Är det tillåtet att sätta upp en kamera utanför ens bostad?

2020-11-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag skulle vilja sätta upp en övervakningskamera utanför min villa för att övervaka min entré och trädgård. Är det tillåtet och vad behöver jag veta kring det? Mvh
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen.När det gäller övervakning av ens privata bostad omfattas man av det så kallade privatundantaget (5 § punkt 1 kamerabevakningslagen). Detta innebär att övervakning är fullt tillåtet och att man inte behöver följa kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen, under förutsättning att ett antal krav är uppfyllda.Tre viktiga kravPrivatundantaget gäller om tre förutsättningar är uppfyllda:1) Du övervakar i egenskap av privatperson,2) Bevakningen avser din privata sfär, d.v.s. verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll, och 3) Kameran filmar inte platser där allmänheten har tillträde.Det är därmed mycket viktigt att övervakningskameran inte fångar upp grannens tomt, gatan, trottoaren eller någon annan plats dit allmänheten har tillträde. Är det så att kameran riktas mot ett område dit allmänheten har tillträde, exempelvis en trottoar, omfattas du inte längre av privatundantaget och behöver därmed följa kamerabevakningslagens och dataskyddsförordningens regler. I det fall behöver du bland annat ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen (7 § och 11 § kamerabevakningslagen) samt informera om att kameraövervakning sker, exempelvis genom en skylt (15 § kamerabevakningslagen). Dessutom blir du personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas upp av kameran. En personuppgift kan till exempel vara en bild av en person som går att identifiera. Om du bryter mot någon av dessa regler, eller övriga regler som nämns i 25 § kamerabevakningslagen, kan Länsstyrelsen ta ut en sanktionsavgift.SammanfattningSammanfattningsvis är det alltså fullt tillåtet att sätta upp en kamera utanför din entré, så länge övervakningen faller under privatundantaget. För att undantaget ska vara tillämpligt och för att du ska slippa ansöka om tillstånd, vara skyldig att följa en rad bestämmelser samt riskera sanktionsavgifter, rekommenderar jag dig att vara noga med att rikta övervakningskameran på ett sådant sätt att den inte fångar upp grannens tomt eller annan plats dit allmänheten har tillträde. Önskar du mer information kan du besöka Datainspektionens hemsida. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad sker efter att polisanmälan har gjorts?

2020-10-27 i Polis
FRÅGA |Hej!Har skrivit till en kvinna på en dejting chatt och vi har både pratat i telefon och haft en djup relation om att vi ska träffas osv. Ålderskillnad mellan oss är också ganska stor.. Ialla fall vi skulle träffas men blev aldrig av och vi slutade ta kontakt. Saknade henne lite och skrev till henne på chatten igen. Fick svar Vad håller jag på med!! Och sen klockan 23.00 ringer hon mig och säger att jag har kontaktat hennes vännina och båda dom ska polisanmäla mig. Jag har inte kontaktat hennes vännina och vet inget om det. Borde jag vara orolig om en polisanmälan även om detta känns löjligt?
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framkommer inte i frågan exakt vad kvinnan och hennes väninna skulle polisanmäla dig för så det är svårt för mig att få ett grepp om vad situationen handlar om mer exakt, men jag försöker så gott det går. Vad som händer efter en polisanmälanEn person har alltid rätt att göra en polisanmälan. När polisanmälan har gjorts ska polisen eller en åklagare bedöma möjligheterna för att utreda brottet. Anser polisen/åklagaren att det finns tillräckliga utredningsmöjligheter beslutas det om att en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Detta görs dock bara om det bedöms finnas möjligheter att klara upp brottet. I de fall det saknas tillräckliga bevis kring brottet kan en förundersökning läggas ned (23 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). En förundersökning behöver inte heller inledas om utredningen exempelvis skulle kräva oproportionerliga kostnader i förhållande till sakens betydelse (23 kap. 4a § första stycket rättegångsbalken).Om förundersökning inledsOm polisen eller åklagaren tycker att det finns tillräckliga möjligheter för att klara upp brottet inleds en förundersökning. Detta leder till att du i sådana fall kan kallas till förhör (23 kap. 6 § rättegångsbalken). Kallas man till förhör är man skyldig att infinna sig, annars riskerar man hämtning och böter (23 kap. 6a § och 7 § rättegångsbalken). Under förhöret får du berätta din version av händelsen, vilket kan vara av stor vikt för att polisen ska kunna utreda händelsen. Om det under utredningen visar sig att brott inte har begåtts eller att brottet inte kommer att kunna bevisas läggs förundersökningen ned.Sammanfattningsvis kan alltså kvinnan och hennes väninna göra en polisanmälan, men om du inte har gjort något brottsligt kommer utredningen troligtvis att läggas ned.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan körkortet återkallas vid fel körkortsbehörighet?

2020-10-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag köpte igår en husvagn som man var tvungen att ha behörighet BE för att få dra.Jag har behörighet B och har haft det i över 4år. (5år i mars 2021)Polisen stoppade mig på vägen, jag hade ingen aning om att jag inte fick dra den med bara B-Behörighet.Jag blev rapporterad för Olovlig körning.Här kommer frågan: Riskerar jag att få indraget körkort? Polisen gav tillbaka mitt körkort och sa att det är inte dom som drar in körkort i detta fall utan det är transportstyrelsen som gör en bedömning.Tacksam för svar.
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig körning Den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha ett giltigt körkort dömes för olovlig körning till böter (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Risken för återkallelse av körkort föreligger också, om man brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt och om detta inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen).Bedömning av allvarlighetsgradDet är svårt för mig att säga huruvida detta skulle bedömas som ringa brott eller inte. Som du nämnde är det Transportstyrelsen som bedömer frågan om återkallelse av körkort. Transportstyrelsen gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet av överträdelsens allvarlighetsgrad. Om det kan fastställas att överträdelsen av regeln inte är allvarligare än ringa, borde det innebära att ditt körkort inte återkallas. Om Transportstyrelsen däremot gör den motsatta bedömningen och anser att överträdelsen anses vara allvarligare än ringa, finns risken för återkallelse av körkort.Kravet på uppsåt Det kan även vara värt att nämna att brottet olovlig körning kräver uppsåt. Detta innebär att du måste ha varit medveten om att det är olagligt att köra husvagnen med enbart ditt körkort innan gärningen begicks. Eftersom du inte visste om att du inte fick dra din husvagn med enbart körkortsbehörighet B, kan det vara av vikt för Transportstyrelsens utredning att veta att du inte hade uppsåt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller boka tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.Vänligen,

Finns det en tidsgräns inom vilken polisförhör måste hållas?

2020-09-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Jag blev stoppad av polisen 4 månader sen för fortkörning säger dom, tog mitt körkort tillsvidare.Min fråga är kan dom förhöra dig efter 4 månader? Dom tog god tid på sig, och det va jag som ringde dom för att höra med min handläggare vad som händer.Efter förhöret fick jag dagsböter.Natuligtvis kommer jag att bestrida.Polisen som förhörde mig sa att jag har ingen rätt till en offentlig jurist , måste ta en privat.Mvh
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om hastighetsöverträdelserRegler kring hastighetsöverträdelser i trafik finns i 3 kap. 14–17 §§ trafikförordningen. Att överträda en hastighetsbegränsning innebär att man bryter mot bestämmelsen 3 kap. 17 § trafikförordningen och dömes därmed till penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen). Förarens körkort kan även återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta hastighet och överträdelsen anses vara av högre grad än ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen).Kan polisen hålla förhör 4 månader senare?Det finns ingen exakt tidsgräns inom vilken en utredning om brott måste genomföras och inom vilken tid ett förhör måste hållas. Därmed är det okej för polisen att hålla förhör med dig 4 månader efter inträffad händelse.Offentligt försvarRätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3a § rättegångsbalken (RB). Det är domstolen som avgör om en misstänkt är i behov av offentligt försvar eller inte.Offentlig försvarare kan på begäran av den misstänkte förordnas, om brottets minimistraff är 6 månaders fängelse (21 kap. 3a § första stycket RB). I ditt fall är detta inte aktuellt, då straffet för hastighetsöverträdelser är penningböter.Utöver detta kan en misstänkt även förordnas en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom, samt om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3a § andra stycket p. 1–3 RB).Du har alltså rätt att begära offentlig försvarare genom att exempelvis meddela ditt önskemål till handläggaren/förundersökningsledaren hos polisen, som då gör en anmälan om detta till tingsrätten (23 kap. 5 § RB). Som ovan nämnt är det domstolen som avgör om du anses ha behov av en offentlig försvarare. Om domstolen, efter en bedömning av ovanstående kriterier, inte anser att du har behov av en försvarare, avslås din ansökan. Du har därmed inte rätt att få en offentlig försvarare betalat av staten, men du har fortfarande möjligheten att själv anlita en försvarare om du anser att det behövs.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan man skilja sig i Sverige trots att äktenskapet är utländskt?

2020-10-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag gifte mig enligt Libyens lag och vi skulle vilja skilja oss , min nuvarande fru har inget uppehållstillstånd i Sverige ( hon bor i Libyen ) , Äktenskapet är registret hos skatteverket.( Vi har inga gemensamma barn ) Går det om jag skickar ansökan om äktenskapsskillnad och skickar in det till en Domstol. Jag kan inte resa till Libyen och gå igenom skilsmässan.Hur fungerar det?Tack för hjälpen.
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för dig att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till en domstol i Sverige trots att du och din fru gifte er i Libyen/enligt Libyens lag. Äktenskapsfrågor med en internationell koppling behandlas i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, förkortat IÄL.Äktenskapets giltighet i SverigeHuvudregeln enligt svensk rätt är att äktenskap som ingåtts utomlands och enligt utländsk lag ska anses giltiga om äktenskapet är giltigt i det landet där det ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Det innebär att äktenskapet inte behöver registreras i Sverige för att anses vara giltigt här, men eftersom ert äktenskap redan är registrerat hos Skatteverket innebär det definitivt att äktenskapet är giltigt.När har svensk domstol rätt att pröva äktenskapsskillnad?Svensk domstol får pröva äktenskapsmål som ingåtts utomlands under vissa förutsättningar (3 kap. 2 § IÄL). Det gäller om:1) båda makarna är svenska medborgare,2) käranden är svensk medborgare och bor i Sverige (hemvist) eller har bott i Sverige sedan efter hen har fyllt 18 år,3) om käranden inte är svensk medborgare med har bott i Sverige sedan minst ett år,4) svaranden bor i Sverige,5) om saken rör ogiltighet av vigsel eller6) om det i annat fall finns särskilda skäl att talan bör prövas här.I paragrafen ovan nämns att personerna i fråga ska ha hemvist i Sverige. Begreppet hemvist innebär att personen/personerna ska vara bosatta i Sverige och att bosättningen ska med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt anses vara stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL).Vad gäller för dig?I ditt fall är punkterna 1 och 4 inte tillämpliga eftersom din fru inte har svenskt medborgarskap. Det framgår inte i frågan om du har svenskt medborgarskap, i sådana fall skulle punkten 2 vara tillämplig. Om du inte har svenskt medborgarskap men har bott i Sverige i minst 1 år kan punkten 3 tillämpas. Vad gäller punkten 5 förstår jag det som att er äktenskapsskillnad inte handlar om ogiltighet av vigsel, därmed är den inte tillämplig. I övrigt finns det en sista punkt som i vissa fall kan ge svensk domstol att pröva utländsk äktenskapsskillnad även fast de 5 första punkterna inte kan tillämpas.Därmed borde du ha rätt att ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige.Hur du ansöker om äktenskapsskillnadPrövningen av äktenskapsskillnad i Sverige ska som huvudregel göras enligt svensk lag (3 kap. 4 § första stycket IÄL). Enligt svensk lag kan antingen båda ni gemensamt eller en av er ansöka om äktenskapsskillnad. I det fall någon av er inte har barn som är under 16 år och ni är ense om att ni vill upphäva ert äktenskap kan detta göras utan betänketid. Du nämner att ni inte har några gemensamma barn, men betänketid på sex månader gäller oavsett om barnen är gemensamma eller om bara en av er har vårdnad av barn under 16 år (5 kap. 1-3 § äktenskapsbalken).Ansökan om äktenskapsskillnad skickas till tingsrätten. På domstolens hemsida (domstol.se) kan ni hitta ansökningsblanketter och instruktioner för hur ni ska gå tillväga.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller kontakta någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.Vänligen,

Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?

2020-10-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Dömd 1968 för rån. Finns det kvar i brottsregister.
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring gallring i brottsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Belastningsregister är samma sak som brottsregister och innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § p. 1 lag om belastningsregister). Hur länge uppgifter om brottet finns kvar i registret beror på vilken påföljd personen i fråga har dömts till. Om påföljden för ett brott är fängelse kommer uppgifterna finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivningen (17 § p. 1 lag om belastningsregister). Om påföljden exempelvis är villkorlig dom kommer uppgifterna finnas kvar i 10 år efter domen eller beslutet (17 § p. 4a lag om belastningsregister). Brottet rån har en straffskala på fängelse i lägst ett och högst sex år (8 kap. 5 § brottsbalken).Sammanfattningsvis innebär det att uppgifter om brottet rån, förutsatt att man blivit dömd till fängelse, gallras 10 år efter frigivningen. Har man däremot dömts till exempelvis villkorlig dom gallras det 10 år efter domen eller beslutet. Oavsett vilket, borde uppgifterna i dagsläget redan vara gallrade med tanke på att det har gått så lång tid sedan domen meddelades.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad är straffet för innehav av ecstasy?

2020-10-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag beställde 5 st ecstasy på 240mg/tab , fick besöka polisen. Vad är straffet för 5 piller?
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande narkotika och straffet för narkotikainnehav regleras främst i narkotikastrafflagen (NSL), men även brottsbalken (BrB) innehåller relevanta bestämmelser för frågan.NarkotikabrottAtt inneha ecstasy är att anse som ett narkotikabrott (1 § p. 6 NSL). Huvudregeln för ett uppsåtligt narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. Bedöms narkotikabrottet som ringa, är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). I ditt fall skulle brottet anses som ringa, eftersom gränsen för normalgraden vad gäller innehav av ecstasy brukar ligga på 5 gram. Med tanke på att dina 5 tabletter innehåller 240 mg vardera, totalt 1200 mg (1,2 gram), når du inte upp till gränsen för normalgraden och brottet klassas därmed som ringa narkotikabrott.Bedömning av straffetSom ovan nämnt är straffet för ringa narkotikabrott böter eller fängelse i högst 6 månader. Det är dock svårt för mig att bedöma hur utfallet skulle bli i din situation. Det är många faktorer som kan påverka bedömningen av straffvärdet och det är domstolen själv som bedömer vilka faktorer som är avgörande. Om det finns omständigheter som kan anses vara förmildrande eller försvårande, kan straffet påverkas både uppåt och nedåt i skalan (29 kap. BrB). Exempel på en försvårande omständighet som kan leda till en skärpning av straffet är om man exempelvis har blivit dömd tidigare (29 kap. 4 § BrB). En förmildrande omständighet som skulle kunna leda till en sänkning av straffet är till exempel att man till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd (29 kap. 3 § p. 2 BrB).SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att det är många faktorer som påverkar bedömningen av straffet och den bedömningen görs utifrån varje enskilt fall. Enligt min bedömning är detta att anse som ett ringa narkotikabrott och du kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller boka tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.Vänligen,

Är det lagligt att importera Ostarine?

2020-09-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om Ostarine är lagligt att importera till Sverige. Den stämmer inte överens med dopningslagarna så då bör den inte vara olaglig.
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som reglerar huruvida vissa substanser klassas som dopningsmedel finns i lag om förbud mot vissa dopningsmedel (DopningsL).Lagen gäller för syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon (1 § DopningsL). Dessa typer av medel får inte införas till Sverige, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning, innehas eller brukas, såvida det inte är för medicinskt eller vetenskapligt ändamål (2 § DopningsL).Mina kunskaper om Ostarine är tyvärr begränsade och jag vet inte exakt hur substansen fungerar. Det som kan sägas är att om substansen inte faller in under någon av de ovan nämnda kriterierna, ska det inte klassas som dopningspreparat. Men om det är så att Ostarine exempelvis ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron, alternativt tillväxthormon, kan det vara tillräckligt för att det ska klassas som dopningspreparat enligt lag.För att preparatet ska kunna importeras till Sverige krävs det att det inte är dopningsklassat, samt att det inte är läkemedelsklassat. Om preparatet inte är klassat som dopningsmedel men däremot som läkemedel, är det ändå olagligt att importera.Min rekommendation till dig är att kontakta både Läkemedelsverket och Tullverket för att försäkra dig om att Ostarine varken är klassat som läkemedel eller dopningsmedel, och därmed tillåtet att importera. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,