Om arvinge köper ut barndomshem när ska övriga arvingar lösas ut?

2021-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror ska köpa vårt föräldrahem medans mamma lever. Pappa är avliden. Ska han då lösa ut min bror å mig medans mamma lever eller efter hennes död?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Ni kan reglera det köpet hur ni vill, han kan lösa ut er nu innan eller efter din mamma gått bort finns ingen lagregel om det. Om din bror skulle få köpa det nu innan din mamma gått bort, så kommer det att ses som förskott på arv. När din mamma går bort kommer era andelar räknas ut och värdet på huset kommer att räknas av på hans lott, överstiger beloppet hans andel får han ju betala er så att det täcker mellanskillnaden.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

2021-09-30 i Arvsordning
FRÅGA |Mina två söner är särkullebarn och deras far gick bort 2015. De lät hans fru sitta i orubbat bo med fri förfoganderätt. Testamente finns. Frun gick bort i augusti 2021 och har inga bröstarvingar utan endast en bror och dennes fyra barn som släktingar. I testamentet är brodern inte medtagen utan de som ärver enligt detta testamente är de fyra brorsbarnen tillsammans 1/8 och särkullbarnen 7/8 av den gemensamma kvarlåtenskapen. Kan brodern göra anspråk på delar av arvet som legal arvinge? Är han legal arvinge då han inte är medtagen i testamentet? Måste särkullbarnen komma överens med brodern om fördelning av värdesaker?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De som är först att ärva och tillhör första arvsklassen är bröstarvingar, de avlidnas barn, 2:1 ärvdabalken. Den andra arvsklassen blir aktuell först om det inte finns några i den första, där är det den avlidnes föräldrar, om de ej lever så den den avlidnes syskon därefter syskonens barn, 2:2 ÄB. Den enda arvsklassen som inte går att göra arvslös är bröstarvingarna. Testamenterar föräldrar så att deras barn inte ska ärvda något har de rätt till vad som kallas laglott, dvs hälften av deras arvslott som de skulle ärvt om inte föräldrarna upprättat testamente, 7:1 ÄB. Dvs är det två syskon så ska de enligt arvsordningen ärva hälften var, om föräldern testamenterat så att barnen inte ska ärva något kommer de ärva en fjärdedel var. Dvs att dina barn pappas fru, hennes brodern kan gå arvslös, han ärver endast så länge inte ett testamente säger annorlunda vilket det går i detta fall.Hoppas detta var svar på din fråga!

Om parkeringsbot har angett fel adress?

2021-09-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Gäller en kontrollavgift även om parkeringsbolaget angivet fel adress på kontroll avgiften ?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åå parkeringsboten ska det alltid finnas med en hänvisning till vart du skriftligen kan överklaga den. Jag hade gett dig rådet att vända dig dit och skriftligen påpeka att boten är felaktig och att du inte parkerat din bil på den adressen. Att adressen är felaktig bör vara lätt att bevisa, du har inte angett hur felaktig den är, om det gäller en adress i annan stad t.ex. är det ju lätt att bevisa. Parkeringsvakterna brukar även ta bilder på fordonet som parkerats olovligt ifall någon skulle överklaga så de har bevis. Därav bör även dem själva kunna se att boten är felaktig men kan vara så att du måste inkomma med något bevis på att du inte parkerat på den gata de angett. Att du påpekar att adressen är felaktig bör göra boten ogiltig. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?

2021-08-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mormor säger att hon vill att jag (barnbarn) ska ärva allt efter henne. Min mamma (mormors enda barn) kan väl inte bli arvslös? Bör mormor skriva ett testamente där det står att jag ska ärva hennes tillgångar?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Biologiska barn kallas inom arvsrätten för bröstarvingar och dem kan aldrig bli arvlösa, 2:1 ärvdabalken. Om din mamma är ensambarn kommer hon som utgångspunkt att ärva allt av din mormor. Det som bröstarvingar ärver kallas arvslott, är man ensambarn äger man hela kvarlåtenskapen, är man två syskon ärver man hälften var osv. Bröstarvingar ärver alltid minst hälften av arvslotten oavsett hur den som avlider testamenterar, detta kallas laglotten. Så oavsett hur din mormor gör för att du ska ärva så kommer din mamma ha rätt till hälften av din mormors kvarlåtenskap, 7:1 ärvdabalken.

Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?

2021-09-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, min pappa är bortgången och har pga min faster ej haft så mycket kontakt med min farfar sedan även min farmor gått bort. Nu har vi sporadisk kontakt men han är dement. Ett sommarhus skall vara testamenterat till henne enligt honom och hon har varit folkbokförd där under flera år. Trots att de har sin bostad kvar. Dessutom har hon sagt att min dementa farfar velat ta faderskapstest medan det i alla år cirkulerat om att min farfar ej är hennes biologiska far. Kan dock vara så att farfar adopterat henne men inget vi någonsin fått reda på inte heller min avlidne far. Kan de skriva bort min pappas arv som går till mig?Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvet från din pappa Nej, din farfar och din faster har inte möjlighet att skriva bort ditt arv. De tillgångar som din pappa hade när han gick bort ska tillfalla dig ensam om du är hans enda barn och han inte var tillsammans med din mamma vid hans bortgång, 2:1 jämte 3:1 ärvdabalken. Var din mamma och pappa tillsammans vid hans bortgång så får du vänta på arvet från din pappa tills även din mamma avlidit. Arvet från din farfarFörsta att ärva från avliden person är personens barn, i detta fall din pappa och hans faster. Eftersom att din pappa har avlidit kommer du att träda in i hans ställe, 2:1 2st. Din farfar kan inte testamentera bort hur mycket som helst till din faster, utan det som hon mottagit innan han går bort kommer att räknas som förskott på arv så länge det inte finns ett motsvarande värde för dig kvar utöver sommarhuset, 6:1 ÄB. Utgångspunkten är att barn ärver lika, skulle din farfar testamentera bort hela hans kvarlåtenskap till din faster, skulle du i din pappas ställe, ha rätt till en fjärdedel av hans kvarlåtenskap istället för hälften, men inte kunna göras arvslös, 7:1 ÄB.Dessutom ställs det vissa formkrav på testamente men det kan ju vara till din nackdel att påpeka om de skrivit inte är giltigt som det är skrivet just nu. När din farfar gått bort hade jag gett dig rådet att om ni inte kommer överens eller du är osäker om det finns testamente och vilka tillgångar som funnits från början, att vända dig till en familjejurist. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?

2021-09-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,För ett par år sedan överförde jag ca. 100 000 kronor till en kompis i Norge för att han skulle investera dem pengarna i norska fonder. Överenskommelsen skedde över telefon då vi känt varandra sen barndom och han skulle göra det som en väntjänst dvs. utan någon ersättning för det. Dock så har han slutat svara mig och jag har ingen aning vad som har hänt med pengarna.Finns det något jag kan göra, trots att vi inte har något utförligt kontrakt mellan oss? Ska jag bara skylla mig själv att jag överförde pengarna?Tack på förhand!!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Muntliga överenskommelser är lika bindande som skriftliga, men svårare i bevishänseende. Eftersom du som sagt inte har något skriftlig handling alls på vad ni kommit överens kommer det bli svårt att driva en rättslig process om pengarna med framgång. Det gäller visserligen en större mängs pengar som talar för att det inte skulle gälla en vanlig gåva men samtidigt kommer det som sagt bli svårt att visa på avsikten när pengarna överfördes, speciellt med hänsyn till att det gått några år. Jag hade gett dig rådet fortsätta försöka få kontakt med din vän, kanske att du kan försöka få kontakt med honom genom någon annan utan att först uppge ärende bara för att se om han medvetet väljer att inte svara dig. Du kan ju se din överföringshistorik på din bank, så du har hu bevis i förhållande till honom att pengar har överförts och han vet ju vilken överenskommelse du pratar om även om han förnekar det. Men jag har som sagt svårt att se dig få framgång i rättslig process, utan det är genom att på något sätt få kontakt med din barndomsvän igen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad innebär ändrad anställning?

2021-08-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Vad menas med ändrad anställning på mitt anställningsbeslut? Jag jobbar inom kommunens äldreomsorg.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag hade vänt mig direkt till din arbetsgivare för att få reda på vad som syftas med ändrad i anställning i just din situation. Det skulle kunna ha att göra med om du t.ex. varit provanställd i 6 månader så övergår den provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning och det därav är ändrad anställning. Skulle ju även kunna vara att de ändrat antal timmar om du har en tillsvidareanställning men är anställd för ett visst par timmar som din arbetsgivare önskar minska eller öka. Jag hade gett dig rådet att se vad som står i det anställningsavtal och om det inte framgår mer än att det blivit ändrad anställning får du kontakta arbetsgivaren.Arbetsgivaren har visst utrymme inom sin arbetsledningsrätt att t.ex. ändra i antalet timmar, detta är dock i fall som gäller att det annars kommer uppstå en arbetsbrist. Men för att få mer klarhet och för att vi på lawline ska kunna utreda din situation mer behövs mer information för avgöra om arbetsgivaren gjort rätt för sig eller inte. Så du får gärna skicka in en till fråga med mer information då jag inte kan svara på vad arbetsgivaren syftat på när det enda som framkommer är att anställningen på något sätt ska ha ändrats och inte vet vad du har för villkor i det avtal i nuläget.Hoppas detta var svar på din fråga

Hur mycket oljud ska man tåla som granne?

2021-08-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag bor i hyresrätt och har en granne över mig som lever om en del. Ljuden börjar 5 på morgonen och slutar på vardagar runt 23 och på helger mellan 07-00. Det bor tre personer i lägenheten varav ett barn. Barnet och ena föräldern är alltid hemma, de går max ut en halvtimme per dag. Detta vet jag eftersom barnet springer och dunkar leksaker i golvet och på balkongen (dunkandet på balkong och i golv med leksaker sker ibland i perioder om 30 minuter oavbrutet), föräldern springer efter barnet (lek) inne i lägenheten och när han inte gör det så går han med så tunga steg att det vibrerar ner, all vaken tid, de sitter nästan aldrig stilla. Det är så högljutt att jag vaknar varje dag samtidigt som dem TROTS att jag sover med öronproppar. På helgerna är det fest i stället, men det är inte det huvudsakliga störningen. Jag informerade hyresvärden och de ringde grannen, det blev tyst en kväll sen fortsatte det som vanligt. Jag pratade med hyresgästen personligen och de lovade att de skulle dämpa sig men inget händer. Hyresvärden menar att jag måste ringa trygghetsjour så de kan dokumentera störningen men jag är osäker på om barnet gör att det är normala störningar. Jag mår extremt dåligt av detta och har haft ont i huvudet i princip varje dag sen de flyttade in, jag sover i bland på balkongen för att jag inte klarar av ljuden och jobbar över för att slippa komma hem till oljudet. Hemmet känns som det sista stället att slappna av på. Vad kan jag göra?
Jessica Sarhede |Hej, jag hade gett dig rådet att dokumentera alla störningar, att föra dagbok under en tid om när och hur störningarna sker. Som din hyresvärd nämner kan det också vara bra att ringa störningsjour så du får dokumenterat att de tillkallats. Se till att skicka skriftliga klagomål till din hyresvärd så du har bevis på att du lämnat klagomål och att de mottagits hyresvärden blir då skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Hyresvärden kan då skicka varning/tillsägelse och om störningarna inte upphör finns möjligheten för hyresvärden att säga upp hyreskontraktet med hyresgästerna ovanför dig. Störningar som dock bör tålas är t.ex. barn som leker dagtid, så en annan rimlig åtgärd är kanske för hyresvärden att se över isolering och liknande. Gränsen går vid att störningarna inte får vara skadliga för boendes hälsa eller försämra deras bostadsmiljö, 12:25 jordabalken. Det går även att hitta mer information på hyresgästförenings hemsida. Hoppas detta var svar på din fråga!