Giltigheten av muntliga hyresavtal

2020-04-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har betalat depositionsavgift till min nuvarande hyresvärd och ska nu flytta. På mitt kontrakt står det inget om uppsägningstid men muntligt har han sagt en månad. Nu påstår han att det är två månaders uppsägning och att han inte ska betala tillbaka depositionen. Enligt hyresvärden är det två månader uppsägning av lägenheten och att han behåller depositionen men jag får bo en månad "gratis" Det står ingenstans i vårt kontrakt om detta och han har aldrig nämnt något om detta tidigare. Jag undrar vad som gäller? eller hur går jag tillväga för att få min deposition tillbaka? Hyr från en privat hyresvärd. Sa upp lägenheten 29/3 och flyttar in i min nya lägenhet 1/5Tack på förhandValentina
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Muntliga villkor är giltigaSom utgångspunkt har en hyresgäst alltid rätt att säga upp hyreskontraktet så att det upphör att gälla till månadsskiftet tre månader efter uppsägningen, detta framgår av 12 kap. 5 § jordabalken. Om hyreskontraktet innehåller ett villkor som ger hyresgästen rätt till kortare uppsägningstid ska detta villkor gälla istället.Hyreskontrakt kan vara muntliga, men om antingen hyresgästen eller hyresvärden begär det, ska ett skriftligt kontrakt upprättas, enligt 12 kap. 2 § jordabalken. Detta innebär att muntliga kontrakt är lika giltiga som skriftliga kontrakt. Detsamma gäller villkor som läggs till muntligt. Alltså har du rätt till en månads uppsägning, eftersom ni gemensamt har kommit överens om detta.Depositionsavgiften ska betalas tillbakaEn överenskommelse om en depositionsavgift ska ses som en separat överenskommelse som inte ingår i hyreskontraktet. Hyresvärden har rätt att behålla antingen hela eller en del av depositionsavgiften om hyresgästen under hyrestiden skadar lägenheten. Dessutom kan en hyresvärd behålla depositionen ifall denna motsvarar en månadshyra, istället för att begära att hyresgästen betalar hyran under en månad. I detta fall har du dock rätt till en månads uppsägningstid, vilket innebär att hyresvärden inte har någon rätt att behålla depositionsavgiften. Mitt råd till dig är därför att kontakta hyresnämnden, och även undersöka om du har någon skriftlig dokumentation av de muntliga villkor ni har kommit överens om. Ett exempel på sådan dokumentation kan vara en skriftlig bekräftelse av dessa villkor via mail. Vänliga hälsningar,

Rätt att begära ut kreditupplysning

2020-04-27 i PUL/GDPR
FRÅGA |Ett företag nekar omedelbart en kund att betala med faktura och erbjuder bara att betala med kort. Har detta företag rätt att ta därefter kreditupplysning?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår här från att du ställer denna fråga som privatperson och kommer därför besvara din fråga som om du har varit i kontakt med företaget som privatkund. När får en kreditupplysning begäras ut? I 9 § 1 st Kreditupplysningslagen anges att den som ska begära ut en kreditupplysning ska ha ett legitimt behov. Om ett företag endast accepterar direktbetalning, och alltså inte tillåter sina kunder att betala på kredit, så har företaget inget legitimt behov av att begära en kreditupplysning av sina kunder. Detta beror på att en kreditupplysning är en möjlighet för ett företag att försäkra sig gentemot de risker som uppstår när företaget erbjuder sina kunder att betala via kredit. Vid kontant betalning finns alltså ingen sådan risk som kan ge företaget anledning att begära ut en kreditupplysning. Hur kan du gå vidare? Företaget har alltså inte rätt att begära ut kreditupplysningar om kunderna endast tillåts betala kontant. Om du har ingått ett avtal med detta företag och företaget ändå har begärt ut en kreditupplysning är min rekommendation att du tar kontakt med Datainspektionen, som är den tillsynsmyndighet som ansvarar för frågor rörande kreditupplysningar och behandling av personuppgifter. Vänliga Hälsningar,

Gäller konsumentskydd vid nätauktioner?

2020-04-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag säljer saker på nätauktion. Jag är privatperson men auktionsverket ifråga förmedlar försäljningen för. Min första fråga är gäller konsumentskydd för köparen i ett sådant fall? Fråga två är, flera köpare har under senaste tiden struntat i att betala, detta har jag efter ca en månads tid fått veta av auktionsverket eftersom dom inte fått någon betalning. Det auktionsverket ger mig för allternativ är att försöka sälja om objektet alternativt ta tillbaka det hem. Köparen blockas men inga ytterligare åtgärder görs. Köper kan helt enkelt bara strunta i att betala utan konsekvenser. Eftersom det börjar handla om ganska mycket pengar (för mig) i vissa försäljningar har jag några rättigheter här att sätta krav på köparen eller auktionsverket? Eller måste jag bara acceptera att auktionsverket och köparen inte har några skyldigheter tex eventuellt skadestånd eller liknande? Tack!
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Det finns en möjlighet att köparna har konsumentskyddNär en privatperson säljer någonting via en nätauktion är utgångspunkten att köparen inte har något konsumentskydd. Det företag som står bakom nätauktionen kan dock välja att ändå tillämpa konsumentlagstiftning, genom att exempelvis ange att Konsumentköplagens eller Distansavtalslagens regler ska gälla. Det finns även en möjlighet att företaget har valt att på eget initiativ ge köparna ett visst konsumentskydd som endast framkommer av enstaka paragrafer i någon av lagarna. Företaget kan även välja att erbjuda köparna skydd som inte framkommer av konsumentlagstiftning. Det kan därför vara bra att ta reda på vilka villkor företaget ställer upp i samband med sina auktioner för att förstå vilket skydd som gäller för en köpare av dina objekt.Rätt till skadestånd kräver att du kan visa på att du har en skada57 § 1 st. Köplagen anger att en säljare har rätt till skadestånd för den skada som säljaren orsakas av att köparen inte betalar för varan. Detta förutsätter alltså att du kan visa att du har drabbats av en konkret skada. Ett exempel på en sådan skada kan vara att du får mindre betalt när du säljer objektet andra gången än vad du hade fått om objektet såldes redan när du la upp det för auktion första gången. Det är alltså endast köparen som kan bli skyldig att betala skadestånd, då auktionsverket inte har en sådan skyldighet som kan baseras på Köplagens bestämmelser, och det inte heller verkar som om auktionsverket har åtagit sig att att ansvara för att du får betalt för köparen. Vänliga Hälsningar

Ångerrätt vid fysiska hyresavtal

2020-04-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Har tecknat ett hyresavtal på en lägenhet. Detta gjordes helt på distans. Fick på mejl och signera med bankid. Har jag ångerrätt pga jag tecknat det på distans?
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att besvara din fråga med utgångspunkten att du hyr denna lägenhet som privatperson, och att detta inte rör sig om uthyrning i andra hand.Du har ingen ångerrätt För avtal som ingås på distans gäller vanligtvis reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I 2 kap. 1 § andra stycket första punkten denna lag anges dock att lagens bestämmelser inte gäller för avtal som avser uthyrning av varaktigt boende. Varaktigt boende innebär att lägenheten ska användas som permanent bostad. Du har alltså ingen ångerrätt som du kan grunda på bestämmelserna i denna lag.Avtalet behandlas på samma sätt som ett vanligt hyresavtalIstället kommer kontraktet att behandlas som ett vanligt, fysiskt kontrakt. Detta innebär att de regler som blir aktuella återfinns i 12 kap. jordabalken, även kallat hyreslagen. I detta kapitel finns ingen bestämmelse som ger dig någon ångerrätt. Däremot finns bestämmelser om uppsägningstid. Du som hyresgäst av en bostadslägenhet har alltid rätt att säga upp avtalet så att det upphör att gälla till månadsskiftet som inträder tidigast efter tre månader från uppsägningen.Du har alltså ingen ångerrätt som kan baseras på bestämmelserna i svensk lag. Mitt råd till dig är dock att läsa igenom ditt avtal en gång till, då själva avtalet kan innehålla en ångerrätt. Vänliga hälsningar,

Värdering av bostadsrätt vid arv

2020-04-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Har ett fall här där ärvdabalken kommer in, är det den summan som lägenhet säljs för eller det värde som lägenheten va värd när vi fick den som gåva
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur värderas en bostadsrätt vid arvskifte?Vid en bouppteckning inför ett arvskifte ska tillgångarna som ska ingå i dödsboet värderas till det värde de hade vid den avlidnes bortgång, vilket framkommer av 20 kap. 4 § 1 st. Ärvdabalken. Bostadsrätter ska värderas till marknadsvärdet, vilket alltså kommer att bli det värde ni säljer lägenhet för. Detta står visserligen inte uttryckligen i lagtexten, men går att utläsa av ett antal domar från Högsta domstolen. Om ni däremot väljer att inte sälja bostadsrätten, utan en specifik arvinge istället tar över den, ska bostadsrätten istället värderas till det värde den har på bostadsmarknaden dagen för skiftet. Marknadsvärdet är inte detsamma som nettovärdetDet är även viktigt att notera att marknadsvärdet sällan är den summa som dödsboet kommer att ta upp inför arvskiftet. Vid försäljning av en bostadsrätt ska försäljningslikviden minskas med:- Mäklaravgifter,- Lån, och- Skatter.Om bostadsrätten istället ska tas över ska ett nettovärde beräknas. Detta görs på följande sätt:Bostadsrättens uppskattade marknadsvärde minskat med:- En fiktiv mäklaravgift- De eventuella lån som arvingen övertar- Latent vinstskatt, och- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp.Vänliga hälsningar,