och informera personal om personen för att förhindra att stöld sker igen. Men att informera så många människor kan vara brottsligt oavsett om uppgiften är sann eller inte. Det är däremot en bedömning som måste göras av domstolen och det går inte att svar säga rakt av om agerandet är förtal eller inte. Den utsatte personen behöver själv väcka åtalBrotten förtal faller under enskilt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken). Det innebär att den som blivit utsatt själv behöver väcka åtal mot den som utsatt personen för förtal. En åklagare väcker endast åtal i vissa fall om det är motiverat av allmänhetens intresse. Gärningen ska polisanmälas men den utsatte måste alltså själv väcka åtal. Att väcka åtal gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap. 1 § Rättegångsbalken). Stämningsansökan ska innehålla en del uppgifter bland annat ska beskrivning om den brottsliga gärningen, vem den tilltalade är o.s.v. (47 kap. 2 § Rättegångsbalken). Vid enskilt åtal står inte staten för ens rättegångskostnader som målsägande utan det är något man själv gör. Det innebär att om man förlorar kan det bli dyrt då man får betala sina egna rättegångskostnader och även ibland motpartens rättegångskostnader om motpart yrkat på det.Sammanfattningsvis får en person inte hänga ut en annan person och anklaga den för stöld om spridandet av information är ämnat att skada ditt anseende hos andra personer. Finns däremot goda skäl till spridandet av informationen och uppgiften var sann utdöms inte alltid ansvar. En övervägning kommer behöva göras av domstolen om det var rimligt att sprida informationen till en så stor mängd personer. Om man som utsatt vill gå vidare med ärendet behöver man väcka enskilt åtal om saken. Med vänliga hälsningar,