Är det ok att öppna en facebookgrupp om trafikpolisens beteende?

2020-02-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |tänkte öppna en facebookgrupp om Trafikpolisens beteende ,är det OK
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det borde inte vara några problem så länge du inte uppger kränkande eller hotfulla uppgifter om någon på sidan. Var även noggrann med att ta bort kommentarer eller inlägg som kan uppfattas som kränkande. Görs inte detta finns en risk att du eller andra medlemmar i gruppen gör sig skyldiga till förtal 5 kap. 1 § Brottsbalken eller olaga hot 4 kap. 5 § Brottsbalken.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan far med bröstarvinge skriva över all egendom till sambo?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA |Jag är enda bröstarvinge till min far. Han har en sambo sedan 40 år och dom har köpt och levt tillsammans i en Bostadsrättslägenhet de nu fullbetalt. Vid ett tillfälle sa han till min Sambo att jag inte skulle få mer än 10-20000 och att sambon skulle få allt. Detta trots att sambon ej har några egna barn. Ha sa att han skrivit över allt, lägenheten, inventarier , bilen mm på henne, så hon står som egen arvstagare. Kan Han göra så,
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så ärver inte sambos varandra enligt svensk lag. Sambon har vid dödsfall dock rätt att begära bodelning ( 8 § 2 st. SamboL) enligt 18 § SamboL. Det enda sättet din fars sambo kan få något av kvarlåtenskapen är om han testamenterar bort något till henne. En förälder kan inte ge eller testamentera bort ett barns rätt till arv. Huvudregeln är att ett barn ärver allt från en förälder vilket är arvslotten, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).Försöker din far testamentera eller ge bort allt han äger kan du kräva att få ut din laglott, vilket är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Skriver han ett sådant testamente kan du enligt 7 kap. 3 § ÄB få testamentet jämkat, alltså ändrat så du får ut din laglott.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Juridiskt grundår & UJIK

2019-12-29 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag vill bli jurist men är fortfarande nihilistisk kring detta spörsmål. Jag undrar därför om ni vet någon kurs man kan ta som är likvärdig med den juridiska översiktsuren? Juridik är ett främmande område för mig och jag är därigenom väldigt entusiastisk till att lära mig grunderna i statsvetenskap. Jag är till och med benägen till att finansiellt kompensera för undervisningen som någon kan ge genom en lärobok eller hemsida, än så länge har ja tillgång till boken Sveriges Lag. Har ni några tips på hur ni fick en juridisk översikt så att ni inte sträckläste juridik i 5 år och hatade det?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Mitt bästa tips till dig är att gå kursen Juridiskt Grundår på Uppsala Universitet. Kursen består av de två första terminerna av juristprogrammet. Detta kommer att ge dig en väldigt bra inblick i hur juristprogrammet är på ett sätt som inga andra juridiska kurser kommer att göra. Första terminen är offentlig rätt (statsrätt och EU rätt) och andra terminen är "vanlig" obligationsrätt (bla köprätt och skadeståndsrätt). Klarar man kursen med betyget VG får man en chans att komma in på den tredje terminen på juristprogrammet. Det är helt enkelt det bästa sättet att förstå om juristprogrammet är för dig eller inte. Väljer du att inte acceptera en plats på programmet är kursen ändå väldigt bra och användbar som ett komplement till annan utbildning.Sedan finns även utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK) på Lunds Universitet som är en distanskurs på 15 högskolepoäng som man kan välja att läsa helfart på höstterminen eller halvfart på vårterminen. Dock ger denna kursen enligt mina personliga erfarenheter inte en realistisk inblick i hur juristprogrammet fungerar eftersom den är ganska översiktlig och man får inte en tillräcklig vägledning i hur man bearbetar juridiska frågor på det sättet kursen Juridiskt Grundår gör. Även denna kurs avslutas med en tenta som ger en chans till en plats på juristprogrammet i Lund förutsatt att man får det högsta betyget. Jag tycker att du ska läsa på om de olika kurserna och definitivt prova på för att se om juridik är något för dig. Lycka till!Vänligen,

Bedömning av misshandel och mord

2019-12-27 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är så upprörd eftersom min son blev indragen i ett slagsmål som hans kompis drog igång. Slagsmålet gick överstyr och den ena mannen avled. I chocken gör dom sig av med liket efter en skogs väg efter en dryg vecka häktas dom min son hade ett ordentligt familjeliv innan och var ostraffad. Är så orolig över hur han kommer att dömas. Hur bukar domar av detta sluta för i detta fall min son. Mvh från en förtvivlad mor.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att tolka av din beskrivning är detta ett fall av misshandel som resulterat i ett mord. Det är svårt för mig att avgöra vilken grad av misshandel det är fråga om, huruvida det varit grovt eller hur många personer som har varit inblandade och ifall de inblandade haft en avsikt att mörda den avlidne personen. Det är alltså flera okända faktorer som gör att jag inte kan jämföra med andra domar. Jag ska därför göra mitt bästa för att klargöra vad för typer av brott det kan vara frågan om.De brott som tydligt framgår av din beskrivning är misshandel, mord och brott mot griftefrid (att de obehörigen har flyttat på ett lik).Trots att din sons kompis har dragit igång slagsmålet så verkar din son ha varit delaktig i det och kan i sådant fall dömmas för grovt misshandel (med tanke på att våldet har lett till någons död och att flera varit inblandade) enligt 3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700). För grovt misshandel kan han dömas till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst till sex år. Anser domstolen att din son direkt eller indirekt har orsakat personens död så kan han dömas för mord till lägst fängelse på viss tid som då är lägst tio och högst arton år. Bedömer domstolen att omständigheterna är särskilt allvarliga och försvårande kan han även dömas till livstid enligt 3 kap. 1 § BrB. Anser domstolen att omständigheterna varit mindre allvarliga, exempelvis att din son har blivit provocerad kan han istället dömas för dråp i lägst sex månader och högst tio år enligt 3 kap. 2 § BrB. Bedömningen för vad som räknas som dråp är att gemene man ska ha haft förståelse för vad din son har gjort men att domstolen inte kan acceptera det. Slutligen har din son och hans kompis flyttat på liket som enligt min tolkning varit i avsikt att gömma liket. Detta är ett brott mot griftefriden enligt 16 kap. 10 § BrB och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Sammanfattningsvis är det frågan om åtminstone två olika sorters brott gällande mord och behandling av ett lik. Hur domstolen bedömer beror helt på omständigheter som; hur många personer som var inblandade i den avlidnes död, ifall den avlidne varit ensam mot flera personer, ifall vapen eller andra tillhyggen har använts, om misshandeln varit särskilt grov , vilken avsikt din son har haft och ifall personens död varit en ren olycka i samband med slagsmålet eller varit ett resultat av skador och slag den avlidne fått av din son och hans kompis. Det är alltså en väldigt svårt att avgöra med så lite information kring omständigheterna till fallet och många faktorer som är avgörande. De brottsrubriceringar jag presenterat är utifrån den beskrivning du har gjort och behöver inte vara relevanta för domstolens bedömning.Jag hoppas att jag kunnat klargöra situationen för dig ur ett rättsligt perspektiv.Vänligen,

Kan förälder neka till vårdnad av sjukt barn på överlämningsdagen?

2020-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej . Om man har barn varannan vecka , och dom är lite förkylda och hostiga överlämningsdagen. Kan föräldern neka att ta barnet då pga att den är lite förkyld?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall ni har avtalat/överenskommit om vilka dagar barnet ska bo hos i förväg är det inte en giltig anledning att inta ta emot barnen på grund av att barnet är förkyld. Det finns ingen rättslig bestämmelse som reglerar just detta utan ni får helt enkelt gå på er överenskommelse och följa den.Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Gäller skuldebrev mellan ett par utan samboavtal?

2019-12-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Gäller ett skuldebrev emellan parterna även om inget samboavtal är skrivet?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldebrev som avser samboegendom är inte giltigt utan ett samboavtal. Skuldebrevet förlorar sin verkan utan ett samboavtal eftersom samboegendomen annars fördelas lika vid en bodelning. Upprättas ett samboavtal så undantas samboegendomen från en bodelning. Enligt sambolagen är det olagligt att avtala om framtida omfördelningar av tillgångar och därför kan inte samboavtal skrivas utan ett skuldebrev. Syftet samboavtalet har är att fördela ägandet av samboegendomen inte att fördela hur mycket varje part ska få vid en eventuell separation. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

LAS varning

2019-12-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om man får en varning från arbetsgivaren, i vilken form ska denna varning ske för att det ska vara användbar inför eventuell uppsägning? Ska den var skriftligt eller kan den ske muntligt?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom arbetsrätten finns det olika sorters varningar. Enligt 62 § medbestämmandelagen (1976:580) måste varningar från arbetsgivaren med disciplinära följder ha stöd i lag eller kollektivavtal. Den varning som du beskriver verkar vara en typ av erinran som innebär att en arbetstagare ska sluta med beteendet som innebär att hen inte uppfyller sina arbetsskyldigheter gentemot arbetsgivaren. En sådan varning kallas för en LAS varning och kan ske både skriftligt och muntligt. Om inte arbetstagaren efter en sådan varning bättrar sig kan saklig grund för uppsägning föreligga. Vid en prövning för om det finns saklig grund för uppsägning måste arbetsgivaren kunna bevisa att arbetstagaren blivit varnad. För att med säkerhet kunna bevisa detta ska varningarna ha skett i skriftlig form. Vänligen,

Belastningsregister

2019-12-23 i Polis
FRÅGA |Behöver utdrag från belastning registret för skola.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr kan vi på Lawline inte hjälpa dig med detta. Du måste begära ett utdrag ur belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida. Längst upp i högra hörnet på sidan finns det en länk för "Skola eller Förskola" där du får klicka och följa instruktionerna för hur man beställer ett utdrag.Lycka till!Vänligen,