Kategori
Underkategori
OFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt10/08/2022

Är CSN skyldig att ge information till internationella studenter på ett språk som de kan förstå?

Hej, finns det någon lag som kräver att myndigheter ger information till personer på engelska eller andra språk. I detta fallet så syftar jag på om det finns någon lag som kräver att CSN som hanterar internationella studenter ger information på språk som de kan förstå. Syftar till engelska i detta.
FASTIGHETSRÄTTHyresavtal10/08/2022

Vad gäller för uppsägningstid vid uthyrning av garageplats på obestämd tid?

Är en garageplatser i en bostadsrättsförening att betrakta som lokal och att uppsägningstiden ska vara 9 månader om platsen hyrts tillsvidare? Med vänlig hälsning

STRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB09/08/2022

Får man som sjuttonåring ha sex med en fjortonåring om det är fjortonåringen som initierar det?

Om ett par som är sjutton och fjorton har sex och det är fjortonåringen som börjar ha sex med sjuttonåringen och han/hon säger inte nej, är det straffbart?

ARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 09/08/2022

Har jag rätt till ränta för semesterlön som inte betalats ut?

Jag slutade från mitt förra jobb i oktober 2021, jag fick min lön, dock så fick jag inte min semesterlön vilket jag inte tänkte på förrän i maj 2022. Jag kontaktade dom och dom skulle kolla på det. Nu i augusti har jag fortfarande inte fått någon semesterlön, borde vara 12 semesterdagar. Kan jag kräva ränta för från oktober när jag skulle fått dom i samband med slutlönen? Eller bara från maj när jag frågade om dom?
FASTIGHETSRÄTTServitut09/08/2022

Den tjänande fastigheten är varifrån en viss tillgång tas ifrån vid servitut (återkoppling på tidigare fråga)

Hej, i ert svar ang vattenservitut, https://lawline.se/answers/servitut-angaende-vatten, skriver ni: "Ett servitut skrivs av den härskande fastighetens (den fastighet där vattnet tas ifrån) ägare." Ska väl vara "... den tjänande fastighetens ...". mvh 

FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning09/08/2022

Hur många år pågår en löneutmätning?

Hej, I dagsläget har jag något jag tror kallas löneutmätning på min aktivitetsersättning. Man drar en summa så jag hamnar på existensminimum varje månad. Hur många år pågår en sådan utmätning, då jag inte ser en chans att min skuld någonsin kommer att bli betald? Är det livet ut, eller finns det någon chans att ansöka om att de avslutar detta? 

STRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB09/08/2022

Vad tar rätten hänsyn till i brottmål?

Hej jag har blivit ofredad av en kvinnlig bekant genom att hon slängde läsk i ansiktet på.mig o det kom på kläderna också.Jag bjöd kvinnan på mat o en dryck o vi samtala om olika saker o jag höll ej med henne o då blev hon utåtagerande o kasta läsk på mig o vi satt bland många andra människor på.ett matställe.Hon har ej bett om förlåtelse för.det inträffade.Hon kalla mig för hund o svor åt.mig i sms.Till saken hör att kvinnan har en mentalsjukdom o har Boendestöd o en God man.Hon känner sig utanför samhällsgemenskapen o verkar besviken.Hon är från en annan kultur också. Hon klarar ju av vissa saker o kan resonera mm men a ndra saker klarar hon mindre bra av.Om det blir en rättegång tar rätten o.åklagaren hänsyn till om kvinnan har en mentalsjukdom som då kan förmildra skuldfrågan att hon kränkte min frid.Om kvinnan skulle börja gråta o ropa i rätten o anklaga mig för en massa saker, det påverkar ju rättens ledamöter o Domare o Åklagare?Att jag varit dömd 2005.för.ringare brott till villkorlig dom tar Rätten hänsyn till det också att.det försvagar mig i trovärdighet?Tar rätten hänsyn till att hon är en kvinna o utsatt o då är.det förmildrande?Jag blev kränkt o.har problem med högt blodtryck o nervöst hjärta.så händelse. var obehaglig.Undrar vad mina chanser att vinna i en rättegång o är sannolikheten hög att.åklagaren ej utreder brottet.Har hört på Tv att Polisen lägger ner 90% av alla anmälda brott.nuförtiden.Tacksam för svar mvh 

SKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt09/08/2022

Patientskadeersättning vid feldiagnos - Vad gäller?

Hej. Jag tar med det jag får plats med. Jag blev listat på psykosmottagningen för tre år sedan där jag fick diagnosen PTSD , ångest och psykossjukdom. Jag gick på antipsykos medicin i ett år och detta har vänt på mitt dygn. 3 år senare, alltså nu , fick jag reda på att det inte är en psykos utan det är en personlighetsstörning det rör sig om. Mitt tillstånd har blivit mycket värre sen dess att jag hamnade där. Mina ptsd symptom har blivit mycket värre, jag får panikattacker ute bland folk, lider mycket och kan inte sova. Inget av detta led jag av när jag blev listad där. Mina sömnbesvär har blivit såpass akuta att jag var tvungen att åka in till akuten då jag inte kunde sova på tre dagar, sömnprob är pga ovanstående. Jag var även tvungen att åka in till akuten då jag börjat blöda i magen och ska bli kallad till akuten igen om några veckor. Jag misstänker att detta har med medicinen som de har gett mig i tre år då jag aldrig haft liknande problem i mitt liv samt att ingen i min släkt haft liknande problem. Jag var nära på att ta mitt eget liv i början av Juni månad då jag inte orkar med livet längre med tanke på mina sjukdomar och att psykosmottagningen har i princip tagit livet av mig. Jag har gått miste om 2 skolår, kan dessutom inte sköta mitt studentjobb och kan inte vistas ute bland folk pga PTSD, ångest och störnin Jag fallit offer för felmedicinering feldiagnos och försenad diagnos. Jag lider oerhört mycket i min vardag som man kunnat undvika, har jag rätt ersättning?
FAMILJERÄTTSambo och samboavtal08/08/2022

Kan sambos ärva varandra med fri förfoganderätt (orubbat bo)?

Kan sambos upprätta ett likadant avtal som gifta kan göra om att "få bo i orubbat bo" om den ena parten avlider? Om så är fallet, blir det ändå delning av arvet efter tillgångar på tex bank? Upphävs avtalet den dagen den överlevande flyttar ihop med ny partner?
AVTALSRÄTTSamägandeavtal08/08/2022

Vad gäller vid samägd egendom när en av delägarna vill sälja sin andel? Och vilka skattekonsekvenser utlöses i samband med en sådan försäljning?

Frågan gäller bodelning. Jag har läst era svar om bodelning mellan sambon och makar. Gäller samma sak mellan syskon som äger gemensam fastighet? Följande gäller. Min make testamenterade vårt fritidshus 2007 till våra två barn med hälften var och som enskild egendom. I testamentet anges också att jag som hustru har nyttjanderätt till dess jag dör eller så länge jag önskar ha rätten. Maken innehade fritidshuset som enskild egendom efter arv. Han avled 2010. Efter dödsfallet har barnen således ägt stugan tillsammans men nu vill det ena barnet bli utlöst. Hur göra man? Gäller tillämpningen av bodelning mellan sambo även detta fall eller blir det en regelrätt försäljning? Använder man samma beräkningsmodell för skiftesrätt som jag läst om i era svar om bostadsrätt? Deklareras denna affär på något sätt till skattemyndigheten. Säljaren här är orolig att skatten påverkar "två gånger" Tacksam för svar.