Kategori
Underkategori
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/08/2022

Äktenskapsbalkens regler om efterarv vid ena makens död tillämpat på samboskap

Hej. Min far dog för 4 år sedan. Han var sambo (inga gemensamma barn) och de hade skrivit ett testamente som gav den som överlevde den andre, rätten att ärva andres del av fastigheten med förfoganderätt. Nu har sambon sålt deras gemensamma fastighet och köpt en lägenhet. Jag undrar om det finns möjlighet att nu begära den arvedel av huset som skulle vara vår fars? Längre ner i testamentet står det visserligen att när sambon avlidit ska den andel hon ärvt av min far tillfalla hans barn. Det står även: ” Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen och utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag, ska vara undantagen äktenskapsbalkens rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som testamentstagares make gör gällande vid bodelning” samt: ”Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen ska, om den utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ingå i sambornas bodelning, vara undantagen rådighetsinskränkningar och inte bli föremål för övertaganderätt som testamenttagares sambo gör gällande utan bodelning enligt denna lag”. — hur kan egendom som trätt istället för den ärvda utgöra gemensam bostad? Om den ene är avliden? Kan vi begära vår del av deras gemensamma fastighet nu när sambon sålt? Och är det skillnad på ”fri förfoganderätt” och endast ”förfoganderätt”? Min far fick arv från min mor och sin egen mor. Kan dessa räknas med i arv till sambon? Tack på förhand
ÖVRIGTÖvrigt01/08/2022

Serveringstillstånd vid tillståndshavarens bortgång.

Min fru har gått kurs och vi har serveringstillstånd. Nu har hon avlidigt. Måste jag som andra ägare söka nytt tillstånd?
SKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt01/08/2022

Behöver jag betala skadestånd för skada uppkommen genom vindpust?

Lackskada på bil Var på stan och köpte två espressos på espresso house och öppnar passagerar dörren på en rätt så lutande parkering, avståndet mellan bilarna är korta och jag ger kaffet till min vän i förarsätet jag var noga med att lägga dörren i ett stadigt läge med samtidigt som jag gör detta kommer en kraftig vindpust på 5-11 m/s får dörren att blåsa upp helt med hjälp av den lutande parkeringen. Bildörren åker in i bilen brevid där föraren sitter och gör en liten lackskada. Föraren i bilen blir förbannad men jag förklarar att det var vinden vilket han förstår såsmåningom då det blåser till. Min fråga är om jag är skyldig att bekosta han lackreparering trots att det var en olyckshändelse och jag är student med små medel. Värt att nämna är att det är min kompis bil som jag åkte i och han satt i förarsätet.
OFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen01/08/2022

Kan man sprida en dom till sina släktingar för att bevisa att offret var trovärdigt, eller räknas det som förtal för gärningspersonen?

Min släkting dömdes nyligen för våldtäkt i tingsrätten. Han ska enligt uppgift ha överklagat domen till hovrätten. Inom släkten och familjen cirkulerar en historia om hur min släkting är oskyldig och man misskrediterar brottsoffret, påstår att hon pga psykisk ohälsa hittat på hela historien om våldtäkt. Allt i syfte att väcka tvivel kring giltigheten i tingsrättens dom och stärka känslan av att min släkting är oskyldig. Jag har läst tingsrättens dom mot min släkting. Jag tycker den är nyanserad, problematiserar och resonerar tydligt kring svårigheten för tingsrätten att ta ställning till två personers olika utsagor. Det som gör att min släkting döms till våldtäkt är inte hennes utsago. Tingsrätten anser den som för svag och fragmentiserad, pga att hon var väldigt berusad, för att tingsrätten ska kunna ta ställning till hennes version. Min släkting döms till våldtäkt pga att han själv beskriver en situation där hennes samtycke omöjligt hade kunnat ges eller där hon kunnat värja sig. Jag är efter ha läst domen övertygad om min släkting skuld och att det var våldtäkt. Emellertid fortsätter släkten att sälja historien om min släktings oskuld och hur allt är en lögn från brottsoffret. Jag är djupt illa berörd av detta och vill upplysa mina släktingar. Jag tror inte att de läst tingsrättens protokoll utan endast tagit del av släktingens och hans mammas egna historia. Kan jag sprida domen till mina släktingar eller gör jag mig då skyldig till förtal?
ARBETSRÄTTA-kassan 01/08/2022

Har man rätt till a-kassa även om man har blivit avskedad på grund av brott?

Om man förlorar jobbet till följd av ett brott man har begått, har man ändå rätt till a-kassa? Och gäller inkomstförsäkringen man har via facket?
FASTIGHETSRÄTTHyresavtal01/08/2022

Kan jag säga upp min inneboende till förverkande om denne brutit mot en avtalsenlig skyldighet?

Hej. Min mor har en man inneboende i sitt hus. De har inget skriftligt avtal gällande boendet. De var sambos för många år sedan men mannen har sedan flyttat och blivit vräkt från sin lägenhet. Kravet för att han skulle få bo i huset var att han var nykter. Detta har han brutit flera gånger per år men då hållit sig borta från huset, vilket han inte längre gör. Mamma har vid flera tillfällen bett honom flytta vilket han vägrar. Mamma har nu skrivit ett avtal om uppsägning med 3 månaders uppsägningstid. Min fråga lyder dock: kan avtalet ses som förverkat då han inte hållit sin del av avtalet genom att dricka alkohol och kan han tvingas flytta med omedelbar verkan?
FASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning01/08/2022

Vilka skyldigheter har jag som hyresvärd av andrahandsuthyrning när jag säger upp mitt hyresavtal med min hyresgäst?

Hej! Jag hyr ut en lägenhet i andra hand, men jag har inte för avsikt att flytta in i bostaden och vill där med säga upp kontraktet till min hyresvärd då jag bor i, nyttjar samt har kontrakt för en annan hyresrätt. Har förstått att jag måste meddela min hyresgäst skriftligt om att jag sagt upp mitt kontrakt, men blir kluven över huruvida jag har några skyldigheter gentemot min hyresgäst att fortsätta hyra lägenheten av min hyresvärd enkom för att hen ska få bo kvar där, eller får jag säga upp mitt kontrakt till min hyresvärd när jag vill och utan någon skyldighet att meddela varför jag ska säga upp det till min hyresgäst? För när jag säger upp mitt kontrakt blir väl hen också uppsagd i och med att jag har förstahandskontraktet? För övrigt så har min hyresgäst inte besittningsrätt än och det är 3 månaders uppsägning för både mitt kontrakt och för kontraktet mellan mig och min hyresgäst.
STRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB01/08/2022

Under vilka omständigheter räknas flera ofredanden i stället som brottet olaga förföljelse?

Hej, brukar upprepade ofredanden dvs störande och ovälkomna sms vid olika tillfällen bedömas var för sig så det bedöms som flertalet ofredanden eller brukar det bedömas som olaga förföljelse?
STRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB01/08/2022

Vad krävs för att en person ska dömas för brottet ofredande?

Min särbo blir trakasserad av en granne på hans sommarhus då grannen bor där permanent och ogillar att han hyr ut sin stuga under sommaren ett par veckor. Han kommer och skäller ut gästerna och klagar på honom och skickar upprepade meddelande via Messenger (har redan sagt till särbon att blockera honom) och anmäler honom hos kommunen och andra myndigheter och anklagar min särbo för hotellverksamhet och ger honom ständigt huvudvärk. Grannen har till och med sagt till honom att hans sambo har förbjudet honom att gå över till huset och klaga på hyresgästerna, även hans sambo fattar att han går över gränsen. Har redan sagt till min särbo att han bör polisanmäla denna granne för ofredande men han tror är bättre att inte göra det. Han har till och med bett mig att hälsa på granne när jag ser honom och jag har sagt att jag inte har någon lust. Han tror han kan lösa det genom att inte slå tillbaka eller anmäla honom men det tror jag inte alls på. Jag tycker att han borde föra dagbok på allt som granne säger och utsätter honom för och anmäla både till föreningen (det är ett villaområde för fritidshus). Denna granne har anmält min särbo till föreningen, till kommunen och påstår en del lögner och ville att de skulle förbjuda hans tillfälliga utrymning. Det har han inte lyckats med men fortsätter komma förbinär han jobbar på tomten med hotfull ton och kräver att han ska sluta hyra ut. Jag tycker denna person ska ha polisanmälastill för ofredande. Kan jag anmäla?
OFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort31/07/2022

Rätt att köra bil innan dom beträffande trafikbrottet har avkunnats

Hej, i februari blev jag överkörd med extrema skador sådom döv i ens örat, opererade benet så har märgspik och 4 skruvar i hela underbenet, hjärnskakning o hjärnblödning med läkningstid på ca 1 år samt 2 mm från döden pga knäck pulsåder. Förarens AM körkort (överkörd av epa) drogs in på plats 6 mån och han hinner få tillbaks de innan de blir dom/ev rättegång, har han rätt att köra sin epa tiden innan de blir dom /ev rättegång?