Säga upp hyresgäst vid försäljning av fastighet.

2020-08-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej.Vi har en villa som vi hyr ut. Nu vill vi sälja villan och då vill vi säga upp hyresgästen. Hur ska vi gå tillväga?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni är några personer som äger en villa som ni hyr ut till en privatperson men nu vill säga upp för att ni ska sälja fastigheten och du undrar hur ni ska gå tillväga.Hyresavtal enligt lagen om uthyrning av egen bostad gäller för obestämd tid om inte annat avtalats. Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid avtalats (3 § LUEB). Som hyresgäst här saknar man besittningsrätt och hyresvärden har då rätt att säga upp hyresgästen genom att meddela denna.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När ska man ta hänsyn till ett barns önskan vid en separation?

2020-08-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en 7 årig son som bor hos mig, kontra sin pappa, varannan vecka. Nu har jag flyttat till en närliggande kommun då jag blivit sambo och nu har sonen kommit med önskan att bo hos mig permanent (alt. hos pappa varannan helg) och även byta skola till en skola nära dit vi flyttat nu. Min fråga nu är hur mycket man kan ta en 7årigs önskan på allvar? Självklart vill jag hans bästa och hur jag ska förhålla mig till hans pappa. Jag vill ju inte att han ska förlora sin kontakt med sin pappa. Väldigt tacksam för svar!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din sons pappa har separerat och att ni ska bestämma hur/vart er son ska bo och du undrar hur mycket man kan ta hänsyn till en 7 årings önskan.Generellt gäller att ni som föräldrar sinsemellan själva kan bestämma på vilket sätt boendefrågan ska lösas. Skulle ni dock inte komma överens finns en möjlighet att väcka talan i rätten (6 kap. 14a § FB). Beslutet över vart barnet ska bo avgörs då utifrån barnets bästa (6 kap. 2a § FB). Vad som är att anse som barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån de individuella omständigheterna. Hänsyn tas då en stor mängd faktorer bl.a. barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Detta innebär att hur stor vikt som ska fästas vid barnets åsikt skiljer sig från fall till fall. För att ge en någorlunda fingervisning brukar ofta gränsen gå vid 12 års ålder.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Konsekvens av att köra med indraget körkort.

2020-08-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, blev tagen av polisen när jag körde trots indraget körkort. Var indraget i två månader pga oaktsamhet i trafik. Fattade ett idiotiskt beslut när jag hade bråttom. Jag trodde de stannade mig för att jag körde mot oranget ljus. Iaf, jag undrar nu. Vad kan jag förvänta mig? Jag uppgav att jag gärna undviker rättegång mot att jag får böter.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du kört med ett indraget körkort och undrar vad för rättslig konsekvens det kan medföra.Den som kör ett fordron med ett indraget körkort begår grov olovlig körning, då handlingen anses som grov eftersom du tidigare har haft ett körkort som har blivit återkallat (3 § 1 st. TBL). Straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Notera dock att i svensk rätt finns en presumtion mot fängelse dvs. att man i första hand ska döma till annan påföljd än fängelse. Det i samband med många andra faktorer spelar in i vilken påföljd som kan komma att bli aktuell.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

2020-08-26 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag har åtalat för snatteri (50dags böter) den 25:e augusti 2015, och nu har det gått mer än fem år sedan dess. Trots det så på Mrkoll den är fortfarande offentlig. Skulle den inte döljs efter 5 år har gått? Ifall nej, hur länge till ska jag vänta?Tack på förhand för svaret
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång tid det tar innan din uppgift i belastningsregistret försvinner.Hur länge en uppgift står kvar i belastningsregistret beror på vilket straff man fått (17 § Lag om belastningsregister). Ett fängelsestraff står kvar i tio år efter det att man frigivits från straffet. En skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen eller beslutet alternativt fem år om man var omyndig när brottet begicks. En bötespåföljd ska gallras ut fem år efter domen eller det att man godkände böterna. Det är dock viktigt att komma ihåg att om man döms till någon ny påföljd medan man fortfarande står kvar i registret kommer den gamla ''pricken'' stå kvar fram till att den senaste domen ska gallras ut. I ditt fall i och med att det är såpass nära i tiden (25 aug 2015 - 26 aug 2020) skulle jag avvakta några veckor.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Drogtest på arbetsplats.

2020-08-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej om min arbetsgivare skulle boka ett inofficiellt drogtest, har då arbetsgivaren till gång till min journal angående det testet?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare ha rätt till att boka in ett drogtest och ta del av resultatet.I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna stadgas att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv (art. 8 EKMR. Därutöver har var och en gentemot det allmänna skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § RF). Ett oväntat drogtest och liknande faller under dessa bestämmelser. För att en arbetsgivare ska få utföra ett drogtest måste denne därför ha skäl för det t.ex. inför en anställning, misstanke om missbruk eller upprätthålla säkerhet på arbetsplatsen (3 kap. 2 § och 2 a §§ AML). En intresseavvägning görs då mellan arbetsgivarens intresse av att du lämnar ett drogtest och din personliga integritet. Väger arbetsgivarens intresse högre än arbetstagarens har denne alltså rätt att utföra ett drogtest och ta del av resultat.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Konsekvens av att köra med trimmad moped.

2020-08-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man blir tagen för fortkörning i en mopedbil mätt till 60 km/h men har godkänt körkort och bilen är försäkrad, vad kan straffet bli då? Inga tidigare förseelser finns registrerade på personen som är nyss fyllda 16 år.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att personen i fråga har trimmat sin moped och blivit stoppad av polisen och du undrar vad straffet kan komma att bli.Det finns många olika sätt att trimma en moped och samtliga gör det olagligt att köra mopeden efteråt med ett AM-körkort eftersom mopeden då kan klassas som en motorcykel. Detta innebär alltså att det krävs att föraren har MC eller lätt MC körkort samt försäkring för ett sådant fordon. Den som inte har det men ändå kör den trimmade mopeden begår olovlig körning vars påföljd är böter (3 § TBL). Därutöver kan även polisen ta mopeden i beslag (27 kap. 1 § RB).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Frånträda anställningsavtal innan kontraktet börjat löpa.

2020-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag har sedan en tid tillbaks skrivit under ett anställningsavtal med provanställning första 6 månaderna. Om jag vill säga upp mig innan anställningen börjat, finns det någon uppsägningstid jag behöver ha i åtanke? Dvs. kan jag i praktiken säga upp mig veckan innan anställningen skulle börja? I avtalet läser jag följande: "Uppsägningstiden under provanställningen regleras enligt lagen om anställningsskydd (LAS)." Tack för all hjälp!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan säga upp dig från din arbetsplats innan ditt kontrakt har börjat löpa och därmed om du kan undvika din uppsägningstid?Inom avtalsrätten finns det en grundläggande princip att avtal ska hållas. Det innebär således att det ingångna anställningsavtalet är bindande även om inte själva anställningen trätt i kraft, såvida inte du kan ogiltighetsförklara avtalet på någon grund enligt 3 kap AvtL. Man har då en uppsägningstid på minst en månad från den dag då uppsägningen har skett (11 § LAS). Eftersom det dock rör en provanställning har både arbetsgivare och arbetstagare rätt att säga upp avtalet när som helt utan särskilt anledning (31 § LAS).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Godmannaskap och förvaltarskap.

2020-08-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |min mamma är psykisk sjuk och hon handlar på nättet för tiotusentals kronor hur gör jag för att stänga av henne
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din mamma är psykiskt sjuk och spenderar större summor pengar på e-handel varvid du undrar vad du kan göra för att ekonomiskt begränsa hennes beteende.Den som har psykiska problem som gör det svårt att klara praktiska saker som att ta hand om ekonomin kan ansöka om att få hjälp av en god man eller vid svårare fall en förvaltare. En god man handlar med den enskildes samtycke å dennes vägnar (11 kap. 4 § FB). Denne har då fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga att t.ex. ingå avtal. En förvaltare, som är en mer ingripande åtgärd, handlar utan den enskildes samtycke å dennes vägnar (11 kap. 7 § FB). Denne förlorar då sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltarskapet och är lämpligt om personen har större behov av hjälp än vad som kan tillgodoses med hjälp av en god man. Du kan själv som nära släkting ansökan om godmanskap eller förvaltarskap för din mamma (11 kap. 15 § FB). Din mamma kan då t.ex. föreslå dig som god man eller förvaltare förutsatt att du av rätten anses lämplig för arbetet (11 kap. 12 § FB). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,