Vilket avtal gäller om det ena är skriftligt och det andra muntligt?

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |När jag och min dåvarande sambo separerade kom vi muntligt överens om att våra gemensamma barn skulle vara jämna veckor hos honom och udda hos mig, med byte på söndagskväll.Efter samtal med familjerådgivning kom vi överens om ett nytt beslut kring uppdelning av veckor, nu att byte ska ske på fredagar (inget om vilka veckor). Denna överenskommelse är skriftlig. Vi är nu oense om vilken överenskommelse som ska följas. Kan ni hjälpa att reda ut det?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni omförhandlat villkoren och sedan skriftligt undertecknat denna överenskommelse så är det devillkoren som gäller eftersom det är ett bindande avtal likt alla andra avtal som skrivs under. Dessutom blir det svårt för den part som står fast vid den första överenskommelsen i bevishänseende visa att det funnits en tidigare överenskommelse eftersom den var muntlig. Jag hoppas detta var svar på frågan, skulle ni inte komma överens efter detta så är mitt råd att i första hand vända er till familjerådgivningen igen så de kan hjälpa er att medla och komma överens innan ni i sista hand skulle ta avgörandet till domstol. Hoppas detta var svar på din fråga!

Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?

2020-12-08 i Köpavtal
FRÅGA |Vi har sålt en lägenhet där vi i bilagan "frågor till köpekontrakt" som ingår i överlåtelseavtalet, har skrivit att garderober ingår i köpet. Köparen vill inte ha kvar dessa men det framkommer inte förrän någon vecka innan tillträdesdagen och han har även skrivit under överlåtelseavtalet och alla bilagor. Nu menar han på att vi ska stå för kostnaden som blir för honom att ta bort dessa, är detta verkligen rätt?
Jessica Sarhede |Hej, tack för ni vänder er till Lawline med er fråga! Som utgångspunkt så ingår allt som tillförts bostadsrätten för stadigvarande bruk, så garderober brukar som utgångspunkt ingå beroende på vad det är för typ av garderob och hur de är fastsatta, t.ex. om de är inbyggda eller ej. Men oavsett det, har ni och säljaren avtalsfrihet kring vad som ska ingå vid köpet och i detta fall har ni reglerat att garderoberna ska ingå vilket är ett avtal som båda parter signerat, och där den part som inte läser igenom det den signerar får "stå sitt kast", så länge inte avtalsvillkoren är oskäliga. I detta fallet kan jag inte se att avtalsvillkoret att garderoberna skulle ingå i köpet, är ett oskäligt villkor vid en bedömning, så mitt råd till er hade varit att stå på er. Ni har inte angett vilken typ av garderober det är, men eftersom att köparen dessutom menar på att det skulle uppstå en kostnad för att ta bort dessa talar det också för att det var fastsatta för stadigvarande bruk och skulle ingått som utgångspunkt även om ni inte hade reglerat det särskilt. Eftersom ni angett det i en särskild bilaga som överlåtelseavtalet hänvisar till och som köparen fått ta del av, skulle mitt råd vara att klargöra detta för köparen och förklara att det inte är ert ansvar att ta bort garderoberna. Hoppas detta är svar på er fråga, Med vänlig hälsning

Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?

2020-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har en fråga.Jag har ärvt ett fritidshus 1999, i början av 2000 tog jag ett lån för att renovera fritidsfastigheten. Nu ska jag skilja mig, räknas både fritidsfastigheten och lånet som min enskilda egendom och ska inte räknas in i bouppdelningen? Vi gifte oss för sju år sedan.Tack på förhand.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån de omständigheter du nu anger så är fritidsfastigheten inte din enskilda egendom. Det tillvägagångssätt som fastigheten hade kunnat bli enskild egendom och undantas från bouppteckning, är antingen genom att du och din partner hade upprättat ett äktenskapsförord där ni angett att bostaden ska vara enskild egendom eller att du hade ärvt fritidsfastigheten med förutsättningen att den som lämnat arvet angett att stugan skulle vara din enskilda egendom, 7:2 äktenskapsbalken. Eftersom du varken anger att ni skrivit något äktenskapsförord gällande fastigheten eller att du ärvde med villkor är så är fritidsfastigheten giftorättsgods, dvs ni äger hälften var av fastigheten och den ska ingå i bodelningen, 7:1 ÄktB. Hoppas detta vara svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

återbetalning av gåva via swish

2020-11-29 i Gåva
FRÅGA |En kompis har swischat pengar till mig och nu kräver han tillbaka dom men har även skrivit i swischen att det är gåvor hur gör jag
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är din kompis som påstår att pengarna egentligen var ett lån så är det han som har bevisbördan, enligt påståendedoktrin som är en juridisk grundprincip. Detta innebär att om han skulle vilja göra en tvist av det och ta det till domstol så är det upp till honom att bevisa vad avsikten med swishen var. Man betalar en ansökningsavgift för att tvista i domstolen och den förlorande parten står som utgångspunkt för rättegångskostnaderna, 18:1 rättegångsbalken. I och med denna risk och att han behöver betala en avgift så krävs det att beloppet han vill ha återbetalat är ganska stort för det ska bli värt för honom att starta en tvist. Eftersom han valt att skriva att det är gåvor i meddelanderaden i swish så blir det svårt för honom att som utgångspunkt nu hävda motsatsen. Jag skulle ge dig rådet att försöka ha en dialog med honom, beroende på hur er situation ser ut, och klargöra att det inte fanns något som gav dig anledning att tolka det som annat än en gåva och det är vad du står fast vid. Beroende på vad det är för summa som han swishat så blir det att avgöra hur stor sannolikhet du tror det är för att han skulle göra en tvist av frågan, och därmed eventuellt försöka nå en överenskommelse med dig då du kanske swishar tillbaka en del av pengarna. Om ni kommer överens utan en tvist så skulle jag råda dig att göra ett skriftligt avtal för det ni kommer överens om.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Vad händer med arvsfördelning om vissa bröstarvingar tagit ut pengar från dödsboet?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina yngre syskon hade hand om vår pappas ekonomi och tog ut stora summor pengar från hans bankkonto veckorna innan han dog, kan jag kräva att de ska redovisa vad pengarna användes till, och kommer det att synas i bouppteckningen?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!De som är i första arvsklassen att ärva efter en avliden person, är dennes bröstvingar dvs ni syskon. Om dina syskon har tagit ut pengar innan er pappa avled så ska det, om det är större summor, räknas som förskott på deras arv om inget annat avtalats, 6:1 1 st ärvdabalken. Exempel: Om din pappa har 3 barn (A,B,C) och ett av dina syskon (B) har tagit ut 50 000 och dödsboet har ett värde på 100 000, så skulle ni som utgångspunkt få dela på den summan dvs 100 000/3. Har dock B tagit ut pengar i förväg ska det ses som förskott och boets värde ska ökas med förskottets värde dvs 50 000, så istället får ni 150 000 att dela på dvs 150 000/3. Ni syskon ska vardera få 50 000. Eftersom B redan själv tagit ut ett förskott på 50 000 får hon/han inga ytterligare pengar vid själva bodelningen mellan er syskon, utan hon/han har redan fått sitt arv. Efter er pappas död kommer det upprättas en bouppteckning som ska innehålla den avlidnes tillgångar och skulder, där ska uppgifter om eventuellt förskott anges om dödsbodelägare begär det, och det är även uppgifter som ska bekräftas under ed, 20:5 3 st och 20:6 ÄB. Skriv inte på en bouppteckning innan ni utrett frågan då du kan inte kan klandra påskriven bouppteckningen utan då får det göras tilläggsbouppteckning. Det ställer dock vissa krav för det ska vara genomförbart 20:10 ÄB. Vad du enklast kan göra är att klandra arvskiftet om du anser att felaktigheter har begåtts (om det inte framkommit att dina syskon tagit ut pengar i förskott) måste du klandra skiftet inom 4 veckor från det att du blir delgivningen skifteshandlingen., 17:8 ÄktBJag skulle ge dig rådet att beroende på hur din relation med dina syskon ser ut, att först vända dig till dem och påtala att det som tagits ut i förhand och är stora summor och detta kommer därför att räknas som förskott på arvet och sen ta det därefter beroende på deras inställning efter de fått informationen.Hoppas detta var svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Kan deposition användas för betala hyra?

2020-12-08 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej jag bor som inneboende sedan september. När jag flyttade in så betalade jag även in en månadshyra i deposition jag kommer nu att flytta ut till första december. Det jag undrar är eftersom jag sade upp kontraktet i oktober så ska jag ju betala sista uppsägningstiden i december. Men skulle man inte kunna kvitta ut den mor depositionen. Så jag slipper betala sista uppsägningstiden? Jag har bara 2 månaders uppsägningstid. Eller blir det något knas då
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan absolut välja att kvitta den sista hyran mot depositionen, det är du och din hyresvärd fria att själva avtala om och jag kan inte tänka mig att hyresvärden skulle motsäga sig eftersom det är samma summa. Jag skulle dock rekommendera dig att upprätta ett skriftligt avtal om att ni kommit överens om att den deposition som hyresvärden sen tidigare innehar ska denne tillgodoräkna sig som hyra för december. Detta kan vara bra i det fall att ni inte har något skriftligt upprättat dokument som säger att du betalat deposition kontant så att inte hyresvärden kan förneka detta och att du då skulle sakna bevis och tvingas betala för hyra december också dessutom inte få tillbaka depositionen. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

samboavtal eller hyresavtal?

2020-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Min särbo från Finland ska flytta in i min lägenhet i Umeå och vi blir sambos, jag äger lägenheten och en sommarstuga, han försöker sälja sitt hus i Finland...Jag tänker att jag kanske ska skriva ett hyresavtal på min halva hyra i lägenheten som han får betala?Om det inte fungerar och han flyttar tillbaka, får han då ta med sig det som han kom med samt hälften av det vi köpt gemensamt?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning efter ett samboskap så kommer samboegendomen att delas mellan er. Som samboegendom räknas er bostad om den köptes för er gemensamma användning, vilket den i ert fall inte gjorde eftersom du ägde lägenheten sedan innan. I samboegendomen ingår även ert bohag, dvs möbler, med samma krav att de ska vara inhandlade för er gemensamma användning, 3 § sambolagen. Så precis som du själv anger så kommer han vid en eventuell flytt och bodelning att ha rätt att ta med sig de möbler han kom med och hälften av det som ni inhandlat under ert samboskap, för er gemensamma användning. Det kan absolut vara till fördel att skriva ett hyresavtal er emellan då jjag förmodar att han kommer att ändra sin folkbokföringsadress till din lägenhetsadress. Dock kommer inte den formaliteten att påverka huruvida ni vid en eventuell tvist skulle komma att ses som sambos och behöva göra en bodelning om någon av er begär det. Detta eftersom ni förutsätts bo tillsammans i ett parförhållande oavsett om ni har ett hyresavtal eller inte, eftersom du anger att ni är sedan tidigare är särbos som nu ska prova att bo tillsammans och inte att han blir din inneboende och att ni i övrigt skulle sakna ett parförhållande, 1 SamboL.För att tydliga göra vad som gäller kan ni på egen hade upprätta ett samboavtal där ni beroende på upplägg, kan tex. ange vad som tillhörde var och en av er innan ni ingick samboskap, 9 § SamboL.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Kan en arbetsgivare kräva tillbaka en felaktig utbetalning?

2020-11-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Har fått en faktura att jag har en löneskuld från min förra arbetsgivare på 6650kr,När jag slutade där så tog de bort så att jag kunde se min lönespec, så fick aldrig se min sista lönespec.Ingen har försökt kontaktat mig överhuvudtaget angående detta och jag hade inte en aning om att jag har fått för mycket i lön..Lönen gäller december 2019 och fick en faktura nu 25 oktober 2020. Är jag verkligen skyldig att betala tillbaka de här pengarna?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om återkrav vid felaktig utbetalning har inget direkt lagrum utan styrs av en juridisk princip som utvecklats i praxis (genom att domstolen använt det i sina domar). Principen kallas condictio in debiti och huvudregeln enligt denna princip är att mottagaren av en felaktig utbetalning är skyldig att återbetala vad denne mottagit. Dock finns det undantag från denna huvudprincip som innebär att när mottagaren var i god tro om den felaktiga utbetalningen och inrättat sig efter betalningen. Inrättat sig efter betalningen kan vara att förbrukat summan, anpassat din ekonomi efter det och kanske investerat i något eller liknande. Vid en bedömning om god tro så ses det bland annat till hur stort belopp som var felaktigt, det är betydligt svårare att intyga att man var i god tro om man fick 25 000 mer i lön jämfört med 2500 kr. Beloppet du anger är 6650 kr, om detta är något du borde uppmärksammat beror på bransch, om du är timanställd och lönen mellan månaderna kunde variera inom det intervallet eller om du hade en fast månadslön t.ex. I ditt fall så har du inte haft tillgång till att se dina lönespecifikationer själv och där igenom se hur många timmar du arbetat osv i förhållande till den lön du fick utbetald. Av det du uppger var det din förra arbetsgivares rutiner som gjorde att du inte hade möjlighet att kontrollräkna din lön eftersom du inte hade tillgång till dina lönespecifikationer. Detta talar till din fördel, dessutom anger du att företaget inte återkommit förrän nästan 1 år senare vilket ger dig ytterligare anledning att inte misstänka att något skulle vara fel. Även detta talar för att du skulle vara i god tro och därav inrättat dig efter att det du fått utbetalt skulle vara rätt lön. Utfallen i domstol har varierat när det kommer till principen och bedömningspunkter och eftersom du inte anger om du spenderat beloppet eller inte, branschen du arbetade osv gör det svårare att ge dig något mer konkret svar. Mycket talar för att du var god tro och jag hade gett dig rådet att återkoppla till din tidigare arbetsgivare och hänvisa till principen, att du inte hade möjlighet att se din lönespecifikation är ju en åtgärd de vidtagit och att de dessutom återkommer efter så lång tid, summan inte är så pass stor att det skulle vara orimligt att du förbrukat den osv och se deras respons. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,