Kan man häva köpet som säljare på Tradera?

2020-06-21 i Köplagen
FRÅGA |jag lagt ut en dator på tradera på budgivning säljare jag å jag ville häva köpet då för lågt belopp å ge pengarna tillbaka till köparen.. köparen vägrar den överkomelsen å skulle kontakta arn & konsumentverket.. ja vet inte vad exact arn kan göra då när han kontaktar dem i denna situation jag är privatperson å inte företag
Jessica Sarhede |Eftersom detta gäller ett köp mellan privatpersoner är det köplagen och inte distansavtalslagen som gäller. I första hand skulle jag vända mig till köparen och se om ni på något sätt kan nå en överenskommelse men eftersom det låter som att denne motsätter sig att lämna tillbaka datorn, går jag vidare till det juridiska. Rent köprättsligt kan det bli svårt att häva köpet om du inte från början reserverade dig rätten att inte sälja vid för lågt bud. Har du inte gjort det och sedan inte fullföljer dina förpliktelser som säljare (lämnar över den sålda datorn) begår du ett avtalsbrott.Både konsumentverket och ARN är till för att lösa tvister mellan näringsidkare och konsumenter, då konsumenter anses ha ett skyddsintresse. Så de själva löser inte tvister mellan privatpersoner. Vad köparen skulle kunna göra är väcka talan i domstol, du skriver inte hur mycket datorn köptes för, men i praktiken är förmodligen inte en summa som är värd att tvista om från köparens sida, en rättegångsprocess innebär kostnader som lätt kan överstiga datorns värde. Så i praktiken blir det svårt för köparen att göra något om du skickar tillbaka pengarna och inte ännu skickat/lämnat över datorn, mer än att lämna ett negativt omdöme på tradera om dig som säljare. Vad du dock behöver vara medveten om är som sagt att juridiskt sett, begår du ett avtalsbrott och du har inte rätt att häva köpet vid denna tidpunkt.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om hyresvärden vill ändra hyran från annonsen?

2020-05-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Ansökte om en lägenhet med viss hyra. Jag fick lägenheten och skrev under med mobilt bank ID att jag tog den. När jag sedan fick hyresavtalet(fick det som bekräftelse på att jag skrivit under så hade inte sett allt det innan) så stod det en 500kr högre hyra. För mig är det väldigt mycket. Jag skrev och ifrågasatte det och de bad om ursäkt och sa att de hade blivit fel i systemet och att den högre hyran va den som gällde... Kan de göra såhär? Det är en seriös hyresvärd och inget privat.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Erbjudandet om att hyra lägenheten för den hyra som skrevs i annonsen är bindande för hyresvärden eftersom du skrivit på avtalet i tid, 1 § 1 st jämte 2 § 1 st avtalslagen. Annonsen om lägenheten ligger ute för allmänheten eller de som har tillgång till bostadssidan, vilket inte är en bestämd adressat utan flera. Därför kallas erbjudandet om lägenheten, ett utbud, som köpare, vilket blir bindande om inte säljaren meddelar att denne inte önskar ingå avtalet med dig som köpare, 9 § AvtL. Eftersom att hyresvärden inte återkommer med att denne inte vill ingå ett avtal med dig som hyresgäst för den summa som står i annonsen, så ses det som att hyresvärden accepterat anbudet på den hyran som stod i annonsen. I avtalslagen, som reglerar alla grundläggande regler kring avtal;finns det vissa punkter som kan göra ett avtal ogiltigt. Den första punkten att undersöka som kan ogiltighetsförklara den hyra som skrevs ut i annonsen är om att du borde ha insett att hyran i annonsen var en felskrivning från hyresvärdens sida. Eftersom den hyran som hyresvärden menar att det egentligen skulle stå, inte är uppenbart högre så borde du inte förstått att det var en felskrivning och att de hade tänkt ta mer i hyra. Det hade varit skillnad om hyran i annonsen hade varit 500 kr/månad och hyresvärden hade gjort en felskrivning på en 0 och det var tänkt att det skulle stå 5000/månad. Eftersom i princip ingen hyra oavsett vilket stad och lägenhetsstorlek, har en hyra på 500kr så borde du i det fallet ha insett att det var en felskrivning men inte nu när det var 500 kronors skillnad, 32 § 1 st AvtL. Det avtal som du skrivit på via mobilt bank id skulle anses strida mot tro och heder för hyresvärden att åberopa det då hyran ändrats vid det digitala avtalet som skickas senare och hyresvärden bekräftar genom sitt svar att de/den har vetskap om att det stod något annat i annonsen, 33 § AvtL. Jag skulle se erbjudandet om att hyra lägenheten för 500 kr mindre som bindande för hyresvärden, dock kan det bli svårt att driva igenom det i praktiken om hyresvärden motsätter sig. Jag skulle rekommendera dig att om du inte redan har gjort det, att ta en skärmdump eller skriva ut annonsen som du ansökte om och hänvisa till den när du pratar med hyresvärden. Är det en seriös hyresvärd så är säkerligen mån om att ha ett gott rykte och går med på att felskrivningen är bindande.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer om varan inte överensstämmer med egenskap i annonsen?

2020-05-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag sålde min mobil på Facebook Marketplace. Jag testade mobilen med det enda SIM kort jag har ett från Telia och den funkade fint. På lådan stod det att den var operatörslåst till Telia i 12 månader så eftersom att den är flera år gammal så skrev jag i annonsen att den var olåst då det stod på lådan att den skulle vara det.Nästa dag skriver köparen och ber att få lämna tillbaka mobiltelefonen. Då vi inte kommit överens vid köp om att han kan häva köpet så skriver jag till honom att det är köplagen som gäller och att han därför inte har någon ångerrätt. Han säger då att det är fel på mobilen, att den är låst, och att han skall anmäla mig till polisen om han inte får sina pengar tillbaka. Vad gäller? Är jag skyldig att köpa tillbaka telefonen alternativt skicka tillbaka pengarna?Tack på förhand!
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom köpet gjorts mellan två privatpersoner är det precis som du skriver, köplagen som reglerar köpet av mobiltelefonen. I köplagen ingår det ingen ångerrätt, men köparen har dock rätt att felreklamera köpet och med det kräva hävning så som påföljd för fel i varan. Mobiltelefonen ska överensstämma med de egenskaper som följer av avtalet, om ni inte har något mer utförligt avtal än att köparen hört av sig och sagt att denne vill köpa mobilen i annonsen, ska mobilen överensstämma med de egenskaper som du hänvisat till i annonsen eller vad köparen med fog kunnat förutsätta, 19 § p.1 KöpL. Eftersom att du skrivit ut att mobilen ska ha egenskapen att den är olåst, så ses mobilen inneha ett fel när den är låst till Telia och därav har köparen rätt till felpåföljder, 30 § KöpL. Du svarar för de fel som funnits vid köptillfället även om felet visar sig först senare, och felet att mobilen är låst till visst abonnemang, får ju ansetts funnits vid köptillfället och därav något köparen kan göra gällande, köparen får också anses reklamerat inom skälig tid när denne hörde av sig dagen efter till dig om felet, 21, 32 1 st § § KöpL. Köparen har i första hand rätt till avhjälpande och omleverans, 34, 36 § § KöpL, men eftersom att du har sålt den som privatperson, och kostnaderna att köpa en ny mobil som är olåst är högre än vad köparen har betalat så blir det inte ett rimligt alternativ till för dig. Köparen har därför rätt att häva köpet då jag tolkar det som att det är en väsentlig förutsättning för att personen skulle vilja köpa den, att den var olåst och du som säljare borde ha insett det. I detta fall trodde du ju själv att den var olåst så det var inte med avsikt, men det har ingen betydelse i lagens mening utan köparen har rätt att häva köpet, 39 § 1 st KöpL.

Tillhör halvsyskon samma arvsklass som helsyskon?

2020-05-24 i Arvsordning
FRÅGA |Arvstätt andra arvsklassen:Hej, jag har en morbror som inte har så långt kvar.Han har inga barn, ingen fru, ej heller någon av sinaföräldrar kvar i livet.Bredvid honom finns två halvsystrar, en ännu levande efter hans far, en avliden efter hans mor.Frågan är: Jag och min helbror som är efter den avlidna systern på moderssidan, ligger vi i samma arvsrättsklass som den ännu levande halvsystern på faderssidan?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ja, du och din bror är i samma arvsklass (den andra) som den ännu levande halvsystern på fadersidan. Dvs hade din morbror gått bort nu och omständigheterna varit desamma- hade hans tillgångar delats på hälften. Det ena halvan hade gått till hans halvsyster och den andra halvan hade du och din bror fått dela på, dvs ni hade fått ¼ var av det totala arvet, 2:2 3 st Ärvdabalken. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om ens make står som enskild ägare på fastighet?

2020-06-21 i Bodelning
FRÅGA |Min make köpte ett radhus innan vi gifte oss och står som ensam ägare. Vad bör vi göra, vi har inga gemensamma barn men vi har båda särkullebarn
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det inte spelar någon roll vem som står som lagfaren ägare till fastigheten, all egendom som ni makar äger, gemensamt eller individuellt blir giftorättsgods (bådas egendom) eftersom ni är gifta, 7:1 ÄktB Du nämner inte att ni har skrivit något avtal om att radhuset är enskild egendom. Egendom kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord som ni båda skrivit på eller genom att de pengar din make köpte huset för, har han fått genom gåva eller arv där gåvogivaren/ eller den avlidne uttryckligen skrev att pengarna ska vara din makes enskilda egendom. Så vad ni ska göra beror på vad ni vill få för utfall, gör ni inget nu så kommer din makes radhus att räknas som er gemensamma egendom, och då kommer alla särkullbarn få ta lika del av dess värde. Skriver ni äktenskapsförord om att radhuset ska bli enskild egendom kommer egendomen inte att ingå vid bodelningen vid skilsmässa eller vid en makens bortgång, och därmed inte tillfalla dina barn utan endast hans. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ingår försäkring i underhållsskyldigheten?

2020-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag fyller snart 18 år. Jag går fortfarande gymnasie och tar snart sommarlov. Efter sommarlovet börjar jag mitt sista tredje år. Alltså är dom vell fortfarande underhållsskyldiga? Vad jag förstått vill dom att jag betalar mobilabonnemang och försäkringar (mina egna). Jag ska även sommarjobba över sommarn. Måste jag betala sånt själv redan nu eller efter jag gått ut gymnasiet. Undrar egentligen vad som räknas in i underhållsskyldigheten?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag önskar att det fanns ett tydligare konkret svar att ge dig men din fråga innehåller många bedömningspunkter som gör svaret väldigt individuellt och därmed blir det beroende av flera uppgifter som du inte lämnat. Dina föräldrar har i första hand underhållsskyldighet tills att du fyllt 18 år, men om skolgång i gymnasiet pågår som du beskriver, har de underhållsskyldighet under den tiden skolgången pågår, så tills nästa sommar, 7:1 2 st föräldrabalken. Vid bedömningen av hur stort underhållet ska vara och indirekt vad som ska ingå, tas det hänsyn till dina behov, dina föräldrars samlade ekonomiska förmåga och även dina egna inkomster. Vid bedömning av barns behov så finns det schabloner (tabeller) som man använder sig av som grund, för att se ungefär vilka utgifter en ungdom i din ålder beräknas ha. Underhållsbidraget ska tänka de grundläggande kostnaderna som för mat, kläder och liknande. Försäkringskassan sätter upp utgiftsposter som de anser ska ingå i underhållsbidraget och räknar upp försäkring (barn och ungdomsförsäkring för sjukdom och olycksfall) och utgifter för mobiltelefon. (https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e989e825-9411-4a3b-8e69-df10016d65d9/vagledning-2016-1.pdf?MOD=AJPERES&CVID= se s.14-15)Senare vid en bedömning av dina föräldrars ekonomiska förmåga, ser man till deras inkomster, och du kan kräva "högre standard" och därmed högre underhåll desto bättre dina föräldrars ekonomiska förmåga är. Även mindre grundläggande behov, som mobilabonnemang kan inkluderas om dina föräldrar har det gott ekonomiskt ställt (proposition 1978/79 s.105, 154, 400 och 422 om du vill hänvisa dem till en källa) Gällande ditt sommarjobb så brukar mindre inkomster under begränsad tid under pågående studier inte påverka dina föräldrars underhållsskyldighet.Som slutsats ska din försäkring, beroende på om det är sjuk- och olycksförsäkring ingå, samt mobilabonnemang beroende på dina föräldrars ekonomiska situation. Hoppas detta vara svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad händer om häst efter köpet visar på skada?

2020-05-24 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag sålde min häst 8 April (privatperson till privatperson) och nu den senaste 3 dagarna har hon hört av sig och påstår att han börjat visa krångel med hans höger framben och att han ska undersökas, röntgas och om de visar sig vara en äldre skada så täcker nog inte hennes försäkring och då ska köpet hävas. Hennes kompis provred (men hon kolla på) då hon hade skadat sig, han vetrinärvesiktades självklart innan han såldes och visade då 1-2 graders hälta 4 steg som sen gick de över (annars ingen anmärkning) och de fick hon veta och även läsa i besiktningspappret men valde att köpa honom ändå då hon inte ansåg de som något problem. Han har aldrig varit skadad eller sjuk i våran ägo (köpte han som 2 åring, han är född 2012) eller visat tecken på sjukdom/skador heller och de informerades hon om. Och hos oss har han aldrig haft problem med något framben som sagt. Vad är rätt? Vad är fel? Vad ska göras och vad ska inte göras?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom en häst ses som en sak i lagens mening, och köpet gjorts mellan två privatpersoner, är det köplagen som reglerar er tvist, 1 § KöpL. Det som gäller i lagen går dock att avtala bort, därför är det i första hand ert avtal som reglerar vad som är rätt och fel, och vad som ska och inte ska göras härefter, 3 § KöpL. Om ni har skrivit något om hävning eller att du lämnat viss garanti eller utfästelse är det av så är det av betydelse för hur konflikten ska lösas. Men eftersom att du inte skrivit några detaljer om avtalet så kommer jag nedan utgå från vad lagen säger om er konflikt. Eftersom att köpet gäller en häst så ses det som en vara som sålts i "befintligt skick" (19 § KöpL) dvs det är ett levande djur och inte samma sak som en att köpa en ny oanvänd dator. Köparen köper hästen med vetskap om dess ålder, och det "skick" som den var i vid köptillfället. De fel som köparen kan göra gällande trots vetskapen om att hästens köptes i det skick den var är, p.1 om du som säljare lämnat uppgifter om hästens egenskaper som kan antas ha inverkat på köpet (t.ex. om du sagt att det är tävlingshopphäst som går 120 cm på rutin och sedan visar det sig att hästen är hinderskygg och inte kan gå en bana på 50 cm utan större problem)p.2 om du valt att inte upplysa köparen om väsentligt förhållande för rörande hästens egenskaper som du måste ansetts känna till (t.ex. om det nu varit så att hästen sedan lång till tillbaka dragits med problem som hälta fram och tillbaka)p.3 Om hästen är i väsentligt sämre skick i jämförelse med det pris som köparen betalat och övriga omständigheter som köparen hade fog att förutsättaDet köparen nämner om sina försäkringsvillkor kan säkerligen stämma att hon inte har möjlighet att få ut något från försäkringen om detta visar sig vara en gammal skada. Detta har dock ingen betydelse för om hon kan häva ert köpekontrakt eller inte, utan det är vad som står i ert kontrakt om hästköpet som spelar roll.Efter de omständigheter som du beskriver så ser jag inte detta fel på hästen, som något som gör att köparen kan häva köpet om man endast ser till köplagens mening. Hästen har gått igenom en veterinärbesiktning och då visat viss hälta vilket köparen fått ta del av och därmed haft vetskap om när hon valde att gå vidare med köpet. Därav är det inget som du inte valt att upplysa köparen om eller något som skiljer sig från den skadehistoria du uppgett om hästen sedan tidigare då den inte varit skadad i er ägo. Därmed skulle jag säga att p.1-2 blir svårt att göra gällande från köparens sida.Huvudregeln är i övrigt att säljaren svarar för fel som funnits vid tidpunkten för köpet även om det visar sig senare men köparen kan heller inte åberopa fel som denne känt till vid köpet, 20 jämte 21 § § KöpL. Har denna skada koppling till den hälta som visade sig vid den första besiktningen så kommer det bli svårt för köparen att göra detta gällande som en grund för hävning. De uppgifter du lämnar om att hästen dessutom varit skadefri så länge ni ägt den talar också emot att det finns någon hävningsgrund för köparen.P.3 är det som återstår, du lämnar inga uppgifter om priset och köparen har inte heller återkommit med vad som framkom vid den andra undersökningen vilket gör denna punkt lite mer svårbedömd utifrån de uppgifter du lämnat.Men med reservation för p.3 och vad som kan framkomma vid en undersökning, så anser jag inte att köparen kommer att kunna häva köpet för att hästen nu visar krångel med ena frambenet. Det är dock som sagt köpeavtalet som reglerar hur ni kan gå vidare. Hoppas detta var svar på din fråga! Annars får du gärna skicka in en ny fråga med kompletterande uppgifter så vi kan hjälpa dig vidare!

Har vårdnadshavare underhållsskyldighet om ungdom inte kan försörja sig?

2020-05-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en dotter som fyller 19 år i juli. Hon tar studenten nu 5 juni. Jag och hennes pappa är skilda och hon bor heltid hos mig. Vi har kommit överens om ett underhåll som han betalat varje månad. Hon har inget arbete nu efter studenten. Vad gäller? Har jag rätt att kräva underhåll? Tills hon har fått ett arbete och kan betala för sig hemma hos mig själv...
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vårdnadshavare har du och din exman underhållsskyldighet tills att er dotter fyllt 18 enligt föräldrabalken 7:1 2 st. Enda lagstadgade undantaget som förlängt hennes pappas skyldighet att stå för sin del av underhållskostnaden skulle vara om skolgång pågår. Som skolgång i denna mening räknas grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Som jämförlig grundutbildning har ytterligare studier i gymnasiet t.ex. räknats som (NJA 1990 s.49) detta gäller dock längst till er dotter fyller 21 år. Med de uppgifter du lämnar nu om att er dottern kommer att ta studenten till sommaren och inte har ett jobb, gör inte att du kräva att dotterns pappa fortsätter att betala sin del av underhållet. Eftersom ni kommit överens om en summa för underhållsbidraget som han betalat hitintills skulle jag rekommendera dig att ha en dialog med honom om han kan tänka sig att fortsätta lämna samma underhållsbidrag tills att er dotter kan försörja sig på egen hand eftersom du ensam måste stå för alla utgifter annars eftersom hon bor hos dig.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning